Viquiprojecte:Concursos/Els 10.000/Llista/Biologia

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Wikidata Etiqueta WD Desc WD Article InterWiki Octets Canvi
Q100196 Arqueòpterix gènere d'arcosaures extints Arqueòpterix en 🏅 es 🏅 fr 🏅 16869 2021-08-15T12:35:59Z
Q101065 pubertat etapa del creixement humà Pubertat en es fr 17557 2021-07-05T10:42:52Z
Q101711 muguet espècie de planta Muguet en es fr 5214 2021-10-16T10:53:43Z
Q101896 gonorrea infecció de transmissió sexual Gonocòccia en es fr 13225 2020-08-18T15:36:07Z
Q101929 immunologia estudi del sistema immunitari biològic Immunologia 🏅 en es fr 39497 2021-09-19T18:55:00Z
Q101991 inflamació mecanisme d'immunitat innata Inflamació en es fr 23085 2021-09-06T10:31:35Z
Q101998 bioma unitat de classificació dels paisatges de la bioesfera Bioma en es fr 8842 2021-08-11T14:00:22Z
Q102470 Hominoïdeus subfamília de simis Hominoïdeus en es fr 3499 2021-09-19T08:48:37Z
Q1029907 estómac òrgan de l'aparell digestiu Estómac en es fr 10682 2021-06-27T16:42:58Z
Q103177 síndrome respiratòria aguda greu article de llista de Wikimedia Síndrome respiratòria aguda greu en es fr 69825 2021-07-18T19:16:38Z
Q103191 homeòstasi tendència a mantenir l'equilibri i l'estabilitat interns en els diferents sistemes biològics Homeòstasi en es fr 7075 2021-06-28T09:34:41Z
Q10379 cardiologia branca de la medicina interna que tracta el sistema circulatori Cardiologia en es fr 45150 2021-10-16T07:30:46Z
Q1038113 Nefròpid família de crustacis Nefròpids en es fr 37160 2021-10-16T11:00:27Z
Q103824 hematologia branca de la medicina que estudia la sang i les seves malalties Hematologia en es fr 3907 2021-06-04T22:55:05Z
Q10384 geriatria especialitat mèdica dedicada a la gent gran Geriatria en es fr 2932 2021-04-29T14:04:33Z
Q104825 tàlpid Família de Mamífers Tàlpids en es fr 14987 2021-10-16T12:42:05Z
Q1048687 múscul esquelètic tipus de múscul Múscul esquelètic en es fr 1909 2020-08-02T13:08:43Z
Q105146 Hexàpode subfílium d'artròpodes Hexàpodes en es fr 7584 2021-10-16T18:24:17Z
Q105186 farmacèutic professió sanitària Farmacèutic en es fr 8752 2021-04-27T14:41:26Z
Q105196 trasplantament trasplantament d'òrgans Trasplantament en es fr 10304 2021-06-17T19:15:17Z
Q1053008 nivell tròfic posició d'un organisme en una cadena tròfica Nivell tròfic en es fr 11450 2021-10-16T11:02:30Z
Q1054094 sistema olfactiu part del sistema sensorial Sistema olfactori en es fr 1703 2021-05-01T08:17:33Z
Q1056194 cèl·lula vegetal cèl·lula eucariota Cèl·lula vegetal en es fr 3840 2021-06-26T22:16:44Z
Q105650 urologia subespecialitat de la cirugia Urologia i andrologia en es fr 8433 2021-07-31T12:11:09Z
Q105688 hipòxia condició mèdica Hipòxia en es fr 2089 2021-06-17T15:09:43Z
Q1057 metabolisme conjunt de reaccions bioquímiques i processos fisicoquímics que passen en una cèl·lula o un organisme Metabolisme 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 96490 2021-10-17T09:29:40Z
Q1059 sistema immunitari sistema biològic Sistema immunitari 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 90133 2021-08-25T14:21:49Z
Q1063 evolució procés biològic de transformació de les espècies Evolució 🏅 en 🏅 es fr 126626 2021-10-17T09:29:10Z
Q1066907 Longevitat més llarg que la vida útil típica, especialment en humans Longevitat en es fr 21822 2021-10-16T10:21:09Z
Q1072 cor òrgan central de l'aparell circulatori Cor en 🏅 es fr 123253 2021-10-02T15:37:03Z
Q1073 cervell òrgan del sistema nerviós Cervell en 🏅 es fr 33079 2021-08-04T18:08:45Z
Q10737 suïcidi acte de treure's la pròpia vida Suïcidi en 🏅 es fr 40195 2021-08-23T09:24:15Z
Q1074 pell òrgan dels animals que actua com a barrera protectora i aïlla l'organisme del medi que l'envolta Pell en es fr 72762 2021-10-04T17:10:39Z
Q10798 sus gènere de mamífers Sus en es fr 11044 2021-09-29T17:13:27Z
Q10811 rèptil vertebrats amniotes de sang freda que tenen la pell coberta per escates o closques Rèptils en es fr 🏅 55204 2021-10-16T17:21:55Z
Q108235 Lirons família de mamífers Lirons en es fr 4906 2021-06-19T01:27:23Z
Q10850 rosegador ordre de mamífers Rosegadors 🏅 en 🏅 es fr 68066 2021-10-16T18:23:57Z
Q10856 Colúmbid família d'ocells Colúmbids en 🏅 es fr 31881 2021-09-04T21:02:13Z
Q10867 marsopa cetaci petit de la família Phocoenidae Marsopes en 🏅 es fr 9914 2021-10-16T10:37:09Z
Q10872 Arqueobacteri grup de microorganismes unicel·lulars procariots Arqueobacteris 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 97557 2021-10-17T09:34:40Z
Q10874 ceguesa pèrdua total o parcial del sentit de la vista Ceguesa en es fr 37406 2021-09-06T15:46:28Z
Q10876 bacteris microorganismes Bacteris 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 110288 2021-09-23T18:15:42Z
Q10884 arbre Planta capaç de créixer a més de cinc metres d'altura Arbre en 🏅 es fr 32861 2021-08-15T12:33:08Z
Q10892 protist grup d'organismes eucariotes que inclou els protozous i les algues Protists en es fr 32508 2021-10-20T22:13:46Z
Q10908 Amfibi classe de vertebrats Amfibis 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 78190 2021-10-16T17:03:06Z
Q10915 cordat fílum d'animals Cordats en es fr 32028 2021-09-29T17:21:35Z
Q10978 raïm fruit de la vinya Raïm en es fr 37258 2021-10-20T20:54:29Z
Q10998 patatera espècie de planta Patatera en es 🏅 fr 53518 2021-10-18T08:46:36Z
Q11002 sucre substància dolça, cristal·litzable, que es troba en el suc d’un gran nombre de plantes Sucre en 🏅 es fr 55735 2021-09-07T20:16:48Z
Q11006 soia espècie de planta Soia en es fr 31559 2021-09-29T17:25:25Z
Q11053 àcid ribonucleic àcid nucleic format per una cadena de ribonucleòtids Àcid ribonucleic en 🏅 es fr 🏅 37303 2021-06-12T14:00:19Z
Q11068 sistema circulatori sistema encarregat de transportar la sang des del cor fins a totes les diferents parts del cos Sistema circulatori en es fr 31280 2021-09-19T20:05:57Z
Q11078 sistema endocrí Conjunt de glàndules d'un organisme que secreten hormones al sistema circulatori per afectar la funció d'òrgans distants. Sistema endocrí en es fr 58753 2021-10-16T06:54:12Z
Q11081 malaltia d'Alzheimer malaltia neurodegenerativa progressiva caracteritzada per pèrdua de memòria Malaltia d'Alzheimer en es 🏅 fr 126262 2021-10-15T13:37:00Z
Q11083 intestí gros darrer tram de l'aparell digestiu en els vertebrats Intestí gros en es fr 47537 2021-09-06T19:09:17Z
Q11085 malaltia de Parkinson malaltia neurodegenerativa d'origen desconegut que sol aparèixer en persones d'edat avançada Malaltia de Parkinson en es fr 10057 2021-06-26T01:44:38Z
Q11090 intestí prim part de l'aparell digestiu Intestí prim en es fr 36520 2021-10-04T21:50:24Z
Q11101 sistema sensorial part del sistema nerviós responsable de processar la informació sensorial Sistema sensorial en es fr 33193 2021-09-01T11:16:13Z
Q11190 medicina camp d'estudi per diagnosticar, tractar i prevenir la malaltia Medicina en es fr 34440 2021-10-16T15:32:25Z
Q11358 glúcid biomolècula composta per carboni, hidrogen i oxigen Glúcid en es fr 40769 2021-09-29T17:26:05Z
Q11364 hormona substància segregada per cèl·lules especialitzades que tenen l'objectiu d'influir en la funció d'altres cèl·lules Hormona en es fr 36537 2021-10-15T21:54:28Z
Q11367 lípid molècules orgàniques hidròfobes i solubles en dissolvents orgànics Lípid en 🏅 es fr 49924 2021-10-15T12:50:28Z
Q11394 en perill categoria de conservació de la UICN En perill en es fr 29679 2021-08-04T19:19:48Z
Q11398 classificació científica mètode per agrupar i categoritzar les espècies vivents Classificació científica en es fr 33120 2021-10-17T09:32:30Z
Q1142055 antiretroviral antivíric per a la SIDA Antiretroviral en es fr 8756 2021-10-03T13:07:24Z
Q1146493 Cutícula (botànica) Capa exterior protectora de vegetals Cutícula en es fr 6260 2021-01-06T09:35:50Z
Q1147588 sistema gustatiu part del sistema anatòmic que permet la recepció de gustos Sistema gustatiu en 3127 2021-08-11T17:29:01Z
Q11575 dacsa gramínia de grans grocs i vermellosos provinent de Mesoamèrica Dacsa en es fr 38464 2021-09-03T16:04:33Z
Q11577 ordi espècie de planta Ordi en es fr 34718 2021-10-17T21:08:58Z
Q11788 ós família de mamífers carnívors Óssos en 🏅 es fr 20320 2021-10-16T13:05:17Z
Q11946202 papallona insecte que pertany a l'ordre dels lepidòpters Papallona en 🏅 es fr 28062 2021-10-18T06:59:28Z
Q11978 digestió procés biològic de transformar els aliments ingerits en substàncies més senzilles per a ser absorbides Digestió en es fr 41634 2021-10-13T10:31:57Z
Q11982 fotosíntesi procés químic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics, Fotosíntesi en es fr 50855 2021-09-29T17:22:05Z
Q11990 reproducció procés biològic que permet la creació de nous organismes Reproducció en es fr 33858 2021-09-09T10:49:37Z
Q11995 embaràs període que passa des de l'implantacio del zigot a l'úter fins al moment del part Embaràs en es fr 83049 2021-09-14T16:59:34Z
Q12004 Quercus gènere d'arbres Quercus en es fr 27141 2021-10-16T11:42:44Z
Q120043 tortuga llaüt espècie de rèptil Tortuga llaüt en es fr 🏅 24470 2021-06-30T18:48:19Z
Q12024 Pinus gènere de plantes coníferes Pi (arbre) en es fr 49384 2021-10-16T11:27:16Z
Q12029 addicció malaltia física i psicoemocional Addicció en es fr 38281 2021-09-29T17:21:15Z
Q120569 gastroenterologia especialitat mèdica Gastroenterologia en es fr 1951 2020-11-02T21:47:16Z
Q12078 càncer malaltia de creixement cel·lular no controlat, no regulat i anormal Càncer en es fr 58926 2021-10-06T07:38:11Z
Q12090 còlera infecció bacteriana intestinal Còlera en es fr 42663 2021-10-20T12:06:19Z
Q12099 sègol espècie de planta Sègol en es fr 32673 2021-10-08T08:00:19Z
Q12104 civada espècie de planta Civada en es fr 32772 2021-09-25T21:52:43Z
Q12111 sorgo gènere de plantes Sorgo en es fr 33614 2021-09-05T14:28:50Z
