Mòdul:Infobox person/items

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
local p = {}

local MLITT	= require "Module:Multilang infotable tools"

p.l = {
	-- USED IN ENGLISH INFOBOX -->
	def_collapse			= "def_collapse",
	-- 1. TOP HEADER SECTION -->
	honorific_prefix		= "honorific_prefix",
	honorific_suffix		= "honorific_suffix",
	categ_no_image			= "categ_no_image",
	-- 2. SPECIAL NAMES SECTION -->
	native_label			= "native_label",
	temple_name 			= "temple_name",
	posthumous_name			= "posthumous_name",
	other_name				= "other_name",
	-- 3. BIOGRAPHY SECTION -->
	biography 				= "biography",
	component 				= "component",
	group_humans			= "group_humans",
	birth					= "birth",
	date_birth				= "date_birth",
	place_birth				= "place_birth",
	birth_name				= "birth_name",
	baptism 				= "baptism",
	floruit 				= "floruit",
	disappearance			= "disappearance", --= disappeared_date
	death					= "death",
	date_death				= "date_death",
	place_death				= "place_death",
	manner_death 			= "manner_death",
	cause_death				= "cause_death",
	place_burial			= "place_burial",
	coordinates_burial		= "coordinates_burial",
	discontinuation_position= "discontinuation_position",
	new_position			= "new_position",
	-- 4. POSITION SECTION -->
	position_held			= "position_held",
	personal_data 			= "personal_data",
	electoral_district 		= "electoral_district",
	elected_in 				= "elected_in",
	appointed 				= "appointed",
	together_with 			= "together_with",
	diocese 				= "diocese",
	cabinet 				= "cabinet",
	-- 4.1 PHARAON BLOCK -->
	a_epypt_royal_tit 		= "a_epypt_royal_tit",
	prenomen				= "prenomen",
	prenomen_hiero			= "prenomen_hiero",
	prenomen2				= "prenomen2",
	prenomen_hiero2			= "prenomen_hiero2",
	nomen					= "nomen",
	nomen_hiero				= "nomen_hiero",
	nomen2					= "nomen2",
	nomen_hiero2 			= "nomen_hiero2",
	horus					= "horus",
	horus_hiero				= "horus_hiero",
	horus_prefix 			= "horus_prefix",
	horus2					= "horus2",
	horus_hiero2 			= "horus_hiero2",
	nebty					= "nebty",
	nebty_hiero				= "nebty_hiero",
	golden					= "golden",
	golden_hiero			= "golden_hiero",
	-- 5. PERSONAL DATA SECTION -->
	pseudonym				= "pseudonym",
	nationality 			= "nationality",
	citizenship 			= "citizenship",
	ethnic_group			= "ethnic_group",
	political_ideology		= "political_ideology",
	religion				= "religion",
	education				= "education",
	educated_at 			= "educated_at",
	know_for				= "know_for",
	-- 5.1. BIOMETRIC DATA -->
	height					= "height",
	height_unit				= "height_unit",
	weight					= "weight",
	weight_unit				= "weight_unit",
	handedness				= "handedness",
	eye_color 				= "eye_color",
	hair_color 				= "hair_color",
	-- 6. ACTIVITY SECTION -->
	activity 				= "activity",
	doctoral_thesis 		= "doctoral_thesis",
	thesis_url				= "thesis_url",
	thesis_year 			= "thesis_year",
	doctoral_advisor		= "doctoral_advisor",
	field_work				= "field_work",
	occupation				= "occupation",
	time_period 			= "time_period",
