Viquipèdia:La taverna/Propostes

Salta a la navegació Salta a la cerca

Sobre aquest tauler

Propostes

A l'apartat de propostes de la Taverna busquem millorar la Viquipèdia, interpretar criteris i normes o aplicar noves idees que encara no s'han dut a terme.

(Vegeu els arxius anteriors i l'arxiu de l'historial)

La taverna:
Novetats | Propostes | Ajuda | Multimèdia | Tecnicismes

Primacia d'«Espanya» sobre «Estat espanyol»

18
Pompilos (discussiócontribucions)

Recentment vaig canviar «Estat espanyol» per «Espanya» en un parell d'articles i em van revertir dient que aquella «és una denominació acceptada i d'ús comú». Tinc entès que aquesta qüestió s'ha plantejat algunes vegades de pasada en altres debats, però mai monogràficament. Proposo que acordem que, en cas d'enfrontament entre editors, tingui prioritat l'expressió «Espanya» sobre «Estat espanyol» (excepte, es clar, quan es parli realment d'organització política, com a «L'estructura de l'Estat espanyol en les comunitats autònomes…»), i aixó per dues raons: punt de vista neutral i idoneïtat expressiva.

a) Punt de vista neutral. Tots sabem que entre els nacionalistes catalans va ser habitual (més abans que ara) substituir el nom «Espanya» per «Estat espanyol» com una forma de manifestar que Espanya és un estat opressor i no pas una nació. Aquest és un punt de vista parcial, i l'ús lingüístic també ho és, perquè no s'aplica a altres entitats polítiques: ningú escriu «Estat xinès» en comptes de «Xina» o «municipi barceloní» en comptes de «Barcelona» per evidenciar una opinió política negativa d'aquests. Malgrat que es tracta d'un fet evident, aporto dades estadístiques de l'ús ara mateix a VP:CA del nom, de la seva perífrasi i del percentatge que aquesta representa sobre el total de mencions:

NomPerífrasi%
Espanya135000Estat espanyol55003,91
França120000Estat francès8250,68
Rússia26900Estat rus840,31
Xina29500Estat xinès540,18
Xile10300Estat xilè190,18
Tanzània3900Estat tanzà00
Catalunya157000Autonomia catalana690,04
Badalona6130Municipi badaloní10,02

b) Idoneïtat comunicativa. Un nom s'entén més ràpidament que la perífrasi que la substitueix, i pel principi d'economia lingüística és preferible, especialment en un text del genere de l'assaig, como ho és WP, a on predomina la funció referencial del llenguatge.

Si algú objecta que els editors tenen dret a preferir una expressió sobre una altra, perquè l'estil és lliure, li contestaré a) que els editors som «propietaris» del text de la nostra pàgina d'usuari i de les nostres intervencions a les discusions, però els articles enciclopèdics no pertanyen ni en el tot ni en la part més petita (una expressió) a cap editor particular i b) que l'estil deixa de ser lliure si incorpora una opinió política no neutral i per tant il·legítima a WP. Salutacions.

AlbertRA (discussiócontribucions)

a) És tan (poc) neutral un terme com l'altre, atès que no són conceptes que s'escriuen en el buit sinó en un context determinat formant part d'un discurs.

b) Tornem al mateix, el que per tu és "idoni" és obvi no ho serà per tothom, perquè les paraules tenen connotacions d'acord amb la funció pragmàtica del llenguatge.

c) Has pensat de servir-te de la denominació oficialíssima de "Regne d'Espanya"?

Pompilos (discussiócontribucions)

