Mòdul:Infobox anatomy/ús

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Utilitzat per {{Infotaula anatomia}}

Infotaula anatomia.

Consta de:

I utilitza els mòduls compartits amb: Module:Infobox medical intervention i Module:Infobox disease:

És una infotaula multilingüe, basada en Module:Global infobox tools, i que llegeix les dades de Wikidata.

Tipus[modifica]

Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Terminologia anatòmica
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=artery}}


Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Termes anatòmics dels ossos
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=bone}}


Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Termes anatòmics de neuroanatomia
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=brain}}


Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Terminologia anatòmica
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=embryology}}


Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Terminologia anatòmica
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=lymph}}


Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Termes anatòmics dels músculs
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=muscle}}


Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Terminologia anatòmica
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=organ}}


Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Termes anatòmics de neuroanatomia
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=nerve}}


Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Terminologia anatòmica
{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=vein}}


Sintaxi[modifica]

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox}}, si està enllaçada a wikidata.

Vegeu aquí la llista de tots els paràmetres utilitzables si s'introdueix manualment, així com de verificar les traduccions.


Els possibles camps són ({{#invoke:Infobox anatomy|infobox|demo=true|type=artery}}):

Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
imatge
peu
imatge2
peu2
Detalls
Sinònimsynonym
LlatíLatin
GrecGreek
Precursorprecursor
Branch fromDe
Branch toA
Vena
SuppliesIrrigació
Identificadors
AcrònimAcronym
MeSHMeSH1, MeSH2, MeSH3, MeSH4, MeSH5, MeSH6, MeSH7, MeSH8, MeSH9, MeshName&field=entry#TreeMeshNumber MeshNumber
TATA98
THTH
TETE
Recursos externs
Enciclopèdia Catalana
FMAFMA
GrayGray
EB OnlineEB_Online
Terminologia anatòmica


Els possibles camps són ({{#invoke:Infobox anatomy|infobox|demo=true}}):

Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
imatge
peu
imatge2
peu2
Detalls
Sinònimsynonym
LlatíLatin
GrecGreek
Etapa de CarnegieCarnegieStage
Daysdays
Precursorprecursor
Gives rise togives_rise_to
Part ofPart de
SistemaSistema
Localitzaciólocation
DecusacióDecussation
Physical examPhysicalExam
PartsComponents
Morfologiamorphology
IniciFrom
OriginsOrigen
Drains fromDrenaDe
OrigenSource
ToTo
InsercióInserció
ArticulacióArticulació
Drains toDrenaA
Branch fromDe
Branch toA
Artèria
Vena
Nervi
NerveRoot
LimfaLimfa
FuncióFunction
SuppliesIrrigació
Innervatesinnervacio
AccionsAcció
AntagonistaAntagonista
Neurotransmissorneurotransmitter
Presynaptic connectionsafferents
Postsynaptic connectionsefferents
Tipus de fibraFiberType
Identificadors
AcrònimAcronym
MeSHMeSH1, MeSH2, MeSH3, MeSH4, MeSH5, MeSH6, MeSH7, MeSH8, MeSH9, MeshName&field=entry#TreeMeshNumber MeshNumber
BrainInfoTypeBrainInfoType
BrainInfoNumberBrainInfoNumber
NeuroLexNeuroLex
BAMSBamsSlug
TATA98
THTH
TETE
Recursos externs
Enciclopèdia Catalana
FMAFMA
GrayGray
EB OnlineEB_Online
Terminologia anatòmica


Llista d'arguments i paràmetres[modifica]

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|allitems=list}} Dóna:

