Sistemes de notació musical

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Taula comparativa entre la notació llatina i la notació anglosaxona.

Els sistemes de notació musical de la música occidental segueixen principalment dues normes segons el país. La notació es pot basar en les set primeres lletres de l'alfabet, o en les set notes “do re mi fa sol la si” inventades per Guido d’Arezzo. A l’Extrem Orient, el sistema xinès de Jianpu ha estat dominant des del començament del segle XX. El llenguatge Open Grid està destinat a la improvisació musical per expressar explícitament el nom de les notes, modes i acords mitjançant una formulació musical estricta.

Sistema de notació musical anglosaxó[modifica]

CΔ7, o acord en C major amb sèptima Play Play (pàg.).

El sistema de notació musical anglosaxó és un tipus de notació musical amb base alfabètica. És conegut també per les següents denominacions:

 • Xifrat anglosaxó.
 • Xifrat anglès.
 • Xifrat americà (es refereix als Estats Units, país que el va popularitzar durant el segle XX).
 • Denominació literal.[1]

Deriva de la notació grega, que nomenava les notes des de la lletra alfa fins a la gamma, sent alfa la nota la i gamma la nota sol, com s'ha pogut saber gràcies a les troballes de composicions, com l'epitafi de Seikilos, els tres himnes de Mesomedes i els himnes dèlfics. Amb l'arribada de la cultura llatina al nord d'Europa, aquesta nomenclatura (que ja havia estat transliterada pels romans), va arrelar i amb el pas dels segles s'estendria a Alemanya, Anglaterra i les seues colònies.

Equivalències[modifica]

En el sistema anglosaxó, els termes "major" i "menor" s'agafen directament dels termes llatins: major (/ ma'joɾ /) i minor (/ mi'noɾ /), si bé es pronuncien segons les convencions de la llengua anglesa.

Així doncs, aquestes serien les equivalències en relació amb el xifrat llatí i altres nomenclatures alfabètiques:

Taula d'equivalències
alphabetic sistemes alfabètics sistemes amb solmització
anglès alemany holandès

(Holanda)

japonès (àrab) coreà italià francès català portuguès rus espanyol holandès

(Bèlgica)