Q121176 infermeria camp de treball en el sector de la salut Infermeria en es fr 10508 2021-08-06T06:06:09Z
Q121221 periquito ocell Periquito comú en es fr 12468 2021-10-16T11:24:06Z
Q12125 refredat afecció catarral de les vies respiratòries altes Refredat en 🏅 es fr 30738 2021-09-29T06:33:44Z
Q12128 odontologia branca de la medicina i de l'estomatologia Odontologia en es fr 46415 2021-08-17T20:38:31Z
Q12131 discapacitat condició de qui presenta deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials Discapacitat en es fr 40126 2021-09-28T19:22:12Z
Q12133 sordesa dificultat o impossibilitat d'utilitzar el sentit auditiu Sordesa en es fr 41096 2021-09-07T05:04:26Z
Q12135 trastorn mental patró conductual o mental que provoca angoixa significativa o deteriorament del funcionament personal Malaltia mental en es fr 39641 2021-07-25T11:58:59Z
Q12136 malaltia condició anormal que afecta el cos d'un organisme Malaltia en es fr 32126 2021-10-17T09:29:20Z
Q12140 medicament substància utilitzada per prevenir, guarir o millorar malalties, o per modificar estats fisiològics Medicament en es fr 33147 2021-10-16T15:32:15Z
Q12147 salut estat de complet benestar Salut en es fr 30401 2021-09-18T06:45:13Z
Q12152 infart de miocardi interrupció del subministrament de sang a una part del cor Infart de miocardi en 🏅 es 🏅 fr 42835 2021-09-12T08:15:52Z
Q12156 malària malaltia infecciosa transmesa per mosquits Malària en 🏅 es fr 37223 2021-10-11T21:01:26Z
Q12167 malnutrició malaltia causada per una dieta inapropiada, hiocalòrica i hipoproteïca Malnutrició en es fr 37924 2021-10-15T13:45:40Z
Q12171 menstruació fenomen fisiològic de les mamíferes consistent a expulsar els òvuls no fertilitzats a la fi de cada cicle Menstruació en es fr 35539 2021-09-29T17:30:55Z
Q12174 obesitat malaltia crònica originada per l'acumulació de greix Obesitat en 🏅 es fr 66814 2021-09-18T12:19:20Z
Q12184 pandèmia epidèmia d'una malaltia infecciosa que s'ha expandit per tota la Terra o per una àmplia regió de la Terra Pandèmia en es fr 61513 2021-10-15T00:18:49Z
Q12187 antibiòtic substància que frena o bloca infeccions bacterials Antibiòtic en es 🏅 fr 34722 2021-09-12T08:16:53Z
Q12190 penicil·lina antibiòtic del grup dels bealactàmics Penicil·lina 🏅 en es 🏅 fr 97921 2021-10-18T10:06:39Z
Q12192 pneumònia trastorn inflamatori del pulmó Pneumònia 🏅 en 🏅 es fr 59777 2021-09-12T08:17:57Z
Q12195 poliomielitis malaltia infecciosa vírica Poliomielitis en 🏅 es fr 34296 2021-10-18T14:09:32Z
Q12198 malaltia de transmissió sexual tipus d'infecció clínica transmesa a partir de l'acte sexual Malaltia de transmissió sexual en es fr 45596 2021-09-04T08:45:26Z
Q12199 sida malaltia humana produïda pel virus de l'immunodeficiència humana (VIH) Infecció pel VIH i sida en 🏅 es fr 47560 2021-10-06T07:27:49Z
Q12202 accident vascular cerebral episodi agut d'afectació de la circulació cerebral Accident vascular cerebral en es fr 37752 2021-07-21T14:41:54Z
Q12204 tuberculosi malaltia infecciosa Tuberculosi 🏅 en 🏅 es fr 91413 2021-09-12T08:18:06Z
Q12206 diabetis mellitus conjunt de transtorns metabòlics Diabetis mellitus en es fr 31413 2021-08-23T16:15:56Z
Q12214 verola malaltia infecciosa Verola en 🏅 es fr 29615 2021-09-03T16:05:53Z
Q123028 pediatria branca de la medicina que s'ocupa de la cura dels infants Pediatria en es fr 2865 2021-03-20T11:15:50Z
Q123141 carpí daurat espècie de peix Carpí daurat en es fr 4501 2021-10-16T07:32:26Z
Q123414 estrès reacció fisiològica de l'organisme Estrès en es fr 8775 2021-08-01T15:14:24Z
Q123509 extinció desaparició de tots els membres d'una espècie Extinció en es fr 9466 2021-10-16T08:43:01Z
Q123619 àcid nucleic biomolècules encarregades d'emmagatzemar i difondre la informació genètica Àcid nucleic en es fr 4363 2021-07-04T07:12:16Z
Q124794 gust sentit que detecta substàncies químiques en contacte amb la llengua Gust en es fr 18077 2021-06-23T05:35:00Z
Q125525 Xacal nom comú de diverses espècies del gènere Canis Xacal en es fr 7396 2021-10-16T12:57:13Z
Q127134 àloe gènere de plantes Àloe en es fr 11595 2021-09-18T22:07:15Z
Q127282 Actinopterigi classe de peixos Actinopterigis en es fr 18531 2021-10-16T06:36:22Z
Q127595 Perciforme ordre de peixos Perciformes en es fr 8627 2021-08-18T21:00:50Z
Q127900 lactosa compost químic Lactosa en es fr 8984 2021-10-03T08:05:28Z
Q127980 greix terme genèric per una classe de lípids Greix en es fr 155834 2021-10-04T08:11:43Z
Q128001 Tapir gènere de mamífers Tapirs en es fr 6209 2021-09-19T08:53:07Z
Q128406 farmacologia branca de la medicina i de la biologia que estudia els fàrmacs Farmacologia en es fr 32769 2021-10-16T08:45:02Z
Q128550 cedre gènere de plantes Cedre en es fr 17546 2021-10-16T07:37:27Z
Q128581 càncer de mama creixement de cèl·lules malignes en el teixit mamari Càncer de mama en es fr 72163 2021-09-28T13:34:26Z
Q128685 Anguil·liforme ordre de peixos Anguil·liformes en es fr 10948 2021-10-16T06:49:38Z
Q128700 paret cel·lular capa resistent que es troba a l'exterior de la membrana plasmàtica en les cèl·lules de les plantes, fongs, algues i bacteris Paret cel·lular en es fr 8066 2021-07-02T16:41:36Z
Q128887 Freixe gènere de plantes Freixe en es fr 26916 2021-10-16T08:52:09Z
Q129026 tauró blanc espècie de tauró Tauró blanc en 🏅 es fr 19414 2021-10-08T08:09:20Z
Q129104 carboncle malaltia causada pel Bacillus anthracis Carboncle (malaltia) en es fr 14204 2021-10-02T10:34:21Z
Q129270 larva forma juvenil d'alguns animals abans de la metamorfosi Larva en es fr 4048 2021-04-12T22:37:19Z
Q129279 disenteria transtorn inflamatori de l'intestí Disenteria en es fr 5037 2021-08-12T13:01:01Z
Q129324 Castanea gènere de plantes Castanea en es fr 12963 2021-09-05T14:25:02Z
Q129958 mussol comú espècie d'ocell Mussol comú en 🏅 es fr 10752 2021-09-29T06:33:03Z
Q130741 al·lucinació percepció d’un objecte o d’un estímul extern inexistents, considerats pel subjecte com a reals Al·lucinació en es fr 2672 2021-01-31T21:26:17Z
Q130778 Cicàdid família d'insectes hemípters Cicàdids en es fr 2797 2021-07-11T08:44:14Z
Q130869 Dimetrodont gènere extint de sinàpsids Dimetrodont en 🏅 es fr 3995 2021-09-03T16:28:23Z
Q130888 mosca del vinagre espècie d'insecte Mosca del vinagre en es fr 16194 2021-09-03T16:32:33Z
Q130918 Dàlia gènere de plantes Dàlia en es fr 5133 2021-10-18T17:38:14Z
Q130932 placoderm classe de peixos Placoderms en es 🏅 fr 40654 2021-09-18T22:53:07Z
Q130933 duc ocell pertanyent a la família dels estrígids Duc eurasiàtic en 🏅 es fr 44070 2021-08-23T09:48:20Z
Q130955 Acantodi classe de peixos Acantodis en es fr 1730 2021-09-18T22:53:16Z
Q131113 om gènere de plantes Om en es fr 16130 2021-10-16T11:11:10Z
Q131130 anestèsia estat temporal que causa la pèrdua de consicència Anestèsia en es fr 8723 2021-06-08T16:12:41Z
Q131191 Índex de massa corporal raó matemàtica que associa la massa i l'alçada d'un individu Índex de massa corporal en es fr 2711 2021-07-29T13:31:48Z
Q131227 reig de fageda espècie de fong Reig de fageda en 🏅 es fr 4977 2021-08-22T09:12:30Z
Q131250 Mantodeu ordre d'insectes Mantodeus en 🏅 es fr 3211 2021-09-29T10:25:58Z
Q131342 fava espècie de planta Fava en es fr 16672 2021-10-16T08:45:32Z
Q13147 crani caixa òssia que protegeix i conté l'encèfal Crani en es fr 3607 2021-10-08T11:04:56Z
Q131538 capibara espècie de rosegador Capibara 🏅 en 🏅 es fr 29217 2021-09-18T23:12:38Z
Q131567 Marmota gènere de mamífers Marmota en es fr 4628 2021-07-16T19:18:37Z
Q13158 maduixot planta híbrida conreada pels seus fruits Maduixot en es fr 4406 2021-10-20T21:11:28Z
Q131742 hepatitis malaltia inflamatòria que afecta el fetge Hepatitis en es fr 259812 2021-10-20T16:33:19Z
Q131755 trastorn bipolar Un tipus de trastorn mental Trastorn bipolar en 🏅 es fr 3038 2020-10-29T12:28:15Z
Q13180 Rubus subg. Rubus subgènere de plantes que inclou la majoria de les espècies Rubus fruticosus agg. Rubus subg. Rubus en fr 1588 2021-10-08T07:54:11Z
Q13181 cranberry subgènere de plantes Nabiu de grua en es fr 5844 2021-05-20T09:57:04Z
Q13182 litxi espècie de planta Litxi en es fr 2275 2021-09-03T16:45:43Z
Q13184 baia fruit carnós simple Baia en es fr 2385 2021-06-04T09:08:20Z
Q13187 cocoter espècie de planta Cocoter en es fr 8905 2021-10-16T07:49:04Z
Q1318776 testosterona compost químic Testosterona en es fr 22836 2021-08-03T18:00:58Z
Q13188 magraner espècie d'arbre fruiter Magraner en es fr 15084 2021-10-16T10:28:34Z
Q13189 presseguer espècie de planta Presseguer en es fr 11513 2021-10-16T11:35:51Z
Q13191 taronja fruit del taronger Taronja en es fr 9833 2021-10-16T20:06:16Z
Q13194 kiwi Fruita comestible Kiwi en es fr 7554 2021-05-06T12:41:21Z
Q13195 llimona dolça fruita Llimona dolça en es fr 2953 2021-06-17T04:44:04Z
Q132390 Brànquia òrgan respiratori de nombrosos animals aquàtics Brànquia en es fr 3705 2021-06-26T09:34:09Z
Q1325045 Tucà família d'ocells Tucans en es fr 3906 2021-06-05T21:15:23Z
Q132576 impala espècie de mamífer Impala en 🏅 es fr 8338 2021-10-08T08:18:20Z
Q132621 adrenalina compost químic Adrenalina en es fr 11797 2021-08-06T08:52:51Z
Q132624 comí espècies de planta Comí en es fr 2234 2021-06-04T14:52:10Z
Q132734 fajol espècie de planta Fajol en es fr 4011 2021-10-08T08:01:19Z
Q132905 iubarta espècie de mamífer Iubarta en 🏅 es fr 9056 2021-06-07T10:49:08Z
Q132922 camell bactrià espècie de mamífer Camell bactrià en es fr 🏅 13099 2021-10-16T07:25:59Z
Q133212 tumor abultament Tumor en es fr 4510 2021-08-24T04:54:29Z
Q133696 daltonisme inhabilitat o mancança en l'habilitat de veure el color o percebre les diferències de colors Daltonisme en es fr 13838 2021-09-17T11:07:12Z
Q133772 càries dental malaltia dental Càries en es fr 5600 2021-08-21T07:22:02Z
