n-grama

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Donada una seqüència, anomenem n-grama a una subseqüència de n elements. Els elements poden ser tant lletres com paraules. S'utilitzen en diverses tasques de la traducció automàtica estadística, i també en altres camps de la investigació científica com l'anàlisi de seqüències genètiques.

Anomenem unigrama al n-grama quan n=1, bigrama amb n=2, trigrama amb n=3, etc. Els models de n-grames també es coneixen com a "Models de Markov no-ocults", ja que es coneixen les probabilitats de transició entre els diferents estats.

Model de n-grames[modifica]

Un model de n-grames ens permet generar, gràcies a les propietats estadístiques dels n-grames, models de llenguatges naturals.

Aquesta idea va nàixer amb un experiment realitzat per Claude Shannon per a la seva Teoria de la informació. Donada una seqüència de lletres, va estudiar quina era la següent lletra més probable. A partir d'un conjunt de dades d'aprenentatge, es pot deduir una distribució de probabilitat amb què obtenir quina és aquesta lletra.

A l'hora de modelar llenguatges, concretament, un model de n-grama és capaç de predir donades . Degut a limitacions computacionals i també a què, en principi, una llengua pot tindre infinites paraules possibles, se simplifica de manera que cadascun dels elements (en aquest cas paraules) només depén d'un nombre finit de n paraules.

Tècniques de suavitzat[modifica]

Els models de n-grames poden presentar alguns problemes: algunes probabilitats poden ser zero, si no s'ha vist mai el n-grama corresponent. Per això, se solen utilitzar algunes tècniques de suavitzat. Aquestes es poden dividir en dos grans tipus: tècniques per interpolació i tècniques back-off. En grans línies, la principal diferència entre ambdós tipus és que les tècniques d'interpolació sempre utilitzen informació de k-grames inferiors, mentre que les de back-off només ho fan si la probabilitat del n-grama és zero.

Tècniques basades en interpolació[modifica]

Les tècniques basades en interpolació calculen la probabilitat de manera ponderada entre el n-grama, corregit amb un factor i una probabilitat més robusta (que no presenta zeros) del n-grama i una història simplificada.

  • : història detallada ()
  • : probabilitat més robusta
  • : història simplificada ()

Tècniques basades en back-off[modifica]

Les tècniques basades en back-off calculen la probabilitat de la manera normal en els n-grames vistos durant la fase d'entrenament, i per als casos on aquesta probabilitat és zero, utilitzen una emprant una probabilitat més robusta i una història simplificada.

, si

, si

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]