Mòdul:Wikidades

Padlock-red.svg
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Wikidades (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Wikidata Stamp Rec Light.svg

Aquest mòdul extrau dades formatades de Wikidata. Funciona en la llengua local del wiki, o en una llengua específica per a proves, i té opcions de configuració.

Funcions

Funció bàsica:

 • claim: Retorna el valor (o els valors) d'una declaració o d'un qualificador formatat amb paràmetres o amb un format per defecte segons el tipus de dada.

Altres funcions:

Altres utilitats: getSiteLink, lang, numStatements, validProperty, formatNum.

Funció claim

Retorna el valor (o els valors) d'una declaració o d'un qualificador formatat amb paràmetres o amb un format per defecte segons el tipus de dada. Per defecte està referit a l'ítem de Wikidata (Qid) associat a la pàgina actual.

Sintaxi completa:

{{#invoke:Wikidades|claim|item= |lang= |property= |qualifier= |value= |list= |tablesort= |formatting= |separator= |conjunction= |editicon= |showerrors= |default= }}

Sintaxi addicional pel format de taula:

{{#invoke:Wikidades|claim|item= |lang= |property= |qualifier= |qualifier2= |...|qualifierx= |formatting=table |tablesort= |sorting= |rowformat= |rowsubformat1= |...|rowsubformatx= |colformat0= |...|colformatx= |case0= |...|casex= |separator= |conjunction= |editicon= |showerrors= |default= |references= }}

Paràmetres generals

 • item= (opcional) Permet indicar un ítem (Qid) diferent a l'ítem associat a la pàgina actual. Cal fer-lo servir amb moderació pel seu alt consum de recursos. Es pot usar també com a paràmetre de l'entorn superior de la plantilla. Té com a àlies from.
 • lang= (opcional) Permet indicar el codi d'una llengua determinada. Es pot usar també com a paràmetre de l'entorn superior de la plantilla. Per defecte usa la llengua local del wiki per a l'espai principal d'articles o la llengua d'usuari definida en les preferències per a altres espais de noms. Si no troba el valor en aquesta llengua ho intenta en les llengües alternatives definides en el MediaWiki. Per exemple per català les llengües alternatives són occità i anglès. En cas que el valor no s'hagi trobat en la llengua demanada, hi afegeix el codi de llengua i una icona d'etiqueta Modifica per a traduir-ho a Wikidata.
 • property= (obligatori) Identificador de la propietat de la declaració (Pid). Es poden definir diferents propietats alternatives amb qualsevol separador, per exemple "P17 o P131", i obtindrà la primera que trobi. Accepta també una p minúscula, però no és recomanat. Igualment accepta l'etiqueta de la propietat, per exemple property=estat equival a property=P17 per la propietat Estat (P17).
 • qualifier= (opcional) Qualificador (Pid) del valor de la propietat.
 • value= (opcional) Valor preferent al de Wikidata. Pot ser un paràmetre opcional en una plantilla amb el format {{{paràmetre|}}}, així si existeix pren el valor del paràmetre i si està buit llavors obté el valor de Wikidata.
  • value=NONE Amb aquest valor no treu res de Wikidata. Permet configurar un paràmetre per a que no tregui cap valor de Wikidata, o bé treure només valors informats en la plantilla amb {{{paràmetre|NONE}}}. És equivalent a la sintaxi wiki: {{#ifeq:{{{paràmetre|}}}|NONE|<!-- no res -->}}.
 • list= (opcional):
  • list=true (per defecte) Mostra una llista de tots els valors preferents i normals (vegeu separator i conjuction més avall). En cap cas obté els valors obsolets.
  • list=false o list=no Mostra només un valor, el de rang més alt segons l'ordre preferent/normal, o el més antic dels que tenen el rang més alt.
  • list=lang En cas de valors monolingües només mostra els corresponents a la llengua del paràmetre lang. Vegeu el paràmetre lang i el formatting pel tipus de valor monolingüe (monolingualtext).
  • list=notlang En cas de valors monolingües no mostra els corresponents a la llengua del paràmetre lang.
 • listrank=bestrank Mostra només els valors amb el rang més alt, sigui el preferent o el normal. En cas d'usar list=lang llavors s'ignora bestrank. Per compatibilitat amb versions anteriors, són àlies list=bestrank o list=firstrank. És equivalent a list=true si tots tenen el mateix rang. És equivalent a list=false si només hi ha un valor amb el rang més alt.
 • listmax=<número> Número màxim de valors a llistar. Per compatibilitat amb versions anteriors, també és vàlid list=<número>. Amb listmax=1 és equivalent a list=false. Amb listmax=0 és equivalent a list=true.
 • tablesort=0 (opcional) ordenació ascendent de la llista. Per defecte l'ordenació és pel rang (preferent, normal) i per l'antiguitat de definició a Wikidata.
 • separator= (opcional) Separador a usar en llistes o taules. En cas de llistes, per defecte és MediaWiki:Comma-separator, en català una coma i un espai en blanc ', '. En cas de taules per defecte és un salt de línia <br />. En algun cas, si s'inclou en etiquetes que usen strip markers, pot ser que un <br /> no funcioni. L'alternativa és usar separator=LF per a un caràcter de control line feed.
 • conjunction= (opcional) Conjunció a usar com a separador entre els dos últims elements de la llista. Per defecte és igual a separator si està definit i si no és MediaWiki:And més MediaWiki:Word-separator, en català ' i '. En el cas de taules per defecte és un salt de línia <br />.
 • qseparator= (opcional) Separador pels qualificadors a usar en llistes o taules. En cas de llistes, per defecte és separator. En cas de taules per defecte és MediaWiki:Comma-separator.
 • qconjunction= (opcional) Conjunció pels qualificadors. En cas de llistes, per defecte és conjunction. En cas de taules, per defecte és qseparator.
 • itemgender= (opcional) Element on es comprova Sexe o gènere (P21) per aplicar la forma femenina si fos necessari, per defecte item. S'usa en combinació amb case=gender o case=infoboxlabel.
 • editicon= (opcional) Defineix si es mostra un petit llapis Modifica com a icona per mostrar i poder editar la declaració a Wikitada (en el futur gestionat per mw:Wikidata Bridge). El valor del paràmetre s'obté de l'invoke, de l'entorn superior de la plantilla, o per defecte de la definició addpencil a Module:Wikidades/i18n com a configuració del wiki.
  • editicon=true: mostra la icona, no caldrà definir-ho si és el valor per defecte del wiki.
  • editicon=false o editicon=no: no mostra la icona.
  • editicon=right: mostra la icona i l'alinea a la dreta.
 • shownovalue= (opcional) Indica si s'ignora la declaració definida amb "cap valor". Per defecte és shownovalue=true mostrant el missatge MediaWiki:Wikibase-snakview-snaktypeselector-novalue. Amb valors shownovalue=false o shownovalue=no llavors no mostra res.
 • showerrors= (opcional) Amb qualsevol valor mostra el missatge d'error, si n'hi ha cap. Si no està definit mostrarà el paràmetre default en cas d'error.
 • default= (opcional) Text a mostrar en cas d'error. No té cap efecte si està definit el paràmetre showerrors. Si no està definit, i tampoc el paràmetre showerrors, retornarà un valor buit en cas d'error.
 • sandbox= (opcional) Amb qualsevol valor desvia les crides al Module:Wikidades/proves. El títol de la subpàgina l'obté de MediaWiki:Sandboxlink-subpage-name, en català "proves". El paràmetre es pot usar en l'entorn de plantilla. Com a paràmetre d'invoke o de require no té sentit per les proves. A usar només provisionalment o en previsualització, el mòdul de proves no hauria de tenir cap enllaç permanent.

Paràmetres de formatació

formatting= (opcional) Format desitjat. Valors possibles, per a cada tipus de dada:

Dada amb valor d'element (entity):

Element o propietat (wikibase-item, wikibase-property):
 • formatting=raw Número identificador de l'element.
 • formatting=label Etiqueta de l'element en la llengua demanada, alguna de les llengües alternatives o bé com a raw.
 • formatting=sitelink Títol de la pàgina de la Viquipèdia de l'element, sense enllaç. Si no existeix retorna el format raw amb el prefix d:.
 • formatting=internallink Enllaç intern sempre que sigui possible: 1) a la pàgina local del wiki (sitelink), 2) un enllaç vermell a l'etiqueta si no existeix com a títol en un altre element de Wikidata, 3) a Wikidata com a darrera opció.
 • formatting=pattern Format segons un patró usant $1 com a paràmetre a substituir. Pot incloure plantilles o funcions parser amb el format: {{((}}nom-de-la-plantilla{{!}}$1{{))}} o bé {{((}}nom-de-la-plantilla{{!}}nom_paràmetre{{=}}$1{{))}}, o similar.
El format per defecte és un enllaç conduït, bé a sitelink o bé a wikitada:raw, usant label com a etiqueta de l'enllaç. Un enllaç a Wikidata es marca amb color blau cel per diferenciar de l'enllaç blau intern.
 • formatting=ucfirst Variant del format per defecte amb majúscula inicial en l'etiqueta. En una llista només posa majúscula en el primer valor.
 • formatting=ucinternallink Combinació del format "ucfirst" i "internallink".
Lexema (wikibase-lexeme):
Mostra el primer lema del lexema amb indicació del codi de llengua si és diferent de la llengua del wiki. Per exemple, vegeu Pronom preferent (P6553). Accepta formatting=raw i list=lang. Vegeu els paràmetres corresponts més amunt.

Dada amb valor de text (string):

General:
 • formatting=pattern Format segons un patró usant $1 com a paràmetre a substituir. Exemple: formatting=[http://whc.unesco.org/en/list/$1 $1]. Per a propietats d'identificador que tenen un enllaç autogenerat per Wikidata, el patró es troba a la pàgina de discussió de la propietat. Pot incloure plantilles i funcions parser (vegeu més amunt per entity).
Tipus URL:
 • formatting=weblink Format d'enllaç extern, posant com a etiqueta el lloc web sense prefixos i amb punts suspensius si enllaça a una pàgina web: [http://www.example.com example.com], [http://example.com/en/page example.com…].
Tipus identificador extern (external-id):
 • formatting=externalid Format d'enllaç extern amb el patró de l'URL definit a Format d'URL (P1630) en l'entitat Pid de property.
Tipus fórmula matemàtica (math):
El contingut s'engloba amb l'etiqueta <math> que genera una imatge de la fórmula. Vegeu mw:Extension:Math i exemples a Fórmula (P2534).
Tipus notació musical (musical-notation):
El contingut s'engloba amb l'etiqueta <score> que genera una imatge de la partitura. Vegeu mw:Extension:Score i exemples a Motiu musical (P6686). Opcions de format:
 • formatting=sound Afegeix l'atribut sound="1" a l'etiqueta generant un fitxer d'àudio que s'incrusta sota la imatge.

Dada amb valor numèric (quantity):

Per defecte mostra només el número.
 • formatting=unit Format numèric incloent la unitat. Si és diferent d'1 ho posa en plural segons Module:Wikidades/Units.
  • formatting=unitlinked Variant amb la unitat enllaçada.
 • formatting=unitcode Format numèric incloent el codi o l'abreviatura de la unitat definit a Símbol de la unitat (P5061). Es pot canviar a Module:Wikidades/Units. Si no el troba usa el nom de la unitat.
  • formatting=unitcodelinked Variant amb el codi enllaçat.
 • formatting=duration Formata una durada de temps separant les unitats: mil·lennis, segles, dècades, anys, dies, hores, minuts, segons. Per exemple per 123456 segons mostra: 1 dia, 10 hores, 17 minuts i 36 segons. Prèviament intenta fer una conversió d'unitats a segons (usant convert=Q11574), en cas contrari pressuposa que la quantitat està expressada en segons.
  • formatting=durationhms Formata una durada de temps de forma abreujada en hores, minuts i segons. Per exemple per 12345 segons mostra: 3h 25m 45s. El format local de les abreviacions es pot definir a Module:Wikidades/i18n en la taula "hms".
  • formatting=durationh:m:s Format simplificat de durada en hores, minuts i segons (com 3:25:45), o en minuts i segons (com 01:23 o 45:00).
  • formatting=durationm:s Format de durada en minuts i segons, encara que superi els 60 minuts (habitualment, p.ex., en música).
 • formatting=raw Valor sense formatació, és a dir amb punt decimal i sense separadors de milers, apropiat per fer càlculs numèrics. Vegeu també la funció formatNum per aplicar el format al resultat final segons la llengua.
 • formatting=pattern Format segons un patró usant $1 com a paràmetre a substituir.
 • numformat=%width.precision'flag' Formatació segons les especificacions string.format per a números, on width és l'amplada total de xifres, el punt és el separador decimal, precision és el nombre de xifres decimals, i flag pot ser: f float, e exponencial (notació científica), i enter, o octal, h hexadecimal, E i H amb majúscules, entre d'altres. Per exemple: per la quantitat 15.656, "%.1f" ho formata 15.7, "%05i" ho formata 00015, "%.2e" ho formata 1.57e+01.
 • convert=Qid Fa una conversió a la unitat indicada pel seu indicador d'element Qid. Les conversions es fan segons els factors indicats en la unitat obtinguda per la unitat Qid en les propietats Conversió a unitats del SI (P2370) o Conversió a unitats estàndard (P2442), excepte per a temperatures on s'usen fórmules de conversió entre ºC, ºF i ºK. Per exemple, un valor de "74 polzades" amb convert=Q174728 (Centímetre (Q174728)) dóna "188 centímetres" segons la conversió "2,54 centímetre" indicada a Polzada (Q218593). L'arrodoniment de la conversió es fa mantenint la precisió per defecte del valor original segons el nombre de xifres significatives. Es pot combinar amb formatting=unitcode. Es pot usar també amb formatting=table, vegeu més avall.
 • convert=default Fa una conversió de les unitats indicades en la taula convert_default de Module:Wikidades/Units.
 • convert=default2 Variant que mostra els dos valors: amb la quantitat convertida i entre parèntesis la quantitat original.
 • convert=M Fa una conversió a milions, arrodonint sense decimals, si la quantitat és major que 100 milions. Afegeix M davant de la unitat o el codi, per exemple Meuro, M$.

