Nombre vampir

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

En matemàtiques, un nombre vampir v és un nombre natural compost que té un nombre parell de xifres (n) de manera que es pot escriure el nombre v com a producte de dos nombres x i y (que tenen cadascú n/2 xifres, que no acaben els dos amb zero) de manera que v conté totes les xifres de x, un ordre qualsevol. x i y s'anomenen els ullals del vampir.

Exemple: 1.260 és un nombre vampir que té per ullals 21 i 60, ja que 21x60 = 1.260. En canvi, 210x260 = 126.000 no ho és perquè 210 i 600 acaben tots dos amb zero.

Els primers nombres vampirs van aparèixer l'any 1994 en un missatge de Clifford A. Pickover al grup Usenet sci.math i l'article que va escriure més tard es va publicar al capítol 30 del seu llibre Keys to Infinity.

Els nombres vampirs són: 1260, 1395, 1435, 1530, 1827, 2187, 6880, 102510, 104260, 105210, 105264, 105750, 108135, 110758, 115672, 116725, 117067, 118440, 120600, 123354, 124483, 125248, 125433, 125460, 125500, ... (seqüència A014575 in OEIS)

(Traducció parcial dels articles corresponents en anglès/francès)