Plantilla:Infotaula càmera

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Descripció[modifica]

Infotaula càmera{{{model}}}
[[File:{{{imatge}}}|300x300px]]
{{{peu}}}
Marca{{{marca}}} ({{{marca}}})
Tipus{{{tipus}}}
Utilitzat per{{{utilitzat_per}}}
Objectiu de càmera
Muntura d'objectiu{{{muntura_objectiu}}}
Objectiu{{{objectiu}}}
Distància focal{{{distancia_focal}}}  mm
Oberturaf {{{obertura}}}
Elements / Grups{{{elements_objectiu}}}  / {{{grups_objectiu}}}
Fulles de diafragma{{{fulles_diafragma}}}
Distància mínima d'enfocament{{{distancia_enfocament}}}
Enfocament
Visor{{{visor}}}
Pantalla posterior de càmera{{{monitor_posterior}}}
Enfocament{{{modes_enfocament}}}
Àrea d'enfocament{{{area_enfocament}}}
Exposició, Obturador, Enregistrament
Obturador{{{tipus_obturador}}}
Modes de disparament{{{modes_disparament}}}
Temps d'exposició{{{interval_obturador}}}
Bràqueting{{{braqueting_exposicio}}}
Freqüència de mostratge{{{cadencia_imatges}}}
Pel·lícula fotogràfica{{{tipus_pellicula}}}
Enregistrament{{{emmagatzematge}}}
Processament digital d'imatges
Q209121){{{sensor}}}
Format del sensor d'imatge{{{tipus_sensor}}}
Mida{{{mida_sensor}}}
Fabricant{{{fabricant_sensor}}}
Resolució d'imatge{{{resolucio}}}
Processador d'imatge{{{processador_imatge}}}
Sensibilitat ISO{{{interval_ISO}}}
Model EXIF{{{exif_model}}}
Fabricant EXIF{{{exif_fabricant}}}
Característica
Gravació de vídeo{{{enregistrament_video}}}
Font d'energia{{{bateria}}}
Flaix{{{flaix}}}
Video-in video-out{{{connector_AV}}}
Transmissió de dades{{{connector_dades}}}
Codi DX{{{codi_DX}}}
Moviment de pel·lícula motoritzat{{{motor}}}
Motor d'autofocus{{{motor_AF}}}
Estabilitzador d'imatge{{{estabilitzador}}}
Material{{{material}}}
Mida{{{dimensions}}}
Pes{{{pes}}}
Es caracteritza per{{{caracteritza_per}}}
Cronologia
Data de comercialització{{{data_comercialitzacio}}}
Data de fi de disponibilitat{{{fi_produccio}}}
Lloc de producció{{{lloc_produccio}}}
Col·lecció{{{colleccio}}}
Lloc web{{{lloc_web}}}

Descripció dels paràmetres[modifica]

c o Paràmetre Descripció Wikidata
x x model títol
x x imatge Imatge (P18)
x x peu Llegenda (P2096)
x x marca Marca comercial quan és diferent al fabricant. Quan coincideix textualment amb el fabricant, només es mostra un cop Marca (P1716)
x x fabricant Empresa fabricant de l'element Fabricant (P176)
x x tipus Tipologia de l'element. Com la font és la subclasse, poden mostrar-se altres conceptes que sense ser ben bé una tipus, el complementen. Subclasse de (P279)
x utilitzat_per Quin equipament fa servir aquest element, normalment el cas d'un objectiu que es fa servir en una càmera concreta. Utilitzat per (P1535)
x x muntura_objectiu Tipus de muntura normalitzada entre càmera-objectiu Connector (P2935) + qualif. S'aplica a (P518) = Muntura d'objectiu (Q205722)
x objectiu A WD, tots els objectius han de tenir un item propi amb les seves característiques, tant si són intercanviables com si formen part inseparable de la càmera.
El paràmetre objectiu cal que indiqui quin és el que porta una càmera d'objectiu NO intercanviable.
A les càmeres d'objectius intercanviables, NO s'han d'indicar tots els objectius compatibles.
Objectiu de càmera (P11385)
x distancia_focal Distància focal de l'objectiu. Admet 2 valors -mínim i màxim- per zooms.

