Viquipèdia:Viquimarató de pessebrisme 2023/Concurs fotogràfic/Bases

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Promotor i objectiu del concurs
 1. L'organització del concurs recau formalment en l'Associació Amical Wikimedia (https://wikimedia.cat/), entitat de promoció de la llengua i cultura catalanes, amb CIF G65105082 i domicili al carrer de Jaume Piquet, 23 de Barcelona (08017 - Catalunya).
 2. Hi col·laboren, per a finalitats de divulgació cultural, les entitats La Mira Magazín (https://www.lamira.cat/), l'Ens d'Associacionisme Cultural Català (https://ens.cat/), la Federació de Pessebristes de Catalunya (https://www.pessebrescat.cat/), la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya (https://www.pessebresvivents.cat/) i la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, pertanyent al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/index.html).
Condicions de participació, guanyadors i terminis
 1. El concurs està obert a la participació de qualsevol persona física d'arreu del món, sense restricció ni d'edat, ni geogràfica, ni de cap altra mena.
 2. La participació no exigeix cap tipus de pagament en cap divisa, només la creació d'un compte d'usuari de Viquipèdia (de franc; només cal un correu electrònic i un àlies o nom real).
 3. Cada persona que decideixi concursar només ho pot fer amb un sol compte. La creació de comptes múltiples no és permesa i suposarà l'expulsió del concurs.
 4. Els terminis del concurs són els següents: del 1r de desembre (a les 00:00 hores UTC+2) fins al 20 de desembre del 2023 (a les 23:59 hores UTC+2), cada participant haurà de carregar els fitxers al repositori multimèdia lliure i col·laboratiu Wikimedia Commons seguint les instruccions explicades a la pàgina general del concurs. Entre el 21 de desembre del 2023 i el 10 de gener del 2024, el jurat deliberarà les fotografies i vídeos guanyadors. A partir de l'11 de gener s'anunciarà, tant a la pàgina del concurs a la Viquipèdia, al correu electrònic adjuntat al compte d'usuari i en les canals de difusió convenients de cada entitat organitzadora, els guanyadors de cada categoria. També se'ls deixarà un missatge a la seva pàgina de discussió d'usuari tant de Wikimedia Commons com de la Viquipèdia en català.
 5. En cas de prou manca de participació, de problemes tècnics evidents i generalitzats, o d'esdeveniments sobre pessebrisme organitzats més enllà del termini límit del concurs que siguin rellevants socialment, l'organització del concurs es reserva el dret a prorrogar el termini de participació del concurs fins a un màxim extraordinari de deu (10) dies naturals, és a dir, el 30 de desembre del 2023 (a les 23:59 hores UTC+2).
 6. En cas que els guanyadors de cada categoria no responguin a l'organització en un termini de deu dies naturals a l'organització, el primer premi recaurà en l'accèssit. En cas que el guanyador de l'accèssit no respongui en aquest termini, aquest guardó romandrà desert.
Característiques dels fitxers concursables
 1. Qualsevol dels fitxers carregats per cada participant ha de ser exclusivament de la seva pròpia autoria. No es permeten càrregues en nom d'altri per tal de no complicar problemes d'autoritzacions i de cessió de drets d'autor.
 2. Cada participant té una restricció màxima de quinze (15) fitxers totals que són concursables. És a dir, pot penjar-ne quinze com a màxim, però els pot distribuir segons la categoria que més li interessi (és a dir, potser cinc a cada categoria, o tots quinze en una de les tres categories). Si excedeix aquesta xifra, només se'n comptaran com a concursables els primers quinze en l'ordre cronològic en què els hagi penjat. Aquest ordre cronològic és públic a través de les contribucions de cada compte d'usuari a Wikimedia Commons.
 3. En el formulari de càrrega a Commons, totes les imatges penjades pels participants hauran de seguir els passos del formulari com s'explica a la pàgina principal del concurs i hauran de constar d'un títol breu i entenedor, una descripció, una data de creació (no de càrrega del fitxer, sinó en què fou feta; en cas que siguin fotos històriques, proveu d'indicar-ne l'any més aproximat) i han d'estar categoritzades convenientment n la Categoria Concurs fotogràfic de pessebrisme 2023. Assegureu-vos que els fitxers que heu penjat hi són; altrament el Jurat no els podrà detectar o avaluar.
 4. Atès que les fotografies queden penjades públicament en una categoria de Wikimedia Commons des de l'instant de càrrega, qualsevol participant pot veure les contribucions dels altres participants. Aquest mecanisme és deliberat i segueix els principis de transparència, de revisió creuada de contingut i de col·laboració mútua i oberta compartits a la Viquipèdia i a tots els projectes Wikimedia.
 5. Pel que fa a les categories de fotografia, es recomana penjar-les a Wikimedia Commons amb les extensions JPG o PNG (en la màxima resolució possible, que també es té en compte en la deliberació del jurat). El retoc digital fotogràfic menor és acceptat per tal de corregir aspectes de llum, contrast, saturació o color, atès que en molts casos les escenes són fosques i el concurs cerca fotografies de qualitat, divulgatives i amb valor històric i artístic.
