Parats

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Descripcio :

Conjunt de marges situats de forma perpendicular a I'eix d'un torrent amb la finalitat d'anul·lar I'escorrentia superficial.

Us :

Doble funci6, de conreu i hidraulica.

Ubicació :

Fons de tàlveg destinat al conreu de I'olivera.

Materials :

Pedra calcaria.

Traçat :

Convex en el sentit de les aigües.

Paraments :

Marges de doble parament de pedra adobada i reble enmig, que formen braons de mes de 2 m d'amplaria, en alguns casos, i elevats per sobre del nivell de la terrassa, per tal d'oposar mes resistencia a I'empemta de I'aigua. Destaca la gran dimensió del pedreny per augmentar la resistencia del marge i les juntes poc closes per tal de facilitar el drenatge, en cas que la marjada superi la capacitat d'infiltració d'aigua. La darrera filada de pedres forma un coronament de rasant.

Elements accessoris :

No presenten cap element accessori.

Localitzacio :

Sa Coma, es Tossals Verds, Escorca.