Viquiprojecte:Concursos/Els 10.000/Llista/Biologia

De Viquipèdia
Wikidata Etiqueta WD Desc WD Article InterWiki Octets Canvi
Q100196 arqueòpterix gènere d'arcosaures extints Arqueòpterix en 🏅 es 🏅 fr 🏅 16891 2022-03-28T20:32:30Z
Q101065 pubertat etapa del creixement humà Pubertat en es fr 17558 2022-09-24T15:47:20Z
Q101711 muguet espècie de planta Muguet en es fr 5221 2022-08-18T22:10:58Z
Q101896 gonorrea infecció de transmissió sexual Gonocòccia en es fr 13225 2020-08-18T15:36:07Z
Q101929 immunologia estudi del sistema immunitari biològic Immunologia 🏅 en es fr 39556 2022-09-03T06:16:56Z
Q101991 inflamació mecanisme d'immunitat innata Inflamació en es fr 23086 2022-09-27T14:43:37Z
Q101998 bioma unitat de classificació dels paisatges de la bioesfera Bioma en es fr 9139 2022-09-03T08:35:22Z
Q102470 hominoïdeus subfamília de simis Hominoïdeus en es fr 3489 2022-04-15T14:40:22Z
Q1029907 estómac òrgan de l'aparell digestiu Estómac en es fr 10712 2022-06-10T15:39:46Z
Q103177 síndrome respiratòria aguda greu article de llista de Wikimedia Síndrome respiratòria aguda greu en es fr 69825 2022-06-13T09:28:56Z
Q103191 homeòstasi tendència a mantenir l'equilibri i l'estabilitat interns en els diferents sistemes biològics Homeòstasi en es fr 7064 2022-08-15T20:15:51Z
Q10379 cardiologia branca de la medicina interna que tracta el sistema circulatori Cardiologia en es fr 45991 2022-09-03T08:44:14Z
Q1038113 Nefròpid família de crustacis Nefròpids en es fr 37437 2022-06-13T10:03:08Z
Q103824 hematologia branca de la medicina que estudia la sang i les seves malalties Hematologia en es fr 3925 2022-03-19T21:56:52Z
Q10384 geriatria especialitat mèdica dedicada a la gent gran Geriatria en es fr 21416 2022-08-27T14:22:48Z
Q104825 tàlpid Família de Mamífers Tàlpids en es fr 17103 2022-09-21T20:43:41Z
Q1048687 múscul esquelètic tipus de múscul Múscul esquelètic en es fr 1909 2020-08-02T13:08:43Z
Q105146 Hexàpode subfílium d'artròpodes Hexàpodes en es fr 11642 2022-09-23T23:20:37Z
Q105186 farmacèutic professió sanitària Farmacèutic en es fr 8748 2022-01-01T11:13:28Z
Q105196 trasplantament trasplantament d'òrgans Trasplantament en es fr 10739 2022-04-03T17:28:44Z
Q1053008 nivell tròfic posició d'un organisme en una cadena tròfica Nivell tròfic en es fr 11584 2022-05-12T15:13:25Z
Q1054094 sistema olfactiu part del sistema sensorial Sistema olfactori en es fr 1703 2021-05-01T08:17:33Z
Q1056194 cèl·lula vegetal cèl·lula eucariota Cèl·lula vegetal en es fr 3838 2022-03-06T13:58:19Z
Q105650 urologia subespecialitat de la cirugia Urologia i andrologia en es fr 8431 2022-05-12T19:10:59Z
Q105688 hipòxia condició mèdica Hipòxia en es fr 2088 2022-01-11T10:28:51Z
Q1057 metabolisme conjunt de reaccions bioquímiques i processos fisicoquímics que passen en una cèl·lula o un organisme Metabolisme 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 97179 2022-05-29T10:58:04Z
Q1059 sistema immunitari sistema biològic Sistema immunitari 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 90785 2022-08-11T16:47:10Z
Q1063 evolució procés biològic de transformació de les espècies Evolució 🏅 en 🏅 es fr 127855 2022-07-09T01:20:30Z
Q1066907 Longevitat més llarg que la vida útil típica, especialment en humans Longevitat en es fr 21536 2022-08-17T09:16:16Z
Q1072 cor òrgan central de l'aparell circulatori Cor en 🏅 es fr 149140 2022-09-05T20:04:07Z
Q1073 cervell òrgan del sistema nerviós Cervell en 🏅 es fr 33071 2022-07-28T10:08:14Z
Q10737 suïcidi acte de treure's la pròpia vida Suïcidi en 🏅 es fr 40292 2022-08-14T07:18:32Z
Q1074 pell òrgan dels animals que actua com a barrera protectora i aïlla l'organisme del medi que l'envolta Pell en es fr 72757 2022-08-12T06:08:23Z
Q10798 Sus gènere de mamífers Sus en es fr 11042 2022-03-14T16:20:30Z
Q10811 rèptil vertebrats amniotes de sang freda que tenen la pell coberta per escates o closques Rèptils en es fr 🏅 54082 2022-05-03T06:55:49Z
Q108235 Lirons família de mamífers Lirons en es fr 4881 2022-04-11T09:14:17Z
Q10850 rosegadors ordre de mamífers Rosegadors 🏅 en 🏅 es fr 68662 2022-09-28T10:21:08Z
Q10856 Colúmbid família d'ocells Colúmbids en 🏅 es fr 32161 2022-05-25T09:09:24Z
Q10867 marsopa cetaci petit de la família Phocoenidae Marsopes en 🏅 es fr 9898 2022-04-12T08:01:38Z
Q10872 Arqueobacteri grup de microorganismes unicel·lulars procariots Arqueobacteris 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 98982 2022-06-30T01:39:36Z
Q10874 ceguesa pèrdua total o parcial del sentit de la vista Ceguesa en es fr 37511 2022-05-19T21:14:14Z
Q10876 bacteris microorganismes Bacteris 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 113226 2022-09-19T20:21:58Z
Q10884 arbre Planta capaç de créixer a més de cinc metres d'altura Arbre en 🏅 es fr 33167 2022-08-31T17:24:03Z
Q10892 protist grup d'organismes eucariotes que inclou els protozous i les algues Protists en es fr 33115 2022-06-19T05:10:54Z
Q10908 Amfibi classe de vertebrats Amfibis 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 79463 2022-08-28T08:19:54Z
Q10915 cordat fílum d'animals Cordats en es fr 32539 2022-05-27T05:37:51Z
Q10978 raïm fruit de la vinya Raïm en es fr 38661 2022-08-22T00:53:15Z
Q10998 patatera espècie de planta Patatera en es 🏅 fr 53623 2022-09-22T16:50:44Z
Q11002 sucre substància dolça, cristal·litzable, que es troba en el suc d’un gran nombre de plantes Sucre en 🏅 es fr 55730 2022-07-20T08:16:46Z
Q11006 soia espècie de planta Soia en es fr 31536 2022-03-14T11:04:27Z
Q11053 àcid ribonucleic àcid nucleic format per una cadena de ribonucleòtids Àcid ribonucleic en 🏅 es fr 🏅 37532 2022-05-11T18:03:51Z
Q11068 sistema circulatori sistema encarregat de transportar la sang des del cor fins a totes les diferents parts del cos Sistema circulatori en es fr 31273 2022-05-29T11:34:58Z
Q11078 sistema endocrí Conjunt de glàndules d'un organisme que secreten hormones al sistema circulatori per afectar la funció d'òrgans distants. Sistema endocrí en es fr 58565 2022-09-25T19:26:58Z
Q11081 malaltia d'Alzheimer malaltia neurodegenerativa progressiva caracteritzada per pèrdua de memòria Malaltia d'Alzheimer en es 🏅 fr 128520 2022-09-27T15:47:57Z
Q11083 intestí gros darrer tram de l'aparell digestiu en els vertebrats Budell gruixut en es fr 47644 2022-05-29T11:33:48Z
Q11085 malaltia de Parkinson malaltia neurodegenerativa d'origen desconegut que sol aparèixer en persones d'edat avançada Malaltia de Parkinson en es fr 10055 2022-01-28T11:03:24Z
Q11090 intestí prim part de l'aparell digestiu Intestí prim en es fr 36518 2022-01-11T23:33:54Z
Q11101 sistema sensorial part del sistema nerviós responsable de processar la informació sensorial Sistema sensorial en es fr 33193 2022-03-30T16:51:21Z
Q11190 medicina camp d'estudi per diagnosticar, tractar i prevenir la malaltia Medicina en es fr 34439 2022-09-24T15:29:21Z
Q11358 glúcid biomolècula composta per carboni, hidrogen i oxigen Glúcid en es fr 40798 2022-08-14T08:07:34Z
Q11364 hormona substància segregada per cèl·lules especialitzades que tenen l'objectiu d'influir en la funció d'altres cèl·lules Hormona en es fr 35976 2022-08-19T15:54:31Z
Q11367 lípid molècules orgàniques hidròfobes i solubles en dissolvents orgànics Lípid en 🏅 es fr 50151 2022-09-24T15:25:43Z
Q11394 en perill categoria de conservació de la UICN En perill en es fr 29912 2022-06-20T18:33:17Z
Q11398 classificació científica mètode per agrupar i categoritzar les espècies vivents Classificació científica en es fr 33239 2022-07-28T12:29:50Z
Q1142055 antiretroviral antivíric per a la SIDA Antiretroviral en es fr 8737 2021-12-17T20:44:16Z
Q1146493 Cutícula (botànica) Capa exterior protectora de vegetals Cutícula en es fr 6251 2021-10-31T15:57:24Z
Q1147588 sistema gustatiu part del sistema anatòmic que permet la recepció de gustos Sistema gustatiu en 3127 2021-08-11T17:29:01Z
Q11575 dacsa gramínia de grans grocs i vermellosos provinent de Mesoamèrica Dacsa en es fr 39322 2022-06-13T06:33:05Z
Q11577 ordi espècie de planta Ordi en es fr 34709 2022-02-07T20:47:17Z
Q11788 ós família de mamífers carnívors Óssos en 🏅 es fr 20345 2022-09-15T05:42:05Z
Q11946202 papallona insecte que pertany a l'ordre dels lepidòpters Papallona en 🏅 es fr 27845 2022-04-14T17:00:21Z
Q11978 digestió procés biològic de transformar els aliments ingerits en substàncies més senzilles per a ser absorbides Digestió en es fr 41809 2022-05-29T11:35:18Z
Q11982 fotosíntesi procés químic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics, Fotosíntesi en es fr 50662 2022-09-25T13:19:15Z
Q11990 reproducció procés biològic que permet la creació de nous organismes Reproducció en es fr 33874 2022-08-10T07:03:05Z
Q11995 embaràs període que passa des de la implantació del zigot a l'úter fins al moment del part Embaràs en es fr 85076 2022-08-06T03:39:12Z
Q12004 Quercus gènere d'arbres Quercus en es fr 27139 2021-12-18T13:21:11Z
Q120043 tortuga llaüt espècie de rèptil Tortuga llaüt en es fr 🏅 24459 2022-08-11T03:59:41Z
Q12024 Pinus gènere de plantes coníferes Pi (arbre) en es fr 49383 2022-09-07T20:57:31Z
Q12029 addicció malaltia física i psicoemocional Addicció en es fr 38367 2022-05-28T11:36:01Z
Q120569 gastroenterologia especialitat mèdica Gastroenterologia en es fr 1955 2022-04-04T05:19:11Z
Q12078 càncer malaltia de creixement cel·lular no controlat, no regulat i anormal Càncer en es fr 59064 2022-05-29T10:27:23Z
Q12090 còlera infecció bacteriana intestinal Còlera en es fr 42790 2022-08-09T19:24:20Z
Q12099 sègol espècie de planta Sègol en es fr 32962 2022-08-11T03:26:09Z
Q12104 civada espècie de planta Civada en es fr 33427 2022-07-28T12:16:09Z
Q12111 sorgo gènere de plantes Sorgo en es fr 33413 2022-06-05T21:26:21Z
Q121176 infermeria camp de treball en el sector de la salut Infermeria en es fr 10700 2022-08-13T11:34:39Z
Q121221 periquito ocell Periquito comú en es fr 12468 2021-10-16T11:24:06Z
Q12125 refredat afecció catarral de les vies respiratòries altes Refredat en 🏅 es fr 30896 2022-08-22T02:56:35Z
Q12128 odontologia branca de la medicina i de l'estomatologia Odontologia en es fr 46490 2022-07-10T19:53:49Z
Q12131 discapacitat condició de qui presenta deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials Discapacitat en es fr 40162 2022-09-14T16:41:03Z
Q12133 sordesa dificultat o impossibilitat d'utilitzar el sentit auditiu Sordesa en es fr 41266 2022-05-28T15:39:37Z
Q12135 trastorn mental patró conductual o mental que provoca angoixa significativa o deteriorament del funcionament personal Trastorn mental en es fr 43528 2022-08-12T08:42:13Z
Q12136 malaltia condició anormal que afecta el cos d'un organisme Malaltia en es fr 32265 2022-05-25T18:04:30Z
Q12140 medicament substància utilitzada per prevenir, guarir o millorar malalties, o per modificar estats fisiològics Medicament en es fr 33097 2022-05-28T12:18:38Z
Q12147 salut estat de complet benestar Salut en es fr 30603 2022-09-21T06:08:01Z
Q12152 infart de miocardi interrupció del subministrament de sang a una part del cor Infart de miocardi en 🏅 es 🏅 fr 42810 2022-07-10T20:21:04Z
Q12156 malària malaltia infecciosa transmesa per mosquits Malària en 🏅 es fr 37457 2022-08-12T21:44:22Z
Q12167 malnutrició malaltia causada per una dieta inapropiada, hiocalòrica i hipoproteïca Malnutrició en es fr 38112 2022-08-11T00:19:31Z
Q12171 menstruació fenomen fisiològic de les mamíferes consistent a expulsar els òvuls no fertilitzats a la fi de cada cicle Menstruació en es fr 35338 2022-06-12T21:07:52Z
Q12174 obesitat malaltia crònica originada per l'acumulació de greix Obesitat en 🏅 es fr 66607 2022-09-21T09:35:18Z
Q12184 pandèmia epidèmia d'una malaltia infecciosa que s'ha expandit per tota la Terra o per una àmplia regió de la Terra Pandèmia en es fr 64998 2022-09-16T08:28:55Z
Q12187 antibiòtic substància que frena o bloca infeccions bacterials Antibiòtic en es 🏅 fr 34919 2022-07-27T11:28:21Z
Q12190 penicil·lina antibiòtic del grup dels bealactàmics Penicil·lina 🏅 en es 🏅 fr 99832 2022-08-31T19:01:04Z
Q12192 pneumònia trastorn inflamatori del pulmó Pneumònia 🏅 en 🏅 es fr 60056 2022-07-28T19:06:16Z
Q12195 poliomielitis malaltia infecciosa vírica Poliomielitis en 🏅 es fr 34944 2022-09-20T11:10:05Z
Q12198 infecció de transmissió sexual tipus d'infecció clínica transmesa a partir de l'acte sexual Malaltia de transmissió sexual en es fr 45530 2022-09-24T15:26:12Z
Q12199 sida malaltia humana produïda pel virus de l'immunodeficiència humana (VIH) Infecció pel VIH i sida en 🏅 es fr 47597 2022-05-29T09:54:59Z
Q12202 accident vascular cerebral episodi agut d'afectació de la circulació cerebral Accident vascular cerebral en es fr 39056 2022-09-19T20:08:16Z
Q12204 tuberculosi malaltia infecciosa Tuberculosi 🏅 en 🏅 es fr 91774 2022-05-29T11:31:58Z
Q12206 diabetis mellitus conjunt de transtorns metabòlics Diabetis mellitus en es fr 34847 2022-09-22T15:05:40Z
Q12214 verola malaltia infecciosa Verola en 🏅 es fr 30203 2022-09-25T20:43:53Z
Q123028 pediatria branca de la medicina que s'ocupa de la cura dels infants Pediatria en es fr 2890 2022-01-02T12:42:02Z
Q123141 carpí daurat espècie de peix Carpí daurat en es fr 4401 2021-12-04T08:34:57Z
Q123414 estrès reacció fisiològica de l'organisme Estrès en es fr 8994 2022-09-06T12:37:58Z
Q123509 extinció desaparició de tots els membres d'una espècie Extinció en es fr 9480 2022-05-28T16:20:19Z
Q123619 àcid nucleic biomolècules encarregades d'emmagatzemar i difondre la informació genètica Àcid nucleic en es fr 4823 2022-08-12T09:31:48Z
Q124794 gust sentit que detecta substàncies químiques en contacte amb la llengua Gust en es fr 18238 2022-07-24T15:35:01Z
Q125525 Xacal nom comú de diverses espècies del gènere Canis Xacal en es fr 7396 2021-10-16T12:57:13Z
Q127134 àloe gènere de plantes Àloe en es fr 11593 2021-11-15T10:41:19Z
Q127282 Actinopterigi classe de peixos Actinopterigis en es fr 18514 2022-04-02T10:58:27Z
Q127595 Perciforme ordre de peixos Perciformes en es fr 8628 2022-02-15T16:13:48Z
Q127900 lactosa compost químic Lactosa en es fr 8983 2022-01-26T01:37:27Z
