Mòdul:Chart/proves

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Chart (codi · ús · discussió · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


per a

Compte, no funcionen el missatge emergent de les llegendes en mode Mòdul.

dif_x_prior:num,perc_abs sum_gr_prior:num,perc sum_gr_next:num,perc sum_x_prior:num,perc sum_x_next:num,perc num perc_x perc_gr perc_all dif_gr_prior:num,perc_abs dif_gr_next:num,perc_abs dif_x_prior:num,perc_abs dif_x_next:num,perc_abs sum_prior:num,perc sum_next:num,perc

Evolució del pes a Crackcity
Determinació de l'IMC segons els Servei Sanitari de la Salut de Llunyland[a]
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
50
100
150
200
250
300
1970
1990
2010
 • Normal/baix (<25)
 • Sobrepès (25-30)
 • Obesitat (30-40)
 • Mòrbida (>40)
 • Passant el cursor del ratolí per sobre de les columnes apareix informació emergent de les dades

  1. Com tothom sap, és un país molt llunyà

  Religions
  Subtítol
  Església catòlica: 78,7Altres cristians: 10,4Altres/sense religió: 10,9Circle frame.svg
  Creences
 • Església catòlica: 78,7
 • Altres cristians: 10,4
 • Altres/sense religió: 10,9
 • Passant el cursor del ratolí per sobre del pastís apareix informació emergent de les dades

  Anotació

  Religions
  Subtítol
  Església catòlica: 78,7Altres cristians: 10,4Altres/sense religió: 10,9Circle frame.svg
  Creences
 • Església catòlica: 78,7
 • Altres cristians: 10,4
 • Altres/sense religió: 10,9
 • Anotació

  Títol
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  Abans
  Durant

 • Poma
 • Plàtan
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Títol de llibre
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  tooltip 1
  tooltip 2
  tooltip 3
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  Abans
  Durant
  Després
  Post mortem

 • Poma
 • Plàtan
 • Taronja
 • Passant el cursor del ratolí per sobre de les columnes apareix informació emergent de les dades

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.  Títol
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  tooltip 1
  tooltip 2
  tooltip 3
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  Transparent.png
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  Abans
  Durant
  Després
  Post mortem
 • Poma
 • Plàtan
 • Taronja
 • Passant el cursor del ratolí per sobre de les columnes apareix informació emergent de les dades  Títol
  1: 1 Unitats (0,2%)7: 7 Unitats (1,5%)8: 8 Unitats (1,7%)9: 9 Unitats (1,9%)10: 10 Unitats (2,1%)11: 11 Unitats (2,3%)12: 12 Unitats (2,5%)13: 13 Unitats (2,7%)14: 14 Unitats (2,9%)15: 15 Unitats (3,2%)16: 16 Unitats (3,4%)17: 17 Unitats (3,6%)18: 18 Unitats (3,8%)19: 19 Unitats (4%)20: 20 Unitats (4,2%)21: 21 Unitats (4,4%)22: 22 Unitats (4,6%)23: 23 Unitats (4,8%)24: 24 Unitats (5%)25: 25 Unitats (5,3%)26: 26 Unitats (5,5%)27: 27 Unitats (5,7%)28: 28 Unitats (5,9%)29: 29 Unitats (6,1%)30: 30 Unitats (6,3%)31: 31 Unitats (6,5%)Circle frame.svg

 • 1: 1 Unitats (0,2%)
 • 7: 7 Unitats (1,5%)
 • 8: 8 Unitats (1,7%)
 • 9: 9 Unitats (1,9%)
 • 10: 10 Unitats (2,1%)
 • 11: 11 Unitats (2,3%)
 • 12: 12 Unitats (2,5%)
 • 13: 13 Unitats (2,7%)
 • 14: 14 Unitats (2,9%)
 • 15: 15 Unitats (3,2%)
 • 16: 16 Unitats (3,4%)
 • 17: 17 Unitats (3,6%)
 • 18: 18 Unitats (3,8%)
 • 19: 19 Unitats (4%)
 • 20: 20 Unitats (4,2%)
 • 21: 21 Unitats (4,4%)
 • 22: 22 Unitats (4,6%)
 • 23: 23 Unitats (4,8%)
 • 24: 24 Unitats (5%)
 • 25: 25 Unitats (5,3%)
 • 26: 26 Unitats (5,5%)
 • 27: 27 Unitats (5,7%)
 • 28: 28 Unitats (5,9%)
 • 29: 29 Unitats (6,1%)
 • 30: 30 Unitats (6,3%)
 • 31: 31 Unitats (6,5%)
 •                             --<source lang=lua>
  local SDebug = {}
  local p = {}
  
  -- Required modules --
  local DefColors = require "Module:Plotter/DefaultColors"
  local SArgs = require "Module:SimpleArgs"
  local BrewerColors = require "Module:BrewerColors"
  local ChartColors = require "Module:ChartColors"
  local CFCM = require "Module:ComplForColorModules"
  local MC = require "Module:Multicol"
  local yesno = require "Module:Yesno"
  local AlignString = require "Module:AlignString"
  local TNTT = require "Module:TNTTools"
  local NTO = require "Module:NumTableOrder"
  local sd = require "Module:SimpleDebug"
  
  -- For tanslation go to :commons:Data:I18n/Chart.tab --
  
  local WithTrans = true -- = two languages 
  local TS_BarChart = 'BarChart'
  local TS_PieChart = 'PieChart'
  
  local TS_P_Width = 'P_Width'
  local TS_P_UnitsPrefix = 'P_UnitsPrefix'
  local TS_P_UnitsSuffix = 'P_UnitsSuffix'
  
  --Error messages:
  local TS_Err_InvalTooltip = 'Err_InvalTooltip'
  
  local TS_Tt_abs = 'Tt_abs'
  local TS_Tt_rel = 'Tt_rel'
  local TS_Total = 'Total'
  --END OF REQUIRED TRANSLATION--
  
  local TNTTab = 'Chart'
  
  local function I18nStr (S, ...)
  	if type(S)=='table' then
  		error ('In "msg": table found: "'..table.concat (msg, ', '), '"')
  	end	
  	return TNTT.GetStrP ('Chart', S, {...})
  end
  
  local function I18nStrArrOr1 (S)
  	return TNTT.TabTransMT (TNTTab, S, 2)
  end
  
  local function I18nStrL (S)
  	local Trans = I18nStrArrOr1 (S)
  	return Trans[#Trans]
  end
  
  -- Variables
  local delimiter = ':'
  local HideGroupLegends = false
  local LegendColumns = 1
  local LegendTitle = ''
  local align = ''
  local Title = ''
  local TitleBackground = ''
  local Subtit = ''
  local SubtitBackground = ''
  local prefix = ''
  local suffix = ''
  local TooltipSep = ':'
  local PercDecim = 100
  local MouseOverTooltip = false
  local colors = {}
  
  local function roundup (x) -- returns the next round number: eg., for 30 to 39.999 will return 40, for 3000 to 3999.99 wil return 4000. for 10 - 14.999 will return 15.
  	local ordermag = 10 ^ math.floor (math.log10 (x))
  	local normalized = x / ordermag
  	local top = normalized >= 1.5 and (math.floor (normalized + 1)) or 1.5
  	return ordermag * top, top, ordermag
  end
  
  local function round(num, PercDecimimalPlaces)
  	local mult = 10^(PercDecimimalPlaces or 0)
  	return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
  end
  
  local function fnum (num)
  	return mw.getContentLanguage():formatNum (tonumber (num) or 0)
  end	
  
  local function Mult100 (AValue,NDec)
  	return fnum(round(AValue*100,NDec))..'%'
  end
  	
  local function nulOrWhitespace (s)
  	return (not s) or (mw.text.trim (s) == '')
  end
  
  local function NonBreak (s)
  	return string.gsub (s, ' ', '&#160;')
  end
  
  local function NonBreakArr (ATooltipLines)
  	for k = 1, #ATooltipLines do
  		ATooltipLines[k] = NonBreak (ATooltipLines[k])
  	end	
  end
  
  local MarginsForText = 'margin-left:0.5em; margin-right:0.5em; margin-top:0.4em; margin-bottom:0.4em; '
  
  local function createLegends (tab, legends, AddedLegends, cols, Tooltips)
  	if #legends > 1 and not HideGroupLegends then
  		local WithTooltips = table.getn(Tooltips) > 0
  		table.insert (tab, '<div style="width:auto; text-align:left; '..MarginsForText..'">') 
  		if LegendTitle ~= '' then
  			table.insert (tab, '<div align="left"><b>'..LegendTitle..'</b></div>')
  		end	
  		local Show = {}
  		local WithAddedLegends = AddedLegends ~= nil
  		for gi=1, #legends do
  			STooltip = ''
  			if WithTooltips then
  				STooltip = Tooltips[gi]
  			end	
  			local WLegend = legends[gi]
  			if WithAddedLegends then
  				WLegend = WLegend..' '..AddedLegends[gi]
  			end	
  			table.insert (Show, CFCM.LegendColor(cols[gi],WLegend,STooltip))
  		end
  		local SShow = MC.MultiCol (LegendColumns, Show, #legends, 1, false)
  		table.insert (tab, SShow)
  		table.insert (tab, '</div>')
  	end
  end --createLegends
  
  local function OkWord (wd, tab)
  	if WithTrans then
  		return (wd == tab[1]) or (wd == tab[2])
  	else	
  		return (wd == tab)
  	end	
  end	
  
  local function getbasicArgs (args)
  	local TS_P_TwoLanguages = 'P_TwoLanguages'
  	local TS_P_Delimiter ='P_Delimiter'
  	local TS_P_MouseOverTooltip ='P_MouseOverTooltip'
  	local TS_P_PercDecim ='P_PercDecim'
  	local TS_P_Title = 'P_Title'
  	local TS_P_TitleBackground = 'P_TitleBackground'
  	local TS_P_Subtit = 'P_Subtit'
  	local TS_P_SubtitBackground = 'P_SubtitBackground'
  	local TS_P_HideGroupLegends = 'P_HideGroupLegends'
  	local TS_P_LegendColumns = 'P_LegendColumns'
  	local TS_P_LegendTitle = 'P_LegendTitle'
  	local TS_P_Note = 'P_Note'
  	local TS_P_Align = 'P_Align'
  	
  	local SWithTrans = I18nStr(TS_P_TwoLanguages)
  	if SWithTrans == 'Y' then
  		WithTrans = true
  	elseif SWithTrans == 'N' then
  		WithTrans = false
  	else
  		error ('Incorrect value for "P_TwoLanguages" in :commons:Data:I18n/Chart.tab') --This message not require translation
  	end
  	align = AlignString (SArgs.Str_Par(args, I18nStrArrOr1(TS_P_Align)), '')
  	Title = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_Title), '')
  	TitleBackground = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_TitleBackground), '')
  	Subtit = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_Subtit), '')
  	SubtitBackground = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_SubtitBackground), '')
  	LegendColumns = SArgs.PosInt_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_LegendColumns), 1)
  	LegendTitle = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_LegendTitle), '')
  	HideGroupLegends = not SArgs.NulOrWhitespace_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_HideGroupLegends))
  	Note = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_Note), '')
  	PercDecim = SArgs.ZeroOrPosInt_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_PercDecim), 100)
  	MouseOverTooltip = SArgs.Bool_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_MouseOverTooltip), false) 
  	delimiter = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_Delimiter), ':')
  end --getbasicArgs
  
  local function AddPerhapsTitle (res, width)
  	if Title ~= '' then
  		table.insert (res, '<div style="width:100%; padding:0.2em">')
  		--table.insert (res, '<div style="width:'..(width-10)..'; padding:0.2em">')
  		table.insert (res, '<table style="width:100%;">')
  		local STB = ''
  		if TitleBackground ~= '' then
  			STB = 'background:'..TitleBackground..'; ' 	
  		end	
  		table.insert (res, '<tr><td style="'..STB..'font-size:120%; text-align:center; padding:0.3em"><b>'..Title..'</b></td></tr>')
  		if Subtit ~= '' then
  			local SSTB = ''
  			if SubtitBackground ~= '' then
  				SSTB = 'background:'..SubtitBackground..'; ' 	
  			end	
  			table.insert (res, '<tr><td style="'..SSTB..'valign=top; text-align:center; padding:0.2em">'..Subtit..'</td></tr>')
  		end
  		table.insert (res, '</table>')
  		table.insert (res, '</div>')
  	end
  end --AddPerhapsTitle	
  
  local function AddMouseOverMess (res, S)
  	table.insert (res, '<p style="width:auto; font-size:93%; line-height:105%; valign=top; text-align:center; '..MarginsForText..'">'..S..'</p>')
  end
  
  local function AddPerhapsNote (res)
  	if Note ~= '' then
  		table.insert (res, '<p style="width:auto; '..MarginsForText..'valign=top; text-align:left; ">'..Note..'</p>')
  	end
  end	
  
