Mòdul:Infobox person/i18n

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
--Warning: If an "Args" item has more one value: These values must be written between "{" and "}". More than two values are allowed.
local MLMT	= require "Module:Multilang module tools"
local MLITT	= require "Module:Multilang infotable tools"
local IPi = require "Module:Infobox person/items"

local preset_val = {
	[MLITT.l.colorbox]		= "",
	[MLITT.l.icon]			= "",
	[MLITT.l.with_icon]		= true,
	[MLITT.l.icon_at_begin]	= true,
	[IPi.l.def_collapse]	= 180,
}

local i18n = {
	[MLMT.l.Args] = {
		-- 1. TOP HEADER SECTION -->
		[MLITT.l.name]					= "nom",
		[IPi.l.honorific_prefix]		= "",
		[IPi.l.honorific_suffix]		= "",
		[MLITT.l.image]					= "imatge",
		[MLITT.l.caption]				= {"peu","pie"},
		-- 2. SPECIAL NAMES SECTION -->
		[IPi.l.native_label]			= "",
		[IPi.l.temple_name] 			= "",
		[IPi.l.posthumous_name] 		= "",
		[IPi.l.other_name]				= "altres_noms",
		-- 3. BIOGRAPHY SECTION -->
		[IPi.l.group_humans]			= "", --??
		[IPi.l.date_birth]				= "data_naixement",
		[IPi.l.place_birth]				= "lloc_naixement",
		[IPi.l.birth_name]				= "nom_naixement",
		[IPi.l.baptism] 				= "bateig",
		[IPi.l.floruit] 				= "",
		[IPi.l.disappearance]			= "data_desaparicio", --!!
		[IPi.l.date_death]				= "data_defuncio",
		[IPi.l.place_death]				= "lloc_defuncio",
		[IPi.l.manner_death] 			= "",
		[IPi.l.cause_death]				= "circumstancia_defuncio",
		[IPi.l.place_burial]			= "sepultura",
		[IPi.l.coordinates_burial]		= "coordenades_sepultura",
		-- 4. POSITION SECTION  -->
		[IPi.l.position_held] 			= "extensio_carrecs_successoris",
		-- 4.1 PHARAON BLOCK -->
		[IPi.l.prenomen]				= "",
		[IPi.l.prenomen_hiero]			= "",
		[IPi.l.prenomen2]				= "",
		[IPi.l.prenomen_hiero2]			= "",
		[IPi.l.nomen]					= "",
		[IPi.l.nomen_hiero]				= "",
		[IPi.l.nomen2]					= "",
		[IPi.l.nomen_hiero2] 			= "",
		[IPi.l.horus]					= "",
		[IPi.l.horus_hiero]				= "",
		[IPi.l.horus_prefix] 			= "",
		[IPi.l.horus2]					= "",
		[IPi.l.horus_hiero2] 			= "",
		[IPi.l.nebty]					= "",
		[IPi.l.nebty_hiero]				= "",
		[IPi.l.golden]					= "",
		[IPi.l.golden_hiero] 			= "",
		-- 5. PERSONAL DATA SECTION -->
		[IPi.l.pseudonym]				= "",
		[IPi.l.nationality] 			= "nacionalitat",
		[IPi.l.citizenship] 			= "ciutadania",
		[IPi.l.ethnic_group]			= "etnia",
		[IPi.l.political_ideology]		= "ideologia",
		[IPi.l.religion]				= "religio",
		[IPi.l.education]				= "educacio",
		[IPi.l.educated_at] 			= "alma_mater",
		[IPi.l.know_for]				= "conegut_per",
		-- 5.1. BIOMETRIC DATA -->
		[IPi.l.height]					= "alçada",
		[IPi.l.height_unit]				= "",
		[IPi.l.weight] 					= "pes",
		[IPi.l.weight_unit] 			= "",
		[IPi.l.handedness]				= "lateralitat",
		[IPi.l.eye_color] 				= "color_ulls",
		[IPi.l.hair_color] 				= "color_cabells",
		-- 6. ACTIVITY SECTION  -->
		[IPi.l.doctoral_thesis] 		= "tesi",
		[IPi.l.thesis_url]				= "tesi_url",
		[IPi.l.thesis_year] 			= "tesi_any",
		[IPi.l.doctoral_advisor]		= "direccio_tesi",
		[IPi.l.field_work]				= "etiqueta_camp_treball", --camp_treball
		[IPi.l.occupation]				= "etiqueta_ocupacio", --ocupacio
		[IPi.l.time_period] 			= "epoca",
		[IPi.l.work_period] 			= "periode_actiu",
		[IPi.l.floruit] 				= "",
		[IPi.l.employer]				= "ocupador", --organitzacio...