Q127980 greix terme genèric per una classe de lípids Greix en es fr 156385 2022-09-03T10:07:31Z
Q128001 Tapir gènere de mamífers Tapirs en es fr 6150 2022-09-18T20:12:16Z
Q128406 farmacologia branca de la medicina i de la biologia que estudia els fàrmacs Farmacologia en es fr 32745 2022-09-10T19:20:46Z
Q128550 cedre gènere de plantes Cedre en es fr 17594 2022-05-28T15:22:06Z
Q128581 càncer de mama creixement de cèl·lules malignes en el teixit mamari Càncer de mama en es fr 72680 2022-05-29T03:55:57Z
Q128685 Anguil·liforme ordre de peixos Anguil·liformes en es fr 11037 2022-05-30T07:18:38Z
Q128700 paret cel·lular capa resistent que es troba a l'exterior de la membrana plasmàtica en les cèl·lules de les plantes, fongs, algues i bacteris Paret cel·lular en es fr 8070 2022-06-13T15:24:22Z
Q128887 Freixe gènere de plantes Freixe en es fr 26853 2022-01-27T10:37:28Z
Q129026 tauró blanc espècie de tauró Tauró blanc en 🏅 es fr 18551 2022-07-30T10:01:44Z
Q129104 carboncle malaltia causada pel Bacillus anthracis Carboncle (malaltia) en es fr 14300 2022-07-28T06:36:45Z
Q129270 larva forma juvenil d'alguns animals abans de la metamorfosi Larva en es fr 4048 2021-04-12T22:37:19Z
Q129279 disenteria transtorn inflamatori de l'intestí Disenteria en es fr 5005 2022-04-06T20:51:54Z
Q129324 Castanea gènere de plantes Castanea en es fr 12963 2021-09-05T14:25:02Z
Q129958 mussol comú espècie d'ocell Mussol comú en 🏅 es fr 8372 2022-07-15T17:35:43Z
Q130741 al·lucinació percepció d’un objecte o d’un estímul extern inexistents, considerats pel subjecte com a reals Al·lucinació en es fr 2590 2022-04-02T19:30:51Z
Q130778 cicàdids família d'insectes hemípters Cicàdids en es fr 2784 2022-04-05T19:24:23Z
Q130869 Dimetrodont gènere extint de sinàpsids Dimetrodont en 🏅 es fr 3995 2021-09-03T16:28:23Z
Q130888 mosca del vinagre espècie d'insecte Mosca del vinagre en es fr 22642 2022-06-13T08:16:41Z
Q130918 Dàlia gènere de plantes Dàlia en es fr 5098 2022-06-06T15:50:19Z
Q130932 placoderm classe de peixos Placoderms en es 🏅 fr 40560 2022-08-20T23:12:33Z
Q130933 duc ocell pertanyent a la família dels estrígids Duc eurasiàtic en 🏅 es fr 44869 2022-06-21T17:07:58Z
Q130955 Acantodi classe de peixos Acantodis en es fr 1719 2022-04-02T10:21:45Z
Q131113 om gènere de plantes Om en es fr 17105 2022-08-16T09:01:15Z
Q131130 anestèsia estat temporal que causa la pèrdua de consicència Anestèsia en es fr 8703 2022-06-07T15:45:04Z
Q131191 Índex de massa corporal raó matemàtica que associa la massa i l'alçada d'un individu Índex de massa corporal en es fr 2709 2022-04-07T08:07:17Z
Q131227 reig de fageda espècie de fong Reig de fageda en 🏅 es fr 5144 2022-03-08T15:03:29Z
Q131250 Mantodeu ordre d'insectes Mantodeus en 🏅 es fr 3730 2022-04-12T02:30:44Z
Q131342 fava espècie de planta Fava en es fr 16706 2022-09-03T09:46:40Z
Q13147 crani caixa òssia que protegeix i conté l'encèfal Crani en es fr 3607 2021-10-08T11:04:56Z
Q131538 capibara espècie de rosegador Capibara 🏅 en 🏅 es fr 28749 2022-05-14T17:10:36Z
Q131567 Marmota gènere de mamífers Marmota en es fr 4610 2022-04-12T07:49:37Z
Q13158 maduixot planta híbrida conreada pels seus fruits Maduixot en es fr 4428 2022-01-28T09:31:40Z
Q131742 hepatitis malaltia inflamatòria que afecta el fetge Hepatitis en es fr 282384 2022-09-27T09:10:07Z
Q131755 trastorn bipolar Un tipus de trastorn mental Trastorn bipolar en 🏅 es fr 4287 2022-03-15T13:40:47Z
Q13180 Rubus subg. Rubus subgènere de plantes que inclou la majoria de les espècies Rubus fruticosus agg. Rubus subg. Rubus en es fr 1587 2022-03-10T22:50:32Z
Q13181 cranberry subgènere de plantes Nabiu de grua en es fr 5829 2022-04-13T07:53:11Z
Q13182 litxi espècie de planta Litxi en es fr 2449 2022-03-09T07:27:44Z
Q13184 baia fruit carnós simple Baia en es fr 2385 2021-06-04T09:08:20Z
Q13187 cocoter espècie de planta Cocoter en es fr 12360 2022-08-11T22:38:24Z
Q1318776 testosterona compost químic Testosterona en es fr 22818 2022-05-20T11:39:42Z
Q13188 magraner espècie d'arbre fruiter Magraner en es fr 17044 2022-09-08T10:43:47Z
Q13189 presseguer espècie de planta Presseguer en es fr 11647 2022-06-19T01:59:26Z
Q13191 taronja fruit del taronger Taronja en es fr 10078 2022-08-31T05:27:27Z
Q13194 kiwi Fruita comestible Kiwi en es fr 8480 2022-08-09T20:32:51Z
Q13195 llimona dolça fruita Llimona dolça en es fr 2919 2022-06-07T04:49:20Z
Q132390 Brànquia òrgan respiratori de nombrosos animals aquàtics Brànquia en es fr 3705 2021-06-26T09:34:09Z
Q1325045 Tucà família d'ocells Tucans en es fr 17786 2022-09-28T07:15:37Z
Q132576 impala espècie de mamífer Impala en 🏅 es fr 16898 2022-09-28T02:07:11Z
Q132621 adrenalina compost químic Adrenalina en es fr 11787 2022-09-03T08:04:38Z
Q132624 comí espècies de planta Comí en es fr 5005 2022-06-09T14:17:52Z
Q132734 fajol espècie de planta Fajol en es fr 4011 2021-10-08T08:01:19Z
Q132905 iubarta espècie de mamífer Iubarta en 🏅 es fr 9036 2022-04-09T20:09:47Z
Q132922 camell bactrià espècie de mamífer Camell bactrià en es fr 🏅 13088 2022-06-13T05:57:35Z
Q133212 tumor abultament Tumor en es fr 4525 2022-05-28T17:44:32Z
Q133696 daltonisme inhabilitat o mancança en l'habilitat de veure el color o percebre les diferències de colors Daltonisme en es fr 17716 2022-05-28T15:41:57Z
Q133772 càries dental malaltia dental Càries en es fr 5597 2021-12-16T14:10:03Z
Q134267 tija Part de l'eix del cos de les plantes superiors d'on surten les fulles Tija en es 🏅 fr 12810 2022-06-16T21:07:42Z
Q134624 pol·linització procès biològic de la fertilització de les plantes Pol·linització en es fr 9875 2022-09-03T12:27:38Z
Q134649 diftèria malaltia infecciosa Diftèria en es fr 6295 2022-02-28T15:06:01Z
Q134747 cuc de seda espècie d'insecte Cuc de seda en es fr 8483 2021-08-17T21:47:52Z
Q134808 vaccí preparat antigènic de microorganismes complets (vius o morts) o d'alguna de les seves proteïnes o toxines que s'utilitza per a la prevenció o reducció de malalties en animals i humans Vacuna en es fr 57673 2022-08-12T10:16:24Z
Q134859 tos ferina malaltia infecciosa respiratòria Tos ferina en es fr 20546 2022-03-15T11:12:49Z
Q134964 diable de Tasmània marsupial carnívor d'Austràlia Diable de Tasmània 🏅 en 🏅 es fr 27070 2022-08-04T01:19:23Z
Q1350326 congelació condició mèdica en què la pell i altres teixits són danyats a causa del fred extrem Congelació en es fr 4915 2022-07-28T15:14:07Z
Q1353169 òrgan artificial dispositiu o teixit que s'implanta o integra en el cos per substituir un òrgan natural Òrgan artificial en es fr 3125 2022-03-28T22:57:36Z
Q1357 aranya ordre de la classe dels aràcnids Aranyes en 🏅 es fr 32152 2022-07-27T13:03:25Z
Q1358 aràcnids classe d'artròpodes Aràcnids en es fr 5697 2022-07-27T14:33:18Z
Q1359 Quelicerat subfílum dels artròpodes Quelicerats en 🏅 es fr 4122 2021-10-08T17:18:37Z
Q1360 artròpode fílum d'animals invertebrats Artròpodes en 🏅 es 🏅 fr 30680 2022-06-05T19:22:27Z
Q1364 fruit òrgan constituït per l'ovari fecundat (i sovint altres peces florals) que conté les llavors Fruit en es 🏅 fr 32619 2022-06-11T06:01:03Z
Q1367 mico simi antropomorf de cua llarga Micos en es fr 2555 2022-05-04T16:38:19Z
Q13676 Dermàpter ordre d'insectes Dermàpters en 🏅 es fr 6115 2022-05-07T10:02:33Z
Q1390 insectes classe predominant dels artròpodes Insectes en 🏅 es 🏅 fr 68681 2022-08-12T23:37:32Z
Q139720 estat vegetatiu transtorn de la consciència causat per un dany cerebral sever Estat vegetatiu en es fr 21277 2022-04-07T21:13:45Z
Q139925 quinoa espècie de planta Quinoa en es fr 5918 2022-03-08T05:37:05Z
Q140 lleó espècie de mamífer carnívor de la família dels fèlids Lleó 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 123168 2022-09-27T17:10:48Z
Q14079 Liana planta trepadora Liana en es fr 3335 2022-01-26T07:59:02Z
Q14080 arecàcies família de plantes Arecàcies en es fr 18240 2022-04-15T14:42:52Z
Q14326 apatosaure gènere de dinosaures Apatosaure en 🏅 es fr 16721 2022-09-25T09:30:51Z
Q14330 Diplodoc gènere de dinosaure sauròpode diplodòcid Diplodoc 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 35476 2022-07-02T12:58:57Z
Q14332 tiranosaure gènere de dinosaures Tiranosaure en 🏅 es fr 50109 2022-07-02T19:47:36Z
Q14384 triceratop gènere de dinosaures Triceratop 🏅 en 🏅 es fr 46344 2022-03-15T14:54:31Z
Q14388 estegosaure gènere de dinosaure herbívor el qual va viure a Nord-amèrica i a Europa Estegosaure en 🏅 es fr 4315 2021-09-18T20:02:01Z
Q143925 odontàlgia condició mèdica de les dents Odontàlgia en 🏅 es fr 4768 2022-06-13T12:19:27Z
Q14397 braquiosaure gènere de dinosaures Braquiosaure en 🏅 es fr 3106 2022-06-17T19:45:30Z
Q144 gos mamífer domèstic de la família dels cànids Gos 🏅 en es fr 95945 2022-09-05T16:38:05Z
Q14400 Al·losaure gènere de dinosaures Al·losaure en 🏅 es fr 🏅 16688 2022-08-09T17:00:10Z
Q14403 Velociraptor gènere de dinosaure teròpode Velociraptor 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 39116 2022-06-26T10:12:48Z
Q144534 brema espècie de peix Brema en es fr 2371 2021-10-09T14:08:10Z
Q144700 lota espècie de peix Lota en es fr 17331 2022-08-30T14:00:53Z
Q145409 Pirarucú espècie de peix Arapaima en es fr 2928 2021-12-20T22:29:51Z
Q145777 convolvulàcies família de plantes Convolvulàcies en es fr 3924 2022-04-06T04:18:51Z
Q145889 Corylus gènere de plantes Corylus en es fr 16605 2022-01-02T22:48:40Z
Q145909 llegum fruit típic de les fabàcies Llegum en es fr 1766 2022-05-30T07:38:40Z
Q145977 fagàcies família de plantes Fagàcies en es fr 1943 2022-02-17T15:33:25Z
Q146 gat petit mamífer carnívor domèstic Gat 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 104483 2022-09-14T17:18:31Z
Q146095 Viola gènere de plantes Viola (gènere) en es fr 27653 2021-10-27T08:56:32Z
Q146190 nyàmera espècie de planta Nyàmera en es fr 3685 2022-01-12T02:29:16Z
Q146481 domini categoria taxonòmica Domini (categoria taxonòmica) en es fr 2517 2022-06-06T15:43:36Z
Q146604 riber negre espècie de planta Riber negre en 🏅 es fr 4141 2022-04-15T00:17:49Z
Q146661 riber vermell espècie de planta Riber vermell en es fr 2269 2022-09-24T18:13:55Z
Q14677 arbre del pa espècie que pertany al gènere Artocarpus Arbre del pa 🏅 en es fr 28592 2022-07-10T23:30:03Z
Q146911 Cupressus gènere de plantes Cupressus en es fr 27258 2022-04-26T09:34:16Z
Q147114 Prociònid família de mamífers Prociònids en es fr 2339 2022-05-17T19:33:51Z
Q147202 colrave varietat mengívola de la col Colrave en es fr 5326 2022-08-02T05:27:16Z
Q147552 Tagetes gènere de plantes Tagetes en es fr 1990 2022-04-09T16:28:39Z
Q147778 cirrosi hepàtica malaltia que ataca les cèl·lules del fetge Cirrosi hepàtica en es fr 63687 2022-05-23T17:38:58Z
Q1493 ananàs espècie de planta Ananàs en es fr 10373 2022-06-13T05:21:35Z
Q15083 girafa espècie de mamífer Girafa en es fr 17466 2022-08-12T01:06:15Z
Q152 peix animal vertebrat que no és membre del grup dels tetràpodes Peixos en 🏅 es fr 45334 2022-09-24T15:40:35Z
Q15326 alcoholisme dependència física i psicològica de l'alcohol Alcoholisme en 🏅 es fr 13792 2022-08-25T22:37:32Z
Q15343 ornitorinc mamífer semiaquàtic endèmic de l'extrem oriental d'Austràlia Ornitorrinc 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 46991 2022-08-20T06:43:37Z
Q1541064 olfacte el sentit encarregat de detectar i processar les olors Olfacte en es fr 21093 2022-09-21T12:35:35Z
Q154865 botulisme malaltia causada per la intoxicació alimentària Botulisme en es fr 68942 2022-05-11T05:44:08Z
Q154874 febre groga malaltia vírica infecciosa Febre groga en es fr 10402 2022-09-20T08:07:31Z
Q155802 campanulàcies família de plantes Campanulàcies en es fr 5403 2022-08-11T21:50:19Z
Q155874 Agave gènere de plantes Agave (planta) en es fr 32600 2022-08-10T17:45:21Z
Q155941 iridàcies familia de plantes Iridàcies en es fr 3462 2022-06-11T14:13:06Z
Q155966 oleàcies família de plantes Oleàcies en es fr 10654 2022-08-12T05:23:32Z
Q156064 betulàcies família de plantes Betulàcies en es fr 8362 2022-08-11T21:24:29Z
Q156103 gastroenteritis inflamació de l'aparell digestiu Gastroenteritis en 🏅 es fr 40049 2022-09-03T06:07:43Z
Q156207 Gladiolus gènere de plantes Gladiolus en es 🏅 fr 13005 2022-04-08T21:16:26Z
Q156311 ulmàcies família de plantes Ulmàcies en es fr 6575 2022-08-12T08:51:03Z
Q156317 iuca gènere de plantes Iuca en es fr 17386 2022-04-09T20:09:57Z
Q156344 Amaranthus gènere de plantes amb flor Amaranthus en es fr 6985 2022-04-05T17:00:40Z
Q156438 Neuròpter ordre d'insectes Neuròpters en es fr 9124 2022-02-07T07:41:03Z
Q156449 Nimfàlid família d'insectes Nimfàlids en es fr 7498 2022-04-15T15:49:02Z
Q15645384 blat planta emprada per l'elaboració d'aliments Blat en es fr 38121 2022-07-27T23:25:12Z
Q156551 malvàcies família de plantes Malvàcies en es fr 6589 2022-04-15T14:39:22Z
Q156563 mirtàcies família de plantes Mirtàcies en es fr 6035 2022-06-13T05:47:10Z
Q156574 teàcies família de plantes Teàcies en es fr 2738 2022-06-15T13:46:03Z
Q156579 moràcies família de plantes Moràcies en es fr 2774 2022-04-13T02:17:34Z
Q156584 euforbiàcies família de plantes Euforbiàcies en es fr 23241 2022-06-03T06:20:48Z
Q1566 tabac producte de l'agricultura processat a partir de les fulls de diverses plantes Tabac en es fr 32266 2022-06-23T14:46:59Z
Q156884 Eruca sativa hortalissa comestible Eruca sativa en es fr 2000 2022-06-10T10:39:56Z
Q156954 escarabat de la patata espècie d'insecte Escarabat de la patata en 🏅 es fr 🏅 13856 2022-04-07T15:59:22Z
Q157115 primulàcies família de plantes Primulàcies en es fr 4087 2022-08-08T17:17:44Z
Q157151 Salvia gènere de plantes Salvia en es fr 55831 2022-09-11T23:19:16Z
Q157211 Geranium gènere de plantes Geranium en es fr 4197 2022-01-09T15:19:47Z
Q157683 Esfíngids família dinsectes Esfíngids en es fr 5636 2022-06-10T12:42:25Z
Q15787 virus de la immunodeficiència humana retrovirus humà, causant del síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA) Virus de la immunodeficiència humana en 🏅 es fr 43220 2022-02-22T01:24:45Z
Q157954 bleda grup de plantes Bledera en es fr 2797 2021-09-03T16:41:53Z
Q157991 Baobab gènere de plantes Baobab en es fr 4245 2022-05-22T14:13:09Z
