Teorema de Lagrange (àlgebra)

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

En la teoria de grups, el teorema de Lagrange estableix la relació entre l'ordre (nombre d'elements) d'un grup finit amb l'ordre de qualsevol dels seus subgrups. Si és un grup finit i és un subgrup de , aleshores l'ordre de divideix .

.

on i són l'ordre o cardinal del grup i subgrup , respectivament, i , el quocient del cardinal de entre el cardinal de s'anomena l'índex de en .