grec
C flat Ces Ces / C mol 変ハ (hen-ha) (Do-bemol) دو-بيمول 내림 다 (naerim da) Do bemolle Do bémol Do bemoll Dó bemol До-бемоль (Do-bemol) Do bemol Do mol Ντο ύφεση (Do hyphesis)
C C C (ha) (Do) دو (da) Do Do (Ut) Do До (Do) Do Do Ντο (Do)
C sharp Cis Cis / C kruis 嬰ハ (ei-ha) (Do-diez) دو-دييز 올림 다 (ollim da) Do diesis Do dièse Do sostingut Dó sustenido До-диез (Do-diez) Do sostenido Do kruis Ντο δίεση (Do diesis)
D flat Des Des / D mol 変ニ (hen-ni) (Re-bemol) ري-بيمول 내림 라 (naerim ra) Re bemolle Ré bémol Re bemoll Ré bemol Ре-бемоль (Re-bemol) Re bemol Re mol Ρε ύφεση (Re hyphesis)
D D D (ni) (Re) ري (ra) Re Re Ре (Re) Re Re Ρε (Re)
D sharp Dis Dis / D kruis 嬰ニ (ei-ni) (Re-diez) ري-دييز 올림 라 (ollim ra) Re diesis Ré dièse Re sostingut Ré sustenido Ре-диез (Re-diez) Re sostenido Re kruis Ρε δίεση (Re diesis)
E flat Es Es / E mol 変ホ (hen-ho) (Mi-bemol) مي-بيمول 내림 마 (naerim ma) Mi bemolle Mi bémol Mi bemoll Mi bemol Ми-бемоль (Mi-bemol) Mi bemol Mi mol Μι ύφεση (Mi hyphesis)
E E E (ho) (Mi) مي (ma) Mi Mi Mi Mi Ми (Mi) Mi Mi Μι (Mi)
E sharp Eis Eis / E kruis 嬰ホ (ei-ho) (Mi-diez) مي-دييز 올림 마 (ollim ma) Mi diesis Mi dièse Mi sostingut Mi sustenido Ми-диез (M-diez) Mi sostenido Mi kruis Μι δίεση (Mi diesis)
F flat Fes Fes / F mol 変ヘ (hen-he) (Fa-bemol) فا-بيمول 내림 바 (naerim ba) Fa bemolle Fa bémol Fa bemoll Fá bemol Фа-бемоль (Fa-bemol) Fa bemol Fa mol Φα ύφεση (Fa hyphesis)
F F F (he) (Fa) فا (ba) Fa Fa Fa Фа (Fa) Fa Fa Φα (Fa)
F sharp Fis Fis / F kruis 嬰ヘ (ei-he) (Fa-diez) فا-دييز 올림 바 (ollim ba) Fa diesis Fa dièse Fa sostingut Fá sustenido Фа-диез (Fa diez) Fa sostenido Fa kruis Φα δίεση (Fa diesis)
G flat Ges Ges / G mol 変ト (hen-to) (Sol-bemol) صول-بيمول 내림 사 (naerim sa) Sol bemolle Sol bémol sol bemoll Sol bemol Соль-бемоль (Sol-bemol) Sol bemol Sol mol Σολ ύφεση (Sol hyphesis)
G G G (to) (Sol) صول (sa) Sol Sol Sol Sol Соль (Sol) Sol Sol Σολ (Sol)
G sharp Gis Gis / G kruis 嬰ト (ei-to) (Sol-diez) صول-دييز 올림 사 (ollim sa) Sol diesis Sol dièse Sol sostingut Sol sustenido Соль-диез (Sol-diez) Sol sostenido Sol kruis Σολ δίεση (Sol diesis)
A flat As As / A mol 変イ (hen-i) (la-bemol) لا-بيمول 내림 가 (naerim ga) La bemolle La bémol La bemoll Lá bemol Ля-бемоль (Lja-bemol) La bemol La mol Λα ύφεση (La hyphesis)
A A A (i) (La) لا (ga) La La La Ля (Lja) La La Λα (La)
A sharp Ais Ais / A kruis 嬰イ (ei-i) (La-diez) لا-دييز 올림 가 (ollim ga) La diesis La dièse La sostingut Lá sustenido Ля-диез (Lja-diez) La sostenido La kruis Λα δίεση (La diesis)
B flat B Bes / B mol 変ロ (hen-ro) (Si-bemol) سي-بيمول 내림 나 (naerim na) Si bemolle Si bémol Si bemoll Si bemol Си-бемоль (Si-bemol) Si bemol Si mol Σι ύφεση (Si hyphesis)
B H B (ro) (Si) سي (na) Si Si Si Si Си (Si) Si Si Σι (Si)
B sharp His Bis / B kruis 嬰ロ (ei-ro) (Si-diez) سي-دييز 올림 나 (ollim na) Si diesis Si dièse Si sostingut Si sustenido Си-диез (Si-diez) Si sostenido Si kruis Σι δίεση (Si diesis)
 • Cal remarcar que malgrat que la llengua russa pertany al grup cultural eslau fa servir igualment la nomenclatura llatina.
Alteració major / menor
anglès (àrab) العربية alemany holandès japonès coreà italià francès català portuguès rus espanyol grec
major (major) الكبير Dur groot 長調 (chōchō) 장조 (jangjo) maggiore majeur major maior мажор mayor μείζονα
minor (minor) الصغير Moll klein 短調 (tanchō) 단조 (danjo) minore mineur menor menor минор menor ελάσσονα

La tonalitat de do sostingut menor, per exemple es diria C sharp minor, o do diesis minore, en anglès i italià respectivament.

En la notació alemanya i la russa s'escriu un guió entre el nom de la nota i l'alteració (D-dur). En alemany les tonalitats menors a més s'indiquen en minúscula (d-Moll).