Q158015 Verdolaga espècie de planta Verdolaga en es fr 6727 2022-07-23T23:12:50Z
Q158464 colinap subespècie de planta Colinap en es fr 5771 2021-05-18T11:42:46Z
Q158513 Carpí gènere de plantes Carpí (gènere) en es fr 9236 2022-09-07T02:51:55Z
Q158717 Licènid família d'insectes Licènids en es fr 4454 2022-04-11T08:32:25Z
Q158767 espelta espècie de planta Espelta en es fr 2973 2022-03-11T18:50:14Z
Q15879 Lacertili subordre de rèptils Lacertilis en es fr 3931 2021-06-11T07:33:04Z
Q159323 silur espècie de peix Silur en es fr 3306 2022-04-05T19:58:21Z
Q159429 papió gènere de mamífers Papió en es fr 6007 2022-09-24T19:00:33Z
Q159462 cadena alimentària cadena d'energia i materials entre espècies Cadena tròfica en es fr 14648 2022-04-21T06:11:36Z
Q159545 Cornus gènere de plantes Cornus (gènere) en es fr 4914 2022-07-23T18:33:34Z
Q159557 coma estat d'inconsciència Coma (medicina) en es fr 30097 2022-05-25T09:19:01Z
Q160 cetacis ordre de mamífers euteris completament adaptats a la vida aquàtica Cetacis 🏅 en es fr 108852 2022-08-10T19:34:03Z
Q160042 búfal africà espècie de mamífer Búfal africà en es fr 21821 2022-05-28T21:01:51Z
Q160122 H5N1 subtipus del virus de la grip A Influenza A virus subtype H5N1 en es fr 42524 2022-09-03T10:32:45Z
Q160289 oïda percepció sensorial del so Oïda en es fr 4553 2022-09-21T15:19:06Z
Q160649 tifus malaltia Tifus en es fr 3463 2022-06-25T11:26:34Z
Q160830 Sarcopterigi classe de peixos Sarcopterigis en es fr 4625 2022-03-11T13:32:59Z
Q160835 Fringíl·lid família d'ocells Fringíl·lids en es fr 8923 2022-04-25T21:46:49Z
Q161095 Àgnats superclasse de peixos Àgnats en es fr 2959 2021-09-18T22:53:26Z
Q161219 quitina polímer component de les parets cel·lulars dels fongs i de l'exoesquelet d'artròpodes Quitina en es fr 12771 2022-03-17T10:40:27Z
Q161238 imatge per ressonància magnètica tècnica mèdica usada per a l'obtenció d'imatge del cos humà Imatge per ressonància magnètica en 🏅 es fr 9768 2022-01-11T20:22:45Z
Q161437 oftalmologia branca de la medicina Oftalmologia en es fr 3190 2022-01-07T13:06:20Z
Q162297 higiene conjunt de pràctiques realitzades per a la preservació de la salut Higiene en es fr 8536 2021-05-09T01:22:38Z
Q162555 oncologia especialitat mèdica Oncologia en es fr 4906 2022-02-07T19:14:44Z
Q162668 vista sèrie d'esdeveniments necessaris perquè un organisme rebi un estímul visual Vista en es fr 15164 2022-05-28T12:35:28Z
Q163025 Platanus gènere de plantes Platanus en es fr 6081 2022-03-16T13:38:45Z
Q163283 tuatara gènere de rèptils Tuatara en 🏅 es fr 🏅 3222 2022-06-13T09:43:40Z
Q164327 peix espasa espècie de peix Peix espasa en es fr 4395 2022-06-05T01:13:29Z
Q165115 Èquids família de mamífers Èquids en es fr 11151 2021-10-23T18:06:33Z
Q165199 bitxo fruita de diverses espècies Bitxo en es fr 5209 2022-05-23T13:37:58Z
Q165437 remolatxa d'hort grup de plantes de la remolatxa Remolatxa d'hort en es fr 9954 2022-08-22T05:00:55Z
Q165947 gana necessitat d'aliments no satisfeta Gana en es fr 20040 2022-09-03T09:57:30Z
Q166019 hemorràgia vessament de sang dels vasos sanguinis Hemorràgia en es fr 5011 2022-06-11T10:31:45Z
Q166111 Musca domestica espècie de dípter Musca domestica en 🏅 es fr 3208 2022-04-13T04:32:10Z
Q167178 sarna malaltia Sarna en es fr 24271 2022-04-15T03:02:26Z
Q167367 diplòpodes classe d'atròpodes Diplòpodes en 🏅 es fr 7552 2022-06-10T05:55:55Z
Q167797 vicunya espècie de mamífer Vicunya en es fr 41794 2022-09-15T05:42:35Z
Q167810 Ortòpter ordre d'insectes Ortòpters en es fr 3725 2022-06-13T13:23:42Z
Q167980 transpiració vegetal procés vegetal de pèrdua d'aigua Transpiració vegetal en es fr 21390 2022-09-03T13:41:13Z
Q168473 Pàrid família d'ocells Pàrids en es fr 4594 2022-06-05T20:11:18Z
Q168525 capgròs larva dels amfibis Capgròs en es fr 2927 2021-11-17T17:25:41Z
Q168748 secretari espècie d'au Secretari (ocell) en 🏅 es fr 2141 2021-05-16T14:06:56Z
Q168805 gangrena mort de les cèl·lules de la pell acompanyada de la pèrdua irreveresible d'aquest teixit Gangrena en es fr 3888 2022-04-08T16:49:52Z
Q169 mango fruita tropical procedent del mango Mango (fruita) en es fr 12451 2022-09-27T20:33:43Z
Q16917 hospital establiment d'assistència mèdica i sanitària Hospital en es fr 1589 2021-01-06T07:43:20Z
Q169872 símptoma signe clínic indicador d'una malaltia Símptoma en es fr 2239 2021-08-22T12:49:38Z
Q170065 patogen agent biològic que causa malalties o trastorns al seu hoste Patogen en es fr 64062 2022-09-09T09:47:08Z
Q170082 psicosi estat mental caracteritzat per una escisió o pèrdua del contacte amb la realitat Psicosi en es fr 26289 2021-11-15T13:47:30Z
Q170201 veterinària branca de la medicina que tracta els animals Veterinària en es fr 18488 2022-04-15T10:03:11Z
Q170430 depredació relació interespecífica que consisteix en la caça, mort i ingesta d'una presa Depredació en 🏅 es fr 1517 2021-07-24T22:01:30Z
Q170518 cremada ferida provocada pel foc o agent químics Cremada (lesió) en 🏅 es fr 6735 2021-12-16T09:26:59Z
Q170595 pupa estat pel qual passen els insectes holometàbols en el curs de la metamorfosi Pupa en es fr 2529 2021-06-20T06:44:37Z
Q171052 Lànid família d'ocells Lànids en es fr 3480 2022-04-15T15:14:13Z
Q171171 dermatologia branca de la medicina Dermatologia en es fr 2833 2021-12-19T00:47:53Z
Q171184 filogènia història evolutiva d'un grup taxonòmic d'organismes Filogènia en es fr 8686 2022-09-27T21:44:16Z
Q171446 corall colònia d'invertebrats marins Coralls en 🏅 es fr 7072 2022-05-28T15:58:38Z
Q17147 ou envàs orgànic a l'interior del qual es desenvolupa un embrió Ou (biologia) en es fr 16143 2022-09-03T12:12:05Z
Q171497 gira-sol espècie de planta Gira-sol en es fr 8380 2022-01-16T18:05:55Z
Q17189371 Faetó família d'ocells Cues de jonc en es fr 1642 2021-09-19T08:42:16Z
Q171953 Numídid família d'ocells Numídids en es fr 2443 2022-06-13T11:39:08Z
Q1725788 arna subordre clàssic de lepidòpters Heteròcers en es fr 1466 2022-08-22T16:52:23Z
Q172861 nínxol ecològic factors ambientals que afecten a la supervivència d'una espècie Nínxol ecològic en es fr 3586 2021-08-22T05:40:15Z
Q172886 guanac espècie de mamífer Guanac en es fr 3674 2021-08-21T16:30:18Z
Q172923 cabra gènere de mamífers Capra en es fr 1883 2022-05-07T10:16:44Z
Q173022 bronquitis malaltia respiratòria Bronquitis en es fr 2488 2020-09-23T15:24:55Z
Q173432 reproducció asexual capacitat d'un individu de propagar-se a banda de la reproducció sexual Reproducció asexual en es fr 5597 2022-09-05T20:07:17Z
Q173756 apocinàcies família de plantes Apocinàcies en es fr 8881 2022-05-21T20:00:39Z
Q174296 gaur gran bòvid originari del sud i del sud-est de l'Àsia Gaur (bòvid) en es fr 5695 2022-04-01T17:55:09Z
Q174698 Basidiomicet divisió de fongs Basidiomicots en es fr 7333 2022-04-03T13:11:27Z
Q174726 Ascomicot filum de fongs Ascomicots en es fr 2784 2022-04-03T05:36:48Z
Q174936 glicogen polisacàrid de reserva energètica dels animals Glicogen en es fr 9911 2022-08-12T01:07:45Z
Q17504 dàlmata raça de gos Dàlmata (gos) en es fr 8685 2022-06-06T15:50:29Z
Q17592 Struthio camelus espècie d'ocell Estruç comú en es fr 4838 2022-06-10T15:28:02Z
Q1759281 cavall Morgan raça de cavall Cavall Morgan en 🏅 es fr 3072 2022-01-09T03:30:26Z
Q176741 parotiditis epidèmica malaltia vírica Parotiditis epidèmica en es fr 5274 2022-08-01T08:17:35Z
Q177332 espora unitat microscòpica per a la reproducció o la supervivència Espora en es fr 2854 2021-12-22T23:05:07Z
Q177601 Macaco tipus de mico Macaco en es fr 11193 2022-06-11T18:44:38Z
Q177708 menopausa final de la menstruació Menopausa en es fr 7250 2022-08-12T04:32:47Z
Q177719 diagnòstic mèdic procediment pel qual s'identifica una malaltia Diagnòstic mèdic en es fr 14056 2022-08-11T23:22:16Z
Q177879 Cipriniforme ordre dels peixos Cipriniformes en es fr 2463 2022-04-05T19:55:55Z
Q178061 xoc condició mèdica de flux insuficient de sang en els teixits del cos Xoc (circulatori) en es fr 2226 2022-09-21T20:34:01Z
Q178202 Poecilia reticulata espècie de peix Guppy en es fr 8927 2022-04-09T02:09:07Z
Q178547 endívia espècie de planta Endívia en es fr 2751 2022-02-17T16:35:18Z
Q178694 herència genètica fenomen de transmissió d'un conjunt de caràcters congènits que té, en potència o en realitat, un individu d'una determinada espècie Herència genètica en es fr 8008 2022-09-20T15:07:24Z
Q179333 ocell del paradís família d'ocells Ocells del paradís en es fr 4862 2022-04-25T16:38:45Z
Q179405 reflex resposta automàtica a un estímul Reflex en es fr 14196 2022-09-03T12:46:38Z
Q179630 síndrome quadre clínic o conjunt de símptomes que presenta una malaltia Síndrome en es fr 2129 2022-09-22T20:01:04Z
Q179983 Pteroclidae família d'ocells Pteròclids en 🏅 es fr 5051 2021-09-01T21:49:25Z
Q179991 biòpsia procediment utilitzat per al diagnòstic mèdic Biòpsia en es fr 9568 2022-04-24T17:56:21Z
Q180266 escarlatina malaltia infecciosa, aguda i febril Escarlatina en es fr 5033 2022-01-18T00:32:31Z
Q180404 uapití una de les espècies de cèrvids més grosses del món Uapití 🏅 en 🏅 es fr 55626 2022-09-18T20:15:46Z
Q180507 radioteràpia forma de tractament mèdic Radioteràpia en es fr 11607 2022-05-18T05:21:07Z
Q180614 melanoma Neoplàsia maligna a la pell Melanoma en es fr 41392 2022-04-11T18:10:50Z
Q180691 Còlid família d'ocells Còlids en es fr 2527 2022-04-06T09:42:50Z
Q1807269 porro espècie de planta cultivada que pertany al mateix gènere que l'all i la ceba Porro en es fr 5206 2022-04-05T23:03:27Z
Q181032 neurosi transtorn mental Neurosi en es fr 10804 2022-09-26T09:46:12Z
Q18123741 malaltia infecciosa malaltia causa per la infecció, presència i creixement d'agents biològics patògens Malaltia infecciosa en es fr 12904 2022-07-28T06:45:08Z
Q181257 càncer de pròstata càncer de l'aparell reproductor masculí Càncer de pròstata 🏅 en es fr 179326 2022-06-11T06:00:53Z
Q181871 Acipensèrid família de peixos Acipensèrids en 🏅 es fr 6578 2022-06-05T17:27:11Z
Q1823478 interacció biològica qualsevol procés pel qual un organisme causa un efecte a un organisme d'una altra espècie Interacció biològica en es fr 2759 2022-06-11T13:59:23Z
Q182353 reproducció sexual producció de descendents a través de la combinació de material genètic Reproducció sexual en es fr 6360 2022-05-22T10:40:47Z
Q182413 toxicomania hàbit patològic d'intoxicar-se per l'abús de substàncies lícites Drogoaddicció en fr 2374 2022-02-17T15:43:07Z
Q182968 Mico del Vell Món família de mamífers Micos del Vell Món en es fr 6664 2022-06-27T18:28:08Z
Q182978 Malacostraci classe de crustacis Malacostracis en 🏅 es fr 6207 2021-12-22T04:33:18Z
Q183147 Meròpid família d'ocells Meròpids en 🏅 es fr 3293 2022-06-12T18:40:52Z
Q183350 Afidoïdeu superfamília d'insectes Afidoïdeus en 🏅 es fr 🏅 4723 2022-04-02T12:39:05Z
Q183368 espècie invasora organisme que es desenvolupa fora de la seva àrea de distribució natural Espècie invasora en 🏅 es fr 12009 2022-06-03T01:56:45Z
Q183383 Lèmur volador ordre de mamífers Lèmurs voladors en es fr 3120 2022-05-07T09:59:53Z
Q183560 discapacitat intel·lectual transtorn generalitzat del desenvolupament neuronal Discapacitat intel·lectual en es fr 12487 2022-01-30T07:23:47Z
Q183605 transfusió de sang Tractament de medicina tradicional Transfusió de sang en es fr 7553 2022-06-15T15:12:07Z
Q184004 bou mesquer bòvid Bou mesquer en es fr 2254 2022-04-08T11:01:36Z
Q184067 Pica gènere de mamífers Pica (animal) en es fr 4544 2022-02-15T21:27:31Z
Q184138 Cavall àrab raça de cavall Cavall àrab en 🏅 es fr 🏅 11558 2022-08-10T19:32:10Z
Q184238 Salmònid família de peixos de l'ordre dels salmoniformes Salmònids en es fr 13174 2022-06-14T18:28:21Z
Q184453 escorça capa més externa de talls i d'arrels de plantes llenyoses Escorça (anatomia vegetal) en es fr 3076 2022-06-10T10:57:31Z
Q184616 tricòpters ordre d'insectes Tricòpters en 🏅 es fr 4707 2022-06-15T16:32:22Z
Q184651 toxina substància verinosa Toxina en es fr 17046 2022-09-03T13:39:43Z
Q184753 ferida lesió que trenca la pell Ferida en es fr 6564 2022-01-01T11:24:30Z
Q184858 Voltor del Nou Món família d'aus Voltors del Nou Món en es fr 9490 2022-06-07T13:46:30Z
Q18498 llop espècie de mamífer placentari de l'ordre dels carnívors Llop en 🏅 es 🏅 fr 27304 2022-09-18T20:10:26Z
Q185215 Piranya peix carnívor d'aigua dolça de Sud-amèrica Piranya en es fr 17954 2022-08-12T06:17:05Z
Q185230 Pteropòdids família de mamífers Pteropòdids en 🏅 es fr 7970 2022-09-17T07:48:23Z
Q185237 Estúrnid família d'ocells Estúrnids en es fr 5691 2022-04-07T21:58:57Z
Q185239 Gàlag família de mamífers Gàlags en es fr 4690 2022-04-09T02:43:19Z
Q185557 excreció expulsió del cos de qualsevol substància líquida o sòlida de rebuig Excreció en es fr 3123 2021-05-19T10:06:03Z
Q185628 Tisanòpter ordre d'insectes Tisanòpters en 🏅 es fr 3663 2022-06-15T14:38:29Z
Q185864 Vivèrrid família de mamífers Vivèrrids en es fr 8565 2021-12-23T05:31:07Z
Q185939 Gibó família de primats Gibons en es 🏅 fr 47975 2022-08-10T21:52:56Z
Q186451 Pleurotus ostreatus espècie de fong comestible Auriana en es fr 2154 2022-04-03T08:04:04Z
Q186517 parasitisme relació entre espècies, on un organisme, el paràsit, viu en un altre organisme, l’hoste, causant-li algun perjudici, i s’adapta estructuralment a aquesta forma de vida Parasitisme en 🏅 es fr 19497 2022-09-25T11:06:08Z
Q1865281 balena mamífers marins de l'ordre dels cetacis Balenes en 🏅 es fr 3353 2022-05-29T06:42:58Z
Q186946 escarabeids família d'insectes Escarabèids en es fr 4009 2022-04-14T21:05:58Z
Q18700 bec d'esclop espècie d'ocell Bec d'esclop en es fr 2264 2022-02-17T18:04:28Z
Q187526 melanina pigment encarregat de donar color al pèl, als ulls i a la pell Melanina en es fr 33888 2022-08-27T21:23:54Z
Q187704 coipú espècie de mamífers Coipú en es fr 3839 2022-08-10T17:13:09Z
Q18789 Ardeid família d'ocells Ardèids en es fr 6325 2022-08-26T06:27:32Z
Q187943 antílop americà espècie d'ungulat nadiu de Nord-amèrica Antílop americà en es fr 19377 2022-09-27T21:44:27Z
Q188029 Fasmatodeu ordre d'insectes Fasmatodeus en 🏅 es fr 4478 2022-04-08T01:23:55Z
