Vés al contingut

Sistema horari tailandès de 6 hores

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El sistema horari tailandès de 6 hores és un sistema de mesura del temps tradicional a Tailàndia on es fa servir conjuntament amb el sistema horari oficial de 24 hores. Igual que altres sistemes, divideix el dia en 24 hores, però també divideix el dia en quatre quarts, cadascun compost de sis hores.

Descripció

[modifica]

Les hores de cada quart (amb l'excepció de la sisena) es denominen amb paraules o frases que designen al període, les mateixes són:

  • ... mong chao (tailandès:...โมงเช้า, IPA: [mōːŋ tɕʰáːw]) per a la primera meitat del període diürn (07:00 a 12:59)
  • Bai ... mong (บ่าย...โมง, [bàːj mōːŋ]) per a la segona meitat del període diürn (13:00 a 18:59)
  • ... thum (...ทุ่ม, [tʰûm]) per a la primera meitat de la nit (19:00 a 00:59)
  • Ti ... (ตี..., [tīː]) per a la meitat posterior de la nit (1:00-06:59)

Es creu que aquests termes es van originar en els sons dels aparells tradicionals de control del temps. El gong era utilitzat per anunciar les hores durant les hores diürnes i el tambor a la nit. Per tant, els termes mong, seria una onomatopeia del so del gong, i thum, el so del tambor. Ti és un verb que significa colpejar i se sospita que prové de l'acte de colpejar el dispositiu sonors.[1] Chao i bai signifiquen "matí" i "tarda" respectivament i es fan servir per diferenciar els dos quarts diürns.

Comparació dels sistemes

[modifica]

La següent taula compara els sistemes de mesura del temps.

Significat 6 hores 6 hores modificat 24 hores
Thai RTGS[2] Thai RTGS ISO Thai RTGS
1 de matinada ตีหนึ่ง ti nueng ตีหนึ่ง ti nueng 01:00 หนึ่งนาฬิกา nueng nalika
2 de matinada ตีสอง ti song ตีสอง ti song 02:00 สองนาฬิกา song nalika
3 de matinada ตีสาม ti sam ตีสาม ti sam 03:00 สามนาฬิกา sam nalika
4 de matinada ตีสี่ ti si ตีสี่ ti si 04:00 สี่นาฬิกา si nalika
5 de matinada ตีห้า ti ha ตีห้า ti ha 05:00 ห้านาฬิกา ha nalika
6 al matí ตีหก,
ย่ำรุ่ง
ti hok,
yam rung
หกโมงเช้า hok mong chao 06:00 หกนาฬิกา hok nalika
1 al matí โมงเช้า mong chao เจ็ดโมง (เช้า)* chet mong (chao)* 07:00 เจ็ดนาฬิกา chet nalika
2 al matí สองโมงเช้า song mong chao แปดโมง (เช้า)* paet mong (chao)* 08:00 แปดนาฬิกา paet nalika
3 al matí สามโมงเช้า sam mong chao เก้าโมง (เช้า)* kao mong (chao)* 09:00 เก้านาฬิกา kao nalika
4 al matí สีโมงเช้า si mong chao สิบโมง (เช้า)* sip mong (chao)* 10:00 สิบนาฬิกา sip nalika
5 al matí ห้าโมงเช้า ha mong chao สิบเอ็ดโมง (เช้า)* sip et mong (chao)* 11:00 สิบเอ็ดนาฬิกา sip et nalika
migdia เที่ยงวัน thiang wan เที่ยงวัน thiang wan 12:00 สิบสองนาฬิกา sip song nalika
1 per la tarda บ่ายโมง bai mong บ่ายโมง bai mong 13:00 สิบสามนาฬิกา sip sam nalika
2 per la tarda บ่ายสองโมง bai song mong บ่ายสองโมง bai song mong 14:00 สิบสี่นาฬิกา sip si nalika
3 per la tarda บ่ายสามโมง bai sam mong บ่ายสามโมง bai sam mong 15:00 สิบห้านาฬิกา sip ha nalika
4 per la tarda บ่ายสี่โมง bai si mong บ่ายสี่โมง** bai si mong** 16:00 สิบหกนาฬิกา sip hok nalika
5 per la tarda บ่ายห้าโมง bai ha mong บ่ายห้าโมง** bai ha mong** 17:00 สิบเจ็ดนาฬิกา sip chet nalika
6 per la tarda หกโมงเย็น,
ย่ำค่ำ
hok mong yen,
yam kham
หกโมงเย็น hok mong yen 18:00 สิบแปดนาฬิกา sip paet nalika
1 a la nit หนึ่งทุ่ม nueng thum หนึ่งทุ่ม nueng thum 19:00 สิบเก้านาฬิกา sip kao nalika
2 a la nit สองทุ่ม song thum สองทุ่ม song thum 20:00 ยี่สิบนาฬิกา yi sip nalika
3 a la nit สามทุ่ม sam thum สามทุ่ม sam thum 21:00 ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา yi sip et nalika
4 a la nit สี่ทุ่ม si thum สี่ทุ่ม si thum 22:00 ยี่สิบสองนาฬิกา yi sip song nalika
5 a la nit ห้าทุ่ม ha thum ห้าทุ่ม ha thum 23:00 ยี่สิบสามนาฬิกา yi sip sam nalika
mitjanit เที่ยงคืน,
หกทุ่ม,
สองยาม
thiang khuen,
hok thum,
song yam
เที่ยงคืน,
หกทุ่ม
thiang khuen,
hok thum
24:00,
00:00
ยี่สิบสี่นาฬิกา,
ศูนย์นาฬิกา
yi sip si nalika,
sun nalika
* La palabrachao (เช้า)és opcional ja que aquí els números 7 a 11 no s'utilitza en altres llocs.
** Col·loquialment, si mong yen (สี่โมงเย็น) i ha mong yen (ห้าโมงเย็น) també es parla si es considera que és la tarda o nit.

Referències

[modifica]
  1. Thongprasert, Chamnong. «ทุ่ม-โมง-นาฬิกา (Thum-Mong-Nalika)». A: ภาษาไทยไขขาน (Thai Unlocked). Prae Pitaya Press, 1985, p. 229–237. 
  2. Real Sistema general de transcripció Thai
  • Royal Institute. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (Royal Institute Dictionary, BE 2542). Nanmee Books Publications, 2003. ISBN 974-9588-04-5. .