  local function PrepNum (AValue)
  	local SSuffix = suffix
  	if (suffix ~= '') and (suffix ~= ' ') then
  		SSuffix = '&thinsp;'..suffix
  	end	
    return mw.ustring.gsub(prefix..fnum(AValue)..SSuffix, '_', ' ')
  end
  
  local function NDecOfVal (tot)
  	if PercDecim == 0 then
  		return 0
  	elseif PercDecim == 1 then
  		return 1
  	else	
  		if tot > PercDecim then
  			return 1
  		else
  			return 0
  		end	
  	end	
  end	--NDecOfVal
  		
  local function ColorsFromPalette (Palette, Num)
  	local AColors = {}
  	ColorName, IsInv = CFCM.ColorNameInvFromS0 (Palette)
  	AColors = BrewerColors.GetColors (ColorName, IsInv, Num, false)
  	if table.getn(AColors) == 0 then
  		ColorName, IsInv, StartN = ChartColors.ColorNameInvStartFromS (Palette)
  		AColors = ChartColors.GetColors (ColorName, IsInv, StartN, Num, true)
  	end	
  	return AColors
  end --ColorsFromPalette
  		
  local function AppendResAtChartBegin (res, width)
  	if align ~= '' then
  		if align == 'center' then
  			table.insert (res, '<div class="center">')
  		end
  		local Al = ''
  		if align == 'left' then
  			Al = 'tleft'
  		elseif align == 'center' then
  			Al = 'tnone'
  		elseif align == 'right' then
  			Al = 'tright'
  		end	
  		table.insert (res, '<div class="thumb '..Al..'>')
  		table.insert (res, '<div class="thumbinner" style="align:center; width:'..(width+8)..'px">')
  		table.insert (res, '<div class="noresize" style="align:center; width:'..width..'px">')
  	end
  end --AppendResAtChartBegin	
  
  local function AppendResAtChartEnd (res)
  	if align ~= '' then
  		table.insert (res, '</div></div></div>')
  		if align == 'center' then
  			table.insert (res, '</div>')
  		end
  	end	
  end --AppendResAtChartEnd	
  	
  -------------------------------------------------------------------------------
  
  function pieChart (frame)
  	local TS_P_PC = {
  		Slices = 'P_Slices',
  		Slice = 'P_Slice',
  		Radius = 'P_Radius',
  		ColorPalette = 'P_ColorPalette',
  		Percent = 'P_Percent',
  		LegendNumbers = 'P_LegendNumbers',
  		SliceNumbers = 'P_SliceNumbers',
  	}
  	local TS_MouseOverPie = 'MouseOverPie'
  
  	local TS_Err_SliceWithNotNumber = 'Err_SliceWithNotNumber'
  	local TS_Err_NoSlices = 'Err_NoSlices'
  
  	local args,Nargs = SArgs.GetArgs (frame)
  	local res, imslices = {}, {}
  	local radius
  	local width
  	local values, names, AddedToName, legends, links = {}, {}, {}, {}, {}
  	local lang = mw.getContentLanguage()
  	
  	function replaceH (s, subst, with)
  		return mw.ustring.gsub (s, subst, with)
  	end --replaceH
  
  	function analyzeParams()
  		getbasicArgs (args)
  		local PaletteRequired = false
  		
  		function addSlice (i, slice)
  			local value, name, color, link = unpack (mw.text.split (slice, '%s*'..delimiter..'%s*'))
  			values[i] = tonumber (lang:parseFormattedNumber (value))
  				or error (I18nStr(TS_Err_SliceWithNotNumber, tostring(i), value or '', sliceStr), 0)
  			colors[i] = not nulOrWhitespace (color) and color or 0
  			if colors[i] == 0 then
  				PaletteRequired = true
  			end
  			names[i] = name or ''
  			local PosSep = string.find (names[i], '%-%-')
  			if PosSep == nil then
  				table.insert (AddedToName, '')
  			else	
  				table.insert (AddedToName, string.sub (names[i],PosSep+2))
  				names[i] = string.sub (names[i], 1, PosSep-1)
  			end	
  			links[i] = link
  		end --addSlice
  		
  		local NP = {'n','p'}
  		local LegendNumbers, SliceNumbers = {}, {}
  		function GetAndCheckNumber (tab)
  			local S = SArgs.Str_Par (args, tab, '')
  			local Numbers = {}
  			if S ~= '' then
  				local Wds = mw.text.split (S, ' ')
  				for l, m in ipairs(Wds) do
  					IsValid = (m == NP[1]) or (m == NP[2])
   					if IsValid then
  						table.insert (Numbers, m)
  					else
  						error(I18nStr(TS_Err_InvalTooltip, SArgs.ConcatParams (tab), m, table.concat(NP,', ')), 0)
  					end	
  				end
  			end	
  			return Numbers
  		end --GetAndCheckNumber
  		function InsertNP (tab, Two)
  			table.insert (tab, NP[1])
  			if Two then
  				table.insert (tab, NP[2])
  			end	
  		end
  		
  		prefix = replaceH (SArgs.Str_Par (args,I18nStrArrOr1(TS_P_UnitsPrefix),''), '_', ' ')
  		suffix = replaceH (SArgs.Str_Par (args,I18nStrArrOr1(TS_P_UnitsSuffix),''), '_', ' ')
  		radius = SArgs.PosInt_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_PC.Radius), 100, 40, 400)
  		width = SArgs.PosInt_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_Width), radius * 2, radius * 2, 1000) 
  		local percent = SArgs.Bool_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_PC.Percent))
  		LegendNumbers = GetAndCheckNumber (I18nStrArrOr1(TS_P_PC.LegendNumbers))
  		SliceNumbers = GetAndCheckNumber (I18nStrArrOr1(TS_P_PC.SliceNumbers))
  		if (#LegendNumbers == 0) and (#SliceNumbers == 0) then
  			InsertNP (LegendNumbers, percent)
  			InsertNP (SliceNumbers, percent)
  		end
  		
  		--Add slices mode 1
  		local i = 0
  		local slicesStr = SArgs.Str_Par (args,I18nStrArrOr1(TS_P_PC.Slices),'') 
  		for slice in mw.ustring.gmatch (slicesStr, "%b()") do
  			i = i + 1
  			addSlice (i, mw.ustring.match (slice, '^%(%s*(.-)%s*%)$'))
  		end
  		--Add slices mode 2
  		for k, v in pairs(args) do 
  			local ind = 0
  			function ForKw (idx)
  				return mw.ustring.match (k, '^'..I18nStrArrOr1(TS_P_PC.Slice)[idx]..'%s+(%d+)$')
  			end	
  			if WithTrans then
  				ind = ForKw(1) or ForKw(2)	
  			else	
  				ind = ForKw(1)
  			end	
  			if ind then addSlice (tonumber (ind), v) end
  		end
  		
  		local ColorPalette = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_PC.ColorPalette), '')
  		if PaletteRequired then 
  			if ColorPalette == '' then
  				for i = 1, #colors do
  					if colors[i] == 0 then
  						colors[i] = DefColors[i * 2]
  					end	
  				end
  			else
  				local AColors = ColorsFromPalette (ColorPalette, #colors)
  				for i = 1, #colors do
  					if colors[i] == 0 then
  						colors[i] = AColors[i]
  					end	
  				end
  			end
  		end
  		
  		local sum = 0
  		for _, val in ipairs (values) do 
  			sum = sum + val 
  		end
  		local NDOV = NDecOfVal(sum)
  		for i, value in ipairs (values) do
  			--local NP = {'n','p'}
  			local addNum = prefix..lang:formatNum (value)..suffix
  			local addPer = Mult100 (value/sum, NDOV)
  			
  			legends[i] = names[i]
  			if AddedToName[i] ~= '' then
  				legends[i] = legends[i]..' '..AddedToName[i]
  			end	
  			for j, what in ipairs (LegendNumbers) do
  				local S = ''
  				if what == NP[1] then
  					S = addNum
  				else
  					S = addPer
  				end
  				if j == 1 then 
  					legends[i] = legends[i]..': '..S
  				else
  					legends[i] = legends[i]..' ('..S..')'
  				end
  			end
  			if not links[i] then
  				local SS = ''
  				for j, what in ipairs (SliceNumbers) do
  					local S = ''
  					if what == NP[1] then
  						S = addNum
  					else
  						S = addPer
  					end
  					if j == 1 then 
  						SS = names[i]..': '..S
  					else
  						SS = SS..' ('..S..')'
  					end
  				end
  				links[i] = string.format('[[#noSuchAnchor|%s]]', SS)				
  			end	
  		end
  	end --analyzeParams
  
  	function addRes (...)
  		for _, v in pairs ({ ... }) do
  			table.insert (res, v)
  		end
  	end
  
  	function createSlices()
  	
  		function drawSlice (i, q, start)
  			local color = colors[i]
  			local angle = start * 2 * math.pi
  			local sin, cos = math.abs (math.sin (angle)), math.abs (math.cos (angle))
  			local wsin, wcos = sin * radius, cos * radius
  			local s1, s2, w1, w2, w3, w4, width, border
  			local style
  			if q == 1 then
  				border = 'left'
  				w1, w2, w3, w4 = 0, 0, wsin, wcos
  				s1, s2 = 'bottom', 'left'
  			elseif q == 2 then
  				border = 'bottom'
  				w1, w2, w3, w4 = 0, wcos, wsin, 0
  				s1, s2 = 'bottom', 'right'
  			elseif q == 3 then
  				border = 'right'
  				w1, w2, w3, w4 = wsin, wcos, 0, 0
  				s1, s2 = 'top', 'right'
  			else
  				border = 'top'
  				w1, w2, w3, w4 = wsin, 0, 0, wcos
  				s1, s2 = 'top', 'left'
  			end
  			local style = string.format ('border:solid transparent;position:absolute;%s:%spx;%s:%spx;width:%spx;height:%spx', s1, radius, s2, radius, radius, radius)
  			if start <= (q - 1) * 0.25 then
  				style = string.format ('%s;border:0;background-color:%s', style, color)
  			else
  				style = string.format ('%s;border-width:%spx %spx %spx %spx;border-%s-color:%s', style, w1, w2, w3, w4, border, color)
  			end
  			addRes (mw.text.tag ('div', { style = style }, ''))
  		end --drawSlice
  
  		function coordsOfAngle (angle)
  			return (100 + math.floor (100 * math.cos (angle)))..' '.. (100 - math.floor (100 * math.sin (angle)))
  		end
  	
  		-- BEGIN createSlices 
  		local sum, start = 0, 0
  		for _, value in ipairs (values) do sum = sum + value end
  		for i, value in ipairs(values) do
  			local poly = { 'poly 100 100' }
  			local startC, endC = start / sum, (start + value) / sum
  			local startQ, endQ = math.floor (startC * 4 + 1), math.floor (endC * 4 + 1)
  			for q = startQ, math.min (endQ, 4) do drawSlice (i, q, startC) end
  			for angle = startC * 2 * math.pi, endC * 2 * math.pi, 0.02 do
  				table.insert (poly, coordsOfAngle (angle))
  			end
  			table.insert (poly, coordsOfAngle (endC * 2 * math.pi)..' 100 100 '..links[i])
  			table.insert (imslices, table.concat (poly, ' '))
  			start = start + values[i]
  		end
  	end --createSlices
  	
  	function createImageMap()
  		addRes ('{{#tag:imagemap|', 'Image:Circle frame.svg{{!}}'.. (radius * 2)..'px')
  		addRes (unpack (imslices))
  		addRes ('desc none', '}}')
  	end
  