Q188212 tauró tigre espècie de peix Tauró tigre en 🏅 es fr 6187 2022-03-29T07:33:23Z
Q188360 Branquiòpode classe de crustacis Branquiòpodes en es fr 3107 2022-04-03T20:28:44Z
Q188488 escata són petites plaques que formen part de la pell d'animals Escata en es fr 2194 2022-05-08T16:21:59Z
Q188504 medicina alternativa totes aquelles pràctiques presentades com si tinguessin els efectes guaridors de la medicina però que no es basen en evidències obtingudes utilitzant el mètode científic Medicina alternativa en es fr 17280 2022-09-16T20:11:42Z
Q188643 farinera borda espècie de fong Farinera borda en 🏅 es fr 🏅 5561 2022-04-08T01:15:05Z
Q188660 hoatzín espècie d'ocell Hoatzín en es fr 4192 2022-06-11T11:48:15Z
Q188737 Accipiter gènere d'ocells Accipiter en es fr 4529 2022-04-02T10:28:56Z
Q188749 rossinyol espècie de fong Rossinyol (bolet) en es fr 1942 2022-01-06T14:18:55Z
Q188828 poni tipus de cavall petit Poni en es fr 2833 2021-03-24T15:32:30Z
Q188854 Bulbul família d'ocells Bulbuls en es fr 4962 2022-04-04T06:50:57Z
Q188874 càncer colorectal qualsevol tipus de neoplàsia del còlon, recte i apèndix Càncer colorectal en es fr 4000 2022-01-01T07:47:12Z
Q189389 aneurisma globus ple de sang localitzat a les parets dels vasos sanguinis Aneurisma en es fr 3238 2021-09-12T08:15:24Z
Q189393 Rododèndron gènere de plantes Rododendre en es fr 8827 2022-03-08T23:47:41Z
Q189553 otorinolaringologia especialitat mèdica Otorrinolaringologia en es fr 1708 2020-09-22T21:39:53Z
Q189643 deliri terme i concepte de les ciències de la salut Deliri en es fr 3728 2022-04-06T17:47:06Z
Q189808 Marcantiofití divisió dels briòfits Hepàtiques en 🏅 es fr 3929 2022-06-01T23:35:49Z
Q189951 gametòfit organisme que presenten les plantes al llarg del seu cicle vital, en què s'originen els gàmetes o cèl·lules reproductores Gametòfit en es fr 2233 2022-06-11T05:31:07Z
Q190691 Vampir subfamília de mamífers Vampirs (ratpenats) en es fr 3427 2022-01-02T22:49:20Z
Q190701 Col·lèmbol subclasse d'artròpodes Col·lèmbols en es fr 44620 2022-09-27T23:50:33Z
Q190736 Peix serra família de peixos Peixos serra en es fr 5239 2022-01-02T18:40:41Z
Q190858 gasela gènere de mamífers Gasela en es fr 3867 2022-08-22T17:45:14Z
Q19088 eucariotes domini dels organismes que tenen cèl·lules amb nucli veritable Eucariotes en es fr 12532 2022-07-13T16:15:18Z
Q190903 planta herbàcia Planta que desapareix al final de la temporada de creixement fins a nivell del sòl Planta herbàcia en es fr 6784 2022-05-01T06:53:18Z
Q19106 Picnogònid artròpode marí Picnogònids en es fr 13285 2022-06-13T18:30:45Z
Q19116 Opilió ordre d'aràcnids Opilió en es fr 3208 2022-06-07T23:21:09Z
Q19119 Pseudoescorpí ordre d'aràcnids Pseudoescorpins en es fr 4432 2021-05-18T21:46:51Z
Q19125 Escorpí ordre dels aràcnids Escorpins en 🏅 es fr 19263 2022-09-19T19:45:28Z
Q19126 solífugs ordre d'aràcnids Solífugs en es fr 3612 2022-09-05T20:09:48Z
Q19137 Àcar subclasse d'aràcnids Àcar en es fr 6429 2021-12-30T17:25:24Z
Q191469 Trogoniforme família d'ocells Trogoniformes en es fr 5075 2022-04-15T15:22:04Z
Q19159 Tetràpodes superclasse de vertebrats Tetràpodes en es fr 19515 2022-01-18T21:30:16Z
Q19171 Rhea gènere que inclou dos o tres espècies de nyandús no extints Rhea en es fr 3527 2021-06-22T20:38:07Z
Q19172 Tinamú família d'ocells Tinamús en es fr 2353 2021-09-01T19:30:07Z
Q191733 pols arterial pulsació provocada per l'expansió de les artèries a conseqüència de la circulació de sang bombada pel cor Pols arterial en es fr 5050 2021-09-04T11:12:11Z
Q191907 Carotenoide classe de compostos químics Carotenoide en es fr 5532 2022-07-28T07:45:08Z
Q191968 colom migratori espècie d'au Colom migratori en 🏅 es fr 16871 2022-09-21T16:06:05Z
Q192056 Escurçó comú europeu espècie de rèptil Escurçó europeu en 🏅 es fr 8561 2021-11-21T18:29:28Z
Q192095 tortuga careta espècie de tortuga Tortuga careta en 🏅 es fr 10488 2022-06-25T05:54:59Z
Q192102 càncer de pell lesió maligna que afecta al teixit cutani Càncer de pell en es fr 3688 2022-02-17T16:36:48Z
Q192164 Remugant subordre de mamífers Remugants en es fr 3352 2022-03-08T16:01:32Z
Q192662 Engràulid Família de peixos Engràulids en es fr 1658 2022-06-17T20:26:06Z
Q192949 fitohormona classe de substàncies químiques Fitohormona en es fr 9072 2022-03-01T07:38:54Z
Q192995 vacunació administració d'un vaccí per a protegir contra una malaltia infecciosa Vacunació en es fr 49753 2022-09-28T07:22:47Z
Q193078 traumatisme físic situació amb dany físic al cos Traumatisme físic en es fr 2269 2022-05-14T08:47:36Z
Q193129 hifa xarxa de filaments cilíndrics que conformen l'estructura del cos dels fongs multicel·lulars Hifa en es fr 2260 2021-06-05T20:21:29Z
Q193389 Clupeïforme ordre de peixos Clupeïformes en es fr 3045 2022-04-05T23:05:45Z
Q193404 Hidrobàtid família d'ocells Hidrobàtids en 🏅 es fr 4380 2022-04-09T07:36:50Z
Q193407 Crisomèlid família d'escarbats Crisomèlids en es fr 2999 2021-05-24T11:31:34Z
Q193418 Amfípode ordre de petits crustacis Amfípodes en es fr 2957 2022-06-07T15:23:59Z
Q193472 tronc tija principal, lignificada, d'un arbre Tronc (botànica) en es fr 3384 2021-06-30T19:31:02Z
Q193498 escalunya espècie de planta Escalunya en es fr 5085 2022-04-08T03:57:47Z
Q193603 ontogènia desenvolupament d'un organisme, des de la fecundació del seu zigot durant la reproducció sexual fins a l'envelliment Ontogènia en es fr 2297 2022-06-13T12:44:42Z
Q193833 Ibis subfamília d'ocells Ibis en es fr 2003 2022-04-09T11:43:50Z
Q19401 Phalacrocorax gènere d'ocells Phalacrocorax en es fr 3421 2021-05-17T12:56:54Z
Q19413 Pelicà gènere d'ocells Pelicà en 🏅 es fr 2500 2021-09-19T08:41:46Z
Q194240 Ocell cantador subordre d'ocells Ocells cantadors en es fr 1577 2022-06-06T19:10:12Z
Q1953597 Llimac molusc gasteròpode sense closca Llimac en es fr 6679 2021-08-02T18:30:12Z
Q196 cirera fruita del cirerer Cirera en es fr 4504 2022-01-16T11:46:06Z
Q196113 camuflatge ocultació a través del color o d'un patró Camuflatge en 🏅 es fr 3032 2022-05-28T18:52:35Z
Q19707 ase mamífer de la família dels èquids Ase en es fr 7379 2022-09-03T08:24:21Z
Q197204 pelatge pell dels animals mamífers, excepte dels humans Pelatge en es fr 26838 2022-08-12T06:08:13Z
Q19740 cep bolet comestible Cep (bolet) en 🏅 es fr 1466 2022-01-20T11:53:50Z
Q1981388 salut reproductiva estat del sistema reproductiu sense evidències de malalties, trastorns o deficiències Salut sexual i reproductiva en es fr 3849 2021-11-24T12:20:02Z
Q199251 Spermophilus gènere de mamífers Spermophilus en es fr 1421 2022-01-07T09:09:49Z
Q19939 tigre espècie de felí Tigre en 🏅 es fr 🏅 17920 2022-04-13T06:44:19Z
Q199458 Tortuga verda marina espècia de tortuga marina Tortuga verda en es fr 14528 2022-03-15T11:09:29Z
Q199615 encefalitis inflamació aguda del cervell Encefalitis en es fr 4475 2022-09-20T09:05:22Z
Q1996502 Pelatge palomino color de pelatge de cavall Pelatge palomino en es fr 🏅 1947 2021-10-16T19:32:27Z
Q199765 Gryllotalpidae família d’ortòpters Gril·lotàlpids en 🏅 es fr 2176 2021-12-11T23:28:45Z
Q199804 malaltia pulmonar obstructiva crònica tipus de malaltia pulmonar obstructiva Malaltia pulmonar obstructiva crònica en 🏅 es fr 35873 2022-03-24T13:31:07Z
Q200989 Muscicàpid família d'ocells Muscicàpids en es fr 11535 2022-09-28T04:20:30Z
Q201231 Casuari gènere d'ocells Casuari en es fr 3270 2022-05-19T11:13:56Z
Q201235 anguila elèctrica espècie de peix Anguila elèctrica en es fr 3693 2021-08-04T18:15:46Z
Q201240 Tetraònid subfamília d'ocells Tetraonins en es fr 2584 2021-09-01T21:47:45Z
Q201701 Tetraodòntid família de peixos Tetraodòntids en es fr 23016 2022-03-15T01:43:45Z
Q201989 malaltia de Lyme malaltia infecciosa Malaltia de Lyme en es fr 20684 2022-05-22T15:16:26Z
Q202387 trastorn per estrès posttraumàtic transtorn mental psicològic classificat dins del grup dels transtorns d'ansietat Trastorn per estrès posttraumàtic en es fr 5943 2022-09-24T16:02:42Z
Q202406 eglefí espècie de peix Eglefí en es fr 2179 2022-04-07T03:40:20Z
Q202837 aturada cardiorespiratòria detenció sobtada de la respiració i del batec cardíac en un individu Aturada cardiorespiratòria en es fr 1416 2021-12-25T06:50:41Z
Q203337 pneumologia especialitat mèdica Pneumologia en es fr 2875 2022-01-02T13:33:32Z
Q203472 Fregata gènere d'aus Fregata en 🏅 es fr 1537 2022-01-06T14:54:35Z
Q203547 Plecòpter ordre d'insectes Plecòpters en es fr 18549 2022-09-13T18:51:35Z
Q203850 teixit nerviós component principal del sistema nerviós Teixit nerviós en es fr 1687 2022-06-15T12:28:27Z
Q205256 Mosca tse-tse gènere de dípters Mosca tse-tse en es fr 21554 2022-06-16T15:15:41Z
Q205295 cerambícids família d'insectes Cerambícids en es fr 2631 2021-12-25T20:23:01Z
Q205301 Mecòpter ordre d'insectes Mecòpters en 🏅 es fr 3201 2022-06-12T17:47:10Z
Q205320 Turnícid família d'ocells Turnícids en es fr 5184 2022-07-25T13:32:38Z
Q205323 Estercoràrid família d'ocells Estercoràrids en es fr 4848 2022-03-01T05:36:49Z
Q205857 Sítid família d'ocells Sítids en es 🏅 fr 7047 2022-09-16T15:16:16Z
Q205943 Motacíl·lid família d'ocells Motacíl·lids en es fr 1922 2022-04-13T02:29:55Z
Q206229 biomolècula molècules que formen part de la matèria viva Biomolècula en es fr 14219 2022-09-25T10:17:45Z
Q206912 Extremofília organisme especialment adaptat a viure i sobreviure en ambients extrems Extremofília en es fr 4470 2022-04-22T20:15:26Z
Q206948 Lofiforme ordre de peixos predadors Lofiformes en es fr 20127 2022-04-11T19:35:36Z
Q207058 monstre de Gila espècie de llangardaix verinós que es troba al sud-oest dels Estats Units i al nord-oest de Mèxic Monstre de Gila en 🏅 es fr 12636 2022-06-14T16:30:34Z
Q207254 imago l'última fase de la metamorfosi dels insectes Imago en es fr 3310 2022-09-27T23:20:04Z
Q207427 Nelumbo gènere de plantes Nelumbo en es fr 1456 2022-01-02T21:25:17Z
Q207604 meristema teixit biològic constituït per cèl·lules indiferenciades Meristema en es fr 1629 2020-09-06T18:53:11Z
Q207767 Procel·làrids família d'ocells Procel·làrids en 🏅 es fr 4339 2022-04-15T15:30:58Z
Q208221 Suimanga família d'ocells Suimangues en es fr 6601 2022-04-15T15:37:38Z
Q208253 ponsètia espècie de plantes Ponsètia en 🏅 es fr 5904 2022-02-16T04:51:10Z
Q208304 Troglodítids família d'ocells Troglodítids en es fr 4327 2022-04-15T15:19:03Z
Q208414 limfoma malaltia neoplàsica que es desenvolupa en el sistema limfàtic Limfoma en es fr 17552 2022-08-14T06:00:57Z
Q208488 Platalea gènere d'ocells Platalea en es fr 2607 2021-05-17T10:01:28Z
Q208490 Tauró martell família de peixos Esfírnids en es fr 7138 2022-03-01T03:56:19Z
Q208492 mascarell família d'ocells Mascarells en es fr 2694 2021-09-19T08:41:36Z
Q208777 Escorpeniforme ordre de peixos Escorpeniformes en es fr 9011 2021-12-22T19:47:09Z
Q2092297 àguila gran ocell carnívor Àguila en es fr 6237 2022-01-03T06:15:46Z
Q2102 serps subordre de sauròpsids (rèptils) Serps en es fr 47715 2022-09-15T05:41:01Z
Q210826 pura sang raça de cavall Pura sang en 🏅 es fr 🏅 7342 2021-05-30T08:43:38Z
Q21102 beagle raça de gos de caça europea Beagle (raça de gos) en 🏅 es fr 🏅 6285 2021-12-25T12:04:55Z
Q212809 endoscòpia tipus de prova mèdica Endoscòpia en es fr 1424 2022-04-07T11:25:28Z
Q212815 Camèlia gènere de plantes Camèlia en es fr 4793 2022-06-08T14:07:16Z
Q213333 Dasiüromorf ordre de mamífers marsupials Dasiüromorfs en es fr 1867 2022-04-06T16:07:22Z
Q213383 Terafòsid família d'aràcnids Terafòsids en es fr 16608 2022-04-15T14:53:42Z
Q213713 biologia del desenvolupament branca de la biologia Biologia del desenvolupament en es fr 9004 2022-06-06T09:41:07Z
Q213827 Musophagidae Família d’ocell musofagiforme (Aves Musophagiformes) Turacs en es fr 5081 2022-04-15T15:33:08Z
Q2138622 nutrició procés biològic Nutrició en es fr 8865 2022-03-20T22:24:11Z
Q214137 Indicador família d'ocells Indicadors (ocells) en es fr 3712 2022-04-09T17:49:12Z
Q215185 Escòmbrids família de peixos Escòmbrids en es fr 25679 2022-04-07T17:05:45Z
Q215384 Zigomicot grup parfilètic de fongs Zigomicots en es fr 1574 2022-03-28T11:20:50Z
Q215760 Delfínid família de mamífers marins Delfínids en es fr 3914 2022-04-06T17:45:56Z
Q216241 Gadiforme ordre de peixos Gadiformes en es fr 3392 2022-01-09T09:38:43Z
Q21659 Gal·liformes ordre d’ocells Gal·liformes en es fr 4136 2022-04-08T16:39:32Z
Q216635 estoma part d'una planta Estoma en es fr 12067 2022-06-23T09:53:02Z
Q216944 juglandàcies família de plantes Juglandàcies en es fr 8427 2022-04-10T14:23:11Z
Q21695 Podicipediforme família d'ocells Podicipediformes en es fr 9472 2022-09-05T10:00:47Z
Q217129 llobarro espècie de peix blanc osteïcti de la família dels morònids i molt corrent a les costes dels Països Catalans Llobarro en es fr 20001 2022-09-28T03:30:52Z
Q21730 Asterals ordre de plantes angiospermes Asterals en es fr 1566 2021-11-13T11:21:32Z
Q217329 rèvola peix Rèvola (peix) en es fr 3288 2021-05-11T18:03:27Z
Q21737 Ericals ordre de plantes angiospermes Ericals en es fr 3391 2022-06-02T01:17:07Z
Q21742 Lamials ordre de plantes angiospermes Lamials en es fr 2499 2022-04-09T20:19:13Z
Q217458 Caraciforme ordre de peixos Caraciformes en es fr 3705 2022-01-23T11:44:03Z
Q217519 pesta bubònica infecció produida per la bacteria yersinia pestis que afecta al sistema limfàtic Pesta bubònica en es fr 33590 2022-09-03T06:19:39Z
Q21754 Gencianals ordre de plantes angiospermes Gencianals en es fr 10846 2022-09-26T16:02:36Z
Q21755 Otídids Família d’ocells Otídids en es fr 3295 2022-03-15T11:02:24Z
Q217671 Cavall lipizzà raça de cavall Cavall lipizzà en 🏅 es fr 🏅 9937 2021-12-04T15:16:00Z
Q21790 monotremes ordre de mamífers Monotremes en es fr 6598 2021-09-18T19:52:00Z
Q21824 Equidna família de mamífers Equidnes en es fr 3995 2022-04-07T13:51:14Z
Q21866 Mirtals ordre de plantes angiospermes Mirtals en es fr 8079 2022-08-12T04:44:28Z
Q21878 Fabals ordre de plantes angiospermes Fabals en es fr 1499 2022-04-08T00:26:23Z
Q21881 Fagals ordre de plantes angiospermes Fagals en es fr 8197 2022-09-28T01:10:59Z
Q21887 Malpighials ordre de plantes angiospermes Malpighials en es fr 2004 2021-06-28T22:00:53Z
