Plantilla:Map draw

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Plantilla per dibuixar objectes sobre un mapa amb punts d'interès, línies o polígons. Clicant a sobre s'amplia el mapa dinàmic a pantalla completa obtenint informació per cada un dels objectes.

Aquesta plantilla és una ajuda per construir la sintaxi geoJSON de l'extensió Kartographer amb una estructura flexible de paràmetres. Alguns valors es poden calcular automàticament o prendre de Wikidata.

Sintaxi[modifica]

Sintaxi simple per un sol objecte:

{{map draw}} treu un mapa estàndard amb les coordenades de l'article a Wikidata.
{{map draw | coordenades }}

Sintaxi completa:

{{map draw
  |type= |latitude= |longitude= |zoom= 
  |height= |width= |text= |align= |frameless= |class= |item=
  |coordinates= |title= |description= |image= 
  |marker-color= |marker-size= |marker-symbol=
  |stroke= |stroke-width= |stroke-opacity=
  |fill= |fill-opacity=
  |geotype= |ids=
    |geotype1=Point |coordinates1/ids1= |marker-color1= |marker-size1= |marker-symbol1= |title1/description1/image1= 
    |geotype2=LineString |coordinates2/ids2= |stroke2= |stroke-width2= |stroke-opacity2= |title2/description2/image2= 
    |geotype3=Polygon |coordinates3/ids3= |fill3= |fill-opacity3= |stroke3= |stroke-width3= |stroke-opacity3= |title3/description3/image3= 
    |geotype4=circle |radius4/radiuskm4 = |coordinates4/ids4= |edges4 |turn= |fill4= |fill-opacity4= |stroke4= |stroke-width4= |stroke-opacity4= |title4/description4/image4= 
    |geotype5=geoshape/geomask/geoline |ids5= |fill5= |fill-opacity5= |stroke5= |stroke-width5= |stroke-opacity5= |title5= |description5= |image5= 
    |geotype6=page |commons6= 
    |geotype7=named |from7= 
    |...
}}

L'única dada requerida són les coordenades, o bé especificades en el paràmetre o bé disponibles a Wikidata. Per a objectes externs geotype és requerit. Tots els altres paràmetres són opcionals.

Els paràmetres numerats són per combinar diferents objectes. Han de seguir una numeració correlativa a partir de l'1.

Dades del mapa
 • item (opcional): per a mostres o proves, l'ítem de Wikidata d'on traurà els valors per defecte.
 • type (opcional): tipus de representació. Valors:
  • type =mapframe (per defecte): genera un mapa estàtic en un marc com a vista prèvia per accedir al mapa dinàmic.
  • type =maplink: mostra un enllaç pel mapa amb una icona i un text.
 • latitude / longitude (opcional): Coordenades del centre del mapa a representar, en versió decimal. Per defecte calcula el centre de tots els punts representats, només serà necessari si es vol centrar el mapa en un altre punt.
 • zoom (opcional): nivell de zoom del mapa (0-18): 0=mapa mundi, 9-11=regió, 13=ciutat, 19=edifici. Per defecte calcula el zoom mínim per encabir tots els punts en el marc definit per height i width. Per un sol punt usa el paràmetre default_zoom o bé per defecte 9.

Dades per mapframe:

 • height / width (opcional): alçada i amplada del mapa en píxels. Per defecte és 300 (300px x 300px), la mida habitual en infotaules i apropiada per a dispositius mòbils.
 • text (opcional): text al peu del mapa.
 • align (opcional): alineació del mapa. Valors: left, center, right. Per defecte és right.
 • frameless (opcional): amb qualsevol valor mostra el mapa sense marc. És incompatible amb el paràmetre text.
 • item (opcional): element de Wikidata d'on obtenir les dades de coordenades i àrea. Per defecte usa l'element associat a la pàgina. No caldrà si ja es defineixen les coordenades centrals o bé s'inclouen diferents objectes.

Dades per maplink:

 • text (opcional): text de l'enllaç. Per defecte mostrarà les coordenades en cas d'un sol objecte.
 • class (opcional): format CSS a aplicar amb una class que estigui definida a Mediawiki:Common.css, per exemple class=infobox. Amb class=no-icon no mostra la icona davant de l'enllaç.
Dades dels objectes

Es pot definir més d'un objecte numerant els paràmetres N correlativament a partir de l'1. En cas de no existir el paràmetreN prendrà el valor del paràmetre sense la numeració.