Si es vol informar l'obertura màxima i mínima per cadascuna de les distàncies focals (màxima i mínima), és a dir 4 obertures, dos per cada focal, caldrà fer-ho indicant les dues Obertura (P7863) de cada focal com a qualificador en cadascun dels valors.
En cas de comptar només amb 2 obertures, no caldrà informar-les aquí.

Distància focal (P2151) + S'aplica a (P518) = Obertura màxima (Q83567989) i/o Obertura mínima (Q83567987) +
opcionalment, Obertura (P7863) = valor d'obertura màxima i mínima per cada distància focal.
x obertura Lluminositat de l'objectiu. Sempre cal informar l'obertura màxima i, opcionalment, la mínima. Obertura (P7863) + qualif
S'aplica a (P518) = Obertura màxima (Q83567989) i/o Obertura mínima (Q83567987)
x elements_objectiu Elements d'objectiu. Nombre de lents que formen l'objectiu Utilitza (P2283) = Elements (Q115743910) + Quantitat (P1114)
x grups_objectiu Grups d'objectiu. Nombre grups en que s'agrupen les lents. Dada que acostuma a anar juntament amb "elements" Utilitza (P2283) = Grups (Q115744033) + Quantitat (P1114)
x fulles_diafragma Fulles de diafragma Utilitza (P2283) = Fulles de diafragma (Q115745185) + Quantitat (P1114)
x distancia_enfocament Distància mínims d'enfocament de l'objectiu. Habitualment en cm. Distància mínima d'enfocament (P11412)
x visor Tipus de visor. En general, incorpora la informació de magnificació i % de cobertura. Manual
x monitor_posterior Característiques del monitor de visualització directa en càmeres digitals. Tecnologia del display (P5307) + Es caracteritza per (P1552) + Amplada (P2049) + Punts per polzada per a la mida original (P10300)
x modes_enfocament Tipologia del moment que l'autofocus actuarà (Manual, automàtic >> One-shot, AI Servo, AI-Focus,.. o similar) Manual
x area_enfocament Seccions i/o punts de mesura que fa servir l'autofocus per actuar Utilitza (P2283) + S'aplica a (P518) = Àrea d'enfocament (Q115685992)
x sensor Equipament de captació de la imatge de càmeres digitals Sensors (P9192)
x tipus_sensor Tipus de sensor Sensors (P9192) + qualif Format de fitxer (P2701)
x resolucio Màxima resolució que pot aconseguir el sensor, en Megapíxels Sensors (P9192) + qualif Mida de les dades (P3575)
x mida_sensor Amplada i alçada del sensor Sensors (P9192) + qualif Alçada (P2048) + Amplada (P2049)
x taxa_bits_sensor Velocitat de transferència del sensor a l'emmagatzematge Sensors (P9192) + qualif Velocitat de transferència de dades (P6711)
x fabricant_sensor Fabricant del sensor Sensors (P9192) + qualif Fabricant (P176)
x processador_imatge Sistema tècnic de conversió de la imatge a digital en càmeres digitals Processador d'imatge (P11387)
x interval_ISO Sensibilitat mínima-màxima que sap tractar la càmera. S'aplica a càmeres digitals Sensibilitat ISO (P6789) + qualif Límit inferior (P5447) + Límit superior (P5448)
x x tipus_obturador forma en que actua l'objectiu per permetre l'entrada de llum: pla focal, electrònic, compost, rotatori, central, de cèl·lula de Kerr,... Utilitza (P2283) = Obturador de pla focal (Q1928801), Obturador rotatori (Q2168086), Obturador compost (Q5156928), Obturador electrònic (Q87715091), Obturador de pla focal (Q1928801), Obturador central (Q190859), Obturador de disc rotatori (Q364330), Obturador de cèl·lula de Kerr (Q4539859) +
qualif S'aplica a (P518) = Obturador (Q691823)
x modes_disparament Formes de controlar l'exposició en disparar: manual, automàtic, semi-automàtic, prioritat a l'exposició, prioritat a la velocitat, programat, etc. Utilitza (P2283) + qualif Modes de la càmera digital (Q6616206)
x interval_obturador Interval de velocitats d'obturador, mínima i màxima Temps d'exposició (P6757) + qualif S'aplica a (P518) = Mínim (Q10585806) i Màxim (Q10578722)