Q21895 Rosals ordre de plantes angiospermes Rosals en es fr 3393 2022-08-04T23:10:44Z
Q21904 Brassicals ordre de plantes angiospermes Brassicals en es fr 1406 2021-09-01T09:28:38Z
Q219067 exercici físic conjunt d'accions motores Exercici físic en es fr 5793 2022-03-01T23:00:07Z
Q219329 Tortuga marina superfamília de rèptils Tortugues marines en es fr 35493 2022-08-31T19:31:19Z
Q220475 Naja gènere de rèptils Naja en es fr 45264 2022-06-18T06:46:35Z
Q223044 Tortuga ordre de rèptils Tortugues en 🏅 es fr 🏅 23864 2022-08-09T23:06:36Z
Q2258881 truita peixos que habiten en aigües fredes i oxigenades de l'hemisferi nord Truita de riu en es fr 7585 2021-04-15T21:40:40Z
Q22651 Himenòpters ordre d'insectes Himenòpters en es fr 8704 2022-06-05T15:04:30Z
Q22671 coleòpters ordre d'insectes Coleòpters en 🏅 es 🏅 fr 26653 2022-07-28T13:55:14Z
Q2274076 peresosos subordre de mamífer Peresosos en es fr 12979 2021-11-22T11:08:03Z
Q228241 tabànids família de dípters Tabànids en 🏅 es fr 9593 2022-05-17T19:02:08Z
Q23041430 carxofera vegetal Carxofera en es fr 12723 2022-05-22T14:22:28Z
Q230502 Zigòpter subordre d'insectes Zigòpters en 🏅 es fr 4008 2021-11-22T15:49:30Z
Q231218 abiogènesi procés natural pel qual la vida va sorgir a partir de la seva no existència Abiogènesi en 🏅 es fr 12209 2022-09-21T15:56:16Z
Q231439 Mirmeleòntid família d'insectes Mirmeleòntids en 🏅 es fr 3465 2022-08-12T04:44:18Z
Q231550 Tupaia ordre de mamífers placentaris Tupaies en es fr 1565 2021-09-01T13:22:35Z
Q232866 Pècari família de mamífers Pècaris en es fr 1580 2021-09-07T09:22:05Z
Q232936 Hespèrid família de lepidòpters Hespèrids en es fr 4183 2022-01-11T08:52:57Z
Q233309 tumor cerebral tipus de tumor Tumor cerebral en es fr 72700 2022-05-29T00:41:51Z
Q23390 cérvol família de mamífers Cérvols en es fr 9859 2022-06-05T07:06:32Z
Q234014 llissa llobarrera peix teleosti Llissa llobarrera en es fr 4011 2022-08-28T08:35:56Z
Q23425 Cucumis sativus espècie de planta Cogombre en es fr 133485 2022-09-27T23:48:27Z
Q2346039 Túnid gènere de peixos Túnids en es fr 3942 2022-06-15T17:50:46Z
Q2347178 desenvolupament del cos humà procés de creixement d’un zigot unicel·lular a un ésser humà adult Desenvolupament del cos humà en es fr 17544 2022-07-06T08:03:40Z
Q23501 tomàquet espècie de planta Tomàquet en es 🏅 fr 22183 2022-06-28T08:14:51Z
Q2372824 Elefant família de mamífers Elefàntids en es fr 2062 2022-04-07T07:54:41Z
Q237800 Carassius gènere de peixos Carassius en es fr 3911 2022-04-04T22:08:42Z
Q2388549 Procàvids família de mamífers Procàvids en es fr 1864 2021-09-01T20:25:49Z
Q23907 guepard membre de la família dels fèlids Guepard en 🏅 es fr 11936 2022-08-10T22:21:03Z
Q239771 Equeneids família de peixos Equenèids en es fr 2142 2022-04-07T13:50:14Z
Q239835 Anthurium gènere de plantes Anthurium en es fr 4247 2022-06-13T05:22:38Z
Q245998 quist microbià etapa en repòs o inactiva d’un microorganisme Quist microbiològic en es fr 11880 2022-05-12T16:42:27Z
Q25222 Estrigiforme ordre d'ocells Estrigiformes en es fr 1960 2022-04-07T21:47:06Z
Q25237 pèsol espècie de planta Pèsol en es fr 🏅 5679 2021-06-30T06:38:29Z
Q25239 Alnus gènere de plantes Alnus en es fr 2503 2021-05-12T16:02:27Z
Q25241 vertebrat subfil de cordats Vertebrats en es fr 17369 2022-06-05T17:13:00Z
Q25243 bedoll gènere de plantes Bedoll en es fr 6976 2022-02-27T15:33:19Z
Q25247 puput espècie d'au Puput comuna en es fr 10830 2022-05-12T07:42:35Z
Q25265 Fèlid família de mamífers placentaris Fèlids en es fr 20838 2022-01-17T07:49:07Z
Q25292 palmera datilera espècie de planta Palmera de dàtils en es fr 4146 2022-06-07T08:14:54Z
Q25306 carnívors ordre de mamífers Carnívors en es fr 3147 2022-07-28T07:39:08Z
Q25307 garsa espècia d'ocell Garsa en es fr 3627 2022-04-08T17:04:23Z
Q25308 Orquídia família de plantes Orquídies en es 🏅 fr 6306 2022-06-13T13:21:21Z
Q25309 Blatodeu ordre dels insectes Blatodeus en es fr 22983 2022-07-27T23:25:22Z
Q25312 Dípter ordre d'insectes Dípters en 🏅 es fr 27570 2022-05-28T15:36:57Z
Q25314 magnoliòfit clade de plantes Magnoliofitins en es fr 5336 2022-09-23T17:00:26Z
Q25324 cànids família de mamífers Cànids en 🏅 es fr 49087 2022-09-03T09:04:29Z
Q25326 mol·lusc embrancament d'animals invertebrats Mol·luscs en 🏅 es fr 32575 2022-09-05T20:05:37Z
Q25327 marieta família d'insectes Coccinèl·lids en es fr 9220 2022-07-28T13:45:13Z
Q25329 artiodàctil orde d'animals Artiodàctils en es fr 6363 2022-05-06T11:42:43Z
Q25332 àguila peixatera única espècie del gènere Pandion i de la família dels pandiònids Àguila peixatera en es fr 7323 2022-03-31T20:32:44Z
Q25334 pit-roig ocell Pit-roig en 🏅 es fr 8502 2022-09-17T10:24:39Z
Q25336 marsupials infraclasse de mamífers Marsupials en es fr 4154 2022-04-03T19:03:22Z
Q25341 Passeriforme ordre d'ocells Passeriformes en es fr 10029 2022-02-08T09:01:26Z
Q25347 molsa planta Molses en es fr 6983 2022-04-12T21:40:03Z
Q25350 avet gènere de plantes Avet en es fr 17082 2021-11-23T22:46:50Z
Q25364 crustacis subfil d'artròpods Crustacis en 🏅 es fr 18526 2022-02-19T14:58:41Z
Q25365 Gruid família de grans aus que viuen a tots els continents, a excepció d'Amèrica del Sud i l'Antàrtida. Grúids en es fr 3571 2022-04-15T15:30:28Z
Q25367 plàncton conjunt d'organismes, principalment microscòpics, que floten en aigües salades o dolces Plàncton en es fr 57192 2022-09-25T18:11:13Z
Q25368 bivalves classe de mol·luscs Bivalves en 🏅 es fr 🏅 9970 2022-04-03T17:42:37Z
Q25371 Condrictis classe de peixos Peixos cartilaginosos en es fr 4670 2022-08-31T14:14:27Z
Q25374 perissodàctil ordre de mamífers Perissodàctils en es fr 2416 2021-09-19T08:35:46Z
Q25375 odonat ordre d'insectes coneguts popularment com a libèl·lules Odonats en es fr 22242 2022-08-05T16:02:10Z
Q25393 rossinyol espècie d'ocell Rossinyol comú en es fr 5130 2022-06-28T14:34:41Z
Q25397 Pangolí gènere de mamífers Manis en es fr 1638 2022-04-12T02:22:53Z
Q25400 asteràcies família de plantes Asteràcies en es 🏅 fr 77155 2022-08-29T17:02:18Z
Q25401 Lagomorf ordre de mamífers Lagomorfs en es fr 2586 2021-12-19T21:52:12Z
Q25403 Fagus gènere de plantes Fagus en es fr 3986 2021-12-24T14:10:33Z
Q25407 Bombus gènere d'insectes Bombus en 🏅 es fr 3459 2022-04-03T18:53:50Z
Q25419 Escherichia coli organisme procariota que es troba a l'intestí dels animals Escherichia coli en 🏅 es fr 12765 2022-02-17T12:39:37Z
Q25420 lampírids família d'insectes Lampírids en 🏅 es fr 2010 2022-05-07T12:34:15Z
Q25431 Sireni ordre de mamífers placentaris Sirenis 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 37871 2022-05-07T09:59:43Z
Q25432 Faisà vulgar espècie d'ocell Faisà comú en es fr 18766 2022-05-25T21:00:36Z
Q25437 Mustèlid família de mamífers Mustèlids en es fr 1585 2022-02-06T23:44:00Z
Q25439 Pícid família d'ocells Pícids en 🏅 es fr 7151 2022-09-24T18:11:11Z
Q25441 Cnidaris Fílum d'eumetazous Cnidaris en 🏅 es fr 22557 2022-07-28T13:41:43Z
Q2544599 xicoira espècie de planta Xicoira en es fr 12585 2021-10-24T12:45:43Z
Q25497 bòvid família de mamífers Bòvids en 🏅 es fr 2209 2022-04-04T07:24:48Z
Q25557 Gruïforme ordre d'ocells Gruïformes en es fr 4613 2022-06-11T08:50:03Z
Q25565 Còrvid família d'ocells Còrvids en es fr 4853 2022-06-06T19:10:32Z
Q25587 foca família de mamífers Foques en es fr 2967 2021-12-24T23:41:50Z
Q25615 teixit conjuntiu teixit l'origen del qual és el mesènquima embrionari Teixit conjuntiu en es fr 10403 2022-09-21T10:42:02Z
Q25662 Juniperus gènere de plantes Juniperus en es fr 26035 2022-06-12T21:06:42Z
Q25823 miriàpodes subfílium d'artròpodes Miriàpodes en es fr 8719 2022-06-13T05:46:30Z
Q258362 nimfa etapa immadura en els insectes amb metamorfosi senzilla Nimfa (biologia) en es fr 2655 2022-05-27T11:06:22Z
Q25894 antílop mamífers de la família dels bòvids Antílops en es fr 11255 2022-09-07T19:36:32Z
Q25916 Múrids família de mamífers Múrids en es fr 2797 2022-04-13T06:59:39Z
Q25934 Piciforme ordre d'ocells Piciformes en es fr 4419 2022-09-03T17:28:07Z
Q259438 mill grup agronòmic de cereals amb llavor petita Mill en es fr 27543 2022-09-03T11:46:27Z
Q25978 Caradriforme ordre d'ocells Caradriformes en es fr 6989 2022-04-04T22:05:21Z
Q26012 Estrígid família d'ocells Estrígids en es fr 6627 2022-04-15T15:16:23Z
Q26050 Túrdid família d'ocells Túrdids en es fr 3623 2022-06-06T19:11:52Z
Q26125 Caprimulgiforme ordre d'ocells Caprimulgiformes en es fr 4509 2022-04-04T21:56:41Z
Q26158 margaridoia perenne espècie de planta Margaridoia perenne en es fr 12182 2022-05-28T07:54:03Z
Q26214 Gnatostomat clade de vertebrats Gnatostomats en es fr 2885 2022-01-10T13:52:48Z
Q26229 Asparagals ordre de plantes angiospermes Asparagals en es 🏅 fr 7439 2021-11-18T14:12:50Z
Q2625603 població conjunt d'individus d'una espècie en una àrea Població (biologia) en es fr 1661 2022-06-13T20:13:17Z
Q26283 rata mesquera espècie de mamífer Rata mesquera 🏅 en 🏅 es fr 35511 2022-06-20T12:33:24Z
Q26297 agrella espècie de planta Rumex acetosa en es fr 6178 2022-03-10T23:25:43Z
Q26308 Proboscidi ordre de mamífers Proboscidis en es fr 2006 2021-09-18T20:16:11Z
Q26316 Sapindals ordre de plantes angiospermes Sapindals en es fr 9135 2022-08-04T14:23:23Z
Q26332 Diprotodont ordre de mamífers Diprotodonts en es fr 1454 2022-04-06T20:30:03Z
Q26371 Hemípter ordre d'insectes Hemípters en 🏅 es fr 12363 2022-06-11T10:32:15Z
Q26381 Cucúlid família d'ocells Cucúlids en es fr 4660 2022-04-15T15:18:43Z
Q26513 fetus ésser humà en desenvolupament Fetus en es fr 4444 2022-05-29T08:52:24Z
Q26547 Iac bòvid de gran mida i pelatge llanós Iac salvatge en es fr 18191 2022-05-03T08:02:12Z
Q265868 os teixit conjuntiu, de notable elasticitat, lleuger i de gran duresa Os en es fr 3607 2022-01-13T09:18:08Z
Q26617 Apòdid família d'ocells Apòdids en es fr 4895 2022-05-07T09:27:42Z
Q26623 Ràl·lid família d'ocells Ràl·lids en es fr 5471 2022-04-15T15:15:13Z
Q26626 Escolopàcid família d'ocells Escolopàcids en es fr 4174 2022-04-15T15:14:43Z
Q26700 Otàrid família de mamífers Otàrids en es fr 1754 2021-12-29T09:25:11Z
Q26764 blanqueta de la col espècie d'insecte Blanca de la col en es fr 4405 2021-12-01T06:45:19Z
Q26773 Bucerotidae família d'aus Calaus en es fr 3892 2022-07-22T01:13:38Z
Q26782 Picea gènere de plantes Picea en es fr 5178 2021-06-29T20:25:14Z
Q26843 orca espècie animal Orca en 🏅 es 🏅 fr 30993 2022-08-19T07:39:34Z
Q2690965 tòfona fruit comestible d'un hong acomicet Tòfona en es fr 12039 2022-09-18T20:12:26Z
Q270322 Gèrrid família d'insectes Gèrrids en es fr 4190 2022-06-11T09:40:14Z
Q27046 caràbids família d'insectes Caràbids en es fr 4957 2022-05-17T17:40:04Z
Q27112 Titònid família d'ocells Titònids en es fr 2902 2021-09-01T21:47:15Z
Q27141 Clupeids família de peixos Clupèids en es fr 25008 2022-04-05T23:06:05Z
Q271623 Psocòpter ordre d'insectes Psocòpters en es fr 3545 2022-08-26T13:14:37Z
Q27191 Heteròpter subordre d'insectes Heteròpters en es fr 10655 2022-01-18T14:21:16Z
Q272002 toxiinfecció alimentària malaltia resultant d'aliments que s'han fet malbé o que estan contaminats per bacteris patògens, virus, paràsits o toxines Toxiinfecció alimentària en es fr 27589 2022-05-21T11:19:16Z
Q27207 Osteïctis superclasse de peixos Peixos ossis en es fr 11215 2022-03-07T21:35:05Z
Q27244 Caprimúlgid família d'ocells Caprimúlgids en es fr 3718 2022-04-15T15:18:53Z
Q2725616 reproducció vegetal producció de noves plantes a partir de les existents Reproducció vegetal en es fr 1384 2021-10-04T17:08:52Z
Q273071 Dipòdids família de mamífers Dipòdids en es fr 1371 2022-04-06T20:34:13Z
Q27341 Alismatals ordre de plantes angiospermes Alismatals en es 🏅 fr 1581 2021-12-24T12:23:05Z
Q27589 Làrid família d'ocells marins de l'ordre dels caradriformes Làrids en es fr 4727 2022-06-12T14:46:47Z
Q277954 estrogen hormona sexual Estrogen en es fr 14434 2022-01-01T10:48:36Z
Q28114 equiset gènere de plantes Equisets en es fr 4051 2022-07-24T15:31:21Z
Q28257 Erinacèids família de mamífers Erinacèids en es fr 4134 2022-08-02T18:34:04Z
Q28294 Àlcid família d'ocells Àlcids en es fr 5324 2022-04-15T15:18:23Z
Q28298 api espècie de planta Api en es fr 9293 2022-06-04T14:11:35Z
Q28319 Lepidòpter ordre d'insectes Lepidòpters en 🏅 es fr 17184 2022-08-12T03:27:02Z
Q28358 guatlla comuna espècie d'ocell Guatlla comuna en es fr 4955 2022-01-10T20:20:25Z
Q28367 Espàrrec espècie de planta Espàrrec en es fr 6046 2022-06-10T14:01:54Z
Q2840 grip malaltia infecciosa provocada per una família de virus Grip en 🏅 es 🏅 fr 34856 2022-06-13T07:18:54Z
Q28425 ratpenats ordre de mamífers voladors Ratpenats 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 87012 2022-09-16T19:31:39Z
Q28472 pèl fibra de queratina Pèl en es fr 6625 2022-09-28T05:29:22Z
Q28486 Emberízid família d'ocells Emberízids en es fr 3206 2022-04-15T15:17:33Z
Q28502 Poals ordre de plantes angiospermes Poals en es 🏅 fr 68964 2022-09-11T11:26:24Z
Q28507 Cicònids família d'ocells Cicònids en es fr 3847 2022-04-15T15:32:48Z
Q287 fusta material dur i fibrós obtingut dels arbres i altres plantes llenyoses Fusta en es fr 99710 2022-09-24T15:05:06Z
Q28922 passèrid família d'ocells Passèrids en es fr 2912 2021-12-12T23:02:27Z
Q2895685 Tubulidentat família de mamífers Tubulidentats en es fr 3312 2021-09-18T19:57:31Z
Q290 sexe condició biològica masculina o femenina en éssers vius sexuats Sexe en es fr 37182 2022-08-29T16:24:44Z
Q29099 teckel raça de gos originària d'Alemanya Teckel en es fr 8416 2022-03-14T21:26:13Z
Q2934 cabra animal domèstic Cabra en es fr 84289 2022-09-15T05:42:25Z
Q29465 Narcís gènere de plantes Narcís (gènere) en 🏅 es fr 6441 2022-08-05T05:18:25Z
Q29483 cura pal·liativa àrea de salut que es centra en alleujar i prevenir el patiment dels pacients Cures pal·liatives en es fr 28498 2022-09-03T09:03:29Z
Q29496 leucèmia càncer hematològic que provoca un augment incontrolat de leucòcits Leucèmia en es fr 5664 2022-07-27T16:38:15Z
Q29498 Eufausiacis ordre dels crustacis Eufausiacis en es fr 1581 2021-09-05T23:26:52Z
Q29858 Alàudid família d'ocells Alàudids en es fr 5414 2022-04-15T15:17:53Z
Q3 vida estat intermedi entre el naixement i la mort Vida en es fr 29551 2022-04-21T15:20:33Z
