Mòdul:Wikidata/i18n

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Wikidata (codi · ús · discussió · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Pàgina de configuració local del wiki per al Mòdul:Wikidata. Conté

 • Taula i18n["errors"] per la traducció de missatges.
 • Taula i18n["datetime"] per la configuració per defecte de formats de dates en la llengua local, bé amb una variable $1 a substituir o bé amb el format de la funció parser #time (vegeu mw:Help:Extension:ParserFunctions##time).
 • Taula i18n["years-old"] amb la configuració en singular i en plural de l'expressió de l'edat generada per la funció yearsOld.
 • Taula i18n["cite"] amb la configuració dels paràmetres de la plantilla local Plantilla:Ref-web (Q5637226). Aquesta plantilla és la que s'usa quan està definit el paràmetre references= de la funció claim del mòdul principal.
 • Taula cases per a modificacions locals d'etiquetes. Vegeu el paràmetre case= de la funció claim en el mòdul principal (en taules case0... casex). A més de case=gender i case=smallcaps tracts pel mòdul principal, els casos particulars definits en aquest wiki són:
  • case=infoboxlabel per a correccions d'etiquetes de forma adequada per a una infotaula (paràmetre label de infobox), definides a Module:Wikidata/labels amb la function fixInfoboxLabel o la taula infoboxlabels. Es pot combinar amb el paràmetre itemgender per afegir-hi a més el case=gender.
  • case=infoboxdata per a canvis en l'etiqueta de l'enllaç en valors d'una infotaula (paràmetre data de infobox), definits a Module:Wikidata/labels amb la function fixInfoboxData o la taula infoboxdata. Per exemple es pot usar un àlies més simple o les sigles de forma més apropiada per a una infotaula. Cal considerar abans si caldria modificar l'etiqueta a Wikidata.
  • case=plural per a etiquetes en plural segons function plural de Module:ca-flexió.
  • case=ordinal per a números amb format d'ordinal segons function ordinal de Module:ca-flexió.
  • case=location per a afegir un referent entre parèntesis a una etiqueta d'una localitat o d'unitat administrativa, segons function naming de Module:Location.
  • case=locationcontext com a cas particular de location condicionat a una data de context obtinguda de la pàgina actual que eviti referents anacrònics.
local i18n = {
	["errors"] = {
		["property-not-found"] = "Propietat no trobada.",
		["qualifier-not-found"] = "Qualificador no trobat.",
		['not-from-content-page'] = "No invoqueu Wikidata directament en un article. Useu una plantilla o bé Wikidata/proves."
	},
	["datetime"] =
	{
		-- $1 is a placeholder for the actual number
		["beforenow"] = "fa $1",		-- how to format negative numbers for precisions 0 to 5
		["afternow"] = "d'aquí $1",		-- how to format positive numbers for precisions 0 to 5
		["bc"] = '$1 aC',				-- how print negative years
		["ad"] = "$1 dC",				-- how print 1st century AD dates
		[0] = "$1 mil milions d'anys",	-- precision: billion years
		[1] = "$100 milions d'anys",	-- precision: hundred million years
		[2] = "$10 milions d'anys",		-- precision: ten million years
		[3] = "$1 milions d'anys",		-- precision: million years
		[4] = "$100000 anys",			-- precision: hundred thousand years
		[5] = "$10000 anys",			-- precision: ten thousand years
		[8] = "dècada del $1",			-- precision: decade
		-- the following use the format of #time parser function
		[6] = 'xrY "mil·lenni"',		-- precision: millennium
		[7] = '"segle" xrY',			-- precision: century
		[9] = "Y",						-- precision: year
		[10] = "F Y",					-- precision: month
		[11] = function(ts) return mw.ustring.match(ts, "\-(%d+)T") == "01" and 'j"r" F Y' or "j F Y" end, -- precision: day
	},
	["years-old"] = {
		["singular"] = "($1 any)",		-- year old, or nominative singular for 3 plural forms
		["plural"] = "($1 anys)",		-- years old, or genitive plural for 3 plural forms
		["paucal"] = "",				-- genitive singular for 3 plural forms
	},
	
	["cite"] = {					-- Cite web parameters
		["url"]     = "url",
		["title"]    = "títol",
		["website"]   = "obra",
		["access-date"] = "consulta",
		["archive-url"] = "arxiuurl",
		["archive-date"] = "arxiudata",
		["author"]    = "autor",
		["publisher"]  = "editor",
		["quote"]    = "citació",
		["language"]   = "llengua",
		["date"]     = "data",
		["pages"]    = "pàgina"
	}
}

-- Functions for local grammatical cases
local cases = {
	-- local fixes
	["infoboxlabel"] = function(word) return require("Module:Wikidata/labels").fixInfoboxLabel(word) end,
	["infoboxdata"] = function(word) return require("Module:Wikidata/labels").fixInfoboxData(word) end,
	-- plurals with rules in Catalan
	["plural"] = function(word, ...) if arg[1] == "ca" then return require("Module:ca-flexió").plural(word) end return word end,
	-- ordinal in Catalan, needs to be internationalised
	["ordinal"] = function(number, ...) if arg[1] == "ca" then return require("Module:ca-flexió").ordinal(number, arg[2]) end return number end,
	-- naming locations in Catalan manual of style, ...=arg{}, arg[1]=lang, arg[2]=Qid (location), arg[3]=Qid (article, no anachronisms)
	["location"] = function(label, ...) if arg[1] == "ca" then return require("Module:Location").naming(label, arg[2]) end return label end,
	["locationcontext"] = function(label, ...) if arg[1] == "ca" then return require("Module:Location").naming(label, arg[2], arg[3]) end return label end,
}

return {
	i18n = i18n,
	cases = cases
}