	work_period 			= "work_period",
	floruit 				= "floruit",
	employer				= "employer",
	political_party 		= "political_party",
	-- 6.1. STYLE & INFLUENCES BLOCK -->
	interested_in			= "interested_in",
	idea					= "idea",
	art 					= "art",
	genre 					= "genre",
	movement				= "movement",
	style					= "style",
	student_of				= "student_of",
	student 				= "student",
	influenced_by			= "influenced_by",
	cllps_influenced_by		= "cllps_influenced_by",
	influences_on			= "influences_on",
	-- 6.2. WRITER & JOURNALIST BLOCK -->
	languages				= "languages",
	represented_by			= "represented_by",
	editor					= "editor",
	base_salary 			= "base_salary",
	net_worth				= "net_worth",
	other_positions 		= "other_positions",
	-- 6.3. MUSICIEN BLOCK -->
	voice_type				= "voice_type",
	instrument				= "instrument",
	featured_instruments 	= "featured_instruments",
	record_label			= "record_label",
	catalog 				= "catalog",
	orchestra				= "orchestra",
	related_artists 		= "related_artists",
	musical_conductor		= "musical_conductor",
	deputy_music_director 	= "deputy_music_director",
	art_patron 				= "art_patron",
	-- 6.4. MILITARY AND ASTRONAUT BLOCK -->
	military 				= "military",
	allegiance				= "allegiance",
	military_period 		= "military_period",
	military_branch 		= "military_branch",
	military_rank			= "military_rank",
	military_unit			= "military_unit",
	commander_of			= "commander_of",
	conflict				= "conflict",
	victory 				= "victory",
	time_in_space			= "time_in_space",
	astronaut_mission		= "astronaut_mission",
	mission_logo			= "mission_logo",
	-- 6.5. RELIGIOUS BLOCK -->
	religious_order 		= "religious_order",
	date_ordination 		= "date_ordination",
	consecration			= "consecration",
	created_cardinal		= "created_cardinal",
	canonization_status 	= "canonization_status",
	veneration				= "veneration",
	date_beatification		= "date_beatification",
	place_beatification 	= "place_beatification",
	beatification_by		= "beatification_by",
	date_canonization		= "date_canonization",
	place_canonization 		= "place_canonization",
	canonization_by			= "canonization_by",
	place_devotion			= "place_devotion",
	feast_day				= "feast_day",
	significant_event		= "significant_event",
	cause_destruction		= "cause_destruction",
	has_cause 				= "has_cause",
	iconography 			= "iconography",
	domain_saint			= "domain_saint",
	-- 6.6. SPORTS BLOCK -->
	country_sport			= "country_sport",
	sport					= "sport",
	sports_discipline		= "sports_discipline",
	competition_class		= "competition_class",
	league					= "league",
	position_team			= "position_team",
	playing_hand			= "playing_hand",
	current_club			= "current_club",
	sport_number			= "sport_number",
	date_debut				= "date_debut",
	place_debut 			= "place_debut",
	date_service_retirement = "date_service_retirement",
	place_service_retirement= "place_service_retirement",
	co_driver				= "co_driver",
	coach					= "coach",
	drafted_by				= "drafted_by",
	draft_pick_number		= "draft_pick_number",