x braqueting_exposicio Amplitud i quantitat d'imatges del bràqueting de la càmera Manual
x cadencia_imatges nombre màxim de fotogrames per segon Freqüència de mostratge (P11413)
x tipus_pellicula Tipus i mida del suport analògic (plaques, pel·lícula, rodet, cartuix,..35 mm, 6x6, ) que enregistra la imatge Format original de pel·lícula (P3803)
x emmagatzematge Tipus de targeta de memòria o similar on enregistrar imatges i/o vídeo en càmeres digitals Emmagatzematge de dades (P4788)
x exif_model Valor que inclourà l'EXIF per aquest model Model EXIF (P2009)
x exif_fabricant Valor que inclourà l'EXIF pel fabricant Fabricant EXIF (P2010)
x enregistrament_video Característiques de la funció de vídeo de la càmera. Manual
x bateria Model de bateries utilitzat Font d'energia (P618) + qualif Codi (P3295), si la P618 és un massa genèric i volem especificar el tipos de bateria + qualif amb Capacitat d'emmagatzemament d'energia (P4140) (opcionals)
x flaix Amb sòcol, integrat, extern, etc. Manual
x connector_AV Tipus de connector pel tractament del vídeo i/o so. Connector (P2935) + qualif S'aplica a (P518) = Video-in video-out (Q643179)
x connector_dades Tipus de connector per extreure els continguts Connector (P2935) + qualif S'aplica a (P518) = Transmissió de dades (Q389772)
x codi_DX La càmera sap interpretar el Codi DX. Utilitza (P2283) + qualif S'aplica a (P518) = Codi DX (Q1156229)
x motor En càmeres analògiques indica si disposa de motorització de l'avançament i rebobinat del rodet Utilitza (P2283) + qualif S'aplica a (P518) = Moviment de pel·lícula motoritzat (Q4304910)
x motor_AF Motor d'autofocus de l'objectiu Utilitza (P2283) + qualif S'aplica a (P518) = Motor d'autofocus (Q115744928)
x x material Material del cos de la càmera Material (P186) + qualif S'aplica a (P518) per indicar la part específica en multi-valors
x x pes Pes del cos de la càmera amb i sense bateria Pes (P2067) + Inclòs (P1012)
x x dimensions Alçada x amplada x fons; també diàmetre pels objectius. veure valors vàlids a {{Bloc_dimensions}}
x diametre Diàmetre objectiu i filtre (es mostrarà amb la resta de dimensions Diàmetre (P2386) + S'aplica a (P518) = Filtre fotogràfic (Q876650) i opcionalment un altre amb Objectiu de càmera (Q192234)
x x caracteritza_per Resistència a l'aigua, segment professional, etc.. Es caracteritza per (P1552)
x x estabilitzador Sistema per aconseguir l'estabilització de la imatge en fotografies i vídeo. És vàlid per indicar sistemes ubicats a la càmera, a l'objectiu o externs, com steadicam (Q744618) or similar. Estabilitzador d'imatge (P11415) = Estabilització a la càmera (Q82470990), Estabilitzador d'imatge (Q31009), Càmera Cardan (Q110996874), SteadyShot (Q4050083) o similar
x x lloc_produccio Lloc de producció Lloc de producció (P1071)
x x data_comercialitzacio Any inici de producció o presentació oficial Data de comercialització (P5204) o Data d'anunci (P6949) o Creació (P571)
x x fi_produccio Data en que s'ha descontinuat el model Data de fi de disponibilitat (P2669) o Data de dissolució o abolició (P576) o Data de finalització (P582)
x x serie Família, sèrie, etc. a la que pertany l'equipament. Als qualificadors s'indica l'equipament que l'ha precedit i succeit dins la sèrie Sèrie (P179) + Anterior (P155) + Següent (P156)
x x predecessor Paràmetre manual equivalent al P155 de la sèrie
x x successor Paràmetre manual equivalent al P156 de la sèrie
x x colleccio Museu i número d'inventari on hi ha un exemplar Col·lecció (P195) + Número d'inventari (P217) + Descrit a l'URL (P973)
x partde Estructura o equipament on es troba inclòs Part de (P361)
x x lloc_web Lloc web oficial. Lloc web (P856)
x x notes Notes al peu manual

