Mòdul:Chart

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Chart (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


El mòdul Chart exporta dues funcions: diagrama de barres i diagrama de sectors.

Nota - Plantilla:Graph:Chart és una plantilla alternativa, que pot ser més adequada per al vostre cas d’ús.

Dibuixant el diagrama de barres: "bar chart"[modifica]

Paràmetres[modifica]

nom del paràmetre què fa
delimiter Cadena delimitadora per delimitar diversos valors de dades que s'assignen. per defecte són els dos punts (:). Normalment no voldreu canviar-lo, es proporciona aquesta possibilitat per si ho volguéssiu fer.
width Número. Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 200. Per defecte: 500
height Número. Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 200. Per defecte: 350
group n (on "n" és un número. utilitzeu "group 1", "group 2" etc. per a tants grups com hi hagi el diagrama). Són els valors que es mostraran. Mireu més avall.
tooltip n Globus d'informació personalitzada per associar-se a la barra específica. Si no es defineix cap tipus d’informació per a una barra específica i aquesta barra té un enllaç, aquest enllaç s’utilitzarà com a globus d'informació. En cas contrari, el globus d'informació serà el resultat de combinar el nom del grup i el valor concret de la barra, opcionalment amb "units prefix" i "units suffix".
links n Enllaços a articles per associar-se amb una barra específica.
stack Si s’apilen els diferents grups l’un a sobre de l’altre. No ho especifiqueu si voleu mostrar les barres una al costat de l’altra. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre ni deixeu el valor en blanc.
tooltip value accumulation Útil només amb l'apilat: quan s’estableix com a true, el globus d’informació mostrarà el valor acumulat de tots els blocs fins a l’actual.
colors Els colors que s’utilitzen per a acolorir cada grup. Hauria de tenir exactament tants valors com grups. Es poden assignar com a noms de color reconeguts per l'estàndard html o mitjançant la notació hexadecimal (#xxx o #xxxxxx).
x legends Les llegendes dels valors X. Podeu utilitzar el codi wiki, com ara enllaços interns o plantilles.
hide group legends Si l'assigneu, les llegendes del grup no es mostraran a sota del diagrama (per tal de que utilitzeu una llegenda personalitzada amb {{Llegenda}}). Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre o deixeu el valor en blanc.
scale per group Definiu una escala de Y per a cada grup. Deixeu-lo buit per utilitzar una mateixa escala per a tots els grups. Incompatible amb barres apilades. Tingueu en compte que, fins i tot si algunes de les escales són exactament les mateixes, es dibuixaran per separat quan aquesta configuració estigui activa. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre ni deixeu el valor en blanc.
units prefix Usat en el globus d'informació. Per exemple, amb "$" els valors es mostraran com a "$500" en lloc de "500". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el prefix i el valor.
units suffix Usat en el globus d'informació. Per exemple, amb "Kg" els valors es mostraran com a "88Kg" en lloc de "88". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el valor i el sufix.
group names Noms de diferents grups.
y tick marks Nombre de marques de sobre l’eix y. Si el valor és negatiu o s'omet, el mòdul intentarà calcular automàticament un nombre adequat de marques.

Exemples[modifica]

Bàsic[modifica]

{{ #invoke:Chart | bar chart
| group 1 = 40 : 50 : 60 : 20
| group 2 = 20 : 60 : 12 : 44
| group 3 = 55 : 14 : 33 : 5
| links 1 = Poma : McCintosh : Cuc
| links 2 = Plàtan : Vacances : Canàries
| links 3 = Taronja : Pera (fruita) : Suc
| tooltip 2 = tooltip 1 : tooltip 2 : tooltip 3 : tooltip 4
| colors = green : yellow : orange
| group names = Poma : Plàtan : Taronja
| x legends = Abans : Durant : Després : Post mortem
}}


Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
tooltip 1
tooltip 2
tooltip 3
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després
Post mortem
 •   Poma
 •   Plàtan
 •   Taronja


Apilats[modifica]

A continuació es mostra el mateix gràfic, amb una alçada i amplada més modestes, utilitzant "stack" i afegint "units suffix" per una bona mesura:

{{ #invoke:Chart | bar chart
| height = 250
| width = 300
| stack = 1
| group 1 = 40 : 50 : 60 : 20
| group 2 = 20 : 60 : 12 : 44
| group 3 = 55 : 14 : 33 : 5
| colors = green : yellow : orange
| group names = Poma : Plàtan : Taronja
| units suffix = Kg
| x legends = Abans : Durant : Després : Post mortem
}}
25
50
75
100
125
150
Abans
Durant
Després
Post mortem
 •   Poma
 •   Plàtan
 •   Taronja