P.KeyValueWDT.
1rs_colorbox#b0d1ad#b0d1ads
2rs_color_tit_cllps#d5e0d4#d5e0d4s
3rs_bodystyles
4rs_titlestylebackground-color:#b0d1ad;background-color:#b0d1ad;valign=center; padding:1px;s
5rs_headerstylebackground-color:#b0d1ad;background-color:#b0d1ad;s
6rs_subheaderstylebackground-color:#d5e0d4;background-color:#d5e0d4;valign=center; padding:1px;s
7rs_imagestylepadding-bottom:0.1em;line-height:1.35;font-size:98%s
8rs_captionstylepadding-top:0.3em;padding-bottom:0.1em;line-height:1.35;font-size:98%s
9rs_labelstylepadding-right:1.2em;background:#eeeeee; text-align:starts
10rs_datastyletext-align:starts
11rs_belowstylefont-style:italic; font-weight:bold; background:LightGrays
12rs_iconBone noun 71979 cc.svgs
13rs_icon_at_begintrueb
14rs_icon_hintMòdul:Infobox anatomy/úss
15rs_def_nameInfobox anatomys
16rs_image_max_num2i (0-2)
17rs_def_image_size300x300pxs
18rs_send_img_preinfoboxfalseb
19rs_changeable_lblsfalseb
20rs_param_prefix_lbll_s
21rs_def_charnum_cllps180i (1-1000)
22rs_errorErrorQ29485s
23rs_belows
24rs_cat_arg_errorQ90498582 TradueixQ90498582s
25rs_cat_arg_dupliCategoria:Pàgines amb paràmetres duplicats en utilització d'infotaulesQ89919289s
26rs_cat_wds_untranslatCategoria:Pàgines amb infotaula malaltia amb paraules per traduirQ90778219s
27rs_cat_no_images
LabelsArguments
M.P.KeyWDWD content (ca)Localization (i18n)Default namesLocalized names (i18n)ValuesWD content (ca)T.
ID1namename, Names
GIBT2image1image, Image, image1, Image1imatge, imatge1, Imatge, Imatge1WD P18Imatges
GIBT3image_idx1image_idx1imatge_idx1i+
GIBT4alt1alt, alt1s
GIBT5size1size, width, size1, width1mida, amplada, mida1, amplada1s
GIBT6caption1caption, Caption, caption1, Caption1peu, peu1, Peu, Peu1WD P18,P2096P18,P2096s
GIBT7image2image2, Image2imatge2, Imatge2s
GIBT8image_idx2image_idx2imatge_idx2i+
GIBT9alt2alt2s
GIBT10size2size2, width2mida2, amplada2s
GIBT11caption2caption2, Caption2peu2, Peu2s
ID12hd_detailsDetalls
ID13synonymQ42106Sinònimsynonyms
ID14LatinQ397LlatíLlatíLatinWD P3982Terme llatí TA98s
ID15GreekQ35497Grec anticGrecGreeks
ID16CarnegieStageQ1043931Carnegie stage (en) TradueixEtapa de CarnegieCarnegieStages
ID17daysdays, Dayss
ID18precursorQ247994Precursorprecursor, Precursors
ID19gives_rise_togives_rise_to, GivesRiseTos
ID20part_ofpart_of, part_of, PartOf, is_part_of, IsPartOfPart deWD P361Part des
ID21systemQ58778Sistemasystem, SystemSistemas
ID22locationQ17334923Localitzaciólocation, Locations
ID23DecussationQ3042992DecusacióDecussations
ID24PhysicalExamPhysicalExams
ID25componentsComponents, componentss
ID26morphologyQ183252Morfologiamorphologys
ID27FromQ529711IniciFroms
ID28OriginsOrigin, Origins, origin, originsOrigens
ID29DrainsFromDrainsFrom, DrainsfromDrenaDes
ID30SourceQ31464082OrigenSource, sources
ID31ToTos
ID32insertionQ2501506InsercióInsertion, Insertions, insertion, insertionsInserciós
ID33articulationQ9644ArticulacióArticulations, Articulation, articulationsArticulaciós
ID34DrainsToDrainsTo, DrainstoDrenaA, Terminaciós
ID35BranchFromBranchFrom, BranchfromDes
ID36BranchToBranchTo, BranchtoAs
ID37arteryQ9655ArtèriaArtèriaBlood, blood, Artery, arteryArtèrias
ID38veinQ9609VenaVenaVein, veinVena, Vena satèl·lit, Retorn venóss
ID39nerveQ9620NerviNerviNerve, nerveNervis
ID40NerveRootQ66502007Arrel nerviosaArrel nerviosaNerveRoots
ID41lymphQ179422LimfaLimfaLymph, lymphLimfas
ID42FunctionQ1474521FuncióFunction, functions
ID43SuppliesSuppliesIrrigaciós
ID44InnervatesInnervatesinnervacio, InnervacióWD P3189Innervat pers
ID45actionQ4026292AccióAccionsAction, actionAcciós
ID46AntagonistQ570587AntagonistaAntagonistaAntagonistAntagonistas
ID47neurotransmitterQ162657Neurotransmissorneurotransmitters
ID48afferentsafferentss
ID49efferentsefferentss
ID50FiberTypeQ5446379Tipus de fibraTipus de fibraFiberTypes
ID51hd_identifiersIdentificadors
ID52acronymQ101244AcrònimAcronym, acronyms
MII53MeshNameMeshNameWD P486Identificador MeSHs
MII54MeshNumberMeshNumbers
MII55MeSH1MeshID, MeSH, MeSH1s
MII56MeshYear1MeshYear, MeshYear1i+
MII57MeSH2MeSH2s
MII58MeshYear2MeshYear2i+
MII59MeSH3MeSH3s
MII60MeshYear3MeshYear3i+
MII61MeSH4MeSH4s
MII62MeshYear4MeshYear4i+
MII63MeSH5MeSH5s
MII64MeshYear5MeshYear5i+
ID65BrainInfoTypeBrainInfoTypes
ID66BrainInfoNumberBrainInfoNumbers
ID67NeuroLexQ3875032NeuroLexNeuroLexNeuroLexs
ID68BamsSlugQ97968431Brain Architecture Management SystemBAMSBamsSlugs
ID69TA98Q67574925Terminologia AnatomicaTATA98WD P1323Identificador Terminologia Anatomica 98s
ID70THQ3031445Terminologia HistologicaTHTHWD P1694Terminologia Histologica (TH)s
ID71TEQ7702833Terminologia EmbryologicaTETEWD P1693Terminologia Embryologica (TE)s
ID72hd_ExtResRecursos externs
ID73GEC_idWD P1296Identificador Gran Enciclopèdia Catalana
ID74FMAQ1406710Foundational Model of AnatomyFMAFMAWD P1402Identificador Foundational Model of Anatomys
ID75GrayQ200306Anatomia de GrayGrayGrays
ID76EB_OnlineQ5375741Encyclopædia Britannica OnlineEB OnlineEB_Onlines