		[IPi.l.political_party] 		= "partit_politic",
		-- 6.1. STYLE & INFLUENCES BLOCK -->
		[IPi.l.interested_in]			= "interessos",
		[IPi.l.idea]					= "idees",
		[IPi.l.art] 					= "art",
		[IPi.l.genre] 					= "genere",
		[IPi.l.movement] 				= "moviment",
		[IPi.l.style]					= "estil",
		[IPi.l.student_of]				= "estudis_de",
		[IPi.l.student] 				= "",
		[IPi.l.cllps_influenced_by]		= "",
		[IPi.l.influences_on]			= "influencies_de",
		-- 6.2. WRITER & JOURNALIST BLOCK -->
		[IPi.l.languages]				= "languages",
		[IPi.l.represented_by]			= "",
		[IPi.l.editor]					= "editor",
		[IPi.l.base_salary] 			= "salari",
		[IPi.l.net_worth]				= {"patrimoni_personal","valor_net"},
		[IPi.l.other_positions] 		= "altres_ocupacions",
		-- 6.3. MUSICIEN BLOCK -->
		[IPi.l.voice_type]				= "veu",
		[IPi.l.instrument]				= "instrument",
		[IPi.l.featured_instruments] 	= "instruments_destacats",
		[IPi.l.record_label]			= "discografica",
		[IPi.l.catalog] 				= "cataleg",
		[IPi.l.orchestra]				= "orquestres",
		[IPi.l.related_artists] 		= "artistes_relacionats",
		[IPi.l.musical_conductor]		= "director_musical",
		[IPi.l.deputy_music_director]	= "sotsdirector_musical",
		-- 6.4. MILITARY AND ASTRONAUT BLOCK -->
		[IPi.l.allegiance]				= "lleialtat",
		[IPi.l.military_period] 		= "periode_actiu_militar",
		[IPi.l.military_branch] 		= "arma",
		[IPi.l.military_rank]			= "rang",
		[IPi.l.military_unit]			= "unitat",
		[IPi.l.commander_of]			= "comandaments",
		[IPi.l.conflict]				= "batalles", --??
		[IPi.l.victory] 				= "victories", --imatge_militar??