El mateix, utilitzant una taula, fent quw aparegui el globus amb la suma de les barres del dessota i eliminant les llegendes (afegides manualment a sota amb {{Llegenda}}:

{| 
| {{ #invoke:Chart | bar chart
 ...
 | tooltip value accumulation = 1
 | hide group legends = 1
 ...
 }}
|-
| {{llista de columnes|4|
  {{Llegenda|white|}}
  {{Llegenda|green|Poma}}
  {{Llegenda|yellow|Plàtan}}
  {{Llegenda|orange|Taronja}}
 }}
|}
25
50
75
100
125
150
Abans
Durant
Després
Post mortem
 • Poma
 • Plàtan
 • Taronja
 • Escala per grup[modifica]

  És possible mostrar cadascun dels grups mitjançant diferents escales i unitats:

  {{ #invoke:Chart | bar chart
  | width = 800
  | group 1 = 1500000 : 2500000 : 3500000
  | group 2 = 200 : 5000 : 45000
  | group 3 = 2000 : 5000 : 20000
  | colors = red : blue : green
  | group names = Persones : Cotxes : Cost mitjà del cotxe
  | x legends = 1920 : 1965 : 2002
  | tooltip 2 = : No hi ha bones dades sobre el nombre de cotxes el 1965. Utilitzem 5.000 com a millor estimació
  | units prefix = : : $
  | scale per group = 1
  }}
  
  1.000.000
  2.000.000
  3.000.000
  4.000.000
  10.000
  20.000
  30.000
  40.000
  50.000
  5.000
  10.000
  15.000
  20.000
  1920
  1965
  2002
  •   Persones
  •   Cotxes
  •   Cost mitjà del cotxe

  Observeu el camp "units prefix": no necessitem prefix per als dos primers grups, per la qual cosa utilitzem els punts sense contingut. Com que s'ignora l'espai en blanc, podríem escriure "::$" en lloc de " : : $".

  Tingueu en compte també la informació sobre el número de "Cotxes" del 1965


  A continuació, es mostra un exemple amb gran nombre de grups, principalment per provar com es veu amb gran quantitat de llegendes:

  {{ #invoke:Chart | bar chart
  | width = 800
  | height = 550
  | group 1 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 2 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 3 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 4 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 5 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 6 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 7 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 8 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 9 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 10 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 11 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 12 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 13 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 14 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 15 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 16 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 17 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 18 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 19 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 20 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 21 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | colors = Silver:Gray:Black:Red:Maroon:Yellow:Olive:Lime:Green:Aqua:Teal:Blue:Navy:Fuchsia:Purple:ForestGreen:Tomato:LightSeaGreen:RosyBrown:DarkOliveGreen:MediumVioletRed
  | group names = Alabama:Alaska:Arizona:Arkansas:California:Colorado:Connecticut:Delaware:Florida:Georgia:Hawaii:Idaho:Illinois:Indiana:Iowa:Kansas:Kentucky:Louisiana:Maine:Maryland:Massachusetts
  | x legends = 1920 : 1930 : 1940: 1950 : 1960 : 1970 : 1990 : 2000 : 2010
  | units prefix = $
  | units suffix = _billion
  | stack = 1
  }}
  
  25
  50
  75
  100
  125
  150
  1920
  1930
  1940
  1950
  1960
  1970
  1990
  2000
  2010
  •   Alabama
  •   Alaska
  •   Arizona
  •   Arkansas
  •   California
  •   Colorado
  •   Connecticut
  •   Delaware
  •   Florida
  •   Georgia
  •   Hawaii
  •   Idaho
  •   Illinois
  •   Indiana
  •   Iowa
  •   Kansas
  •   Kentucky
  •   Louisiana
  •   Maine
  •   Maryland
  •   Massachusetts


  Si hi ha molts valors, x llegendes es poden ometre mitjançant delimitadors sense res entremig:

  {{ #invoke:Chart | bar chart
  | group 1 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30
  :31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59
  | units suffix = _Things
  | group names = Some
  | x legends = ::::1940::::::::::1950::::::::::1960::::::::::1970::::::::::1980::::::::::1990::::
  }}
  
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  1940
  1950
  1960
  1970
  1980
  1990


  Dibuixant de diagrames de sectors: "pie chart"[modifica]

  Paràmetres[modifica]

  nom del paràmetre que fa
  delimiter Cadena delimitadora per delimitar diversos valors de dades que s'assignen. per defecte són els dos punts (:). Normalment no voldreu canviar-lo, es proporciona aquesta possibilitat per si ho volguéssiu fer.
  radius Número. El radi del pastís en píxels
  slices Sectors, entre parèntesis. Utilitzeu el delimitador dins del sector:
  ( Valor1 : Nom1 : Color1 : Enllaç1 ) ( Valor2 : Name2 : Color2 : Enllaç2 ) ...
  