Paràmetres comuns a tots els tipus d'objectes:

 • geotype / geotypeN: tipus d'objecte. Valors:
  • Per objectes dibuixats (opcional): Point, MultiPoint, LineString, Polygon, circle. L'obté a partir del format de les coordenades. Només és necessari en el cas MultiPoint que té el mateix format que LineString. El tipus circle genera un format Polygon de 32 cares.
  • Per objectes externs importats d'OpenStreetMap amb "ids" de Wikidata (opcional si és l'ítem associat):
   • geoshape: polígon amb l'àrea interior marcada,
   • geomask: polígon amb l'àrea exterior marcada,
   • geoline: polígon amb només la línia de contorn; per a objectes lineals funciona en pocs casos, pendent de phab:T156433.
  • Per objectes externs importats de Commons en l'espai Data: i l'extensió .map:
   • page (opcional) afegit per clarificació, amb el paràmetre "commons" ja usa geotype=page.
  • Per les coordenades d'una pàgina definides amb {{coord}}:
   • named, obté les coordenades de les plantilles coord que tinguin el paràmetre name per tractar-les com a MultiPoint.
  • Per saltar-se un objecte, en cas de múltiples objectes consecutius definits de forma condicional:
   • geotypeN=none, ignora totes les definicions per l'objecte N.
 • coordinates / coordinatesN (opcional): Coordenades en versió decimal. Com alternativa per un sol objecte pot ser el primer paràmetre sense nom. Per defecte l'obté de Wikidata. Per a dades externes no s'usa. Formats:
  • Un punt: amb el format «latitud , longitud».
  • Una línia o multipunt: consta de diversos punts amb les coordenades separades per un punt i coma: «punt ; punt...»
  • Un polígon: és una línia de contorn amb la darrera coordenada igual a la primera per tancar-lo. Un forat en l'interior de l'àrea és un altre polígon separat per dos punts: «línia_contorn : línia_contorn...»
 • idsN (opcional): com alternativa a coordinatesN per obtenir-les del Qid de Wikidata. Per a línia, multipunt o polígon poden ser diversos valors separats per una coma. Per a dades externes té una altra funció, vegeu més avall.
 • title / titleN (opcional): Títol de l'etiqueta de l'objecte.
 • description / descriptionN (opcional): Descripció de l'objecte, com a subtítol en l'etiqueta.
 • image / imageN (opcional): Imatge en l'etiqueta de l'objecte, amb el nom del fitxer sense prefix.
Dades per a punts
 • marker-color / marker-colorN (opcional): Color del marcador del punt amb format CSS. Per defecte és "#7e7e7e". Vegeu la llista de colors.
 • marker-size / marker-sizeN (opcional): Mida dels marcadors. Valors: small, medium, large; per defecte és medium.
 • marker-symbol / marker-symbolN (opcional): Símbol dins del marcador, per defecte cap. Valors:
  • marker-symbol(N) = -number, numera correlativament tots els punts. També accepta un número determinat entre 0 i 9.
  • marker-symbol(N) = -letter, marca els punts amb lletres A, B, C... També accepta una lletra determinada entre a i z, en minúscula.
  • marker-symbol(N) = icona, amb el nom d'una de les icones disponibles: Maki Icons.
Dades per a línies
 • stroke / strokeN (opcional): Color de la línia amb format CSS. Per defecte és "#555555". Vegeu la llista de colors.
 • stroke-width / stroke-widthN (opcional): Amplada de la línia amb valor numèric igual o major a 0, per defecte 2.
 • stroke-opacity / stroke-opacityN (opcional): Opacitat de la línia amb valor decimal entre 0 i 1, per defecte 1.0.
Dades per a polígons
 • fill / fillN (opcional): Color del polígon, excepte forats, amb format CSS. Per defecte és "#555555". Vegeu la llista de colors. En cas de geotype=geoshape és de l'interior del polígon, en cas de geotype=geomask és l'exterior.
 • fill-opacity, fill-opacityN (opcional): Opacitat del polígon amb valor decimal entre 0 i 1, per defecte 0.6. En cas de geotype=geoshape és de l'interior del polígon, en cas de geotype=geomask és l'exterior.

També utilitza stroke / stroke-width / stroke-opacity per la línia de contorn del polígon.

Dades per a cercles
 • radius / radiusN (necessari): Radi del cercle en metres. Amb les coordenades com a centre genera un polígon regular sobre la figura del cercle.
 • radiuskm / radiuskmN: Valor alternatiu a radius expressat en quilòmetres.
 • edges / edgesN (opcional): Número de cares del polígon. Per defecte són 32, en general suficients per aproximar a un cercle.
 • turn / turnN (opcional): Gir del polígon amb valor entre 0 i 1. Per defecte és 0 generant el primer punt del polígon als 0º del cercle. Per exemple amb edges=3 i turn=0.5 inverteix el triangle amb el primer punt a 180º.

A més, utilitza els mateixos paràmetres que un polígon.