 6. Pel que fa a la categoria vídeo, cal que els fitxers es pengin en els formats d'extensió lliure permesos per Wikimedia Commons: OGV, OGG o WEBM. Els participants poden emprar els recursos digitals i conversors de format que desitgin per adaptar els seus vídeos als requisits de càrrega de Commons. En aquest cas, l'organització és conscient que hi ha vídeos antics d'autoria amateur que tenen sobreimpresa la data d'enregistrament i eliminar-la podria fer perdre qualitat al fitxer, per tant és possible de mantenir-la. El retoc digital menor també és permès en les mateixes condicions que en les categories de fotografia (centrament, llum, contrast, àudio, etc).
 7. Els vídeos han de tenir una durada mínima d'un (1) minut i una durada màxima de quinze (15) minuts. En cas que el vídeo sigui molt llarg i el participant confiï en el seu elevat valor documental, pot decidir penjar-lo en fragments, que comptaran dins del còmput total de quinze fitxers amb què pot participar individualment. També pot optar pel retoc digital menor i encadenar els talls més significatius en un sol fitxer.
 8. En cap categoria, ni de fotografia ni de vídeo, queden permeses les marques d'aigua per a remarcar l'autoria documental. Això és en línia amb la política de Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Watermarks), que les desencoratja essent un projecte de difusió de multimèdia lliure i reutilitzable per a qualsevol finalitat.
 9. No es permet en cap cas l'ús d'eines d'intel·ligència artificial per a restauració, alteració o addició de les fitxers, ni de vídeo ni de fotografia, més enllà dels retocs digitals bàsics permesos anteriorment.
 10. Les llicències d'alliberament són una tria personal de cada concursant i han d'estar alineades amb les opcions disponibles pel formulari de càrrega que s'ofereixen quan el fitxer és d'autoria pròpia: qualsevol de les descrites com la CC-BY-SA (Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca), la CC-BY (Reconeixement 4.0 Internacional; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca) o àdhuc l'equivalent al domini públic (CC0 1.0 Universal; https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ca) són permeses.
 11. Les tres categories són les següents, descrites a la pàgina general del concurs. S'entenen com a Països Catalans tots els territoris de parla catalana com a llengua pròpia i històrica i allà on s'hi celebri la tradició pessebrista, tant pel que fa a en l'àmbit familiar, com en el litúrgic, associacionista o d'accés públic.
Fotografia contemporània Fotografia històrica Vídeo
 • Fotografia d'un pessebre estàtic, d'un pessebre vivent, d'un pessebre casolà (llar familiar), o de qualsevol de les seves figures, en indrets dels Països Catalans.
 • Ha d'haver estat presa entre els anys naturals 2021 i 2023.
 • Queden excloses les fotografies preses en fires de Nadal i a les parades de venda de pessebres o de les seves figures.
 • Fotografia d'un pessebre estàtic, d'un pessebre vivent, d'un pessebre casolà (llar familiar), o de qualsevol de les seves figures, en indrets dels Països Catalans.
 • Ha d'haver estat presa entre els anys naturals 1960 i 2005.
 • En aquesta categoria, sí que hi estan permeses les fotografies a parades de venda de pessebres o a les seves figures.
 • Vídeo d'un pessebre estàtic organitzat al públic, d'un pessebre vivent, o de qualsevol de les seves figures, d'arreu dels Països Catalans.
 • No hi ha límit temporal pel que fa la data d'enregistrament.
 • Queden exclosos els vídeos de pessebres casolans i de llars familiars.
Jurat, deliberació dels guanyadors i premis
 1. El Jurat, descrit en aquesta mateixa pàgina, es compon de set persones de diversa índole professional i cultural, representativa de les entitats que col·laboren en l'organització del concurs. Declaren no concórrer en conflictes d'interessos i la seva decisió a l'hora de decidir els guanyadors és vinculant i s'ha de resoldre per majoria simple (més vots a favor que en contra).
 2. Els guanyadors es repartiran en dos grups: primers premis i accèssits. Es designarà un primer premi i un accèssit per a cadascuna de les tres categories del concurs.
 3. Cada primer premi constarà d'una experiència cultural Moments inoblidables de Fent País (https://fentpais.cat/producte/moments-inoblidables/3001) valorada en 99,90€ a data del 2023, una subscripció digital d'un any a La Mira (https://www.lamira.cat/subscripcions) valorada en 35€ a data del 2023 i una subscripció estàndard d'un any a la revista Canemàs (https://www.ens.cat/canemas) valorada en 20€ a data del 2023.
 4. Cada premi accèssit constarà d'una subscripció digital d'un any a La Mira (https://www.lamira.cat/subscripcions) valorada en 35€ el novembre del 2023, una subscripció estàndard d'un any a la revista Canemàs (https://www.ens.cat/canemas) valorada en 20€ a data del 2023 i també un exemplar del llibre Una vida en imatges: pensaments d'un pessebrista, obra de referència de l'històric pessebrista català Josep Pagespetit (2014).