Q134267 tija Part de l'eix del cos de les plantes superiors d'on surten les fulles Tija en es 🏅 fr 12840 2021-09-09T07:54:56Z
Q134624 pol·linització procès biològic de la fertilització de les plantes Pol·linització en es fr 9887 2021-09-29T17:26:45Z
Q134649 diftèria malaltia infecciosa Diftèria en es fr 6139 2021-07-23T13:45:33Z
Q134747 cuc de seda espècie d'insecte Cuc de seda en es fr 8483 2021-08-17T21:47:52Z
Q134808 vacuna preparat antigènic de microorganismes complets (vius o morts) o d'alguna de les seves proteïnes o toxines que s'utilitza per a la prevenció o reducció de malalties en animals i humans Vacuna en es fr 55587 2021-10-02T19:39:15Z
Q134859 tos ferina malaltia infecciosa respiratòria Tos ferina en es fr 20535 2021-10-01T04:04:57Z
Q134964 diable de Tasmània marsupial carnívor d'Austràlia Diable de Tasmània 🏅 en 🏅 es fr 26777 2021-09-23T07:20:32Z
Q1350326 congelació condició mèdica en què la pell i altres teixits són danyats a causa del fred extrem Congelació en es fr 4952 2021-06-19T10:11:16Z
Q1353169 òrgan artificial dispositiu o teixit que s'implanta o integra en el cos per substituir un òrgan natural Òrgan artificial en es fr 3898 2021-04-04T12:28:52Z
Q1357 Aranya ordre de la classe dels aràcnids Aranyes en 🏅 es fr 32004 2021-09-29T17:08:47Z
Q1358 aràcnids classe d'artròpodes Aràcnids en es fr 5714 2021-10-16T16:59:22Z
Q1359 Quelicerat subfílum dels artròpodes Quelicerats en 🏅 es fr 4122 2021-10-08T17:18:37Z
Q1360 artròpode fílum d'animals invertebrats Artròpodes en 🏅 es 🏅 fr 29460 2021-10-16T18:20:53Z
Q1364 fruit òrgan constituït per l'ovari fecundat (i sovint altres peces florals) que conté les llavors Fruit en es 🏅 fr 32603 2021-09-29T17:24:25Z
Q1367 mico simi antropomorf de cua llarga Micos en es fr 2548 2021-09-29T06:31:53Z
Q13676 Dermàpter ordre d'insectes Dermàpters en 🏅 es fr 5824 2021-09-19T09:15:38Z
Q1390 insectes classe predominant dels artròpodes Insectes en 🏅 es 🏅 fr 67692 2021-10-16T18:36:51Z
Q139720 estat vegetatiu transtorn de la consciència causat per un dany cerebral sever Estat vegetatiu en es fr 21326 2021-06-27T16:07:56Z
Q139925 quinoa espècie de planta Quinoa en es fr 5925 2021-06-20T13:37:18Z
Q140 lleó mamífer carnívor de la família dels fèlids Lleó 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 124925 2021-09-29T16:40:06Z
Q14079 Liana planta trepadora Liana en es fr 3339 2021-06-28T16:13:46Z
Q14080 arecàcies família de plantes Arecàcies en es fr 18241 2021-10-16T06:55:08Z
Q14326 apatosaure gènere de dinosaures Apatosaure en 🏅 es fr 17886 2021-09-29T16:41:56Z
Q14330 Diplodoc gènere de dinosaure sauròpode diplodòcid Diplodoc 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 35234 2021-09-19T09:15:18Z
Q14332 tiranosaure gènere de dinosaures Tiranosaure en 🏅 es fr 49670 2021-09-29T16:41:46Z
Q14384 triceratop gènere de dinosaures Triceratop 🏅 en 🏅 es fr 46351 2021-10-08T11:23:46Z
Q14388 estegosaure gènere de dinosaure herbívor el qual va viure a Nord-amèrica i a Europa Estegosaure en 🏅 es fr 4315 2021-09-18T20:02:01Z
Q143925 odontàlgia condició mèdica de les dents Odontàlgia en 🏅 es fr 4798 2021-06-19T20:37:25Z
Q14397 braquiosaure gènere de dinosaures Braquiosaure en 🏅 es fr 3172 2021-09-19T09:15:58Z
Q144 gos mamífer domèstic de la família dels cànids Gos 🏅 en es fr 95577 2021-09-25T09:01:37Z
Q14400 Al·losaure gènere de dinosaures Al·losaure en 🏅 es fr 🏅 16349 2021-09-21T13:29:03Z
Q14403 Velociraptor gènere de dinosaure teròpode Velociraptor 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 38915 2021-10-16T17:22:15Z
Q144534 brema espècie de peix Brema en es fr 2371 2021-10-09T14:08:10Z
Q144700 lota espècie de peix Lota en es fr 16312 2021-10-11T09:40:47Z
Q145409 Pirarucú espècie de peix Arapaima en es fr 2928 2021-05-20T11:50:28Z
Q145777 convolvulàcies família de plantes Convolvulàcies en es fr 3706 2021-09-19T08:59:07Z
Q145889 Corylus gènere de plantes Corylus en es fr 16607 2021-08-10T18:00:29Z
Q145909 llegum fruit típic de les fabàcies Llegum en 1730 2020-09-29T21:39:52Z
Q145977 fagàcies família de plantes Fagàcies en es fr 1974 2021-09-18T19:51:40Z
Q146 gat petit mamífer carnívor domèstic Gat 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 99428 2021-10-07T07:51:30Z
Q146095 Viola gènere de plantes Viola (gènere) en es fr 27653 2021-09-19T09:23:28Z
Q146190 nyàmera espècie de planta Nyàmera en es fr 3662 2021-09-08T21:55:18Z
Q146481 domini categoria taxonòmica Domini (categoria taxonòmica) en es fr 2560 2021-09-28T20:36:45Z
Q146604 riber negre espècie de planta Riber negre en 🏅 es fr 4027 2021-07-28T12:02:36Z
Q146661 riber vermell espècie de planta Riber vermell en es fr 2268 2021-06-24T22:50:30Z
Q14677 arbre del pa espècie que pertany al gènere Artocarpus Arbre del pa 🏅 en es fr 27259 2021-09-29T09:32:28Z
Q146911 Cupressus gènere de plantes Cupressus en es fr 27182 2021-10-16T08:04:02Z
Q147114 Prociònid família de mamífers Prociònids en es fr 2364 2021-09-19T08:51:17Z
Q147202 colrave varietat mengívola de la col Colrave en es fr 4850 2021-07-18T13:35:17Z
Q147552 Tagetes gènere de plantes Tagetes en es fr 1977 2021-09-19T09:36:48Z
Q147778 cirrosi hepàtica malaltia que ataca les cèl·lules del fetge Cirrosi hepàtica en es fr 63442 2021-10-10T06:27:49Z
Q1493 ananàs espècie de planta Ananàs en es fr 10675 2021-07-05T23:20:38Z
Q15083 girafa espècie de mamífer Girafa en es fr 16605 2021-10-16T09:03:17Z
Q152 peix animal vertebrat que no és membre del grup dels tetràpodes Peixos en 🏅 es fr 38375 2021-09-23T20:28:59Z
Q15326 alcoholisme dependència física i psicològica de l'alcohol Alcoholisme en 🏅 es fr 13607 2021-08-06T09:01:04Z
Q15343 ornitorinc mamífer semiaquàtic endèmic de l'extrem oriental d'Austràlia Ornitorrinc 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 46796 2021-09-18T21:32:05Z
Q1541064 olfacte el sentit encarregat de detectar i processar les olors Olfacte en es fr 21148 2021-09-07T16:05:00Z
Q154865 botulisme malaltia causada per la intoxicació alimentària Botulisme en es fr 67987 2021-07-26T03:19:55Z
Q154874 febre groga malaltia vírica infecciosa Febre groga en es fr 10404 2021-09-18T22:54:27Z
Q155802 campanulàcies família de plantes Campanulàcies en es fr 3486 2021-05-11T08:06:28Z
Q155874 Agave gènere de plantes Agave (planta) en es fr 33680 2021-07-03T20:32:15Z
Q155941 iridàcies familia de plantes Iridàcies en es fr 3492 2021-09-19T08:59:37Z
Q155966 oleàcies família de plantes Oleàcies en es fr 7675 2021-09-18T19:53:40Z
Q156064 betulàcies família de plantes Betulàcies en es fr 1313 2021-09-19T08:58:17Z
Q156103 gastroenteritis inflamació de l'aparell digestiu Gastroenteritis en 🏅 es fr 39539 2021-06-27T21:31:06Z
Q156207 Gladiolus gènere de plantes Gladiolus en es 🏅 fr 13016 2021-05-14T11:40:53Z
Q156311 ulmàcies família de plantes Ulmàcies en es fr 1328 2021-09-01T09:35:50Z
Q156317 iuca gènere de plantes Iuca en es fr 17402 2021-10-05T06:42:58Z
Q156344 Amaranthus gènere de plantes amb flor Amaranthus en es fr 7045 2021-06-12T15:54:01Z
Q156438 Neuròpter ordre d'insectes Neuròpters en es fr 9129 2021-06-29T14:29:42Z
Q156449 Nimfàlid família d'insectes Nimfàlids en es fr 7438 2021-08-14T18:54:04Z
Q15645384 blat planta emprada per l'elaboració d'aliments Blat en es fr 38337 2021-09-26T12:12:14Z
Q156551 malvàcies família de plantes Malvàcies en es fr 6588 2021-09-19T08:41:16Z
Q156563 mirtàcies família de plantes Mirtàcies en es fr 6093 2021-05-10T08:34:53Z
Q156574 teàcies família de plantes Teàcies en es fr 2767 2021-07-16T19:37:57Z
Q156579 moràcies família de plantes Moràcies en es fr 2675 2021-09-19T08:57:27Z
Q156584 euforbiàcies família de plantes Euforbiàcies en es fr 23042 2021-09-19T08:56:57Z
Q1566 tabac producte de l'agricultura processat a partir de les fulls de diverses plantes Tabac en es fr 31957 2021-09-18T01:13:17Z
Q156884 Eruca sativa hortalissa comestible Eruca sativa en es fr 2022 2021-05-10T10:05:29Z
Q156954 escarabat de la patata espècie d'insecte Escarabat de la patata en 🏅 es fr 🏅 13864 2021-08-20T09:48:55Z
Q157115 primulàcies família de plantes Primulàcies en es fr 1938 2021-06-05T14:04:32Z
Q157151 Salvia gènere de plantes Salvia en es fr 1326 2021-07-31T20:08:23Z
Q157211 Geranium gènere de plantes Geranium en es fr 4198 2021-05-15T14:41:00Z
Q157683 Esfíngid família dinsectes Esfíngids en es fr 5724 2021-10-09T19:39:04Z
Q15787 virus de la immunodeficiència humana retrovirus humà, causant del síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA) Virus de la immunodeficiència humana en 🏅 es fr 43159 2021-09-18T19:41:40Z
Q157954 bleda grup de plantes Bledera en es fr 2797 2021-09-03T16:41:53Z
Q157991 Baobab gènere de plantes Baobab en es fr 4041 2021-09-18T23:17:27Z
Q158015 Verdolaga espècie de planta Verdolaga en es fr 6775 2021-09-12T16:29:32Z
Q158464 colinap subespècie de planta Colinap en es fr 5771 2021-05-18T11:42:46Z
Q158513 Carpí gènere de plantes Carpí (gènere) en es fr 9241 2021-09-05T14:34:52Z
Q158717 Licènid família d'insectes Licènids en es fr 4487 2021-10-12T17:50:22Z
Q158767 espelta espècie de planta Espelta en es fr 2424 2021-09-03T16:38:53Z
Q15879 Lacertili subordre de rèptils Lacertilis en es fr 3931 2021-06-11T07:33:04Z
Q159323 silur espècie de peix Silur en es fr 2763 2021-06-26T17:03:38Z
Q159429 papió gènere de mamífers Papió en es fr 4797 2021-09-18T19:51:31Z
Q159462 cadena alimentària cadena d'energia i materials entre espècies Cadena tròfica en es fr 14544 2021-07-13T14:01:53Z
Q159545 Cornus gènere de plantes Cornus (gènere) en es fr 4770 2021-07-15T20:10:15Z
Q159557 coma estat d'inconsciència Coma (medicina) en es fr 29002 2021-07-24T21:22:40Z
Q160 cetacis ordre de mamífers euteris completament adaptats a la vida aquàtica Cetacis 🏅 en es fr 107569 2021-09-25T19:48:05Z