Q30024 Taraxacum gènere de plantes Taraxacum en es fr 3454 2022-03-14T20:02:00Z
Q30034 Abella de la mel espècie d'insecte Abella de la mel en es fr 19142 2022-05-11T07:08:29Z
Q30178 grumer cnidari Medusa en 🏅 es fr 18288 2022-08-11T17:59:26Z
Q30263 Pinnípede infraordre de mamífers carnívors del subordre dels caniformes Pinnípedes en 🏅 es fr 2272 2021-06-23T21:43:23Z
Q306540 α-amilasa proteïna de mamífer que es troba a l’Homo sapiens i que produeix l'enzim Α-Amilasa Α-Amilasa (proteïna) 1389 2021-06-19T03:39:28Z
Q308841 cargol mol·luscs de la classe Gastropoda generalment amb conquilla en espiral Caragol en es fr 18875 2022-09-03T08:43:33Z
Q309252 fitness estat de salut i benestar Fitnes en es fr 3238 2021-07-25T08:06:36Z
Q30953 dengue malaltia infecciosa causada pel virus dengue Dengue en 🏅 es fr 29548 2022-09-20T08:37:55Z
Q31207 assistència sanitària conjunt de serveis que es proporcionen a l'individu amb l'objectiu de promoure, protegir i restaurar la salut Assistència sanitària en es fr 4584 2022-04-03T06:09:29Z
Q31431 lloro ordre d'ocells Psitaciformes en es fr 🏅 7093 2022-06-05T20:09:39Z
Q31448 Cacatua família d'ocells Cacatues en 🏅 es fr 3980 2022-04-15T15:32:28Z
Q317309 salut mental condició d'un individu respecte el seu benestar psicològic i emocional Salut mental en es fr 9745 2022-07-06T17:40:47Z
Q3184856 abús de substàncies un ús de la droga en què l'usuari consumeix la substància psicoactiva o química en quantitats o mètodes que són nocius per ell o pels altres Abús de substàncies en es fr 5791 2021-10-16T06:35:52Z
Q320179 Guaiaber gènere de plantes Guaiaber en es fr 6063 2022-01-14T01:43:10Z
Q320999 xiitake espècie de fong Xiitake en es fr 8944 2022-06-10T12:57:50Z
Q323936 farmacocinètica branca de la farmacologia que estudia els processos als quals un fàrmac està sotmès a través del seu pas per l'organisme Farmacocinètica en es 🏅 fr 6697 2022-06-10T16:48:59Z
Q326228 miceli part estructural de fongs, conjunt d'hifes Miceli en es fr 1496 2022-03-07T18:52:00Z
Q326648 salmonel·losi malaltia infecciosa produïda pels bacteris del gènere Salmonella Salmonel·losi en es 🏅 fr 7228 2022-08-13T18:41:25Z
Q327144 Estrepsípter ordre d'insectes Estrepsípters en es fr 4771 2022-09-24T17:27:02Z
Q32789 zebra subgènere del gènere Equus Zebra 🏅 en 🏅 es fr 34930 2022-07-30T15:29:11Z
Q328082 Afrosorícides ordre de mamífers placentaris Afrosorícides en es fr 1666 2022-04-02T12:45:56Z
Q328835 sistema somatosensorial sistema de neurones sensorials i connexions que responen als canvis superficials o interns del cos Sistema somatosensorial en es fr 1374 2022-09-09T14:56:32Z
Q33196 embrió estat primerenc del desenvolupament d'un eucariot Embrió en es fr 1981 2022-05-05T23:13:15Z
Q332154 envelliment humà procés biològic Envelliment humà en es fr 12963 2022-06-15T20:07:51Z
Q33602 panda gegant ós natiu de la Xina Panda gegant en es fr 68106 2022-09-27T20:42:43Z
Q33609 os polar espècie d'ós que habita l'Àrtic Os polar en 🏅 es fr 10721 2022-06-29T20:23:50Z
Q33753 metamorfosi procés biològica per la qual un animal es desenvolupa des del naixement fins a la maduresa Metamorfosi en es fr 5125 2022-08-26T19:06:37Z
Q33971 fulla òrgan de les plantes de forma generalment laminar Fulla en es fr 14097 2022-06-26T20:54:54Z
Q34007 anacard arbre tropical i la seva llavor Anacard en es fr 33739 2022-09-27T21:29:26Z
Q3406 Cíclid família de peixos Cíclids en es fr 114893 2022-04-06T09:40:50Z
Q34384 cigne au aquàtica gran Cigne (nom comú) es 3630 2022-08-11T22:27:32Z
Q34505 hipopòtam espècie de mamífer Hipopòtam en 🏅 es fr 6202 2022-04-09T08:09:32Z
Q34687 rosa planta Rosa en es fr 🏅 5605 2022-03-09T01:23:55Z
Q34706 lleopard espècie de mamífer Lleopard en es fr 🏅 8922 2022-04-26T07:03:35Z
Q34718 rinoceront família de mamífers Rinoceronts en es fr 35938 2022-05-28T16:56:10Z
Q34740 gènere categoria taxonòmica de baix nivell utilitzada en la classificació biològica d'organismes vivents i fòssils Gènere (biologia) en es fr 5508 2022-08-19T07:25:58Z
Q34887 Papaier espècie de planta Papaier en es fr 14264 2022-06-13T08:33:14Z
Q35047 Ciprínid família de peixos Ciprínids en es fr 103015 2022-04-05T19:56:35Z
Q35051 col varietat de plantes Col en 🏅 es fr 3001 2022-06-25T07:03:41Z
Q3516404 sistemàtica estudi de la classificació de les espècies d'acord amb la seva història evolutiva Sistemàtica en es fr 4147 2022-06-15T09:44:41Z
Q35255 puma felí americà Puma en 🏅 es 🏅 fr 🏅 21945 2022-06-20T00:32:04Z
Q35409 família categoria taxonòmica entre l'ordre i el gènere Família (biologia) en es fr 14180 2022-06-06T17:02:50Z
Q35456 medicament essencial grup de medicaments que satisfan les necessitat prioritàries de salut en la població Medicament essencial en es fr 3069 2020-12-30T16:31:18Z
Q35517 ant espècie de mamífer Ant en es fr 4128 2022-09-19T20:23:04Z
Q35694 jaguar espècie de gran fèlid Jaguar 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 59132 2022-08-14T01:21:42Z
Q35869 asma malaltia crònica del sistema respiratori Asma en 🏅 es fr 13945 2022-05-18T12:45:07Z
Q35922 bambús Tipus de planta de la família de les poàcies Bambús en es fr 20783 2022-09-24T14:10:52Z
Q36101 coala espècie de marsupial Coala en 🏅 es fr 27829 2022-02-26T19:39:41Z
Q36146 figuera espècie de planta Figuera en es fr 4412 2021-12-24T19:48:51Z
Q36341 os bru espècie d'os Os bru en es fr 30099 2022-07-08T05:26:34Z
Q36396 rata gènere de mamífers Rata en es fr 12175 2022-06-20T12:31:36Z
Q36602 ordre rang taxonòmic Ordre en es fr 1598 2021-10-17T21:11:08Z
Q36611 goril·la gènere de mamífers Goril·la en es fr 10101 2022-05-22T10:16:21Z
Q36732 regne rang taxonòmic Regne (biologia) en es fr 11978 2021-09-29T17:26:25Z
Q36864 ungla revestiment de naturalesa còrnia que té la funció de protegir i revestir la part terminal dels dits Ungla en es fr 2899 2022-01-02T20:44:57Z
Q369429 càmbium part d'una planta Càmbium en es fr 1963 2020-06-30T20:28:16Z
Q36956 lepra malaltia bacteriana crònica de la pell i dels nervis de les mans i peus Lepra en es fr 19589 2022-09-09T21:57:28Z
Q37083 olivera espècie de planta Olivera en es fr 40315 2022-08-31T18:56:21Z
Q37153 alvocat espècie de planta Alvocater en es fr 22157 2022-09-27T21:23:06Z
Q37187 Glòbul vermell cèl·lula de la sang Glòbul vermell en es fr 13555 2022-09-21T08:47:53Z
Q37212 Lèmur infraordre de mamífers Lèmurs 🏅 en es fr 160610 2022-09-27T20:44:12Z
Q3736439 ànec nom comú que reben un bon nombre d'espècies d'ocells de la família dels anàtids (Anatidae) Ànecs en es fr 8510 2022-02-16T09:37:39Z
Q37383 cacauet espècie de planta Cacauet en es fr 3511 2022-09-03T10:43:26Z
Q37453 albercoquer espècie de planta Albercoquer en es fr 17127 2022-06-10T15:27:45Z
Q37517 classe rang taxonòmic entre el fílum i l'ordre Classe (biologia) en es fr 1467 2022-07-28T12:27:30Z
Q375601 esclerènquima teixit que suporta les plantes Esclerènquima en es fr 6957 2022-05-12T08:53:27Z
Q376680 traumatologia part de la medicina que es dedica a l'estudi de les lesions de l'aparell locomotor Traumatologia en es fr 1381 2021-06-15T16:22:50Z
Q37686 Camaleons família de rèptils Camaleons en es fr 5235 2022-04-15T14:35:42Z
Q37813 ecosistema sistema natural Ecosistema en es fr 3326 2022-09-27T15:45:49Z
Q37868 Alga éssers eucariotes, unicel·lulars o pluricel·lulars autòtrofs fotosintètics Alga en es fr 9395 2022-09-28T07:43:10Z
Q37937 moniato espècie de planta Moniato en es fr 6983 2021-12-15T19:10:36Z
Q379813 fesol llavor d'un dels diversos gèneres de la família de les plantes amb flor Fabaceae, que s'utilitzen per a l'alimentació humana o animal Fesol en es fr 19555 2022-09-03T09:48:10Z
Q381084 muda renovació del tegument que es produeix en molts animals Muda en es fr 9346 2022-06-14T21:11:07Z
Q382441 mamífer marí mamífers aquàtics Mamífers marins 🏅 en 🏅 es fr 94914 2022-08-17T18:56:56Z
Q38280 pastor alemany raça de gos Pastor alemany en es fr 25621 2022-08-12T06:03:33Z
Q38348 fílum categoria taxonòmica Fílum en es fr 10293 2022-09-05T20:04:37Z
Q38404 autisme trastorn generalitzat del desenvolupament Autisme en es fr 177135 2022-07-27T16:00:22Z
Q38571 llebrer anglès Raça de gos Llebrer anglès en es fr 7525 2022-01-26T11:50:41Z
Q38645 síndria fruita gran amb pell suau i dura Síndria 7132 2022-09-15T05:41:41Z
Q388162 Puça ordre d'insectes paràsits Sifonàpters en 🏅 es fr 13216 2022-08-12T07:42:08Z
Q388952 cavall frisó raça de cavall Cavall frisó en es fr 4000 2021-12-04T15:15:30Z
Q389735 malaltia cardiovascular malaltia relacionada amb el cor o els vasos sanguinis Malaltia cardiovascular en es fr 20146 2022-09-24T10:00:35Z
Q38984 terrier raça de gos Terrier en es fr 5717 2022-03-15T01:10:23Z
Q39017 retriever tipus de gos de caça Gos cobrador en es fr 1920 2020-07-09T04:01:16Z
Q390456 Agaricus gènere de fongs Agaricus en es fr 3471 2022-01-02T18:50:42Z
Q3916957 nap subespècie comestible de planta Nap en es fr 5549 2022-06-16T15:02:55Z
Q39222 ràbia infecció viral Ràbia (malaltia) en es fr 10158 2022-09-20T09:15:23Z
Q39275 Ratolí gènere de mamífers Ratolí en es fr 5948 2022-06-24T12:27:33Z
Q39357 shih-tzu raça de gos Shih-tzu en es fr 6851 2022-03-11T22:23:12Z
Q39624 ren espècie de mamífer Ren en es fr 3327 2022-04-08T12:02:39Z
Q39631 metge professional que practica la medicina Metge en es fr 4002 2022-02-06T01:09:49Z
Q39861 Hirundínid família d'ocells Hirundínids en es fr 5132 2022-04-15T15:16:53Z
Q39918 Prunus dulcis sinònim de Prunus amygdalus
Q4 mort fi permanent de les funcions biològiques que defineixen un ésser viu Mort en es fr 44556 2022-03-07T19:26:01Z
Q40152 polp ordre de mol·luscs Polps en 🏅 es fr 14410 2022-02-16T04:16:29Z
Q40397 teixit organització cel·lular intermèdia entre les cèl·lules i un organisme Teixit (biologia) en es fr 2672 2022-09-15T08:37:37Z
Q40621 anquilosaure gènere de rèptils Anquilosaure en 🏅 es fr 20365 2022-09-25T23:11:14Z
Q40763 llavor menuda planta embrionària Llavor en es fr 17471 2022-09-03T11:16:24Z
Q40802 Braquiürs infraordre de crustacis Braquiürs en es fr 10861 2022-08-26T12:01:12Z
Q40821 cirurgia especialitat mèdica Cirurgia en es fr 13913 2022-06-09T14:38:38Z
Q40867 verí substància que altera les funcions normals de l'organisme quan entra en contacte amb ell, i que pot arribar a provocar lesions o fins i tot la mort Verí en es fr 2896 2022-01-06T15:15:17Z
Q40994 morsa espècie de mamífer Morsa en 🏅 es fr 🏅 8589 2022-04-13T02:10:44Z
Q41050 orangutan gènere de mamífers Orangutan en 🏅 es fr 8315 2022-02-07T20:22:06Z
Q41083 sífilis malatia de transmissió sexual Sífilis en 🏅 es fr 10473 2022-06-29T09:16:10Z
Q41112 esquizofrènia Un tipus de trastorn mental Esquizofrènia en 🏅 es 🏅 fr 10965 2022-09-12T12:09:35Z
Q41301 epiteli tipus de teixit animal Epiteli en es fr 9309 2022-05-09T10:21:20Z
Q41317 Torpediniforme ordre de peixos Torpediniformes en es fr 3090 2021-08-14T13:25:50Z
Q41482 autòpsia procediment mèdic que fa servir la dissecció per determinar la causa d'una mort Autòpsia en es fr 7048 2022-06-06T07:03:39Z
Q41500 arrel part d'una planta Arrel (botànica) en es fr 23459 2021-11-17T19:22:07Z
Q41534 midó polisacàrid de reserva alimentària predominant en les plantes Midó en es fr 12597 2022-05-02T16:56:28Z
Q41559 Pièrid família de lepidòpters ropalòcers Pièrids en es fr 2658 2022-04-15T15:29:38Z
Q41571 epilèpsia malaltia neurològica caracteritzada per la presència de convulsions Epilèpsia en 🏅 es fr 38648 2022-08-10T20:57:29Z
Q41631 musaranya família de mamífers Musaranyes en es fr 3231 2021-09-18T19:57:20Z
Q41861 hipertensió arterial malaltia crònica caracteritzada per un increment continu de la pressió sanguínia Hipertensió arterial en 🏅 es fr 7599 2022-05-22T15:36:02Z
Q41994 Flamenc gènere d'ocells Flamencs (animal) en es fr 5603 2021-12-24T21:07:04Z
Q420 biologia Ciència natural que té com a objecte d'estudi la matèria viva, el seu origen i evolució Biologia en 🏅 es fr 35361 2022-05-29T09:17:08Z
Q42046 Hiena família de mamífers carnívors Hienes en es fr 23295 2022-06-18T19:22:59Z
Q42196 balena blava mamífer marí del subordre dels misticets Rorqual blau 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 46830 2022-05-29T11:20:45Z
Q42237 Mugílids família de peixos Mugílids en es fr 17183 2022-09-16T11:00:44Z
Q42295 arbust tipologia de planta llenyosa Arbust en es fr 1590 2022-01-03T08:27:45Z
Q42339 Phaseolus vulgaris espècie de planta Phaseolus vulgaris en es fr 🏅 17238 2022-09-05T13:26:45Z
Q42395 leucòcit cèl·lula de la sang Leucòcit en es fr 2113 2022-08-01T07:49:57Z
Q42569 llama mamífer camèlic originari de l'Amèrica del Sud Llama en es fr 3650 2022-04-30T21:48:29Z
Q42604 gat siamès espècie de felí domèstic Gat siamès en es fr 11331 2022-06-06T17:52:19Z
Q42675 gat manx raça de gat Gat manx en es fr 3984 2022-06-11T05:59:22Z
Q42710 búfal aquàtic espècie de mamífers Búfal aquàtic en es fr 4682 2022-05-08T08:54:34Z
Q42844 depressió major malaltia mental que es caracteritza per un estat d'ànim invasiu i persistent Depressió major en 🏅 es fr 63197 2022-08-21T23:04:33Z
Q428914 fibra muscular cèl·lula fusiforme i multinuclear amb capacitat de contraure's Fibra muscular en es fr 1454 2021-04-01T09:02:16Z
Q42918 mutació canvi en la seqüència d'un nucleòtid o en l'organització de l'ADN d'un ésser viu Mutació en es fr 6377 2022-02-06T23:45:30Z
Q42982 al·lèrgia malaltia del sistema immunitari Al·lèrgia en es fr 20081 2022-09-11T23:10:33Z
Q430 dinosaure superordre de rèptils Dinosaures 🏅 en 🏅 es fr 131360 2022-09-23T18:06:07Z
Q43041 hemoglobina proteïna Hemoglobina en es fr 60176 2022-07-03T18:36:11Z
Q431 zoologia estudi del regne animal Zoologia en es fr 6131 2021-11-20T08:50:10Z
Q43177 clorofil·la compost químic Clorofil·la en es fr 11955 2022-09-25T11:19:09Z
Q43238 poàcies família de plantes Poàcies en es 🏅 fr 24209 2022-04-15T14:36:52Z
Q43365 Corvus gènere d'ocells Corvus (gènere) en es fr 5592 2022-06-06T19:42:02Z
Q434 perera gènere de plantes Pyrus en es fr 2456 2021-05-30T08:46:28Z
Q43445 femella sexe femení d'una espècie Femella en es fr 3191 2022-08-12T18:29:50Z