Exemples[modifica]

Antigues, d'estudi, plaques, gran format,..[modifica]

Infotaula càmeraKodak Brownie (Q2729831)
2014-365-233 The Basic Brownie Camera (14809795240).jpg
Brownie 2 Modifica el valor a Wikidata
MarcaKodak Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera analògica i línia de productes de càmera Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
Distància focal125  mm Modifica el valor a Wikidata
Oberturaf 11–22 Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Obturadorobturador de pla focal Modifica el valor a Wikidata
Temps d'exposició1/25
1/30 Modifica el valor a Wikidata
Pel·lícula fotogràficaFormat 120 Modifica el valor a Wikidata
Materialcuir sintètic
cartó Modifica el valor a Wikidata


Analògiques: objectiu integrat o intercanviable[modifica]

Infotaula càmeraRollei 35 (Q315368)
Rollei 35 Camera (7169624013).jpg Modifica el valor a Wikidata
FabricantRollei Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera de format 135 Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
Distància focal40  mm Modifica el valor a Wikidata
Oberturaf 2.8 Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització1966 Modifica el valor a Wikidata


Digitals: objectiu integrat i sense; amb visor per l'ull o amb pantalla[modifica]

Infotaula càmeraCanon PowerShot G1 X Mark III (Q56307172)
Canon 1GX Mark III.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaCanon Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera compacta Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
ObjectiuCanon zoom lens 3x 15-45mm F2.8-5.6 IS Modifica el valor a Wikidata
Tipuszoom Modifica el valor a Wikidata
Distància focal15–45  mm Modifica el valor a Wikidata
Oberturaf 2.8–5.6 Modifica el valor a Wikidata
Elements / Grups9  / 8 Modifica el valor a Wikidata
Distància mínima d'enfocament10 cm Modifica el valor a Wikidata
Enfocament
VisorVisor electrònic OLED: 0,39" i 2.360.000 píxels
Pantalla posterior de càmerapantalla de cristall líquid, pantalla tàctil. 3 in. 1.040.000 píxels Modifica el valor a Wikidata
Àrea d'enfocament49 punts AF Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Obturadorobturador de pla focal Modifica el valor a Wikidata
Temps d'exposició30 (mínim)
1/2000 (màxim) Modifica el valor a Wikidata
Freqüència de mostratge9 fps Modifica el valor a Wikidata
EnregistramentTargeta Secure Digital, SDHC i SDXC Modifica el valor a Wikidata
Processament digital d'imatges
Sensor d'imatgeDual Pixel CMOS (Canon)
Format del sensor d'imatgeAPS-C  (22,3 mm x 14,9 mm)
Resolució d'imatge24,2 megapixels Modifica el valor a Wikidata
Processador d'imatgeDIGIC 7 Modifica el valor a Wikidata
Sensibilitat ISO100 (100-25.600) Modifica el valor a Wikidata
Model EXIFCanon PowerShot G1 X Mark III Modifica el valor a Wikidata
Fabricant EXIFCanon Modifica el valor a Wikidata
Característica
Gravació de vídeoFull HD 1080p a 25 fps
Font d'energiabateria d'ió liti, NB-13L. (1.250 mA⋅h) Modifica el valor a Wikidata
Video-in video-outconnector mini-HDMI Modifica el valor a Wikidata
Transmissió de dadesWi-Fi
Bluetooth
USB 2.0 Modifica el valor a Wikidata
Estabilitzador d'imatgeestabilitzador de 4 passes Modifica el valor a Wikidata
Materialaleació de magnesi Modifica el valor a Wikidata
Mida51,4 (alçària) × 115 (amplada) × 77,9 (longitud) mm
Pes399 g, inclòs bateria recarregable, targeta de memòria Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialitzaciónovembre 2017 Modifica el valor a Wikidata
Lloc de produccióJapó Modifica el valor a Wikidata