Q160042 búfal africà espècie de mamífer Búfal africà en es fr 21827 2021-08-13T16:45:07Z
Q160122 H5N1 subtipus del virus de la grip A Influenza A virus subtype H5N1 en es fr 40577 2021-08-25T18:50:17Z
Q160289 oïda percepció sensorial del so Oïda en es fr 4561 2021-07-05T19:05:31Z
Q160649 tifus malaltia Tifus en es fr 3294 2021-07-07T07:23:14Z
Q160830 Sarcopterigi classe de peixos Sarcopterigis en es fr 4613 2021-09-18T19:38:40Z
Q160835 Fringíl·lid família d'ocells Fringíl·lids en es fr 8159 2021-05-11T15:40:42Z
Q161095 Àgnats superclasse de peixos Àgnats en es fr 2959 2021-09-18T22:53:26Z
Q161219 quitina polímer component de les parets cel·lulars dels fongs i de l'exoesquelet d'artròpodes Quitina en es fr 12772 2021-10-05T15:46:27Z
Q161238 imatge per ressonància magnètica tècnica mèdica usada per a l'obtenció d'imatge del cos humà Imatge per ressonància magnètica en 🏅 es fr 9765 2021-08-14T20:37:28Z
Q161437 oftalmologia branca de la medicina Oftalmologia en es fr 3181 2020-08-17T04:59:04Z
Q162297 higiene conjunt de pràctiques realitzades per a la preservació de la salut Higiene en es fr 8536 2021-05-09T01:22:38Z
Q162555 oncologia especialitat mèdica Oncologia en es fr 4907 2021-05-16T04:19:47Z
Q162668 vista sèrie d'esdeveniments necessaris perquè un organisme rebi un estímul visual Vista en es fr 9354 2021-07-25T19:11:17Z
Q163025 Platanus gènere de plantes Platanus en es fr 5955 2021-10-18T13:14:00Z
Q163283 tuatara gènere de rèptils Tuatara en 🏅 es fr 🏅 3222 2021-09-18T22:07:25Z
Q164327 peix espasa espècie de peix Peix espasa en es fr 4379 2021-05-11T08:28:39Z
Q165115 Èquid família de mamífers Èquids en es fr 11153 2021-07-29T13:15:06Z
Q165199 bitxo fruita de diverses espècies Bitxo en es fr 4825 2021-06-05T21:52:22Z
Q165437 remolatxa d'hort grup de plantes de la remolatxa Remolatxa d'hort en es fr 9845 2021-06-20T08:17:08Z
Q165947 gana necessitat d'aliments no satisfeta Gana en es fr 20209 2021-10-20T13:04:53Z
Q166019 hemorràgia vessament de sang dels vasos sanguinis Hemorràgia en es fr 5041 2021-10-04T15:46:03Z
Q166111 Musca domestica espècie de dípter Musca domestica en 🏅 es fr 3217 2021-06-19T16:52:33Z
Q167178 sarna malaltia Sarna en es fr 23681 2021-06-26T02:59:45Z
Q167367 diplòpodes classe d'atròpodes Diplòpodes en 🏅 es fr 7588 2021-09-18T22:05:05Z
Q167797 vicunya espècie de mamífer Vicunya en es fr 41836 2021-10-16T12:50:16Z
Q167810 Ortòpter ordre d'insectes Ortòpters en es fr 2799 2021-08-14T09:27:02Z
Q167980 transpiració vegetal procés vegetal de pèrdua d'aigua Transpiració vegetal en es fr 21496 2021-10-16T12:37:44Z
Q168473 Pàrid família d'ocells Pàrids en es fr 3674 2021-09-01T19:21:37Z
Q168525 capgròs larva dels amfibis Capgròs en es fr 2927 2021-06-13T13:46:01Z
Q168748 secretari espècie d'au Secretari (ocell) en 🏅 es fr 2141 2021-05-16T14:06:56Z
Q168805 gangrena mort de les cèl·lules de la pell acompanyada de la pèrdua irreveresible d'aquest teixit Gangrena en es fr 3916 2020-08-20T13:56:47Z
Q169 mango fruita tropical procedent del mango Mango (fruita) en es fr 12320 2021-08-06T21:04:29Z
Q16917 hospital establiment d'assistència mèdica i sanitària Hospital en es fr 1589 2021-01-06T07:43:20Z
Q169872 símptoma signe clínic indicador d'una malaltia Símptoma en es fr 2239 2021-08-22T12:49:38Z
Q170065 patogen agent biològic que causa malalties o trastorns al seu hoste Patogen en es fr 40007 2021-10-17T10:14:34Z
Q170082 psicosi estat mental caracteritzat per una escisió o pèrdua del contacte amb la realitat Psicosi en es fr 26270 2021-07-02T17:15:02Z
Q170201 veterinària branca de la medicina que tracta els animals Veterinària en es fr 10343 2021-01-01T08:31:20Z
Q170430 depredació relació interespecífica que consisteix en la caça, mort i ingesta d'una presa Depredació en 🏅 es fr 1517 2021-07-24T22:01:30Z
Q170518 cremada ferida provocada pel foc o agent químics Cremada (lesió) en 🏅 es fr 6737 2021-08-06T11:20:59Z
Q170595 pupa estat pel qual passen els insectes holometàbols en el curs de la metamorfosi Pupa en es fr 2529 2021-06-20T06:44:37Z
Q171052 Lànid família d'ocells Lànids en es fr 3549 2021-09-01T21:45:25Z
Q171171 dermatologia branca de la medicina Dermatologia en es fr 2836 2021-03-03T19:40:28Z
Q171184 filogènia història evolutiva d'un grup taxonòmic d'organismes Filogènia en es fr 8010 2021-10-16T17:26:28Z
Q171446 corall colònia d'invertebrats marins Coralls en 🏅 es fr 7070 2021-09-29T17:27:45Z
Q17147 ou envàs orgànic a l'interior del qual es desenvolupa un embrió Ou (biologia) en es fr 16130 2021-10-16T11:13:26Z
Q171497 gira-sol espècie de planta Gira-sol en es fr 8396 2021-08-12T13:45:48Z
Q17189371 Faetó família d'ocells Cues de jonc en fr 1642 2021-09-19T08:42:16Z
Q171953 Numídid família d'ocells Numídids en es fr 2465 2021-09-19T09:38:38Z
Q1725788 arna subordre clàssic de lepidòpters Heteròcers en es fr 1470 2021-06-07T17:04:41Z
Q172861 nínxol ecològic factors ambientals que afecten a la supervivència d'una espècie Nínxol ecològic en es fr 3586 2021-08-22T05:40:15Z
Q172886 guanac espècie de mamífer Guanac en es fr 3674 2021-08-21T16:30:18Z
Q172923 cabra gènere de mamífers Capra en es fr 1981 2021-05-15T18:05:32Z
Q173022 bronquitis malaltia respiratòria Bronquitis en es fr 2488 2020-09-23T15:24:55Z
Q173432 reproducció asexual capacitat d'un individu de propagar-se a banda de la reproducció sexual Reproducció asexual en es fr 5612 2021-05-16T15:26:34Z
Q173756 apocinàcies família de plantes Apocinàcies en es fr 8680 2021-05-11T15:07:31Z
Q174296 gaur gran bòvid originari del sud i del sud-est de l'Àsia Gaur (bòvid) en es fr 5821 2021-05-15T20:54:59Z
Q174698 Basidiomicet divisió de fongs Basidiomicots en es fr 7224 2021-09-19T09:09:57Z
Q174726 Ascomicot filum de fongs Ascomicots en es fr 2825 2021-05-14T20:31:05Z
Q174936 glicogen polisacàrid de reserva energètica dels animals Glicogen en es fr 8404 2021-09-04T17:24:11Z
Q17504 dàlmata raça de gos Dàlmata (gos) en es fr 8717 2021-06-17T21:10:28Z
Q17592 estruç espècie d'ocell Estruç comú en es fr 4868 2021-09-18T19:41:31Z
Q1759281 cavall Morgan raça de cavall Cavall Morgan en 🏅 es fr 2954 2021-08-06T10:37:09Z
Q176741 parotiditis epidèmica malaltia vírica Parotiditis epidèmica en es fr 5274 2021-01-04T09:10:24Z
Q177332 espora unitat microscòpica per a la reproducció o la supervivència Espora en es fr 2856 2020-12-25T01:08:00Z
Q177601 Macaco tipus de mico Macaco en es fr 11143 2021-10-16T10:27:34Z
Q177708 menopausa final de la menstruació Menopausa en es fr 4028 2021-06-29T08:03:09Z
Q177719 diagnòstic mèdic procediment pel qual s'identifica una malaltia Diagnòstic mèdic en es fr 13954 2021-09-06T23:00:31Z
Q177879 Cipriniforme ordre dels peixos Cipriniformes en es fr 2547 2021-05-11T15:39:42Z
Q178061 xoc condició mèdica de flux insuficient de sang en els teixits del cos Xoc (circulatori) en es fr 2215 2020-10-07T12:13:14Z
Q178202 Poecilia reticulata espècie de peix Guppy en es fr 8933 2021-09-18T21:45:14Z
Q178547 endívia espècie de planta Endívia en es fr 2782 2021-07-25T07:26:57Z
Q178694 herència genètica fenomen de transmissió d'un conjunt de caràcters congènits que té, en potència o en realitat, un individu d'una determinada espècie Herència genètica en es fr 8051 2021-06-15T01:50:45Z
Q179333 ocell del paradís família d'ocells Ocells del paradís en es fr 4855 2021-09-01T19:45:28Z
Q179405 reflex resposta automàtica a un estímul Reflex en es fr 14193 2021-07-25T15:17:15Z
Q179630 síndrome quadre clínic o conjunt de símptomes que presenta una malaltia Síndrome en es fr 1365 2021-09-01T07:52:36Z
Q179983 Pteroclidae família d'ocells Pteròclids en 🏅 es fr 5051 2021-09-01T21:49:25Z
Q179991 biòpsia procediment utilitzat per al diagnòstic mèdic Biòpsia en es fr 9112 2021-09-05T22:24:57Z
Q180266 escarlatina malaltia infecciosa, aguda i febril Escarlatina en es fr 4888 2021-03-29T21:16:09Z
Q180404 uapití una de les espècies de cèrvids més grosses del món Uapití 🏅 en 🏅 es fr 54307 2021-09-05T22:00:42Z
Q180507 radioteràpia forma de tractament mèdic Radioteràpia en es fr 11609 2021-08-28T21:50:15Z
Q180614 melanoma Neoplàsia maligna a la pell Melanoma en es fr 28179 2021-07-19T10:56:01Z
Q180691 Còlid família d'ocells Còlids en es fr 2569 2021-06-26T22:19:54Z
Q1807269 porro espècie de planta cultivada que pertany al mateix gènere que l'all i la ceba Porro en es fr 4641 2021-05-19T05:38:39Z
Q181032 neurosi transtorn mental Neurosi en es fr 7102 2021-06-19T19:14:46Z
Q18123741 malaltia infecciosa malaltia causa per la infecció, presència i creixement d'agents biològics patògens Malaltia infecciosa en es fr 12868 2021-10-15T13:37:20Z
Q181257 càncer de pròstata càncer de l'aparell reproductor masculí Càncer de pròstata 🏅 en es fr 159282 2021-10-20T19:51:13Z
Q181871 Acipensèrid família de peixos Acipensèrids en 🏅 es fr 6611 2021-09-18T22:55:17Z
Q1823478 interacció biològica qualsevol procés pel qual un organisme causa un efecte a un organisme d'una altra espècie Interacció biològica en es fr 2788 2021-06-28T11:05:01Z
Q182353 reproducció sexual producció de descendents a través de la combinació de material genètic Reproducció sexual en es fr 5993 2021-06-30T08:59:14Z
Q182413 toxicomania hàbit patològic d'intoxicar-se per l'abús de substàncies lícites Toxicomania en fr 28 2021-06-18T15:17:52Z
Q182968 Mico del Vell Món família de mamífers Micos del Vell Món en es fr 6668 2021-09-18T19:43:40Z
Q182978 Malacostraci classe de crustacis Malacostracis en 🏅 es fr 6311 2021-09-18T22:02:35Z
Q183147 Meròpid família d'ocells Meròpids en 🏅 es fr 3379 2021-09-01T21:48:35Z
Q183350 Afidoïdeu superfamília d'insectes Afidoïdeus en 🏅 es fr 🏅 4739 2021-05-18T11:18:35Z