M.: Abbreviation of the used module/s. P.: Position according to the appearance order in the infobox
You can change the localizated text in:

Used argument types: s (string), i+ (positive integer)

Per obtenir una llista de tots els paràmetres possibles a excepció de allitems i item, cal utilitzar el paràmetre allitems=Possib

Vegeu Mòdul:Multilang module tools#Llistes, per a més detalls. I al final per a les Llistes no habituals

Codi TemplateData generat[modifica]

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|allitems=template}} Dóna:


<templatedata>
{
"params": {
"name": {
"aliases": [
"Name"
],
"type": "line"
},
"imatge": {
"aliases": [
"imatge1",
"Imatge",
"Imatge1",
"image",
"Image",
"image1",
"Image1"
],
"type": "line"
},
"imatge_idx1": {
"aliases": [
"image_idx1"
],
"type": "number"
},
"alt": {
"aliases": [
"alt1"
],
"type": "line"
},
"mida": {
"aliases": [
"amplada",
"mida1",
"amplada1",
"size",
"width",
"size1",
"width1"
],
"type": "line"
},
"peu": {
"aliases": [
"peu1",
"Peu",
"Peu1",
"caption",
"Caption",
"caption1",
"Caption1"
],
"type": "line"
},
"imatge2": {
"aliases": [
"Imatge2",
"image2",
"Image2"
],
"type": "line"
},
"imatge_idx2": {
"aliases": [
"image_idx2"
],
"type": "number"
},
"alt2": {
"type": "line"
},
"mida2": {
"aliases": [
"amplada2",
"size2",
"width2"
],
"type": "line"
},
"peu2": {
"aliases": [
"Peu2",
"caption2",
"Caption2"
],
"type": "line"
},
"synonym": {
"type": "line"
},
"Latin": {
"type": "line"
},
"Greek": {
"type": "line"
},
"CarnegieStage": {
"type": "line"
},
"days": {
"aliases": [
"Days"
],
"type": "line"
},
"precursor": {
"aliases": [
"Precursor"
],
"type": "line"
},
"gives_rise_to": {
"aliases": [
"GivesRiseTo"
],
"type": "line"
},
"Part de": {
"aliases": [
"part_of",
"part_of",
"PartOf",
"is_part_of",
"IsPartOf"
],
"type": "line"
},
"Sistema": {
"aliases": [
"system",
"System"
],
"type": "line"
},
"location": {
"aliases": [
"Location"
],
"type": "line"
},
"Decussation": {
"type": "line"
},
"PhysicalExam": {
"type": "line"
},
"Components": {
"aliases": [
"components"
],
"type": "line"
},
"morphology": {
"type": "line"
},
"From": {
"type": "line"
},
"Origen": {
"aliases": [
"Origin",
"Origins",
"origin",
"origins"
],
"type": "line"
},
"DrenaDe": {
"aliases": [
"DrainsFrom",
"Drainsfrom"
],
"type": "line"
},
"Source": {
"aliases": [
"source"
],
"type": "line"
},
"To": {
"type": "line"
},
"Inserció": {
"aliases": [
"Insertion",
"Insertions",
"insertion",
"insertions"
],
"type": "line"
},
"Articulació": {
"aliases": [
"Articulations",
"Articulation",
"articulations"
],
"type": "line"
},
"DrenaA": {
"aliases": [
"Terminació",
"DrainsTo",
"Drainsto"
],
"type": "line"
},
"De": {
"aliases": [
