Síntesi asimètrica

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Síntesi enantioselectiva: Epoxidació de Sharpless

La síntesi asimètrica, també anomenada síntesi quiral o síntesi enantioselectiva, és una síntesi orgànica que preserva, introdueix o afavoreix una quiralitat desitjada. Això és important en el camp dels medicaments perquè els diferents enantiòmers o diastereoisòmers d'una molècula tenen habitualment una activitat biològica diferent.

Els principals tipus de síntesi asimètrica són les síntesis:

  • diastero-selectives ;
  • enantio-selectives ;
  • estoquiomètriques ;
  • catalítiques.