Q183368 espècie invasora organisme que es desenvolupa fora de la seva àrea de distribució natural Espècie invasora en 🏅 es fr 11886 2021-06-14T21:58:13Z
Q183383 Lèmur volador ordre de mamífers Lèmurs voladors en es fr 3104 2021-09-18T19:58:01Z
Q183560 discapacitat intel·lectual transtorn generalitzat del desenvolupament neuronal Discapacitat intel·lectual en es fr 12385 2021-08-03T10:32:59Z
Q183605 transfusió de sang Tractament de medicina tradicional Transfusió de sang en es fr 7537 2021-08-07T10:33:43Z
Q184004 bou mesquer bòvid Bou mesquer en es fr 1963 2021-08-20T18:08:49Z
Q184067 Pica gènere de mamífers Pica (animal) en es fr 4546 2021-06-01T15:38:22Z
Q184138 Cavall àrab raça de cavall Cavall àrab en 🏅 es fr 🏅 11592 2021-09-18T08:05:46Z
Q184238 Salmònid família de peixos de l'ordre dels salmoniformes Salmònids en es fr 13426 2021-09-03T16:31:13Z
Q184453 escorça capa més externa de talls i d'arrels de plantes llenyoses Escorça (anatomia vegetal) en es fr 3114 2020-12-09T08:38:05Z
Q184616 tricòpters ordre d'insectes Tricòpters en 🏅 es fr 4061 2021-05-11T08:20:58Z
Q184651 toxina substància verinosa Toxina en es fr 16926 2021-08-21T09:41:14Z
Q184753 ferida lesió que trenca la pell Ferida en es fr 6564 2021-06-15T04:03:45Z
Q184858 Voltor del Nou Món família d'aus Voltors del Nou Món en es fr 9521 2021-05-15T19:16:55Z
Q18498 llop espècie de mamífer placentari de l'ordre dels carnívors Llop en 🏅 es 🏅 fr 27095 2021-09-24T13:03:23Z
Q185215 Piranya peix carnívor d'aigua dolça de Sud-amèrica Piranya en es fr 17959 2021-08-20T13:32:55Z
Q185230 Pteropòdids família de mamífers Pteropòdids en 🏅 es fr 8081 2021-09-29T06:33:33Z
Q185237 Estúrnid família d'ocells Estúrnids en es fr 4744 2021-09-01T19:23:07Z
Q185239 Gàlag família de mamífers Gàlags en es fr 4700 2021-07-25T15:14:34Z
Q185557 excreció expulsió del cos de qualsevol substància líquida o sòlida de rebuig Excreció en es fr 3123 2021-05-19T10:06:03Z
Q185628 Tisanòpter ordre d'insectes Tisanòpters en 🏅 es fr 3593 2021-06-30T18:12:28Z
Q185864 Vivèrrid família de mamífers Vivèrrids en es fr 8125 2021-07-01T21:24:47Z
Q185939 Gibó família de primats Gibons en es 🏅 fr 48105 2021-10-13T07:37:24Z
Q186451 Pleurotus ostreatus espècie de fong comestible Auriana en es fr 2156 2021-09-18T23:14:17Z
Q186517 parasitisme relació entre espècies, on un organisme, el paràsit, viu en un altre organisme, l’hoste, causant-li algun perjudici, i s’adapta estructuralment a aquesta forma de vida Parasitisme en 🏅 es fr 19489 2021-10-16T11:16:57Z
Q1865281 balena mamífers marins de l'ordre dels cetacis Balenes en 🏅 es fr 19834 2021-10-16T07:06:40Z
Q186946 escarabeids família d'insectes Escarabèids en es fr 4021 2021-08-01T06:07:07Z
Q18700 bec d'esclop espècie d'ocell Bec d'esclop en es fr 2295 2021-05-16T13:58:16Z
Q187526 melanina pigment encarregat de donar color al pèl, als ulls i a la pell Melanina en es fr 33884 2021-09-03T09:52:36Z
Q187704 coipú espècie de mamífers Coipú en es fr 3474 2021-09-16T07:56:17Z
Q18789 Ardeid família d'ocells Ardèids en es fr 6108 2021-09-20T22:15:51Z
Q187943 antílop americà espècie d'ungulat nadiu de Nord-amèrica Antílop americà en es fr 18631 2021-10-10T11:20:57Z
Q188029 Fasmatodeu ordre d'insectes Fasmatodeus en 🏅 es fr 3865 2021-06-16T18:50:59Z
Q188212 tauró tigre espècie de peix Tauró tigre en 🏅 es fr 6187 2021-09-08T20:19:54Z
Q188360 Branquiòpode classe de crustacis Branquiòpodes en es fr 3131 2021-09-18T22:03:45Z
Q188488 escata són petites plaques que formen part de la pell d'animals Escata en es fr 2076 2021-04-08T11:50:22Z
Q188504 medicina alternativa totes aquelles pràctiques presentades com si tinguessin els efectes guaridors de la medicina però que no es basen en evidències obtingudes utilitzant el mètode científic Medicina alternativa en es fr 16090 2021-08-30T23:01:03Z
Q188643 farinera borda espècie de fong Farinera borda en 🏅 es fr 🏅 5267 2021-10-14T23:18:41Z
Q188660 hoatzín espècie d'ocell Hoatzín en es fr 4218 2021-09-18T20:02:22Z
Q188737 Accipiter gènere d'ocells Accipiter en es fr 4538 2021-05-17T09:41:47Z
Q188749 rossinyol espècie de fong Rossinyol (bolet) en es fr 1942 2021-05-10T08:53:56Z
Q188828 poni tipus de cavall petit Poni en es fr 2833 2021-03-24T15:32:30Z
Q188854 Bulbul família d'ocells Bulbuls en es fr 4971 2021-09-01T19:49:58Z
Q188874 càncer colorectal qualsevol tipus de neoplàsia del còlon, recte i apèndix Càncer colorectal en es fr 3999 2021-06-17T06:50:46Z
Q189389 aneurisma globus ple de sang localitzat a les parets dels vasos sanguinis Aneurisma en es fr 3238 2021-09-12T08:15:24Z
Q189393 Rododèndron gènere de plantes Rododendre en es fr 8798 2021-08-29T01:56:53Z
Q189553 otorinolaringologia especialitat mèdica Otorrinolaringologia en es fr 1708 2020-09-22T21:39:53Z
Q189643 deliri terme i concepte de les ciències de la salut Deliri en es fr 3770 2020-09-26T02:57:36Z
Q189808 Marcantiofití divisió dels briòfits Hepàtiques en 🏅 es fr 3837 2021-08-05T03:20:44Z
Q189951 gametòfit organisme que presenten les plantes al llarg del seu cicle vital, en què s'originen els gàmetes o cèl·lules reproductores Gametòfit en es fr 2263 2021-09-24T18:36:06Z
Q190691 Vampir subfamília de mamífers Vampirs (ratpenats) en es fr 3427 2021-06-02T03:21:18Z
Q190701 Col·lèmbol subclasse d'artròpodes Col·lèmbols en es fr 2562 2021-09-19T09:01:27Z
Q190736 Peix serra família de peixos Peixos serra en es fr 5244 2021-10-12T17:17:19Z
Q190858 gasela gènere de mamífers Gasela en es fr 1947 2021-09-19T09:23:08Z
Q19088 eucariotes domini dels organismes que tenen cèl·lules amb nucli veritable Eucariotes en es fr 12553 2021-09-29T17:21:55Z
Q190903 planta herbàcia Planta que desapareix al final de la temporada de creixement fins a nivell del sòl Planta herbàcia en es fr 6770 2021-03-22T16:33:00Z
Q19106 Picnogònid artròpode marí Picnogònids en es fr 13192 2021-09-18T20:05:21Z
Q19116 Opilió ordre d'aràcnids Opilió en es fr 3250 2021-10-06T23:08:36Z
Q19119 Pseudoescorpí ordre d'aràcnids Pseudoescorpins en es fr 4432 2021-05-18T21:46:51Z
Q19125 Escorpí ordre dels aràcnids Escorpins en 🏅 es fr 19242 2021-09-18T19:46:00Z
Q19126 solífugs ordre d'aràcnids Solífugs en es fr 3644 2021-09-01T19:35:47Z
Q19137 Àcar subclasse d'aràcnids Àcar en es fr 6428 2021-10-16T18:19:33Z
Q191469 Trogoniforme família d'ocells Trogoniformes en es fr 5076 2021-09-01T21:51:25Z
Q19159 Tetràpodes superclasse de vertebrats Tetràpodes en es fr 19515 2021-09-18T19:39:10Z
Q19171 Rhea gènere que inclou dos o tres espècies de nyandús no extints Rhea en es fr 3527 2021-06-22T20:38:07Z
Q19172 Tinamú família d'ocells Tinamús en es fr 2353 2021-09-01T19:30:07Z
Q191733 pols arterial pulsació provocada per l'expansió de les artèries a conseqüència de la circulació de sang bombada pel cor Pols arterial en es fr 5050 2021-09-04T11:12:11Z
Q191907 Carotenoide classe de compostos químics Carotenoide en es fr 5534 2020-06-23T01:50:54Z
Q191968 colom migratori espècie d'au Colom migratori en 🏅 es fr 1373 2021-07-23T10:14:26Z
Q192056 Escurçó comú europeu espècie de rèptil Escurçó europeu en 🏅 es fr 8569 2021-10-11T09:27:57Z
Q192095 tortuga careta espècie de tortuga Tortuga careta en 🏅 es fr 10394 2021-04-20T10:35:42Z
Q192102 càncer de pell lesió maligna que afecta al teixit cutani Càncer de pell en es fr 3721 2021-08-19T13:42:38Z
Q192164 Remugant subordre de mamífers Remugants en es fr 3353 2021-09-19T08:58:07Z
Q192662 Engràulid Família de peixos Engràulids en es fr 1603 2021-10-18T18:10:06Z
Q192949 fitohormona classe de substàncies químiques Fitohormona en es fr 8642 2021-10-01T14:57:23Z
Q192995 vacunació administració d'un vaccí per a protegir contra una malaltia infecciosa Vacunació en es fr 16500 2021-09-12T16:52:13Z
Q193078 traumatisme físic situació amb dany físic al cos Traumatisme físic en es fr 2252 2019-11-01T11:13:52Z
Q193129 hifa xarxa de filaments cilíndrics que conformen l'estructura del cos dels fongs multicel·lulars Hifa en es fr 2260 2021-06-05T20:21:29Z
Q193389 Clupeïforme ordre de peixos Clupeïformes en es fr 3053 2021-05-11T19:05:19Z
Q193404 Hidrobàtid família d'ocells Hidrobàtids en 🏅 es fr 4390 2021-10-04T16:09:23Z
Q193407 Crisomèlid família d'escarbats Crisomèlids en es fr 2999 2021-05-24T11:31:34Z
Q193418 Amfípode ordre de petits crustacis Amfípodes en es fr 3505 2021-10-20T23:09:17Z
Q193472 tronc tija principal, lignificada, d'un arbre Tronc (botànica) en es fr 3384 2021-06-30T19:31:02Z
Q193498 escalunya espècie de planta Escalunya en es fr 4927 2021-10-20T08:58:19Z
Q193603 ontogènia desenvolupament d'un organisme, des de la fecundació del seu zigot durant la reproducció sexual fins a l'envelliment Ontogènia en es fr 2327 2021-06-29T15:54:32Z
Q193833 Ibis subfamília d'ocells Ibis en es fr 2012 2021-09-01T19:51:28Z
Q19401 Phalacrocorax gènere d'ocells Phalacrocorax en es fr 3421 2021-05-17T12:56:54Z
Q19413 Pelicà gènere d'ocells Pelicà en 🏅 es fr 2500 2021-09-19T08:41:46Z
Q194240 Ocell cantador subordre d'ocells Ocells cantadors en es fr 1577 2021-05-11T14:23:52Z
Q1953597 Llimac molusc gasteròpode sense closca Llimac en es fr 6679 2021-08-02T18:30:12Z
Q196 cirera fruita del cirerer Cirera en es fr 4517 2021-02-28T14:50:55Z
Q196113 camuflatge ocultació a través del color o d'un patró Camuflatge en 🏅 es fr 3007 2020-08-17T23:14:04Z
Q19707 ase mamífer de la família dels èquids Ase en es fr 6702 2021-09-03T16:22:33Z
Q197204 pelatge pell dels animals mamífers, excepte dels humans Pelatge en es fr 26863 2021-10-16T11:22:33Z
Q19740 cep bolet comestible Cep (bolet) en 🏅 es fr 1476 2021-06-07T17:10:00Z
Q1981388 salut reproductiva estat del sistema reproductiu sense evidències de malalties, trastorns o deficiències Salut sexual i reproductiva en es fr 3849 2021-06-30T18:11:42Z
Q199251 Spermophilus gènere de mamífers Spermophilus en es fr 1413 2021-06-07T19:22:46Z