  	--BEGIN pieChart
  	analyzeParams()
  	if #values == 0 then 
  		error (I18nStr(TS_Err_NoSlices), 0) 
  	end
  	AppendResAtChartBegin (res, width)
  	
  	addRes (mw.text.tag ('div', { class = 'chart noresize', style = string.format ('align:center; margin-top:0.1em; margin-bottom:0.3em; max-width:%spx;', width) }))
  	AddPerhapsTitle (res, width)
  	--addRes (mw.text.tag ('div', { class = 'chart noresize', style = string.format ('left:%spx; margin-top:0.5em;max-width:%spx;', math.floor((width/2)-radius), radius * 2) }))
  	addRes (mw.text.tag ('div', { style = string.format ('position:relative;left:%spx; min-width:%spx;min-height:%spx;max-width:%spx;overflow:hidden;', math.floor((width/2)-radius), radius * 2, radius * 2, radius * 2) }))
  	--addRes (mw.text.tag ('div', { style = string.format ('position:relative;min-width:%spx;min-height:%spx;max-width:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2, radius * 2) }))
  	createSlices()
  	addRes (mw.text.tag ('div', { style = string.format ('position:absolute;min-width:%spx;min-height:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2) }))
  	createImageMap()
  	addRes ('</div>') -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
  	addRes ('</div>') -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
  	
  	local Tooltips = {}
  	createLegends (res, legends, nil, colors, Tooltips) -- legends
  	if MouseOverTooltip then
  		AddMouseOverMess (res, I18nStr(TS_MouseOverPie))
  	end
  	AddPerhapsNote (res)
  	addRes ('</div>') -- close containing div
  	AppendResAtChartEnd (res)
  	return frame:preprocess (table.concat (res, '\n'))
  end --pieChart
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  
  function barChart (frame)
  	local TS_MouseOverTooltip = 'MouseOverTooltip'
  	local TS_MouseOverCols = 'MouseOverCols'
  	local TS_MouseOverX = 'MouseOverX'
  	local TS_MouseOverLegend = 'MouseOverLegend'
  	local TS_And = 'And'
  	local TS_Quali = 'Quali'
  	local TS_SemiQ = 'SemiQ'
  	
  	local res = {}
  	local args,Nargs = SArgs.GetArgs (frame)
  	local values, xlegends, tooltips, yscales = {}, {}, {}, {} ,{}, {}
  	local GroupNames, AddedToGroup, unitsSuffix, unitsPrefix, links = {}, {}, {}, {}, {}
  	local width, height, yticks, stack = 500, 350, -1, false
  	local chartWidth, chartHeight, DefColor, ScalePerGroup, accumulateTooltip
  	local IncTop = 5
  	
  	local colTooltip = {}
  	local xTooltip = {}
  	local legendTooltip = {}
  
  	local NumGroups, NumXValues
  	local scaleWidth
  	local YSep = 0
  	local InPercent = false 
  	local XText2Lines = false
  	local HideGridY = false 
  	local DataTooltipMode = ''
  	
  	local Tt_N = { --Tolltip
  		--SIMPLE
  		Basic = 1,
  		Num = 2,
  		Perc = 3,
  		Order = 4,
  		Mean = 5,
  		MeanDif = 6,
  		List = 7,
  		Sum = 8,
  		Dif = 9,
  		--to middle/end
  		Abs = 10,
  		Rel = 11,
  		All = 12,
  		X = 13,
  		Gr = 14,
  		--to end
  		Prior = 15,
  		Next = 16,
  		--COMPOST
  		Perc_x = 17,
  		Perc_gr = 18,
  		Perc_abs = 19,
  		Perc_rel = 20,
  		Perc_all = 21,
  		Sum_prior = 22,
  		Sum_next = 23,
  		Sum_x = 24,
  		Sum_gr = 25,
  		Sum_x_prior = 26,
  		Sum_x_next = 27,
  		Sum_gr_prior = 28,
  		Sum_gr_next = 29,
  		MeanDif_x = 30,
  		MeanDif_gr = 31,
  		Dif_prior = 32,
  		Dif_next = 33,
  		Dif_x = 34,
  		Dif_gr = 35,
  		Dif_x_prior = 36,
  		Dif_x_next = 37,
  		Dif_gr_prior = 38,
  		Dif_gr_next = 39,
  	}
  	local function SumArr (A1, A2)
  		if WithTrans then
  			local A = {}
  			if #A1 == #A2 then
  				for k, v in ipairs (A1) do
  					table.insert(A, v..'_'..A2[k])
  				end	
  			elseif #A1 > #A2 then
  				table.insert(A, A1[1]..'_'..A2[1])
  				table.insert(A, A1[2]..'_'..A2[1])
  			else
  				table.insert(A, A1[1]..'_'..A2[1])
  				table.insert(A, A1[1]..'_'..A2[2])
  			end
  			return A
  		else
  			return A1..'_'..A2
  		end
  	end
  	local RS_Tt_Perc = I18nStrArrOr1('Tt_O_perc')
  	local RS_Tt_X = I18nStrArrOr1('Tt_O_x')
  	local RS_Tt_Gr = I18nStrArrOr1('Tt_O_gr')	
  	local RS_Tt_Abs = I18nStrArrOr1('Tt_O_abs')	
  	local RS_Tt_Rel = I18nStrArrOr1('Tt_O_rel')	
  	local RS_Tt_All = I18nStrArrOr1('Tt_O_all')	
  	local Tt_A = {
  		Basic = I18nStrArrOr1('Tt_O_basic'),
  		Num = I18nStrArrOr1('Tt_O_num'),
  		Perc = RS_Tt_Perc,
  		Order = I18nStrArrOr1('Tt_O_order'),
  		Mean = I18nStrArrOr1('Tt_O_mean'),
  		MeanDif = I18nStrArrOr1('Tt_O_meandif'),
  		List = I18nStrArrOr1('Tt_O_list'),
  		Sum = I18nStrArrOr1('Tt_O_sum'),
  		Dif = I18nStrArrOr1('Tt_O_dif'),
  		Abs = RS_Tt_Abs,
  		Rel = RS_Tt_Rel,
  		All = RS_Tt_All,
  		X = RS_Tt_X,
  		Gr = RS_Tt_Gr,
  		Prior = I18nStrArrOr1('Tt_O_prior'),
  		Next = I18nStrArrOr1('Tt_O_next'),
  		Perc_x = SumArr (RS_Tt_Perc, RS_Tt_X), 
  		Perc_gr = SumArr (RS_Tt_Perc, RS_Tt_Gr), 
  		Perc_abs = SumArr (RS_Tt_Perc, RS_Tt_Abs), 
  		Perc_rel = SumArr (RS_Tt_Perc, RS_Tt_Rel), 
  		Perc_all = SumArr (RS_Tt_Perc, RS_Tt_All), 
  		}
  	local RS_num = 'num'
  	local RS_perc = 'perc' --percentage
  	local RS_prior = 'prior'
  	local RS_next = 'next'
  	local RS_gr = 'gr' --group
  	local RS_x = 'x' --axes
  	local RS_basic = 'basic'
  	local RS_meandif = 'meandif'
  	local RS_mean = 'mean'
  	local RS_list = 'list'
  	local RS_sum = 'sum' 
  	local RS_dif = 'dif'
  	local RS_abs = 'abs' --absolute
  	local RS_rel = 'rel' --relative
  	local RS_all = 'all'
  	local DefaultShow = {
  		Mean = I18nStr('DefaultShow_Mean'), --'x&#772;'
  		Order = I18nStr('DefaultShow_Order'), --'x&#772;'
  		Sum = I18nStr('DefaultShow_Sum')..' ', --'∑'
  		Dif = I18nStr('DefaultShow_Dif')..' ', --'∆'
  		All = I18nStr('DefaultShow_All')..' ', --'All'
  		}
  	local RS_dif_ = RS_dif..'_' 
  	local RS_perc_ = RS_perc..'_'
  	local RS_perc_abs = RS_perc_..RS_abs
  	local RS_perc_rel = RS_perc_..RS_rel
  	local RS_perc_x = RS_perc_..RS_x
  	local RS_perc_gr = RS_perc_..RS_gr
  	local RS_perc_all = RS_perc_..RS_all
  	local RS_gr_ = RS_gr..'_'
  	local RS_x_ = RS_x..'_'
  	local RS_meandif_ = RS_meandif..'_'
  	local RS_meandif_x = RS_meandif_..RS_x	
  	local RS_meandif_gr = RS_meandif_..RS_gr		
  	local RS_dif_prior = RS_dif_..RS_prior
  	local RS_dif_next = RS_dif_..RS_next	
  	local RS_dif_x_prior = RS_dif_..RS_x_..RS_prior		
  	local RS_dif_gr_prior = RS_dif_..RS_gr_..RS_prior		
  	local RS_dif_x_next = RS_dif_..RS_x_..RS_next		
  	local RS_dif_gr_next = RS_dif_..RS_gr_..RS_next		
  
  	-- Accessory functions --
  	
  	function AddAny (ATooltipLines, ALabel, Arg, SValue)
  		if ALabel ~= '' then
  			local LabelHere = ''
  			if not nulOrWhitespace(Arg) then
  				LabelHere = string.format(ALabel,Arg)
  			else
  				LabelHere = ALabel
  			end	
  			SValue = LabelHere..TooltipSep..' '..SValue
  		end
  		table.insert (ATooltipLines, SValue)
  	end --AddAny
  
  	function AddPercS (ATooltipLines, ALabel, Arg, SValue)
      AddAny (ATooltipLines, ALabel, Arg, SValue)
  	end
  	
  	function AddPerc (ATooltipLines, ALabel, Arg, AValue, NDec)
  		AddPercS (ATooltipLines, ALabel, Arg, Mult100(AValue,NDec))
  	end
  	
  	function NumToPercSign0 (AValue, NVals)
  		if AValue == 1 then 
  			return '0'
  		elseif AValue > 1 then
  			return '+'..Mult100(AValue-1,NDecOfVal(NVals))
  		else
  			return '-'..Mult100(1-AValue,NDecOfVal(NVals))
  		end	
  	end	--NumToPercSign0
  
  	function NumToPercSign (ATooltipLines, ALabel, Arg, AValue, NVals)
  		local S = NumToPercSign0 (AValue, NVals)
  		AddPercS (ATooltipLines, ALabel, Arg, S)
  	end	--NumToPercSign
  	
  	function GetPrefixSuffix (gi)
  		prefix = unitsPrefix[gi]
  		suffix = unitsSuffix[gi]
  	end	
  	
  	-- Main functions --
  	local TS_P_BC = {
  		--main
  		Colors = 'P_Colors',
  		GroupNames = 'P_GroupNames',
  		DataTooltipMode = 'P_DataTooltipMode',
  		Stack = 'P_Stack',
  		Group = 'P_Group',
  		XLegend = 'P_XLegend',
  		--extract
  		Height = 'P_Height',
  		Links = 'P_Links',
  		DefColor = 'P_DefColor',
  		YTicks = 'P_YTicks',
  		ScalePerGroup = 'P_ScalePerGroup',
  		XText2Lines = 'P_XText2Lines',
  		InPercent = 'P_InPercent',
  		HideGridY = 'P_HideGridY',
  		WallColor = 'P_WallColor',
  		--tooltip
  		Tooltip = 'P_Tooltip',
  		AccumulateTooltip = 'P_AccumulateTooltip',
  		ColTooltip = 'P_ColTooltip',
  		XTooltip = 'P_XTooltip',
  		LegendTooltip = 'P_LegendTooltip',
  		TooltipSep = 'P_TooltipSep',
  		MeanLabel = 'P_MeanLabel',
  		OrderLabel = 'P_OrderLabel',
  		SumLabel = 'P_SumLabel',
  		DifLabel = 'P_DifLabel',
  		AllLabel = 'P_AllLabel',
  		}
  
  	function extractParams()
  
  		local TS_Err_ExpectedNumForKW = 'Err_ExpectedNumForKW'	
  		local TS_Err_InvalTooltip1Group = 'Err_InvalTooltip1Group'
  		local TS_Err_InvalTooltipMore1Group = 'Err_InvalTooltipMore1Group'
  		local TS_Err_LookAtHelp = 'Err_LookAtHelp'
  
  		function IdxFromTabTrans1 (Str, TtA)
  			local Idx = 0
  			local Found = false
  			for I, A in ipairs(TtA) do
  				if WithTrans then
  					for J, W in ipairs(A) do
  						if W == Str then
  							Idx = I
  							Found = true
  							break
  						end	
  					end	
  					if Found then
  						break
  					end
  				else
  					if A == Str then
  						Idx = I
  						break
  					end	
  				end	
  			end	
  			return Idx
  		end	--IdxFromTabTrans1
  
  		function IdxFromTabTrans2 (Str, TtA, AChar)
  			local Idx = 0
  			local Found = false
  			local Pos, Len = 0, 0
  			local StrEnd = ''
  			local WW = ''
  			for I, A in ipairs(TtA) do
  				if WithTrans then
  					for J, W in ipairs(A) do
  						Pos = string.find (Str, W..AChar)
  						if Pos == 1 then
  							Idx = I
  							WW = W
  							Found = true
  							break
  						end
  					end	
  					if Found then
  						break
  					end
  				else
  					Pos = string.find (Str, A..AChar)
  					if Pos == 1 then
  						WW = A
  						Found = true
  						break
  					end
  				end			
  			end	
  			if Found then
  				StrEnd = string.sub (Str, string.len(WW)+2)
  			end	
  			return Idx, StrEnd, WW
  		end	--IdxFromTabTrans2
  
  		function NumOrPerc0 (kw, m, what, whatCode, Pattern, PatternCode, Tooltip)
  			local TS_Err_EmptyTooltip = 'Err_EmptyTooltip'
  
  			function MessError ()
  				return what..':['..table.concat(Pattern,'/')..']'
  			end	
  			if #Pattern ~= #PatternCode then error ('Debug error') end
  			if m == '' then
  				error(I18nStr(TS_Err_EmptyTooltip, what, kw, MessError()), 0)
  			else	
  				local SubPar = {}
  				local SubCode = {}
  				SubPar = mw.text.split (m, ',')
  				IsValid = true
  				for n, o in ipairs(SubPar) do
  					Idx = IdxFromTabTrans1 (o, Pattern)
  					if Idx == 0 then
  						error(I18nStr(TS_Err_InvalTooltip, kw, o, MessError()), 0)
  					else
  						table.insert (SubCode, PatternCode[Idx])
  					end
  				end
  				local W = {}
  				table.insert (W, whatCode)
  				table.insert (W, SubCode)
  				table.insert (Tooltip, W)
  			end	
  		end --NumOrPerc0
  		
