Violació de dades

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

Una violació de dades (de l'anglès data breach) és la divulgació d'informació especialment protegida en un entorn no segur, sigui de manera intencionada o no intencionada. També se la coneix per d'altres termes en anglès com data compromise (compromís de dades), unintentional information disclosure (divulgació involuntària d'informació), data leak (fuita de dades) i també data spill (abocament de dades).

Aquesta mena d'incident abasta des d'un atac concertat dels barrets negres (hackers) recolzat pel crim organitzat o per governs nacionals, fins al fet de desfer-se de manera irresponsable o descurada d'ordinadors, tablets, mòbils, etc. o dispositius de magatzematge de dades.

  • [1] Definició: "Una violació de dades és un incident de seguretat en què dades sensibles, progetides o confidencials són copiades, transmeses, visionades, robades o utilitzades per una persona que no està autoritzada a fer-ho". Les violacions de dades poden afectar informació financera (targetes de crèdit o detalls bancaris), dades de salut personals, informació personal que ens identifiqui (sexe, DNI, correu electrònic, número de telèfon, etc), secrets comercials o propietat intel·lectual.
  • [2] Definició: "Compromís de la seguretat que comporta, de manera accidental o il·legal, la destrucció, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés, a dades protegides que són transmeses, magatzemades o processades".

Referències[modifica]

  1. United States Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families. Information Memorandum. Retrieved 2015-09-01.
  2. «ISO/IEC 27040:2015».