Mòdul:Side box

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Side box (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Implementa {{Caixa lateral}}. Per a proves podeu utilitzar Mòdul:Side box/proves.

-- This module implements {{side box}}.

local p = {}

function p.main(frame)
	-- local args = frame.args
	local args = (frame.args[3] ~= nil) and frame.args or frame:getParent().args
	local root = mw.html.create('table')
  -- root:attr('role', 'presentation')
	root:css('border-spacing', '0px 0px')
	root:css('width', '238px')
	root:css('font-size', '88%') 
	root:css('line-height', '1.25em')
	root:css('border', '1px solid #aaa')
	root:css('background-color', '#f9f9f9')
	sposition = args['posició'] or args['position'] or ''
	if (sposition == 'esquerra') or (sposition == 'left') then
		root:css('margin', '4px 1em 4px 0')
		root:css('border-collapse', 'collapse')
	elseif (sposition == 'centre') or (sposition == 'center') then	
		root:css('clear', 'both')
		root:css('margin', 'auto')
	else	
		root:css('clear', 'right')
		root:css('float', 'right')
		root:css('margin', '4px 0 4px 1em')
	end
  local sstyle = args['estil'] or args['style'] or ''
  if sstyle then
    root:cssText(sstyle)
  end
  
  -- general --
  local stextstyle = args['estil_de_text'] or args['textstyle'] or ''
  local simageright = args['imatge_dreta'] or args['imageright'] or ''

  -- The "above" row
  local sabove = args['dalt'] or args['above'] or ''
  if sabove ~= '' then
    local aboveCell = root:newline():tag('tr'):tag('td')
    aboveCell
      :attr('colspan', simageright and 3 or 2)
      :addClass('mbox-text')
    if stextstyle ~= '' then
      aboveCell:cssText(stextstyle)
    end
  	local sabovestyle = args['estil_de_dalt'] or args['abovestyle'] or ''
    if sabovestyle ~= '' then
      aboveCell:cssText(sabovestyle)
    end
    aboveCell
      :newline()
      :wikitext(sabove)
  end

  -- The body row
  local bodyRow = root:newline():tag('tr'):newline()
  local simage = args['imatge'] or args['image'] or ''
  local stext = args['text'] or ''
  if simage ~= '' then
    bodyRow:tag('td')
      :addClass('mbox-image')
      :wikitext(simage)
  else
    bodyRow:tag('td'):css('width', '1px')
  end
  if (stext ~= '') or ((simage == '') and (stext == '')) then
	  local textCell = bodyRow:newline():tag('td')
	  textCell:addClass('mbox-text plainlist')
	  if stextstyle ~= '' then
	    textCell:cssText(stextstyle)
	  end
	  if (simage == '') and (stext == '') then
	   textCell:wikitext('Cal assignar un text i/o una imatge, així: |text= i/o |imatge')
	  else
	   textCell:wikitext(stext)
	  end 
	end  
  if simageright ~= '' then
    bodyRow:newline():tag('td')
      :addClass('mbox-imageright')
      :wikitext(simageright)
  end

  -- The below row
  local sbelow = args['sota'] or args['below'] or ''
  if sbelow ~= '' then
    local belowCell = root:newline():tag('tr'):tag('td')
    belowCell
      :attr('colspan', simageright and 3 or 2)
      :addClass('mbox-text')
    if stextstyle ~= '' then
      belowCell:cssText(stextstyle)
    end
    belowCell:wikitext(sbelow)
  end
  
	root:newline()
	return tostring(root)
end

return p