  		function ErrorPattern(Pattern)
  			return '['..table.concat(Pattern,'/')..']'
  		end	
  		local PatternNumPerc = {Tt_A.Num, Tt_A.Perc}
  		local PatternNumPercCode = {Tt_N.Num, Tt_N.Perc}
  		local PatternNumPercOrd = {Tt_A.Num, Tt_A.Perc, Tt_A.Order}
  		local PatternNumPercOrdCode = {Tt_N.Num, Tt_N.Perc, Tt_N.Order}
  		function ErrorPatternNumPerc ()
  			return ErrorPattern (PatternNumPerc)
  		end
  		function ErrorPatternNumPercOrd ()
  			return ErrorPattern (PatternNumPercOrd)
  		end
  		local PatternPriorNext = {Tt_A.Prior, Tt_A.Next}
  		local PatternPriorNextCode = {Tt_N.Prior, Tt_N.Next}
  		local function ErrorPatternPriorNext ()
  			return ErrorPattern (PatternPriorNext)
  		end
  		local PatternGrX = {Tt_A.Gr, Tt_A.X}
  		local function ErrorPatternGrX ()
  			return ErrorPattern (PatternGrX)
  		end
  
  		function ExtractAndCheckcolTt (kw, v, Tooltip)
  			local PatternNumPercs = {Tt_A.Num, Tt_A.Perc_abs, Tt_A.Perc_rel}
  			local PatternNumPercsCode = {Tt_N.Num, Tt_N.Perc_abs, Tt_N.Perc_rel}
  			function NumOrPerc (NParam, m, what, whatCode)
  				local tab = {}
  				local tabCode = {}
  				if NParam == 3 then
  					tab = PatternNumPercs
  					tabCode = PatternNumPercsCode
  				else--if NParam == 2 then
  					tab = PatternNumPerc
  					tabCode = PatternNumPercCode
  				end
  				NumOrPerc0 (kw, m, what, whatCode, tab, tabCode, Tooltip)
  			end
  			function Add (RS_Ini_, TtArr, TtCode, m, NParam)
  				local whatCode = ''
  				function ErrorPNand ()
  					local tab = {}
  					if RS_Ini_ == RS_sum_ then
  						tab = ErrorPatternNumPerc ()
  					else
  						tab = ErrorPattern (PatternNumPercs)
  					end
  					return ErrorPatternPriorNext()..':'..tab
  				end
  				function AddEndPosNext (S, SCode, m2)
  					Idx, m2, SFound = IdxFromTabTrans2 (m2, {Tt_A.Prior,Tt_A.Next}, ':') 
  					if Idx == 0 then
  						error(I18nStr(TS_Err_InvalTooltip, kw, m, S..ErrorPNand (NParam)), 0)
  					else
  						if Idx == 1 then	
  							if TtCode == Tt_N.Sum then
  								whatCode = Tt_N.Sum_prior
  							elseif TtCode == Tt_N.Dif then
  								whatCode = Tt_N.Dif_prior
  							elseif TtCode == Tt_N.Sum_x then
  								whatCode = Tt_N.Sum_x_prior
  							elseif TtCode == Tt_N.Dif_x then
  								whatCode = Tt_N.Dif_x_prior
  							elseif TtCode == Tt_N.Sum_gr then
  								whatCode = Tt_N.Sum_gr_prior
  							elseif TtCode == Tt_N.Dif_gr then
  								whatCode = Tt_N.Dif_gr_prior
  							end
  						elseif Idx == 2 then
  							if TtCode == Tt_N.Sum then
  								whatCode = Tt_N.Sum_next
  							elseif TtCode == Tt_N.Dif then
  								whatCode = Tt_N.Dif_next
  							elseif TtCode == Tt_N.Sum_x then
  								whatCode = Tt_N.Sum_x_next
  							elseif TtCode == Tt_N.Dif_x then
  								whatCode = Tt_N.Dif_x_next
  							elseif TtCode == Tt_N.Sum_gr then
  								whatCode = Tt_N.Sum_gr_next
  							elseif TtCode == Tt_N.Dif_gr then
  								whatCode = Tt_N.Dif_gr_next
  							end
  						end	
  						NumOrPerc (NParam, m2, S..SFound, whatCode)
  					end
  				end	--AddEndPosNext
  				Idx, m2, SFound = IdxFromTabTrans2 (m, TtArr, '_')
  				if Idx == 1 then
  					if NumGroups == 1 then
  						AddEndPosNext (SFound..'_', m2, TtCode)
  					else
  						Idx, m2, SFound2 = IdxFromTabTrans2 (m2, {Tt_A.Gr,Tt_A.X}, '_')
  						if Idx == 0 then
  							error (I18nStr(TS_Err_InvalTooltip, kw, m, SFound..'_'..ErrorPatternGrX()..'_'..ErrorPNand (NParam)), 0)
  						else 
  							if Idx == 1 then
  								if TtCode == Tt_N.Sum then
  									whatCode = Tt_N.Sum_gr
  								elseif TtCode == Tt_N.Dif then
  									whatCode = Tt_N.Dif_gr
  								end	
  							elseif Idx == 2 then
  								if TtCode == Tt_N.Sum then
  									whatCode = Tt_N.Sum_x
  								elseif TtCode == Tt_N.Dif then
  									whatCode = Tt_N.Dif_x
  								end	
  							end
  							AddEndPosNext (SFound..'_'..SFound2, m2, whatCode)
  						end
  					end	
  				end	
  			end --Add
  			function AddMd (m, S)
  				Idx, m2, SFound = IdxFromTabTrans2 (m, {Tt_A.Gr,Tt_A.X}, ':')
  				if Idx == 0 then
  					error (I18nStr(TS_Err_InvalTooltip, kw, m, S..'_'..ErrorPatternGrX()..':'..ErrorPatternNumPerc()), 0)
  				else
  					if Idx == 1 then
  						whatCode = Tt_N.MeanDif_gr
  					elseif Idx == 2 then
  						whatCode = Tt_N.MeanDif_x
  					end
  					NumOrPerc (2, m2, S..'_'..SFound, whatCode)
  				end	
  			end --AddMd
  			local STooltip = v or ''
  			local IsValid = false
  			if STooltip ~= '' then
  				local Wds = mw.text.split (STooltip, ' ')
  				local Usual = {Tt_A.Num, Tt_A.Perc_x, Tt_A.Perc_gr, Tt_A.Perc_all,}
  				local UsualCode = {Tt_N.Num, Tt_N.Perc_x, Tt_N.Perc_gr, Tt_N.Perc_all,}
  				local SumDif = {Tt_A.Sum, Tt_A.Dif} 
  				local SumDifCode = {Tt_N.Sum, Tt_N.Dif} 
  				local MdSumDif = {Tt_A.MeanDif, Tt_A.Sum, Tt_A.Dif} 
  				local MdSumDifCode = {Tt_N.MeanDif, Tt_N.Sum, Tt_N.Dif} 
  				for l, m in ipairs(Wds) do
  					if NumGroups == 1 then
  						Idx1, m1, SFound1 = IdxFromTabTrans2 (m, {Tt_A.Basic,Tt_A.MeanDif}, ':')
  						if Idx1 == 1 then
  							local tab = {Tt_A.Num, Tt_A.Perc, Tt_A.Order}
  							local tabCode = {Tt_N.Num, Tt_N.Perc, Tt_N.Order}
  							NumOrPerc0 (kw, m1, SFound1, Tt_N.Basic, tab, tabCode, Tooltip)
  						elseif Idx1 == 2 then
  							local tab = {Tt_A.Num, Tt_A.Perc}
  							local tabCode = {Tt_N.Num, Tt_N.Perc}
  							NumOrPerc0 (kw, m1, SFound1, Tt_N.MeanDif, tab, tabCode, Tooltip)
  						else	
  							Idx2, m2, SFound2 = IdxFromTabTrans2 (m, SumDif, '_')
  							if Idx2 == 0 then
  								error(I18nStr(TS_Err_LookAtHelp, kw, m), 0)
  							else
  								Add (SFound2..'_', SumDif[Idx2], SumDifCode[Idx2], m2, 2)
  							end
  						end
  					else	
  						Idx = IdxFromTabTrans1 (m, Usual)
  						if Idx == 0 then
  							Idx2, m2, SFound2 = IdxFromTabTrans2 (m, {Tt_A.Order}, ':')
  							if Idx2 == 1 then
  								local tab = {Tt_A.X, Tt_A.Gr, Tt_A.All}
  								local tabCode = {Tt_N.X, Tt_N.Gr, Tt_N.All}
  								NumOrPerc0 (kw, m2, SFound2, Tt_N.Order, tab, tabCode, Tooltip)
  							else	
  								Idx3, m3, SFound3 = IdxFromTabTrans2 (m, MdSumDif, '_')		
  								if Idx3 == 0 then	
  									error(I18nStr(TS_Err_LookAtHelp, kw, m), 0)
  								elseif Idx3 == 1 then	
  									AddMd (m3, SFound3)
  								else 
  									Add (SFound3..'_', MdSumDif[Idx3], MdSumDifCode[Idx3], m3, 2)
  								end
  							end	
  						else	
  							table.insert (Tooltip, UsualCode[Idx])
  						end
  					end		
  				end
  			end	
  		end --ExtractAndCheckcolTt
  		
  		function ExtractAndCheckXorLegTt (kw, v, Tooltip)
  			local STooltip = v or ''
  			local IsValid = false
  			function NumOrPerc3 (m, what, whatCode)
  				NumOrPerc0 (kw, m, what, whatCode, PatternNumPercOrd, PatternNumPercOrdCode, Tooltip)
  			end
  			function NumOrPerc2 (m, what, whatCode)
  				NumOrPerc0 (kw, m, what, whatCode, PatternNumPerc, PatternNumPercCode, Tooltip)
  			end
  			function Add (RS_Ini_, TtArr, TtCode, m)
  				Idx, m2, SFound = IdxFromTabTrans2 (m, TtArr, '_')
  				if Idx == 1 then
  					Idx, m2, SFound2 = IdxFromTabTrans2 (m2, {Tt_A.Prior, Tt_A.Next}, ':')
  					if Idx == 0 then
  						error(I18nStr(TS_Err_InvalTooltip, kw, m, RS_Ini_..ErrorPatternPriorNext()), 0)
  					else
  						local whatCode = ''
  						if Idx == 1 then
  							if TtCode == Tt_N.Sum then
  								whatCode = Tt_N.Sum_prior
  							elseif TtCode == Tt_N.Dif then
  								whatCode = Tt_N.Dif_prior
  							end
  						elseif Idx == 2 then
  							if TtCode == Tt_N.Sum then
  								whatCode = Tt_N.Sum_next
  							elseif TtCode == Tt_N.Dif then
  								whatCode = Tt_N.Dif_next
  							end
  						end
  						NumOrPerc2 (m2, SFound..'_'..SFound2, whatCode)
  					end	
  				end	
  			end
  			--BEGIN
  			if STooltip ~= '' then
  				if NumGroups == 1 then
  					error (I18nStr(TS_Err_InvalTooltip1Group, kw), 0)
  				else
  					local Wds = mw.text.split (STooltip, ' ')
  					local Headers = {Tt_A.Basic, Tt_A.Mean, Tt_A.List, }
  					local HeadersCode = {Tt_N.Basic, Tt_N.Mean, Tt_N.List, }
  					local SumDif = {Tt_A.Sum, Tt_A.Dif} 
  					local SumDifCode = {Tt_N.Sum, Tt_N.Dif} 
  					for l, m in ipairs(Wds) do
  						Idx, m2, SFound = IdxFromTabTrans2 (m, Headers, ':')
  						if Idx > 0 then
  							if Idx == 1 then --Tt_N.Basic
  								NumOrPerc3 (m2, SFound, HeadersCode[Idx])
  							else
  								NumOrPerc2 (m2, SFound, HeadersCode[Idx])
  							end	
  						else
  							Idx2, m2, SFound2 = IdxFromTabTrans2 (m, SumDif, '_')
  							if Idx2 == 0 then
  								error(I18nStr(TS_Err_InvalTooltip, kw, m, 'Algo'))
  								 --'['..RS_basic..'/'..RS_mean..'/'..RS_sum_..ErrorPatternPriorNext()..'/'..RS_dif_..ErrorPatternPriorNext()..'/'..RS_list..']:'..ErrorPatternNumPerc()), 0)
  							else
  								Add (SFound2..'_', MdSumDif[Idx2], MdSumDifCode[Idx2], m2, 2)
  							end
  						end	
  					end
  				end	
  			end
  		end --ExtractAndCheckXorLegTt
  		
  		function SDelimiter (S)
  			local D = delimiter
  			if string.find (S,'\t') ~= nil then
  				D = '\t'	
  			end
  			return '%s*'..D..'%s*'
  		end
  		
  		function Test0 (val, tab)
  			for s in mw.text.gsplit (val, SDelimiter(val)) do
  				table.insert (tab, s)
  			end
  		end	
  		
  		local IdxForParams = false
  		function IsOk2 (key, keyword)
  			function ForKw (idx)
  				return (keyword[idx] == key and 0) or key:match (keyword[idx].."%s+(%d+)")	
  			end	
  			if WithTrans then
  				IdxForParams = ForKw(1) or ForKw(2)	
  			else	
  				IdxForParams = ForKw(1)
  			end	
  			if not IdxForParams then 
  				return false
  			else
  				IdxForParams = tonumber (IdxForParams) or error(I18nStr(TS_Err_ExpectedNumForKW, SArgs.ConcatParams (keyword), key), 0)
  				return true
  			end	
  		end
  		function InsertH (val, tab, NumRequired)
  			if IdxForParams > 0 then 
  				tab[IdxForParams] = {} 
  			end
  			for s in mw.text.gsplit (val, SDelimiter(val)) do
  				if NumRequired then
  					SArgs.CheckSIsNum (s, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Group))
  					s = tonumber (s)
  				end
  				table.insert (IdxForParams == 0 and tab or tab[IdxForParams], s)
  			end
  		end	
  		
