Processament per lots

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Es coneix com a processament per lots, o manera batch, l'execució d'un programa sense el control o supervisió directa de l'usuari (que es denomina processament interactiu). Aquest tipus de programes es caracteritzen pel fet que la seva execució no precisa cap tipus d'interacció amb l'usuari.

Generalment, aquest tipus d'execució s'utilitza en tasques repetitives sobre grans conjunts d'informació, ja que seria tediós i propens a errors realitzar-ho manualment. Un exemple seria el renderizado dels fotogramas d'una pel·lícula.

Els programes que executen per lots solen especificar el seu funcionament mitjançant scripts o guions (procediments) en els quals s'indica què es vol executar i, possiblement, quin tipus de recursos necessita reservar.

Característiques[modifica]

Els sistemes per lots són el mecanisme més tradicional i antic d'executar tasques. Es van introduir al voltant de 1956 per augmentar la capacitat de procés dels programes. En l'actualitat, els treballs per lots són àmpliament utilitzats en superordinadors, com Magerit.

L'extrem oposat al processament per lots és el processament interactiu: programes que precisen la interacció amb l'usuari (petició de dades, elecció d'opcions) per funcionar. Cada tipus de procés és diferent i més adequat en unes situacions que en unes altres.

En un sistema per lots existeix un gestor de treballs, encarregat de reservar i assignar els recursos de les màquines a les tasques que cal executar. D'aquesta forma, mentre existeixin treballs pendents de processament, els recursos disponibles estaran sempre ocupats executant tasques.

Si el sistema està ben planificat, s'aconsegueixen temps d'execució molt alts, ja que els recursos disponibles estan sent utilitzats gairebé contínuament. A més, el Sistema Operatiu pot ser molt simple, ja que les tasques són completament seqüencials pel que es redueix la necessitat d'utilitzar esquemes Round Robin o similars.

Avantatges[modifica]

  • Permet compartir millor els recursos d'un ordinador entre molts usuaris, al no competir per aquests de forma immediata.
  • Realitza el treball en el moment en el qual els recursos de l'ordinador estan menys ocupats, donant prioritat a tasques interactives.
  • Evita desaprofitar els recursos de l'ordinador sense necessitat d'interacció i supervisió humanes contínues.
  • En ordinadors cars o supercomputadorés, ajuda a amortitzar el cost mantenint alts índexs d'utilització.

Inconvenients[modifica]

El principal inconvenient de l'execució per lots enfront de l'execució interactiva és que cal conèixer i planificar acuradament la tasca a realitzar. En mancar de supervisió per part de l'usuari, qualsevol tipus d'error pot produir resultats inútils o, simplement, inexistents.