Q19939 tigre espècie de felí Tigre en 🏅 es fr 🏅 17508 2021-07-25T18:25:28Z
Q199458 Tortuga verda marina espècia de tortuga marina Tortuga verda en es fr 14531 2021-09-18T22:39:57Z
Q199615 encefalitis inflamació aguda del cervell Encefalitis en es fr 3422 2021-07-13T14:29:27Z
Q1996502 Pelatge palomino color de pelatge de cavall Pelatge palomino en es fr 🏅 1947 2021-10-16T19:32:27Z
Q199765 Gryllotalpidae família d’ortòpters Gril·lotàlpids en 🏅 es fr 1320 2021-09-02T07:00:29Z
Q199804 malaltia pulmonar obstructiva crònica tipus de malaltia pulmonar obstructiva Malaltia pulmonar obstructiva crònica en 🏅 es fr 35876 2021-10-15T13:37:40Z
Q200989 Muscicàpid família d'ocells Muscicàpids en es fr 4905 2021-05-11T15:38:02Z
Q201231 Casuari gènere d'ocells Casuari en es fr 3135 2021-07-07T23:59:26Z
Q201235 anguila elèctrica espècie de peix Anguila elèctrica en es fr 3693 2021-08-04T18:15:46Z
Q201240 Tetraònid subfamília d'ocells Tetraonins en es fr 2584 2021-09-01T21:47:45Z
Q201701 Tetraodòntid família de peixos Tetraodòntids en es fr 23062 2021-10-10T20:17:31Z
Q201989 malaltia de Lyme malaltia infecciosa Malaltia de Lyme en es fr 20717 2021-08-27T19:01:07Z
Q202387 trastorn per estrès posttraumàtic transtorn mental psicològic classificat dins del grup dels transtorns d'ansietat Trastorn per estrès posttraumàtic en es fr 5968 2021-05-11T10:04:00Z
Q202406 eglefí espècie de peix Eglefí en es fr 2003 2021-05-21T12:34:40Z
Q202837 aturada cardiorespiratòria detenció sobtada de la respiració i del batec cardíac en un individu Aturada cardiorespiratòria en es fr 1387 2021-08-20T16:31:14Z
Q203337 pneumologia especialitat mèdica Pneumologia en es fr 2874 2021-09-05T22:35:34Z
Q203472 Fregata gènere d'aus Fregata en 🏅 es fr 1528 2021-09-19T08:41:26Z
Q203547 Plecòpter ordre d'insectes Plecòpters en es fr 16309 2021-07-14T11:52:01Z
Q203850 teixit nerviós component principal del sistema nerviós Teixit nerviós en es fr 1716 2020-10-15T16:16:42Z
Q205256 Mosca tse-tse gènere de dípters Mosca tse-tse en es fr 21509 2021-10-17T12:00:11Z
Q205295 cerambícids família d'insectes Cerambícids en es fr 2632 2021-10-11T09:05:04Z
Q205301 Mecòpter ordre d'insectes Mecòpters en 🏅 es fr 3276 2021-09-01T19:18:07Z
Q205320 Turnícid família d'ocells Turnícids en es fr 5059 2021-05-11T15:56:03Z
Q205323 Estercoràrid família d'ocells Estercoràrids en es fr 4709 2021-08-13T08:28:27Z
Q205857 Sítid família d'ocells Sítids en es 🏅 fr 5158 2021-08-07T10:06:01Z
Q205943 Motacíl·lid família d'ocells Motacíl·lids en es fr 1957 2021-09-01T21:45:15Z
Q206229 biomolècula molècules que formen part de la matèria viva Biomolècula en es fr 14235 2021-09-12T08:17:38Z
Q206912 Extremofília organisme especialment adaptat a viure i sobreviure en ambients extrems Extremofília en es fr 4204 2020-08-18T10:15:29Z
Q206948 Lofiforme ordre de peixos predadors Lofiformes en es fr 20132 2021-08-20T15:04:36Z
Q207058 monstre de Gila espècie de llangardaix verinós que es troba al sud-oest dels Estats Units i al nord-oest de Mèxic Monstre de Gila en 🏅 es fr 12516 2021-10-17T10:39:19Z
Q207254 imago l'última fase de la metamorfosi dels insectes Imago en es fr 1352 2021-06-07T16:52:56Z
Q207427 Nelumbo gènere de plantes Nelumbo en fr 1456 2021-09-02T07:17:22Z
Q207604 meristema teixit biològic constituït per cèl·lules indiferenciades Meristema en es fr 1629 2020-09-06T18:53:11Z
Q207767 Procel·làrid família d'ocells Procel·làrids en 🏅 es fr 4338 2021-05-29T15:18:22Z
Q208221 Suimanga família d'ocells Suimangues en es fr 6142 2021-05-17T07:52:43Z
Q208253 ponsètia espècie de plantes Ponsètia en 🏅 es fr 5906 2021-08-22T07:46:11Z
Q208304 Troglodítid família d'ocells Troglodítids en es fr 5986 2021-09-01T21:48:15Z
Q208414 limfoma malaltia neoplàsica que es desenvolupa en el sistema limfàtic Limfoma en es fr 16354 2021-10-16T10:10:57Z
Q208488 Platalea gènere d'ocells Platalea en es fr 2607 2021-05-17T10:01:28Z
Q208490 Tauró martell família de peixos Esfírnids en es fr 7014 2021-07-24T09:22:23Z
Q208492 mascarell família d'ocells Mascarells en es fr 2694 2021-09-19T08:41:36Z
Q208777 Escorpeniforme ordre de peixos Escorpeniformes en es fr 9014 2021-05-12T08:50:48Z
Q2092297 àguila gran ocell carnívor Àguila en es fr 6251 2021-03-16T22:35:18Z
Q2102 serps subordre de sauròpsids (rèptils) Serps en es fr 48344 2021-09-18T19:38:20Z
Q210826 pura sang raça de cavall Pura sang en 🏅 es fr 🏅 7342 2021-05-30T08:43:38Z
Q21102 beagle raça de gos de caça europea Beagle (raça de gos) en 🏅 es fr 🏅 6258 2021-06-08T20:48:25Z
Q212809 endoscòpia tipus de prova mèdica Endoscòpia en es fr 1437 2021-06-16T15:46:11Z
Q212815 Camèlia gènere de plantes Camèlia en es fr 4824 2021-07-16T19:44:18Z
Q213333 Dasiüromorf ordre de mamífers marsupials Dasiüromorfs en es fr 1921 2021-08-28T19:45:45Z
Q213383 Terafòsid família d'aràcnids Terafòsids en es fr 16608 2021-10-08T17:17:01Z
Q213713 biologia del desenvolupament branca de la biologia Biologia del desenvolupament en es fr 9035 2021-06-26T08:10:46Z
Q213827 Musophagidae Família d’ocell musofagiforme (Aves Musophagiformes) Turacs en es fr 5062 2021-09-01T19:40:18Z
Q2138622 nutrició procés biològic Nutrició en es fr 8894 2021-03-18T00:37:19Z
Q214137 Indicador família d'ocells Indicadors (ocells) en es fr 3734 2021-09-01T22:05:05Z
Q215185 Escòmbrids família de peixos Escòmbrids en es fr 25771 2021-10-19T11:06:51Z
Q215384 Zigomicot grup parfilètic de fongs Zigomicots en es fr 1461 2021-07-31T20:31:33Z
Q215760 Delfínid família de mamífers marins Delfínids en es fr 3922 2021-06-05T04:38:47Z
Q216241 Gadiforme ordre de peixos Gadiformes en es fr 3473 2021-09-01T19:28:37Z
Q21659 Gal·liformes ordre d’ocells Gal·liformes en es fr 4374 2021-05-11T15:32:32Z
Q216635 estoma part d'una planta Estoma en es fr 12081 2021-03-08T21:21:59Z
Q216944 juglandàcies família de plantes Juglandàcies en es fr 8480 2021-09-19T08:59:47Z
Q21695 Podicipediforme família d'ocells Podicipediformes en es fr 8061 2021-09-01T21:49:15Z
Q217129 llobarro espècie de peix blanc osteïcti de la família dels morònids i molt corrent a les costes dels Països Catalans Llobarro en es fr 15045 2021-09-18T20:01:31Z
Q21730 Asteral ordre de plantes Asterals en es fr 1623 2021-09-19T08:40:56Z
Q217329 rèvola peix Rèvola (peix) en es fr 3288 2021-05-11T18:03:27Z
Q21737 Erical ordre de plantes Ericals en es fr 3123 2021-05-10T09:27:27Z
Q21742 Lamial ordre de plantes Lamials en es fr 1680 2021-07-25T10:56:54Z
Q217458 Caraciforme ordre de peixos Caraciformes en es fr 3773 2021-08-19T17:36:59Z
Q217519 pesta bubònica infecció produida per la bacteria yersinia pestis que afecta al sistema limfàtic Pesta bubònica en es fr 33587 2021-10-16T03:00:38Z
Q21754 Gencianal ordre de plantes Gencianals en es fr 1370 2021-09-19T09:04:57Z
Q21755 Otídids Família d’ocells Otídids en es fr 3169 2021-09-01T19:24:07Z
Q217671 Cavall lipizzà raça de cavall Cavall lipizzà en 🏅 es fr 🏅 9939 2021-02-16T01:26:02Z
Q21790 Monotrema ordre de mamífers Monotremes en es fr 6598 2021-09-18T19:52:00Z
Q21824 Equidna família de mamífers Equidnes en es fr 4004 2021-09-19T09:20:28Z
Q21866 Mirtal ordre de plantes Mirtals en es fr 1305 2021-07-25T12:48:10Z
Q21878 Fabal ordre de plantes Fabals en es fr 1381 2021-09-19T08:59:57Z
Q21881 Fagal ordre de plantes Fagal en es fr 1356 2021-09-18T19:57:10Z
Q21887 Malpighial ordre de plantes Malpighials en es fr 2004 2021-06-28T22:00:53Z
Q21895 Rosal ordre de plantes Rosals en es fr 1349 2021-09-19T08:48:06Z
Q21904 Brassical ordre de plantes Brassicals en es fr 1406 2021-09-01T09:28:38Z
Q219067 exercici físic conjunt d'accions motores Exercici físic en es fr 5553 2021-10-13T17:53:03Z
Q219329 Tortuga marina superfamília de rèptils Tortugues marines en es fr 35656 2021-08-14T13:30:10Z
Q220475 Naja gènere de rèptils Naja en es fr 46239 2021-10-17T13:37:15Z
Q223044 Tortuga ordre de rèptils Tortugues en 🏅 es fr 🏅 14590 2021-10-15T09:01:47Z
Q2258881 truita peixos que habiten en aigües fredes i oxigenades de l'hemisferi nord Truita de riu en es fr 7585 2021-04-15T21:40:40Z
Q22651 Himenòpter ordre d'insectes Himenòpters en es fr 4955 2021-09-18T22:50:27Z
Q22671 coleòpters ordre d'insectes Coleòpters en 🏅 es 🏅 fr 26611 2021-09-19T08:38:46Z
Q2274076 peresosos subordre de mamífer Peresosos en es fr 12990 2021-10-16T10:37:30Z
Q228241 tabànids família de dípters Tabànids en 🏅 es fr 9591 2021-10-10T14:48:53Z
Q23041430 carxofera vegetal Carxofera en es fr 10439 2021-06-26T14:10:58Z
Q230502 Zigòpter subordre d'insectes Zigòpters en 🏅 es fr 3747 2021-06-16T12:14:16Z
Q231218 abiogènesi procés natural pel qual la vida va sorgir a partir de la seva no existència Abiogènesi en es fr 12205 2021-07-01T14:17:31Z
Q231439 Mirmeleòntid família d'insectes Mirmeleòntids en 🏅 es fr 2046 2021-10-11T11:46:16Z
Q231550 Tupaia ordre de mamífers placentaris Tupaies en es fr 1565 2021-09-01T13:22:35Z
Q232866 Pècari família de mamífers Pècaris en es fr 1580 2021-09-07T09:22:05Z
Q232936 Hespèrid família de lepidòpters Hespèrids en es fr 4198 2021-07-15T14:07:47Z
Q233309 tumor cerebral tipus de tumor Tumor cerebral en es fr 72726 2021-09-29T06:51:04Z
Q23390 cérvol família de mamífers Cérvols en es fr 9880 2021-10-20T07:04:34Z
Q234014 llissa llobarrera peix teleosti Llissa llobarrera en es fr 4722 2021-05-11T18:23:28Z
Q23425 Cucumis sativus espècie de planta Cogombre en es fr 15770 2021-10-19T23:07:40Z
Q2346039 Túnid gènere de peixos Túnids en es fr 3973 2021-09-19T09:21:58Z
Q2347178 desenvolupament del cos humà procés de creixement d’un zigot unicel·lular a un ésser humà adult Desenvolupament del cos humà en es fr 16894 2021-10-16T08:11:46Z
Q23501 tomàquet espècie de planta Tomàquet en es 🏅 fr 22178 2021-08-18T20:08:38Z