Dada amb valor monolingüe (monolingualtext):

 • formatting=language Retorna el codi de llengua corresponent al valor monolingüe, per exemple en el cas de Nom oficial (P1448). Per mostrar el nom sencer de la llengua, es pot utilitzar {{#invoke:llengua|nom|codi}}; per exemple, {{#invoke:llengua|nom|es}} retorna castellà.
 • formatting=text Recupera el text amb la marca de llengua, si és diferent a la llengua local del wiki: <span lang="en">United...</span>.
 • formatting=pattern Format segons un patró usant $language i $text com a variables a substituir. Per exemple, "formatting=($language) $text" per treure el text amb el codi de llengua al davant entre parèntesis.
 • list=lang Sols treu els valors corresponents a la llengua definida o la llengua per defecte. Vegeu el paràmetre lang més amunt.
 • list=notlang Filtra els valors corresponents a la llengua definida o la llengua per defecte. Per exemple, pot ser útil per Nom original (P1559) evitant redundància en la llengua local del wiki.

Dada amb valor de coordenades (globecoordinate):

 • formatting=latitude Valor de latitud en una declaració de coordenades, en format decimal
 • formatting=longitude Valor de longitud en una declaració de coordenades, en format decimal
 • formatting=globe (per defecte) Valor del paràmetre globe amb el format usat en la plantilla {{coord}}, necessari per coordenades fora de la Terra.
 • formatting=$lat...$lon...$globe Format lliure amb paràmetres $lat i $lon, i opcionalment $globe, a substituir pels valors de latitud i longitud, en format decimal, més globe. Admet la inclusió de plantilles en format no expandit, p. ex. {{((}}coord{{!}}$lat{{!}}$lon{{))}}.
 • formatting=dimension Valor de dimensió en una declaració de coordenades, en metres, equivalent al paràmetre dim de GeoHack.

Dada amb valor de data (time):

Per defecte usa el format definit a Module:Wikidades/i18n en la taula datetime segons la precisió de la data. Opcionalment, per precisió de dies:
 • formatting= sintaxi #time Accepta qualsevol format vàlid de la funció d'analitzador #time. Per exemple: formatting=d-m-Y (06-12-2022), formatting=[[j xg]] (6 de desembre), formatting=Y (2022). Per defecte, està definit a Module:Wikidades/i18n com "j F Y" (6 desembre 2022), però amb una funció que permet modificar el dia 1r de cada mes.
Hi afegeix el calendari quan pot ser ambigu: si la data és anterior al 15-10-1582 i està definida en gregorià o si és posterior al 4-10-1582 i està definida en julià. Vegeu calendari gregorià per a més informació.

Paràmetres de taula de propietat i qualificadors

propietat qualificador1 qualificador2 etc.
valors 1a declaració $0 $1 $2, etc.
2a, etc. $0 $1 $2, etc.

formatting=table Una declaració amb qualificadors es considera com una taula de valors mostrada a la dreta. Es pot indicar el format de les files i de cada columna de la taula. Els separadors per a cada fila són per defecte salts de línia (vegeu separator i conjunction més amunt). Si realment voleu el resultat en una taula wiki podeu usar separator=</tr><tr> amb les corresponents etiquetes d'apertura i tancament abans i desprès de l'invoke. Paràmetres específics per a aquest format:

Columnes:

 • qualifier1 ... qualifierx= Qualificadors amb un número consecutiu i il·limitat. El paràmetre general qualifier és un àlies per qualifier1.
  • qualifierx = Pid1 OR Pid2 Definició alternativa d'un qualificador quan el primer no existeix. Un cas d'ús típic és Data (P585) OR Data d'inici (P580). No hi ha límit per successius OR. Els espais en blanc d'abans i després són opcionals.
  • qualifierx = Pid1/Pid2 De l'element corresponent a Pid1 (un qualificador o una propietat) obté la propietat superior Pid2. Permet obtenir dades addicionals en la taula encara que definides en l'element superior. Per exemple, per obtenir les línies de metro amb la seva icona: qualifier=P81/P154. Es pot combinar amb l'opció OR prenent prioritat l'OR.
  • qualifierx = /Pid Equivalent a l'anterior però sense Pid1, obté una segona propietat del mateix element. Permet obtenir dades definides bé en un qualificador o bé en una propietat.
 • colformat0 ... colformatx= Format opcional a aplicar a les columnes, usant 0 per la propietat i 1-x pels qualificadors. Accepta la mateixa sintaxi que formatting per a cada tipus de dada. Vegeu més amunt #Paràmetres de formatació.
 • case0 ... casex= Cas gramatical a aplicar a cada columna. El paràmetre case, sense numeració, s'aplica a tots els valors. Vegeu més amunt #Paràmetres generals.
 • convert0 ... convertx= Conversió d'unitats a aplicar a cada columna. Vegeu més amunt #Paràmetres de formatació per format numèric.
 • whitelist0 ... whitelistx= Llista de valors raw, normalment Qid, per a una columna que mostraran la declaració. Pot usar qualsevol separador.
 • blacklist0 ... blacklistx= Llista valors raw, normalment Qid, per a una columna que no es mostraran la declaració, usant qualsevol separador.
  Usant múltiples whitelist, o múltiples blacklist, actua com una funció OR. En cas d'usar whitelist per a una columna i blacklist per a una altra els resultats poden ser inesperats (vegeu un comentari al respecte)
 • selectvalue1 ... selectvaluex= Llista de valors raw, normalment Qid, per a una columna que mostraran el seu valor.
 • ignorevalue1 ... ignorevaluex= Llista de valors raw, normalment Qid, per a una columna que no es mostraran el seu valor.

Files:

 • rowformat= Format de les files de propietat més qualificadors. La propietat s'indica amb $0 i els qualificadors $1 a $x. Per defecte és rowformat=$0 ($1, ... $x). Pot incloure marques de llistes * o # i també plantilles o funcions parser amb el format: {{((}}plantilla{{!}}paràmetre{{!}}nom{{=}}paràmetre{{))}}. En cas d'usar el paràmetre "references" (vegeu més amunt) cal indicar on han d'aparèixer les referències amb $R0.
 • rowsubformat1 ... rowsubformatx= Format previ a aplicar a $1-$x definits en rowformat, només si existeix el valor. Per exemple, "rowformat=$0 $1" i "rowsubformat1=($1)" resulta "$0 ($1)" o bé "$0" si $1 està buit, evitant uns parèntesis buits. Un rowsubformat pot contenir diferents variables $1-$x. Cal tenir en compte que les substitucions en fan de forma seqüencial per ordre numèric, per tant pot incloure un $x posterior però no un d'anterior ja que haurà estat tractat.
 • tablesort= amb valors de 0 a x, permet ordenar la taula per la propietat (0) o els qualificadors (1 a x). L'ordenació és ascendent alfabèticament, numèricament o per dates, segons el tipus de dada. Accepta múltiples claus usant qualsevol separador, p. ex. tablesort=0/2/1. Per defecte l'ordenació és pel rang de la propietat (preferent, normal) i per l'antiguitat de definició a Wikidata.
 • sorting=-1 inverteix l'ordenació fent-la descendent. Amb qualsevol altre valor, o en el seu defecte, l'ordenació és ascendent. En cas de tablesort amb múltiples claus, el criteri de sorting s'aplicarà a totes per igual.
 • list=false Treu només la primera fila de la taula, segons l'ordre indicat o l'ordre per defecte.

Funció getLabel

Retorna l'etiqueta d'un element.

 • 1= (primer paràmetre posicional, opcional) Identificador de l'ítem de Wikidata (Qid o Pid), per defecte l'ítem associat a la pàgina actual. Àlies: item, from.
 • lang= (opcional) Codi de llengua, com en la funció claim. Vegeu més amunt #Paràmetres generals.
 • itemgender= (opcional) Identificador de l'ítem que determina el gènere a usar, com en la funció claim. Vegeu més amunt #Paràmetres generals.
 • linked= (opcional) Amb qualsevol valor, excepte 'no', retorna l'etiqueta enllaçada a l'article local o bé a Wikidata.
 • label= (opcional) Treu l'etiqueta indicada. Només té sentit amb linked= per generar un enllaç amb l'etiqueta de label=.
 • editicon= (opcional) permet eliminar la icona del llapis, com en la funció claim. Vegeu més amunt #Paràmetres generals.

Funció getParentValues

Retorna de forma recursiva els valors d'una propietat usant com a etiqueta un valor superior. Per exemple pot extreure l'estructura administrativa o la classificació de tàxons.

 • item= (opcional) Permet indicar un item (Qid) diferent de l'article actiu. Aquest accés arbitrari a Wikidata està limitat pel seu alt consum de recursos.
 • property= (opcional) Propietat de la declaració (Pid). Per defecte és Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131). Admet una llista de valors alternatius usant qualsevol separador.
 • label= (opcional) Propietat superior a usar com a etiqueta. Per defecte és Instància de (P31).
 • uptolabelid= (opcional) Darrera iteració a extraure, usant el Qid, si abans no ha trobat cap propietat no existent. Admet valors múltiples usant qualsevol separador.
 • upto= (opcional) Valor numèric amb el nombre màxim d'iteracions. Per defecte és 10 com a protecció, normalment un valor més alt del que serà necessari.
  • upto=etiqueta (obsolet): Alternatiu a uptolabelid usant el valor de l'etiqueta, per exemple "upto=estat".
 • uptovalueid= (opcional) Alternatiu a uptolabelid usant el Qid del valor en lloc de l'etiqueta. Admet valors múltiples usant qualsevol separador. Àlies uptolinkid mantingut provisionalment per compatibilitat.
 • showlabelid= (opcional) Filtre d'etiquetes a mostrar usant Qid i qualsevol separador. Mostra el primer valor trobat per a cada etiqueta, sense repeticions posteriors de la mateixa etiqueta.
 • labelshow= (obsolet) Alternatiu a showlabelid usant valors d'etiquetes separades per una barra /. Per exemple "labelshow=municipi/comarca".
 • include_self=true (opcional) Inclou l'etiqueta de la pròpia pàgina en la llista generada.
 • sorting=-1 (opcional) Ordenació descendent de la llista.
 • last_only=true (opcional) Només mostra el darrer valor obtingut. Per exemple amb uptolinkid=Qid només mostrarà el valor corresponent a Qid.
 • formatting= (opcional) Format del valor de la propietat. Per defecte és un enllaç conduït local o a Wikidata (vegeu més amunt formatting de la funció claim per valors entity).
 • valuetext= (opcional) Propietat a usar com a text de l'enllaç amb el valor 'property' com a enllaç conduït.
 • labelformat= (opcional) Format de l'etiqueta. Per defecte és "label" (vegeu més amunt formatting de la funció claim per valors entity).
 • rowformat= (opcional) Format de sortida per a cada parell de valors obtingut, indicant $0 per l'etiqueta i $1 pel valor. Per defecte és "rowformat=$0 = $1" mostrant per exemple "comarca = [[Maresme]]"
 • separator= (opcional) Separador per a cada parell de valors obtingut, per defecte és <br />.
 • cascade=true (opcional) opció de presentació amb sagnat. Pot ser útil quan només s'utilitza $1 a rowformat.

Nota: les etiquetes es modifiquen amb un format adequat a les necessitats d'una infotaula segons les definicions a Module:Wikidades/labels. Per exemple, "municipi del Brasil" es presenta com a "Municipi".

Funció linkWithParentLabel

Crea un enllaç amb l'etiqueta d'una propietat superior.

Accepta la majoria de paràmetres de la funció claim, excepte "formatting" que usa el valor per defecte "internallink". Addicionalment:

 • parent= és la propietat a usar en l'etiqueta corresponent a l'ítem superior del valor obtingut per "property/qualifier". Accepta valors alternatius amb qualsevol separador, igual que el paràmetre "property" de la funció claim.

Funció yearsOld

Retorna l'edat avaluant la data de naixement i la data de defunció o en el seu defecte la data actual. Si les dues dates no tenen precisió de dia mostra el rang amb un marge d'1 o de 10 anys.

La seva sintaxi és: {{#invoke:Wikidades|yearsOld|formatting= |item= }}. Els paràmetres item i formatting són opcionals. Per defecte retorna la quantitat.

 • formatting=unit (opcional) Obté la unitat de la taula i18n["years-old"] de Module:Wikidades/i18n pel singular o el plural, a més de paucal usat en llengües eslaves com el rus. Vegeu la funció parser PLURAL a mw:Help:Magic words#Localization.
 • formatting=pattern (opcional) Format amb un patró usant $1 com a variable per la quantitat. Un exemple típic és " ($1 anys)". En aquest cas no avalua l'expressió en singular, plural o paucal i obté la unitat de Anys (Q24564698). Una alternativa és usar un patró uniforme definit en la taula i18n["years-old"] que admet el paràmetre $1.

Funció editAtWikidata

Retorna la icona del llapis per editar una declaració a Wikidata.

Sintaxi: {{#invoke:Wikidades|editAtWikidata|<valor>|item= |property= |lang= |editicon= }}

 • 1 (opcional). Si existeix el primer valor, sense nom, no mostrarà cap icona. Per exemple si un paràmetre està informat en local llavors no s'ha obtingut de Wikidata i no cal la icona.
 • property=Pid (requerit). Identificador de la propietat on enllaçar amb àncora. No fa cap comprovació del Pid, es poden usar altres àncores, per exemple property=identifiers per enllaçar a la secció d'identificadors.
 • item=Qid (opcional). Identificador de l'element. No serà necessari si és el mateix que la pàgina associada.
 • lang=codi (opcional). Codi de llengua. En obrir l'enllaç a Wikidata es mostrarà la pàgina en aquesta llengua. Per defecte usa la llengua local del wiki per a l'espai principal d'articles o la llengua d'usuari definida en les preferències per a altres espais de noms.
 • editicon=<right/true> (opcional). Amb valor right alinea a la dreta. El valor true només té sentit si pel wiki està definit ["addpencil"] = false a Module:Wikidades/i18n.

Vegeu #Paràmetres generals per a més informació d'aquests paràmetres.

