Plantilla:Multicol

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Plantilla per repartir i mostrar text en columnes:

 • Repartiment automàtic o manual de les línies.
 • El repartiment automàtic en columnes té en compte no trencar les línies que contenen "sublínies". Així, les "sublínies" sempre estaran sota de la línia principal i, per tant, en la mateixa columna. El motiu és millorar-ne la lectura. Un exemple de línia amb "sublínies" seria:
Línia 1
 • Sublínia 1.1
 • Sublínia 1.2
 • Pel grup de columnes: es pot definir amplada, encapçalament, peu, color de fons, alineació. L'alineació a dreta o esquerra permet que el text de l'article flueixi per l'altre costat.
 • Per a les columnes, es pot definir:
  • Que l'amplada de cadascuna sigui igual o ajustada al contingut.
  • La separació entre columnes.


Sintaxi[modifica]

El mode més senzill és: {{Multicol|n_cols=|línies=
línia 1
línia 2
..
}}

On:

 • n_cols és el nombre de columnes (per defecte 1)

Cada línia pot contenir sublínies, per exemple:

línia 1

 • sublínia 1.1
 • sublínia 1.2


Quan es reparteixin les línies les sublínies sempre estaran sota de la línia principal i en la mateixa columna.

nom del paràmetre què fa
en anglès en català
lines línies Les línies, únic camp obligatori.

Una línia que sigui "---" indica salt de columna manual. Si va seguida d'una mida (en px, em o %), aquesta indica la mida de l'amplada de la columna.

col_n n_cols Nombre de columnes. Es comprovarà que no hi hagi una línia "separadora" (que tingui de començament --), si hi és es considerarà que és un salt de columna manual, llavors el nombre de columnes es calcularà pel nombre de línies "separadores".
width amplada Nombre. Màxim espai ocupat per les columnes. El número pot ser en px, em o %. Per defecte ocupa l'amplada segons l'amplada de ocupada per les línies.
same_width id_amplada Booleà, Si és que sí, l'amplada de les columnes serà igual per a totes elles, independentment de l'amplada ocupada per les línies. Per defecte l'amplada depèn de l'amplada ocupada per les línies.
header encapçalament A dalt de les columnes, apareixerà en negreta i centrat. Altrament podeu utilitzar encapçalament_lliure.
footer peu A baix de les columnes.
h_align alineació_h Es pot determinar que s'alinei al centre/center, a la dreta/right o a l'esquerra/left. Només té efecte si l'amplada no és del 100%. Si s'alinea a dreta o esquerra, el text de l'article podrà fluir pel costat (com en una imatge inserida).
v_align alineació_v Per defecte s'alinea a dalt, però es pot determinar que s'alinei al centre/center o avall/bottom.
col_sep sep_cols Estableix els marges de separació del text entre les columnes. El número pot ser en px, em. Per defecte és 0.6em per costat de columna.
bg_color color_fons Color de fons. Per defecte és transparent.
free_header encapçalament_lliure A dalt de les columnes. És una alternativa a encapçalament. No té estil definit.
header_bg_color color_fons_encapçalament Color de fons de l'encapçalament. Per defecte és transparent o del color de fons.
footer_bg_color color_fons_peu Color de fons del peu. Per defecte és transparent o del color de fons.

Exemples[modifica]

Llista puntejada[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
línies =
*[[Primer]]
*Segon
*Tercer
*Quart
*'''Cinquè'''
*{{color|red|Sisè}}
*Setè
}}
 • Cinquè
 • Sisè
 • Setè


Llista no puntejada[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 3|
línies =
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè
Setè
}}

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

Setè


Alineació horitzontal[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 3|
alineació_h=centre|
línies =
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè
Setè
}}

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

Setè


Alineació vertical[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 3|
alineació_v = centre|
línies =
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè
Setè
}}

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

Setè


Text al costat[modifica]

No utilitzeu el text al costat per a més d'una o dues columnes.