"BranchFrom",
"Branchfrom"
],
"type": "line"
},
"A": {
"aliases": [
"BranchTo",
"Branchto"
],
"type": "line"
},
"Artèria": {
"aliases": [
"Blood",
"blood",
"Artery",
"artery"
],
"type": "line"
},
"Vena": {
"aliases": [
"Vena satèl·lit",
"Retorn venós",
"Vein",
"vein"
],
"type": "line"
},
"Nervi": {
"aliases": [
"Nerve",
"nerve"
],
"type": "line"
},
"NerveRoot": {
"type": "line"
},
"Limfa": {
"aliases": [
"Lymph",
"lymph"
],
"type": "line"
},
"Function": {
"aliases": [
"function"
],
"type": "line"
},
"Irrigació": {
"aliases": [
"Supplies"
],
"type": "line"
},
"innervacio": {
"aliases": [
"Innervació",
"Innervates"
],
"type": "line"
},
"Acció": {
"aliases": [
"Action",
"action"
],
"type": "line"
},
"Antagonista": {
"aliases": [
"Antagonist"
],
"type": "line"
},
"neurotransmitter": {
"type": "line"
},
"afferents": {
"type": "line"
},
"efferents": {
"type": "line"
},
"FiberType": {
"type": "line"
},
"Acronym": {
"aliases": [
"acronym"
],
"type": "line"
},
"MeshName": {
"type": "line"
},
"MeshNumber": {
"type": "line"
},
"MeshID": {
"aliases": [
"MeSH",
"MeSH1"
],
"type": "line"
},
"MeshYear": {
"aliases": [
"MeshYear1"
],
"type": "number"
},
"MeSH2": {
"type": "line"
},
"MeshYear2": {
"type": "number"
},
"MeSH3": {
"type": "line"
},
"MeshYear3": {
"type": "number"
},
"MeSH4": {
"type": "line"
},
"MeshYear4": {
"type": "number"
},
"MeSH5": {
"type": "line"
},
"MeshYear5": {
"type": "number"
},
"BrainInfoType": {
"type": "line"
},
"BrainInfoNumber": {
"type": "line"
},
"NeuroLex": {
"type": "line"
},
"BamsSlug": {
"type": "line"
},
"TA98": {
"type": "line"
},
"TH": {
"type": "line"
},
"TE": {
"type": "line"
},
"": {
"type": "line"
},
"FMA": {
"type": "line"
},
"Gray": {
"type": "line"
},
"EB_Online": {
"type": "line"
}
},
"format": "block"
}
</templatedata>

Exemples[modifica]

Enllaçat a wikidata amb item=Q8481 (stern).

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|type=bone|item=Q8481}} Dóna:

Mòdul:Infobox anatomy/úsEstern
modifica
Detalls
Llatísternum Modifica el valor a Wikidata
Identificadors
MeSHD013249 Modifica el valor a Wikidata
TAA02.3.03.001 Modifica el valor a Wikidata
Recursos externs
Enciclopèdia Catalana0106431 Modifica el valor a Wikidata
FMA7485 Modifica el valor a Wikidata
Termes anatòmics dels ossos


Enllaçat a wikidata amb item=Q86 (mal de cap).

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|item=Q86}} Dóna:

Mòdul:Infobox anatomy/úsCefalàlgia
modifica
Identificadors
MeSHD006261 Modifica el valor a Wikidata
Recursos externs
Enciclopèdia Catalana0089721 Modifica el valor a Wikidata
Terminologia anatòmica


Exemple en un altre idioma[modifica]

Enllaçat a wikidata amb item=Q8481 (en:sternum) en àrab.

