Programació estructurada

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La programació estructurada es pot definir com un subconjunt o una disciplina de la programació procedimental, un dels paradigmes de programació més importants.

Estructura de la programació estructurada[modifica]

Els programes estructurats estan formats per estructures simples organitzades de forma jeràrquica que controlen el flux d'execució del programa. Hi ha tres estructures bàsiques:

  • Estructures de concatenació: una seqüència de declaracions o instruccions executades en ordre. En molts llenguatges de programació l'ordre d'execució de les instruccions està marcat pels salts de línia o per altres caràcters especials (per exemple ;).
  • Estructures de selecció: són estructures que permeten seleccionar quines declaracions del programa s'executen depenent del seu estat. Normalement s'expressen utilitzant paraules clau com if..then..else...endif, switch, case, etc.
  • Estructures de repetició: són estructures que permeten repetir l'execució d'una declaració fins que es compleixi una determinada condició. També s'utilitzen paraules clau (p. ex. for, repeat. while, do..until, etc.)

Història[modifica]

Orígens de la programació estructurada[modifica]

A finals dels anys setanta va sorgir la programació estructurada basada en el teorema del programa estructurat, demostrat per Böhm-Jacopini, demostra que tot programa es pot escriure utilitzant únicament els tres tipus d'estructures del llenguatge estructurat (seqüència, selecció i iteració). La majoria de llenguatges de programació estructurats disposen d'un repertori més ampli d'instruccions però aquestes instruccions es poden construir a partir de les instruccions bàsiques.

Aquest teorema proporciona la teoria bàsica per a la programació estructurada. Aquest sistema és de fet l'utilitzat per les unitats centrals de processament (CPU en angles) per l'execució de les instruccions del llenguatge màquina o ensamblador en les màquines simples que segueixen el mòdel de Von Neumann. Per tant, és interessant indicar que totes les aplicacions finalment s'executen en un llenguatge estructurat de baix nivell tot i que el llenguatge d'alt nivell llegit per la CPU des de la memòria principal del sistemes estigui implementat amb un altre paradigma de disseny (com per exemple Programació Orientada a Objectes).

El teorema del programa estructura estructurat no defineix com s'han d'escriure programes amb llenguatge estructurat. Les contribucions que gent com Edsger Dijkstra, Robert W. Floyd, Tony Hoare o David Gries van fer a finals dels anys 60 van posar les bases dels llenguatges estructurats.

Llistes de programari famós desenvolupat utilitzant programació estructurada[modifica]

Programari de sistema operatiu[modifica]

Aplicacions[modifica]

Jocs[modifica]

Emuladors[modifica]