	draft_year				= "draft_year",
	kit_supplier			= "kit_supplier",
	sponsor 				= "sponsor",
	-- 6.6.0 Initial block -->
	block_sport_param		= "block_sport_param",
	-- 6.6.1 Chess block -->
	title_chess 			= "title_chess",
	maximum					= "maximum",
	elo_rating 				= "elo_rating",
	fide_id 				= "fide_id",
	-- 6.6.2 Tennis block -->
	modality				= "modality",
	personal_record 		= "personal_record",
	tennis_match			= "tennis_match",
	sing_record 			= "sing_record",
	doub_record 			= "doub_record",
	mixed_doubles			= "mixed_doubles",
	hof 					= "hof",
	atp 					= "atp",
	wta 					= "wta",
	-- 6.6.3 Sports race -->
	sports_team 			= "sports_team",
	period					= "period",
	national_team			= "national_team",
	team					= "team",
	competition				= "competition",
	vehicle					= "vehicle",
	matches_played			= "matches_played",
	goals_scored			= "goals_scored",
	-- 6.6.4 Unclassified block -->
	participant_of			= "participant_of",
	cllps_participant_of	= "cllps_participant_of",
	-- 6.7. WORK BLOCK -->
	works					= "works",
	early_works 			= "early_works",
	broadcasting_program 	= "broadcasting_program",
	-- 6.7.1. ACTOR BLOCK -->
	series					= "series",
	films					= "films",
	cast					= "cast",
	-- 6.7.2. CREATOR & ARTIST BLOCK -->
	notable_work			= "notable_work",
	cllps_notable_work		= "cllps_notable_work",
	-- 6.7.3. ARCHITECT BLOCK -->
	project 				= "project",
	-- 6.7.4. SCIENTIFIC BLOCK -->
	doctoral_student		= "doctoral_student",
	academic_advisoring 	= "academic_advisoring",
	botanist_author_abbrev = "botanist_author_abbrev",
	zoologist_author_abbrev = "zoologist_author_abbrev",
	archives_at				= "archives_at",
	repertoire				= "repertoire",
	trajectory				= "trajectory",
	-- 7. FAMILY/OTHER SECTION -->
	-- 7.1 FAMILY BLOCK -->
	family_h				= "family_h",
	noble_title				= "noble_title",
	family_p				= "family_p",
	spouse					= "spouse",
	partner 				= "partner",
	child					= "child",
	progenitors 			= "progenitors",
	father					= "father",
	mother					= "mother",
	sibling 				= "sibling",
	relatives				= "relatives",
	-- 7.2 OTHER BLOCK -->
	others 					= "others",
	charge					= "charge",
	convicted_of			= "convicted_of",
	judicial_status 		= "judicial_status",
	significant_event		= "significant_event",
	-- 8. AWARD SECTION -->
	award_received 			= "award_received",
	cllps_award_received	= "cllps_award_received",
	for_work 				= "for_work",
	conferred_by 			= "conferred_by",
	of 						= "of",
	memorials				= "memorials",
	-- 9. NOTABLE WORK SECTION (ARTISTS AND ARCHITECTS) -->
	notable_work			= "notable_work",
	image_work				= "image_work",
	foot_image_work 		= "foot_image_work",
	-- 10. BOTTOM SECTION -->
	signature				= "signature",
	coat_arms_image 		= "coat_arms_image",
	motto_text				= "motto_text",
	voice_recording 		= "voice_recording",
	official_website		= "official_website",
	medal_table 			= "medal_table",
	notes 					= "notes",
	color_notes 			= "color_notes",
}
p.arg_int = { --integer numbers