  Els valors són números. Els números poden ser números enters o fraccions decimals, o bé utilitzant la notació científica: 7.24e6, 7.240.000 o 7240000.00 són tots acceptables per 7 milions i 240 milers.

  Els noms són cadenes. Els colors són opcionals. Podeu utilitzar qualsevol color web, com ara "red" o "#FF0000". Es defineixen fins a 26 colors per defecte, però si el diagrama té més de 26 sectors, heu de definir els colors del sector #27 i posteriors. Els enllaços poden ser enllaços externs o interns, inclosos els enllaços a ancoratges interns i paràgrafs del mateix article.

  slice n Sintaxi alternativa a "slices". n és el número del sector, que comença per 1. Assegureu-vos de no saltar-vos-en cap: si definiu "slice 1", "slice 2", "slice 4", "slice 5" ..., i us salteu "slice 3", només es mostraran els dos primers sectors. Aquesta sintaxi no és compatible amb "slices", és a dir, no s'han d'utilitzar conjuntament en la mateixa invocació. La sintaxi seria:
   | slice 1 = Value1 : Name1 : Color1 : Link1
   | slice 2 = Value2 : Name2 : Color2 : Link2
   | ...
  

  Aquesta sintaxi us permet fer servir parèntesis en els noms, enllaços i colors.

  percent Si s’utilitza, el percentatge de cada sector es calcularà i s’afegeix a la llegenda: així que si teniu dos sectors, així: (1: Joves) (3: Vells), i feu servir la definició de "percent", les llegendes es convertiran en "Joves: 1 (25%)" i "Vells: 3 (75%)", en comptes de simplement "Joves: 1" i "Vells: 3". Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre, o deixeu el valor en blanc.
  units prefix Usat en el globus d'informació i en la llegenda. Per exemple, amb "$" els valors es mostraran com a "$500" en lloc de "500". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el prefix i el valor.
  units suffix Usat en el globus d'informació i en la llegenda. Per exemple, amb "Kg" els valors es mostraran com a "88Kg" en lloc de "88". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el valor i el sufix.
  hide group legends Si l'assigneu, les llegendes del grup no es mostraran a sota del diagrama (per tal de que utilitzeu una llegenda personalitzada amb {{Llegenda}}). Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre o deixeu el valor en blanc.

  Exemples[modifica]

  {{#invoke:Chart|pie chart
  | radius = 150
  | slices = 
    ( 1000000 : Pomes ) 
    ( 2000000 : Plàtans : gold) 
    ( 1440000 : Albercocs) 
    ( 6.4e5 : Peres : : [[Pera|Peres]] )
    ( 750.000 : Pinyes)
  | units suffix = _Tones
  | percent = true
  }}
  

  Tingueu en compte que podeu deixar el color buit per tal de que s'utilitzi el color per defecte, però per afegir l'enllaç a "Peres", s'havia de marcar el paràmetre afegint un delimitador addicional per marcar el paràmetre de color omès.

  Tingueu en compte que els valors es poden proporcionar amb format "específic de l'idioma" (com ara 1.000), o la notació científica com 6.4e5. A les llegendes, sempre es mostraran números en mode ajustat al llenguatge (pot semblar diferent si el mòdul s'importa a altres wikis).

  Pomes: 1.000.000 Tones (8.6%)Plàtans: 2.000.000 Tones (17.3%)Albercocs: 1.440.000 Tones (12.4%)PeresPinyes: 750.000 Tones (6.5%)Circle frame.svg
  •   Pomes: 1.000.000 Tones (8.6%)
  •   Plàtans: 2.000.000 Tones (17.3%)
  •   Albercocs: 1.440.000 Tones (12.4%)
  •   Peres: 6.400.000 Tones (55.2%)
  •   Pinyes: 750.000 Tones (6.5%)


  Un exemple per a la sintaxi alternativa amb "slice 1", "slice 2" etc.

  {{#invoke:chart|pie chart
  |radius= 200
  |units suffix = _Unitats
  | slice 1 = 1 : 1
  | slice 2 = 7 : 7
  | slice 3 = 8 : 8
  | slice 4 = 9 : 9
  | slice 5 = 10 : 10
  | slice 6 = 11 : 11
  | slice 7 = 12 : 12
  | slice 8 = 13 : 13
  | slice 9 = 14 : 14
  | slice 10 = 15 : 15
  | slice 11 = 16 : 16
  | slice 12 = 17 : 17
  | slice 13 = 18 : 18
  | slice 14 = 19 : 19
  | slice 15 = 20 : 20
  | slice 16 = 21 : 21
  | slice 17 = 22 : 22
  | slice 18 = 23 : 23
  | slice 19 = 24 : 24
  | slice 20 = 25 : 25
  | slice 21 = 26 : 26
  | slice 22 = 27 : 27
  | slice 23 = 28 : 28
  | slice 24 = 29 : 29
  | slice 25 = 30 : 30
  | slice 26 = 31 : 31
  | percent = true
  }}
  