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|item=Q8481|lang=ar}} Dóna:

Mòdul:Infobox anatomy/úsعظم القص
عدل
Detalls
Llatísternum عدل القيمة على Wikidata
Identificadors
MeSHD013249 Modifica el valor a Wikidata
TAA02.3.03.001 عدل القيمة على Wikidata
Recursos externs
Enciclopèdia Catalana0106431 عدل القيمة على Wikidata
FMA7485 عدل القيمة على Wikidata
مصطلحات تشريحية


Exemples manuals[modifica]

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|
|MeshName=MeshName
|MeshNumber=MeshNumber
}}
Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Identificadors
MeSHMeshNumber
Terminologia anatòmica


{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|
|MeshName=MeshName
|MeshNumber=MeshNumber
|MeSH1=MeSH1
|MeshYear1=2001
|MeSH2=MeSH2
|MeshYear2=2002
}}
Mòdul:Infobox anatomy/úsInfobox anatomy
Identificadors
MeSHMeSH1, MeSH2, MeshNumber
Terminologia anatòmica


Llistes no habituals[modifica]

Llista de sols arguments[modifica]

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|allitems=params}} Dóna:

M.P.KeyDefault namesLocalized names (i18n)ValuesWD content (ca)T.
ID1namename, Names
GIBT2image1image, Image, image1, Image1imatge, imatge1, Imatge, Imatge1WD P18Imatges
GIBT3image_idx1image_idx1imatge_idx1i+
GIBT4alt1alt, alt1s
GIBT5size1size, width, size1, width1mida, amplada, mida1, amplada1s
GIBT6caption1caption, Caption, caption1, Caption1peu, peu1, Peu, Peu1WD P18,P2096P18,P2096s
GIBT7image2image2, Image2imatge2, Imatge2s
GIBT8image_idx2image_idx2imatge_idx2i+
GIBT9alt2alt2s
GIBT10size2size2, width2mida2, amplada2s
GIBT11caption2caption2, Caption2peu2, Peu2s
ID12synonymsynonyms
ID13LatinLatinWD P3982Terme llatí TA98s
ID14GreekGreeks
ID15CarnegieStageCarnegieStages
ID16daysdays, Dayss
ID17precursorprecursor, Precursors
ID18gives_rise_togives_rise_to, GivesRiseTos
ID19part_ofpart_of, part_of, PartOf, is_part_of, IsPartOfPart deWD P361Part des
ID20systemsystem, SystemSistemas
ID21locationlocation, Locations
ID22DecussationDecussations
ID23PhysicalExamPhysicalExams
ID24componentsComponents, componentss
ID25morphologymorphologys
ID26FromFroms
ID27OriginsOrigin, Origins, origin, originsOrigens
ID28DrainsFromDrainsFrom, DrainsfromDrenaDes
ID29SourceSource, sources
ID30ToTos
ID31insertionInsertion, Insertions, insertion, insertionsInserciós
ID32articulationArticulations, Articulation, articulationsArticulaciós
ID33DrainsToDrainsTo, DrainstoDrenaA, Terminaciós
ID34BranchFromBranchFrom, BranchfromDes
ID35BranchToBranchTo, BranchtoAs
ID36arteryBlood, blood, Artery, arteryArtèrias
ID37veinVein, veinVena, Vena satèl·lit, Retorn venóss
ID38nerveNerve, nerveNervis
ID39NerveRootNerveRoots
ID40lymphLymph, lymphLimfas
ID41FunctionFunction, functions
ID42SuppliesSuppliesIrrigaciós
ID43InnervatesInnervatesinnervacio, InnervacióWD P3189Innervat pers
ID44actionAction, actionAcciós
ID45AntagonistAntagonistAntagonistas
ID46neurotransmitterneurotransmitters
ID47afferentsafferentss
ID48efferentsefferentss
ID49FiberTypeFiberTypes
ID50acronymAcronym, acronyms
MII51MeshNameMeshNameWD P486Identificador MeSHs
MII52MeshNumberMeshNumbers
MII53MeSH1MeshID, MeSH, MeSH1s
MII54MeshYear1MeshYear, MeshYear1i+
MII55MeSH2MeSH2s
MII56MeshYear2MeshYear2i+
MII57MeSH3MeSH3s
MII58MeshYear3MeshYear3i+
MII59MeSH4MeSH4s
MII60MeshYear4MeshYear4i+
MII61MeSH5MeSH5s
MII62MeshYear5MeshYear5i+
ID63BrainInfoTypeBrainInfoTypes
ID64BrainInfoNumberBrainInfoNumbers
ID65NeuroLexNeuroLexs
ID66BamsSlugBamsSlugs
ID67TA98TA98WD P1323Identificador Terminologia Anatomica 98s
ID68THTHWD P1694Terminologia Histologica (TH)s
ID69TETEWD P1693Terminologia Embryologica (TE)s
ID70GEC_idWD P1296Identificador Gran Enciclopèdia Catalanas
ID71FMAFMAWD P1402Identificador Foundational Model of Anatomys
ID72GrayGrays
ID73EB_OnlineEB_Onlines

