Viquiprojecte:Càpsula del temps/Puntuació/Tradicional/Març

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Participant Articles Nombre d'edicions Octets totals cites Puntuació
DoriyakiSan (discussió contribucions registre) 3 de març, 1797, 10 de març, 11 de març, 20 de març, 22 de març, 25 de març, 1908, 1892, 1898, 1887, 21 de març, 1889, 1891, 13 de març, 1905, 16 de març, 1858 21 8359 26 26
Pilardenou999 (discussió contribucions registre) 3 de març, 1 de febrer, 2 de febrer, 5 de febrer, 2 de març, 1876, 1931, 1998, 1918, 1895, 1982, 4 de març, 1941, 1952, 5 de març, 1944, 6 de març, 1934, 1940, 7 de març, 1953, 1875, 1936, 8 de març, 1874, 9 de març, 1910, 10 de març, 1920, 11 de març, 27 de març, 31 de març, 12 de març, 1955, 1872, 14 de març, 1879, 1883, 15 de març, 1842, 18 de març, 1844, 20 de març, 22 de març, 25 de març, 1881, 1927, 1963, 1937, 1942, 1954, 1990, 1888, 1973, 1986, 1922, 1994, 2005, 1901, 1938, 1908, 1943, 1945, 1951, 1970, 1967, 1947, 1978, 1839, 1892, 1921, 1925, 1926, 1957, 2015, 26 de març, 29 de març, 1960, 2001, 1726, 1898, 1964, 1904, 1988, 2016, 1887, 21 de març, 1889, 1891, 13 de març, 1905, 16 de març, 1 de març, 1983, 1916, 2009, 1946, 17 de març, 1917, 1956, 1975, 1865, 1750, 1928, 1997, 1971, 2012, 1980, 1984, 1933, 1885, 1981, 1787, 1989, 1850, 19 de març, 1821, 1893, 1835, 30 de març, 28 de març, 2006, 24 de març, 1996, 1915, 1882, 1979, 1965, 1993, 1977, 1907, 1930, 1899, 1911, 1969, 1919, 1845, 1923, 1939, 2011, 1966, 1999, 1968, 1959, 1985, 2000, 1886, 1859, 1806, 1826, 1813, 1779, 23 de març, 1846, 1912, 1913, 1816, 1819, 1991, 1909, 1849, 1972, 1634, 1929, 2004, 1900, 1949, 2008, 1962, 1958, 1932, 1830, 2013, 2010, 1992, 1950, 1868, 1730, 1863, 20 d'agost, 1935, 1828, 1976, 1736, 1866, 1890, 1914, 1924, 1515, 1615, 1961, 2018, 1347, 2003, 1858, 1564, 1841, 1811, 1903, 2007, 2017, 1974, 1058, 1298, 1837, 1851, 1409, 1995, 1840, 2014, 1778, 1815, 1861, 1603, 1808, 1775, 1326, 1594, 1482, 2020, 2019, 1617, 13 d'abril, 1619, 9 de febrer, 1 de juliol, 17 de maig, 1746, 18 d'agost, 8 de novembre, 4 d'octubre, 30 d'abril, 13 de setembre, 1670 1163 324360 1173 1173
Guixacantijoch (discussió contribucions registre) 3 de març, 1797, 2 de març, 1876, 1931, 1998, 1577, 1847, 1918, 1895, 1697, 1982, 4 de març, 1537, 1678, 1941, 1952, 5 de març, 1871, 1944, 6 de març, 1934, 1696, 1940, 7 de març, 1953, 1475, 1875, 1936, 8 de març, 1869, 1874, 9 de març, 1910, 10 de març, 1920, 11 de març, 27 de març, 31 de març, 12 de març, 1955, 1872, 14 de març, 1879, 1805, 1883, 15 de març, 1842, 18 de març, 1844, 20 de març, 22 de març, 1687, 1832, 25 de març, 1881, 1927, 1963, 1937, 1942, 1954, 1990, 1888, 1973, 1986, 1922, 1994, 2005, 1938, 1943, 1945, 1951, 1970, 1967, 1947, 1892, 1921, 1925, 1926, 1957, 26 de març, 29 de març, 1960, 1898, 1904, 1987, 1988, 2016, 1415, 21 de març, 1889, 1891, 13 de març, 1905, 16 de març, 1 de març, 1983, 1916, 2009, 1946, 17 de març, 1917, 1975, 1865, 1928, 1997, 2012, 1984, 1933, 1981, 1820, 1989, 1782, 1850, 19 de març, 1821, 1893, 1835, 1732, 30 de març, 1853, 28 de març, 24 de març, 1996, 1827, 1902, 1834, 1882, 1979, 1965, 1810, 1907, 1930, 1899, 1911, 1969, 1919, 1583, 1831, 1845, 1703, 1792, 1923, 1939, 1133, 1324, 1512, 1734, 1966, 1616, 1999, 1968, 1855, 1959, 1985, 2000, 1886, 1859, 1516, 1809, 1767, 1806, 1894, 1826, 1813, 1751, 1779, 23 de març, 1854, 1912, 1913, 1819, 1909, 1948, 1972, 1800, 1793, 1877, 1790, 1496, 1929, 1612, 2004, 1638, 1399, 1457, 1430, 2008, 1962, 1932, 1625, 1716, 1830, 1992, 1950, 1862, 1868, 1863, 972, 1935, 1828, 1799, 1976, 1675, 1890, 1914, 1769, 1924, 1867, 1878, 1517, 1961, 1666, 2003, 1857, 1749, 1858, 1643, 1777, 1841, 1472, 1770, 2014, 1778, 1812, 1861, 1860, 1804, 1870, 1653, 1757, 2020, 13 d'abril, 1633, 220, 1135, 1746, 1559 845 232133 846 846
Pau Colominas (discussió contribucions registre) 1 de febrer, 2 de febrer, 4 de febrer, 5 de febrer, 2 de març, 5 de març, 27 de febrer, 26 de març, 21 de març 13 1873 10 10
MBT (discussió contribucions registre) 1876, 1869, 10 de març, 1925, 1853, 1902, 1894, 1913, 1866, 1749, 1841, 1 de juliol, 17 de maig, 1838, 18 d'agost, 1611, 1599, 8 de novembre, 4 d'octubre, 1528, 1824, 30 d'abril, 18 de gener, 13 de setembre, 13 d'agost 36 3558 3 3
Amortres (discussió contribucions registre) 1871, 11 de març, 18 de març 3 1124 3 3
Rocafera (discussió contribucions registre) 6 de març, 1940, 1953, 9 de març, 10 de març, 12 de març, 14 de març, 18 de març, 1938, 12 aC, 1964, 1904, 1987, 1988, 1052, 2016, 1415, 1503, 17 de març, 1309, 1762, 1285, 1213, 1984, 538, 1088, 1144, 1939, 1516, 45 aC, 1776, 1184, 1314, 978 70 11641 19 19
Xavier Dengra (discussió contribucions registre) 9 de març, 31 de març, 25 de març, 2009, 30 de març 6 2376 6 6
Joutbis (discussió contribucions registre) 27 de març, 18 de març, 22 de març, 27 de febrer, 1901, 1938, 1947, 26 de març, 17 de febrer, 21 de març, 19 de març, 30 de març, 28 de març, 24 de març, 13 d'abril, 13 de maig 20 448 12 12
Nenagamba (discussió contribucions registre) 1901 1 95 1 1
ESM (discussió contribucions registre) 1926, 29 de març, 1853 4 791 5 5