Presentació d'antigen

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La presentació d'antigen és un procés del sistema immunitari del cos, pel qual els macròfags, cèl·lules dendrítiques i altres tipus de cèl·lula capturen antígens i en permeten el reconeixement per part dels limfòcits T.

La base de la immunitat adaptativa reposa sobre la capacitat de les cèl·lules immunitàries de distingir entre les cèl·lules pròpies del cos, i els patògens infecciosos.

A la ruta superior: (1) la cèl·lula presentadora d'antigen recull una proteïna aliena, o antigen. (2) L'antigen és processat i presentat en una molècula d'MHC de classe II, (3) que interacciona amb un limfòcit T col·laborador (4). A la ruta inferior: proteïnes alienes completes són unides a anticossos membranals (5) i presentades a limfòcits B (6) que processen (7) i presenten antigen en MHC II (8) a un limfòcit T anteriorment activat, (10) engegant la producció d'anticossos específics a l'antigen (9).

Les cèl·lules de l'hoste expressen antígens "propis" que les identifiquen com a tals. Aquests antígens són diferents dels dels bacteris (antígens "no propis") o en cèl·lules de l'hoste infectades per virus ("mancats de propi"). La capacitat del sistema immunitari adaptatiu de detectar infeccions requereix rutes especialitzades per a permetre el reconeixement d'antígens de patògens per part dels limfòcits T.

Reconeixement d'antigen[modifica]

A diferència dels limfòcits B, els limfòcits T són incapaços de reconèixer antígens sense la presentació d'antígens, amb la important excepció dels superantígens. Els receptors dels limfòcits T estan restringits a reconèixer pèptids antigènics únicament quan estan units a molècules apropiades del complex d'histocompatibilitat principal (MHC), també conegut en els humans com a antigen leucocitari humà (HLA).

La majoria de cèl·lules són capaces de presentar antigen i activar la resposta adaptativa. Tanmateix, algunes cèl·lules estan especialment dotades per a adquirir i presentar antigen, i per a preparar els limfòcits T naïfs. Les cèl·lules dendrítiques, limfòcits B i macròfags tenen un paper principal en la resposta innata, i també actuen com a cèl·lules presentadores d'antigen (APC) professionals. Aquestes APCs professionals estan dotades de receptors immunoestimulants especials que permeten una activació millorada dels limfòcits T.

Les APCs professionals poden activar diferents tipus de limfòcit T, i cada tipus de limfòcit T està especialment preparat per a atacar diferents patògens, depenent de si són patògens bacterians, vírics o una toxina. El tipus de limfòcit T activat, i per tant el tipus de resposta generat, depèn parcialment del context en què l'antigen fou recullit originalment per l'APC.