Utilitats

 • getSiteLink Retorna el títol de pàgina local per un element donat. Sintaxi:
  {{#invoke:Wikidades|getSiteLink|<Qid>|<wiki>}}
  Sense cap paràmetre retorna la pròpia pàgina. Proporcionant l'id retornarà la pàgina local enllaçada en l'element corresponent. En cas de no existir o ser erroni no retorna res. Amb un segon paràmetre amb un codi de wiki obté la pàgina en el wiki especificat (enwiki, frwiki,... cawiktionary, etc.)
 • lang Retorna el codi de llengua tal com el gestiona la funció claim. Vegeu #Paràmetres generals més amunt. Sintaxi:
  {{#invoke:Wikidades|lang|{{{lang|}}}}}
  El paràmetre lang és el codi de la llengua aportat explícitament.
 • numStatements Retorna el nombre de declaracions que té una propietat multi-valor, comptant les de rang més alt. Permet decidir el tractament a donar a llistes llargues. Amb un segon paràmetre compta el nombre de declaracions d'un qualificador. Sintaxi:
  {{#invoke:Wikidades|numStatements|<Pid>|item={{{item|}}} }}
  {{#invoke:Wikidades|numStatements|<Pid>|<Qual_id>|item={{{item|}}} }}
  Exemple: {{#invoke:Wikidades|numStatements|P47|item=Q1861}} → 6
  Per a consultes més complexes, per exemple amb list=true pels valors preferents i normals o bé amb filtres com whitelist, es por usar la mateixa sintaxi que la funció claim, sense paràmetres posicionals.
 • validProperty Retorna "null" si la propietat no existeix, o només té valors amb marcador "sense valor" o "valor desconegut" o obsolet. Sintaxi:
  {{#invoke:Wikidades|validProperty|<Pid>|item={{{item|}}} }}
  Es pot usar com a alternativa a #property. Per compatibilitat amb aquesta funció parser, el paràmetre from és un àlies de item.
 • formatNum Formata un valor numèric segons les definicions d'una llengua. És equivalent a la paraula màgina formatnum amb l'opció d'indicar una llengua diferent a la del wiki. Sintaxi:
  {{#invoke:Wikidades|formatNum|<núm>|<lang>}}
  El primer paràmetre requerit és el número a formatar. El segon paràmetre opcional és el codi de llengua (vegeu el paràmetre lang de la funció claim).

Redireccions de Wikidata

Un element de Wikidata pot ser una redirecció a un altre element, sovint com a resultat d'una fusió. Els valors d'una propietat poden ser provisionalment una redirecció, normalment corregit per bot al cap d'una setmana.

Les consultes a Wikidata resolen les redireccions: els valors obtinguts corresponen a l'element on redirigeix. Si s'usa un Qid en brut que no sigui per treure'n valors sinó per fer comparacions directes, per exemple en un filtre, llavors no es comprova si aquest Qid és una redirecció i pot donar resultat inesperats. Això pot afectar a la funció claim amb els paràmetres whitelist, blacklist, selectvalue o ignorevalue, i a la funció getParentValues amb els paràmetres uptolabelid, uptovalueid, showlabelid.

Es pot comprovar si els Qid inclosos en una plantilla, o altra pàgina, són vàlids o no. Useu la funció: {{#invoke:Wikidades/debug|validateIds|<page>}} amb el nom de la pàgina a comprovar. Per a cada Qid inclós en la pàgina indica: Ok (ok), Nay (no trobat) o #REDIRECT (redirecció). Aquesta funció consumeix molts recursos i per a una llista llarga pot provocar un error per excedir la memòria Lua.

Crides des d'un altre mòdul

Totes les funcions (claim, getLabel, getParentValues, linkWithParentLabel, yearsOld, lang) es poden cridar des d'altres mòduls via require amb els mateixos paràmetres proporcionats en una taula, per exemple:

require("Module:Wikidades").claim{item="Q...", property="P...", ...}
require("Module:Wikidades").getLabel({"Q...", ['lang']="ca"})

La funció claim pot retornar un segon valor segons el paràmetre query per a tractament específic en mòduls d'infotaules. Amb query=untranslated retorna nil o true si el valor no s'ha trobat en la llengua demanada. Amb query=num retirna el número de declaracions igual que la funció numStatements.

El paràmetres que accepten valors "true" o "false" poden usar un valor de tipus booleà.

Exemples

Els exemples a continuació són mostres provades en les pàgines corresponents. Es poden fer proves a Viquipèdia:Proves de Wikidata, comprovacions en previsualització d'una pàgina o usar el paràmetre item per un element de Wikidata diferent de la pàgina actual.

 • Ús simple:
{{#invoke:Wikidades | claim |property=P20}} a l'article Jean-François Champollion dóna: París Modifica el valor a Wikidata
és la propietat Lloc de defunció (P20), per defecte amb el valor enllaçat.
 • Sense enllaç:
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P20 | formatting=label}} dóna: París Modifica el valor a Wikidata
 • Valor preferent:
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P20 | value={{{lloc_mort|}}} }} en la infotaula de l'article donarà
el valor de {{{lloc_mort|}}} si està definit en l'article, en cas contrari París
 • Valor tipus data:
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P569}} dóna la data de naixement amb el format per defecte:
23 desembre 1790 i 22 desembre 1790 Modifica el valor a Wikidata
 • Formatat amb un patró:
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P214 | formatting=[http://viaf.org/viaf/$1 $1]}} dóna:
34454460 Modifica el valor a Wikidata
 • Un únic valor:
Imatge de mostra
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P18 | list=false | formatting=[[File:$1|thumb|upright=.5|Imatge de mostra]]}}
Treu només la primera de les imatges definides.
 • Format d'enllaç extern:
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P856 | formatting=weblink}} a Berlín dóna:
berlin.de… Modifica el valor a Wikidata
 • Format d'una plantilla:
{{#invoke:Wikidades | claim | item=Q425440 | property=P267 | formatting={{((}}color{{!}}green{{!}}$1{{))}} }}, que utilitza {{color}}, dóna:
M01AE17 i M02AA27 Modifica el valor a Wikidata
 • Llista de valors:
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P47}} a Alcoià dóna:
Alacantí, Alt Vinalopó, el Comtat, Marina Baixa, Vall d'Albaida i Vinalopó Mitjà Modifica el valor a Wikidata
Cal notar l'enllaç conduït [[Comtat (País Valencià)|Comtat]]
 • Llista formatada:
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P150 | separator=<br /> | conjunction=<br />}} dóna
Alcoi
Banyeres de Mariola
Benifallim
Castalla
Ibi
Onil
Penàguila
Tibi Modifica el valor a Wikidata
 • Coordenades:
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P625 | formatting=latitude}} dóna: 38.7019 Modifica el valor a Wikidata
{{#invoke:Wikidades | claim | property=P625 | formatting=longitude}} dóna: -0.4772 Modifica el valor a Wikidata

Dependències

Vegeu també

-- version 20220818 from master @cawiki

local p = {}

-- Initialization of variables --------------------

local i18n = {						-- internationalisation at [[Module:Wikidata/i18n]]
	["errors"] = {
		["property-not-found"] = "Property not found.",
		["qualifier-not-found"] = "Qualifier not found.",
	},
	
	["datetime"] = {
		-- $1 is a placeholder for the actual number
		["beforenow"] = "$1 BCE",	-- how to format negative numbers for precisions 0 to 5
		["afternow"] = "$1 CE",		-- how to format positive numbers for precisions 0 to 5
		["bc"] = "$1 BCE",			-- how print negative years
		["ad"] = "$1",				-- how print 1st century AD dates
		
		[0] = "$1 billion years",	-- precision: billion years
		[1] = "$100 million years",	-- precision: hundred million years
		[2] = "$10 million years",	-- precision: ten million years
		[3] = "$1 million years",	-- precision: million years
		[4] = "$100000 years",		-- precision: hundred thousand years; thousand separators added afterwards
		[5] = "$10000 years",		-- precision: ten thousand years; thousand separators added afterwards
		[6] = "$1 millennium",		-- precision: millennium
		[7] = "$1 century",			-- precision: century
		[8] = "$1s",				-- precision: decade
		-- the following use the format of #time parser function
		[9] = "Y",					-- precision: year, 
		[10] = "F Y",				-- precision: month
		[11] = "F j, Y",			-- precision: day
		
		["hms"] = {["hours"] = "h", ["minutes"] = "m", ["seconds"] = "s"},	-- duration: xh xm xs
	},
	
	["years-old"] = {"", ""},		-- year(s) old, as in {{PLURAL:$1|singular|plural}}
	-- two values for most languages, up to six values for some languages
	-- see documentation of PLURAL magic word in your language, examples:
	-- ["years-old"] = {"singular", "paucal", "plural"} in Russian and other Slavic languages
	-- ["years-old"] = {"zero", "one", "two", "few 3-10", "many 11-99", "other 100-102"} in Arabic
	
	["cite"] = {					-- cite parameters
		["title"] = "title",
		["author"] = "author",
		["date"] = "date",
		["pages"] = "pages",
		["language"] = "language",
		-- cite web parameters
		["url"] = "url",
		["website"] = "website",
		["access-date"] = "access-date",
		["archive-url"] = "archive-url",
		["archive-date"] = "archive-date",
		["publisher"] = "publisher",
		["quote"] = "quote",
		-- cite journal parameters
		["work"] = "work",
		["issue"] = "issue",
		["issn"] = "issn",
		["doi"] = "doi"
	},
	
	-- default local wiki settings
	["addpencil"] = false, -- adds a pencil icon linked to Wikidata statement, planned to overwrite by Wikidata Bridge
	["categorylabels"] = "", -- Category:Pages with Wikidata labels not translated (void for no local category)
	["categoryprop"] = "", -- Category:Pages using Wikidata property $1 (void for no local category)
	["categoryref"] = "", -- Category:Pages with references from Wikidata (void for no local category)
	["addfallback"] = {}, -- additional fallback language codes
	["suppressids"] = {}, -- list of Qid values to suppress
	["qidlabels"] = true -- show labels as Qid if no fallback translation is available
}

local cases = {} -- functions for local grammatical cases defined at [[Module:Wikidata/i18n]]

local required = ... -- variadic arguments from require function
local wiki = 
{
	langcode = mw.language.getContentLanguage().code,
	module_title = required or mw.getCurrentFrame():getTitle()
}

local untranslated -- used in infobox modules: nil or true
local _ -- variable for unused returned values, avoiding globals

-- Module local functions --------------------------------------------

-- Credit to http://stackoverflow.com/a/1283608/2644759, cc-by-sa 3.0
local function tableMerge(t1, t2)
	for k, v in pairs(t2) do
		if type(v) == "table" then
			if type(t1[k] or false) == "table" then
				tableMerge(t1[k] or {}, t2[k] or {})
			else
				t1[k] = v
			end
		else
			t1[k] = v
		end
	end
	return t1
end

local function loadI18n(lang)
	local exist, res = pcall(require, wiki.module_title .. "/i18n")
	if exist and next(res) ~= nil then
		tableMerge(i18n, res.i18n)
		cases = res.cases
	end
	if lang ~= wiki.langcode then
		exist, res = pcall(require, wiki.module_title .. "/i18n/" .. lang)
		if exist and next(res) ~= nil then
			tableMerge(i18n, res.i18n)
			tableMerge(cases, res.cases)
		end
	end
	i18n.suppress = {}
	for _, id in ipairs(i18n.suppressids) do
		i18n.suppress[id] = true
	end
end

-- Table of language codes: requested or default and its fallbacks
local function findLang(langcode)
	if mw.language.isKnownLanguageTag(langcode or '') == false then
		local cframe = mw.getCurrentFrame()
		local pframe = cframe:getParent()
		langcode = pframe and pframe.args.lang
		if mw.language.isKnownLanguageTag(langcode or '') == false then
			if not mw.title.getCurrentTitle().isContentPage then
				langcode = cframe:preprocess('{{int:lang}}')
			end
			if mw.language.isKnownLanguageTag(langcode or '') == false then
				langcode = wiki.langcode
			end
		end
	end
	
	loadI18n(langcode)
	
	local languages = mw.language.getFallbacksFor(langcode)
	table.insert(languages, 1, langcode)
	if langcode == wiki.langcode then
		for _, l in ipairs(i18n.addfallback) do
			table.insert(languages, l)
		end
	end
	
	return languages
end

-- Argument is 'set' when it exists (not nil) or when it is not an empty string.
local function isSet(var)
	return not (var == nil or (type(var) == 'string' and mw.text.trim(var) == ''))
end

-- Set local case to a label
local function case(localcase, label, ...)
	if not isSet(label) then return label end
	
	if type(localcase) == "function" then
		return localcase(label)
	elseif localcase == "smallcaps" then
		return '<span style="font-variant: small-caps;">' .. label .. '</span>'
	elseif cases[localcase] then
		return cases[localcase](label, ...)
	end
	
	return label
end

-- get safely a serialized snak
local function getSnak(statement, snaks)
	local ret = statement
	for i, v in ipairs(snaks) do
		if not ret then return end
		ret = ret[v]
	end
	return ret
end

-- mw.wikibase.getLabelWithLang or getLabelByLang with a table of languages
local function getLabelByLangs(id, languages)
	local label
	local lang
	for _, l in ipairs(languages) do
		if l == wiki.langcode then
			-- using getLabelWithLang when possible instead of getLabelByLang
			label, l = mw.wikibase.getLabelWithLang(id)
		else
			label = mw.wikibase.getLabelByLang(id, l)
		end
		if label then
			lang = l
			break
		end
	end
	return label, lang
end

-- getBestStatements if bestrank=true, else getAllStatements with no deprecated
local function getStatements(entityId, property, bestrank)
	local claims = {}
	if not (entityId and mw.ustring.match(property, "^P%d+$")) then return claims end
	if bestrank then
		claims = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, property)
	else
		local allclaims = mw.wikibase.getAllStatements(entityId, property)
		for _, c in ipairs(allclaims) do
			if c.rank ~= "deprecated" then
				table.insert(claims, c)
			end
		end
	end
	return claims
end

-- Is gender femenine? true or false
local function feminineGender(id)
	local claims = mw.wikibase.getBestStatements(id or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage(),'P21')
	local gender_id = getSnak(claims, {1, "mainsnak", "datavalue", "value", "id"})
	if gender_id == "Q6581072" or gender_id == "Q1052281" or gender_id == "Q43445" then -- female, transgender female, female organism
		return true
	end
	return false
end

-- Fetch female form of label
local function feminineForm(id, lang)
	local feminine_claims = getStatements(id, 'P2521')
	for _, feminine_claim in ipairs(feminine_claims) do
		if getSnak(feminine_claim, {'mainsnak', 'datavalue', 'value', 'language'}) == lang then
			return feminine_claim.mainsnak.datavalue.value.text
		end
	end
end