  		--BEGIN extractParams
  		getbasicArgs (args)
  		width = SArgs.PosInt_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_Width), 500, 200, 1000)
  		height = SArgs.PosInt_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Height), 350, 150, 750)
  		stack = SArgs.Bool_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Stack), false) 
  		yticks = SArgs.Int_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.YTicks), -1, -1, 40)
  		ScalePerGroup = SArgs.Bool_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.ScalePerGroup), false)
  		DefColor = 'blue'
  		accumulateTooltip = SArgs.Bool_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.AccumulateTooltip), false)
  		TooltipSep = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.TooltipSep), ':')
  		DefaultShow.Mean = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.MeanLabel), DefaultShow.Mean)
  		DefaultShow.Order = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.OrderLabel), DefaultShow.Order)
  		DefaultShow.Sum = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.SumLabel), DefaultShow.Sum)
  		DefaultShow.Dif = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.DifLabel), DefaultShow.Dif)
  		DefaultShow.All = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.AllLabel), DefaultShow.All)
  		XText2Lines = SArgs.Bool_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.XText2Lines), false)
  		InPercent = SArgs.Bool_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.InPercent), false)
  		HideGridY = SArgs.Bool_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.HideGridY), false)
  		WallColor = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.WallColor), '')
  		for k, v in pairs (args) do
  			if OkWord (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.ColTooltip)) then 
  				ExtractAndCheckcolTt (k, v, colTooltip)
  			elseif OkWord (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.XTooltip)) then 
  				ExtractAndCheckXorLegTt (k, v, xTooltip)
  			elseif OkWord (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.LegendTooltip)) then 
  				ExtractAndCheckXorLegTt (k, v, legendTooltip)
  			elseif OkWord (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.XLegend)) then 
  				Test0 (v, xlegends)
  			elseif OkWord (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Colors)) then 
  				Test0 (v, colors)
  			elseif OkWord (k, I18nStrArrOr1(TS_P_UnitsPrefix)) then 
  				Test0 (v, unitsPrefix)
  			elseif OkWord (k, I18nStrArrOr1(TS_P_UnitsSuffix)) then 
  				Test0 (v, unitsSuffix)
  			elseif OkWord (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.GroupNames)) then
  				Test0 (v, GroupNames)
  			elseif IsOk2 (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Group)) then
  				InsertH (v, values, true)
  			elseif IsOk2 (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Tooltip)) then
  				InsertH (v, tooltips, false)
  			elseif IsOk2 (k, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Links)) then
  				InsertH (v, links, false)
  			end
  		end
  		DataTooltipMode = SArgs.Str_Par (args, I18nStrArrOr1(TS_P_BC.DataTooltipMode), '')
  	end --extractParams
  
  	local PercentByCell = {}
  	function ValuesFromType ()
  		if InPercent then
  			return PercentByCell
  		else
  			return values
  		end	
  	end	
  
  	local SumAll = 0
  	local SumSeries = {}
  	local SumGroups = {}
  	local OrdAll = {}
  	local OrdSeries = {}
  	local OrdGroups = {}
  	local OrdSumSeries = {}
  	local OrdSumGroups = {}
  	
  	function calcSumsOrder ()
  		function OrderOfTempTab (Tab)
  			local res = {}
  			Tab, res = NTO.SortAnSetOrder (Tab, true, true, OnDupliValue)
  			return res
  		end
  		function ArrayToMatrix (A, ANumber)
  			local res = {}
  			local temp = {}
  			local Count = 0
  			local N = #A / ANumber
  			for I, V in ipairs (A) do
  				Count = Count + 1
  				table.insert (temp, V)
  				if Count == N then
  					Count = 0
  					table.insert (res, temp)
  					temp = {}
  				end	
  			end	
  			return res
  		end	--ArrayToMatrix
  		--BEGIN--
  		--Sum--
  		local sum = 0
  		for i = 1, NumXValues do
  			for gi = 1, NumGroups do
  				sum = sum + values[gi][i]
  			end
  			table.insert (SumSeries, sum)
  			SumAll = SumAll + sum
  			sum = 0
  		end	
  		sum = 0
  		for gi = 1, NumGroups do
  			for i = 1, NumXValues do
  				sum = sum + values[gi][i]
  			end
  			table.insert (SumGroups, sum)
  			sum = 0
  		end	
  		local giPerc = {}
  		if NumGroups == 1 then
  		else	
  			for gi = 1, NumGroups do
  				for i = 1, NumXValues do
  					table.insert (giPerc, (100*values[gi][i])/SumSeries[i])
  				end
  				table.insert (PercentByCell, giPerc)
  				giPerc = {}
  			end	
  		end	
  		--Order--
  		OrdSumSeries = OrderOfTempTab(SumSeries)
  		OrdSumGroups = OrderOfTempTab(SumGroups)
  		local temp = {}
  		local OnDupliValue = 3
  		local res = {}
  		for i = 1, NumXValues do
  			temp = {}
  			for gi = 1, NumGroups do
  				table.insert(temp, values[gi][i])
  			end
  			table.insert(OrdSeries, OrderOfTempTab(temp))
  		end	
  		for gi = 1, NumGroups do
  			temp = {}
  			for i = 1, NumXValues do
  				table.insert(temp, values[gi][i])
  			end
  			table.insert (OrdGroups, OrderOfTempTab(temp))
  		end	
  		temp = {}
  		for gi = 1, NumGroups do
  			for i = 1, NumXValues do
  				table.insert(temp, values[gi][i])
  			end
  		end	
  		local tab = OrderOfTempTab(temp)
  		OrdAll = ArrayToMatrix (tab, NumGroups)
  	end --calcSumsOrder
  
  	local ValScales = {}
  	local ValScalesPG = {}
  	local NumNotches = 0
  	local NumNotchesPG = {}
  	local XSep = 0
  	
  	function validate()
  		local TS_Err_AnyGroupIsRequired = 'Err_AnyGroupIsRequired'
  		local TS_Err_Selected2LinesButNoSpaces = 'Err_Selected2LinesButNoSpaces'
  		local TS_Err_SetDataTooltipModeAndCustomDataTooltipMode = 'Err_SetDataTooltipModeAndCustomDataTooltipMode'
  		local TS_Err_InvalDataTooltipMode = 'Err_InvalDataTooltipMode'
  		local TS_Err_InvalDataTooltipMode2Need = 'Err_InvalDataTooltipMode2Need'
  		local TS_Err_RequiredValForS = 'Err_RequiredValForS'
  		local TS_Err_KWNumAndGroupNumNotMatched = 'Err_KWNumAndGroupNumNotMatched'
  		local TS_Err_IncompatibleSettings = 'Err_IncompatibleSettings'
  		local TS_Err_NotHaveSameNumber = 'Err_NotHaveSameNumber'
  		local TS_Err_InvalLegendNumber = 'Err_InvalLegendNumber'
  		
  		function ValiDataTooltipMode()
  			local ValWds = {}
  			local ValSemiQ = {}
  			function AddFor (Axis)
  				ValWds = {}
  				local S_Quali = I18nStr(TS_Quali)[1]
  				local S_SemiQ = I18nStr(TS_SemiQ)[1]
  				table.insert (ValWds, Axis..S_Quali)
  				table.insert (ValWds, Axis..S_SemiQ)
  				table.insert (ValSemiQ, S_SemiQ)
  				if WithTrans then
  					local S_Quali = I18nStrL(TS_Quali)
  					local S_SemiQ = I18nStrL(TS_SemiQ)
  					table.insert (ValWds, Axis..S_Quali)
  					table.insert (ValWds, Axis..S_SemiQ)
  					table.insert (ValSemiQ, S_SemiQ)
  				end	
  			end	
  			function TestFor (s)
  				Found = false
  				s = string.sub (s, 2)
  				for i, w in ipairs(ValSemiQ) do
  					if w == s then
  						Found = true
  						break
  					end	
  				end	
  				return Found
  			end	
  			function errorH (RS, S1)
  				error (I18nStr(RS, SArgs.ConcatParams (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.DataTooltipMode)), S1), 0) 
  			end	
  			if (DataTooltipMode ~= '') and ((#colTooltip ~= 0) or (#xTooltip ~= 0) or (#legendTooltip ~= 0)) then
  				if #colTooltip > 0 then
  					table.insert (SArr, I18nStr(TS_MouseOverCols))
  				end	
  				if #xTooltip > 0 then
  					table.insert (SArr, I18nStr(TS_MouseOverX))
  				end	
  				if #legendTooltip > 0 then
  					table.insert (SArr, I18nStr(TS_MouseOverLegend))
  				end
  				local S = SArr[1]
  				if #SArr > 1 then
  					if #SArr > 2 then
  						S = S..', '..SArr[2]..' '..I18nStr(TS_And)..' '..SArr[3]
  					else	
  						S = S..' '..I18nStr(TS_And)..' '..ValWds[2]
  					end	
  				end	
  				error (I18nStr(TS_Err_SetDataTooltipModeAndCustomDataTooltipMode, SArgs.ConcatParams (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.DataTooltipMode)), S), 0)
  			elseif (DataTooltipMode == '') and (#colTooltip == 0) and (#xTooltip == 0) and (#legendTooltip == 0) then
  				
  			elseif DataTooltipMode ~= '' then
  				local Found = false
  				local FoundN = 0
  				for s in mw.text.gsplit (DataTooltipMode, ' ') do
  					Found = false
  					FoundN = FoundN + 1
  					if FoundN == 1 then
  						AddFor ('x')
  					else
  						AddFor ('y')
  					end	
  					for i, w in ipairs(ValWds) do
  						if w == s then
  							if FoundN == 1 then
  								IsXSemiQ = TestFor (s)
  							else
  								IsYSemiQ = TestFor (s)
  							end
  							Found = true
  							break
  						end	
  					end	
  					if not Found then
  						errorH (TS_Err_InvalDataTooltipMode, s) 
  					end	
  				end
  				if FoundN ~= 2 then
  					errorH (TS_Err_InvalDataTooltipMode2Need, tostring(FoundN)) 
  				else
  					if IsXSemiQ and IsYSemiQ then
  						SEnd = 'XY'
  					elseif IsXSemiQ then
  						SEnd = 'X-'
  					elseif IsYSemiQ then	
  						SEnd = '-Y'
  					else	
  						SEnd = '--'
  					end	
  				end	
  			end	
  		end	
  		function asGroups (kws, tab, toDuplicate, emptyOK)
  			if #tab == 0 and not emptyOK then
  				error (I18nStr(TS_Err_RequiredValForS, SArgs.ConcatParams (kws)), 0)
  			end
  			if #tab == 1 and toDuplicate then
  				for i = 2, NumGroups do 
  					tab[i] = tab[1] 
  				end
  			end
  			if #tab > 0 and #tab ~= NumGroups then
  				error (I18nStr(TS_Err_KWNumAndGroupNumNotMatched, SArgs.ConcatParams (kws), tostring(#tab), tostring(NumGroups)), 0)
  			end
  		end --asGroups
  		function fill (tab)
  			if #tab == 0 then
  				for gi = 1, NumGroups do
  					table.insert (tab, '')
  				end	
  			end	
  		end	
  
  		function calcHeightLimits() -- if limits were passed by user, use them, otherwise calculate. for "stack" there's only one limet.
  			local sums = {}
  			local Vals = ValuesFromType()
  			if stack then
  				for _, group in pairs (Vals) do
  					for i, val in ipairs (group) do 
  						sums[i] = (sums[i] or 0) + val 
  					end
  				end
  				local sum = math.max (unpack (sums))
  				for i = 1, #values do 
  					yscales[i] = sum 
  				end
  			else
  				for i, group in ipairs (Vals) do 
  					yscales[i] = math.max (unpack (group)) 
  				end
  			end
  			for i, scale in ipairs (yscales) do 
  				yscales[i] = roundup (scale * 0.9999) 
  			end
  			if not ScalePerGroup then 
  				for i = 1, #values do 
  					yscales[i] = math.max (unpack (yscales)) 
  				end
  			end
  		end --calcHeightLimits
  	
  		function GetValScales()
  			function ScaleInGroup(gi)
  				local yscale = yscales[gi]
  				local VScales = {}
  				local _, top, ordermag = roundup (yscale * 0.999)
  				local NNotches = yticks >= 0 and yticks or
  						(top <= 1.5 and top * 4
  						or top < 4 and top * 2
  						or top)
  				for i = 1, NNotches do
  					table.insert (VScales, i / NNotches * yscale)
  				end	
  				return NNotches, VScales
  			end	
  			if ScalePerGroup then
  				for gi = 1, NumGroups do
  					local NN, VS = ScaleInGroup (gi)
  					table.insert (NumNotchesPG, NN)
  					table.insert (ValScalesPG, VS)
  				end	
  			else
  				NumNotches, ValScales = ScaleInGroup (1)
  			end	
  		end --GetValScales
  		