Modifica el valor a Wikidata

Lloc webcanon.es… Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraCanon EOS 850D (Q93428008)
Canon EOS Kiss X10i 8 Jul 2020a.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaCanon Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera rèflex digital d'una òptica Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
Muntura d'objectiuMuntura Canon EF
Muntura Canon EF-S Modifica el valor a Wikidata
Objectiu4-element 116 mm f/8 fixe
Enfocament
Pantalla posterior de càmerapantalla de cristall líquid, pantalla tàctil, color, pantalla articulada. 3 in. 1.040.000 píxels Modifica el valor a Wikidata
Àrea d'enfocament45 punts AF en creu Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Obturadorobturador de pla focal Modifica el valor a Wikidata
Temps d'exposició30 (mínim)
1/4000 (màxim) Modifica el valor a Wikidata
Freqüència de mostratge7 fps Modifica el valor a Wikidata
EnregistramentTargeta Secure Digital, SDHC i SDXC Modifica el valor a Wikidata
Processament digital d'imatges
Sensor d'imatgeDual Pixel CMOS (Canon)
Format del sensor d'imatgeAPS-C  (22,3 mm x 14,9 mm)
Resolució d'imatge24,1 megapixels Modifica el valor a Wikidata
Processador d'imatgeDIGIC 8 Modifica el valor a Wikidata
Sensibilitat ISO100 (100-25.600) Modifica el valor a Wikidata
Model EXIFCanon EOS 850D, Canon EOS Kiss X10i i Canon EOS Rebel T8i Modifica el valor a Wikidata
Fabricant EXIFCanon Modifica el valor a Wikidata
Característica
Font d'energiabateria d'ió liti, LP-E17. (1.040 mA⋅h) Modifica el valor a Wikidata
Video-in video-outconnector mini-HDMI
Jack Modifica el valor a Wikidata
Transmissió de dadesWi-Fi
Bluetooth
USB 2.0 Modifica el valor a Wikidata
Materialalumini
policarbonat
fibra de vidre Modifica el valor a Wikidata
Mida76,2 (alçària) × 131 (amplada) × 102,6 (longitud) mm
Pes515 g, inclòs bateria recarregable, targeta de memòria Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització25 juny 2020 Modifica el valor a Wikidata
Lloc de produccióJapó Modifica el valor a Wikidata

Sèrie Canon EOS
Modifica el valor a Wikidata

Lloc webcanon.es… Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraCanon EOS 6D Mark II (Q31201954)
Canon EOS 6D Mark II by EF50mm F1.2L USM.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaCanon Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera rèflex digital d'una òptica Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
Muntura d'objectiuMuntura Canon EF Modifica el valor a Wikidata
Enfocament
Pantalla posterior de càmerapantalla de cristall líquid, pantalla tàctil. 3 in. 1.040.000 píxels Modifica el valor a Wikidata
Àrea d'enfocament45 punts AF en creu Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Obturadorobturador de pla focal Modifica el valor a Wikidata
Temps d'exposició1/4000 Modifica el valor a Wikidata
Freqüència de mostratge6,5 fps Modifica el valor a Wikidata
EnregistramentTargeta Secure Digital, SDHC i SDXC Modifica el valor a Wikidata
Processament digital d'imatges
Sensor d'imatgeDual Pixel CMOS (Canon)
Format del sensor d'imatgeFull Frame  (35,9 mm x 24 mm)
Resolució d'imatge26,2 megapixels Modifica el valor a Wikidata
Processador d'imatgeDIGIC 7 Modifica el valor a Wikidata
Sensibilitat ISO100 (100-40.000) Modifica el valor a Wikidata
Model EXIFCanon EOS 6D Mark II Modifica el valor a Wikidata
Fabricant EXIFCanon Modifica el valor a Wikidata
Característica
Font d'energiabateria d'ió liti, LP-E6N. (2.130 mA⋅h) Modifica el valor a Wikidata
Video-in video-outconnector mini-HDMI
Jack Modifica el valor a Wikidata
Transmissió de dadesBluetooth
USB 2.0
Wi-Fi Modifica el valor a Wikidata
Materialalumini
policarbonat
fibra de vidre Modifica el valor a Wikidata
Mida74,8 (alçària) × 144 (amplada) × 110,5 (longitud) mm
Pes765 g, inclòs bateria recarregable, targeta de memòria Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització29 juny 2017 Modifica el valor a Wikidata
Lloc de produccióTòquio Modifica el valor a Wikidata