  1: 1 Unitats (0.2%)7: 7 Unitats (1.5%)8: 8 Unitats (1.7%)9: 9 Unitats (1.9%)10: 10 Unitats (2.1%)11: 11 Unitats (2.3%)12: 12 Unitats (2.5%)13: 13 Unitats (2.7%)14: 14 Unitats (2.9%)15: 15 Unitats (3.2%)16: 16 Unitats (3.4%)17: 17 Unitats (3.6%)18: 18 Unitats (3.8%)19: 19 Unitats (4.0%)20: 20 Unitats (4.2%)21: 21 Unitats (4.4%)22: 22 Unitats (4.6%)23: 23 Unitats (4.8%)24: 24 Unitats (5.0%)25: 25 Unitats (5.3%)26: 26 Unitats (5.5%)27: 27 Unitats (5.7%)28: 28 Unitats (5.9%)29: 29 Unitats (6.1%)30: 30 Unitats (6.3%)31: 31 Unitats (6.5%)Circle frame.svg
  •   1: 1 Unitats (0.2%)
  •   7: 7 Unitats (1.5%)
  •   8: 8 Unitats (1.7%)
  •   9: 9 Unitats (1.9%)
  •   10: 10 Unitats (2.1%)
  •   11: 11 Unitats (2.3%)
  •   12: 12 Unitats (2.5%)
  •   13: 13 Unitats (2.7%)
  •   14: 14 Unitats (2.9%)
  •   15: 15 Unitats (3.2%)
  •   16: 16 Unitats (3.4%)
  •   17: 17 Unitats (3.6%)
  •   18: 18 Unitats (3.8%)
  •   19: 19 Unitats (4.0%)
  •   20: 20 Unitats (4.2%)
  •   21: 21 Unitats (4.4%)
  •   22: 22 Unitats (4.6%)
  •   23: 23 Unitats (4.8%)
  •   24: 24 Unitats (5.0%)
  •   25: 25 Unitats (5.3%)
  •   26: 26 Unitats (5.5%)
  •   27: 27 Unitats (5.7%)
  •   28: 28 Unitats (5.9%)
  •   29: 29 Unitats (6.1%)
  •   30: 30 Unitats (6.3%)
  •   31: 31 Unitats (6.5%)
  --<syntaxhighlight lang="lua">
  --[[
    keywords are used for languages: they are the names of the actual
    parameters of the template
  ]]
  
  local keywords = {
    barChart = 'bar chart',
    pieChart = 'pie chart',
    width = 'width',
    height = 'height',
    stack = 'stack',
    colors = 'colors',
    group = 'group',
    xlegend = 'x legends',
    yticks = 'y tick marks',
    tooltip = 'tooltip',
    accumulateTooltip = 'tooltip value accumulation',
    links = 'links',
    defcolor = 'default color',
    scalePerGroup = 'scale per group',
    unitsPrefix = 'units prefix',
    unitsSuffix = 'units suffix',
    groupNames = 'group names',
    hideGroupLegends = 'hide group legends',
    slices = 'slices',
    slice = 'slice',
    radius = 'radius',
    percent = 'percent',
    -- afegits
    ampleEscala = 'ample escala',
    altLlegenda = 'alt llegenda',
  
  } -- here is what you want to translate
  
  local defColors = require "Module:Plotter/DefaultColors"
  local hideGroupLegends
  
  local function nulOrWhitespace( s )
    return not s or mw.text.trim( s ) == ''
  end
  
  local function createGroupList( tab, legends, cols )
    if #legends > 1 and not hideGroupLegends then
      table.insert( tab, mw.text.tag( 'div' ) )
      local list = {}
      local spanStyle = "padding:0 1em;background-color:%s;border:1px solid %s;margin-right:1em;-webkit-print-color-adjust:exact;"
      for gi = 1, #legends do
        local span = mw.text.tag( 'span', { style = string.format( spanStyle, cols[gi], cols[gi] ) }, '&nbsp;' ) .. ' '.. legends[gi]
        table.insert( list, mw.text.tag( 'li', {}, span ) )
      end
      table.insert( tab,
        mw.text.tag( 'ul',
          {style="width:100%;list-style:none;-webkit-column-width:12em;-moz-column-width:12em;column-width:12em;"},
          table.concat( list, '\n' )
        )
      )
      table.insert( tab, '</div>' )
    end
  end
  