  		-- do all sorts of validation here, so we can assume all params are good from now on.
  		-- among other things, replace numerical values with mw.language:parseFormattedNumber() result
  		ValiDataTooltipMode()
  		NumGroups = #values
  		if NumGroups == 0 then
  			error (I18nStr(TS_Err_AnyGroupIsRequired), 0)
  		end	
  		NumXValues = #values[1]
  		NumAllValues = NumGroups * NumXValues
  		YSep = 32
  		if XText2Lines then
  			YSep = 50
  			local FoundH = false
  			for i = 1, NumXValues do
  				if string.find(xlegends[i],' ') ~= nil then
  					FoundH = true
  					break
  				end	
  			end	
  			if not FoundH then
  				error (I18nStr(TS_Err_Selected2LinesButNoSpaces), 0)
  			end	
  		end	
  		chartHeight = height - YSep
  		
  		if table.getn(colors) == 0 then 
  			if NumGroups == 1 then
  		    DefColor = DefColor or 'blue'
  		    colors[1] = colors[1] or DefColor
  			else	
  				colors = ChartColors.GetColors ('plotter', false, 1, #values, false)
  			end	
  		elseif (table.getn(colors) == 1) and (NumGroups > 1) then
  			colors = ColorsFromPalette (colors[1], #values)
  		end
  		calcSumsOrder()
  		calcHeightLimits()
  		GetValScales ()
  		
  		local ZLen = 0
  		if InPercent then
  			ZLen = 4
  		else
  			if ScalePerGroup then
  				for gi = 1, NumGroups do
  					for i = 1, NumNotchesPG[gi] do
  						ZLen = math.max (ZLen, string.len(tostring(ValScalesPG[gi][i])))
  					end	
  				end	
  			else	
  				for i = 1, NumNotches do
  					ZLen = math.max (ZLen, string.len(tostring(ValScales[i])))
  				end	
  			end	
  		end
  		XSep = (ZLen * 7)+ (math.floor(ZLen/3)*3) + 14
  		scaleWidth = (ScalePerGroup and XSep * NumGroups) or XSep
  		
  		local ChartMargin = 0
  		chartWidth = width - (scaleWidth + ChartMargin*2)
  		asGroups (I18nStrArrOr1(TS_P_UnitsPrefix), unitsPrefix, true, true)
  		fill (unitsPrefix)
  		asGroups (I18nStrArrOr1(TS_P_UnitsSuffix), unitsSuffix, true, true)
  		fill (unitsSuffix)
  		asGroups (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Colors), colors, true, true)
  		if #GroupNames == 0 then
  			table.insert (GroupNames, '')
  		end	
  		asGroups (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.GroupNames), GroupNames, false, false)
  		local PosSep
  		for gi = 1, NumGroups do
  			PosSep = string.find (GroupNames[gi], '%-%-')
  			if PosSep == nil then
  				table.insert (AddedToGroup, '')
  			else	
  				table.insert (AddedToGroup, string.sub (GroupNames[gi],PosSep+2))
  				GroupNames[gi] = string.sub (GroupNames[gi], 1, PosSep-1)
  			end	
  		end	
  		if stack and ScalePerGroup then
  			error (I18nStr(TS_Err_IncompatibleSettings, SArgs.ConcatParams (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Stack)), SArgs.ConcatParams (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.ScalePerGroup))), 0)
  		end
  		for gi = 2, NumGroups do
  			if #values[gi] ~= NumXValues then 
  				error (I18nStr(TS_Err_NotHaveSameNumber, SArgs.ConcatParams (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Group)), tostring(gi), SArgs.ConcatParams (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.Group))), 0) 
  			end
  		end
  		if #xlegends ~= NumXValues then 
  			error (I18nStr(TS_Err_InvalLegendNumber, SArgs.ConcatParams (I18nStrArrOr1(TS_P_BC.XLegend)), tostring(NumXValues)), 0)
  		end
  	end --validate
  	
  	local XPrior = ''
  	local XNext = ''
  	function GetXPriorNext (i)
  		if i > 1 then
  			XPrior = not nulOrWhitespace (xlegends[i-1]) and xlegends[i-1] or ''
  		end	
  		if i < NumXValues then
  			XNext = not nulOrWhitespace (xlegends[i+1]) and xlegends[i+1] or ''
  		end	
  	end	
  	
  	local GPrior = ''
  	local GNext = ''
  	function GPriorNext (gi)
  			if gi > 1 then
  				GPrior = GroupNames[gi-1]
  			end	
  			if gi < NumXValues then
  				GNext = GroupNames[gi+1]
  			end	
  	end --GPriorNext
  	
  	-- Next are used for GetColTooltip, GetXTooltip, GetLegendTooltip --
  	local AString = '' 
  	local ATooltipLines = {}
  	function CharForSum (IsPrior)
  		if IsPrior then
  			return '≤'
  		else
  			return '≥'
  		end	
  	end	
  	function AddS2 (Idx, S)
  		if Idx == 2 then
  			S = '('..S..')'
  		end
  		AString = AString..' '..S
  	end
  	function AddS2b (Idx, S)
  		AString = AString..' &nbsp;'..S
  	end
  	function SumFrom (tab, Num, Sum, ALabel)
  		AString = ''
  		for l, m in ipairs(tab) do
  			local S = ''
  			if m == Tt_N.Num then
  				S = PrepNum(Num)
  			elseif m == Tt_N.Perc then
  				S = Mult100 (Num/Sum,NDecOfVal(Sum))
  			end
  			AddS2 (l, S)
  		end
  		table.insert (ATooltipLines, ALabel..' '..AString)
  	end	--SumFrom
  	
  	function PrepMeanNum (Mean, NVals)
  		return PrepNum (round (Mean, NDecOfVal(NVals)))
  	end
  	
  	function PrepMeanPerc (Mean, Z)
  		return DefaultShow.Dif..' '..NumToPercSign0 (Mean/(SumAll/Z), SumAll)
  	end
  	
  	function GetColTooltip (gi, i, val)
  		if tooltips and tooltips[gi] and not nulOrWhitespace (tooltips[gi][i]) then return tooltips[gi][i], true end
  		local groupName = not nulOrWhitespace (GroupNames[gi]) and GroupNames[gi] or ''
  		GetXPriorNext (i)
  		local xlegend = not nulOrWhitespace (xlegends[i]) and xlegends[i] or ''
  		ATooltipLines = {} 
  		
      function ALabelX (IsPrior)
      	return string.format (DefaultShow.Sum..'(%s & '..CharForSum(IsPrior)..'%s)', groupName, xlegend)
      end	
      function ALabelGr (IsPrior)
      	return string.format (DefaultShow.Sum..'(%s & '..CharForSum(IsPrior)..'%s)', xlegend, groupName)
      end	
      
  		function AddS3 (Idx, Total, S)
  			if Idx == 1 then
  				AString = AString..' '..S
  			elseif Idx == 2 then
  				S = '('..S
  				if Total == 2 then
  					S = S..')'
  				end	
  				AString = AString..' '..S
  			elseif Idx == 3 then
  				AString = AString..', '..S..')'
  			end
  		end
  		
  		function SumAndOrPerc (tab)
  			AString = ''
  			for l, m in ipairs(tab) do
  				local S = ''
  				if m == Tt_N.Num then
  					S = PrepNum(val)
  				elseif m == Tt_N.Perc then
  					S = Mult100 (val/SumAll,NDecOfVal(SumAll))
  				end
  				AddS2 (l, S)
  			end
  			table.insert (ATooltipLines, xlegend..TooltipSep..' '..AString)
  		end	
  			
  		function SumFromPriorX (tab, gi, i)
        local sum = 0
        for j=1, i do
          sum = sum + values[gi][j] 
        end
  			SumFrom (tab, sum, SumGroups[gi], ALabelX(true)) 
      end
      function SumFromPriorGr (tab, gi, i)
        local sum = 0
        for j=1, gi do
          sum = sum + values[j][i] 
        end
  			SumFrom (tab, sum, SumSeries[i], ALabelGr(true)) 
      end
      function SumFromNextX (tab, gi, i)
        local sum = 0
        for j=NumXValues, i, -1 do
          sum = sum + values[gi][j] 
        end
  			SumFrom (tab, sum, SumGroups[gi], ALabelX(false))
      end
      function SumFromNextGr (tab, gi, i)
        local sum = 0
        for j=NumGroups, gi, -1 do
          sum = sum + values[j][i] 
        end
  			SumFrom (tab, sum, SumSeries[i], ALabelGr(false)) 
      end
      
  		function AddPercOfSum (Arg, sum)
  			if sum > 0 then -- sum should always be > 0
  				AddPerc (ATooltipLines, '% /&thinsp;'..DefaultShow.Sum..' '..Arg, '', val/sum, NDecOfVal(sum))
  			end
  		end
  		
  		local ExistsAbsRel = false
  		function SIfAbsAndRel (IsAbs)
  			if ExistsAbsRel then
  				if IsAbs then
  					return I18nStr(TS_Tt_abs)
  				else
  					return I18nStr(TS_Tt_rel)
  				end
  			else
  				return ''
  			end
  		end
  		function DifPriorX (IsAbs)
  			local S = SIfAbsAndRel (IsAbs)
  			if IsAbs then
  				S = S..NumToPercSign0 (val/values[gi][i-1],
  					math.max(val,values[gi][i-1]))
  			else
  				S = S..NumToPercSign0 ((val/SumSeries[i]) / (values[gi][i-1]/SumSeries[i-1]), 
  					math.max(SumSeries[i],SumSeries[i-1]))
  			end
  			return S
  		end
  		function DifNextX (IsAbs)
  			local S = SIfAbsAndRel (IsAbs)
  			if IsAbs then
  				S = S..NumToPercSign0 (val/values[gi][i+1],
  					math.max(val,values[gi][i+1]))
  			else
  				S = S..NumToPercSign0 ((val/SumSeries[i]) / (values[gi][i+1]/SumSeries[i+1]), 
  					math.max(SumSeries[i],SumSeries[i+1]))
  			end
  			return S
  		end
  		function DifPriorGr (IsAbs)
  			local S = SIfAbsAndRel (IsAbs)
  			if IsAbs then
  				S = S..NumToPercSign0 (val/values[gi-1][i],
  					math.max(val,values[gi-1][i]))
  			else
  				S = S..NumToPercSign0 ((val/SumGroups[gi]) / (values[gi-1][i]/SumGroups[gi-1]), 
  					math.max(SumGroups[gi],SumGroups[gi-1]))
  			end
  			return S
  		end
  		function DifNextGr (IsAbs)
  			local S = SIfAbsAndRel (IsAbs)
  			if IsAbs then
  				S = S..NumToPercSign0 (val/values[gi+1][i],
  					math.max(val,values[gi+1][i]))
  			else
  				S = S..NumToPercSign0 ((val/SumGroups[gi]) / (values[gi+1][i]/SumGroups[gi+1]), 
  					math.max(SumGroups[gi],SumGroups[gi+1]))
  			end
  			return S
  		end
  		
  		function TestAbsRel (tab)
  			ExistsAbs = false
  			ExistsRel = false
  			for l, m in ipairs(tab) do
  				if m == Tt_N.Perc_abs then
  					ExistsAbs = true
  				elseif m == Tt_N.Perc_rel then
  					ExistsRel = true
  				end
  			end
  			return ExistsAbs and ExistsRel
  		end
  		
  		function AddSSpc (AS, What, Order)
  			if AS ~= '' then
  				AS = AS..'&emsp;'
  			end
  			return AS..What..' '..Order	
  		end
  		