Q43447 Quilòpode classe d'artròpode Quilòpodes en es fr 9012 2022-06-14T10:55:29Z
Q43478 selecció natural procés pel qual una espècie s'adapta al medi ambient Selecció natural en 🏅 es fr 5656 2022-05-07T11:09:32Z
Q43489 falcó nom comú que s'aplica a la major part de les espècies del gènere Falco Falcó en es fr 4758 2022-05-22T16:22:26Z
Q43502 dodo Dido macnefico Dodo en 🏅 es fr 12375 2022-04-06T22:37:18Z
Q43624 colibrí família d'ocells Colibrís en es fr 🏅 16911 2022-07-28T13:56:34Z
Q43642 kiwi gènere d'ocells Kiwi (ocell) en es fr 5235 2022-07-11T14:53:45Z
Q43656 colesterol compost químic Colesterol en es fr 19704 2022-05-24T22:52:28Z
Q43794 Gall dindi gènere d'ocells Meleagris en es fr 2136 2022-04-12T13:56:03Z
Q43806 invertebrat grup d'animals Invertebrats en es fr 6222 2022-09-18T21:50:33Z
Q441 botànica branca de la biologia que té per objecte l'estudi dels vegetals Botànica en 🏅 es fr 32138 2022-07-28T00:27:15Z
Q44148 mascle sexe masculí d'una espècie Mascle en es fr 2009 2022-05-02T21:00:04Z
Q44299 coiot espècie de cànid Coiot en 🏅 es fr 🏅 18554 2022-06-16T18:25:33Z
Q44448 Lleguminosa família de plantes Lleguminoses en es 🏅 fr 3100 2022-01-26T11:54:01Z
Q4468 Gòbid família de peixos Gòbids en es fr 42696 2022-06-11T09:43:54Z
Q44727 varicel·la malaltia humana Varicel·la en es fr 10273 2022-09-11T12:16:57Z
Q44789 morera gènere de plantes Morera en es fr 2165 2022-05-28T15:48:02Z
Q4504 dragó de Komodo espècie de rèptil de gran mida Dragó de Komodo 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 48766 2022-09-18T20:14:46Z
Q452969 Moa ordre d'ocells extints Moes en es fr 4372 2022-04-12T20:58:31Z
Q45556 Boid família de serps constrictores Bòids en es fr 1520 2022-04-04T07:23:38Z
Q45559 Arna geomètrida família d'insectes Geomètrids en es fr 3371 2022-04-15T15:49:22Z
Q45669 Eucalyptus gènere de plantes Eucaliptus en es fr 6701 2022-06-13T06:56:04Z
Q45757 Artocarpus heterophyllus espècie de planta Artocarpus heterophyllus en es fr 6771 2022-07-10T23:31:13Z
Q45767 competició interacció biològica Competició (biologia) en es fr 2359 2022-03-17T09:08:21Z
Q460286 Hidrofí subfamília de serps Hidrofins en es fr 4904 2022-04-09T07:37:40Z
Q46076 llebre gènere de mamífers Llebre en es fr 3143 2022-04-11T10:37:50Z
Q4610 Decàpode ordre de crustacis Decàpodes en es fr 10469 2022-06-09T19:27:23Z
Q4620674 òrgan sexual qualsevol part anatòmica del cos que està implicada en la reproducció sexual i que constitueix el sistema reproductiu en un organisme complex Òrgan sexual en es fr 14669 2022-09-03T14:07:00Z
Q46212 porc formiguer espècie de mamífer Porc formiguer 🏅 en es fr 34585 2022-03-27T08:35:50Z
Q46299 rosàcies família de plantes Rosàcies en es fr 13287 2022-09-04T14:30:29Z
Q46360 Testudínid família de tortugues Testudínids en es fr 14357 2022-05-17T21:57:52Z
Q46452 opi droga analgèsica narcòtica d'olor característica i un sabor amargant Opi en es fr 4796 2021-06-09T09:44:28Z
Q466602 Cavall American Quarter raça de cavall American Quarter en es fr 19862 2022-09-24T14:02:17Z
Q467024 trotador americà raça de cavall Trotador americà en es fr 1374 2021-09-01T09:10:21Z
Q47041 biodiversitat diversitat biològica Biodiversitat en es fr 28929 2022-04-25T12:39:33Z
Q47051 prió psialoproteïna patogènica responsabla de causar enfecefalopaties espongiformes transmissibles Prió en 🏅 es fr 38360 2022-09-12T16:16:24Z
Q472287 respiració processos fisiològics que consumeixen oxigen i alliberen diòxid de carboni Respiració (fisiologia) en es fr 5858 2022-05-14T08:48:33Z
Q47328 Gríl·lid família d'insectes Gríl·lids en es fr 6251 2022-03-10T16:29:43Z
Q474191 dieta conjunt d'aliments consumits per un organisme Dieta en es fr 8692 2021-07-28T06:54:24Z
Q47542 Castor gènere de mamífers Castor 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 84120 2022-05-19T10:32:22Z
Q4758 Gimnofions ordre d'amfibis Gimnofions en es fr 2455 2022-06-04T13:10:57Z
Q476697 empremta genètica tècnica que s'utilitza per distingir entre els individus d'una mateixa espècies usant mostres d'ADN Empremta genètica en es fr 21918 2022-08-12T06:17:09Z
Q47715 síndrome de Down transtorn genètic causat per la presència d'una còpia extra del cromosoma 21 Síndrome de Down en 🏅 es 🏅 fr 10524 2022-09-23T17:11:57Z
Q47722 bròcoli planta comestibla de la família de les cols Bròcoli en es fr 2558 2021-11-25T09:47:22Z
Q47790 tètanus malaltia bacteriana Tètanus en es fr 9215 2022-03-21T14:53:35Z
Q47867 Armadillo Grup de mamífers proveïts de closca Armadillos en es fr 25839 2022-09-27T21:49:30Z
Q47912 càncer de pulmó conjunt de malalties resultant del creixement maligne de cèl·lules del teixit pulmonar Càncer de pulmó en 🏅 es 🏅 fr 8608 2021-11-20T22:43:45Z
Q48143 meningitis inflamació de les meninges Meningitis en 🏅 es fr 7473 2022-09-20T10:25:34Z
Q48227 aràcies família de plantes monocotiledònies Aràcies en es fr 10459 2022-07-29T01:17:37Z
Q482853 columna vertebral part de l'esquelet axial Columna vertebral en es fr 50736 2022-06-09T12:23:44Z
Q483213 sistema tegumentari òrgan extens que actua com a barrera protectora Sistema tegumentari en es fr 12740 2022-03-14T09:37:43Z
Q483921 adaptació procés evolutiu que fa encaixar els organismes en el seu ambient, trets adaptatius o l'estat al que arriba una població en evolució Adaptació en 🏅 es fr 5815 2022-05-27T18:06:30Z
Q486420 deriva genètica evolució aleatòria d'una població des del punt de vista genètic i físic Deriva genètica en 🏅 es fr 2277 2021-12-26T16:40:12Z
Q486672 tortuga gegant de les Galápagos espècie de tortuga Tortuga gegant de les Galápagos en es fr 6855 2022-03-15T11:07:29Z
Q489798 cavall andalús raça de cavall Cavall andalús en 🏅 es 14360 2022-06-09T08:36:12Z
Q5 ésser humà primat bípede de la família dels homínids Ésser humà 🏅 en 🏅 es fr 90304 2022-07-26T14:54:34Z
Q500 llimoner arbre fruiter perenne Llimoner en es fr 33681 2022-06-21T18:19:07Z
Q503 banana fruita comestible Banana en es fr 34425 2022-07-27T17:44:37Z
Q506 flor estructura reproductiva de les plantes fanerògames Flor en es 🏅 fr 35907 2022-05-29T11:01:14Z
Q5070208 cangur nom comú de diferents espècies de marsupials Cangurs en es fr 9399 2021-12-13T20:56:28Z
Q5090 arròs cereal Arròs en es fr 40300 2022-07-27T14:06:07Z
Q5113 ocell classe d'animals vertebrats Ocells 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 148107 2022-09-28T04:35:57Z
Q5122903 cumquat espècie de planta Cumquat en es fr 6065 2022-06-13T06:31:15Z
Q514 anatomia branca de la biologia que estudia l'estructura i organització interna dels éssers vius Anatomia en 🏅 es fr 33849 2022-05-29T10:57:14Z
Q5185 Nematode fil d'animals Nematodes en es fr 80787 2022-05-06T11:03:13Z
Q5194627 Lilium gènere de plantes Lilium en es fr 6420 2022-04-11T08:43:25Z
Q51993 febre hemorràgica de l'Ebola malaltia del virus Ebola Febre hemorràgica de l'Ebola en es fr 110674 2022-06-26T10:01:56Z
Q52105 hàbitat ambient que ocupa una població biològica Hàbitat en 🏅 es fr 5115 2021-08-21T17:43:29Z
Q530397 Al·ligàtor gènere de rèptils grans Al·ligàtor en es fr 14262 2022-08-25T21:50:49Z
Q53476 lamiàcies família de plantes Lamiàcies en es fr 9063 2022-04-28T10:21:04Z
Q53636 Anur ordre d'amfibis Anurs 🏅 en 🏅 es fr 63948 2022-09-19T20:22:44Z
Q53663 Urodels ordre d'amfibis Caudats en 🏅 es fr 3885 2022-05-07T11:13:45Z
Q539690 angiologia especialitat mèdica que s'encarrega de l'estudi dels vasos sanguinis del sistema circulatori (venes i artèries) i del sistema limfàtic Angiologia en es fr 1360 2021-09-09T16:42:19Z
Q5414 gran danès raça de gos Gran danès en es fr 8365 2021-12-27T15:13:03Z
Q546583 tèrmit insecte Tèrmits en 🏅 es fr 9029 2022-04-15T14:38:02Z
Q55805 albatros família d'aus marines Albatros en 🏅 es 🏅 fr 73872 2022-05-03T00:40:28Z
Q558363 sistema visual sistema de parts del cos responsable de la vista Sistema visual en es fr 27069 2022-01-07T17:02:07Z
Q561 Dent òrgan anatòmic Dent humana en 🏅 es fr 8856 2021-12-19T00:11:42Z
Q574491 contusió tipus d'hematoma Contusió en es fr 3825 2022-04-04T11:06:58Z
Q58 penis òrgan extern de l'aparell reproductor masculí Penis en es fr 23893 2022-09-27T05:48:52Z
Q58697 senglar espècie de mamífer Senglar en es fr 18072 2022-09-26T08:41:21Z
Q5880 vagina òrgan de l'aparell reproductor femení en els mamífers Vagina en 🏅 es fr 2509 2021-11-10T12:07:06Z
Q58903 vaca de les Highlands raça bovina Vaca de les Highlands en 🏅 es fr 6394 2022-03-16T00:11:24Z
Q58910 Vaca Frisona-Holstein Vaques domèstiques Vaca Frisona-Holstein en es fr 4171 2022-03-26T12:55:19Z
Q59099 herbívor animal que s'alimenta principalment de plantes Herbivorisme en es fr 3977 2021-12-27T17:07:02Z
Q59576 Siluriforme ordre de peixos Siluriformes en es fr 9633 2022-08-25T08:20:03Z
Q59577 Pleuronectiforme ordre de peixos Pleuronectiformes en es fr 3919 2022-02-16T02:43:15Z
Q5982337 còlon part de l'aparell digestiu Còlon en es fr 10310 2022-03-08T20:51:35Z
Q59882 Crisantem gènere de plantes Crisantem en es fr 11740 2021-12-16T10:10:20Z
Q59905 Papiliònid família de lepidòpters que són papallones grosses i acolorides Papiliònids en es fr 4156 2022-04-15T15:49:12Z
Q60205 Tarser gènere de mamífers Tarsius en es fr 1646 2021-09-01T19:25:37Z
Q6120 eriçó subfamília de petits mamífers coberts de pues Eriçons en es fr 10076 2022-06-02T01:54:45Z
Q614304 farmàcia ciència i pràctica de la preparació, conservació, presentació i dispensació de medicaments Farmàcia en es fr 42074 2022-05-02T05:52:55Z
Q61476 àcid gras biomolècula lipídica Àcid gras en es fr 12056 2022-09-25T21:36:11Z
Q620656 Appaloosa raça de cavalls Appaloosa en 🏅 es fr 19437 2022-01-21T09:47:57Z
Q635926 trotador anglès raça de cavall Trotador anglès en es fr 8921 2022-09-24T18:27:28Z
Q6408 Rànid família de granotes Rànids en es fr 5767 2022-03-19T08:17:42Z
Q645858 complement dietètic producte que proporciona una font adicional de nutrients Complement dietètic en es fr 4629 2022-02-28T18:24:14Z
Q647173 esporòfit fase diploide multicel·lular que passa en les plantes i en algunes algues Esporòfit en es fr 1462 2022-06-10T14:01:23Z
Q6473911 herpes simple malaltia viral Herpes simple en 🏅 es fr 6239 2022-04-09T07:13:39Z
Q6481228 Ftiràpter ordre d'insectes Ftiràpters en 🏅 es fr 3343 2022-04-08T14:02:56Z
Q6495741 Rajada superordre de peixos cartilaginosos Batoïdeus en es fr 5409 2022-07-07T06:03:17Z
Q6500773 metge de capçalera tipus d'exercici de la medicina, l'atenció primària, que esta instal·lada tant en el medi rural com en l'urbà Metge de capçalera en es 7125 2022-02-06T01:10:09Z
Q652744 febre aftosa humana malaltia humana Febre aftosa humana en es fr 6984 2021-07-20T08:06:13Z
Q653 chihuahua raça de gos originària de Mèxic Chihuahua (gos) en es fr 12176 2021-12-05T00:39:08Z
Q6573 Hàmster subfamília de rosegadors Cricetins en es fr 3667 2022-04-06T07:28:04Z
Q662860 fumar pràctica en què es crema una substància i es respira el fum resultant per ser tastat i absorbit al torrent sanguini Fumar en es fr 29347 2022-09-03T09:55:00Z
Q677014 linx gènere de mamífers Linx en es fr 🏅 5454 2022-04-29T11:22:19Z
Q68833 fractura trencament d'un os Fractura (medicina) en es fr 30953 2022-05-22T10:17:44Z
Q68854 picada de serp malaltia causada per la mossegada d'una serp Picada de serp en es fr 8778 2022-05-23T16:00:53Z
Q7060553 sistema muscular conjunt de músculs que mantenen la postura i efectuen moviments corporals Sistema muscular en es fr 11159 2022-08-26T15:08:13Z
Q70702 alcaloide compost orgànic nitrogenat d'origen natural Alcaloide en es fr 18996 2022-09-24T13:59:28Z
Q712378 òrgan col·lecció de teixits units com una unitat estructural que compleix una funció comuna Òrgan (anatomia) en es fr 2508 2022-03-23T16:16:12Z
Q713102 pelvis regió anatòmica Pelvis en es fr 2350 2022-01-12T17:49:19Z
Q7150 ecologia estudi científic de les distribucions, l'abundància i les relacions dels organismes i les seves interaccions amb el medi ambient Ecologia en 🏅 es fr 95502 2022-09-18T21:51:17Z
Q71516 dromedari gran ungulat nadiu del nord d'Àfrica i de l'oest d'Àsia i el més conegut dels camèlids Dromedari en 🏅 es fr 4612 2022-02-02T12:29:29Z
Q7162 genètica estudi de la transmissió de l'herència biològica Genètica 🏅 en 🏅 es fr 76392 2022-05-29T09:28:28Z
Q7175 micologia branca de la biologia que estudia els fongs Micologia en es fr 6051 2022-02-03T15:10:03Z
Q718113 pèrdua de pes reducció de la massa corporal d'un individu Pèrdua de pes en es fr 1342 2021-08-31T19:40:28Z
Q7187 gen seqüència lineal de nucleòtids d'ADN o ARN que és essencial per a una funció específica Gen en 🏅 es fr 28519 2022-07-30T08:08:08Z
Q7193 microbiologia branca de la biologia encarregada de l'estudi dels microorganismes Microbiologia en es fr 4291 2022-05-26T03:16:37Z
Q719444 punció lumbar punció espinal Punció lumbar en es fr 2993 2022-06-14T09:47:46Z
Q720026 lesió cerebral destrucció o degeneració de les cèl·lules cerebrals Lesió cerebral en es fr 9590 2022-04-29T14:08:42Z
Q7202 biologia molecular branca de la biologia que estudia els processos biològics des d'un punt de vista molecular Biologia molecular en es fr 18659 2022-02-13T10:33:07Z
Q7205 paleontologia ciència que estudia el passat de la vida sobre la Terra a través dels fòssils Paleontologia en 🏅 es 🏅 fr 36678 2022-09-25T17:43:38Z
Q7218 toxicologia branca de la biologia, de la química i de la medicina Toxicologia en es fr 3704 2022-03-15T12:18:14Z
Q7224565 rave espècie de planta Rave en 🏅 es fr 5114 2021-12-18T13:20:01Z
Q7239 organisme ens capaç de dur a terme funcions bàsiques de la vida Organisme en es fr 31451 2022-05-29T11:09:44Z
Q725951 alternança de generacions estratègia reproductòria Alternança de generacions en es fr 2951 2022-06-07T15:02:14Z
Q726 cavall mamífer ungulat Cavall en 🏅 es fr 40029 2022-05-29T09:20:38Z
Q727919 Tetigònids família d'insectes Tetigònids en es fr 3046 2021-12-11T22:07:50Z
Q729 animal rang taxonòmic corresponent al regne Animals en 🏅 es fr 34032 2022-05-29T09:14:28Z
Q7362 orella òrgan de l'equilibri i l'oïda Orella en 🏅 es fr 35154 2022-03-07T20:57:58Z