M.: Abbreviation of the used module/s. P.: Position according to the appearance order in the infobox
You can change the localizated text in:

Used argument types: s (string), i+ (positive integer)


Llista de sols etiquetes[modifica]

{{#invoke:Infobox anatomy|infobox|allitems=labels}} Dóna:

M.P.KeySource/WD content (en)WDWD content (ca)Localization (i18n)
ID1hd_detailsDetailsDetalls
ID2synonymSynonymQ42106Sinònim
ID3LatinLatinQ397LlatíLlatí
ID4GreekAncient GreekQ35497Grec anticGrec
ID5CarnegieStageCarnegie stageQ1043931Carnegie stage (en) TradueixEtapa de Carnegie
ID6daysDays
ID7precursorPrecursorQ247994Precursor
ID8gives_rise_toGives rise to
ID9part_ofPart of
ID10systemSystemQ58778Sistema
ID11locationLocationQ17334923Localització
ID12DecussationDecussationQ3042992Decusació
ID13PhysicalExamPhysical exam
ID14componentsParts
ID15morphologyMorphologyQ183252Morfologia
ID16FromBeginningQ529711Inici
ID17OriginsOrigins
ID18DrainsFromDrains from
ID19SourceSourceQ31464082Origen
ID20ToTo
ID21insertionInsertionQ2501506Inserció
ID22articulationJointQ9644Articulació
ID23DrainsToDrains to
ID24BranchFromBranch from
ID25BranchToBranch to
ID26arteryArteryQ9655ArtèriaArtèria
ID27veinVeinsQ9609VenaVena
ID28nerveNerveQ9620NerviNervi
ID29NerveRootNerve rootQ66502007Arrel nerviosaArrel nerviosa
ID30lymphLymphQ179422LimfaLimfa
ID31FunctionFunctionQ1474521Funció
ID32SuppliesSupplies
ID33InnervatesInnervates
ID34actionActionQ4026292AccióAccions
ID35AntagonistAntagonistQ570587AntagonistaAntagonista
ID36neurotransmitterNeurotransmitterQ162657Neurotransmissor
ID37afferentsPresynaptic connections
ID38efferentsPostsynaptic connections
ID39FiberTypeFiber typeQ5446379Tipus de fibraTipus de fibra
ID40hd_identifiersIdentifiersIdentificadors
ID41acronymAcronymQ101244Acrònim
ID42BrainInfoTypeBrainInfoType
ID43BrainInfoNumberBrainInfoNumber
ID44NeuroLexNeuroLexQ3875032NeuroLexNeuroLex
ID45BamsSlugBrain Architecture Management SystemQ97968431Brain Architecture Management SystemBAMS
ID46TA98Terminologia AnatomicaQ67574925Terminologia AnatomicaTA
ID47THTerminologia HistologicaQ3031445Terminologia HistologicaTH
ID48TETerminologia EmbryologicaQ7702833Terminologia EmbryologicaTE
ID49hd_ExtResExternal resourcesRecursos externs
ID50GEC_idEnciclopèdia Catalana
ID51FMAFoundational Model of AnatomyQ1406710Foundational Model of AnatomyFMA
ID52GrayGray's AnatomyQ200306Anatomia de GrayGray
ID53EB_OnlineEncyclopædia Britannica OnlineQ5375741Encyclopædia Britannica OnlineEB Online

M.: Abbreviation of the used module/s. P.: Position according to the appearance order in the infobox. WD: Wikidata
You can change the localizated text in:


Vegeu també[modifica]