	p.l.def_collapse,
	p.l.cllps_influenced_by,
	p.l.cllps_notable_work,
	p.l.cllps_award_received,
	p.l.cllps_participant_of,
}
p.arg_bool = { --boolean
	MLITT.l.with_icon,
	MLITT.l.icon_at_begin,
}

p.untralat = {
	MLITT.l.colorbox,
	MLITT.l.icon,
	MLITT.l.with_icon,
	MLITT.l.icon_at_begin,
	p.l.def_collapse,
	p.l.categ_no_image,
}

p.lab_no_ruby = {
	p.l.matches_played, 
	p.l.goals_scored,
	p.l.voice_recording, 
}

p.idx = {
	-- 1. TOP HEADER SECTION -->
	MLITT.l.colorbox,
	MLITT.l.icon,
	MLITT.l.with_icon,
	MLITT.l.icon_at_begin,
	MLITT.l.name,
	p.l.def_collapse,
	p.l.honorific_prefix,
	p.l.honorific_suffix,
	MLITT.l.image,
	p.l.categ_no_image,
	MLITT.l.caption,
	-- 2. SPECIAL NAMES SECTION -->
	p.l.native_label,
	p.l.temple_name,
	p.l.posthumous_name,
	p.l.other_name,
	-- 3. BIOGRAPHY SECTION -->
	p.l.biography,
	p.l.component,
	p.l.group_humans,
	p.l.birth,
	p.l.date_birth,
	p.l.place_birth,
	p.l.birth_name,
	p.l.baptism,
	p.l.floruit,
	p.l.disappearance,
	p.l.death,
	p.l.date_death,
	p.l.place_death,
	p.l.manner_death,
	p.l.cause_death,
	p.l.place_burial,
	p.l.coordinates_burial,
	p.l.discontinuation_position,
	p.l.new_position,
	-- 4. POSITION SECTION -->
	p.l.position_held,
	p.l.personal_data,
	p.l.electoral_district,
	p.l.elected_in,
	p.l.appointed,
	p.l.together_with,
	p.l.diocese,
	p.l.cabinet,
	-- 4.1 PHARAON BLOCK -->
	p.l.a_epypt_royal_tit,
	p.l.prenomen,
	p.l.prenomen_hiero,
	p.l.prenomen2,
	p.l.prenomen_hiero2,
	p.l.nomen,
	p.l.nomen_hiero,
	p.l.nomen2,
	p.l.nomen_hiero2,
	p.l.horus,
	p.l.horus_hiero,
	p.l.horus_prefix,
	p.l.horus2,
	p.l.horus_hiero2,
	p.l.nebty,
	p.l.nebty_hiero,
	p.l.golden,
	p.l.golden_hiero,
	-- 5. PERSONAL DATA SECTION -->
	p.l.pseudonym,
	p.l.nationality,
	p.l.citizenship,
	p.l.ethnic_group,
	p.l.political_ideology,
	p.l.religion,
	p.l.education,
	p.l.educated_at,
	p.l.know_for,
	-- 5.1. BIOMETRIC DATA -->
	p.l.height,
	p.l.height_unit,
	p.l.weight,
	p.l.weight_unit,
	p.l.handedness,
	p.l.eye_color,
	p.l.hair_color,
	-- 6. ACTIVITY SECTION -->
	p.l.activity,
	p.l.doctoral_thesis,
	p.l.thesis_url,
	p.l.thesis_year,
	p.l.doctoral_advisor,
	p.l.field_work,
	p.l.occupation,
	p.l.time_period,
	p.l.work_period,
	p.l.floruit,
	p.l.employer,
	p.l.political_party,
	-- 6.1. STYLE & INFLUENCES BLOCK -->
	p.l.interested_in,
	p.l.idea,
	p.l.art,
	p.l.genre,
	p.l.movement,
	p.l.style,
	p.l.student_of,
	p.l.student,
	p.l.influenced_by,
	p.l.cllps_influenced_by,
	p.l.influences_on,
	-- 6.2. WRITER & JOURNALIST BLOCK -->
	p.l.languages,
	p.l.represented_by,
	p.l.editor,
	p.l.base_salary,
	p.l.net_worth,
	p.l.other_positions,
	-- 6.3. MUSICIEN BLOCK -->
	p.l.voice_type,
	p.l.instrument,
	p.l.featured_instruments,
	p.l.record_label,
	p.l.catalog,
	p.l.orchestra,
	p.l.related_artists,
	p.l.musical_conductor,
	p.l.deputy_music_director,
	p.l.art_patron,
	-- 6.4. MILITARY AND ASTRONAUT BLOCK -->
	p.l.military,
	p.l.allegiance,
	p.l.military_period,
	p.l.military_branch,