		[IPi.l.time_in_space]			= "temps_espai",
		[IPi.l.astronaut_mission]		= "missio_espacial",
		[IPi.l.mission_logo]			= "insignia_missio",
		-- 6.5. RELIGIOUS BLOCK -->
		[IPi.l.religious_order] 		= "orde",
		[IPi.l.date_ordination] 		= "ordenacio",
		[IPi.l.consecration]			= "consagracio",
		[IPi.l.created_cardinal]		= "",
		[IPi.l.canonization_status] 	= "",
		[IPi.l.veneration]				= "",
		[IPi.l.date_beatification]		= "data_beatificacio",
		[IPi.l.place_beatification] 	= "lloc_beatificacio",
		[IPi.l.beatification_by]		= "beatificat_per",
		[IPi.l.date_canonization]		= "data_canonitzacio",
		[IPi.l.place_canonization]		= "lloc_canonitzacio",
		[IPi.l.canonization_by]			= "canonitzat_per",
		[IPi.l.place_devotion]			= "lloc_pelegrinatge",
		[IPi.l.feast_day]				= "festivitat",
		[IPi.l.significant_event]		= "",
		[IPi.l.iconography] 			= "",
		[IPi.l.domain_saint]			= "",
		-- 6.6. SPORTS BLOCK -->
		[IPi.l.country_sport]			= "nacionalitat_esportiva",
		[IPi.l.sport]					= "esport",
		[IPi.l.sports_discipline]		= "disciplina",
		[IPi.l.competition_class]		= "classe",
		[IPi.l.league]					= "lliga",
		[IPi.l.position_team]			= {"posicio_equip","posició"},
		[IPi.l.playing_hand]			= "ma_joc",
		[IPi.l.current_club]			= {"club_actual","clubactual"},
		[IPi.l.sport_number]			= "",
		[IPi.l.date_debut]				= "",
		[IPi.l.place_debut] 			= "",
		[IPi.l.date_service_retirement] = "",
		[IPi.l.place_service_retirement]= "",
		[IPi.l.co_driver]				= "",
		[IPi.l.coach]					= "entrenador",
		[IPi.l.drafted_by]				= "",
		[IPi.l.draft_pick_number]		= "",
		[IPi.l.draft_year]				= "",
		[IPi.l.kit_supplier]			= "patrocinador_material",
		[IPi.l.sponsor] 				= {"patrocinador","patrons"},
		-- 6.6.0 Initial block -->
		[IPi.l.block_sport_param]		= "",
		-- 6.6.1 Chess block -->
		[IPi.l.title_chess] 			= "",
		[IPi.l.elo_rating] 				= "",
		-- 6.6.2 Tennis block -->
		[IPi.l.hof]						= "",
		[IPi.l.atp]						= "",
		[IPi.l.wta]						= "",
		-- 6.6.3 Sports race -->
		[IPi.l.sports_team] 			= "",
		-- 6.6.4 Unclassified block -->
		[IPi.l.participant_of]			= "participa_en",
		[IPi.l.cllps_participant_of]	= "",
		-- 6.7. WORK BLOCK -->
		[IPi.l.works]					= "obres",
		[IPi.l.early_works] 			= "",
		[IPi.l.broadcasting_program]	= "",
		-- 6.7.1. ACTOR BLOCK -->
		[IPi.l.series]					= "",
		[IPi.l.films]					= "",
		[IPi.l.cast]					= "papers",
		-- 6.7.2. CREATOR & ARTIST BLOCK -->
		[IPi.l.notable_work]			= {"obres_notables","millors_films"},
		[IPi.l.cllps_notable_work]		= "",
		-- 6.7.3. ARCHITECT BLOCK -->
		[IPi.l.project] 				= {"principals_projectes","principals_dissenys"},
		-- 6.7.4. SCIENTIFIC BLOCK -->
		[IPi.l.doctoral_student]		= "estudiants_doctorals",
		[IPi.l.academic_advisoring] 	= "assessorament_academic",
		[IPi.l.botanist_author_abbrev]	= "autor_abrev_bot",
		[IPi.l.zoologist_author_abbrev] = "autor_abrev_zoo",
