Norma UNE 166001

De Viquipèdia

La norma UNE 166001 estableix requisits relatius a la planificació, organització, execució i control de projectes d'R+D+i. Requereix, entre altres elements:

  • Justificar de forma prèvia la necessitat i enfocament dels projectes a abordar.
  • Documentar les activitats i resultats.
  • Planificar i programar les activitats, recursos i calendaris dels projectes.
  • Establir una estructura organitzativa del projecte i la definició de responsabilitats.
  • Analitzar els riscos del projecte i planificar la seva gestió.
  • Pressupostar els costos del projecte.
  • Realitzar el seguiment de les activitats i resultats.
  • Disposar d'un pla d'explotació dels resultats.

Vegeu també[modifica]