  function pieChart( frame )
    local res, imslices, args = {}, {}, frame.args
    local radius
    local values, colors, names, legends, links = {}, {}, {}, {}, {}
    local delimiter = args.delimiter or ':'
    local lang = mw.getContentLanguage()
  
    function getArg( s, def, subst, with )
      local result = args[keywords[s]] or def or ''
      if subst and with then result = mw.ustring.gsub( result, subst, with ) end
      return result
    end
  
    function analyzeParams()
      function addSlice( i, slice )
        local value, name, color, link = unpack( mw.text.split( slice, '%s*' .. delimiter .. '%s*' ) )
        values[i] = tonumber( lang:parseFormattedNumber( value ) )
          or error( string.format( 'Sector %d: "%s", el primer element ("%s") hauria de ser un número', i, value or '', sliceStr ) )
        colors[i] = not nulOrWhitespace( color ) and color or defColors[i * 2]
        names[i] = name or ''
        links[i] = link
      end
      
      radius = getArg( 'radius', 150 )
      hideGroupLegends = not nulOrWhitespace( args[keywords.hideGroupLegends] )
      local slicesStr = getArg( 'slices' )
      local prefix = getArg( 'unitsPrefix', '', '_', ' ' )
      local suffix = getArg( 'unitsSuffix', '', '_', ' ' )
      local percent = args[keywords.percent]
      local sum = 0
      local i, value = 0
      for slice in mw.ustring.gmatch( slicesStr or '', "%b()" ) do
        i = i + 1
        addSlice( i, mw.ustring.match( slice, '^%(%s*(.-)%s*%)$' ) )
      end
      
      for k, v in pairs(args) do
        local ind = mw.ustring.match( k, '^' .. keywords.slice .. '%s+(%d+)$' )
        if ind then addSlice( tonumber( ind ), v ) end
      end
      
      for _, val in ipairs( values ) do sum = sum + val end
      for i, value in ipairs( values ) do
        local addprec = percent and string.format( ' (%0.1f%%)', value / sum * 100 ) or ''
        legends[i] = mw.ustring.format( '%s: %s%s%s%s', names[i], prefix, lang:formatNum( value ), suffix, addprec )
        links[i] = mw.text.trim( links[i] or mw.ustring.format( '[[#noSuchAnchor|%s]]', legends[i] ) )
      end
    end
  
    function addRes( ... )
      for _, v in pairs( { ... } ) do
        table.insert( res, v )
      end
    end
  
    function createImageMap()
      addRes( '{{#tag:imagemap|', 'Image:Circle frame.svg{{!}}' .. ( radius * 2 ) .. 'px' )
      addRes( unpack( imslices ) )
      addRes( 'desc none', '}}' )
    end
  
    function drawSlice( i, q, start )
      local color = colors[i]
      local angle = start * 2 * math.pi
      local sin, cos = math.abs( math.sin( angle ) ), math.abs( math.cos( angle ) )
      local wsin, wcos = sin * radius, cos * radius
      local s1, s2, w1, w2, w3, w4, width, border
      local style
      if q == 1 then
        border = 'left'
        w1, w2, w3, w4 = 0, 0, wsin, wcos
        s1, s2 = 'bottom', 'left'
      elseif q == 2 then
        border = 'bottom'
        w1, w2, w3, w4 = 0, wcos, wsin, 0
        s1, s2 = 'bottom', 'right'
      elseif q == 3 then
        border = 'right'
        w1, w2, w3, w4 = wsin, wcos, 0, 0
        s1, s2 = 'top', 'right'
      else
        border = 'top'
        w1, w2, w3, w4 = wsin, 0, 0, wcos
        s1, s2 = 'top', 'left'
      end
  
      local style = string.format( 'border:solid transparent;position:absolute;%s:%spx;%s:%spx;width:%spx;height:%spx', s1, radius, s2, radius, radius, radius )
      if start <= ( q - 1 ) * 0.25 then
        style = string.format( '%s;border:0;background-color:%s', style, color )
      else
        style = string.format( '%s;border-width:%spx %spx %spx %spx;border-%s-color:%s', style, w1, w2, w3, w4, border, color )
      end
      addRes( mw.text.tag( 'div', { style = style }, '' ) )
    end
  
    function createSlices()
      function coordsOfAngle( angle )
        return ( 100 + math.floor( 100 * math.cos( angle ) ) ) .. ' ' .. ( 100 - math.floor( 100 * math.sin( angle ) ) )
      end
  