		[IPi.l.archives_at]				= "arxius_en",
		[IPi.l.repertoire]				= "repertori",
		[IPi.l.trajectory]				= "trajectoria",
		-- 7. FAMILY/OTHER SECTION -->
		-- 7.1 FAMILY BLOCK -->
		[IPi.l.noble_title] 			= "titol_personal",
		[IPi.l.family_p]				= "",
		[IPi.l.spouse]					= "conjuge",
		[IPi.l.partner] 				= "parella",
		[IPi.l.child]					= "fills",
		[IPi.l.progenitors] 			= "pares",
		[IPi.l.father]					= "pare",
		[IPi.l.mother]					= "mare",
		[IPi.l.sibling] 				= "germans",
		[IPi.l.relatives]				= "parents",
		-- 7.2 OTHER BLOCK -->
		[IPi.l.charge]					= "carrecs_judicials",
		[IPi.l.convicted_of]			= "condemnes",
		[IPi.l.judicial_status] 		= "situacio_judicial",
		[IPi.l.significant_event]		= "",
		-- 8. AWARD SECTION -->
		[IPi.l.award_received]			= "",
		[IPi.l.cllps_award_received]	= "",
		[IPi.l.memorials]				= "",
		-- 9. NOTABLE WORK SECTION (ARTISTS AND ARCHITECTS) -->
		[IPi.l.notable_work]			= {"obres_notables","millors_films"},
		[IPi.l.image_work]				= "imatgeobra",
		[IPi.l.foot_image_work] 		= "peuobra",
		-- 10. BOTTOM SECTION -->
		[IPi.l.signature]				= "signatura",
		[IPi.l.coat_arms_image] 		= "escutpeu",
		[IPi.l.motto_text]				= "lema_escut",
		[IPi.l.voice_recording] 		= "registre_veu",
		[IPi.l.official_website]		= {"lloc_web","web"},
		[IPi.l.medal_table] 			= "dades_medaller",
		[IPi.l.notes] 					= "",
		[IPi.l.color_notes] 			= "",
	},
	[MLMT.l.Labels] = {
		-- 1. TOP HEADER SECTION -->
		-- 2. SPECIAL NAMES SECTION -->
		[IPi.l.native_label] 			= "",
		[IPi.l.temple_name] 			= "",
		[IPi.l.posthumous_name] 		= "",
		[IPi.l.other_name] 				= "",
		-- 3. BIOGRAPHY SECTION -->
		[IPi.l.biography]				= "",
		[IPi.l.component]				= "",
		[IPi.l.group_humans] 			= "",
		[IPi.l.birth] 					= "",
		[IPi.l.baptism] 				= "",
		[IPi.l.floruit] 				= "",
		[IPi.l.disappearance] 			= "",
		[IPi.l.death] 					= "",
		[IPi.l.cause_death] 			= "",
		[IPi.l.place_burial] 			= "",
		-- 4. POSITION SECTION  -->
		[IPi.l.discontinuation_position]= "",
		[IPi.l.new_position]			= "",
		[IPi.l.personal_data]			= "",
		[IPi.l.electoral_district]		= "",
		[IPi.l.elected_in]				= "",
		[IPi.l.appointed]				= "",
		[IPi.l.together_with]			= "",
		[IPi.l.diocese]					= "",
		[IPi.l.cabinet]					= "",
		-- 4.1 PHARAON  BLOCK -->
		[IPi.l.a_epypt_royal_tit] 		= "[[Titulatura dels faraons|Els cinc noms del faraó (Titularitat reial)]]",
		[IPi.l.prenomen]				= "[[Nom de Nesut-Bity]]",
		[IPi.l.nomen]					= "[[Nom de Sa-Ra]]",
		[IPi.l.horus]					= "[[Nom d'Horus]]",
		[IPi.l.nebty]					= "[[Nom de Nebty]]",
		[IPi.l.golden]					= "[[Titulatura dels faraons|Nom d'Horus d'or]]",
		-- 5. PERSONAL DATA SECTION -->
		[IPi.l.pseudonym] 				= "",
		[IPi.l.nationality] 			= "",
		[IPi.l.citizenship] 			= "",
		[IPi.l.ethnic_group] 			= "",
		[IPi.l.political_ideology] 		= "",
		[IPi.l.religion] 				= "",
		[IPi.l.education]				= "Educació",