	p.l.military_rank,
	p.l.military_unit,
	p.l.commander_of,
	p.l.conflict,
	p.l.victory,
	p.l.time_in_space,
	p.l.astronaut_mission,
	p.l.mission_logo,
	-- 6.5. RELIGIOUS BLOCK -->
	p.l.religious_order,
	p.l.date_ordination,
	p.l.consecration,
	p.l.created_cardinal,
	p.l.canonization_status,
	p.l.veneration,
	p.l.date_beatification,
	p.l.place_beatification,
	p.l.beatification_by,
	p.l.date_canonization,
	p.l.place_canonization,
	p.l.canonization_by,
	p.l.place_devotion,
	p.l.feast_day,
	p.l.significant_event,
	p.l.cause_destruction,
	p.l.has_cause,
	p.l.iconography,
	p.l.domain_saint,
	-- 6.6. SPORTS BLOCK -->
	p.l.country_sport,
	p.l.sport,
	p.l.sports_discipline,
	p.l.competition_class,
	p.l.league,
	p.l.position_team,
	p.l.playing_hand,
	p.l.current_club,
	p.l.sport_number,
	p.l.date_debut,
	p.l.place_debut,
	p.l.date_service_retirement,
	p.l.place_service_retirement,
	p.l.co_driver,
	p.l.coach,
	p.l.drafted_by,
	p.l.draft_pick_number,
	p.l.draft_year,
	p.l.kit_supplier,
	p.l.sponsor,
	-- 6.6.0 Initial block -->
	p.l.block_sport_param,
	-- 6.6.1 Chess block -->
	p.l.title_chess,
	p.l.maximum,
	p.l.elo_rating,
	p.l.fide_id,
	-- 6.6.2 Tennis block -->
	p.l.modality,
	p.l.personal_record,
	p.l.tennis_match,
	p.l.sing_record,
	p.l.doub_record,
	p.l.mixed_doubles,
	p.l.hof,
	p.l.atp,
	p.l.wta,
	-- 6.6.3 Sports race -->
	p.l.sports_team,
	p.l.period,
	p.l.national_team,
	p.l.team,
	p.l.competition,
	p.l.vehicle,
	p.l.matches_played,
	p.l.goals_scored,
	-- 6.6.4 Unclassified block -->
	p.l.participant_of,
	p.l.cllps_participant_of,
	-- 6.7. WORK BLOCK -->
	p.l.works,
	p.l.early_works,
	p.l.broadcasting_program,
	-- 6.7.1. ACTOR BLOCK -->
	p.l.series,
	p.l.films,
	p.l.cast,
	-- 6.7.2. CREATOR & ARTIST BLOCK -->
	p.l.notable_work,
	p.l.cllps_notable_work,
	-- 6.7.3. ARCHITECT BLOCK -->
	p.l.project,
	-- 6.7.4. SCIENTIFIC BLOCK -->
	p.l.doctoral_student,
	p.l.academic_advisoring,
	p.l.botanist_author_abbrev,
	p.l.zoologist_author_abbrev,
	p.l.archives_at,
	p.l.repertoire,
	p.l.trajectory,
	-- 7. FAMILY/OTHER SECTION -->
	-- 7.1 FAMILY BLOCK -->
	p.l.family_h,
	p.l.noble_title,
	p.l.family_p,
	p.l.spouse,
	p.l.partner,
	p.l.child,
	p.l.progenitors,
	p.l.father,
	p.l.mother,
	p.l.sibling,
	p.l.relatives,
	-- 7.2 OTHER BLOCK -->
	p.l.others,
	p.l.charge,
	p.l.convicted_of,
	p.l.judicial_status,
	p.l.significant_event,
	-- 8. AWARD SECTION -->
	p.l.award_received,
	p.l.cllps_award_received,
	p.l.for_work,
	p.l.conferred_by,
	p.l.of,
	p.l.memorials,
	-- 9. NOTABLE WORK SECTION (ARTISTS AND ARCHITECTS) -->
	p.l.notable_work,
	p.l.image_work,
	p.l.foot_image_work,
	-- 10. BOTTOM SECTION -->
	p.l.signature,
	p.l.coat_arms_image,
	p.l.motto_text,
	p.l.voice_recording,
	p.l.official_website,
	p.l.medal_table,
	p.l.notes,
	p.l.color_notes,
}

p.idxArgs = {
	-- 1. TOP HEADER SECTION -->
	MLITT.l.colorbox,
	MLITT.l.icon,
	MLITT.l.with_icon,
	MLITT.l.icon_at_begin,
	MLITT.l.name,
	p.l.honorific_prefix,
	p.l.honorific_suffix,