{{Multicol|
alineació_h = dreta|
línies =
Primer
Segon
}}
{{lorem}}

Primer

Segon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


{{Multicol|
alineació_h = esquerra|
n_cols = 2|
encapçalament = Explicació|
línies =
'''Primer'''
Nota

'''Segon'''
Nota 1
Nota 2
}}
{{lorem}}
{{lorem}}
Explicació

Primer
Nota

Segon
Nota 1
Nota 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Llista amb salt de columna manual[modifica]

{{Multicol|
línies =
Primer
Segon
---
Tercer
Quart
---
Cinquè
Sisè
Setè
}}

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

Setè


Color de fons[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
color_fons = LightYellow|
línies =
Una
Dues
Tres
Quatre
}}

Una

Dues

Tres

Quatre


Llista no puntejada amb encapçalament i peu[modifica]

Estil predefinit de l'encapçalament[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 3|
encapçalament = Encapçalament|
línies =
Primer
Segon
Tercer<ref>Referència al peu d'aquestes columnes</ref>
Quart
Cinquè
Sisè
Setè|
peu=<references/>
}}
Encapçalament

Primer

Segon

Tercer[1]

Quart

Cinquè

Sisè

Setè

 1. Referència al peu d'aquestes columnes


Estil d'encapçalament definit per l'usuari[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 3|
color_fons = Snow|
encapçalament_lliure = '''{{color|green|Encapçalament}}'''
<small>(amb una nota a sota, amb text petit)</small>|
color_fons_encapçalament = Lavender|
línies =
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè
Setè|
peu=Aquesta és una nota al peu de les columnes|
color_fons_peu = Lavender|
}}
Encapçalament
(amb una nota a sota, amb text petit)

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

Setè

Aquesta és una nota al peu de les columnes


Modificant l'amplada[modifica]

Amplada de les columnes proporcional al contingut[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
amplada = 50%|
color_fons = LightYellow|
línies =
Una línia, més o menys llarga
Altra
}}

Una línia, més o menys llarga

Altra


Amplada de les columnes proporcional a l'amplada total[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
amplada = 50%|
id_amplada = sí|
color_fons = LightYellow|
línies =
Una línia, més o menys llarga
Altra
}}

Una línia, més o menys llarga

Altra


Modificant el marge de les columnes[modifica]

Sense modificar[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
línies =
Una línia, més o menys llarga
Altra
}}

Una línia, més o menys llarga

Altra


Modificant-lo[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
sep_cols = 1.2em|
línies =
Una línia, més o menys llarga
Altra
}}

Una línia, més o menys llarga

Altra


Línies heterogènies[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
línies =
Una línia, més o menys llarga
Amb la 1ª
També amb la 1ª

Altre

Final
}}

Una línia, més o menys llarga
Amb la 1ª
També amb la 1ª

Altre

Final


{{Multicol|
n_cols = 2|
línies =
Una línia, més o menys llarga
:Amb la 1ª
:També amb la 1ª

Altre
*Altre 1
*Altre 2

;Final: I ja està
}}

Una línia, més o menys llarga

Amb la 1ª
També amb la 1ª

Altre

 • Altre 1
 • Altre 2

Final
I ja està


{{Multicol|
n_cols = 2|
línies =
Una línia, més o menys llarga
Altra

Tercera

Quarta
}}

Una línia, més o menys llarga
Altra

Tercera

Quarta


{{Multicol|
n_cols = 2|
línies =
Una línia, més o menys llarga
Altra
}}

Una línia, més o menys llarga

Altra


{{Multicol|
n_cols = 2|
línies =
*Una línia, més o menys llarga
*Altra
}}
 • Una línia, més o menys llarga
 • Altra


Una línia massa llarga[modifica]

El problema[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
color_fons = LightYellow|
línies =
Primer
Segon, amb un comentari que pot resultar massa llarg
Tercer
Quart
}}

Primer

Segon, amb un comentari que pot resultar massa llarg

Tercer

Quart


Solució 1[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
color_fons = LightYellow|
línies =
Primer
Segon, amb un comentari<br>que pot resultar massa llarg
Tercer
Quart
}}

Primer

Segon, amb un comentari
que pot resultar massa llarg

Tercer

Quart


Solució 2[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
color_fons = LightYellow|
línies =
Primer