		[IPi.l.educated_at] 			= "",
		[IPi.l.know_for]				= "Conegut per",
		-- 5.1. BIOMETRIC DATA -->
		[IPi.l.height]					= "",
		[IPi.l.weight] 					= "",
		[IPi.l.handedness] 				= "",
		[IPi.l.eye_color] 				= "",
		[IPi.l.hair_color] 				= "",
		-- 6. ACTIVITY SECTION  -->
		[IPi.l.activity]				= "",
		[IPi.l.doctoral_thesis] 		= "",
		[IPi.l.doctoral_advisor] 		= "",
		[IPi.l.field_work] 				= "",
		[IPi.l.occupation] 				= "",
		[IPi.l.time_period] 			= "",
		[IPi.l.work_period] 			= "Període d'activitat",
		[IPi.l.floruit] 				= "",
		[IPi.l.employer] 				= "",
		[IPi.l.political_party] 		= "",
		-- 6.1. STYLE & INFLUENCES BLOCK -->
		[IPi.l.interested_in] 			= "",
		[IPi.l.idea]					= "",
		[IPi.l.art] 					= "",
		[IPi.l.genre] 					= "",
		[IPi.l.movement] 				= "",
		[IPi.l.style]					= "",
		[IPi.l.student_of] 				= "",
		[IPi.l.student]					= "",
		[IPi.l.influenced_by] 			= "",
		[IPi.l.influences_on]			= "Influències sobre",
		-- 6.2. WRITER & JOURNALIST BLOCK -->
		[IPi.l.languages] 				= "",
		[IPi.l.represented_by] 			= "",
		[IPi.l.editor]					= "",
		[IPi.l.base_salary] 			= "",
		[IPi.l.net_worth] 				= "",
		[IPi.l.other_positions] 		= "",
		-- 6.3. MUSICIEN BLOCK -->
		[IPi.l.voice_type] 				= "",
		[IPi.l.instrument] 				= "",
		[IPi.l.featured_instruments] 	= "Instruments destacats",
		[IPi.l.record_label] 			= "",
		[IPi.l.catalog] 				= "",
		[IPi.l.orchestra]				= "",
		[IPi.l.related_artists] 		= "",
		[IPi.l.musical_conductor] 		= "",
		[IPi.l.deputy_music_director] 	= "",
		[IPi.l.art_patron]				= "",
		-- 6.4. MILITARY AND ASTRONAUT BLOCK -->
		[IPi.l.military]				= "Militar",
		[IPi.l.allegiance] 				= "",
		[IPi.l.military_period] 		= "",
		[IPi.l.military_branch] 		= "",
		[IPi.l.military_rank] 			= "",
		[IPi.l.military_unit] 			= "",
		[IPi.l.commander_of] 			= "",
		[IPi.l.conflict] 				= "",
		[IPi.l.victory] 				= "",
		[IPi.l.time_in_space] 			= "",
		[IPi.l.astronaut_mission] 		= "",
		[IPi.l.mission_logo] 			= "",
		-- 6.5. RELIGIOUS BLOCK -->
		[IPi.l.religious_order] 		= "",
		[IPi.l.date_ordination] 		= "",
		[IPi.l.consecration] 			= "",
		[IPi.l.created_cardinal]		= "Esdevé cardenal",
		[IPi.l.canonization_status]		= "",
		[IPi.l.veneration]				= "",
		[IPi.l.date_beatification]		= "",
		[IPi.l.beatification_by]		= "Beatificat per",
		[IPi.l.date_canonization]		= "",
		[IPi.l.canonization_by]			= "Canonitzat per",
		[IPi.l.place_devotion] 			= "",
		[IPi.l.feast_day] 				= "",
		[IPi.l.significant_event] 		= "",
		[IPi.l.cause_destruction]		= "",
		[IPi.l.has_cause]				= "",
		[IPi.l.iconography] 			= "",	
		[IPi.l.domain_saint]			= "",
		-- 6.6. SPORTS BLOCK -->
		[IPi.l.country_sport] 			= "",
		[IPi.l.sport] 					= "",
		[IPi.l.sports_discipline] 		= "",
		[IPi.l.competition_class] 		= "",
		[IPi.l.league] 					= "",
		[IPi.l.position_team] 			= "",