Sèrie Canon EOS
Modifica el valor a Wikidata

Lloc webusa.canon.com… Modifica el valor a Wikidata


Infotaula càmeraNikon Coolpix P1000 (Q56277951)
Nikon COOLPIX P1000.jpg Modifica el valor a Wikidata
FabricantNikon Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera digital i Càmera Bridge Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Freqüència de mostratge7 fps Modifica el valor a Wikidata
EnregistramentTargeta Secure Digital, SDHC i SDXC Modifica el valor a Wikidata
Processament digital d'imatges
Sensor d'imatgesensor CMOS
Format del sensor d'imatge1/2,3"  (6,3 mm x 4,72 mm)
Resolució d'imatge16 megapixels Modifica el valor a Wikidata
Sensibilitat ISO100 (100-1.600) Modifica el valor a Wikidata
Model EXIFNikon P1000 Modifica el valor a Wikidata
Fabricant EXIFNikon Modifica el valor a Wikidata
Característica
Font d'energiabateria d'ió liti, EN-EL20a. (1.100 mA⋅h) Modifica el valor a Wikidata
Video-in video-outJack
connector mini-HDMI Modifica el valor a Wikidata
Transmissió de dadesBluetooth
Wi-Fi
USB 2.0 Modifica el valor a Wikidata
Pes1.415 g, inclòs bateria recarregable, targeta de memòria Modifica el valor a Wikidata


Especials: polaroids, drons, gopro, telèfons[modifica]

Infotaula càmeraPolaroid SX-70 (Q3394062)
Polaroid SX-70 (4462345243).jpg Modifica el valor a Wikidata
FabricantPolaroid Modifica el valor a Wikidata
TipusCàmera instantània i càmera rèflex d'una òptica Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
Distància focal116  mm Modifica el valor a Wikidata
Oberturaf 8–22 Modifica el valor a Wikidata
Elements4 Modifica el valor a Wikidata
Distància mínima d'enfocament30 cm Modifica el valor a Wikidata
Enfocament
EnfocamentManual i automàtic
Exposició, Obturador, Enregistrament
Temps d'exposició10 (mínim)
1/250 (màxim) Modifica el valor a Wikidata
Pel·lícula fotogràficaCartutx SX 70 Modifica el valor a Wikidata
Característica
Materialmetall Modifica el valor a Wikidata
Pes680 g Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització1972 Modifica el valor a Wikidata
Data de fi de disponibilitat1981 Modifica el valor a Wikidata
Lloc de produccióEstats Units d'Amèrica Modifica el valor a Wikidata

Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraDJI Pocket 2 (Q110996843)
DJI Pocket 2.jpg Modifica el valor a Wikidata
FabricantDJI Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera d'acció i videocàmera de mà Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Temps d'exposició8 (mínim)
1/8000 (màxim) Modifica el valor a Wikidata
EnregistramentTargeta Secure Digital Modifica el valor a Wikidata
Processament digital d'imatges
Sensor d'imatgesensor CMOS
Resolució d'imatge64 megapixels Modifica el valor a Wikidata
Sensibilitat ISO100 (100-6.400) Modifica el valor a Wikidata
Característica
Font d'energiaBateria d'ió liti en polímer, LP-E17. (875 mA⋅h) Modifica el valor a Wikidata
Mida124,7 (alçària) × 38,1 (amplada) × 30 (fons) mm
Pes117 g Modifica el valor a Wikidata
Cronologia