 5. Els sis lots de premis, un cop rebuda la resposta dels guanyadors, s'enviaran a cadascun per paqueteria al domicili indicat o per correu electrònic (segons si és una subscripció o codi d'activació digital) i durant les setmanes posteriors a l'anunci del premi. Com a molt tard, l'enviament es resoldrà el 10 de febrer del 2024.
 6. L'organització es reserva al dret de deixar els premis deserts en qualsevol de les tres categories en cas que el Jurat consideri que la qualitat dels fitxers que hi participen és d'una qualitat massa baixa o sense valor cultural, històric i arxivístic. També en cas de no resposta en el premi accèssit, com s'indica en el darrer punt de les condicions de participació.
Ajuda tècnica i suport
 1. L'organització és conscient que carregar fitxers a Wikimedia Commons i la interfície del formulari de càrrega poden generar dificultats per a participants novells. Per això, en cas de dubtes tècnics, la comunitat viquipedista roman a disposició dels participants amb un espai de consultes públiques on adreçar problemes de càrrega, esmenar detalls en la descripció o addició de categoria, etc. La pàgina en qüestió és: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia_Discussi%C3%B3:Viquimarat%C3%B3_de_pessebrisme_2023/Concurs_fotogr%C3%A0fic.
Acceptació de les bases i exclusions
 1. L'organització es reserva el dret d'excloure del concurs qualsevol participant que incompleixi el conjunt d'aquestes bases, tant les descrites en aquesta pàgina com en la descripció general del concurs. Especialment pel que fa a violacions de la propietat intel·lectual amb la càrrega de fitxers que no siguin estrictament de la seva autoria, que en la majoria de casos en comportaran l'esborrament a Wikimedia Commons.
 2. Tots els participants accepten la totalitat de les bases de la participació. A més, es comprometen a acceptar que els seus fitxers seran d'ús lliure i divulgatiu per il·lustrar articles en qualsevol versió idiomàtica de la Viquipèdia tan bon punt hagin estat carregats a Wikimedia Commons en el marc del concurs.
 3. Els participants també són conscients, però, que aquesta concessió no es limita a la Viquipèdia i als seus llocs web relacionats. També accepten que sempre mantindran l’autoria de la seva obra i que mantindran el dret de ser acreditats d'acord amb els termes de la llicència escollida (excepte si han escollit la llicència CC-0) sigui on sigui que es facin servir posteriorment aquests fitxers. Les modificacions d’altri sobre l'obra no se'ls hi atribuiran com a pròpies. Accepten, doncs, que aquesta concessió és irrevocable i que l'obra podrà ser guardada permanentment o no en un projecte Wikimedia, sota tutela digital de la Fundació Wikimedia.
 4. L'organització confia en el criteri de sentit comú dels participants a l'hora de respectar les normes establertes pels organitzadors d'actes pessebristes oberts al públic i no fotografiar elements no permesos, ni tampoc menors d'edat o qualsevol persona de manera explícita sense el seu consentiment informat. Els organitzadors del concurs no es fan, en cap cas, responsables de queixes alienes o derivades de qualsevol situació d'aquest tipus.
Protecció de dades personals
 1. Per accedir al premi del sorteig, els guanyadors han de facilitar certa informacions personal: nom, cognoms, telèfon de contacte, correu electrònic actiu i domicili. El tractament d'aquestes dades és necessari per gestionar la designació dels guanyadors i el lliurament del premi.
 2. De conformitat amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica espanyola 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD), es proporciona a continuació la informació relativa al tractament de les dades personals dels participants:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES: Associació Amical Wikimedia.
FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les dades recollides es tractaran amb la finalitat de comunicar-se amb els guanyadors i per tal que puguin accedir al premi. En cas que el participant resulti guanyador, també per publicar les seves dades més essencials (només nom, cognoms i municipi) a la pàgina del concurs de la Viquipèdia, al lloc web d'Amical Wikimedia i de les entitats col·laborades explícitament definides en aquestes bases. En cas d'ésser guanyador, aquestes dades personals serà comprovable que pertanyen a un compte d'usuari concret de la Viquipèdia i de Wikimedia Commons, que és l'àlies amb el qual s'hi van penjar els fitxers.
OBLIGATORIETAT: Totes les dades sol·licitades són obligatòries, ja que són necessàries per a la participació, l'anunci de la resolució del concurs i l'enviament del mateix. En cas de no facilitar-es, no es podrà accedir al premi.
CONSERVACIÓ DE LES DADES: Un cop finalitzat el concurs, les dades es conservaran bloquejades impedint-ne el tractament excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció de les mateixes.
DESTINATARIS: No es cediran les dades a tercers, més enllà de les entitats culturals definides en aquestes bases i per als objectius estrictes d'aquesta activitat. Aquesta condició de cessió queda limitada a la resolució de qualsevol mandat legal o judicial.