		[IPi.l.playing_hand] 			= "",
		[IPi.l.current_club]			= "Club actual",
		[IPi.l.sport_number] 			= "",
		[IPi.l.date_debut]				= "",
		[IPi.l.date_service_retirement] = "",
		[IPi.l.co_driver] 				= "",
		[IPi.l.coach]					= "",
		[IPi.l.drafted_by] 				= "",
		[IPi.l.kit_supplier] 			= "",
		[IPi.l.sponsor] 				= "",
		-- 6.6.1 Chess block -->
		[IPi.l.title_chess]				= "",
		[IPi.l.maximum]					= "",
		[IPi.l.elo_rating]				= "",
		[IPi.l.fide_id]					= "",
		-- 6.6.2 Tennis block -->
		[IPi.l.modality]				= "",
		[IPi.l.personal_record]			= "",
		[IPi.l.tennis_match]			= "",
		[IPi.l.doub_record]				= "",
		[IPi.l.sing_record]				= "",
		[IPi.l.mixed_doubles]			= "",
		[IPi.l.hof]						= "",
		[IPi.l.atp]						= "",
		[IPi.l.wta]						= "",
		-- 6.6.3 Sports race -->
		[IPi.l.period]					= "",
		[IPi.l.national_team]			= "",
		[IPi.l.team]					= "",
		[IPi.l.competition]				= "",
		[IPi.l.vehicle] 				= "",
		[IPi.l.matches_played] 			= "Partits jugats",
		[IPi.l.goals_scored]			= "",
		-- 6.6.4 Unclassified block -->
		[IPi.l.participant_of]			= "",
		-- 6.7. WORK BLOCK -->
		[IPi.l.works]					= "",
		[IPi.l.early_works] 			= "",
		[IPi.l.broadcasting_program] 	= "",
		-- 6.7.1. ACTOR BLOCK -->
		[IPi.l.series]					= "",
		[IPi.l.films]					= "Pel·lícules",
		[IPi.l.cast]					= "Repartiment",
		-- 6.7.2. CREATOR & ARTIST BLOCK -->
		[IPi.l.notable_work] 			= "",
		-- 6.7.3. ARCHITECT BLOCK -->
		[IPi.l.project] 				= "",
		-- 6.7.4. SCIENTIFIC BLOCK -->
		[IPi.l.doctoral_student] 		= "",
		[IPi.l.academic_advisoring] 	= "Assessorament acadèmic",
		[IPi.l.botanist_author_abbrev] 	= "Abrev. d'autor en botànica",
		[IPi.l.zoologist_author_abbrev] = "Abrev. d'autor en zoologia",
		[IPi.l.archives_at] 			= "",
		[IPi.l.repertoire]				= "",
		[IPi.l.trajectory]				= "",
		-- 7. FAMILY/OTHER SECTION -->
		-- 7.1 FAMILY BLOCK -->
		[IPi.l.family_h] 				= "",
		[IPi.l.noble_title] 			= "",
		[IPi.l.family_p] 				= "",
		[IPi.l.spouse] 					= "",
		[IPi.l.partner] 				= "",
		[IPi.l.child] 					= "",
		[IPi.l.progenitors] 			= "",
		[IPi.l.father] 					= "",
		[IPi.l.mother] 					= "",
		[IPi.l.sibling] 				= "",
		[IPi.l.relatives] 				= "",
		-- 7.2 OTHER BLOCK -->
		[IPi.l.others]					= "",
		[IPi.l.charge] 					= "",
		[IPi.l.convicted_of] 			= "",
		[IPi.l.judicial_status] 		= "Estat judicial",
		[IPi.l.significant_event] 		= "",
		-- 8. AWARD SECTION -->
		[IPi.l.award_received] 			= "",
		[IPi.l.for_work]				= "",
		[IPi.l.conferred_by]			= "",
		[IPi.l.of]						= "de",
		[IPi.l.memorials]				= "Memorials",
		-- 9. NOTABLE WORK SECTION (ARTISTS AND ARCHITECTS) -->
		[IPi.l.notable_work] 			= "",
		-- 10. BOTTOM SECTION -->
		[IPi.l.signature] 				= "",
		[IPi.l.official_website] 		= "Web oficial",
		[IPi.l.medal_table] 			= "Medalles",
		[IPi.l.notes]					= "Notes",
	},	
}

return {
	preset_val = preset_val,
	i18n = i18n,
}