Q2372824 Elefant família de mamífers Elefàntids en es fr 2117 2021-09-01T21:49:35Z
Q237800 Carassius gènere de peixos Carassius en es fr 3927 2021-10-09T08:21:51Z
Q2388549 Procàvids família de mamífers Procàvids en es fr 1864 2021-09-01T20:25:49Z
Q23907 guepard membre de la família dels fèlids Guepard en 🏅 es fr 11937 2021-09-18T19:46:51Z
Q239771 Equeneid família de peixos Equenèids en es fr 2146 2021-05-17T08:38:35Z
Q239835 Anthurium gènere de plantes Anthurium en es fr 4258 2021-05-20T08:34:59Z
Q245998 quist microbià etapa en repòs o inactiva d’un microorganisme Quist microbiològic en es fr 11887 2021-09-03T12:38:54Z
Q25222 Estrigiforme ordre d'ocells Estrigiformes en es fr 2065 2021-09-18T21:45:34Z
Q25237 pèsol espècie de planta Pèsol en es fr 🏅 5679 2021-06-30T06:38:29Z
Q25239 Alnus gènere de plantes Alnus en es fr 2503 2021-05-12T16:02:27Z
Q25241 vertebrat subfil de cordats Vertebrats en es fr 17387 2021-09-19T08:33:06Z
Q25243 bedoll gènere de plantes Bedoll en es fr 6983 2021-08-16T21:24:15Z
Q25247 puput espècie d'au Puput comuna en es fr 10362 2021-10-19T08:54:47Z
Q25265 Fèlid família de mamífers placentaris Fèlids en es fr 20969 2021-09-18T19:47:11Z
Q25292 palmera datilera espècie de planta Palmera de dàtils en es fr 4006 2021-08-09T14:41:48Z
Q25306 carnívors ordre de mamífers Carnívors en es fr 3166 2021-09-29T17:09:47Z
Q25307 garsa espècia d'ocell Garsa en es fr 3629 2021-09-18T23:16:48Z
Q25308 Orquídia família de plantes Orquídies en es 🏅 fr 6159 2021-09-19T08:44:56Z
Q25309 Blatodeu ordre dels insectes Blatodeus en es fr 22305 2021-09-18T22:12:45Z
Q25312 Dípter ordre d'insectes Dípters en 🏅 es fr 27262 2021-09-18T19:55:21Z
Q25314 magnoliòfit clade de plantes Magnoliofitins en es fr 3977 2021-09-18T19:49:30Z
Q25324 cànids família de mamífers Cànids en 🏅 es fr 49315 2021-10-16T18:18:59Z
Q25326 mol·lusc embrancament d'animals invertebrats Mol·luscs en 🏅 es fr 32386 2021-10-17T10:20:08Z
Q25327 marieta família d'insectes Coccinèl·lids en es fr 8006 2021-09-28T16:59:47Z
Q25329 artiodàctil orde d'animals Artiodàctils en es fr 6091 2021-09-18T19:32:39Z
Q25332 àguila peixatera única espècie del gènere Pandion i de la família dels pandiònids Àguila peixatera en es fr 7323 2021-09-18T15:00:02Z
Q25334 pit-roig ocell Pit-roig en 🏅 es fr 7477 2021-10-08T08:02:19Z
Q25336 marsupials infraclasse de mamífers Marsupials en es fr 4154 2021-08-14T16:54:27Z
Q25341 Passeriforme ordre d'ocells Passeriformes en es fr 10030 2021-08-19T17:14:44Z
Q25347 molsa planta Molses en es fr 6969 2021-09-19T08:53:16Z
Q25350 avet gènere de plantes Avet en es fr 16955 2021-10-16T07:04:19Z
Q25364 Crustaci subfil d'artròpods Crustacis en 🏅 es fr 18532 2021-09-19T08:36:16Z
Q25365 Gruid família de grans aus que viuen a tots els continents, a excepció d'Amèrica del Sud i l'Antàrtida. Grúids en es fr 3611 2021-05-15T21:32:51Z
Q25367 plàncton conjunt d'organismes, principalment microscòpics, que floten en aigües salades o dolces Plàncton en es fr 57404 2021-10-18T13:47:51Z
Q25368 Bivalve classe de mol·luscs Bivalves en 🏅 es fr 🏅 9963 2021-09-18T23:20:57Z
Q25371 Condricti classe de peixos Peixos cartilaginosos en es fr 4672 2021-09-18T22:06:55Z
Q25374 Perissodàctil ordre de mamífers Perissodàctils en es fr 2416 2021-09-19T08:35:46Z
Q25375 odonat ordre d'insectes coneguts popularment com a libèl·lules Odonats en es fr 21115 2021-09-19T08:36:26Z
Q25393 rossinyol espècie d'ocell Rossinyol en es fr 4449 2021-07-12T20:37:36Z
Q25397 Pangolí gènere de mamífers Manis en es fr 1692 2021-05-11T12:40:48Z
Q25400 asteràcies família de plantes Asteràcies en es 🏅 fr 8094 2021-10-08T17:20:24Z
Q25401 Lagomorf ordre de mamífers Lagomorfs en es fr 2588 2021-09-18T19:48:00Z
Q25403 Fagus gènere de plantes Fagus en es fr 4064 2021-09-18T20:16:01Z
Q25407 Bombus gènere d'insectes Bombus en 🏅 es fr 2858 2021-09-18T22:50:57Z
Q25419 Escherichia coli organisme procariota que es troba a l'intestí dels animals Escherichia coli en 🏅 es fr 12708 2021-05-19T08:39:09Z
Q25420 lampírids família d'insectes Lampírids en es fr 1702 2021-05-11T08:26:08Z
Q25431 Sireni ordre de mamífers placentaris Sirenis 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 37452 2021-10-13T06:42:41Z
Q25432 Faisà vulgar espècie d'ocell Faisà comú en es fr 18779 2021-10-11T07:37:21Z
Q25437 Mustèlid família de mamífers Mustèlids en es fr 1589 2021-09-18T20:07:21Z
Q25439 Pícid família d'ocells Pícids en 🏅 es fr 7198 2021-09-01T21:48:45Z
Q25441 Cnidaris Fílum d'eumetazous Cnidaris en 🏅 es fr 22568 2021-10-16T18:23:17Z
Q2544599 xicoira espècie de planta Xicoira en es fr 12581 2021-08-21T08:23:59Z
Q25497 bòvid família de mamífers Bòvids en 🏅 es fr 2272 2021-06-01T15:37:42Z
Q25557 Gruïforme ordre d'ocells Gruïformes en es fr 4803 2021-05-11T13:56:51Z
Q25565 Còrvid família d'ocells Còrvids en es fr 4870 2021-09-01T19:22:27Z
Q25587 Foca família de mamífers Foques en es fr 2972 2021-09-18T19:35:20Z
Q25615 teixit conjuntiu teixit l'origen del qual és el mesènquima embrionari Teixit conjuntiu en es fr 10438 2021-06-21T05:19:35Z
Q25662 Juniperus gènere de plantes Juniperus en es fr 26039 2021-10-16T09:54:28Z
Q25823 miriàpodes subfílium d'artròpodes Miriàpodes en es fr 8769 2021-09-18T22:04:35Z
Q258362 nimfa etapa immadura en els insectes amb metamorfosi senzilla Nimfa (biologia) en es fr 1641 2021-01-07T06:56:47Z
Q25894 antílop mamífers de la família dels bòvids Antílops en es fr 8194 2021-06-25T18:07:34Z
Q25916 Múrid família de mamífers Múrids en es fr 2880 2021-09-01T19:22:57Z
Q25934 Piciforme ordre d'ocells Piciformes en es fr 4401 2021-07-14T11:54:52Z
Q259438 mill grup agronòmic de cereals amb llavor petita Mill en es fr 27236 2021-10-17T08:00:29Z
Q25978 Caradriforme ordre d'ocells Caradriformes en es fr 7001 2021-10-08T17:21:04Z
Q26012 Estrígid família d'ocells Estrígids en es fr 6649 2021-09-01T21:46:35Z
Q26050 Túrdid família d'ocells Túrdids en es fr 3474 2021-09-01T19:23:47Z
Q26125 Caprimulgiforme ordre d'ocells Caprimulgiformes en es fr 4562 2021-07-22T07:11:51Z
Q26158 margaridoia perenne espècie de planta Margaridoia perenne en es fr 12186 2021-06-29T06:27:26Z
Q26214 Gnatostomat clade de vertebrats Gnatostomats en es fr 2896 2021-09-19T08:32:56Z
Q26229 Asparagal ordre de plantes Asparagals en es 🏅 fr 7462 2021-10-08T17:20:04Z
Q2625603 població conjunt d'individus d'una espècie en una àrea Població (biologia) en es fr 1706 2020-08-22T14:11:11Z
Q26283 rata mesquera espècie de mamífer Rata mesquera 🏅 en 🏅 es fr 35334 2021-08-13T08:29:09Z
Q26297 agrella espècie de planta Rumex acetosa en es fr 6179 2021-10-08T08:06:00Z
Q26308 Proboscidi ordre de mamífers Proboscidis en es fr 2006 2021-09-18T20:16:11Z
Q26316 Sapindal ordre de plantes Sapindals en es fr 1351 2021-07-31T19:08:30Z
Q26332 Diprotodont ordre de mamífers Diprotodonts en es fr 1477 2021-08-31T08:59:39Z
Q26371 Hemípter ordre d'insectes Hemípters en 🏅 es fr 7691 2021-10-16T17:31:25Z
Q26381 Cucúlid família d'ocells Cucúlids en es fr 4868 2021-09-18T08:36:14Z
Q26513 fetus ésser humà en desenvolupament Fetus en es fr 4432 2021-08-06T17:59:45Z
Q26547 Iac bòvid de gran mida i pelatge llanós Iac salvatge en es fr 18058 2021-10-11T18:21:03Z
Q265868 os teixit conjuntiu, de notable elasticitat, lleuger i de gran duresa Os en es fr 3606 2021-10-16T07:04:45Z
Q26617 Apòdid família d'ocells Apòdids en es fr 4701 2021-05-11T15:41:52Z
Q26623 Ràl·lid família d'ocells Ràl·lids en es fr 5501 2021-06-05T16:47:45Z
Q26626 Escolopàcid família d'ocells Escolopàcids en es fr 4213 2021-09-01T21:45:45Z
Q26700 Otàrid família de mamífers Otàrids en es fr 1753 2021-09-01T19:17:21Z
Q26764 Blanqueta de la col espècie d'insecte Blanca de la col en es fr 4406 2021-06-07T07:47:52Z
Q26773 Bucerotidae família d'aus Calaus en es fr 3710 2021-09-01T19:18:57Z
Q26782 Picea gènere de plantes Picea en es fr 5178 2021-06-29T20:25:14Z
Q26843 orca espècie animal Orca en 🏅 es 🏅 fr 30857 2021-10-07T11:00:47Z
Q2690965 Tòfona fruit comestible d'un hong acomicet Tòfona en es fr 11911 2021-09-15T22:20:39Z
Q270322 Gèrrid família d'insectes Gèrrids en es fr 3529 2021-09-01T19:53:28Z
Q27046 caràbids família d'insectes Caràbids en es fr 4863 2021-05-17T12:12:42Z
Q27112 Titònid família d'ocells Titònids en es fr 2902 2021-09-01T21:47:15Z
Q27141 Clupeids família de peixos Clupèids en es fr 25082 2021-10-10T08:56:22Z
Q271623 Psocòpter ordre d'insectes Psocòpters en es fr 3325 2021-09-01T19:16:37Z
Q27191 Heteròpter subordre d'insectes Heteròpters en es fr 8909 2021-06-22T08:08:32Z
Q272002 toxiinfecció alimentària malaltia resultant d'aliments que s'han fet malbé o que estan contaminats per bacteris patògens, virus, paràsits o toxines Toxiinfecció alimentària en es fr 25783 2021-10-02T20:19:24Z
Q27207 Osteïctis superclasse de peixos Peixos ossis en es fr 11260 2021-09-18T22:14:35Z
Q27244 Caprimúlgid família d'ocells Caprimúlgids en es fr 3726 2021-05-11T15:51:33Z
Q2725616 reproducció vegetal producció de noves plantes a partir de les existents Reproducció vegetal en es fr 1384 2021-10-04T17:08:52Z
Q273071 Dipòdids família de mamífers Dipòdids en es fr 1394 2021-07-31T22:04:30Z
Q27341 Alismatal ordre de plantes Alismatals en es 🏅 fr 1552 2021-05-10T09:06:57Z
Q27589 Làrid família d'ocells marins de l'ordre dels caradriformes Làrids en es fr 4632 2021-09-01T19:25:57Z
Q277954 estrogen hormona sexual Estrogen en es fr 14449 2021-06-04T19:02:31Z
Q28114 equiset gènere de plantes Equiset en es fr 3799 2021-10-04T16:20:10Z
Q28257 Erinacèids família de mamífers Erinacèids en es fr 4088 2021-09-01T21:44:15Z
Q28294 Àlcid família d'ocells Àlcids en es fr 5323 2021-09-01T19:23:27Z
Q28298 api espècie de planta Api en es fr 6485 2021-05-10T08:32:13Z
