Oració subordinada adverbial

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Les oracions subordinades adverbials són un tipus d'oracions subordinades que fan en l'oració composta la mateixa funció que un adverbi, és a dir complement circumstancial. En l'oració simple i es poden intercanviar per aquest. N'hi ha de diferents tipus introduïdes per una conjunció determinada i es poden dividir en pròpies i impròpies.

Pròpies[modifica]

Són aquelles que es poden substituir per un adverbi o una locució adverbial. Poden ser de lloc, temps i mode:

  • Temporals: moment en què es produeix el fet.

Nexes: abans que, quan, mentre, després que, des que... Ex.: Quan va arribar, van aplaudir.

  • Locatives: localització del fet.

Nexes: on Ex.: Vés on vulguis.

  • Modals: manera.

Nexes: com, com si... Ex.: Camina com pot.

Impròpies[modifica]

Són aquelles que no es poden substituir per un adverbi o locució adverbial però realitzen en l'oració la funció d'aquests. Poden ser causals, finals, consecutives, comparatives, concessives i condicionals:

  • Causals: indiquen la causa de l'acció.

Nexes: perquè, ja que, com que... Ex.: Vinc perquè no em trobo bé.

  • Finals: indiquen finalitat.

Nexes: perquè, a fi que, per tal que... Ex.: Vinc perquè m'ajudis.

  • Consecutives: expressen conseqüència.

Nexes: tant...que, massa...perquè Ex.: Parla tant que m'atabala.

  • Comparatives: estableixen una comparació (d'inferioritat, igualtat o superioritat).

Nexes: més ...que, menys ...que, tan...com Ex.: És tan alt com son pare.

  • Concessives: expressen una concessió.

Nexes: encara que, malgrat que.. Ex.: Sortirem d'excursió, encara que plogui.

  • Condicionals: expressen condició.

Nexes. si, en cas que... Ex.: Si arribes aviat, anirem al cinema.