      local sum, start = 0, 0
      for _, value in ipairs( values ) do sum = sum + value end
      for i, value in ipairs(values) do
        local poly = { 'poly 100 100' }
        local startC, endC = start / sum, ( start + value ) / sum
        local startQ, endQ = math.floor( startC * 4 + 1 ), math.floor( endC * 4 + 1 )
        for q = startQ, math.min( endQ, 4 ) do drawSlice( i, q, startC ) end
        for angle = startC * 2 * math.pi, endC * 2 * math.pi, 0.02 do
          table.insert( poly, coordsOfAngle( angle ) )
        end
        table.insert( poly, coordsOfAngle( endC * 2 * math.pi ) .. ' 100 100 ' .. links[i] )
        table.insert( imslices, table.concat( poly, ' ' ) )
        start = start + values[i]
      end
    end
  
    analyzeParams()
    if #values == 0 then error( "no s'ha trobat cap sector: no es pot dibuixar gràfic" ) end
    addRes( mw.text.tag( 'div', { class = 'chart noresize', style = string.format( 'margin-top:0.5em;max-width:%spx;', radius * 2 ) } ) )
    addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'position:relative;min-width:%spx;min-height:%spx;max-width:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2, radius * 2 ) } ) )
    createSlices()
    addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'position:absolute;min-width:%spx;min-height:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2 ) } ) )
    createImageMap()
    addRes( '</div>' ) -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
    addRes( '</div>' ) -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
    createGroupList( res, legends, colors ) -- legends
    addRes( '</div>' ) -- close containing div
    return frame:preprocess( table.concat( res, '\n' ) )
  end
  
  
  function barChart( frame )
    local res = {}
    local args = frame.args -- can be changed to frame:getParent().args
    local values, xlegends, colors, tooltips, yscales = {}, {}, {}, {} ,{}, {}, {}
    local groupNames, unitsSuffix, unitsPrefix, links = {}, {}, {}, {}
    local width, height, yticks, stack, delimiter = 500, 350, -1, false, args.delimiter or ':'
    local chartWidth, chartHeight, defcolor, scalePerGroup, accumulateTooltip
    -- afegit
    local ampleEscala, altLlegenda
  
    local numGroups, numValues
    local scaleWidth
  
    function validate()
      function asGroups( name, tab, toDuplicate, emptyOK )
        if #tab == 0 and not emptyOK then
          error( "ha de subministrar-se valors per a " .. keywords[name] )
        end
        if #tab == 1 and toDuplicate then
          for i = 2, numGroups do tab[i] = tab[1] end
        end
        if #tab > 0 and #tab ~= numGroups then
          error ( keywords[name] .. " hauria de contenir el mateix nombre d’elements que el nombre de grups, però en conté " .. #tab .. ' elements i aquí hi han ' .. numGroups .. ' grups')
        end
      end
  
      -- do all sorts of validation here, so we can assume all params are good from now on.
      -- among other things, replace numerical values with mw.language:parseFormattedNumber() result
  
  
      chartHeight = height - (altLlegenda or 80)
      numGroups = #values
      numValues = #values[1]
      defcolor = defcolor or 'blue'
      colors[1] = colors[1] or defcolor
      scaleWidth = scalePerGroup and (ampleEscala or 80) * numGroups or (ampleEscala or 100)
      chartWidth = width -scaleWidth
      asGroups( 'unitsPrefix', unitsPrefix, true, true )
      asGroups( 'unitsSuffix', unitsSuffix, true, true )
      asGroups( 'colors', colors, true, true )
      asGroups( 'groupNames', groupNames, false, false )
      if stack and scalePerGroup then
        error( string.format( 'Assignació incorrecte: no són compatibles %s i %s.', keyword.stack, keyword.scalePerGroup ) )
      end
      for gi = 2, numGroups do
        if #values[gi] ~= numValues then error( keywords.group .. " " .. gi .. " no té el mateix nombre de valors que " .. keywords.group .. " 1" ) end
      end
      if #xlegends ~= numValues then error( 'Nombre incorrecte de ' .. keywords.xlegend .. '. SHauria de ser exactament ' .. numValues ) end
    end
  
    function extractParams()
      function testone( keyword, key, val, tab )
        i = keyword == key and 0 or key:match( keyword .. "%s+(%d+)" )
        if not i then return end
        i = tonumber( i ) or error("S'esperava un índex numèric per a la clau " .. keyword .. " en lloc de '" .. key .. "'")
        if i > 0 then tab[i] = {} end
        for s in mw.text.gsplit( val, '%s*' .. delimiter .. '%s*' ) do
          table.insert( i == 0 and tab or tab[i], s )
        end
        return true
      end
  