Albert, començo pel final. c) És clar que ho he pensat com a hipòtesis, però l'he descartada perquè «Regne d'Espanya» pateix dels mateixos dos defectes que «Estat espanyol»: per una banda, té connotacions polítiques no neutrals (agrada als monàrquics, que només són una part de la població, i desagrada als republicans) i per l'altra és una perífrasi innecessàriament més llarga que el nom simple «Espanya». Passa el mateix amb l'ús de «nació espanyola» com a equivalent d'«Espanya»: no és neutral (agrada als nacionalistes espanyols, però desagrada als nacionalistes catalans i als no nacionalistes de la resta d'Espanya) i també és una perífrasi innecessàriament llarga. b) Si us plau, no té cap rigor intel·lectual sostenir que són veritat dues afirmacions estrictament contradictòries: que ambdues expressions són neutrals perquè tenen un context, i que ambdues expressions són poc neutrals perquè tenen un context. Per poder continuar el meu raonament, trio la primera. Si ambdues són igual de neutrals perquè tenen un context... donat que totes les comunicacions es realitzen en un context, totes les expressions son —sempre segons tu— igual de neutrals. I llavors jo puc dir que tu ets un «lazi», expressió tan neutral com «independentista», que és la que vas escollir per definirte a la teva pàgina d'usuari. Però no és així: «lazi» és un «insult» i «independentista» un terme neutral (no una ideologia neutral, atenció, sinó el terme neutral per designar-la). Si existeix la política Punt de vista neutral i aquesta dicta que s'ha de fer servir un llenguatge neutre, és perquè existeixen diferencies, i n'hi ha expressions que són neutrals i altres que no, totes amb un context. En el cas que discutim, entre «Estat espanyol», «Espanya», «Regne d'Espanya» i «nació espanyola» n'hi ha tres expressions que no són no neutrals i una que sí que ho és. O vols dir que a Viquipèdia —a on predomina el biaix nacionalista català i dels PPCC— s'utilitza el 96,1% de les vegades «Espanya» i el 3,9% «Estat espanyol» (i a més a més l'article sobre aquesta entitat política s'ha intitulat Espanya) perquè l'heu escrit una colla d'espanyolassos de Falange Espanyola de les JONS (o es diu Falange de l'Estat espanyol de les JONS?) No, s'ha fet així perquè per la major part dels nacionalistes catalans i dels PPCC el nom neutre d'Espanya és «Espanya», com el nom neutre de la Xina és «Xina» i no pas «estat xinès». Pel que fa a b)... no ets lingüista, oi que no? Ho deixo ací. Salutacions.

Pompilos (discussiócontribucions)

Com que la proposta té un important component lingüístic, demano la intervenció dels usuaris filòlegs, com Enric i la resta que no tinc el gust de conèixer. Gràcies.

Pompilos (discussiócontribucions)

Òbviament, que acordem la proposta anterior no suposa afirmar que Espanya sigui una nació legítima, sinó acceptar que aquest és el nom d'aquesta entitat política en català (cosa que sembla prou evident), i que trobem preferible usar el nom que no pas una perífrasi en el seu lloc, com fem amb la resta de noms propis i comuns.

Pere prlpz (discussiócontribucions)

En el fons d'acord amb algunes de les propostes en la línia de la taula, tot i que la taula té força trampa, perquè després de 1945 no s'hauria de comparar amb l'ús dins i fora de la Viquipèdia d'"estat francès" sinó amb "República Francesa", ni amb "estat rus" sinó amb "Federació Russa" o abans amb "Unió Soviètica" o "RSFS de Rússia", i pels municipis més que el municipi badaloní el que caldria buscar és l'ús del terme municipal i de l'ajuntament. Ara bé, l'equivalent a fer servir "autonomia catalana" com proposa en Pompilos és "comunitat autònoma de Catalunya", que és més precís perquè distingeix la Catalunya estricta quan cal i permet fer servir "Catalunya" pel conjunt de la Catalunya del Sud i la del Nord. De fet, amb Catalunya no sempre cal, perquè sovint ja es dedueix del context i perquè és cert que costaria trobar referències d'aquest ús quan no hi ha ambigüitat, però amb el País Basc sí que hauríem d'adoptar sistemàticament la distinció entre Comunitat Autònoma Basca (les tres províncies) i el conjunt del País Basc (les set províncies), com fan habitualment les fonts basques. Més que al text dels articles, això seria especialment útil a les categories, on no hi ha context que desambigüi.

I sobre l'estat espanyol, és molt legítim que en Pompilos cregui que no hauria de ser un estat i que vulgui dividir aquest estat o separar-ne parts d'acord amb la voluntat dels seus habitants o fins i tot que vulgui dissoldre l'estat (o potser tots els estats), però mentre no ho aconsegueixi Espanya segueix essent un estat i voler eradicar aquest estat de la Viquipèdia no és més que propaganda independentista, que s'hauria de fer en una altra banda. A més, per molt que en Pompilos s'esforci a negar l'existència d'un estat a la Viquipèdia no el farà desaparèixer.

I mirant-ho des d'un punt de vista purament viquipedista, si hi ha sinònims acceptats per una paraula, la pràctica és deixar la forma que hagi triat qui hagi escrit el text. És igual que amb dacsa i blat de moro, amb triar i escollir, amb ajuntament i casa de la vila, i amb Espanya i estat espanyol.