-- Add an icon for no label in requested language
local function addLabelIcon(label_id, lang, uselang, icon)
	local ret_lang, ret_icon = '', ''
	if icon then
		if lang and lang ~= uselang then
			ret_lang = " <sup>(" .. lang .. ")</sup>"
		end
		if label_id and (lang == nil or lang ~= uselang) then
			local namespace = ''
			if string.sub(label_id, 1, 1) == 'P' then
				namespace = 'Property:'
			end
			ret_icon = " [[File:Noun Project label icon 1116097 cc mirror.svg|10px|baseline|"
				.. mw.message.new('Translate-taction-translate'):inLanguage(uselang):plain()
				.. "|link=https://www.wikidata.org/wiki/" .. namespace .. label_id .. "?uselang=" .. uselang .. "]]"
			untranslated = true
		end
		if isSet(i18n.categorylabels) and lang ~= uselang and uselang == wiki.langcode then
			ret_icon = ret_icon .. '[[' .. i18n.categorylabels .. (lang and ']]' or '/Q]]')
		end
	end
	return ret_lang .. ret_icon
end

-- editicon values: true/false (no=false), right, void defaults to i18n.addpencil
-- labelicon only by parameter
local function setIcons(arg, parg)
	local val = arg == nil and parg or arg
	local edit_icon, label_icon
	if not isSet(val) then
		edit_icon, label_icon = i18n.addpencil, true
	elseif val == false or val == "false" or val == "no" then
		edit_icon, label_icon = false, false
	else
		edit_icon, label_icon = val, true
	end
	return edit_icon, label_icon
end

-- Add an icon for editing a statement with requirements for future Wikidata Bridge
local function addEditIcon(parameters)
	local ret = ''
	if parameters.editicon and parameters.id and parameters.property then
		local bridge_flow = parameters.editbridge and ' data-bridge-edit-flow="single-best-value"' or ''
		local icon_style = parameters.editicon == "right" and ' style="float: right;"' or ''
		ret = ' <span class="penicon"' .. bridge_flow .. icon_style .. '>'
			.. "[[File:Arbcom ru editing.svg|10px|baseline|"
			.. string.gsub(mw.message.new('Wikibase-client-data-bridge-bailout-suggestion-go-to-repo-button'):inLanguage(parameters.lang[1]):plain(), '{{WBREPONAME}}', 'Wikidata')
			.. "|link=https://www.wikidata.org/wiki/" .. parameters.id .. "?uselang=" .. parameters.lang[1] .. "#" .. parameters.property .. "]]"
			.. "</span>"
		if isSet(i18n.categoryprop) then
			ret = ret .. "[[" .. string.gsub(i18n.categoryprop, '$1', parameters.property) .. "]]"
		end
	end
	return ret
end
-- add edit icon to the last element of a table
local function addEditIconTable(thetable, parameters)
	if #thetable == 0 or parameters.editicon == false then
		return thetable
	end
	local last_element = thetable[#thetable]
	local the_icon = addEditIcon(parameters)
	-- add it before last html closing tags
	local tags = ''
	local rev_element = string.reverse(last_element)
	for tag in string.gmatch(rev_element, '(>%l+/<)') do
		if string.match(rev_element, '^' .. tags .. tag) then
			tags = tags .. tag
		else
			break
		end
	end
	local last_tags = string.reverse(tags)
	local offset = string.find(last_element, last_tags .. '$')
	if offset then
		thetable[#thetable] = string.sub(last_element, 1, offset - 1) .. the_icon .. last_tags
	else
		thetable[#thetable] = last_element .. the_icon
	end
	return thetable
end

-- Escape Lua captures
local function captureEscapes(text)
	return mw.ustring.gsub(text, "(%%%d)", "%%%1")
end

-- expandTemplate or callParserFunction
local function expandBraces(text, formatting)
	if text == nil or formatting == nil then return text end
	-- only expand braces if provided in argument, not included in value as in Q1164668
	if mw.ustring.find(formatting, '{{', 1, true) == nil then return text end
	if type(text) ~= "string" then
		text = tostring(text)
	end
	
	for braces in mw.ustring.gmatch(text, "{{(.-)}}") do
		local parts = mw.text.split(braces, "|")
		local title_part = parts[1]
		local parameters = {}
		for i = 2, #parts do
			local subparts = mw.ustring.find(parts[i], "=")
			if subparts then
				local param_name = mw.ustring.sub(parts[i], 1, subparts - 1)
				local param_value = mw.ustring.sub(parts[i], subparts + 1, -1)
				-- reconstruct broken links by parts
				if i < #parts and mw.ustring.find(param_value, "[[", 1, true) and not mw.ustring.find(param_value, "]]", 1, true) then
					parameters[param_name] = param_value
					local part_next = i + 1
					while parts[part_next] and mw.ustring.find(parts[part_next], "]]", 1, true) do
						parameters[param_name] = parameters[param_name] .. "|" .. parts[part_next]
						part_next = part_next + 1
					end
				else
					parameters[param_name] = param_value
				end
			elseif not mw.ustring.find(parts[i], "]]", 1, true) then
				table.insert(parameters, parts[i])
			end
		end
		
		local braces_expanded
		if mw.ustring.find(title_part, ":")
			and mw.text.split(title_part, ":")[1] ~= mw.site.namespaces[10].name -- not a prefix Template:
			then
			braces_expanded = mw.getCurrentFrame():callParserFunction{name=title_part, args=parameters}
		else
			braces_expanded = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title=title_part, args=parameters}
		end
		braces = mw.ustring.gsub(braces, "([%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?])", "%%%1") -- escape magic characters
		braces_expanded = captureEscapes(braces_expanded)
		text = mw.ustring.gsub(text, "{{" .. braces .. "}}", braces_expanded)
	end
	
	return text
end

-- format data type math
local function printDatatypeMath(data)
	return mw.getCurrentFrame():callParserFunction('#tag:math', data)
end

-- format data type musical-notation
local function printDatatypeMusical(data, formatting)
	local attr = {}
	if formatting == 'sound' then
		attr.sound = 1
	end
	return mw.getCurrentFrame():extensionTag('score', data, attr)
end

-- format data type string
local function printDatatypeString(data, parameters)
	if mw.ustring.find((parameters.formatting or ''), '$1', 1, true) then -- formatting = a pattern
		return expandBraces(mw.ustring.gsub(parameters.formatting, '$1', {['$1'] = data}), parameters.formatting)
	elseif parameters.case then
		return case(parameters.case, data, parameters.lang[1], feminineGender(parameters.id))
	end
	local data_number = string.match(data, "^%d+")
	if data_number then -- sort key by initial number and remaining string
		local sortkey = string.format("%019d", data_number * 1000)
		return data, sortkey .. string.sub(data, #data_number + 1)
	end
	return data
end

-- format data type tabular-data
local function printDatatypeTabular(data, parameters)
	local icon
	if parameters.formatting == 'raw' then
		icon = "no-icon"
		data = string.gsub(data, '^Data:', '') -- remove prefix, i.e. see Module:Tabular data
	end
	return printDatatypeString(data, parameters), icon
end

-- format data type url
local function printDatatypeUrl(data, parameters)
	if parameters.formatting == 'weblink' then
		local label_parts = mw.text.split(string.gsub(data, '/$', ''), '/')
		local label = string.gsub(label_parts[3], '^www%.', '')
		if #label_parts > 3 then
			label = label .. '…'
		end
		return '[' .. data .. ' ' .. label .. ']'
	end
	return printDatatypeString(data, parameters)
end

-- format data type external-id
local function printDatatypeExternal(data, parameters)
	if parameters.formatting == 'externalid' then
		local p_stat = mw.wikibase.getBestStatements(parameters.property, 'P1630') -- formatter URL
		local p_link_pattern = getSnak(p_stat, {1, "mainsnak", "datavalue", "value"})
		if p_link_pattern then
			local p_link = mw.ustring.gsub(p_link_pattern, '$1', {['$1'] = data})
			return '[' .. p_link .. ' ' .. data .. ']'
		end
	end
	return printDatatypeString(data, parameters)
end

-- format data type commonsMedia and geo-shape
local function printDatatypeMedia(data, parameters)
	local icon
	if not string.find((parameters.formatting or ''), '$1', 1, true) then
		icon = "no-icon"
		if not string.find(data, '^Data:') then
			data = mw.uri.encode(data, 'PATH') -- encode special characters in filename
		end
	end
	return printDatatypeString(data, parameters), icon
end

-- format data type globe-coordinate
local function printDatatypeCoordinate(data, formatting)
	local function globes(globe_id)
		local globes = {['Q3134']='callisto',['Q596']='ceres',['Q15040']='dione',['Q2']='earth',['Q3303']='enceladus',
			['Q3143']='europa',['Q17975']='phoebe',['Q3169']='ganymede',['Q3123']='io',['Q17958']='iapetus',
			['Q308']='mercury',['Q15034']='mimas',['Q405']='moon',['Q15050']='rhea',['Q15047']='tethys',
			['Q111']='mars',['Q2565']='titan',['Q3359']='triton',['Q313']='venus',['Q3030']='vesta'}
		return globes[globe_id]
	end
	
	local function roundPrecision(num, prec)
		if prec == nil or prec <= 0 then return num end
		local sig = 10^math.floor(math.log10(prec)+.5) -- significant figure from sexagesimal precision: 0.00123 -> 0.001
		return math.floor(num / sig + 0.5) * sig
	end
	
	local precision = data.precision
	local latitude = roundPrecision(data.latitude, precision)
	local longitude = roundPrecision(data.longitude, precision)
	if formatting and string.find(formatting, '$lat', 1, true) and string.find(formatting, '$lon', 1, true) then
		local ret = mw.ustring.gsub(formatting, '$l[ao][tn]', {['$lat'] = latitude, ['$lon'] = longitude})
		if string.find(formatting, '$globe', 1, true) then
			local myglobe = 'earth'
			if isSet(data.globe) then
				local globenum = mw.text.split(data.globe, 'entity/')[2] -- http://www.wikidata.org/wiki/Q2
				myglobe = globes(globenum) or 'earth'
			end
			ret = mw.ustring.gsub(ret, '$globe', myglobe)
		end
		return expandBraces(ret, formatting)
	elseif formatting == 'latitude' then
		return latitude, "no-icon"
	elseif formatting == 'longitude' then
		return longitude, "no-icon"
	elseif formatting == 'dimension' then
		return data.dimension, "no-icon"
	else --default formatting='globe'
		if isSet(data.globe) == false or data.globe == 'http://www.wikidata.org/entity/Q2' then
			return 'earth', "no-icon"
		else
			local globenum = mw.text.split(data.globe, 'entity/')[2]
			return globes(globenum) or globenum, "no-icon"
		end
	end
end

-- Local functions for data value quantity
local function unitSymbol(id, lang) -- get unit symbol or code
	local unit_symbol = ''
	if lang == wiki.langcode and pcall(require, wiki.module_title .. "/Units") then
		unit_symbol = require(wiki.module_title .. "/Units").getUnit(0, '', id, true)
	end
	if unit_symbol == '' then
		-- fetch it
		local claims = mw.wikibase.getBestStatements(id, 'P5061')
		if #claims > 0 then
			local langclaims = {}
			table.insert(lang, 'mul') -- multilingual as last try
			for _, snak in ipairs(claims) do
				local snak_language = getSnak(snak, {"mainsnak", "datavalue", "value", "language"})
				if snak_language and not langclaims[snak_language] then -- just the first one by language
					langclaims[snak_language] = snak.mainsnak.datavalue.value.text
				end
			end
			for _, l in ipairs(lang) do
				if langclaims[l] then
					return langclaims[l]
				end
			end
		end
	end
	return unit_symbol
end

local function getUnit(amount, id, parameters) -- get unit symbol or name
	local suffix = ''
	if string.sub(parameters.formatting or '', 1, 8) == "unitcode" then
		-- get unit symbol
		local unit_symbol = unitSymbol(id, parameters.lang)
		if isSet(unit_symbol) then
			if string.sub(parameters.formatting or '', -6) == "linked" then
				suffix = "[[" .. (mw.wikibase.getSitelink(id) or "d:" .. id) .. "|" .. unit_symbol .. "]]"
			else
				suffix = unit_symbol
			end
		end
	end
	if suffix == '' then -- formatting=unit, or formatting=unitcode not found
		-- get unit label
		local unit_label, lang = getLabelByLangs(id, parameters.lang)
		if lang == wiki.langcode and pcall(require, wiki.module_title .. "/Units") then
			suffix = require(wiki.module_title .. "/Units").getUnit(amount, unit_label, id, false)
			if string.sub(parameters.formatting or '', -6) == "linked" then
				suffix = "[[" .. (mw.wikibase.getSitelink(id) or "d:" .. id) .. "|" .. suffix .. "]]"
			end
		else
			suffix = (unit_label or id) .. addLabelIcon(id, lang, parameters.lang[1], parameters.labelicon)
		end
	end
	if suffix ~= '' then
		suffix = ' ' .. suffix
	end
	return suffix
end

local function roundDefPrecision(in_num, factor)
	-- rounds out_num with significant figures of in_num (default precision)
	local out_num = in_num * factor
	if factor/60 == math.floor(factor/60) or out_num == 0 then -- sexagesimal integer or avoiding NaN
		return out_num
	end
	-- first, count digits after decimal mark, handling cases like '12.345e6'
	local exponent, prec
	local integer, dot, decimals, expstr = in_num:match('^(%d*)(%.?)(%d*)(.*)')
	local e = expstr:sub(1, 1)
	if e == 'e' or e == 'E' then
		exponent = tonumber(expstr:sub(2))
	end
	if dot == '' then
		prec = -integer:match('0*$'):len()
	else
		prec = #decimals
	end
	if exponent then
		-- So '1230' and '1.23e3' both give prec = -1, and '0.00123' and '1.23e-3' give 5.
		prec = prec - exponent
	end
	-- significant figures
	local in_bracket = 10^-prec -- -1 -> 10, 5 -> 0.00001
	local out_bracket = in_bracket * out_num / in_num
	out_bracket = 10^math.floor(math.log10(out_bracket)+.5) -- 1230 -> 1000, 0.00123 -> 0.001
	-- round it (credit to Luc Bloom from http://lua-users.org/wiki/SimpleRound)
	return math.floor(out_num/out_bracket + (out_num >=0 and 1 or -1) * 0.5) * out_bracket
end