	MLITT.l.image,
	p.l.categ_no_image,
	MLITT.l.caption,
	-- 2. SPECIAL NAMES SECTION -->
	p.l.native_label,
	p.l.temple_name,
	p.l.posthumous_name,
	p.l.other_name,
	-- 3. BIOGRAPHY SECTION -->
	p.l.group_humans,
	p.l.date_birth,
	p.l.place_birth,
	p.l.birth_name,
	p.l.baptism,
	p.l.floruit,
	p.l.disappearance,
	p.l.date_death,
	p.l.place_death,
	p.l.manner_death,
	p.l.cause_death,
	p.l.place_burial,
	p.l.coordinates_burial,
	-- 4. POSITION SECTION -->
	p.l.position_held,
	-- 4.1 PHARAON BLOCK -->
	p.l.prenomen,
	p.l.prenomen_hiero,
	p.l.prenomen2,
	p.l.prenomen_hiero2,
	p.l.nomen,
	p.l.nomen_hiero,
	p.l.nomen2,
	p.l.nomen_hiero2,
	p.l.horus,
	p.l.horus_hiero,
	p.l.horus_prefix,
	p.l.horus2,
	p.l.horus_hiero2,
	p.l.nebty,
	p.l.nebty_hiero,
	p.l.golden,
	p.l.golden_hiero,
	-- 5. PERSONAL DATA SECTION -->
	p.l.pseudonym,
	p.l.nationality,
	p.l.citizenship,
	p.l.ethnic_group,
	p.l.political_ideology,
	p.l.religion,
	p.l.education,
	p.l.educated_at,
	p.l.know_for,
	-- 5.1. BIOMETRIC DATA -->
	p.l.height,
	p.l.height_unit,
	p.l.weight,
	p.l.weight_unit,
	p.l.handedness,
	p.l.eye_color,
	p.l.hair_color,
	-- 6. ACTIVITY SECTION -->
	p.l.doctoral_thesis,
	p.l.thesis_url,
	p.l.thesis_year,
	p.l.doctoral_advisor,
	p.l.field_work,
	p.l.occupation,
	p.l.time_period,
	p.l.work_period,
	p.l.floruit,
	p.l.employer,
	p.l.political_party,
	-- 6.1. STYLE & INFLUENCES BLOCK -->
	p.l.interested_in,
	p.l.idea,
	p.l.art,
	p.l.genre,
	p.l.movement,
	p.l.style,
	p.l.student_of,
	p.l.student,
	p.l.cllps_influenced_by,
	p.l.influences_on,
	-- 6.2. WRITER & JOURNALIST BLOCK -->
	p.l.languages,
	p.l.represented_by,
	p.l.editor,
	p.l.base_salary,
	p.l.net_worth,
	p.l.other_positions,
	-- 6.3. MUSICIEN BLOCK -->
	p.l.voice_type,
	p.l.instrument,
	p.l.featured_instruments,
	p.l.record_label,
	p.l.catalog,
	p.l.orchestra,
	p.l.related_artists,
	p.l.musical_conductor,
	p.l.deputy_music_director,
	-- 6.4. MILITARY AND ASTRONAUT BLOCK -->
	p.l.allegiance,
	p.l.military_period,
	p.l.military_branch,
	p.l.military_rank,
	p.l.military_unit,
	p.l.commander_of,
	p.l.conflict,
	p.l.victory,
	p.l.time_in_space,
	p.l.astronaut_mission,
	p.l.mission_logo,
	-- 6.5. RELIGIOUS BLOCK -->
	p.l.religious_order,
	p.l.date_ordination,
	p.l.consecration,
	p.l.created_cardinal,
	p.l.canonization_status,
	p.l.veneration,
	p.l.date_beatification,
	p.l.place_beatification,
	p.l.beatification_by,
	p.l.date_canonization,
	p.l.place_canonization,
	p.l.canonization_by,
	p.l.place_devotion,
	p.l.feast_day,
	p.l.significant_event,
	p.l.iconography,
	p.l.domain_saint,
	-- 6.6. SPORTS BLOCK -->
	p.l.country_sport,
	p.l.sport,
	p.l.sports_discipline,
	p.l.competition_class,
	p.l.league,
	p.l.position_team,
	p.l.playing_hand,
	p.l.current_club,
	p.l.sport_number,
	p.l.date_debut,
	p.l.place_debut,
	p.l.date_service_retirement,
	p.l.place_service_retirement,
	p.l.co_driver,
	p.l.coach,
	p.l.drafted_by,
	p.l.draft_pick_number,
	p.l.draft_year,
	p.l.kit_supplier,
	p.l.sponsor,