Pompilos (discussiócontribucions)

La taula, si fos el cas (que no ho és), tindria errors. Perquè tingués «força trampa», l'hauria d'haver fet amb mala fe; amb aquesta expressió incompleixes la política Presuposeu bona fe. També la Viquietiqueta al segon paràgraf. I mirant-ho des d'un punt de vista viquipedista… ho sento, però no podem tenir en compte el teu vot. T'explico. A la meva proposta enraono que l'ús de l'expressió «Estat espanyol» no és equivalent a l'ús del nom simple «Espanya», i que es tracta d'un ús no neutral. Això implica que no és veritat que sigui —com em va dir aquell— «una denominació acceptada i d'ús comú», ni que siguin —com dius tu— «sinònims acceptats…». El cert és que l'ús d'«Estat espanyol» en evitació d'«Espanya» és una denominació acceptada pels independentistes i ofensiva pels constitucionalistes, i d'ús comú entre els primers i evitat pels segons. En casos com aquests PVN estableix molt raonablement que s'ha de preferir l'ús neutre, i com es veu a la taula comparativa i diu el sentit comú, l'ús neutres és el nom simple. A la teva intervenció no contradius (ni tan sols menciones) aquestes afirmacions, i votes mantenir una expressió contrària a PVN, però no es poden acceptar els vots contraris a les polítiques consensuades. Intenta-ho de nou, si vols, però amb una mica més d'educació. Salutacions.

Xamil (discussiócontribucions)

Estic en contra de prohibir l'expressió "Estat espanyol" i a favor que cadascú faci servir la que li plagui més.

Pompilos (discussiócontribucions)

Xamil, un mica de finezza: ningú ha proposat prohibir l'expressió «Estat espanyol». D'altra banda, el teu vot és nul pel següent. A la meva proposta he enraonat amb arguments i una prova quantitativa que l'ús evitatiu d'«Estat espanyol» a VP:CA és no neutral. Per ser vàlid, el teu vot deu vindre acompanyat d'algun argument. A Viquipèdia l'expressió de la mera voluntat no val, perquè pot amagar que s'està votant a favor de la parcialitat. Salutacions.

Xamil (discussiócontribucions)

Finezza tu. Això no és cap votació, i si ho fos tu no series ningú per dir si un vot meu és nul.

Pompilos (discussiócontribucions)

És un procés de deliberació primer i votació després, en el qual tu has votat directament, sense participar a la deliberació. El Diccionari.cat defineix vot (4.2) com a «manifestació expressa de la voluntat (...) d'aprovar o rebutjar una proposició o mesura». I tots som legitimats —jo també— a emetre qualsevol judici, enraonat i respectuós, respecte de les opinions emeses per qualsevol altre. Sembla mentida que s'hagi de recordar algo tan bàsic.

Xamil (discussiócontribucions)

Ah bé. Doncs estic en contra de prohibir l'expressió "Estat espanyol" i a favor que cadascú faci servir la que li plagui més. Tu vols "que acordem que, en cas d'enfrontament entre editors, tingui prioritat l'expressió «Espanya» sobre «Estat espanyol»". És a dir, que quan jo escrigui Estat espanyol, puguis venir tu i canviar-ho i que quan jo protesti llavors tu puguis dir ei, que això està acordat el dia tal. És a dir, que segons tu no vols prohibir que s'escrigui Estat espanyol. només vols, simplement, que quan algú ho escrigui puguis venir tu i canviar-ho. Doncs mira, hi estic en contra. Llàstima que si algun dia es vota el meu vot serà nul, segons tu. Si algun dia es vota això recorda de dir a qui faci el recompte de vots que jo no puc votar perquè el meu vot és nul eh?.

Pompilos (discussiócontribucions)

Llavors, sí que era una votació. I per tercera vegada: el teu vot serà nul (he llegit dues vegades l'última intervenció i segueixo sense trobar cap argument). Almenys estem d'acord en un punt: jo tampoc sóc partidari de prohibir l'expressió «Estat espanyol». Torna a llegir la proposta, on s'explica la diferència entre ús justificat, que és neutral, i ús només perifràstic o evitatiu, que no és neutral i per tant estat prohibit expressament per PVN. Si no entens alguna cosa, digues-ho i te l'explico. Salutacions.

Xamil (discussiócontribucions)

No, no era una votació. I per tercera vegada: tu no ets ningú per dir que el vot de ningú sigui nul. Torna a llegir-ho tot. Si no entens alguna cosa, digues-ho i te l'explico.

Galazan (discussiócontribucions)

Em sembla poc neutral voler establir com a preferent l'expressió "Espanya" que és precisament la clau de volta del projecte polític uniformitzador de la cort de Madrid des del segle XVI: Espanya és un terme geogràfic. L'expressió política real és Regne d'Espanya. Per tant, per referir-se a l'entitat política: o és fa servir el nom oficial, o es fa servir l'expressió neutre "estat espanyol". Però imposar el projecte polític propi per obligació no em sembla bé.