-- format data type quantity
local function printDatatypeQuantity(data, parameters)
	local amount = data.amount
	amount = mw.ustring.gsub(amount, "%+", "")
	local suffix = ""
	local conv_amount, conv_suffix
	if string.sub(parameters.formatting or '', 1, 4) == "unit" or string.sub(parameters.formatting or '', 1, 8) == "duration" or parameters.convert then
		local unit_id = data.unit
		unit_id = mw.ustring.sub(unit_id, mw.ustring.find(unit_id, "Q"), -1)
		if string.sub(unit_id, 1, 1) == "Q" then
			suffix = getUnit(amount, unit_id, parameters)
			local convert_to
			if parameters.convert == "default" or parameters.convert == "default2" then
				local exist, units = pcall(require, wiki.module_title .. "/Units")
				if exist and units.convert_default and next(units.convert_default) ~= nil then
					convert_to = units.convert_default[unit_id]
				end
			elseif string.sub(parameters.convert or '', 1, 1) == "Q" then
				convert_to = parameters.convert
			elseif string.sub(parameters.formatting or '', 1, 8) == "duration" then
				convert_to = 'Q11574' -- seconds
			end
			if convert_to and convert_to ~= unit_id then
				-- convert units
				local conv_temp = { -- formulae for temperatures ºC, ºF, ªK: [from] = {[to] = 'formula'}
					['Q25267'] = {['Q42289'] = '$1*1.8+32', ['Q11597'] = '$1+273.15'},
					['Q42289'] = {['Q25267'] = '($1-32)/1.8', ['Q11597'] = '($1+459.67)*5/9'},
					['Q11597'] = {['Q25267'] = '$1-273.15', ['Q42289'] = '($1-273.15)*1.8000+32.00'}
				}
				if conv_temp[unit_id] and conv_temp[unit_id][convert_to] then
					local amount_f = mw.getCurrentFrame():callParserFunction('#expr', mw.ustring.gsub(conv_temp[unit_id][convert_to], "$1", amount))
					conv_amount = math.floor(tonumber(amount_f) + 0.5)
				else
					local conversions = getStatements(unit_id, 'P2442') -- conversion to standard unit
					table.insert(conversions, mw.wikibase.getBestStatements(unit_id, 'P2370')[1]) -- conversion to SI unit
					for _, conv in ipairs(conversions) do
						if conv.mainsnak.snaktype == 'value' then -- no somevalue nor novalue
							if conv.mainsnak.datavalue.value.unit == "http://www.wikidata.org/entity/" .. convert_to then
								conv_amount = roundDefPrecision(amount, tonumber(conv.mainsnak.datavalue.value.amount))
								break
							end
						end
					end
				end
				if conv_amount then
					conv_suffix = getUnit(conv_amount, convert_to, parameters)
				end
			elseif parameters.convert == 'M' and tonumber(amount) > 10^8 then
				conv_amount = math.floor(amount/10^6 + 0.5)
				conv_suffix = ' M' .. string.sub(suffix, 2)
			end
			if conv_amount and parameters.formatting == 'raw' then
				amount = conv_amount
				suffix = ""
				conv_amount = nil
			end
		end
	end
	local lang_obj = mw.language.new(parameters.lang[1])
	local sortkey = string.format("%019d", tonumber(amount) * 1000)
	if string.sub(parameters.formatting or '', 1, 8) == "duration" then
		local sec = tonumber(conv_amount or amount)
		if parameters.formatting == 'duration' then
			return lang_obj:formatDuration(sec)
		elseif parameters.formatting == 'durationm:s' then
			local mm = math.floor(sec / 60)
			local ss = sec - (mm * 60)
			return string.format("%02d:%02d", mm, ss)
		else -- durationhms or durationh:m:s
			local intervals = {"hours", "minutes", "seconds"}
			local sec2table = lang_obj:getDurationIntervals(sec, intervals)
			sec2table["seconds"] = (sec2table["seconds"] or 0) + tonumber("." .. (tostring(sec):match("%.(%d+)") or "0")) -- add decimals
			local duration = ''
			for i, v in ipairs(intervals) do
				if parameters.formatting == 'durationh:m:s' then
					if i == 1 and sec2table[v] then
						duration = duration .. sec2table[v] .. ":"
					elseif i == 2 then
						duration = duration .. string.format("%02d", sec2table[v] or 0) .. ":"
					elseif i == 3 then
						local sec_str = tostring(lang_obj:formatNum(sec2table[v] or 0))
						duration = duration .. (sec2table[v] < 10 and "0" or "") .. sec_str
					end
				elseif sec2table[v] then
					duration = duration .. lang_obj:formatNum(sec2table[v]) .. i18n.datetime.hms[v] .. (i < 3 and " " or "")
				end
			end
			return duration
		end
	end
	if parameters.case then
		amount = case(parameters.case, amount, parameters.lang[1], feminineGender(parameters.id))
	elseif parameters.formatting ~= 'raw' then
		if parameters.numformat then
			amount = lang_obj:formatNum(tonumber(string.format(parameters.numformat, amount)))
		else
			amount = lang_obj:formatNum(tonumber(amount))
		end
	end
	if conv_amount then
		local conv_sortkey = string.format("%019d", conv_amount * 1000)
		conv_amount = lang_obj:formatNum(conv_amount)
		if parameters.convert == 'default2' then
			return conv_amount .. conv_suffix .. ' (' .. amount .. suffix .. ')', conv_sortkey
		else
			return conv_amount .. conv_suffix, conv_sortkey
		end
	elseif mw.ustring.find((parameters.formatting or ''), '$1', 1, true) then -- formatting with pattern
		amount = mw.ustring.gsub(parameters.formatting, '$1', {['$1'] = amount})
	end
	return amount .. suffix, sortkey
end

-- format data type time
local function printDatatypeTime(data, parameters)
	-- Dates and times are stored in ISO 8601 format
	local timestamp = data.time
	local post_format
	local calendar_add = ""
	local precision = data.precision or 11
	
	if string.sub(timestamp, 1, 1) == '-' then
		post_format = i18n.datetime["bc"]
	elseif string.sub(timestamp, 2, 3) == '00' then
		post_format = i18n.datetime["ad"]
	elseif precision > 8 then
		-- calendar model
		local calendar_model = {["Q12138"] = "gregorian", ["Q1985727"] = "gregorian", ["Q11184"] = "julian", ["Q1985786"] = "julian"}
		local calendar_id = mw.text.split(data.calendarmodel, 'entity/')[2]
		if (timestamp < "+1582-10-15T00:00:00Z" and calendar_model[calendar_id] == "gregorian")
			or (timestamp > "+1582-10-04T00:00:00Z" and calendar_model[calendar_id] == "julian")
			then
			calendar_add = " <sup>(" .. mw.message.new('Wikibase-time-calendar-' .. calendar_model[calendar_id]):inLanguage(parameters.lang[1]):plain() .. ")</sup>"
		end
	end
	
	local function formatTime(form, stamp)
		local pattern
		if type(form) == "function" then
			pattern = form(stamp)
		else
			pattern = form
		end
		stamp = tostring(stamp)
		if mw.ustring.find(pattern, "$1") then
			return mw.ustring.gsub(pattern, "$1", stamp)
		elseif string.sub(stamp, 1, 1) == '-' then -- formatDate() only supports years from 0
			stamp = '+' .. string.sub(stamp, 2)
		elseif string.sub(stamp, 1, 1) ~= '+' then -- not a valid timestamp, it is a number
			stamp = string.format("%04d", stamp)
		end
		local ret = mw.language.new(parameters.lang[1]):formatDate(pattern, stamp)
		ret = string.gsub(ret, "^(%[?%[?)0+", "%1") -- suppress leading zeros
		ret = string.gsub(ret, "( %[?%[?)0+", "%1")
		return ret
	end
	
	local function postFormat(t)
		if post_format and mw.ustring.find(post_format, "$1") then
			return mw.ustring.gsub(post_format, "$1", t)
		end
		return t
	end
	
	local intyear = tonumber(string.match(timestamp, "[+-](%d+)"))
	local ret = ""
	
	if precision <= 5 then -- precision is 10000 years or more
		local factor = 10 ^ ((5 - precision) + 4)
		local y2 = math.ceil(math.abs(intyear) / factor)
		local relative = formatTime(i18n.datetime[precision], y2)
		if post_format == i18n.datetime["bc"] then
			ret = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.beforenow, "$1", relative)
		else
			ret = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.afternow, "$1", relative)
		end
		local ret_number = string.match(ret, "%d+")
		if ret_number ~= nil then
			ret = mw.ustring.gsub(ret, ret_number, mw.language.new(parameters.lang[1]):formatNum(tonumber(ret_number)))
		end
	elseif precision == 6 or precision == 7 then -- millennia or centuries
		local card = math.floor((intyear - 1) / 10^(9 - precision)) + 1
		ret = formatTime(i18n.datetime[precision], card)
		ret = postFormat(ret)
	elseif precision == 8 then -- decades
		local card = math.floor(math.abs(intyear) / 10) * 10
		ret = formatTime(i18n.datetime[8], card)
		ret = postFormat(ret)
	elseif intyear > 9999 then -- not a valid timestamp
		return
	elseif precision == 9 or parameters.formatting == 'Y' then -- precision is year
		ret = formatTime(i18n.datetime[9], intyear)
		ret = postFormat(ret) .. calendar_add
	elseif precision == 10 then -- month
		ret = formatTime(i18n.datetime[10], timestamp .. " + 1 day") -- formatDate yyyy-mm-00 returns the previous month
		ret = postFormat(ret) .. calendar_add
	else -- precision 11, day
		ret = formatTime(parameters.formatting or i18n.datetime[11], timestamp)
		ret = postFormat(ret) .. calendar_add
	end
	return ret, timestamp
end

-- format data value wikibase-entityid with data types wikibase-item or wikibase-property
local function printDatatypeEntity(data, parameters)
	local entity_id = data['id']
	if parameters.formatting == 'raw' then
		return entity_id, entity_id
	end
	local entity_page = 'Special:EntityPage/' .. entity_id
	local label, lang = getLabelByLangs(entity_id, parameters.lang)
	local sitelink = mw.wikibase.getSitelink(entity_id)
	local parameter = parameters.formatting
	local labelcase = label or sitelink
	if parameters.gender == 'feminineform' then
		labelcase = feminineForm(entity_id, lang) or labelcase
	end
	if parameters.case ~= 'gender' then
		labelcase = case(parameters.case, labelcase, lang, parameters.lang[1], entity_id, parameters.id)
	end
	if labelcase == nil and i18n.qidlabels == false then
		return
	end
	local ret1, ret2
	if parameter == 'label' then
		ret1 = labelcase or entity_id
		ret2 = labelcase or entity_id
	elseif parameter == 'sitelink' then
		ret1 = (sitelink or 'd:' .. entity_page)
		ret2 = sitelink or entity_id
	elseif mw.ustring.find((parameter or ''), '$1', 1, true) then -- formatting = a pattern
		ret1 = mw.ustring.gsub(parameter, '$1', labelcase or entity_id)
		ret1 = expandBraces(ret1, parameter)
		ret2 = labelcase or entity_id
	else
		if parameter == "ucfirst" or parameter == "ucinternallink" then
			if labelcase and lang then
				labelcase = mw.language.new(lang):ucfirst(labelcase)
			end
			-- only first of a list, reset formatting for next ones
			if parameter == "ucinterlanllink" then
				parameters.formatting = 'internallink'
			else
				parameters.formatting = nil -- default format
			end
		end
		
		if sitelink then
			ret1 = '[[' .. sitelink .. '|' .. labelcase .. ']]'
			ret2 = labelcase
		elseif label and string.match(parameter or '', 'internallink$') and not mw.wikibase.getEntityIdForTitle(label) then
			ret1 = '[[' .. label .. '|' .. labelcase .. ']]'
			ret2 = labelcase
		else
			ret1 = '[[d:' .. entity_page .. '|<span style="color:#5f9cbb;">' .. (labelcase or entity_id) .. '</span>]]'
			ret2 = labelcase or entity_id
		end
	end
	
	return ret1 .. addLabelIcon(entity_id, lang, parameters.lang[1], parameters.labelicon), ret2
end

-- format data type wikibase-lexeme
local function printDatatypeLexeme(data, parameters)
	local entity_id = data['id']
	if parameters.formatting == 'raw' then
		return entity_id, entity_id
	end
	local lemmas = mw.wikibase.getEntity(entity_id):getLemmas()
	if parameters.list == 'lang' and lemmas[1][2] ~= parameters.lang[1] then
		return
	end
	local ret = '[[d:Special:EntityPage/' .. entity_id .. '|<span style="color:#5f9cbb;">' .. lemmas[1][1] .. '</span>]]'
	if parameters.list ~= 'lang' or (parameters.list == 'lang' and lemmas[1][2] ~= wiki.langcode) then
		ret = ret .. " <sup>(" .. lemmas[1][2] .. ")</sup>"
	end
	return ret, entity_id
end

