Usuari:80.59.154.208/Refrigeració per compressió de vapor

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Diagrama simple del cicle de refrigeració 1) serpentí de condensació, 2) vàlvula d'expansió, 3) serpentí d'evaporació, 4) compressor.

El mètode de refrigeració per compressió de vapor és el mètode més utilitzat actualment per a la producció de fred, tant per a processos industrials com per a climatització. En aquest mètode el fluid refrigerant, recorre un cicle termodinàmic que consta de bàsicament quatre etapes: compressió, condensació, expansió i evaporació.

  • Compressió: té lloc en un aparell anomenat compressor. En aquesta etapa el fluid refrigerant ha d'entrar en estat de vapor. L'efecte del compressor és augmentar la pressió del fluid mantenint l'entropia a un nivell quasi constant. La següent etapa té lloc en el condensador.
  • Condensació: després de l'etapa de compressió, el fluid entra en un intercanviador de calor que fa que el fluid passe de nou a l'estat líquid. Aquest procés es desenvolupa a pressió constant i, normalment, el fluid amb qui realitza l'intercanvi és l'aire de l'ambient exterior (com ocorre en els aparells d'aire condicionat domèstics).
  • Expansió: el fluid travessa una vàlvula d'expansió on baixa la seua pressió i temperatura mentre que el nivell d'entalpia roman quasi constant.
  • Evaporació: és aquesta l'etapa en què es produeix el fred. El fluid frigorigen s'escalfa fins a l'evaporació, pren la calor d'un altre fluid que es refreda (l'aire del frigorífic de la nostra casa, per exemple).

A partir d'aquest punt, el cicle es repeteix de manera indefinida.