Pompilos (discussiócontribucions)

Galazan, no ens correspon a nosaltres inventar-nos el significat dels noms (i menys encara fent servir metàfores com a «clau de volta»). Per això ja hi són els diccionaris i enciclopèdies: la Gran enciclopèdia catalana diu «Espanya: Estat de la península Ibèrica…» i Viquipèdia que «Espanya o Regne d'Espanya és un estat...». Vull dir, que aquest terme no designa un projecte (fa segles que existeix) ni una ideologia, com tu dius. Explicat amb un paral·lelisme: Catalunya va néixer sent feudalista, cristiana, expansionista i heteropatriarcal, i ara és igualitària, laica, pacifista, feminista i tolerant amb la diversitat sexual, però es diu igual que llavors, Catalunya, perquè aquest no és el nom d'un projecte ni molt menys d'una ideologia, sinó d'un territori organitzat políticament, com ho és Espanya. Aclarit això, la diferència entre «Regne d'Espanya» i «Espanya» és que el primer és un nom oficial i no usat habitualment, i el segon és el nom a seques en català, i per tant neutre, com demostra el fet que és l'expressió que s'utilitza com a titol d'entrada a la GEC i a VP:CA (i a 272 viquipèdies més), així com a la majoria dels mapes com aquest. Que «Estat espanyol» és la manera que teniu els independentistes d'evitar el terme taboo «Espanya» (taboo per rebutjat) és vox populi en aquest país; qui ho negui hauria d'explicar la desviació estadística que demostra la taula de més a dalt. Salutacions.

Xamil (discussiócontribucions)

L'expressió Estat espanyol és ben neutra, ja que això és el que és: un estat. És vox populi en aquest país que l'expresssió Estat espanyol és un terme ''taboo'' (taboo per rebutjat) per vosaltres els nacionalistes espanyols, que penseu il·lusament i errònia que l'Estat espanyol és una nació, quan no ho és. És un estat, i és neutral dir que les coses són allò que són.

Pompilos (discussiócontribucions)

Simplifiques, Xamil. 1) Les persones intel·lectualment evolucionades entenem que una expressió pot ser literalment certa i no neutral a la vegada: tu ets un animal (racional, és clar), però si en comptes de Xamil, et digués a partir d'ara «animal xamilenc» estaria dient la veritat, i m'estaria rient de tu a la vegada. Un altre exemple: molts columnistes acusen de plagiari a Pedro Sánchez anomenant-lo «Doctor Sánchez»; quan els acusin d'insultar-ho, poden dir —cínicament, és clar— que és neutral anomenar-ho «doctor» perquè ho és. 2) Manipules la discussió usant la fal·làcia de l'home de palla en atribuir-me preferència per l'expressió «nació espanyola», quan jo no només no l'he proposada (he proposat la neutral «Espanya»), sinó que fins i tot l'he rebutjada més a dalt explícitament per espanyolista. 3) Simplifiques, finalment, quan redueixes les possibilitats a dues opcions no neutrals, ambdues corresponents a dos nacionalismes, silenciant que són quatre almenys les possibilitats que s'han mencionat ací. Es veuen millor amb una taula:

ExpressióIdeologiaObservacions
Estat espanyolAntiespanyolista
EspanyaNom de l'article a VP i GEC i mapes.
Expressió usada neutralment el 96,1% de les vegades a VP.
Expressió ja usada amb la resta d'estats el 99,5%.
Nació espanyolaEspanyolista
Regne d'EspanyaMonàrquica
Resposta a «Primacia d'«Espanya» sobre «Estat espanyol»»
Yuanga (discussiócontribucions)

Bones a tots! Algú podria opinar sobre si canviar avui per hui (o els canvis que hi ha per l'estil en aquesta edició i d'altres del mateix viquipedista) són necessaris?

Paucabot (discussiócontribucions)

Aquest usuari fa més o maco els mateixos canvis pels quals ja va ser blocat un usuari del qual ara no record el nom.

A més, ja havia estat advertit: .

Paucabot (discussiócontribucions)
Paucabot (discussiócontribucions)

Jo li faria un darrer avís. Si és la mateixa persona, no en farà gaire cas i l'haurem de blocar. I potser és un altre, però amb un patró d'edicions sospitosament similar...

Yuanga (discussiócontribucions)

Notificat. Aviam...

Paucabot (discussiócontribucions)
Yuanga (discussiócontribucions)

Sí, ja hem tingut algun intercanvi de paraules: mica.

Yuanga (discussiócontribucions)
Yuanga (discussiócontribucions)

Què en fem d'això? On són les referències?

Paucabot (discussiócontribucions)

Jo diria que el podríem blocar directament, però potser estaria bé demanar la verificació a Viquipèdia:Comptes titella. Això, sí: que sigui la darrera vegada, perquè aquest usuari ens toreja com vol ...

Paucabot (discussiócontribucions)
Bon cap de fem, defensors de la tecla (discussiócontribucions)

Sì, en què puc ajudar-li, senyor?