-- format data type monolingualtext
local function printDatatypeMonolingual(data, parameters)
	-- data fields: language [string], text [string]
	
	if parameters.list == "lang" and data["language"] ~= parameters.lang[1] then
		return
	elseif parameters.list == "notlang" and data["language"] == parameters.lang[1] then
		return
	elseif parameters.formatting == "language" or parameters.formatting == "text" then
		return data[parameters.formatting]
	end
	local result = data["text"]
	if data["language"] ~= wiki.langcode then
		result = mw.ustring.gsub('<span lang="$1">$2</span>', '$[12]', {["$1"]=data["language"], ["$2"]=data["text"]})
	end
	if mw.ustring.find((parameters.formatting or ''), '$', 1, true) then
		-- output format defined with $text, $language
		result = mw.ustring.gsub(parameters.formatting, '$text', result)
		result = mw.ustring.gsub(result, '$language', data["language"])
	end
	return result
end

local function getSnakValue(snak, parameters)
	parameters.editbridge = false
	if snak.snaktype == 'value' then -- see Special:ListDatatypes
		-- data value string
		if snak.datatype == "string" then
			parameters.editbridge = true -- Wikidata Bridge currently only string values
			return printDatatypeString(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == "commonsMedia" or snak.datatype == "geo-shape" then
			return printDatatypeMedia(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == "tabular-data" then
			return printDatatypeTabular(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == "url" then
			return printDatatypeUrl(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == "external-id" then
			return printDatatypeExternal(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == 'math' then
			return printDatatypeMath(snak.datavalue.value)
		elseif snak.datatype == 'musical-notation' then
			return printDatatypeMusical(snak.datavalue.value, parameters.formatting)
		-- data types other than string value
		elseif snak.datatype == 'wikibase-item' or snak.datatype == 'wikibase-property' then
			if i18n.suppress[snak.datavalue.value.id] then
				return
			end
			return printDatatypeEntity(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == 'wikibase-lexeme' then
			return printDatatypeLexeme(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == 'monolingualtext' then
			return printDatatypeMonolingual(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == "globe-coordinate" then
			return printDatatypeCoordinate(snak.datavalue.value, parameters.formatting)
		elseif snak.datatype == "quantity" then
			return printDatatypeQuantity(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datatype == "time" then
			return printDatatypeTime(snak.datavalue.value, parameters)
		end
	elseif snak.snaktype == 'novalue' then
		if parameters.formatting == 'raw' or parameters.shownovalue == false then return end
		return mw.message.new('Wikibase-snakview-snaktypeselector-novalue'):inLanguage(parameters.lang[1]):plain()
	elseif snak.snaktype == 'somevalue' then
		if parameters.formatting == 'raw' then return end
		return mw.message.new('Wikibase-snakview-snaktypeselector-somevalue'):inLanguage(parameters.lang[1]):plain()
	end
	return mw.wikibase.renderSnak(snak)
end

local function printError(key)
	return '<span class="error">' .. i18n.errors[key] .. '</span>'
end

local function getQualifierSnak(claim, qualifierId, parameters)
	-- a "snak" is Wikidata terminology for a typed key/value pair
	-- a claim consists of a main snak holding the main information of this claim,
	-- as well as a list of attribute snaks and a list of references snaks
	if qualifierId then
		-- search the attribute snak with the given qualifier as key
		if claim.qualifiers then
			local qualifier = claim.qualifiers[qualifierId]
			if qualifier then
				if qualifier[1].datatype == "monolingualtext" then
					-- iterate over monolingualtext qualifiers to get local language
					for idx in pairs(qualifier) do
						if getSnak(qualifier[idx], {"datavalue", "value", "language"}) == parameters.lang[1] then
							return qualifier[idx]
						end
					end
				elseif parameters.list then
					return qualifier
				else
					return qualifier[1]
				end
			end
		end
		return nil, printError("qualifier-not-found")
	else
		-- otherwise return the main snak
		return claim.mainsnak
	end
end

local function getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameters)
	local snak, error = getQualifierSnak(claim, qualifierId, parameters)
	if not snak then
		return nil, nil, error
	elseif snak[1] then -- a multi qualifier
		local result, sortkey = {}, {}
		local maxvals = tonumber(parameters.listmax)
		for idx in pairs(snak) do
			result[#result + 1], sortkey[#sortkey + 1] = getSnakValue(snak[idx], parameters)
			if maxvals and maxvals == #result then break end
		end
		return mw.text.listToText(result, parameters.qseparator, parameters.qconjunction), sortkey[1]
	else -- a property or a qualifier
		return getSnakValue(snak, parameters)
	end
end

local function getValueOfParentClaim(claim, qualifierId, parameters)
	local qids = mw.text.split(qualifierId, '/', true)
	local value, sortkey, valueraw = {}, {}, {}
	local parent_raw, value_text
	if qids[1] == parameters.property then
		parent_raw, _, _ = getValueOfClaim(claim, nil, {["formatting"]="raw", ["lang"]=parameters.lang})
	else
		parent_raw, _, _ = getValueOfClaim(claim, qids[1], {["formatting"]="raw", ["lang"]=parameters.lang, ["list"]=true, ["qseparator"]='/', ["qconjunction"]='/'})
	end
	if string.sub(parent_raw or '', 1, 1) == "Q" then -- protection for 'no value'
		local parent_qids = mw.text.split(parent_raw, '/', true)
		for idx, p_qid in ipairs(parent_qids) do
			local parent_claims = mw.wikibase.getBestStatements(p_qid, qids[2])
			if parent_claims[1] then
				value[idx], sortkey[idx], _ = getValueOfClaim(parent_claims[1], nil, parameters)
				-- raw parent value needed for while/black lists, lang for avoiding an error on types other than entity
				valueraw[idx], _, _ = getValueOfClaim(parent_claims[1], nil, {["formatting"]="raw", ["lang"]=parameters.lang})
			end
		end
	end
	if value[1] then
		value_text = mw.text.listToText(value, parameters.qseparator, parameters.qconjunction)
	end
	return value_text, sortkey[1], valueraw[1]
end

-- see d:Help:Sources
local function getReferences(claim, parameters)
	if not (parameters.references or parameters.onlysourced) then
		return '', false
	end
	local lang = parameters.lang
	local maxrefs = tonumber(parameters.references) or 1
	local notproperref = {
		["P143"] = true, -- imported from
		["P3452"] = true, -- inferred from
		["P887"] = true, -- based on heuristic
		["P4656"] = true -- Wikimedia import URL
	}
	local result = {}
	-- traverse through all references
	for ref in pairs(claim.references or {}) do
		local refparts
		local refs = {}
		local validref = true
		local ref_id
		-- traverse through all parts of the current reference
		for snakkey, snakval in pairs(claim.references[ref].snaks or {}) do
			for partkey, _ in pairs(claim.references[ref].snaks[snakkey] or {}) do
				if notproperref[snakkey] then -- not a proper reference
					validref = false
					break
				end
			end
			if validref then
				for snakidx = 1, #snakval do
					if snakidx > 1 then refparts = refparts .. ", " end
					if snakval[snakidx].datatype == 'external-id' then
						refparts = refparts or '' .. (getSnakValue(snakval[snakidx], {formatting='externalid', property=snakval[snakidx].property, lang=lang}) or '')
					else
						refparts = refparts or '' .. (getSnakValue(snakval[snakidx], {lang=lang}) or '')
					end
				end
				refs[snakkey] = refparts
				refparts = nil
				if snakkey == "P248" then -- stated in
					ref_id = getSnak(snakval, {1, "datavalue", "value", "id"})
				end
			end
		end
		
		-- fill missing values with parent item
		if ref_id then
			local function refParent(qid, pid, formatting)
				local snak = getSnak(mw.wikibase.getBestStatements(qid, pid), {1, "mainsnak"})
				return snak and getSnakValue(snak, {formatting=formatting, lang=lang})
			end
			
			refs['P50'] = refs['P50'] or refParent(ref_id, 'P50', 'label') -- author
			refs['P407'] = refs['P407'] or refParent(ref_id, 'P407', 'label') -- language of work
			refs['P123'] = refs['P123'] or refParent(ref_id, 'P123', 'label') -- publisher
			refs['P577'] = refs['P577'] or refParent(ref_id, 'P577') -- date
			refs['P1433'] = refs['P1433'] or refParent(ref_id, 'P1433', 'label') -- published in
			refs['P304'] = refs['P304'] or refParent(ref_id, 'P304') -- page(s)
			refs['P433'] = refs['P433'] or refParent(ref_id, 'P433') -- issue
			refs['P236'] = refs['P236'] or refParent(ref_id, 'P236') -- ISSN
			refs['P356'] = refs['P356'] or refParent(ref_id, 'P356') -- DOI
		end
		
		-- get title of local templates for citing references
		local template_web = mw.wikibase.getSitelink('Q5637226') or ""
		template_web = mw.text.split(template_web, ":")[2] -- split off namespace from front
		local template_journal = mw.wikibase.getSitelink('Q5624899') or ""
		template_journal = mw.text.split(template_journal, ":")[2]
		
		local citeParams = {}
		if refs['P854'] and (refs['P1476'] or refs['P248']) and template_web then
			-- if both "reference URL" and "title" (or "stated in") are present, then use cite web template
			citeParams[i18n['cite']['url']] = refs['P854']
			if refs['P248'] and refs['P1476'] == nil then
				citeParams[i18n['cite']['title']] = refs['P248']:match("^%[%[.-|(.-)%]%]")
			else
				citeParams[i18n['cite']['title']] = refs['P1476']
				citeParams[i18n['cite']['website']] = refs['P248']
			end
			citeParams[i18n['cite']['author']] = refs['P50']
			citeParams[i18n['cite']['language']] = refs['P407']
			citeParams[i18n['cite']['publisher']] = refs['P123']
			citeParams[i18n['cite']['date']] = refs['P577']
			citeParams[i18n['cite']['pages']] = refs['P304']
			citeParams[i18n['cite']['access-date']] = refs['P813']
			citeParams[i18n['cite']['archive-url']] = refs['P1065']
			citeParams[i18n['cite']['archive-date']] = refs['P2960']
			citeParams[i18n['cite']['quote']] = refs['P1683']
			refparts = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title=template_web, args=citeParams}
		elseif refs['P1433'] and (refs['P1476'] or refs['P248']) and template_journal then
			-- if both "published in" and "title" (or "stated in") are present, then use cite journal template
			citeParams[i18n['cite']['work']] = refs['P1433']
			citeParams[i18n['cite']['title']] = refs['P1476'] or refs['P248']
			citeParams[i18n['cite']['author']] = refs['P50']
			citeParams[i18n['cite']['date']] = refs['P577']
			citeParams[i18n['cite']['issue']] = refs['P433']
			citeParams[i18n['cite']['pages']] = refs['P304']
			citeParams[i18n['cite']['language']] = refs['P407']
			citeParams[i18n['cite']['issn']] = refs['P236']
			citeParams[i18n['cite']['doi']] = refs['P356']
			refparts = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title=template_journal, args=citeParams}
		elseif validref then
			-- raw ouput
			local snaksorder = claim.references[ref]["snaks-order"]
			local function indexed(a)
				for _, b in ipairs(snaksorder) do
					if b == a then return true end
				end
				return false
			end
			for k, _ in pairs(refs or {}) do
				if not indexed(k) then
					table.insert(snaksorder, k)
				end
			end
			local italics = "''"
			for _, k in ipairs(snaksorder) do
				if refs[k] then
					refparts = refparts and refparts .. " " or ""
					refparts = refparts .. mw.ustring.gsub(getLabelByLangs(k, lang), "^%l", mw.ustring.upper) .. ": "
					refparts = refparts .. italics .. refs[k] .. italics .. "."
					italics = ""
				end
			end
		end
		
		if refparts then
			local ref_name = claim.references[ref].hash
			result[#result + 1] = mw.getCurrentFrame():extensionTag("ref", refparts, {name=ref_name})
			if maxrefs and maxrefs == #result then break end
		end
	end
	
	if #result > 0 then
		if parameters.references then
			if isSet(i18n.categoryref) then
				result[#result + 1] = "[[" ..i18n.categoryref .. "]]"
			end
			return table.concat(result), true
		else
			return '', true
		end
	end
	return '', false
end

-- Set whitelist or blacklist values
local function setWhiteOrBlackList(num_qual, args)
	local lists = {['whitelist']={}, ['blacklist']={}, ['ignorevalue']={}, ['selectvalue']={}}
	for i = 0, num_qual do
		for k, _ in pairs(lists) do
			if isSet(args[k .. i]) then
				lists[k][tostring(i)] = {}
				local pattern = 'Q%d+'
				if string.sub(args[k .. i], 1, 1) ~= 'Q' then
					pattern = '[^%p%s]+'
				end
				for q in string.gmatch(args[k .. i], pattern) do
					lists[k][tostring(i)][q] = true
				end
			end
		end
	end
	return lists['whitelist'], lists['blacklist'], lists['ignorevalue'], lists['selectvalue']
end

local function tableParameters(args, parameters, column)
	local column_params = mw.clone(parameters)
	column_params.formatting = args["colformat"..column]; if column_params.formatting == "" then column_params.formatting = nil end
	column_params.convert = args["convert" .. column]
	if args["case" .. column] then
		column_params.case = args["case" .. column]
	end
	return column_params
end

local function getEntityId(args, pargs, unnamed)
	pargs = pargs or {}
	local id = args.item or args.from or (unnamed and mw.text.trim(args[1] or '') or nil)
	if not isSet(id) then
		id = pargs.item or pargs.from or (unnamed and mw.text.trim(pargs[1] or '') or nil)
	end
	if isSet(id) then
		if string.find(id, ":") then -- remove prefix as Property:Pid
			id = mw.text.split(id, ":")[2]
		end
	else
		id = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	end
	return id
end

local function getArg(value, default, aliases)
	if type(value) == 'boolean' then return value
	elseif value == "false" or value == "no" then return false
	elseif value == "true" or value == "yes" then return true
	elseif value and aliases and aliases[value] then return aliases[value]
	elseif isSet(value) then return value
	elseif default then return default
	else return nil
	end
end

-- Main function claim ---------------------------------------------
-- on debug console use: =p.claim{item="Q...", property="P...", ...}
function p.claim(frame)
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	local is_sandbox = isSet(pargs.sandbox)
	if not required and is_sandbox then
		return require(wiki.module_title .. "/" .. mw.message.new('Sandboxlink-subpage-name'):inLanguage(wiki.langcode):plain()).claim(frame)
	end
	--If a value is already set, use it
	if isSet(args.value) then
		if args.value == 'NONE' then
			return
		else
			return args.value
		end
	end
	
	-- arguments
	local parameters = {}
	parameters.id = getEntityId(args, pargs)
	if parameters.id == nil then return end
	parameters.property = string.upper(args.property or "")
	local qualifierId = {}
	qualifierId[1] = getArg(string.upper(args.qualifier or args.qualifier1 or ""))
	local i = 2
	while isSet(args["qualifier" .. i]) do
		qualifierId[i] = string.upper(args["qualifier" .. i])
		i = i + 1
	end
	parameters.formatting = getArg(args.formatting)
	parameters.convert = getArg(args.convert)
	parameters.numformat = getArg(args.numformat)
	parameters.case = args.case
	parameters.list = getArg(args.list, true, {firstrank='bestrank'})
	parameters.listmax = args.listmax
	parameters.listrank = getArg(args.listrank)
	if type(parameters.list) == "number" then -- backwards compatibility
		parameters.listmax = parameters.listmax or parameters.list
		parameters.list = true
	elseif parameters.list == "bestrank" then
		parameters.listrank = parameters.listrank or "bestrank"
		parameters.list = true
	end
	parameters.shownovalue = getArg(args.shownovalue, true)
	parameters.separator = getArg(args.separator)
	parameters.conjunction = getArg(args.conjunction, parameters.separator)
	parameters.qseparator = getArg(args.qseparator, parameters.separator)
	parameters.qconjunction = getArg(args.qconjunction, parameters.conjunction)
	local sorting_col = args.tablesort
	local sorting_up = (args.sorting or "") ~= "-1"
	local rowformat = args.rowformat
	parameters.references = getArg(args.references, false)
	parameters.onlysourced = getArg(args.onlysourced, false)
	local showerrors = args.showerrors
	local default = args.default
	if default then showerrors = nil end
	parameters.lang = findLang(args.lang)
	if parameters.formatting == "raw" then
		parameters.editicon, parameters.labelicon = false, false
	else
		parameters.editicon, parameters.labelicon = setIcons(args.editicon, pargs.editicon) -- needs loadI18n by findLand
	end
	