Xifrat harmònic[modifica]

L'escriptura dels acords amb aquest sistema utilitza unes regles que estan força universalitzades, hi ha variacions en algunes convencions, però hi ha normes que s'apliquen en gairebé tots els casos. S'utilitzen en general, números i símbols per assenyalar la composició de l'acord.[2]

Tríades[modifica]

 • Per indicar si la tríada és més gran s'utilitza només la lletra de la nota corresponent. Per exemple C significa que s'executa l'acord de do major (do, mi i sol).
 • Si la tríada és menor, s'escriu "min" al costat (de l'anglès minor), una "m" sempre minúscula o un script "-". Per exemple: Amin, Am i A- representen l'acord de la menor (constituït per les notes la, do i el mi).
 • Per a indicar que la tríada és disminuïda s'escriu "dim" (de l'anglès diminished) o un zero (º). Per exemple Bdim i Bº significa que s'executa l'acord de si disminuït (constituït per les notes si, re i fa).
 • Si la tríada és augmentada s'escriu "aug" o el signe de suma "+". Per exemple Caug i C+ representen l'acord de do augmentat en el seu cinquè grau (do, mi i sol #).

Exemples d'acords amb notes afegides[modifica]

Quan es vol enriquir qualsevol tipus de tríades conegudes se'ls poden incloure notes agregades. Per exemple:[3]

 • Tríada de sol major amb sèptima menor (acord amb sèptima dominant) s'escriu GΔ7.
 • Tríada de sol major amb sèptima major s'escriu Gmaj7 on "maj" prové de l'anglès major(seventh) o 'major(sèptima) '.
 • Tríada de sol menor amb sèptima menor s'escriu Gmin7, Gm7 o G-7.
 • Tríada de sol menor amb sèptima major s'escriu Gmin(maj7) o GM(M7), G-(maj7)
 • Tríada de sol disminuït amb sèptima menor o semi-disminuït s'escriu Gø, GØ7 o G (-7, b5).
 • Tríada de sol disminuït amb sèptima disminuïda s'escriu G°7 o Gdim7
 • Tríada de sol augmentat amb sèptima major s'escriu Gaug (maj7) o G+(M7)
 • Tríada de sol augmentat amb sèptima menor s'escriu Gaug(min7) o G+(m7)
 • Tríada fa major sobre do: s'escriu F/C.
 • L'acord híbrid de D menor sobre C major: s'escriu Dmin/C o D-/C

Altres xifrats harmònics[modifica]

Equivalència entre els dos sistemes

A l'hora d'escriure acords, a més del xifrat anglosaxó, hi ha el xifrat funcional (també anomenat Europeu), que té dos corrents, la qual utilitza les lletres de les funcions (d'aquí el seu nom) i el que utilitza les lletres dels graus corresponents. En tots dos casos se li afegeix també número aràbics, però que en aquest cas assenyalen la distància els intervals que componen l'estructura.

D'aquesta manera, mentre que en el xifrat anglosaxó, per exemple, un acord de do major amb la nota mi en el baix (el que es coneix com a «primera inversió») s'escriuria C/E, en el xifrat funcional s'escriu I6 o T6 (si és que aquest acord de do major fos el primer grau de l'escala).

Referències[modifica]

 1. Rubertis, Víctor de: Teoría completa de la música, con 312 ejercicios prácticos. Buenos Aires: Melos (Ricordi Americana), 1992. Este autor inventó el nombre «denominación literal» (‘literal’ debido a que está basado en letras).
 2. Benward & Saker (2003). Music: In Theory and Practice, Vol. I, p. 77. Seventh Edition. ISBN 978-0-07-294262-0
 3. Schoenberg, Arnold (1983). Structural Functions of Harmony, p.1–2. Faber and Faber. 0393004783

Bibliografia[modifica]

 • Bailey, Kathryn. 1991. The Twelve-note Music of Anton Webern: Old Forms in a New Language. Music in the Twentieth Century 2. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39088-0 (cloth). Reprinted Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-521-54796-3 (pbk). Digital paperback reprint, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2006.
 • Charters, Murray. 1973. "Abel in London". The Musical Times 114, no. 1570 (December): 1224–26.
 • Knape, Walter, Murray R. Charters, and Simon McVeigh. 2001. "Abel: (4) Carl Friedrich Abel". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. London: Macmillan Publishers.
 • Latham, Alison (ed.). 2002. "Pentachord". The Oxford Companion to Music. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-866212-2.
 • McLamore, Alyson. 2004. "'By the Will and Order of Providence': The Wesley Family Concerts, 1779–1787". Royal Musical Association Research Chronicle, no. 37 (2004): 71–220.
 • Roeder, John. 2001. "Set (ii)." The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. London: Macmillan Publishers.

Vegeu també[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sistemes de notació musical