Quimioluminescència

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Les barres lluminoses, glowsticks o lightsticks són unes barretes que consten d'un tub de plàstic extern i un altre tub de vidre intern. Entre el tub extern i l'intern hi ha una dissolució d'aigua oxigenada i dins del tub s'obté difeniloxalat i un colorant fluorescent. En doblegar el lightstick es trenca el tub de vidre barrejant-se les substàncies. S'oxida el feniloxalat formant-se un peroxiàcid molt inestable que descompon en diòxid de carboni. La descomposició és molt energètica i excita el colorant, que en desexcitar-se genera energia lumínica.

La quimioluminiscència és un fenomen que es produeix en algunes reaccions químiques en què l'energia alliberada no només s'emet en forma de calor o energia química sinó en forma de llum. Habitualment en les reaccions de quimioluminiscència s'alliberen molècules en estat excitat (per exemple oxigen en estat de singlet) que en baixar a l'estat fonamental (l'estat de triplet en l'exemple de l'oxigen) emeten la diferència d'energia en forma de llum. Les reaccions de quimoluminiscencia són més esteses del que se sol suposar encara que el rendiment quàntic és habitualment molt baix i per tant es requereixen instruments molt potents (fotomultiplicadors) per detectar-les. Un dels exemples més coneguts és l'oxidació dels vapors del fòsfor blanc a l'oxigen que emet una llum pàl·lida i que ha donat nom a aquest element. Una reacció àmpliament utilitzada en química forense és l'oxidació de luminol amb aigua oxigenada en presència d'un catalitzador de ferro. Aquesta reacció s'utilitza per exemple en la detecció de restes de sang que serveix en aquest cas per catalitzar. La bioluminescència mostrada per alguns organismes, com ara l'alga marina Noctiluca scintillans, es basa igualment en la quimioluminiscència encara que s'oxiden altres substàncies que les habitualment utilitzades en el laboratori, p. ex. la luciferina.