	-- fetch property
	local claims = {}
	local bestrank = parameters.listrank == 'bestrank' and parameters.list ~= 'lang'
	for p in string.gmatch(parameters.property, 'P%d+') do
		claims = getStatements(parameters.id, p, bestrank)
		if #claims > 0 then
			parameters.property = p
			break
		end
	end
	if #claims == 0 then
		local ret = showerrors and printError("property-not-found") or default
		return ret, args.query == 'num' and 0 or ''
	end
	
	-- defaults for table
	local preformat, postformat = "", ""
	local whitelisted = false
	local whitelist, blacklist, ignorevalue, selectvalue = {}, {}, {}, {}
	if parameters.formatting == "table" then
		parameters.separator = parameters.separator or "<br />"
		parameters.conjunction = parameters.conjunction or "<br />"
		parameters.qseparator = getArg(args.qseparator, mw.message.new('Comma-separator'):inLanguage(parameters.lang[1]):plain())
		parameters.qconjunction = getArg(args.qconjunction, parameters.qseparator)
		if not rowformat then
			rowformat = "$0 ($1"
			i = 2
			while qualifierId[i] do
				rowformat = rowformat .. ", $" .. i
				i = i + 1
			end
			rowformat = rowformat .. ")"
		elseif mw.ustring.find(rowformat, "^[*#]") then
			parameters.separator = "</li><li>"
			parameters.conjunction = "</li><li>"
			if mw.ustring.match(rowformat, "^[*#]") == "*" then
				preformat = "<ul><li>"
				postformat = "</li></ul>"
			else
				preformat = "<ol><li>"
				postformat = "</li></ol>"
			end
			rowformat = mw.ustring.gsub(rowformat, "^[*#] ?", "")
		end
		
		-- set whitelist and blacklist values
		whitelist, blacklist, ignorevalue, selectvalue = setWhiteOrBlackList(#qualifierId, args)
		local next = next
		if next(whitelist) ~= nil then whitelisted = true end
	end
	
	-- set feminine case if gender is requested
	local itemgender = args.itemgender
	local idgender
	if itemgender then
		if string.match(itemgender, "^P%d+$") then
			local snak_id = getSnak(mw.wikibase.getBestStatements(parameters.id, itemgender), {1, "mainsnak", "datavalue", "value", "id"})
			if snak_id then
				idgender = snak_id
			end
		elseif string.match(itemgender, "^Q%d+$") then
			idgender = itemgender
		end
	end
	local gender_requested = false
	if parameters.case == "gender" or idgender then
		gender_requested = true
	elseif parameters.formatting == "table" then
		for i=0, #qualifierId do
			if args["case" .. i] and args["case" .. i] == "gender" then
				gender_requested = true
				break
			end
		end
	end
	if gender_requested then
		if feminineGender(idgender or parameters.id) then
			parameters.gender = "feminineform"
		end
	end
	
	-- get initial sort indices
	local sortindices = {}
	for idx in pairs(claims) do
		sortindices[#sortindices + 1] = idx
	end
	-- sort by claim rank
	local comparator = function(a, b)
		local rankmap = { deprecated = 2, normal = 1, preferred = 0 }
		local ranka = rankmap[claims[a].rank or "normal"] .. string.format("%08d", a)
		local rankb = rankmap[claims[b].rank or "normal"] .. string.format("%08d", b)
		return ranka < rankb
	end
	table.sort(sortindices, comparator)
	
	local result, result2, result_query
	local error
	if parameters.list or parameters.formatting == "table" then
		-- convert LF to line feed, <br /> may not work on some cases
		parameters.separator = parameters.separator == "LF" and "\010" or parameters.separator
		parameters.conjunction = parameters.conjunction == "LF" and "\010" or parameters.conjunction
		-- i18n separators
		parameters.separator = parameters.separator or mw.message.new('Comma-separator'):inLanguage(parameters.lang[1]):plain()
		parameters.conjunction = parameters.conjunction or (mw.message.new('And'):inLanguage(parameters.lang[1]):plain() .. mw.message.new('Word-separator'):inLanguage(parameters.lang[1]):plain())
		-- iterate over all elements and return their value (if existing)
		local value, valueq
		local sortkey, sortkeyq
		local values = {}
		local sortkeys = {}
		local refs = {}
		local rowlist = {} -- rows to list with whitelist or blacklist
		for idx in pairs(claims) do
			local claim = claims[sortindices[idx]]
			local reference = {}
			if not whitelisted then rowlist[idx] = true end
			if parameters.formatting == "table" then
				local params = tableParameters(args, parameters, "0")
				value, sortkey, error = getValueOfClaim(claim, nil, params)
				if value then
					values[#values + 1] = {}
					sortkeys[#sortkeys + 1] = {}
					refs[#refs + 1] = {}
					if whitelist["0"] or blacklist["0"] then
						local valueraw, _, _ = getValueOfClaim(claim, nil, {["formatting"]="raw", ["lang"]=params.lang})
						if whitelist["0"] and whitelist["0"][valueraw or ""] then
							rowlist[#values] = true
						elseif blacklist["0"] and blacklist["0"][valueraw or ""] then
							rowlist[#values] = false
						end
					end
					for i, qual in ipairs(qualifierId) do
						local j = tostring(i)
						params = tableParameters(args, parameters, j)
						local valueq, sortkeyq, valueraw
						if qual == parameters.property then -- hack for getting the property with another formatting, i.e. colformat1=raw
							valueq, sortkeyq, _ = getValueOfClaim(claim, nil, params)
						else
							for q in mw.text.gsplit(qual, '%s*OR%s*') do
								if string.find(q, ".+/.+") then
									valueq, sortkeyq, valueraw = getValueOfParentClaim(claim, q, params)
								elseif string.find(q, "^/.+") then
									local claim2 = getStatements(parameters.id, string.sub(q, 2), bestrank)
									if #claim2 > 0 then
										-- only first value of a property as alternative to a qualifier
										-- multiple values may not be related to a given raw of the table
										valueq, sortkeyq, _ = getValueOfClaim(claim2[1], nil, params)
									end
								else
									valueq, sortkeyq, _ = getValueOfClaim(claim, q, params)
								end
								if valueq then
									qual = q
									break
								end
							end
						end
						values[#values]["col" .. j] = valueq
						sortkeys[#sortkeys]["col" .. j] = sortkeyq or valueq
						if whitelist[j] or blacklist[j] or ignorevalue[j] or selectvalue[j] then
							valueq = valueraw or getValueOfClaim(claim, qual, {["formatting"]="raw", ["lang"]=params.lang})
							if whitelist[j] and whitelist[j][valueq or ""] then
								rowlist[#values] = true
							elseif blacklist[j] and blacklist[j][valueq or ""] then
								rowlist[#values] = false
							elseif ignorevalue[j] and ignorevalue[j][valueq or ""] then
								values[#values]["col" .. j] = nil
							elseif selectvalue[j] and not selectvalue[j][valueq or ""] then
								values[#values]["col" .. j] = nil
							end
						end
					end
				end
			else
				value, sortkey, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId[1], parameters)
				values[#values + 1] = {}
				sortkeys[#sortkeys + 1] = {}
				refs[#refs + 1] = {}
			end
			if not value and showerrors then value = error end
			if value then
				if (parameters.references or parameters.onlysourced) and claim.references then
					reference = claim.references
				end
				refs[#refs]["col0"] = reference
				values[#values]["col0"] = value
				sortkeys[#sortkeys]["col0"] = sortkey or value
			end
		end
		-- sort and format results
		sortindices = {}
		for idx in pairs(values) do
			sortindices[#sortindices + 1] = idx
		end
		if sorting_col then
			local sorting_table = mw.text.split(sorting_col, '%D+')
			local comparator = function(a, b)
				local valuea, valueb
				local i = 1
				while valuea == valueb and i <= #sorting_table do
					valuea = sortkeys[a]["col" .. sorting_table[i]] or ''
					valueb = sortkeys[b]["col" .. sorting_table[i]] or ''
					i = i + 1
				end
				
				if sorting_up then
					return valueb > valuea
				end
				return valueb < valuea
			end
			table.sort(sortindices, comparator)
		end
		local maxvals = tonumber(parameters.listmax)
		result = {}
		for idx in pairs(values) do
			local valuerow = values[sortindices[idx]]
			local reference, valid_ref = getReferences({["references"] = refs[sortindices[idx]]["col0"]}, parameters)
			
			value = valuerow["col0"]
			if parameters.formatting == "table" then
				if not rowlist[sortindices[idx]] then
					value = nil
				else
					local rowformatting = rowformat .. "$" -- fake end character added for easy gsub
					value = mw.ustring.gsub(rowformatting, "$0", {["$0"] = value})
					value = mw.ustring.gsub(value, "$R0", reference) -- add reference
					for i, _ in ipairs(qualifierId) do
						local valueq = valuerow["col" .. i]
						if args["rowsubformat" .. i] and isSet(valueq) then
							-- add fake end character $
							-- gsub $i not followed by a number so $1 doesn't match $10, $11...
							-- remove fake end character
							valueq = captureEscapes(valueq)
							valueq = mw.ustring.gsub(args["rowsubformat" .. i] .. "$", "$" .. i .. "(%D)", valueq .. "%1")
							valueq = string.sub(valueq, 1, -2)
							rowformatting = mw.ustring.gsub(rowformatting, "$" .. i .. "(%D)", args["rowsubformat" .. i] .. "%1")
						end
						valueq = valueq and captureEscapes(valueq) or ''
						value = mw.ustring.gsub(value, "$" .. i .. "(%D)", valueq .. "%1")
					end
					value = string.sub(value, 1, -2) -- remove fake end character
					value = expandBraces(value, rowformatting)
				end
			elseif value then
				value = expandBraces(value, parameters.formatting)
				value = value .. reference
			end
			if isSet(value) and (not parameters.onlysourced or (parameters.onlysourced and valid_ref)) then
				result[#result + 1] = value
				if not parameters.list or (maxvals and maxvals == #result) then
					break
				end
			end
		end
		
		if args.query == 'num' then
			result_query = #result
		end
		if #result > 0 then
			if parameters.formatting == 'table' then
				result = addEditIconTable(result, parameters) -- in a table, add edit icon on last element
			end
			result = preformat .. mw.text.listToText(result, parameters.separator, parameters.conjunction) .. postformat
		else
			result = ''
		end
	else
		-- return first element
		local claim = claims[sortindices[1]]
		result, result2, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId[1], parameters)
		if result then
			local ref, valid_ref = getReferences(claim, parameters)
			if parameters.onlysourced and valid_ref == false then
				result = nil
			else
				result = result .. ref
			end
		end
		if args.query == 'num' then result_query = result and 1 or 0 end
	end
	
	if isSet(result) then
		if not (parameters.formatting == 'table' or (result2 and result2 == 'no-icon')) then
			-- add edit icon, except table added previously and except explicit no-icon internal flag
			result = result .. addEditIcon(parameters)
		end
	else
		if showerrors then result = error else result = default end
	end
	if args.query == 'untranslated' and required and not is_sandbox then
		result_query = untranslated
	end
	return result, result_query or ''
end

-- Local functions for getParentValues -----------------------

local function uc_first(word)
	if word == nil then return end
	return mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(word, 1, 1)) .. mw.ustring.sub(word, 2)
end

local function getPropertyValue(id, property, parameter, langs, labelicon, case)
	local snaks = mw.wikibase.getBestStatements(id, property)
	local mysnak = getSnak(snaks, {1, "mainsnak"})
	if mysnak == nil then
		return
	end
	
	local entity_id
	local result = '-' -- default for 'no value'
	if mysnak.datavalue then
		entity_id = "Q" .. tostring(mysnak.datavalue.value['numeric-id'])
		result, _ = getSnakValue(mysnak, {formatting=parameter, lang=langs, labelicon=labelicon, case=case})
	end
	
	return entity_id, result
end

local function getParentObjects(id,
	prop_format,
	label_format,
	languages, 
	propertySupString, 
	propertyLabel,
	propertyLink,
	label_show,
	labelicon0,
	labelicon1,
	upto_number,
	upto_label,
	upto_value,
	last_only,
	grammatical_case,
	include_self)
	
	local propertySups = mw.text.split(propertySupString, '[^P%d]')
	
	local maxloop = 10
	if upto_number then
		maxloop = tonumber(upto_number)
	elseif next(upto_label) or next(upto_value) then
		maxloop = 50
	end
	
	local labels_filter = next(label_show)
	
	local result = {}
	local id_value = id
	for iter = 1, maxloop do
		local link, label, labelwicon, linktext, id_label
		for _, propertySup in pairs(propertySups) do 	
			local _id_value, _link = getPropertyValue(id_value, propertySup, prop_format, languages, labelicon1, grammatical_case)
			if _id_value and _link then id_value = _id_value; link = _link break end
		end
		
		if not id_value or not link then break end
		
		if propertyLink then
			_, linktext = getPropertyValue(id_value, propertyLink, "label", languages)
			if linktext then
				link = mw.ustring.gsub(link, "%[%[(.*)%|.+%]%]", "[[%1|" .. linktext .. "]]")
			end
		end
		
		id_label, label = getPropertyValue(id_value, propertyLabel, label_format, languages, false, "infoboxlabel")
		if labelicon0 then
			_, labelwicon = getPropertyValue(id_value, propertyLabel, label_format, languages, labelicon0, "infoboxlabel")
		else
			labelwicon = label
		end
		
		if labels_filter == nil or (label_show[id_label] or label_show[label]) then
			result[#result + 1] = {labelwicon, link}
			label_show[id_label or 'none'], label_show[label or 'none'] = nil, nil -- only first label found
		end
		
