Mòdul:Jmarchn/Proves

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Jmarchn (codi · ús · discussió · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Proves d'Usuari:Jmarchn a Usuari:Jmarchn/proves


local p = {}
local CFCM = require "Module:ComplForColorModules"

function trim1(s)
  return (s:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

function p.CountChars(s)
  local n = 0
  s = trim1 (s)
  s = string.lower(s)
  ToDo = true
  while (ToDo) do
		local Pos = string.find (s, '--ref')
		if Pos then
	  	local ss = string.sub (s,1, Pos-8)
	  	s = ss..string.sub (s, Pos+23)
	  	n = n + 0.6
	  else
	  	ToDo = false
	  end
	end 
	if string.find (s, '--nowiki') or string.find (s, '{{') then
		return -1
	end	
  local slen = string.len(s)
  local IsIntrawiki = false
  local IsWeb = false
  local IsWebTitle = false
  local IsBold = false
	local IsSubSupSmall = false
	local IsBig = false
	local IsCode = false
  local niw = 0
  local i = 1
  local Char = ''
  while (i <= slen) do
  	Char = string.sub (s,i,i)
		if Char == '[' then
  		if (i < slen) and (string.sub (s,i+1,i+1) == '[') then
				IsIntrawiki = true
	  		i = i + 2
  		else	
	  		IsWeb = true
	  		i = i + 1
  		end	
  	elseif Char == ']' then
  		if (i < slen) and (string.sub (s,i+1,i+1) == ']') then
  			IsIntrawiki = false
  			n = n + niw
  			niw = 0
	  		i = i + 2
	  	elseif IsWebTitle then
	  		IsWebTitle = false
  			n = n + niw
  			niw = 0
	  		i = i + 1
	  	end
  	elseif Char == "'" then
  		if ((i+1) < slen) and (string.sub (s,i+1,i+2) == "''") then --IsBold
	  		i = i + 3
  		elseif (i < slen) and (string.sub (s,i+1,i+1) == "'") then	--Cursive
	  		i = i + 2
	  	else	
  			n = n + 0.5
  			i = i + 1
  		end	
  	elseif Char == "<" then
			function WhenIsSubSupSmall (N)
 				IsSubSupSmall = true
				i = i + N
				niw = 0
			end
			function WhenNoIsSubSupSmall (N)
 				IsSubSupSmall = false
				i = i + N
				n = n + (niw * 0.83)
			end
			local S5 = string.sub (s,i,i+4)
			local S6 = string.sub (s,i,i+5)
			local S7 = string.sub (s,i,i+6)
			local S8 = string.sub (s,i,i+7)
			if (S5 == '<sup>') or (S5 == '<sub>') then
				WhenIsSubSupSmall (5)
			elseif (S7 == '<small>') then
				WhenIsSubSupSmall (7)
			elseif (S5 == '<big>') then
				IsBig = true
  			i = i + 5
				niw = 0
			elseif (S6 == '</sup>') or (S6 == '</sub>') then
				WhenNoIsSubSupSmall (6)
			elseif (S8 == '</small>') then	
				WhenNoIsSubSupSmall (8)
			elseif (S6 == '</big>') then
				IsBig = false
  			i = i + 6
				n = n + (niw * 1.19)
			elseif (S6 == '<code>') then	
				IsCode = true
  			i = i + 6
  			niw = 1 --not is an error
			elseif (S7 == '</code>') then
				IsCode = false
  			i = i + 7
				n = n + (niw * 1.07)
			else
				i = i + 1
			end
  	else
  		if IsIntrawiki then
  			if Char == '|' then
  				niw = 0
  			else
  				niw = niw + 1
  			end	
	  	elseif IsWeb then
	  		if Char == ' ' then
	  			IsWeb = false
	  			IsWebTitle = true
	  		end	
  		elseif string.find (",.;:!",Char) then
  			n = n + 0.5
			elseif IsSubSupSmall or IsBig or IsCode then
				niw = niw + 1
			else
  			n = n + 1
  		end	
  		i = i + 1
  	end	
  end	
  return n
end --CountChars

function countSubstring(s1, s2)
  return select(2, s1:gsub(s2, ""))
end

function LinPerCol(NLines, NCols)
	local Nums = {}
	local LinesPerCol = math.floor(NLines/NCols)
	local Rest = NLines%NCols
	for i = 1, NCols do
		table.insert (Nums, LinesPerCol)
	end	
	if Rest ~= 0 then
		for i = 1, Rest do
			Nums[i] = Nums[i] + 1
		end	
	end	
	return Nums
end	

function p.Alguna(frame)
	--local NLines = tonumber(frame.args[1])
	--local NCols = tonumber(frame.args[2])
	s = frame.args[1]
	local w = ''
	for i = 1, string.len(s) do
		w = w..'|'..string.sub (s,i,i)
	end	
	--return w	
	return s..'=> '..p.CountChars(s)
end

return p