Taq polimerasa

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

La Taq polimerasa ("Taq Pol," o simplement "Taq") és una polimerasa d'ADN (ADN-polimerasa) termoestable emprada en la tècnica de Reacció en cadena per la polimerasa (PCR) per comprovar la presència o absència d'un gen o seqüència d'ADN, amplificant un fragment d'ADN. Aquest enzim ha reemplaçat en les PCR, l'ADN-polimerasa d'E.coli degut a les condicions de temperatura requerides per aquesta tècnica. Va ser aïllada per primer cop de l'arqueobacteri hipertermòfil Thermus aquaticus (d'aquí l'abreviatura "Taq"), un bacteri que viu fonts hidrotermals submarines. La Taq va ser identificada com la primera polimerasa capaç de suportar les condicions desnaturalitzats requerides durant la PCR. La seva vida mitjana a 95 °C és de 40 min, mantenint-se la seva activitat enzimàtica.

Un dels inconvenients de les Taq polimerases és la seva baixa fidelitat replicativa donat que no té activitat 3' - 5' exonucleasa, el mecanisme de correcció de lectura o proofreading que identifica i corretgeix errors en la nova cadena d'ADN prenent com a model la cadena motlle. La Taq ADN polimerasa comercial té una taxa d'error d'un de cada 10.000 nucleòtids i produeix típicament, un 16% de productes de PCR d'1kb (kilobasepair) mutats en la reacció. Pot amplificar una cedena d'ADN d'1kb en aproximadament 30 segons a 72 °C. Tot i la taxa d'error, la Taq ADN polimerasa pot ser àmpliament emprada en una gran majoria d'assajos per aquells casos en què no és desitjable aquesta elevada taxa d'error, hi ha Taq polimerases que han estat modificades de tal manera que se'ls ha dotat d'activitat exonucleasa de correcció de lectura.[1]

Aquesta activitat 5'-3' exonucleasa en la Taq, ha estat explotada per la PCR quantitativa amb sondes TaqMan o TaqMan real-time PCR, sofisticació de la tècnica clàssica de la PCR, que perment el monitoratge de la reacció d'amplificació en tot moment gràcies a l'ús acoblat de sondes fluorescents (TaqMan) i així la determinació de la concentració relativa o absoluta (emprant una patró) de la mostra inicial. Es tracta d'una tèncnica força moderna, molt emprada en estudis d'expressió gènica, on després d'una reacció prèvia de retrotrascripció d'ARNm a ADN, permet la quantificació d'aquest ADN i d'aquesta manera, determinar els nivells d'expressió de l'ARNm d'un gen en concret.

La Taq ADN polimerasa proporciona també fragments amb A (Adenines) sobresortints. Això és particularment útil en clonatge TA TA Cloning, a través del qual s'utilitza un vector de clonació (com pot ser un plasmidi) el qual té extrems T (Timina) sobressortints que complementen amb les A sobresortints del producte de la PCR, i així, s'incrementa l'eficiència de la lligació.

La Pfu ADN polimerasa (aïllada de Pirococcus furiosus és sovint emprada en comptes de la Taq polimerasa o conjuntament amb ella. Aquest enzim és molt termoestable i té activitat de proofreading del ADN, per tant, és la taxa d'error és molt més baixa.

Són diversos els proveidors comercials de Taq ADN Polimerases, incloent Invitrogen, Applied Biosystems, Sigma, Promega, Roche Diagnostics, Qiagen, AttendBio, Bioneer i Fermentas.

Notes[modifica]

Enllaços externs[modifica]