		if upto_label[id_label] or upto_label[label] or upto_value[id_value] then
			break
		end
	end
	
	if last_only then
		result = {result[#result]}
	end
	
	if include_self then
		local label_self, link_self
		_, label_self = getPropertyValue(id, propertyLabel, label_format, languages, labelicon0, "infoboxlabel")
		link_self, _ = getLabelByLangs(id, languages)
		table.insert(result, 1, {label_self, link_self})
	end
	
	return result
end

local function parentObjectsToString(result,
	rowformat,
	cascade,
	sorting)
	
	local ret = {}
	local first = 1
	local last = #result
	local iter = 1
	if sorting == "-1" then first = #result; last = 1; iter = -1 end
	for i = first, last, iter do
		local rowtext = mw.ustring.gsub(rowformat, "$[01]", {["$0"] = result[i][1], ["$1"] = result[i][2]})
		ret[#ret + 1] = expandBraces(rowtext, rowformat)
	end
	
	if cascade then
		local direction = mw.language.new(wiki.langcode):isRTL() and "right" or "left"
		local suffix = ""
		for i = 1, #ret do
			ret[i] = '<ul style="line-height:100%; margin-' .. direction .. ':0.45em; padding-' .. direction .. ':0;"><li>' .. ret[i]
			suffix = suffix .. '</li></ul>'
		end
		ret[#ret] = ret[#ret] .. suffix
	end
	
	return ret
end

-- Returns pairs of parent label and property value fetching a recursive tree
function p.getParentValues(frame)
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	if not required and isSet(pargs.sandbox) then
		return require(wiki.module_title .. "/" .. mw.message.new('Sandboxlink-subpage-name'):inLanguage(wiki.langcode):plain()).getParentValues(frame)
	end
	local id = getEntityId(args, pargs)
	if id == nil then return end
	local languages = findLang(args.lang)
	local propertySup = getArg(args.property, "P131") --administrative entity
	local propertyLabel = getArg(args.label, "P31") --instance
	local propertyLink = getArg(args.valuetext)
	local property_format = getArg(args.formatting)
	local label_format = getArg(args.labelformat, "label")
	local upto_number = getArg(args.upto)
	local last_only = getArg(args.last_only, false)
	local editicon, labelicon = setIcons(args.editicon, pargs.editicon)
	local include_self = getArg(args.include_self, false)
	local case = getArg(args.case)
	
	local upto_label = {}
	for q in string.gmatch(args.uptolabelid or '', 'Q%d+') do
		upto_label[q] = true
	end
	if type(upto_number) == 'string' then
		upto_label[uc_first(upto_number)] = true
		upto_number = nil
		require(wiki.module_title .. '/debug').track('upto') -- replace upto by uptolabelid
	end
	
	local upto_value = {}
	for q in string.gmatch(args.uptovalueid or args.uptolinkid or '', 'Q%d+') do
		upto_value[q] = true
	end
	
	local label_show = {}
	for q in string.gmatch(args.showlabelid or '', 'Q%d+') do
		label_show[q] = true
	end
	for _, v in ipairs(mw.text.split(args.labelshow or '', "/")) do
		if v ~= '' then
			label_show[uc_first(v)] = true
			require(wiki.module_title .. '/debug').track('labelshow') -- replace labelshow by showlabelid
		end
	end
	
	local rowformat = args.rowformat; if not isSet(rowformat) then rowformat = "$0 = $1" end
	local labelicon0, labelicon1 = labelicon, labelicon
	if string.find(label_format, '{{.*$0.*}}') or (string.find(rowformat, '{{.*$0.*}}') and label_format ~= 'raw') then
		labelicon0 = false
	end
	
	local result = getParentObjects(id,
		property_format,
		label_format,
		languages, 
		propertySup, 
		propertyLabel,
		propertyLink,
		label_show,
		labelicon0,
		labelicon1,
		upto_number,
		upto_label,
		upto_value,
		last_only,
		case,
		include_self)
	if #result == 0 then return end
	
	local separator = args.separator; if not isSet(separator) then separator = "<br />" end
	local sorting = args.sorting; if sorting == "" then sorting = nil end
	local cascade = (args.cascade == "true" or args.cascade == "yes")
	
	local ret = parentObjectsToString(result,
		rowformat,
		cascade,
		sorting)
	ret = addEditIconTable(ret, {property=propertySup, editicon=editicon, id=id, lang=languages})
	return mw.text.listToText(ret, separator, separator)
end

-- Link with a parent label --------------------
function p.linkWithParentLabel(frame)
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	if not required and isSet(pargs.sandbox) then
		return require(wiki.module_title .. "/" .. mw.message.new('Sandboxlink-subpage-name'):inLanguage(wiki.langcode):plain()).linkWithParentLabel(frame)
	end
	local args = {}
	if frame.args then
		for k, v in pairs(frame.args) do -- metatable
			args[k] = v
		end
	else
		args = frame -- via require
	end
	if isSet(args.value) then
		return args.value
	end
	
	-- get id value of property/qualifier
	local largs = mw.clone(args)
	largs.list = tonumber(args.list) and args.list or true
	largs.formatting = "raw"
	largs.separator = "/·/"
	largs.editicon = false
	local items_list, _ = p.claim(largs)
	if not isSet(items_list) then return end
	local items_table = mw.text.split(items_list, "/·/", true)
	
	-- get internal link of property/qualifier
	largs.formatting = "internallink"
	local link_list, _ = p.claim(largs)
	local link_table = mw.text.split(link_list, "/·/", true)
	
	-- get label of parent property
	local parent_claim = getSnak(getStatements(items_table[1], args.parent, true), {1, "mainsnak", "datatype"})
	if parent_claim == 'monolingualtext' then
		largs.formatting = nil
		largs.list = 'lang'
	else
		largs.formatting = "label"
		largs.list = false
	end
	largs.property = args.parent
	largs.qualifier = nil
	for i, v in ipairs(items_table) do
		largs.item = v
		local link_label, _ = p.claim(largs)
		if isSet(link_label) then
			link_table[i] = mw.ustring.gsub(link_table[i] or '', "%[%[(.*)%|.+%]%]", "[[%1|" .. link_label .. "]]")
		end
	end
	args.editicon, _ = setIcons(args.editicon, pargs.editicon)
	args.id = getEntityId(args, pargs)
	args.lang = findLang(args.lang)
	return mw.text.listToText(link_table) .. addEditIcon(args)
end

-- Calculate number of years old ----------------------------
function p.yearsOld(frame)
	if not required and frame.args and isSet(frame:getParent().args.sandbox) then
		return require(wiki.module_title .. "/" .. mw.message.new('Sandboxlink-subpage-name'):inLanguage(wiki.langcode):plain()).yearsOld(frame)
	end
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	local id = getEntityId(args, pargs)
	if id == nil then return end
	local lang = mw.language.new('en')
	
	local function getBestValue(id, prop)
		return getSnak(mw.wikibase.getBestStatements(id, prop), {1, "mainsnak", "datavalue", "value"})
	end
	
	local birth = getBestValue(id, 'P569')
	if type(birth) ~= 'table' or birth.time == nil or birth.precision == nil or birth.precision < 8 then
		return
	end
	local death = getBestValue(id, 'P570')
	if type(death) ~= 'table' or death.time == nil or death.precision == nil then
		death = {['time'] = lang:formatDate('c'), ['precision'] = 11} -- current date
	elseif death.precision < 8 then
		return
	end
	
	local dates = {}
	dates[1] = {['min'] = {}, ['max'] = {}, ['precision'] = birth.precision}
	dates[1].min.year = tonumber(mw.ustring.match(birth.time, "^[+-]?%d+"))
	dates[1].min.month = tonumber(mw.ustring.match(birth.time, "\-(%d%d)\-"))
	dates[1].min.day = tonumber(mw.ustring.match(birth.time, "\-(%d%d)T"))
	dates[1].max = mw.clone(dates[1].min)
	dates[2] = {['min'] = {}, ['max'] = {}, ['precision'] = death.precision}
	dates[2].min.year = tonumber(mw.ustring.match(death.time, "^[+-]?%d+"))
	dates[2].min.month = tonumber(mw.ustring.match(death.time, "\-(%d%d)\-"))
	dates[2].min.day = tonumber(mw.ustring.match(death.time, "\-(%d%d)T"))
	dates[2].max = mw.clone(dates[2].min)
	
	for i, d in ipairs(dates) do
		if d.precision == 10 then -- month
			d.min.day = 1
			local timestamp = string.format("%04d", tostring(math.abs(d.max.year)))
				.. string.format("%02d", tostring(d.max.month))
				.. "01"
			d.max.day = tonumber(lang:formatDate("j", timestamp .. " + 1 month - 1 day"))
		elseif d.precision < 10 then -- year or decade
			d.min.day = 1
			d.min.month = 1
			d.max.day = 31
			d.max.month = 12
			if d.precision == 8 then -- decade
				d.max.year = d.max.year + 9
			end
		end
	end
	
	local function age(d1, d2)
		local years = d2.year - d1.year
		if d2.month < d1.month or (d2.month == d1.month and d2.day < d1.day) then
			years = years - 1
		end
		if d2.year > 0 and d1.year < 0 then
			years = years - 1 -- no year 0
		end
		return years
	end
	
	local old_min = age(dates[1].max, dates[2].min)
	local old_max = age(dates[1].min, dates[2].max)
	local old, old_expr
	if old_min == 0 and old_max == 0 then
		old = "< 1"
		old_max = 1 -- expression in singular
	elseif old_min == old_max then
		old = old_min
	else
		old = old_min .. "/" .. old_max
	end
	if args.formatting == 'unit' then
		local langs = findLang(args.lang)
		local yo
		local yo_pl = {}
		if langs[1] == wiki.langcode then
			yo_pl = i18n["years-old"]
		end
		if not isSet(yo_pl[2]) then
			local yo_label, _ = getLabelByLangs('Q24564698', langs)
			yo_pl = {yo_label, yo_label}
		end
		yo = mw.language.new(langs[1]):plural(old_max, yo_pl)
		if mw.ustring.find(yo, '$1', 1, true) then
			old_expr = mw.ustring.gsub(yo, "$1", old)
		else
			old_expr = old .. '&nbsp;' .. yo
		end
	elseif args.formatting then
		old_expr = expandBraces(mw.ustring.gsub(args.formatting, '$1', old), args.formatting)
	else
		old_expr = old
	end
	
	return old_expr
end

-- Gets a label in a given language (content language by default) or its fallbacks, optionnally linked.
function p.getLabel(frame)
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	if not required and isSet(pargs.sandbox) then
		return require(wiki.module_title .. "/" .. mw.message.new('Sandboxlink-subpage-name'):inLanguage(wiki.langcode):plain()).getLabel(frame)
	end
	local id = getEntityId(args, pargs, 1)
	if id == nil then return end
	local languages = findLang(args.lang)
	local labelicon = false
	if mw.wikibase.isValidEntityId(id) then
		_, labelicon = setIcons(args.editicon, pargs.editicon)
	end
	
	local label_icon = ''
	local label, lang
	if args.label then
		label = args.label
	else
		-- exceptions or labels fixed
		local exist, labels = pcall(require, wiki.module_title .. "/labels" .. (languages[1] == wiki.langcode and '' or '/' .. languages[1]))
		if exist and labels.infoboxLabelsFromId and next(labels.infoboxLabelsFromId) ~= nil then
			label = labels.infoboxLabelsFromId[id]
		end
		
		if label == nil then
			label, lang = getLabelByLangs(id, languages)
			if label then
				if isSet(args.itemgender) and feminineGender(args.itemgender) then
					label = feminineForm(id, lang) or label
				end
				label = mw.language.new(lang):ucfirst(mw.text.nowiki(label)) -- sanitize
				if args.case then
					label = case(args.case, label, lang)
				end
			end
			label_icon = addLabelIcon(id, lang, languages[1], labelicon)
		end
	end
	
	local linked = args.linked
	local ret2 = required and untranslated or ''
	if isSet(linked) and linked ~= "no" then
		local article = mw.wikibase.getSitelink(id) or ("d:Special:EntityPage/" .. id)
		return "[[" .. article .. "|" .. (label or id) .. "]]" .. label_icon, ret2
	else
		return (label or id) .. label_icon, ret2
	end
end

-- Utilities -----------------------------
-- See also module ../debug.

-- Copied from Module:Wikibase
function p.getSiteLink(frame)
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	local id = getEntityId(args, pargs, 1)
	if id == nil then return end
	return mw.wikibase.getSitelink(id, mw.text.trim(args[2] or ''))
end

-- Helper function for the default language code used
function p.lang(frame)
	local lang = frame and frame.args[1] -- nil via require
	return findLang(lang)[1]
end

-- Number of statements
function p.numStatements(frame)
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	local id = getEntityId(args, pargs)
	if id == nil then return 0 end
	local prop = mw.text.trim(args[1] or '')
	local num = {}
	if not isSet(prop) then
		local largs = {}
		for k, v in pairs(pargs) do
			largs[k] = v
		end
		for k, v in pairs(args) do
			largs[k] = v
		end
		largs.query = 'num'
		_, num = p.claim(largs)
		return num
	elseif args[2] then -- qualifier
		local qual = mw.text.trim(args[2])
		local values = p.claim{item=id, property=prop, qualifier=qual, formatting='raw', separator='/·/'}
		if values then
			num = mw.text.split(values, '/·/')
		end
	else
		num = mw.wikibase.getBestStatements(id, prop)
	end
	return #num
end

-- Returns true if property datavalue is found excluding novalue/somevalue
function p.validProperty(frame)
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	local item = getEntityId(args, pargs)
	if item == nil then return end
	local property = mw.text.trim(args[1])
	local prop_data = getSnak(mw.wikibase.getBestStatements(item, property), {1, "mainsnak", "datavalue"})
	return prop_data and true or nil
end

function p.editAtWikidata(frame)
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	local value = isSet(args[1])
	if value then return end
	local param = {}
	param.id = getEntityId(args, pargs)
	param.property = args.property
	param.lang = findLang(args.lang)
	param.editicon, _ = setIcons(args.editicon)
	return addEditIcon(param)
end

function p.formatNum(frame)
	local num = tonumber(mw.text.trim(frame.args[1]))
	local lang = findLang(mw.text.trim(frame.args[2]))
	return mw.language.new(lang[1]):formatNum(num)
end

return p