	-- 6.6.0 Initial block -->
	p.l.block_sport_param,
	-- 6.6.1 Chess block -->
	p.l.title_chess,
	p.l.elo_rating,
	-- 6.6.2 Tennis block -->
	p.l.hof,
	p.l.atp,
	p.l.wta,
	-- 6.6.3 Sports race -->
	p.l.sports_team,
	-- 6.6.4 Unclassified block -->
	p.l.participant_of,
	p.l.cllps_participant_of,
	-- 6.7. WORK BLOCK -->
	p.l.works,
	p.l.early_works,
	p.l.broadcasting_program,
	-- 6.7.1. ACTOR BLOCK -->
	p.l.series,
	p.l.films,
	p.l.cast,
	-- 6.7.2. CREATOR & ARTIST BLOCK -->
	p.l.notable_work,
	p.l.cllps_notable_work,
	-- 6.7.3. ARCHITECT BLOCK -->
	p.l.project,
	-- 6.7.4. SCIENTIFIC BLOCK -->
	p.l.doctoral_student,
	p.l.academic_advisoring,
	p.l.botanist_author_abbrev,
	p.l.zoologist_author_abbrev,
	p.l.archives_at,
	p.l.repertoire,
	p.l.trajectory,
	-- 7. FAMILY/OTHER SECTION -->
	-- 7.1 FAMILY BLOCK -->
	p.l.noble_title,
	p.l.family_p,
	p.l.spouse,
	p.l.partner,
	p.l.child,
	p.l.progenitors,
	p.l.father,
	p.l.mother,
	p.l.sibling,
	p.l.relatives,
	-- 7.2 OTHER BLOCK -->
	p.l.charge,
	p.l.convicted_of,
	p.l.judicial_status,
	p.l.significant_event,
	-- 8. AWARD SECTION -->
	p.l.award_received,
	p.l.cllps_award_received,
	p.l.memorials,
	-- 9. NOTABLE WORK SECTION (ARTISTS AND ARCHITECTS) -->
	p.l.notable_work,
	p.l.image_work,
	p.l.foot_image_work,
	-- 10. BOTTOM SECTION -->
	p.l.signature,
	p.l.coat_arms_image,
	p.l.motto_text,
	p.l.voice_recording,
	p.l.official_website,
	p.l.medal_table,
	p.l.notes,
	p.l.color_notes,
}

p.idxLabels = {
  -- 1. TOP HEADER SECTION -->
  -- 2. SPECIAL NAMES SECTION -->
  p.l.native_label,
  p.l.temple_name,
  p.l.posthumous_name,
  p.l.other_name,
  -- 3. BIOGRAPHY SECTION -->
  p.l.biography, 
  p.l.component,
  p.l.group_humans,
  p.l.birth,
  p.l.baptism,
  p.l.floruit,
  p.l.disappearance,
  p.l.death,
  p.l.cause_death,
  p.l.place_burial,
  -- 4. POSITION SECTION -->
  p.l.discontinuation_position,
  p.l.new_position,
  p.l.personal_data,
  p.l.electoral_district,
  p.l.elected_in,
  p.l.appointed,
  p.l.together_with,
  p.l.diocese,
  p.l.cabinet,
  -- 4.1 PHARAON BLOCK -->
	p.l.a_epypt_royal_tit,
	p.l.prenomen,
  p.l.nomen,
  p.l.horus,
  p.l.nebty,
  p.l.golden,
  -- 5. PERSONAL DATA SECTION -->
  p.l.pseudonym,
  p.l.nationality,
  p.l.citizenship,
  p.l.ethnic_group,
  p.l.political_ideology,
  p.l.religion,
  p.l.education,
  p.l.educated_at,
  p.l.know_for,
  -- 5.1. BIOMETRIC DATA -->
  p.l.height,
  p.l.weight,
  p.l.handedness,
  p.l.eye_color,
  p.l.hair_color,
  -- 6. ACTIVITY SECTION -->
  p.l.activity,
  p.l.doctoral_thesis,
  p.l.doctoral_advisor,
  p.l.field_work,
  p.l.occupation,
  p.l.time_period,
  p.l.work_period,
  p.l.floruit,
  p.l.employer,
  p.l.political_party,
  -- 6.1. STYLE & INFLUENCES BLOCK -->
  p.l.interested_in,
  p.l.idea,
  p.l.art,
  p.l.genre,
  p.l.movement,
  p.l.style,
  p.l.student_of, 
  p.l.student,
  p.l.influenced_by,
  p.l.influences_on,
  -- 6.2. WRITER & JOURNALIST BLOCK -->
  p.l.languages,
  p.l.represented_by,