  		GetPrefixSuffix (gi)
  		GPriorNext (gi)
  		if #colTooltip == 0 then
  			if NumGroups == 1 then
  			  table.insert (ATooltipLines, xlegend..TooltipSep..' '..PrepNum(val))
  			else
  				if stack then
  	    		AString = groupName..', '..xlegend..' '..PrepNum(val)
  	    		table.insert (ATooltipLines, AString)
  	    		if gi > 1 then
  		    		SumFromPriorGr ({RS_num}, gi, i)
  		    	end	
  	    	else
  	    		table.insert (ATooltipLines, groupName..', '..xlegend..TooltipSep..' '..PrepNum(val))
  	    	end	
  			end	
  		else	
  	 		for j, k in ipairs(colTooltip) do
  	 			if type(k)=='table' then
  		  			if k[1] == Tt_N.Basic then
  		  				SumAndOrPerc (k[2]) 
  		 			elseif k[1] == Tt_N.Order then
  						AString = DefaultShow.Order..TooltipSep
  						local S = ''
  						for l, m in ipairs(k[2]) do
  							local Order = 0
  							local W = ''
  							if m == Tt_N.All then
  								S = AddSSpc (S, DefaultShow.All, OrdAll[gi][i])
  							elseif m == Tt_N.X then
  								S = AddSSpc (S, xlegend, OrdSeries[i][gi])
  							elseif m == Tt_N.Gr then
  								S = AddSSpc (S, groupName, OrdGroups[gi][i])
  							end		
  						end
  						table.insert (ATooltipLines, AString..' '..S)
  		  			elseif (k[1] == Tt_N.Sum_x_prior) or (k[1] == Tt_N.Sum_prior) then
  						SumFromPriorX (k[2], gi, i) 
   		 			elseif (k[1] == Tt_N.Sum_x_next) or (k[1] == Tt_N.Sum_next) then
  						SumFromNextX (k[2], gi, i) 
   					elseif k[1] == Tt_N.Sum_gr_prior then
  			 			SumFromPriorGr (k[2], gi, i)
  		 			elseif k[1] == Tt_N.Sum_gr_next then
  		 				SumFromNextGr (k[2], gi, i)
  		  			elseif (k[1] == Tt_N.MeanDif_x) or (k[1] == Tt_N.MeanDif) then
  						AString = DefaultShow.Mean..'('..xlegend..')'..TooltipSep
  						for l, m in ipairs(k[2]) do
  							local S = DefaultShow.Mean..TooltipSep
  							local Mean = val/SumSeries[i]
  							if m == Tt_N.Num then
  								S = PrepMeanNum (Mean, SumSeries[i])
  							elseif m == Tt_N.Perc then
  								S = PrepMeanPerc (Mean, SumSeries[i])
  							end
  							AddS2 (l, S)
  						end
  						table.insert (ATooltipLines, AString)
   		 			elseif k[1] == Tt_N.MeanDif_gr then
  						AString = DefaultShow.Mean..'('..groupName..')'..TooltipSep
  						for l, m in ipairs(k[2]) do
  							local S = DefaultShow.Mean..TooltipSep
  							local Mean = val/SumGroups[gi]
  							if m == Tt_N.Num then
  								S = PrepMeanNum (Mean, SumGroups[gi])
  							elseif m == Tt_N.Perc then
  								S = PrepMeanPerc (Mean, SumGroups[gi])
  							end
  							AddS2 (l, S)
  						end
  						table.insert (ATooltipLines, AString)
  		 			elseif (k[1] == Tt_N.Dif_x_prior) or (k[1] == Tt_N.Dif_prior) then 
  		 				if i > 1 then
  							AString = DefaultShow.Dif..XPrior..TooltipSep
  							ExistsAbsRel = TestAbsRel (k[2])
  							for l, m in ipairs(k[2]) do
  								local S = ''
  								if m == Tt_N.Num then
  									S = PrepNum(val-values[gi][i-1])
  								elseif (m == Tt_N.Perc_abs) or (m == Tt_N.Perc) then
  									S = DifPriorX (true)
  								elseif m == Tt_N.Perc_rel then
  									S = DifPriorX (false)
  								end
  								AddS3 (l, #k[2], S)
  							end
  							table.insert (ATooltipLines, AString)
  						end	
  		 			elseif (k[1] == Tt_N.Dif_x_next) or (k[1] == Tt_N.Dif_next) then
  		 				if i < NumXValues then
  							AString = DefaultShow.Dif..XNext..TooltipSep
  							ExistsAbsRel = TestAbsRel (k[2])
  							for l, m in ipairs(k[2]) do
  								local S = ''
  								if m == Tt_N.Num then
  									S = PrepNum(val-values[gi][i+1])
  								elseif (m == Tt_N.Perc_abs) or (m == Tt_N.Perc) then
  									S = DifNextX (true)
  								elseif m == Tt_N.Perc_rel then
  									S = DifNextX (false)
  								end
  								AddS3 (l, #k[2], S)
  							end
  							table.insert (ATooltipLines, AString)
  						end	
  		 			elseif k[1] == Tt_N.Dif_gr_prior then
  		 				if gi > 1 then
  							AString = DefaultShow.Dif..GPrior..TooltipSep
  							ExistsAbsRel = TestAbsRel (k[2])
  							for l, m in ipairs(k[2]) do
  								local S = ''
  								if m == Tt_N.Num then
  									S = PrepNum(val-values[gi-1][i])
  								elseif m == Tt_N.Perc_abs then
  									S = DifPriorGr (true)
  								elseif m == Tt_N.Perc_rel then
  									S = DifPriorGr (false)
  								end
  								AddS3 (l, #k[2], S)
  							end
  							table.insert (ATooltipLines, AString)
  						end	
  		 			elseif k[1] == Tt_N.Dif_gr_next then
  		 				if gi < NumGroups then
  							AString = DefaultShow.Dif..GNext..TooltipSep
  							ExistsAbsRel = TestAbsRel (k[2])
  							for l, m in ipairs(k[2]) do
  								local S = ''
  								if m == Tt_N.Num then
  									S = PrepNum(val-values[gi+1][i])
  								elseif m == Tt_N.Perc_abs then
  									S = DifNextGr (true)
  								elseif m == Tt_N.Perc_rel then
  									S = DifNextGr (false)
  								end
  								AddS3 (l, #k[2], S)
  							end
  							table.insert (ATooltipLines, AString)
  						end	
  					end	
  	 			else	
  		 			if k == Tt_N.Num then
  		 				if NumGroups > 1 then
  			    		AString = groupName..', '..xlegend
  			    		table.insert (ATooltipLines, AString)
  			    		AString = PrepNum(val)
  			    		table.insert (ATooltipLines, AString)
  			    	else
  			    		table.insert (ATooltipLines, xlegend..TooltipSep..' '..PrepNum(val))
  			    	end	
  		 			elseif k == Tt_N.Perc_all then 
  						AddPercOfSum (I18nStr(TS_Total), SumAll) 
  					elseif k == Tt_N.Perc_x then 
  		 				AddPercOfSum (groupName, SumGroups[gi]) 
  					elseif k == Tt_N.Perc_gr then 
  						AddPercOfSum (xlegend, SumSeries[i]) 
  					end
  				end	
  			end
  		end	
  		--[[
  		for k = 1, #ATooltipLines do
  			ATooltipLines[k] = NonBreak (ATooltipLines[k])
  		end	
  		--]]
  		local ASS = table.concat(ATooltipLines,"&#10;")
  		return ASS, false
  	end --GetColTooltip
  
  	function calcHeights (gi, i, val)
  		local barHeight = math.floor (val / yscales[gi] * chartHeight + 0.5) -- add half to make it "round" instead of "trunc"
  		local top, base = chartHeight - barHeight, 0
  		local Vals = ValuesFromType()
  		if stack then
  			local rawbase = 0
  			for j = 1, gi - 1 do 
  				rawbase = rawbase + Vals[j][i] 
  			end -- sum the "i" value of all the groups below our group, gi.
  			base = math.floor (chartHeight * rawbase / yscales[gi]) -- normally, and especially if it's "stack", all the yscales must be equal.
  		end
  		return barHeight, top - base
  	end --calcHeights
  
  	function groupBounds (i)
  		local setWidth = math.floor (chartWidth / NumXValues)
  		local setOffset = (i - 1) * setWidth
  		return setOffset, setWidth
  	end
  
  	function calcx (gi, i)
  		local setOffset, setWidth = groupBounds (i)
  		if stack or NumGroups == 1 then
  			local barWidth = math.min (38, math.floor (0.8 * setWidth))
  			return setOffset + (setWidth - barWidth) / 2, barWidth
  		end
  		setWidth = 0.85 * setWidth
  		local barWidth = math.floor (0.75 * setWidth / NumGroups)
  		local left = setOffset + math.floor ( (gi - 1) / NumGroups * setWidth)
  		return left, barWidth
  	end --calcx
  
  	function drawbar (gi, i, val, ttval)
  		--if val == '0' then return end -- do not show single line (borders....) if value is 0, or rather, '0'. see talkpage
  		--local color, tooltip, custom = colors[gi] or DefColor or 'blue', GetColTooltip (gi, i, ttval or val)
  		local color, tooltip, custom = colors[gi] or DefColor or 'blue', GetColTooltip (gi, i, values[gi][i])
  		local left, barWidth = calcx (gi, i)
  		local barHeight, top = calcHeights (gi, i, val)
  		if barHeight == 0 then
  			return
  		end
  
  		-- borders so it shows up when printing
  		local style = string.format("position:absolute;left:%spx;top:%spx;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;background-color:%s;-webkit-print-color-adjust:exact;border:1px solid %s;border-bottom:none;overflow:hidden;",
  						left, top+IncTop, barHeight-1, barWidth-2, barWidth-2, color, color)
  		local S = ''			
  		local link = links[gi] and links[gi][i] or ''
  		if not nulOrWhitespace (link) then
  	    img = mw.ustring.format( '[[File:Transparent.png|1000px|link=%s|%s]]', link, custom and tooltip or '' ) or ''
  	    S = mw.text.tag( 'div', { style = style, title = tooltip, }, img ) 
  		elseif tooltip ~= '' then
  			S = '<div style="'..style..'"><span title="'..tooltip..'">[[File:Transparent.png|1000px]]</span></div>'
  		else	
  			S = '<div style="'..style..'">[[File:Transparent.png|1000px]]</div>'
  		end	
  		table.insert (res, S)
  	end --drawbar
  	
  	function drawWallAndYGrid()
  		if WallColor ~= '' then
  			local WallStr = string.format ('<div style="position:absolute; max-height:%spx; max-width:%spx; top:%spx; left:%spx; background-color:%s;"><span>[[File:Transparent.png|1000px|link=]]</span></div>',
  					chartHeight, chartWidth, IncTop, scaleWidth - XSep, WallColor)			
  			table.insert (res, WallStr)
  		end	
  		function drawSingle()
  			local lineStyleStr = 'position:absolute;height=1px;min-width:%spx;top:%spx;left:%spx;border:1px dotted %s;'
  			for i = 1, NumNotches do
  				local y = chartHeight - calcHeights (1, 1, ValScales[i])
  				local div = mw.text.tag ('div', { style = string.format (lineStyleStr, chartWidth-4, y + IncTop, (scaleWidth - XSep) + 2, 'Silver') }, '')
  				table.insert (res, div)
  			end
  		end --drawSingle
  		for gi = 1, NumGroups do
  			drawSingle()
  		end
  	end--drawWallAndYGrid
  	
  	function drawYScale()
  		function drawSingle (gi, color, width, yticks, single)
  			local valStyleStr =
  				single and 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;padding:0 2px'
  				or 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;left:3px;background-color:%s;color:white;font-weight:bold;text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;padding:0 2px'
  			local notchStyleStr = 'position:absolute;height=1px;min-width:5px;top:%spx;left:%spx;border:1px solid %s;'
  			local SS = {}
  			local NN = (ScalePerGroup and NumNotchesPG[gi]) or NumNotches
  			for i = 1, NN do
  				local val = (ScalePerGroup and ValScalesPG[gi][i]) or ValScales[i]
  				-- table.insert (SS, val)
  				local y = chartHeight - calcHeights (gi, i, val)
  				local temp = mw.getContentLanguage():formatNum (tonumber(val) or 0)
  				if InPercent then
  					temp = temp..'%'
  				end	
  				-- table.insert (SS, temp..'='..y)
  				local div = mw.text.tag ('div', { style = string.format (valStyleStr, width - 10, (y - 10) + IncTop, color) }, temp)
  				table.insert (res, div)
  				div = mw.text.tag ('div', { style = string.format (notchStyleStr, y + IncTop, width - 4, color) }, '')
  				table.insert (res, div)
  			end
  			-- error (table.concat(SS, ' - '))
  		end --drawSingle
  
  		if ScalePerGroup then
  			local colWidth = XSep
  			local colStyle = "position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;left:%spx;border-right:1px solid %s;color:%s"
  			for gi = 1, NumGroups do
  				local left = (gi - 1) * colWidth
  				local color = colors[gi] or DefColor
  				table.insert (res, mw.text.tag ('div', { style = string.format (colStyle, chartHeight, colWidth, left, color, color) }))
  				drawSingle (gi, color, colWidth, yticks)
  				table.insert (res, '</div>')
  			end
  		else
  			drawSingle (1, 'black', scaleWidth, yticks, true)
  		end
  	end --drawYScale
  