Segon, amb un comentari
que pot resultar massa llarg

Tercer

Quart
}}

Primer

Segon, amb un comentari
que pot resultar massa llarg

Tercer

Quart


Solució 3[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
color_fons = LightYellow|
amplada = 20%|
línies =
---80%
Primer
Segon, amb un comentari que pot resultar massa llarg
---20%
Tercer
Quart
}}

Primer

Segon, amb un comentari que pot resultar massa llarg

Tercer

Quart


Solució 4[modifica]

{{Multicol|
n_cols = 2|
color_fons = LightYellow|
línies =
---200px
Primer
Segon, amb un comentari que pot resultar massa llarg
---50px
Tercer
Quart
}}

Primer

Segon, amb un comentari que pot resultar massa llarg

Tercer

Quart


TemplateData[modifica]

Plantilla per repartir i mostrar text en columnes:

Paràmetres de la plantilla

Aquesta plantilla prefereix el format dels paràmetres en diferents línies.

ParàmetreDescripcióTipusEstat
Línieslínies lines

Les línies, únic camp obligatori.

Cadenaobligatori
Nombre de columnesn_cols col_n

Es comprovarà que no hi hagi una línia "separadora" (que tingui de començament --), si hi és es considerarà que és un salt de columna manual, llavors el nombre de columnes es calcularà pel nombre de línies "separadores".

Nombreopcional
Ampladaamplada width

Màxim espai ocupat per les columnes. El número pot ser en px, em o %. Per defecte ocupa l'amplada segons l'amplada de ocupada per les línies.

Líniaopcional
Alineació horitzontalalineació_h h_align

Es pot determinar que s'alinei al centre/center, a la dreta/right o a l'esquerra/left. Només té efecte si l'amplada no és del 100%. Si s'alinea a dreta o esquerra, el text de l'article podrà fluir pel costat (com en una imatge inserida).

Líniaopcional
Color de fonscolor_fons bg_color

Color de fons. Per defecte és transparent.

Líniaopcional
Columnes d'igual ampladaid_amplada same_width

Si és que sí, l'amplada de les columnes serà igual per a totes elles, independentment de l'amplada ocupada per les línies. Per defecte l'amplada depèn de l'amplada ocupada per les línies.

Booleàopcional
Text d'encapçalament encapçalament header

A dalt de les columnes, apareixerà en negreta i centrat.

Líniaopcional
Text al peupeu footer

A baix de les columnes.

Líniaopcional
Separació de columnessep_cols col_sep

Estableix els marges de separació del text entre les columnes. El número pot ser en px, em. Per defecte és 0.6em per costat de columna.

Líniaopcional
Alineació verticalalineació_v v_align

Per defecte s'alinea a dalt, però es pot determinar que s'alinei al centre/center o avall/bottom.

Líniaopcional
Text d'encapçalament alternatiu encapçalament lliure free_header

A dalt de les columnes. És una alternativa a encapçalament. No té estil definit.

Líniaopcional
Color de fons de l'encapçalamentcolor_fons_encapçalament header_bg_color

Color de fons de l'encapçalament. Per defecte és transparent o del color de fons.

Líniaopcional
Color de fons del peucolor_fons_peu footer_bg_color

Color de fons de l'encapçalament. Per defecte és transparent o del color de fons.

Líniaopcional

Plantilles de columnes[modifica]

Plantilla/es Partició de
columnes
Amplada de columnes Indicació Color de fons i
Separació entre columnes
{{Multicol}}[a] Automàtic
o manual
Igual o
Personalitzable o
Ajustat al contingut
General
{{Div col}} - {{Div col end}} Automàtic Personalitzable
i igual per totes les columnes
No
{{Llista de columnes}}
{{Auto Columnes}} Llista de referències
{{Amaga Auto Columnes}}
{{Columns}} Manual Igual o

Si no es determina l'amplada global:
    ajustat al contingut

General
{{Columnes}} - {{Columna nova}} - {{Final columnes}} No
{{Col-begin}} - {{Col-break}} - {{Col-end}} Igual per totes les columnes o
diferent per a cada columna
(automàtica desaconsellable)
 1. Altres:
  • Utilitzable amb l'editor visual (TemplateData).
  • Encapçalament i peu de grup de columnes.
  • Alineació, amb text fluent a cada costat.