Modifica el valor a Wikidata

Lloc webdji.com… Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraSputnik (càmera fotogràfica) (Q28007197)
Sputnik stereo camera.jpg Modifica el valor a Wikidata
FabricantLOMO Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera estereoscòpica i càmera amb pel·lícula format 120 Modifica el valor a Wikidata
Enfocament
VisorVisor de paral·laxi mirall de Lubitel-2
Exposició, Obturador, Enregistrament
Temps d'exposició10 (mínim)
1/175 (màxim) Modifica el valor a Wikidata
Pel·lícula fotogràficaformat mitjà Modifica el valor a Wikidata
Característica
Mida152 (alçària) × 145 (amplada) × 100 (fons) mm
Pes840 g Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització1944 Modifica el valor a Wikidata
Data de fi de disponibilitat1973 Modifica el valor a Wikidata
Lloc de produccióUnió Soviètica Modifica el valor a Wikidata


Infotaula càmeraDJI Air 2S (Q107674157)
DJI Air 2S in flight (cropped).jpg Modifica el valor a Wikidata
FabricantDJI Modifica el valor a Wikidata
Tipusvehicle aeri no tripulat Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
EnregistramentTargeta Secure Digital, MicroSDHC i MicroSD Modifica el valor a Wikidata
Processament digital d'imatges
Sensor d'imatgesensor CMOS
Resolució d'imatge20 megapixels Modifica el valor a Wikidata
Sensibilitat ISO100 (100-6.400) Modifica el valor a Wikidata
Model EXIFDJI Air 2S Modifica el valor a Wikidata
Fabricant EXIFDJI Modifica el valor a Wikidata
Característica
Font d'energiabateria d'ió liti. (3.750 mA⋅h) Modifica el valor a Wikidata
Transmissió de dadesBluetooth
Wi-Fi Modifica el valor a Wikidata
Pes595 g Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització15 abril 2021 Modifica el valor a Wikidata
Lloc de produccióRepública Popular de la Xina Modifica el valor a Wikidata


Modifica el valor a Wikidata

Lloc webdji.com… Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraGoPro Hero 7 Black (Q60198342)
FabricantGoPro Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera d'acció Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
ObjectiuGopro 15mm F2.8 Modifica el valor a Wikidata
Tipusobjectiu ull de peix Modifica el valor a Wikidata
Distància focal15  mm Modifica el valor a Wikidata
Oberturaf 2.8 Modifica el valor a Wikidata
Enfocament
Pantalla posterior de càmerapantalla de cristall líquid, pantalla tàctil. 2 in Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
EnregistramentTargeta Secure Digital, SDHC i SDXC Modifica el valor a Wikidata
Processament digital d'imatges
Sensor d'imatgesensor CMOS
Resolució d'imatge12 megapixels Modifica el valor a Wikidata
Model EXIFHERO7 Black Modifica el valor a Wikidata
Fabricant EXIFGoPro Modifica el valor a Wikidata
Característica
Font d'energiabateria d'ió liti. (1.220 mA⋅h) Modifica el valor a Wikidata
Video-in video-outconnector mini-HDMI Modifica el valor a Wikidata
Transmissió de dadesBluetooth
Wi-Fi
USB-C Modifica el valor a Wikidata
Mida44,9 (alçària) × 62,3 (amplada) × 33 (longitud) mm
Pes116 g Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització20 setembre 2018 Modifica el valor a Wikidata

Modifica el valor a Wikidata


Sèries[modifica]

Infotaula càmeraSèrie Nikon F (Q1991968)
Nikonf.jpg Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera rèflex d'una òptica i línia de productes de càmera Modifica el valor a Wikidata
Utilitzat perNASA, Skylab, fotògraf professional, fotoperiodista i Nick Nolte Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Pel·lícula fotogràfica35 mm Modifica el valor a Wikidata
Característica
Es caracteritza perprofessionalisme Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització1957 Modifica el valor a Wikidata
Data de fi de disponibilitatoctubre 2020 Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraNikon F2 (Q788315)
Nikon F2 DE1.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaNikon Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera rèflex d'una òptica Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Pel·lícula fotogràfica35 mm Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització1971 Modifica el valor a Wikidata


Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraNikon F3 (Q1470486)
F3big.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaNikon Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera rèflex d'una òptica i càmera analògica Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització1980 Modifica el valor a Wikidata
Data de fi de disponibilitat2001 Modifica el valor a Wikidata


Modifica el valor a Wikidata


Objectius de dist.focal fixa, zoom, integrat a la càmera[modifica]