Bon cap de fem, defensors de la tecla (discussiócontribucions)

Si yo no formateo completamente correctamente el enlace (después de que un usuario pidió que yo añadiera una fuente), en dos minutos (o algo así) alguien lo borra. Pero en dos horas (con otras contribuciones durante este período) usted no ha contestado mi pregunta sobre qué quiere... ¡qué estándares dobles!

Amadalvarez (discussiócontribucions)

No sé si té a veure amb aquesta conversa, però tenen sentit aquests canvis ?

Paucabot (discussiócontribucions)

Sembla el mateix usuari amb un clon dorment. Mare de déu, quina plaga!

Paucabot (discussiócontribucions)
Paucabot (discussiócontribucions)
Paucabot (discussiócontribucions)

Si no em deis el contrari, a partir de demà començaré a blocar cada usuari que repliqui les mateixes edicions per les quals ja vam blocar l'usuari original.

Paucabot (discussiócontribucions)
Paucabot (discussiócontribucions)
Yuanga (discussiócontribucions)
Paucabot (discussiócontribucions)

Sí. Blocat.

Yuanga (discussiócontribucions)
Ederim (discussiócontribucions)

Hola, company. Suposo que et refereixes a les paraules que estic posant en altres varietats de la llengua. No crec que hi hagi cap problema, ja que només vull enriquir els articles de la Viquipèdia amb la diversitat lèxica del català-valencià-balear (com vulgueu dir-li), sempre amb mots normatius i amb les seves respectives referències des dels diccionaris oficials (el DIEC i el DNV de l'AVL). Si hi ha cap problema, feu-m'ho saber, per favor. Gràcies!

Paucabot (discussiócontribucions)

També blocat i revertides les seves edicions.

Resposta a «Canvis necessaris?»
Leptictidium (discussiócontribucions)

Bona tarda. Porto aquest tema a La Taverna perquè, mirant els historials dels articles en qüestió, crec que aconseguirem més quòrum aquí que allà.

En força casos (p. ex. Occitània, Escòcia, Gal·les, Bretanya, Frísia, etc.), la Viquipèdia ha seguit la convenció, crec que no escrita, de privilegiar els topònims nadius per sobre dels topònims oficials, encara que aquests últims estiguin més estesos.

Em pregunto, doncs, si hauríem d'aplicar el mateix criteri als topònims armenis, grecs o kurds a Turquia, especialment a les zones on aquests grups són majoritaris o ho han estat històricament. Què en penseu?

Amadalvarez (discussiócontribucions)

sense criteris lingüístics; emocionalment a favor dels territoris i llengües minoritaris i reprimits

Pau Colominas (discussiócontribucions)

Pensava que sí que existia una política interna per prioritzar, en aquest ordre, exònim en català, endònim i nom oficial. I si no existeix, a favor de formalitzar-la.

Leptictidium (discussiócontribucions)
Pau Colominas (discussiócontribucions)

Aleshores el que ens toca és reanomenar aquests articles de municipis de Rússia i Noruega :)

Vriullop (discussiócontribucions)

Si no recordo malament, el criteri d'usar l'endònim encara que no sigui l'oficial va sortir de la GEC. En el seu moment hi vam trobar incoherències i vam fer una consulta a la GEC, per què tots els d'Occitània en occità i en altres regions no? Em sembla que era pel gal·lès o d'altres de la Unió Soviètica. La resposta és que cal matisar el criteri general, algunes llengües són molt minoritàries o en d'altres ens ha arribat per l'ús consolidat en rus, per exemple. Vull dir que el criteri és correcte però cal afegir que pot tenir excepcions i que preval el criteri encara més general de l'ús en fonts fiables en català, si és que està prou estès en topònims menors. Dit això, d'entrada em sembla correcte usar l'endònim en el cas de Turquia.

Pere prlpz (discussiócontribucions)

Sobre les incoherències, nostres i d'altres fonts, un factor a tenir en compte és l'esforç que porta aplicar el criteri de la llengua local, que en alguns casos s'ha fet i en d'altres s'ha obviat o està pendent. De fet, no és gaire diferent que el que passa amb les transcripcions, que sovint no estan adaptades al català ni que ho digui el llibre d'estil de la font que sigui. Agafar un llistat de noms transcrits a l'anglès o al francès és fàcil. En canvi, dedicar-se a buscar com es diuen en nenets, tàrtar o gal·lès o com es transcriuen del rus, porta un temps i una feina que no sempre està disponible.

Aleshores, no sempre que trobem incoherències vol dir que el criteri sigui diferent per diferents territoris.

Leptictidium (discussiócontribucions)

Notifico en @E4024:, que sospito que no està d'acord amb aquest criteri, perquè pugui explicar els seus arguments.