  	function drawXlegends()
  		
  		function GetXTooltip(i)
  			ATooltipLines = {}
  			GetXPriorNext (i)
  			local val = SumSeries[i]
  	 		for j, k in ipairs(xTooltip) do	
  				if k[1] == Tt_N.Basic then
  					AString = xlegends[i]..TooltipSep
  					for l, m in ipairs(k[2]) do
  						local S = ''
  						if m == Tt_N.Num then
  							S = PrepNum(val)
  						elseif m == Tt_N.Perc then
  							S = Mult100 (val/SumAll,NDecOfVal(SumAll))
  						elseif m == Tt_N.Order then
  							S = OrdSumSeries[i]
  						end
  						AddS3 (l, S)
  					end
  					table.insert (ATooltipLines, AString)
  				elseif k[1] == Tt_N.Mean then
  					AString = DefaultShow.Mean..TooltipSep
  					for l, m in ipairs(k[2]) do
  						local S = DefaultShow.Mean..TooltipSep
  						local Mean = val/NumXValues
  						if m == Tt_N.Num then
  							S = PrepMeanNum (Mean, NumXValues)
  						elseif m == Tt_N.Perc then
  							S = PrepMeanPerc (Mean, NumXValues)
  						end
  						AddS2b (l, S)
  					end
  					table.insert (ATooltipLines, AString)
  				elseif k[1] == Tt_N.Sum_prior then
  					AString = DefaultShow.Sum..CharForSum(true)..xlegends[i]..TooltipSep
  					local sum = 0
  					for l = 1, i do
  						sum = sum + SumSeries[l] 
  					end
  					SumFrom (k[2], sum, SumAll, AString) 
  				elseif k[1] == Tt_N.Sum_next then
  					AString = DefaultShow.Sum..CharForSum(false)..xlegends[i]..TooltipSep
  					local sum = 0
  					for l = NumXValues, i, -1 do
  						sum = sum + SumSeries[l] 
  					end
  					SumFrom (k[2], sum, SumAll, AString) 
  				elseif (k[1] == Tt_N.Dif_prior) and (i > 1) then
  					AString = DefaultShow.Dif..XPrior..TooltipSep
  					for l, m in ipairs(k[2]) do
  						local S = ''
  						if m == Tt_N.Num then
  							S = PrepNum(val-SumSeries[i-1])
  						elseif m == Tt_N.Perc then
  							S = NumToPercSign0 (val/SumSeries[i-1],math.max(val,SumSeries[i-1]))
  						end
  						AddS2 (l, S)
  					end
  					table.insert (ATooltipLines, AString)
  				elseif (k[1] == Tt_N.Dif_next) and (i < NumXValues) then
  					AString = DefaultShow.Dif..XNext..TooltipSep
  					for l, m in ipairs(k[2]) do
  						local S = ''
  						if m == Tt_N.Num then
  							S = PrepNum(val-SumSeries[i+1])
  						elseif m == Tt_N.Perc then
  							S = NumToPercSign0 (val/SumSeries[i+1],math.max(val,SumSeries[i+1]))
  						end
  						AddS2 (l, S)
  					end
  					table.insert (ATooltipLines, AString)
  				elseif k[1] == Tt_N.List then
  					NDec = NDecOfVal(SumSeries[i])
  					for gi = 1, NumGroups do
  						AString = GroupNames[gi]..TooltipSep
  						for l, m in ipairs(k[2]) do
  							local S = ''
  							if m == Tt_N.Num then
  								S = PrepNum(values[gi][i])
  							elseif m == Tt_N.Perc then
  								S = Mult100(PercentByCell[gi][i],NDec)
  							end
  							AddS2 (l, S)
  						end
  						table.insert (ATooltipLines, AString)
  					end	
  				end
  			end
  			for k = 1, #ATooltipLines do
  				ATooltipLines[k] = NonBreak (ATooltipLines[k])
  			end	
  			NonBreakArr (ATooltipLines)
  			local ASS = table.concat(ATooltipLines,"&#10;")
  			return ASS, false
  		end --GetXTooltip
  		
  		local setOffset, setWidth
  		local legendDivStyleFormat = "position:absolute;left:%spx;top:10px;min-width:%spx;max-width:%spx;text-align:center;vertical-align:top;"
  		local tickDivstyleFormat = "position:absolute;left:%spx;height:10px;width:1px;border-left:1px solid black;"
  		for i = 1, NumXValues do
  			if not nulOrWhitespace (xlegends[i]) then
  				setOffset, setWidth = groupBounds (i)
  				-- setWidth = 0.85 * setWidth
  				table.insert (res, mw.text.tag ('div', { style = string.format (legendDivStyleFormat, setOffset + 5, setWidth - 10, setWidth - 10) }, CFCM.TextWithTooltip(xlegends[i],GetXTooltip(i)) or ''))
  				table.insert (res, mw.text.tag ('div', { style = string.format (tickDivstyleFormat, setOffset + setWidth / 2) }, ''))
  			end
  		end
  	end --drawXlegends
  	
  	function drawChart()
  		
  		function GetLegendTooltip (gi)
  			GetPrefixSuffix (gi)
  			GPriorNext (gi)
  			local groupName = GroupNames[gi]
  			ATooltipLines = {}
  			function NumToPercSignH (idx, AValue, Arg, NVals)
  				local ALabel = legendTooltipLabel[idx] or ''
  				NumToPercSign (ATooltipLines, ALabel, Arg, AValue, NVals)
  			end	
  			local val = SumGroups[gi]
  	 		for j, k in ipairs(legendTooltip) do		
  				if k[1] == Tt_N.Basic then
  					AString = groupName..TooltipSep
  					for l, m in ipairs(k[2]) do
  						local S = ''
  						if m == Tt_N.Num then
  							S = PrepNum(val)
  						elseif m == Tt_N.Perc then
  							S = Mult100 (val/SumAll,NDecOfVal(SumAll))
  						elseif m == Tt_N.Order then
  							S = OrdSumGroups[gi]
  						end
  						AddS2 (l, S)
  					end
  					table.insert (ATooltipLines, AString)
  				elseif k[1] == Tt_N.Mean then
  					AString = DefaultShow.Mean..TooltipSep
  					for l, m in ipairs(k[2]) do
  						local S = DefaultShow.Mean..TooltipSep
  						local Mean = val/NumGroups
  						if m == Tt_N.Num then
  							S = PrepMeanNum (Mean, NumGroups)
  						elseif m == Tt_N.Perc then
  							S = PrepMeanPerc (Mean, NumGroups)
  						end
  						AddS2 (l, S)
  					end
  					table.insert (ATooltipLines, AString)
  				elseif k[1] == Tt_N.Sum_prior then
  					AString = DefaultShow.Sum..CharForSum(true)..groupName..TooltipSep
  					local sum = 0
  					for l = 1, i do
  						sum = sum + SumGroups[l] 
  					end
  					SumFrom (k[2], sum, SumAll, AString) 
  				elseif k[1] == Tt_N.Sum_next then
  					AString = DefaultShow.Sum..CharForSum(false)..groupName..TooltipSep
  					local sum = 0
  					for l = NumXValues, i, -1 do
  						sum = sum + SumGroups[l] 
  					end
  					SumFrom (k[2], sum, SumAll, AString) 
  				elseif (k[1] == Tt_N.Dif_prior) and (gi > 1) then
  					AString = DefaultShow.Dif..GPrior..TooltipSep
  					for l, m in ipairs(k[2]) do
  						local S = ''
  						if m == Tt_N.Num then
  							S = PrepNum(val-SumGroups[gi-1])
  						elseif m == Tt_N.Perc then
  							S = NumToPercSign0 (val/SumGroups[gi-1],math.max(val,SumGroups[gi-1]))
  						end
  						AddS2 (l, S)
  					end
  					table.insert (ATooltipLines, AString)
  				elseif (k[1] == Tt_N.Dif_next) and (gi < NumGroups) then
  					AString = DefaultShow.Dif..GNext..TooltipSep
  					for l, m in ipairs(k[2]) do
  						local S = ''
  						if m == Tt_N.Num then
  							S = PrepNum(val-SumGroups[gi+1])
  						elseif m == Tt_N.Perc then
  							S = NumToPercSign0 (val/SumGroups[gi+1],math.max(val,SumGroups[gi+1]))
  						end
  						AddS2 (l, S)
  					end
  					table.insert (ATooltipLines, AString)
  				elseif k[1] == Tt_N.List then
  					NDec = NDecOfVal(SumGroups[gi])
  					for i = 1, NumXValues do
  						AString = xlegends[i]..TooltipSep
  						for l, m in ipairs(k[2]) do
  							local S = ''
  							if m == Tt_N.Num then
  								S = PrepNum(values[gi][i])
  							elseif m == Tt_N.Perc then
  								S = Mult100(values[gi][i]/SumGroups[gi],NDec)
  							end
  							AddS2 (l, S)
  						end
  						table.insert (ATooltipLines, AString)
  					end	
  				end
  			end	
  			NonBreakArr (ATooltipLines)
  			local ASS = table.concat(ATooltipLines,"&#10;")
  			return ASS
  		end --GetLegendTooltip
  
  	-- BEGIN drawChart() --	
  		table.insert (res, mw.text.tag ('div', { class = 'chart noresize', style = string.format ('margin-top:0.1em; margin-bottom:0.3em; max-width:%spx;', width) }))
  		AddPerhapsTitle (res, width)
  		table.insert (res, mw.text.tag ('div', { style = string.format("position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", height, width, width) }))
  
  		local chartHeightH = chartHeight + IncTop
  		table.insert (res, mw.text.tag ('div', { style = string.format("float:right;position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid;", chartHeightH, chartWidth, chartWidth) }))
  		if not (ScalePerGroup or HideGridY) then
  			drawWallAndYGrid()
  		end
  		local acum = stack and accumulateTooltip and {}
  		local Vals = ValuesFromType()
  		for gi, group in pairs (Vals) do
  			for i, val in ipairs (group) do
  				if acum then 
  					acum[i] = (acum[i] or 0) + val 
  					if val ~= 0 then
  						drawbar (gi, i, val, acum and acum[i])
  					end	
  				else
  					drawbar (gi, i, val, acum and acum[i])
  				end
  			end
  		end
  		table.insert (res, '</div>')
  		table.insert (res, mw.text.tag ('div', { style = string.format("position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", chartHeightH, scaleWidth, scaleWidth, scaleWidth) }))
  		drawYScale()
  		table.insert (res, '</div>')
  		table.insert (res, mw.text.tag ('div', { style = string.format ("position:absolute;top:%spx;left:%spx;width:%spx;", chartHeightH, scaleWidth, chartWidth) }))
  		drawXlegends()
  		table.insert (res, '</div>')
  		table.insert (res, '</div>')
  		local Tooltips = {}
  		if table.getn(legendTooltip) > 0 then
  			for gi = 1, NumGroups do
  				table.insert (Tooltips, GetLegendTooltip(gi))
  			end	
  		end	
  		createLegends (res, GroupNames, AddedToGroup, colors, Tooltips)
  		if MouseOverTooltip then
  			local SArr = {}
  			if (#colTooltip > 0) or tooltips then
  				table.insert (SArr, I18nStr(TS_MouseOverCols))
  			end	
  			if #xTooltip > 0 then
  				table.insert (SArr, I18nStr(TS_MouseOverX))
  			end	
  			if #legendTooltip > 0 then
  				table.insert (SArr, I18nStr(TS_MouseOverLegend))
  			end
  			if #SArr > 0 then
  				local S = SArr[1]
  				if #SArr > 1 then
  					if #SArr > 2 then
  						S = S..', '..SArr[2]..' '..I18nStr(TS_And)..' '..SArr[3]
  					else	
  						S = S..' '..I18nStr(TS_And)..' '..SArr[2]
  					end	
  				end	
  				AddMouseOverMess (res, I18nStr (TS_MouseOverTooltip, S))
  			end	
  		end
  		AddPerhapsNote (res)
  		table.insert (res, '</div>')
  	end --drawChart
  
  	---- BEGIN ----
  	extractParams()
  	validate()
  	AppendResAtChartBegin (res, width)
  	drawChart()
  	AppendResAtChartEnd (res)
  	local Debug = false
  	if Debug then
  		return '<pre>'..table.concat (res, "\n")..'</pre>'
  	else	
  	--return SDebug..table.concat (res, "\n")
  	return table.concat (res, "\n")
  	end
  end --barChart
  
  return {
  	[I18nStr(TS_BarChart)] = barChart,
  	['bar chart'] = barChart,
  	['bar-chart'] = barChart,
  	[I18nStr(TS_PieChart)] = pieChart,
    ['pie chart'] = pieChart,
  }
  --</source>