Q7363 nas protuberància que forma part del sistema respiratori en els vertebrats i que és l'òrgan de l'olfacte Nas en es fr 29718 2022-05-28T17:01:50Z
Q7364 ull òrgan que detecta la llum i la converteix en impulsos electroquímics a les neurones Ull en es fr 34447 2022-05-04T07:42:18Z
Q7365 múscul teixit contràctil del cos d'alguns animals Múscul en es fr 31389 2022-09-10T23:14:55Z
Q7367 culícids família de dípters Culícids en es fr 32068 2022-05-29T03:02:48Z
Q7368 ovella animal domèstic Ovella 🏅 en 🏅 es fr 112127 2022-09-18T20:11:36Z
Q737173 Hereford raça bovina Hereford (raça) en es fr 5433 2022-01-11T08:00:25Z
Q7372 tauró superordre de peixos Taurons en 🏅 es fr 31539 2022-05-05T11:29:28Z
Q7375 Camell gènere de mamífers Camell en es fr 35675 2022-07-31T02:50:03Z
Q7377 mamífers classe de vertebrats caracteritzats pel seu pelatge i per alimentar les cries amb llet Mamífers 🏅 en 🏅 es fr 100577 2022-09-18T09:39:25Z
Q7380 primat ordre de mamífers al qual pertanyen l'ésser humà i els seus parents més pròxims Primats 🏅 en 🏅 es fr 94425 2022-06-19T02:40:16Z
Q7386 formiga insecte de la família Formicidae Formigues 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 96323 2022-09-15T05:41:31Z
Q7391 antòfil clade d'insectes himenòpters Antòfils en 🏅 es fr 37742 2022-05-28T14:37:44Z
Q7415384 curculiònids família d'insectes Curculiònids en es fr 3843 2022-03-21T10:17:59Z
Q7430 àcid desoxiribonucleic àcid nucleic que conté informació genètica Àcid desoxiribonucleic 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 81583 2022-07-24T13:54:09Z
Q7432 espècie categoria taxonòmica i una de les unitats bàsiques de classificació biològica Espècie en 🏅 es fr 33266 2022-09-05T20:04:27Z
Q74363 Cavall marí gènere de peixos Cavall marí en es fr 9376 2022-04-05T14:58:02Z
Q7537 coliflor varietat dins del grup botrytis de la col Brassica oleracea Coliflor en es fr 2568 2021-12-26T10:10:36Z
Q7540 alberginiera espècie de planta Alberginiera en es fr 6755 2022-05-28T16:36:59Z
Q7556 Anàtid família d'ocells Anàtids en es fr 10511 2022-08-31T17:23:14Z
Q756 planta organismes multicel·lulars autòtrofs (productors primaris) Plantes en es fr 40440 2022-09-11T11:03:47Z
Q75713 Mixinoïdeu classe de peixos Mixines en es fr 12528 2022-04-12T20:32:50Z
Q7609 Nyu gènere de mamífers Nyu en 🏅 es fr 2018 2022-05-07T09:58:43Z
Q76098 Ctenopharyngodon idella espècie de peix Ctenopharyngodon idella en es fr 13942 2022-01-24T02:52:10Z
Q76280 Tinca tinca espècie de peix Tenca en es fr 5172 2022-05-26T09:57:14Z
Q764 fong regne d'organismes de cèl·lules eucariotes Fongs en 🏅 es fr 33557 2022-06-08T16:42:38Z
Q767485 insuficiència respiratòria intercanvi inadequat de gas en el sistema respiratori Insuficiència respiratòria en es fr 1411 2022-04-09T18:32:34Z
Q771035 medicina tradicional conjunt de pràctiques mèdiques que formen part de les tradicions populars i del folklore Medicina tradicional en es fr 5391 2022-02-05T21:51:40Z
Q774306 cirurgià metge especialista en cirurgia Cirurgià en es fr 10147 2022-04-03T21:01:19Z
Q77604 radiologia especialitat mèdica Radiologia en es fr 3450 2020-10-04T19:28:45Z
Q780 gall ocell domèstic, mascle de la gallina Gall en es fr 36328 2022-06-06T02:22:22Z
Q7867 psiquiatria especialitat mèdica dedicada a l'estudi de la salut mental Psiquiatria en es fr 8465 2022-06-24T06:01:25Z
Q7868 cèl·lula unitat bàsica estructural i funcional de tots els organismes vius coneguts Cèl·lula 🏅 en es 🏅 fr 72117 2022-08-04T01:19:40Z
Q787 Sus scrofa domesticus subespècie de mamífer Porc en es fr 39949 2022-08-11T01:55:11Z
Q7873 sang teixit fluïd que circula per capilars, venes i artèries de tots els vertebrats Sang en es fr 32691 2022-05-29T09:46:59Z
Q7881 esquelet carcassa rígida que proporciona la protecció i l'estructura en molts tipus d'animals Esquelet en es fr 33803 2022-09-05T20:04:17Z
Q7886 pulmó òrgan essencial de l'aparell respiratori en la majoria d'animals que respiren Pulmó en 🏅 es fr 30898 2022-08-12T06:07:04Z
Q7891 sistema respiratori sistema biològic de qualsevol organisme que està implicat en l'acte de la respiració Sistema respiratori en es fr 36099 2022-09-17T22:45:35Z
Q7895 sistema reproductor conjunt d'òrgans el funcionament dels quals està relacionat amb la reproducció sexual Sistema reproductor en es fr 36305 2022-09-05T20:05:17Z
Q796207 examen ocular diagnòstic mèdic Examen oftalmològic en es fr 3812 2022-08-06T17:02:13Z
Q796482 Epidermis teixit protector viu que recobreix la superfície de tota la planta Epidermis (botànica) en es fr 1633 2021-05-01T01:13:19Z
Q79785 electrocardiograma representació gràfica de l'activitat elèctrica del cor Electrocardiograma en es fr 8575 2022-07-18T18:04:17Z
Q79793 xarampió malaltia molt contagiosa que afecta sobretot els infants Xarampió en es fr 40744 2022-09-13T07:22:20Z
Q79794 cérvol comú espècie de mamífer Cérvol comú en es fr 4491 2022-01-19T11:50:54Z
Q79803 conill porquí espècie de mamífer Conill porquí en es fr 7004 2022-04-06T03:04:57Z
Q79817 Cannabis gènere de plantes Cannabis en es fr 25932 2022-09-28T15:06:54Z
Q79932 pol·len element fecundador mascle en els vegetals superiors i correspon a una micròspora Pol·len en es fr 4585 2022-06-14T05:50:58Z
Q80005 falguera Grup de plantes en es fr
Q80015 obstetrícia i ginecologia especialitat mèdica Obstetrícia i ginecologia en es fr 2672 2021-10-16T11:09:00Z
Q80066 Anisòpter subordre d'insectes Anisòpters en 🏅 es fr 1563 2022-07-06T17:08:21Z
Q80174 ximpanzé gènere de mamífers Ximpanzé en es fr 27937 2022-06-29T20:26:56Z
Q80294 cel·lulosa polímer d'origen orgànic Cel·lulosa en es fr 8510 2022-04-05T15:32:13Z
Q80378 tauró balena espècie de tauró filtrador Tauró balena en 🏅 es 🏅 fr 🏅 10603 2022-07-22T22:42:40Z
Q8047 enzim molècula de naturalesa proteica que catalitza reaccions químiques Enzim 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 78746 2022-07-07T13:37:53Z
Q80479 Mangosta família de petits mamífers carnívors Mangostes en es fr 14662 2022-04-15T15:21:34Z
Q80531 ocra espècie de planta medicinal Ocra en es fr 3688 2022-02-07T16:37:57Z
Q8054 proteïna biomolècules fetes d'aminoàcids arranjats en una cadena lineal Proteïna en 🏅 es fr 43651 2022-09-25T18:24:06Z
Q8066 aminoàcid molècula orgànica Aminoàcid en 🏅 es fr 66820 2022-05-03T17:27:26Z
Q808 virus agent infecciós submicroscòpic que només es pot replicar a l'interior de les cèl·lules d'un organisme hoste Virus 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 108988 2022-09-19T20:21:05Z
Q81 pastanaga hortalissa d'arrel conreada dins la família Brassicaceae Pastanaga en 🏅 es fr 23883 2022-09-09T11:08:49Z
Q81025 ploma estructura de cobertura corporal de les aus Ploma en es fr 🏅 2425 2021-01-01T12:17:53Z
Q81058 homeopatia sistema de medicina alternativa considerat una pseudoteràpia basada en una pseudociència Homeopatia 🏅 en 🏅 es fr 194870 2022-07-24T13:54:46Z
Q81091 bisó europeu espècie de mamífers Bisó europeu en es fr 7550 2021-10-29T14:22:23Z
Q81110 carpa espècie de peix Carpa (peix) en es fr 5834 2022-05-08T09:33:00Z
Q81214 catxalot espècie de mamífer marí Catxalot en es 🏅 fr 🏅 20621 2022-08-10T19:31:40Z
Q81513 cítric gènere de plantes Cítric en es fr 30090 2022-09-03T09:04:59Z
Q81900 calamar ordre de moluscs Tèutides en 🏅 es fr 🏅 1357 2021-09-02T07:26:37Z
Q81938 dolor experiència sensorial i emocional desagradable Dolor en es fr 16052 2022-09-21T14:46:57Z
Q821413 sistema auditiu sistema sensorial Sistema auditiu en es fr 10621 2022-09-08T23:09:24Z
Q82265 Estrepsirrins subordre de primats Estrepsirrins en 🏅 es fr 2105 2021-09-19T09:16:47Z
Q82562 Oca tribu d'ocells Anserinis en fr 1992 2022-06-13T05:22:28Z
Q82642 pressió sanguínia pressió que exerceix la sang en circulació sobre les parets dels vasos sanguinis Pressió sanguínia en es 3820 2022-05-23T10:40:18Z
Q82728 bisó americà espècie de mamífers Bisó americà en es fr 3016 2022-04-08T11:01:16Z
Q8277 esclerosi múltiple malaltia desmielinitzant en què el sistema immunitari propi actua contra la mielina Esclerosi múltiple en es fr 17612 2022-09-20T11:09:41Z
Q830 bou mamífers quadrúpede remugant Bou en es fr 🏅 33442 2022-07-10T18:52:19Z
Q83030 demència transtorn cerebral que causa canvis en la personalitat i afecta la memòria, el raonament i la funció social Demència en es fr 23536 2021-12-18T23:48:31Z
Q83042 neurologia especialitat mèdica que tracta els trastorns del sistema nerviós Neurologia en es fr 2637 2021-10-12T05:24:17Z
Q83093 bolet cos fructífer d'un conjunt de fongs pluricel·lulars Bolet en es fr 17377 2022-09-24T06:16:55Z
Q83124 Tapioca espècie de planta Mandioca en es fr 3507 2022-09-04T09:25:15Z
Q8314 Cucurbitàcies família de plantes Cucurbitàcies en es fr 10294 2022-09-28T23:18:39Z
Q83193 enciam Espècie de planta herbàcia Enciam 🏅 en 🏅 es fr 49038 2022-01-18T12:52:49Z
Q83244 Mofeta família de mamífers i carnívors Mofetes en es fr 4107 2022-04-12T20:59:11Z
Q8331 guineu mamífer carnívor de la família dels canidae Guineu en es fr 5587 2022-06-06T10:11:22Z
Q83319 febre tifoide malaltia infecciosa Febre tifoide en es fr 17120 2022-08-15T08:27:14Z
Q83500 intel·ligència facultat mental Intel·ligència en es fr 21836 2022-05-29T13:22:52Z
Q835153 exploració física conjunt de maniobres que realitza un metge per obtenir informació sobre l'estat de salut d'una persona Exploració física en es fr 8745 2022-08-26T12:01:19Z
Q8386 droga substància química que té un efecte en el cos Droga en es fr 51742 2022-08-10T20:36:56Z
Q83864 Cicle sexual femení tipus de cicle d'ovulació Cicle menstrual en 🏅 es fr 8439 2022-07-28T11:27:27Z
Q83902 Celífer subordre d'insectes Celífers en es fr 5402 2022-04-05T15:32:23Z
Q842424 anàlisi d'orina sèrie d'exàmens efectuats sobre l'orina com a mètode de diagnòstic mèdic Anàlisi d'orina en es fr 2297 2022-06-07T16:17:16Z
Q842811 dietista expert en nutrició humana Dietista en es fr 17596 2022-05-12T07:46:30Z
Q844058 Clydesdale raça de cavall Clydesdale en 🏅 es fr 🏅 20483 2022-04-05T23:06:35Z
Q848390 canal radicular part buida de l’arrel d’una dent que conté el nervi i els vasos sanguinis Canal radicular en es fr 1495 2022-02-28T15:21:34Z
Q852186 enverinament per bolets efectes nocius de la ingesta de substàncies tòxiques presents en els bolets Intoxicació per bolets en es fr 11683 2022-09-28T02:10:11Z
Q86 cefalàlgia condició de dolor lleu a sever al cap Cefalàlgia en es fr 29573 2022-05-25T20:48:18Z
Q873072 clítoris òrgan sexual femení Clítoris en 🏅 es fr 8548 2022-07-28T13:41:33Z
Q875769 Estèrnid família d'aus marines
Q886837 anàlisi de sang anàlisi de laboratori realitzat sobre una mostra de sang Anàlisi de sang en es fr 2722 2021-11-06T14:49:45Z
Q89 poma fruit del tipus pom de la pomera Poma en 🏅 es fr 35843 2022-05-11T16:22:12Z
Q897314 Brahman raça de bestiar Brahman (raça bovina) en es fr 8540 2022-05-12T06:32:06Z
Q907359 restauració dental tractaments per restablir la funció, la integritat i la morfologia de les dents Restauració dental en es fr 29609 2022-05-12T16:56:54Z
Q9103 pits regió ventral superior del tronc d'un animal Mamella en es 🏅 fr 31408 2022-05-29T13:37:03Z
Q910979 Pigment biològic substància produïda per organismes vius que té un color resultat de l'absorció selectiva de color Pigment biològic en es fr 4368 2022-06-13T18:44:27Z
Q9147 pingüí grup d'espècies d'ocells no voladors Pingüins en es fr 4551 2022-06-07T08:57:10Z
Q93208 emú espècie d'au Emú comú en 🏅 es fr 🏅 8486 2022-09-03T09:27:56Z
Q9324400 Musaranyes elefant família de mamífers Musaranyes elefant en es fr 3065 2022-02-14T13:34:16Z
Q9368 fetge òrgan vital Fetge en es fr 76809 2022-08-07T05:50:00Z
Q9377 ronyó òrgan excretor dels vertebrats Ronyó en es fr 73078 2022-06-14T15:13:23Z
Q9382 bufeta urinària òrgan buit múscul-membranós que forma part del tracte urinari Bufeta urinària en es fr 5245 2022-07-28T01:27:27Z
Q9384 testicle gònada masculina Testicle en es fr 5379 2022-01-08T18:43:27Z
Q9394 conill grup de mamífers de la família dels lepòrids Conill en es fr 13764 2022-04-09T10:55:19Z
Q940337 xinxa domèstica espècie d'insecte Xinxa domèstica en es fr 6433 2022-01-05T19:17:56Z
Q9404 sistema nerviós xarxa neuronal de cèl·lules Sistema nerviós en es fr 43430 2022-08-11T16:53:12Z
Q942976 Frotis de Papanicolau Citologia per a detectar possibles càncers Frotis de Papanicolau en es fr 4826 2022-07-27T17:28:14Z
Q9458574 Vespa diverses espècies d'insectes himenòpters del subordre dels apòcrits Vespes en 🏅 es fr 4107 2022-07-06T17:21:15Z
Q9482 Esciúrids família de rosegadors Esciúrids en es fr 19618 2022-07-07T16:10:12Z
Q9530 respiració Procés pel qual s'incorpora oxigen i s'elimina diòxid de carboni en un ésser viu Respiració en es fr 29004 2022-09-25T18:45:21Z
Q9609 vena vas sanguini que porta la sang cap al cor Vena en es fr 5275 2022-04-07T14:21:32Z
Q9618 pàncrees l'òrgan que produeix insulina Pàncrees en 🏅 es fr 7306 2022-02-09T15:49:43Z
Q9620 nervi estructura en forma de cordó constituïda principalment per axons i les cèl·lules glials Nervi en es fr 219350 2022-08-07T08:05:10Z
Q9631 ovari part interna dels organismes sexuals femenins tant en animals com en els vegetals Ovari en es fr 8380 2022-05-19T09:06:52Z
Q9635 boca part del tracte digestiu Boca en es fr 4572 2022-04-18T16:49:02Z
Q9644 articulació lloc en què dos o més ossos entren en contacte Articulació (anatomia) en es fr 9038 2021-12-24T20:55:05Z
Q9645 tors tòrax humà Tòrax en es fr 2468 2021-12-02T14:05:54Z
Q9649 aparell digestiu sistema d'òrgans que transforma els aliments Aparell digestiu en es fr 30543 2022-06-05T15:05:52Z
Q9655 artèria Tipus de vas sanguini Artèria en es fr 9903 2022-06-07T17:20:24Z
Q968604 teixit vegetal teixit de les plantes Teixit vegetal en es 16921 2021-03-23T09:25:46Z
Q971343 microquiròpters subordre de mamífers Microquiròpters en es fr 6964 2022-09-18T11:30:51Z
Q9715 esperma fluid orgànic masculí que habitualment conté espermatozoides Esperma en es fr 17201 2022-08-16T09:01:08Z
Q974135 quimioteràpia teràpia contra el càncer o altres infeccions Quimioteràpia en es fr 17853 2022-03-17T19:09:03Z
Q975872 ericàcies família de plantes Ericàcies en es fr 4977 2022-04-07T14:17:48Z