      for k, v in pairs( args ) do
        if k == keywords.width then
          width = tonumber( v )
          if not width or width < 200 then
            error( "Valor incorrecte per l'amplada (ha de ser un número, i almenys 200): " .. v )
          end
        elseif k == keywords.height then
          height = tonumber( v )
          if not height or height < 200 then
            error( "Valor incorrecte per l'alçada (ha de ser un número, i almenys 200): " .. v )
          end
        elseif k == keywords.ampleEscala then
          ampleEscala = tonumber(v)
          if not ampleEscala or ampleEscala <= 0 then
           error("el paràmetre ‘" .. keywords.ampleEscala .. "’ ha de ser positiu")
          end
        elseif k == keywords.altLlegenda then
          altLlegenda = tonumber(v)
          if not altLlegenda or altLlegenda <= 0 then
           error("el paràmetre ‘" .. keywords.altLlegenda .. "’ ha de ser positiu")
          end
        elseif k == keywords.stack then stack = true
        elseif k == keywords.yticks then yticks = tonumber(v) or -1
        elseif k == keywords.scalePerGroup then scalePerGroup = true
        elseif k == keywords.defcolor then defcolor = v
        elseif k == keywords.accumulateTooltip then accumulateTooltip = not nulOrWhitespace( v )
        elseif k == keywords.hideGroupLegends then hideGroupLegends = not nulOrWhitespace( v )
        else
          for keyword, tab in pairs( {
            group = values,
            xlegend = xlegends,
            colors = colors,
            tooltip = tooltips,
            unitsPrefix = unitsPrefix,
            unitsSuffix = unitsSuffix,
            groupNames = groupNames,
            links = links,
            } ) do
              if testone( keywords[keyword], k, v, tab )
                then break
              end
          end
        end
      end
    end
  
    function roundup( x ) -- returns the next round number: eg., for 30 to 39.999 will return 40, for 3000 to 3999.99 wil return 4000. for 10 - 14.999 will return 15.
      local ordermag = 10 ^ math.floor( math.log10( x ) )
      local normalized = x / ordermag
      local top = normalized >= 1.5 and ( math.floor( normalized + 1 ) ) or 1.5
      return ordermag * top, top, ordermag
    end
  
    function calcHeightLimits() -- if limits were passed by user, use them, otherwise calculate. for "stack" there's only one limet.
      if stack then
        local sums = {}
        for _, group in pairs( values ) do
          for i, val in ipairs( group ) do sums[i] = ( sums[i] or 0 ) + val end
        end
        local sum = math.max( unpack( sums ) )
        for i = 1, #values do yscales[i] = sum end
      else
        for i, group in ipairs( values ) do yscales[i] = math.max( unpack( group ) ) end
      end
      for i, scale in ipairs( yscales ) do yscales[i] = roundup( scale * 0.9999 ) end
      if not scalePerGroup then for i = 1, #values do yscales[i] = math.max( unpack( yscales ) ) end end
    end
  
    function tooltip( gi, i, val )
      if tooltips and tooltips[gi] and not nulOrWhitespace( tooltips[gi][i] ) then return tooltips[gi][i], true end
      local groupName = not nulOrWhitespace( groupNames[gi] ) and groupNames[gi] .. ': ' or ''
      local prefix = unitsPrefix[gi] or unitsPrefix[1] or ''
      local suffix = unitsSuffix[gi] or unitsSuffix[1] or ''
      return mw.ustring.gsub(groupName .. prefix .. mw.getContentLanguage():formatNum( tonumber( val ) or 0 ) .. suffix, '_', ' '), false
    end
  
    function calcHeights( gi, i, val )
      local barHeight = math.floor( val / yscales[gi] * chartHeight + 0.5 ) -- add half to make it "round" instead of "trunc"
      local top, base = chartHeight - barHeight, 0
      if stack then
        local rawbase = 0
        for j = 1, gi - 1 do rawbase = rawbase + values[j][i] end -- sum the "i" value of all the groups below our group, gi.
        base = math.floor( chartHeight * rawbase / yscales[gi] ) -- normally, and especially if it's "stack", all the yscales must be equal.
      end
      return barHeight, top - base
    end
  
    function groupBounds( i )
      local setWidth = math.floor( chartWidth / numValues )
      local setOffset = ( i - 1 ) * setWidth
      return setOffset, setWidth
    end
  
    function calcx( gi, i )
      local setOffset, setWidth = groupBounds( i )
      if stack or numGroups == 1 then
        local barWidth = math.min( 38, math.floor( 0.8 * setWidth ) )
        return setOffset + (setWidth - barWidth) / 2, barWidth
      end
      setWidth = 0.85 * setWidth
      local barWidth = math.floor( 0.75 * setWidth / numGroups )
      local left = setOffset + math.floor( ( gi - 1 ) / numGroups * setWidth )
      return left, barWidth
    end
  
    function drawbar( gi, i, val, ttval )
      if val == '0' then return end -- do not show single line (borders....) if value is 0, or rather, '0'. see talkpage
  
      local color, tooltip, custom = colors[gi] or defcolor or 'blue', tooltip( gi, i, ttval or val )
      local left, barWidth = calcx( gi, i )
      local barHeight, top = calcHeights( gi, i, val )
      
