Teoria ERG

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
equivalències entre teories

Clayton Alderfer va dur a terme una revisió de la teoria de les necessitats de Maslow, la qual es convertiria en la seva teoria ERG; existència, relació i creixement (growth, en anglès). La revisió efectuada per l'autor va tenir com a resultant l'agrupació de les necessitats humanes en les tres categories esmentades i va passar a denominar-se Teoria de Clayton Alderfer.

Teoria[modifica]

  • Relació: Aquestes necessitats requereixen, per a la seva satisfacció, de la interacció amb altres persones, comprenent la necessitat social i el component extern de la classificació d'estima efectuada per Maslow.
  • Creixement: Representat pel creixement intern de les persones. Inclouen el component intern de la classificació d'estima i la de l'autorrealizació.

Diferències amb la Piràmide de Maslow[modifica]

La teoria ERG representa una forma diferent d'agrupar les necessitats considerades per Maslow, i es distingeix de la teoria d'aquest últim en els següents aspectes: 

  • La Teoria ERG no considera una estructura rígida de necessitats, on ha de seguir-se un ordre correlatiu per a la seva satisfacció.
  • En contraposició a Maslow, qui considera que les persones romanen en un determinat nivell de necessitats fins que aquestes estiguin satisfetes, aquesta teoria considera que si l'individu no aconsegueix satisfer una necessitat d'ordre superior apareix una necessitat d'ordre inferior (frustració-regressió).
  • Poden operar al mateix temps diverses necessitats.
  • Variables tals com a antecedents familiars i ambient cultural poden alterar l'ordre de les necessitats, exemple d'aquesta situació són cultures, com la japonesa, que anteposen les necessitats socials a les fisiològiques.