Amadalvarez (discussiócontribucions)

Doncs, si, sembla que no està d'acord. M'acaba de desafiar, amb amenaça de reversió a allò que faci. A veure si estem de sort i ens ajuda amb arguments.

Manlleus (discussiócontribucions)

és una llàstima que es posi tan a la defensiva, ni que l'hi vagi la vida... bueno l'ego segur..

Resposta a «Topònims no turcs a Turquia»
Resum per Pau Colominas

Es tradueixen només els noms de sants, papes i nobles. A més, es basa en fonts externes.

Anna de cal Prat (discussiócontribucions)

Em desorienta veure 'Otó IV del Sacre Imperi Romanogermànic' i a la vegada veure 'Otto von Bismarck'. Segons els meu parer és sempre 'Otto' i no 'Otó' la traducció de l''Otto' alemany. Com ho fem?

Judesba (discussiócontribucions)

Anna, com a regla general els noms propis no es canvien. Per tant, Otto von Bismarck. Però sí es canvien els de reis (etc), papes, i sants. Per tant, Otó IV. Salut!

Anna de cal Prat (discussiócontribucions)

Alarma! Ai, Déu! Al pobre senyor Albrecht Dürer els d'.es l'anomenen https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Durero!! I ara què fem?

Com @Judesba bé deia com a regla general els noms propis no es canvien. Veig que com a mínim al 'Bernd Schuster' no l'han batejat per 'Bernardo Zapatero'! Però és que a més a més 'Albrecht' N O és 'Alberto'!!!

Anna de cal Prat (discussiócontribucions)

Gràcies, Judesba. D'acord amb la teva explicació, ara bé, per qué Otó i no Ot o Odó? Informació addicional: Ot d'Urgell i Ot

Judesba (discussiócontribucions)

Això ja ni idea. Sovint l'opció triada és per tradició. Segurament algun(a) altre/-a company(a) pugui il·lustrar-nos. Salut!

Arnaugir (discussiócontribucions)
Anna de cal Prat (discussiócontribucions)

Gràcies. Acceptat! (correcció del meu últim comentari *per què*)

Anunciar actes presencials a Wikimedia Space

2
QuimGil (discussiócontribucions)

Fa un parell de mesos es va estrenar el prototip Wikimedia Space (avui en anglès, dintre de poc multilingüe amb tant marge per a l'ús del català com vulgueu). Una de les àrees que han agafat empenta ben aviat són el calendari i el mapa d'esdeveniments, donat que cobreixen un buit en el moviment.


Avui he llegit per casualitat sobre la Viquimarató de Menorca celebrada ahir (sembla que tot un èxit, felicitats!) i he publicat un parell d'enllaços a Space:

https://discuss-space.wmflabs.org/t/viquimarato-de-menorca/969

Ara Menorca ja surt al mapa!  :) He aprofitat l'ocasió per a crear etiquetes (tags) per a "català" i "amical" que es poden fer servir en futurs temes.


La proposta és que es tingui en compte Wikimedia Space a l'hora d'anunciar noves activitats. No crec que en el curt termini això serveixi per a aconseguir més participants en aquestes activitats, però sí hauria de servir per a que la resta de Wikimedia estigui més al cas de totes les activitats organitzades per la comunitat catalanoparlant.


Com ho veieu?


(I si teniu preguntes o idees sobre Wikimedia Space en general, estaré encantat en respondre/comentar. El meu alter ego professional és un dels creadors i mantenidors d'aquest nou espai.)

Qgil-WMF (discussiócontribucions)
Resposta a «Anunciar actes presencials a Wikimedia Space»
Jmarchn (discussiócontribucions)

En un ajuda d'una plantilla volia posar un missatge d'advertència. M'ha sorprès que és igual al d'{{Avís}}. En altres wikis (per la plantilla equivalent) la icona de la "i" apareix en color taronja (=compte!), en canvi en aquesta apareix de color blau cel (=informació). He actualitzat el codi de la plantilla però he vist que parteix d'una altra filosofia...

Buscant he trobat que l'equivalent és:

  {{Metacaixa d'avís projecte
     |tipus=contingut
     |text=tipus=<u>contingut</u> – Per a avisos i problemes importants.}}

Suposo que ja deu estar discutit, tot i que jo en discrepo...

Kette~cawiki (discussiócontribucions)

No he trobat cap discussió enlloc. Es pot iniciar ara.