      -- borders so it shows up when printing
      local style = string.format("position:absolute;left:%spx;top:%spx;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;background-color:%s;-webkit-print-color-adjust:exact;border:1px solid %s;border-bottom:none;overflow:hidden;",
              left, top, barHeight-1, barWidth-2, barWidth-2, color, color)
      local link = links[gi] and links[gi][i] or ''
      local img = not nulOrWhitespace( link ) and mw.ustring.format( '[[Fitxer:Transparent.png|1000px|link=%s|%s]]', link, custom and tooltip or '' ) or ''
      table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = style, title = tooltip, }, img ) )
    end
  
  
    function drawYScale()
      function drawSingle( gi, color, width, yticks, single )
        local yscale = yscales[gi]
        local _, top, ordermag = roundup( yscale * 0.999 )
        local numnotches = yticks >= 0 and yticks or
        		(top <= 1.5 and top * 4
        		or top < 4 and top * 2
            or top)
        local valStyleStr =
          single and 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;padding:0 2px'
          or 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;left:3px;background-color:%s;color:white;font-weight:bold;text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;padding:0 2px'
        local notchStyleStr = 'position:absolute;height=1px;min-width:5px;top:%spx;left:%spx;border:1px solid %s;'
        for i = 1, numnotches do
          local val = i / numnotches * yscale
          local y = chartHeight - calcHeights( gi, 1, val )
          local div = mw.text.tag( 'div', { style = string.format( valStyleStr, width - 10, y - 10, color ) }, mw.getContentLanguage():formatNum( tonumber( val ) or 0 ) )
          table.insert( res, div )
          div = mw.text.tag( 'div', { style = string.format( notchStyleStr, y, width - 4, color ) }, '' )
          table.insert( res, div )
        end
      end
  
      if scalePerGroup then
        local colWidth = 80
        local colStyle = "position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;left:%spx;border-right:1px solid %s;color:%s"
        for gi = 1, numGroups do
          local left = ( gi - 1 ) * colWidth
          local color = colors[gi] or defcolor
          table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( colStyle, chartHeight, colWidth, left, color, color ) } ) )
          drawSingle( gi, color, colWidth, yticks )
          table.insert( res, '</div>' )
        end
      else
        drawSingle( 1, 'black', scaleWidth, yticks, true )
      end
    end
  
    function drawXlegends()
      local setOffset, setWidth
      local legendDivStyleFormat = "position:absolute;left:%spx;top:10px;min-width:%spx;max-width:%spx;text-align:center;vertical-align:top;"
      local tickDivstyleFormat = "position:absolute;left:%spx;height:10px;width:1px;border-left:1px solid black;"
      for i = 1, numValues do
        if not nulOrWhitespace( xlegends[i] ) then
          setOffset, setWidth = groupBounds( i )
          -- setWidth = 0.85 * setWidth
          table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( legendDivStyleFormat, setOffset + 5, setWidth - 10, setWidth - 10 ) }, xlegends[i] or '' ) )
          table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( tickDivstyleFormat, setOffset + setWidth / 2 ) }, '' ) )
        end
      end
    end
  
    function drawChart()
      table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { class = 'chart noresize', style = string.format( 'margin-top:1em;max-width:%spx;', width ) } ) )
      table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", height, width, width ) } ) )
  
      table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("float:right;position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid;", chartHeight, chartWidth, chartWidth ) } ) )
      local acum = stack and accumulateTooltip and {}
      for gi, group in pairs( values ) do
        for i, val in ipairs( group ) do
          if acum then acum[i] = ( acum[i] or 0 ) + val end
          drawbar( gi, i, val, acum and acum[i] )
        end
      end
      table.insert( res, '</div>' )
      table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", chartHeight, scaleWidth, scaleWidth, scaleWidth ) } ) )
      drawYScale()
      table.insert( res, '</div>' )
      table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( "position:absolute;top:%spx;left:%spx;width:%spx;", chartHeight, scaleWidth, chartWidth ) } ) )
      drawXlegends()
      table.insert( res, '</div>' )
      table.insert( res, '</div>' )
      createGroupList( res, groupNames, colors )
      table.insert( res, '</div>' )
    end
  
    extractParams()
    validate()
    calcHeightLimits()
    drawChart()
    return table.concat( res, "\n" )
  end
  
  return {
    ['bar-chart'] = barChart,
    [keywords.barChart] = barChart,
    [keywords.pieChart] = pieChart,
  }
  --</syntaxhighlight>