  p.l.editor,
  p.l.base_salary,
  p.l.net_worth,
  p.l.other_positions,
  -- 6.3. MUSICIEN BLOCK -->
  p.l.voice_type,
  p.l.instrument,
  p.l.featured_instruments,
  p.l.record_label,
  p.l.catalog,
  p.l.orchestra,
  p.l.related_artists,
  p.l.musical_conductor,
  p.l.deputy_music_director,
  p.l.art_patron,
  -- 6.4. MILITARY AND ASTRONAUT BLOCK -->
  p.l.military,
  p.l.allegiance,
  p.l.military_period,
  p.l.military_branch,
  p.l.military_rank,
  p.l.military_unit,
  p.l.commander_of,
  p.l.conflict,
  p.l.victory,
  p.l.time_in_space,
  p.l.astronaut_mission,
  p.l.mission_logo,
  -- 6.5. RELIGIOUS BLOCK -->
  p.l.religious_order,
  p.l.date_ordination,
  p.l.consecration,
  p.l.created_cardinal,
  p.l.canonization_status,
  p.l.veneration,
  p.l.date_beatification,
  p.l.beatification_by,
  p.l.date_canonization,
  p.l.canonization_by,
  p.l.place_devotion,
  p.l.feast_day,
  p.l.significant_event,
  p.l.cause_destruction,
  p.l.has_cause,
  p.l.iconography,
  p.l.domain_saint,
  -- 6.6. SPORTS BLOCK -->
  p.l.country_sport,
  p.l.sport,
  p.l.sports_discipline,
  p.l.competition_class,
  p.l.league,
  p.l.position_team,
  p.l.playing_hand,
  p.l.current_club,
  p.l.sport_number,
  p.l.date_debut,
  p.l.date_service_retirement,
  p.l.co_driver,
  p.l.coach,
  p.l.drafted_by,
  p.l.kit_supplier,
  p.l.sponsor,
  -- 6.6.1 Chess block -->
  p.l.title_chess,
  p.l.maximum,
  p.l.elo_rating,
  p.l.fide_id,
  -- 6.6.2 Tennis block -->
  p.l.modality,
  p.l.personal_record,
  p.l.tennis_match,
  p.l.doub_record,
  p.l.sing_record,
  p.l.mixed_doubles,
  p.l.hof,
  p.l.atp,
  p.l.wta,
  -- 6.6.3 Sports race -->
  p.l.period,
  p.l.national_team,
  p.l.team,
  p.l.competition,
  p.l.vehicle,
  p.l.matches_played,
  p.l.goals_scored,
  -- 6.6.4 Unclassified block -->
  p.l.participant_of,
  -- 6.7. WORK BLOCK -->
  p.l.works,
  p.l.early_works,
  p.l.broadcasting_program,
  -- 6.7.1. ACTOR BLOCK -->
  p.l.series,
  p.l.films,
  p.l.cast,
  -- 6.7.2. CREATOR & ARTIST BLOCK -->
  p.l.notable_work,
  -- 6.7.3. ARCHITECT BLOCK -->
  p.l.project,
  -- 6.7.4. SCIENTIFIC BLOCK -->
  p.l.doctoral_student,
  p.l.academic_advisoring,
  p.l.botanist_author_abbrev,
  p.l.zoologist_author_abbrev,
  p.l.archives_at,
  p.l.repertoire,
  p.l.trajectory,
  -- 7. FAMILY/OTHER SECTION -->
  -- 7.1 FAMILY BLOCK -->
  p.l.family_h,
  p.l.noble_title,
  p.l.family_p,
  p.l.spouse,
  p.l.partner,
  p.l.child,
  p.l.progenitors,
  p.l.father,
  p.l.mother,
  p.l.sibling,
  p.l.relatives,
  -- 7.2 OTHER BLOCK -->
  p.l.others,
  p.l.charge,
  p.l.convicted_of,
  p.l.judicial_status,
  p.l.significant_event,
  -- 8. AWARD SECTION -->
  p.l.award_received,
  p.l.for_work,
  p.l.conferred_by,
  p.l.of,
  p.l.memorials,
  -- 9. NOTABLE WORK SECTION (ARTISTS AND ARCHITECTS) -->
  p.l.notable_work,
  -- 10. BOTTOM SECTION -->
  p.l.signature,
  p.l.voice_recording,
  p.l.official_website,
  p.l.medal_table,
  p.l.notes,
}

return p