Vriullop (discussiócontribucions)
Resposta a «plantilla:Advertència»

Dolors Monserdà i Vidal - Teresa Pàmies

1
Amadalvarez (discussiócontribucions)

Aquest any es celebra l'any Monserdà per commemorar el centenari de la mort d'aquesta escriptora feminista del XIX i l'any Teresa Pàmies amb motiu del centenari del seu naixement (com si es tractés d'un relleu cultural entre dues escriptores). Tenim les seves biografies molt sintètiques, per utilitzar un adjectiu amable, i no vindria malament una ampliació ara que trobarem recursos que han aparegut pel centenari. Si us animeu, aquí us deixo alguna pista:

Monserdà:

Pàmies:

Ànimeu-vos !

Resposta a «Dolors Monserdà i Vidal - Teresa Pàmies»

ISBN:Proposta per a afegir el catàleg de la xarxa de biblioteques públiques valencianes

6
Documentainfo (discussiócontribucions)
Xavier Dengra (discussiócontribucions)
TaronjaSatsuma (discussiócontribucions)

Caldria modificar la pàgina, però no sé com es fa ni l'he modificat mai.

De fet, també ens podríem plantejar perquè tenim a Amazon per allà.

B25es (discussiócontribucions)

No tinc idea de com fer. Alló d'Amazon (i altres tendes) sembla extrany (però comprensible). De totes maneres no més deixa cercar per ISBN (hi ha voltes que vols llibres pre-ISBN ¿què fas?). Enllaçar amb més catàlegs i d'una manera més directa estaria bé.

Xavier Dengra (discussiócontribucions)

Exacte, @B25es. Si podem enllaçar catàlegs de tot el territori catalanoparlant i posar la pàgina ben visible, podria fomentar que la gent recerqui els llibres en qüestió. Suposo que va ser una eina d'aquestes arcaiques que no s'ha acabat d'implementar mai...

Documentainfo (discussiócontribucions)

Estaria molt bé poder-ho fer, a mi per exemple hem seria d'utilitat...

Resposta a «ISBN:Proposta per a afegir el catàleg de la xarxa de biblioteques públiques valencianes»

Visibilització del taulell de consultes

7
Xavier Dengra (discussiócontribucions)

Bon dia,

Sembla que amb el canvi de portada, Viquipèdia:Taulell de consultes ha passat a tenir menys visibilització. També s'hi pot veure com algunes preguntes i peticions d'ajuda a l'edició han quedat desateses.

Teniu cap proposta sobre a quina part del projecte li podem més cabuda perquè la gent la segueixi emprant i els viquipedistes també hi responguin?

Medol (discussiócontribucions)
Yuanga (discussiócontribucions)

Em sembla bé la proposta.

Leptictidium (discussiócontribucions)

En principi no s'haurien de fusionar perquè cobreixen terrenys diferents: un és per demanar ajuda estrictament sobre la Viquipèdia, mentre l'altre es pot fer servir per demanar qualsevol tipus d'informació.

Medol (discussiócontribucions)

Dues consultes l'últim any, totes dues per demanar ajuda. En general penso que hauríem de fer un esforç en simplificar la Viquipèdia i els canals. Si n'hi ha menys serà més fàcil que estiguin ben atesos també. De fet, potser no cal que hi hagi sis canals a la Taverna, amb un parell potser n'hi hauria prou, però bé, com vegeu.

Leptictidium (discussiócontribucions)

Això que apuntes és un argument per revitalitzar el taulell de consultes, no necessàriament per fusionar-lo amb VP:Ajuda.

Yuanga (discussiócontribucions)

Molt d’acord també en fusionar canals a La Taverna.

Resposta a «Visibilització del taulell de consultes»

Estandarditzant mides de les imatges de les infotaules

10
Paucabot (discussiócontribucions)

He passat per gairebé totes les infotaules per estandarditzar-ne la mida de les imatges, que era un festival (alguns a 270px, altres a 270x500px o d'altres a 285px).

Finalment he deixat dues mides:

  • 300x300px per les imatges grosses (fotografies, mapes, esquemes, etc.)
  • 150x150px per les imatges petites (logos, escuts, banderes, etc.)

La unificació ha tengut qualque excepció com els casos en què hi ha escut i bandera, que s'hauria de mirar més detingudament.

La pregunta és si hauríem de fer com {{Colors infotaules}} i crear {{Mides imatges infotaules}} per tenir les mides centralitzades allà.

Si ho hem de fer, les cerques per fer les substitucions ara ja seran més senzilles:

Si feim la plantilla, després podrem discutir sobre la mida de les imatges amb tota tranquil·litat, ja que canviar-la serà modificar una sola plantilla.

Pau.

PS. Tenim massa infotaules. Vaja feinada ...

PS (II). Si detectau qualque infotaula que presenti problemes després dels canvis, comentau-ho aquí mateix.

PS (III). Hi ha algunes infotaules que s'escapen d'aquesta consulta com {{Estat desaparegut bis}}, ja que no usen la sintaxi estàndard de {{Infotaula}}.

