Símbol d'estimació

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Signe d'estimació

El signe d'estimació (℮) és una marca que per llei ha de ser afegida a la massa o volum nominal imprès en productes envasats de venda a la Unió Europea. Certifica que el contingut real del paquet compleix els criteris exigits d'Estimació estadística:

  • La quantitat mitjana aritmètica de producte en un lot de paquets no és menor que l'especificada en el paquet.
  • Cap paquet no té un error per defecte superior al doble del límit establert.
Taula d'errors per defecte tolerables
Massa (g) o capacitat (ml)
nominal
Error màxim tolerable
per defecte
5-50 9%
50-100 4,5 g o ml
100-200 4,5%
200-300 9 g o ml
300-500 3%
500-1000 15 g o ml
1-1000 1,5%