Infotaula càmeraCanon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM (Q68853566)
Canon EFS 55-250 STM.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaCanon Modifica el valor a Wikidata
Tipuszoom i teleobjectiu Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
Muntura d'objectiuMuntura Canon EF-S Modifica el valor a Wikidata
Distància focal+ Obertura55 mm (f 4-22)
250 mm (f 5.6-32) Modifica el valor a Wikidata
Elements / Grups15  / 12 Modifica el valor a Wikidata
Fulles de diafragma7 Modifica el valor a Wikidata
Característica
Mida111,2 (longitud) mm
objectiu de càmera: 70 (diàmetre) mm
Filtre fotogràfic: 58 (diàmetre) mm
Pes375 g Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització22 agost 2013 Modifica el valor a Wikidata

Modifica el valor a Wikidata

Lloc webcanon.at… Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraCanon EF 70-200mm F2.8L IS III USM (Q114796419)
Canon EF 70-200mm f2.8L IS III USM.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaCanon Modifica el valor a Wikidata
Tipuszoom i teleobjectiu Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
Muntura d'objectiuMuntura Canon EF-S Modifica el valor a Wikidata
Distància focal70–200  mm Modifica el valor a Wikidata
Oberturaf 2.8 Modifica el valor a Wikidata
Elements / Grups23  / 19 Modifica el valor a Wikidata
Fulles de diafragma8 Modifica el valor a Wikidata
Característica
Mida199 (longitud) mm
objectiu de càmera: 89 (diàmetre) mm
Filtre fotogràfic: 77 (diàmetre) mm
Pes1.480 g Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització1r agost 2018 Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraCanon zoom lens 3x 15-45mm F2.8-5.6 IS (Q115782662)
FabricantCanon Modifica el valor a Wikidata
Tipuszoom Modifica el valor a Wikidata
Utilitzat perCanon PowerShot G1 X Mark III Modifica el valor a Wikidata
Objectiu de càmera
Distància focal15–45  mm Modifica el valor a Wikidata
Oberturaf 2.8–5.6 Modifica el valor a Wikidata
Elements / Grups9  / 8 Modifica el valor a Wikidata
Distància mínima d'enfocament10 cm Modifica el valor a Wikidata

Lloc webcanon.es… Modifica el valor a Wikidata


càmera vídeo[modifica]

Infotaula càmeraPanasonic AG-HVX200 (Q13360211)
P2panasonichvx200.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaPanasonic Modifica el valor a Wikidata
Tipusvideocàmera de mà i càmera digital Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
EnregistramentPanasonic P2 Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització29 desembre 2005 Modifica el valor a Wikidata


Casos per proves[modifica]

Infotaula càmeraCanon A-1 (Q62997)
Canon A-1.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaCanon Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera de format 135, càmera analògica i càmera rèflex d'una òptica Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
Modes de disparamentprograma automàtic complert
prioritat a l'obertura
prioritat al disparador Modifica el valor a Wikidata
Pel·lícula fotogràfica35 mm Modifica el valor a Wikidata
Característica
Cronologia
Data de comercialitzacióabril 1978 Modifica el valor a Wikidata

Sèrie Canon A

Modifica el valor a Wikidata
Infotaula càmeraCanon EOS 50D (Q64475)
Canon EOS 50D with EF-S 18-55 mm IS.jpg Modifica el valor a Wikidata
MarcaCanon Modifica el valor a Wikidata
Tipuscàmera rèflex digital d'una òptica Modifica el valor a Wikidata
Exposició, Obturador, Enregistrament
EnregistramentTargeta CompactFlash i Microdrive (disc dur) Modifica el valor a Wikidata
Processament digital d'imatges
Sensor d'imatgeAPS-C Modifica el valor a Wikidata
Model EXIFCanon EOS 50D Modifica el valor a Wikidata
Fabricant EXIFCanon Modifica el valor a Wikidata
Característica
Mida146 (amplada) × 108 (longitud) × 74 (gruix) mm
Pes730 g Modifica el valor a Wikidata
Cronologia
Data de comercialització2008 Modifica el valor a Wikidata

Sèrie Canon EOS

Modifica el valor a Wikidata