Paucabot (discussiócontribucions)

Per cert, que 300x300px significa que el Mediawiki redimensionarà la imatge (sense deformar-la, és clar) per tal que càpiga dins un quadrat de 300 x 300 píxels. Més informació a Ajuda:Ús d'imatges.

Amadalvarez (discussiócontribucions)

Bona feina, @Paucabot. Jo pensava que ja quasi ho teníem això, però veig que no. Jo no externalitzaria el valor. Ara per ara, poca gent toca les infotaules i tenint la informació penso que n'hi haurà prou. Potser hauríem de posar un warning dins el codi per a que "la gent de bona fe" sàpiga que no s'ha de canviar. Tenir-ho centralitzat és carn d'accidents quean algíu que ho desconegui vulgui canviar-ho per "arreglar lo seu" i espatlli tot.

Sobre que hi ha moltes infotaules, consolat pensant que abans hi havia més. Algun suggeriment de fusió ?.

merci

Paucabot (discussiócontribucions)
Jarashi (discussiócontribucions)

La Categoria:Infotaules de competicions esportives i el tema de les plantilles sobre esport en general (on hi vaig a petar bastant) és dramàtica i li cal una bona racionalització:

Tenim molts models d'infotaules diferents per competicions (de vegades n'hi ha diverses pel mateix esport, i no saps quina és la millor… a més, caldria automatitzar-les amb WD… com ho veus, @Amadalvarez?); diferents maneres de fer quadres de competició o classificacions (potser algú que domini Lua podria fer una bonica exhibició en aquest apartat); algunes navbox poc útils i que queden obsoletes ràpidament (p.e. {{Plantilla del CA Osasuna}}. Aquí hi havia un projecte per automatitzar-ho, oi, @Amadalvarez?)…

I crec que també cal establir un criteri sobre com s'ha d'anomenar les pàgines de les competicions (i si ja existeix, aplicar-lo): Lliga de Campions de la UEFA 2017–18, però Primera divisió espanyola de futbol 2015-2016 (fixeu-vos que també canvia el guió) o Lliga ACB 2015/16… Però això ja són figues d'un altre paner.

Amadalvarez (discussiócontribucions)

@Jarashi Per parts. He treballat intensament en les infotaules d'article (les que surten a la dreta com un resum) perquè és on més opcions estandarditzadores existien entre temàtiques. Explico això, perquè no m'hi he dedicat gens als resums esportius o historials que figuren al cos o al peu dels articles d'esport. Després dono més detalls.

Parlant de les primeres: És cert que no son massa glamuroses les referides als esports. Han millorat molt les d'esportistes, però menys les de club i equip. Haig de dir que hi ha dos motius: A) són poc homogeneitzables i per tant seguirem necessitant moltes; B) a WD els debats sobre com s'ha d'estructurar la informació s'eternitzen. És com a les tertúlies futbolístiques: tothom hi entén, però ningú ho arregla. És un projecte tant gran com tot el que portem fet fins ara i, la veritat, sense tenir una estructura clara i consensuada, és un suïcidi. Podem mirar d'estandarditzar aspectes concrets: estructura de blocs, nom de les etiquetes i dels paràmetres, amplada imatges com ha fet el @Paucabot, però poca cosa més. A més a més, cal el suport d'un expert en l'esport, cosa que no sempre és fàcil, perquè quan he trobat algú, el que en realitat vol és que li resolgui els quadres dels resultats. És a dir, el segon grup.


Segon grup: Pel que fa a les taules cronològiques i quadres sinòptics de resultats i classificacions, no cal que us digui que no hi ha dos d'igual. Cada esport té les seves preferències.Fes un cop d'ull a la meva resposta (encara vàlida) que li vaig fer al @Davidpar quan em demanava el mateix. Hi ha esperança. Tu ja anaves en la bona línia: expert en LUA, amant del que fa, amb bon criteri,... Si el trobes, avisa.


Sobre els nom, estic 100% d'acord, només és tracta que algú lideri un grup de treball. Ja saps, d'aquest que un s'ho curra, els altres el van corregint (quan no criticant) i finalment s'aprova per consens. De fet, suggeriria que qui vulgui posar-s-hi, miri WD per generar criteri. Allà hi ha elements d'un nivell que a la WP potser no hi seran, com ara, temporada d'un esport, d'una especialitat, d'una selecció o d'un equip (femení, masculí, equip B), etc. i alguns esports han aconseguit generar una mena d'estàndard de facto sobre "què toca posar a cada nom" per a que s'entengui i no sigui un poema. No dic copiar-lo, dic inspirar-se. Recordeu que el nom a WD no té perquè coincidir amb el nom de l'article.

Salut !

Resposta a «Estandarditzant mides de les imatges de les infotaules»