Dades per a objectes externs
 • ids / idsN (opcional) d'OSM: identificador de l'element de Wikidata (Q...) Poden ser diversos identificadors separats per una coma. Per defecte obté l'identificador de la pàgina actual. Amb aquest identificador obté l'objecte d'OpenStreetMap si allà està definida la propietat wikidata=Q... Es poden utilitzar també els paràmetres per a polígons.
 • commons / commonsN: títol del fitxer de Commons sense el prefix "Data:" i amb l'extensió ".map". Vegeu c:Special:Allpages/Data: i mw:Help:Map Data.
Dades per a les coordenades d'una pàgina

Amb geotype=named,

 • from / fromN (opcional): títol de la pàgina, per defecte l'actual. Pot incloure una secció per a més eficiència del procés de transclusió de dades.

També utilitza els paràmetres per a punts.

Obtenció del zoom[modifica]

Resum i especificacions sobre l'obtenció del zoom del mapa.

 • Si hi ha més d'una coordenada, sigui més d'un punt, o una línia o un polígon, calcula el centre del mapa i el zoom per encabir-hi totes les coordenades. Obté els extrems dels quatre punts cardinals. Calcula el centre geogràfic dels quatre extrems. Calcula les distàncies màximes de latitud i longitud, tenint en compte que les distàncies varien segons la latitud. Calcula el zoom mínim, entre 19 i 0, per a que les distàncies hi entrin en els valors height i width de la finestra. Aquesta finestra té un marge no útil de 50px per la icona de maximitzar de dalt a la dreta, la icona de zoom en previsualització a dalt a l'esquerra i el peu amb els crèdits.
 • Si només hi ha una coordenada, sigui perquè només s'ha definit un punt, o bé perquè s'ha obtingut de Wikidata, cosa que també passa quan s'usen dades externes d'OSM o de Data Commons sense tenir el detall de les coordenades, el procés és el següent, per ordre:
 1. El valor del paràmetre zoom.
 2. Obtenció de Superfície (P2046) o de Superfície de conca hidrogràfica (P2053), fent conversió d'unitats si és necessari. S'aproxima la superfície a un cercle i s'obtenen els quatre extrems. (Segueix amb els mateixos càlculs de més amunt).
 3. Obtenció de Població (P1082) i càlcul de l'àrea estimant una densitat mitjana per a zones habitades de 100 hab/m² (vegeu en:Population density). (Segueix amb els mateixos càlculs de més amunt).
 4. Repetició dels punts 2 i 3 aplicats a l'element Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131). Per exemple un edifici o una muntanya no tindran ni superfície ni població i s'aplica l'àrea de la seva unitat administrativa.
 5. El valor del paràmetre default_zoom.
 6. Valor per defecte final de 9.

Exemples[modifica]

Mostra de diferents tipus de mapes: Plantilla:Map draw/ús/exemples.

Ajuda[modifica]

Vegeu a Plantilla:Map draw/ús/ajuda algunes eines d'ajuda.

Vegeu a Plantilla:Map draw/generar Map Data instruccions per a generar un Map Data a partir d'un Map draw

En cas de dificultats, pregunteu a Plantilla Discussió:Map draw.

Vegeu també[modifica]

 • Plantilles per col·locar marques en un mapa:
Plantilla Descripció
Específiques de mapes
{{Map draw}} Utilitzen l'OpenStreetMap, permetent la forma interactiva a pantalla completa i modificant el zoom. Així no cal crear un mapa. Permet dibuixar-hi marques (numèriques o d'icones) sense etiquetes (en mode no interactiu), línies, cercles, polígons, àrees predeterminades o àrees creades i desades a Commons.
{{OSM Location map}} Permet dibuixar-hi marques (numèriques o d'icones) amb/sense etiquetes, peu de mapa, mapa de mini-localitzador i dibuix superposat.
{{Location map}} Utilitzen (les mateixes) definicions de mapes, a crear o de ja existents a Categoria:Mòduls de mapes. Mapes de relleu i històrics. Es poden incloure en la mateixa plantilla diversos mapes. Permet un dibuix superposat. Col·loca una sola marca (usualment amb etiqueta) sobre un mapa, segons una ubicació de coordenades.
{{Location map+}} Com {{Location map}}, però amb múltiples marques amb etiquetes, etiquetes soles o marques soles. Preferible a la següent plantilla.
{{Location map many}} Mantinguda per compatibilitat
Per un propòsit general
{{Overlay}} Col·loca fins a 30 etiquetes de números o de colors en la imatge, tot creant una llegenda, en una posició relativa per a cada etiqueta
{{Site plan}} Col·loca una imatge d'una marca (a escollir) sobre una imatge, de mida seleccionable, en una posició relativa
{{Superimpose}} o {{Sobreposat}} Col·loca una sola imatge sobre una altra, en una posició absoluta
{{Superimpose2}} Com l'anterior, però per col·locar fins a 50 imatges.