Plantilla:Str left

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Descripció

Sintaxi

{{Str left|<cadena>|<nombre>}}

Dóna la subcadena <nombre> de caràcters des del començament de la cadena retallada (la subcadena té una longitud de <nombre>).

Si <nombre> no és vàlid o és buit, es retorna una cadena buida. Si no es defineix, s'agafa com a valor 1.

Limitacions

 • Longitud fins a 500: El nombre màxim de caràcters que es tenen en compte de la subcadena és de 500, sense que doni cap missatge d'error. Només es poden extreure 500 caràcters encara que la <cadena> sigui més llarga.

Exemples

 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | 10 }} → Lorem ipsu
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | 1 }} → L
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | 0 }}
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | }}
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet }} → L
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | 40 }} → Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum do
 • {{ Str left | àçé | 2 }} → àç
  Aquest exemple demostra la seguretat d'aquesta plantilla amb el format UTF-8:

Exemples de les limitacions

Totes les limitacions d'ús d'aquesta plantilla mostrades a continuació són fruit de l'actual implementació de la funció parser {{padleft:}} utilitzada en aquesta plantilla, que no filtra el seu tercer paràmetre que conté els caràctera utilitzats en farcir una cadena fins la longitud especificada (actualment compta de manera incorrecta els caràcters en extreure de la cadena padding, i mesura de manera incorrecta la seva longitud real; a més aquest paràmetre té una limitació de 500 bytes).

Els exemples següents mostren que aquesta plantilla no funciona correctament amb referències d'entitats de caràcters trobades al seu paràmetre de cadena:

 • {{ Str left | a&nbsp;c | 3 }} → a&n
  Hauria de mostrar "a c", però l'esmentada entitat de caràcter queda parcialment trencada, sense deixar espai per la "c" final.
 • {{ Str left | a&#66;c | 3 }} → a&#
  Hauria de mostrar "abc", però l'esmentada entitat de caràcter queda trencada parcialment, sense deixar espai per a la "c" final.
 • {{ Str left | a c | 3 }} → a c
  El resultat és correcte, tal com s'esperava.
 • {{ Str left | a&#32;c | 3 }} → a&#
  Aquest darrer exemple hauria de ser equivalent a l'anterior, però no ho és.

Vegeu també

Plantilles de fraccionament:

 • {{Trunc}} – Retalla fins a un nombre especificat de caràcters.
 • {{Str left}} – Retalla fins a un nombre especificat de caràcters, o duplicar la cadena fins un nombre determinat.
 • {{Str crop}} – Retalla un nombre determinat de caràcters del final.
 • {{Chop head and tail}} — Retalla un nombre determinat de caràcters de l'inici i el final.
 • {{Trim}} — Treu qualsevol espai en blanc a l'inici o al final.
 • {{First word}} — Retalla fins el primer espai.
 • {{Str letter/trim}} — Retalla fins les primeres lletres.
 • {{Str number/trim}} — Retalla fins els primers nombres.
 • {{Title without disambig}} — Retalla el text entre parèntesis al final d'una cadena.
 • {{Title disambig text}} – Retorna el text entre parèntesis al final d'una cadena.
 • {{Str right}} — Retalla el primer nombre especificat de caràcters.
 • {{Str rightc}} — Retalla el primer nombre especificat de caràcters; retorna un paràmetres si la cadena és buida.
 • {{Str rightmost}} — Retalla fins el darrer nombre de caràcters especificat.
 • {{Str rep}} — Retorna la cadena, substituint la primera aparició d'una cadena especificada, per una altra cadena. És necessari que sigui coincident.
 • {{Str repc}} — Retorna la cadena, substituint la primera aparició d'una cadena especificada, per una altra cadena, si exsteix.
 • {{Str sub}} — Retalla una subcadena des del caràcter inici fins el final indicats.

Plantilles d'anàlisi

 • {{Str endswith}} – Comprova si una cadena acaba amb una cadena determinada.
 • {{Str find}} – Retorna la posició numèrica d'una cadena donada respecte la cadena analitzada.
 • {{Str index}} – Retorna la posició numèrica d'una cadena donada respecte la cadena analitzada.
 • {{Str len}} – Retorna la longitud d'una cadena de text. Pot comptar fins a 500 caràcters.
 • {{Str letter}} — Retorna el nombre de lletres seguides que hi ha a l'inici de la cadena.
 • {{Str number}} — Retorna el nombre de nombres seguits que hi ha a l'inici de la cadena.
 • {{Ship prefix}} — Retorna la longitud del prefix de nom de vaixell, si hi és.

Plantilles de comparació de longitud de cadenes:

 • {{Str ≥ len}} – Comprova si una cadena és "més llarga o igual" o "més curta" d'una mida determinada.
 • {{Str ≤ len}} – Comprova si una cadena és "més curta o igual" o "més llarga" d'una mida determinada.
 • {{Str ≠ len}} – Comprova si una cadena és "diferent" o "igual" d'una mida determinada.
 • {{Str ≤ ≥ len}} – Comprova si una cadena és "més curta", "igual", o "més llarga" d'una mida determinada.

Qüestions tècniques:

 • Bugzilla:22555 - need for correcting padleft and padright functions, and to provide better string handling parser functions.