Q28319 Lepidòpter ordre d'insectes Lepidòpters en 🏅 es fr 16404 2021-09-29T06:32:53Z
Q28358 guatlla comuna espècie d'ocell Guatlla comuna en es fr 4957 2021-06-29T17:06:13Z
Q28367 Espàrrec espècie de planta Espàrrec en es fr 6076 2021-09-23T14:10:35Z
Q2840 grip malaltia infecciosa provocada per una família de virus Grip en 🏅 es 🏅 fr 34853 2021-10-04T08:18:33Z
Q28425 ratpenats ordre de mamífers voladors Ratpenats 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 86613 2021-10-19T10:49:59Z
Q28472 pèl fibra de queratina Pèl en es fr 5716 2021-10-19T09:05:07Z
Q28486 Emberízid família d'ocells Emberízids en es fr 3205 2021-05-11T15:40:22Z
Q28502 Poal ordre de plantes Poals en es 🏅 fr 69096 2021-10-16T18:18:39Z
Q28507 Cicònid família d'ocells Cicònids en es fr 3918 2021-05-16T14:02:26Z
Q287 fusta material dur i fibrós obtingut dels arbres i altres plantes llenyoses Fusta en es fr 99731 2021-10-02T13:21:20Z
Q28922 passèrid família d'ocells Passèrids en es fr 2976 2021-09-01T21:47:25Z
Q2895685 Tubulidentat família de mamífers Tubulidentats en es fr 3312 2021-09-18T19:57:31Z
Q290 sexe condició biològica masculina o femenina en éssers vius sexuats Sexe en es fr 36341 2021-07-18T19:42:35Z
Q29099 teckel raça de gos originària d'Alemanya Teckel en es fr 8419 2021-04-01T00:28:58Z
Q2934 cabra domèstica animal domèstic Cabra en es fr 83099 2021-10-07T09:42:13Z
Q29465 Narcís gènere de plantes Narcís (gènere) en 🏅 es fr 5596 2021-09-19T09:23:38Z
Q29483 cura pal·liativa àrea de salut que es centra en alleujar i prevenir el patiment dels pacients Cures pal·liatives en es fr 28231 2021-09-03T08:06:51Z
Q29496 leucèmia càncer hematològic que provoca un augment incontrolat de leucòcits Leucèmia en es fr 5660 2021-10-06T13:41:37Z
Q29498 krill ordre dels crustacis Eufausiacis en es fr 1581 2021-09-05T23:26:52Z
Q29858 Alàudid família d'ocells Alàudids en es fr 5418 2021-05-11T15:41:22Z
Q3 vida estat intermedi entre el naixement i la mort Vida en es fr 29553 2021-09-23T10:30:40Z
Q30024 Taraxacum gènere de plantes Taraxacum en es fr 3456 2021-07-16T19:39:17Z
Q30034 Abella de la mel espècie d'insecte Abella de la mel en es fr 19164 2021-09-19T09:35:48Z
Q30178 grumer cnidari Medusa en 🏅 es fr 16296 2021-08-04T18:09:05Z
Q30263 Pinnípede infraordre de mamífers carnívors del subordre dels caniformes Pinnípedes en 🏅 es fr 2272 2021-06-23T21:43:23Z
Q306540 α-amilasa proteïna de mamífer que es troba a l’Homo sapiens i que produeix l'enzim Α-Amilasa Α-Amilasa (proteïna) 1389 2021-06-19T03:39:28Z
Q308841 caragol mol·luscs de la classe Gastropoda generalment amb conquilla en espiral Caragol en es fr 18472 2021-10-16T17:40:16Z
Q309252 fitness estat de salut i benestar Fitnes en es fr 3238 2021-07-25T08:06:36Z
Q30953 dengue malaltia infecciosa causada pel virus dengue Dengue en 🏅 es fr 29693 2021-09-03T16:21:23Z
Q31207 assistència sanitària conjunt de serveis que es proporcionen a l'individu amb l'objectiu de promoure, protegir i restaurar la salut Assistència sanitària en es fr 4608 2021-02-23T20:52:27Z
Q31431 lloro ordre d'ocells Psitaciformes en es fr 🏅 6107 2021-06-21T09:24:30Z
Q31448 Cacatua família d'ocells Cacatues en 🏅 es fr 4012 2021-05-16T10:37:40Z
Q317309 salut mental condició d'un individu respecte el seu benestar psicològic i emocional Salut mental en es fr 9548 2021-10-10T05:12:04Z
Q3184856 abús de substàncies un ús de la droga en què l'usuari consumeix la substància psicoactiva o química en quantitats o mètodes que són nocius per ell o pels altres Abús de substàncies en es fr 5791 2021-10-16T06:35:52Z
Q320179 Guaiaber gènere de plantes Guaiaber en es fr 6061 2021-10-04T08:48:04Z
Q320999 xiitake espècie de fong Xiitake en es fr 8999 2021-10-10T21:47:50Z
Q323936 farmacocinètica branca de la farmacologia que estudia els processos als quals un fàrmac està sotmès a través del seu pas per l'organisme Farmacocinètica en es 🏅 fr 6728 2021-07-12T14:14:30Z
Q326228 miceli part estructural de fongs, conjunt d'hifes Miceli en es fr 1353 2021-06-07T16:51:35Z
Q326648 salmonel·losi malaltia infecciosa produïda pels bacteris del gènere Salmonella Salmonel·losi en es 🏅 fr 7102 2021-05-24T01:25:37Z
Q327144 Estrepsípter ordre d'insectes Estrepsípters en es fr 4303 2021-07-23T05:22:28Z
Q32789 zebra subgènere del gènere Equus Zebra 🏅 en 🏅 es fr 35196 2021-09-18T14:57:32Z
Q328082 Afrosorícides ordre de mamífers placentaris Afrosorícides en es fr 2040 2021-05-11T08:38:49Z
Q328835 sistema somatosensorial sistema de neurones sensorials i connexions que responen als canvis superficials o interns del cos Sistema somatosensorial en es fr 1338 2021-06-10T09:53:58Z
Q33196 embrió estat primerenc del desenvolupament d'un eucariot Embrió en es fr 2025 2021-02-10T11:14:54Z
Q332154 envelliment humà procés biològic Envelliment humà en es fr 12287 2021-07-31T20:35:39Z
Q33602 panda gegant ós natiu de la Xina Panda gegant en es fr 67037 2021-10-13T19:09:14Z
Q33609 os polar espècie d'ós que habita l'Àrtic Os polar en 🏅 es fr 10657 2021-07-25T13:43:07Z
Q33753 metamorfosi procés biològica per la qual un animal es desenvolupa des del naixement fins a la maduresa Metamorfosi en es fr 5062 2021-06-29T08:33:11Z
Q33971 fulla òrgan de les plantes de forma generalment laminar Fulla en es fr 13943 2021-05-04T12:13:43Z
Q34007 anacard arbre tropical i la seva llavor Anacard en es fr 34229 2021-10-16T06:47:48Z
Q3406 Cíclid família de peixos Cíclids en es fr 114990 2021-10-08T12:29:21Z
Q34384 cigne au aquàtica gran Cigne (nom comú) es 3630 2021-06-08T23:56:06Z
Q34505 hipopòtam espècie de mamífer Hipopòtam en 🏅 es fr 6203 2021-09-18T21:52:06Z
Q34687 rosa planta Rosa en es fr 🏅 5606 2021-09-19T08:34:46Z
Q34706 lleopard espècie de mamífer Lleopard en es fr 🏅 8899 2021-09-28T08:36:43Z
Q34718 Rinoceront família de mamífers Rinoceronts en es fr 35627 2021-09-29T17:02:01Z
Q34740 gènere categoria taxonòmica de baix nivell utilitzada en la classificació biològica d'organismes vivents i fòssils Gènere (biologia) en es fr 5423 2021-07-31T19:10:50Z
Q34887 Papaier espècie de planta Papaier en es fr 14190 2021-09-12T09:34:05Z
Q35047 Ciprínid família de peixos Ciprínids en es fr 103127 2021-09-01T21:46:56Z
Q35051 col varietat de plantes Col en 🏅 es fr 3006 2021-07-24T21:20:10Z
Q3516404 sistemàtica estudi de la classificació de les espècies d'acord amb la seva història evolutiva Sistemàtica en es fr 4177 2020-10-27T15:31:38Z
Q35255 puma felí americà Puma en 🏅 es 🏅 fr 🏅 21535 2021-09-29T17:10:57Z
Q35409 família categoria taxonòmica entre l'ordre i el gènere Família (biologia) en es fr 14212 2021-10-03T15:59:53Z
Q35456 medicament essencial grup de medicaments que satisfan les necessitat prioritàries de salut en la població Medicament essencial en es fr 3069 2020-12-30T16:31:18Z
Q35517 ant espècie de mamífer Ant en es fr 4139 2021-10-20T09:24:02Z
Q35694 jaguar espècie de gran fèlid Jaguar 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 58418 2021-09-25T11:53:44Z
Q35869 asma malaltia crònica del sistema respiratori Asma en 🏅 es fr 13938 2021-06-25T19:58:19Z
Q35922 Bambú Tipus de planta de la família de les poàcies Bambús en es fr 20606 2021-10-02T07:20:18Z
Q36101 coala espècie de marsupial Coala en 🏅 es fr 27894 2021-06-26T19:33:17Z
Q36146 figuera espècie de planta Figuera en es fr 4413 2021-08-16T21:20:27Z
Q36341 os bru espècie d'os Os bru en es fr 29861 2021-08-10T10:03:28Z
Q36396 rata gènere de mamífers Rata en es fr 11880 2021-09-14T10:17:11Z
Q36602 ordre rang taxonòmic Ordre en es fr 1598 2021-10-17T21:11:08Z
Q36611 goril·la gènere de mamífers Goril·la en es fr 9747 2021-10-10T14:13:50Z
Q36732 regne rang taxonòmic Regne (biologia) en es fr 11978 2021-09-29T17:26:25Z
Q36864 ungla revestiment de naturalesa còrnia que té la funció de protegir i revestir la part terminal dels dits Ungla en es fr 2898 2021-07-06T11:53:52Z
Q369429 càmbium part d'una planta Càmbium en es fr 1963 2020-06-30T20:28:16Z
Q36956 lepra malaltia bacteriana crònica de la pell i dels nervis de les mans i peus Lepra en es fr 19423 2021-10-16T10:09:07Z
Q37083 olivera espècie de planta Olivera en es fr 39447 2021-10-17T20:21:46Z
Q37153 alvocat espècie de planta Alvocat en es fr 2885 2021-09-03T16:42:33Z
Q37187 Glòbul vermell cèl·lula de la sang Glòbul vermell en es fr 13582 2021-06-28T06:52:40Z
Q37212 Lèmur infraordre de mamífers Lèmurs 🏅 en fr 160764 2021-10-15T12:33:36Z
Q3736439 ànec nom comú que reben un bon nombre d'espècies d'ocells de la família dels anàtids (Anatidae) Ànecs en es fr 8507 2021-08-10T10:03:06Z
Q37383 cacauet espècie de planta Cacauet en es fr 3033 2021-09-21T14:41:56Z
Q37453 albercoquer espècie de planta Albercoquer en es fr 14725 2021-10-16T06:41:12Z
Q37517 classe rang taxonòmic entre el fílum i l'ordre Classe (biologia) en es fr 1467 2021-09-25T22:02:43Z
Q375601 esclerènquima teixit que suporta les plantes Esclerènquima en es fr 6963 2021-10-16T08:34:49Z
Q376680 traumatologia part de la medicina que es dedica a l'estudi de les lesions de l'aparell locomotor Traumatologia en es fr 1381 2021-06-15T16:22:50Z
Q37686 Camaleons família de rèptils Camaleons en es fr 5234 2021-09-18T19:33:49Z
Q37813 ecosistema sistema natural Ecosistema en es fr 3326 2021-09-07T10:21:20Z
Q37868 Alga éssers eucariotes, unicel·lulars o pluricel·lulars autòtrofs fotosintètics Alga en es fr 7439 2021-03-10T09:41:43Z
Q37937 moniato espècie de planta Moniato en es fr 6622 2021-08-02T14:18:48Z
Q379813 fesol llavor d'un dels diversos gèneres de la família de les plantes amb flor Fabaceae, que s'utilitzen per a l'alimentació humana o animal Fesol en es fr 19366 2021-10-16T08:46:32Z
Q381084 muda renovació del tegument que es produeix en molts animals Muda en es fr 9350 2021-08-04T22:28:59Z
Q382441 mamífer marí mamífers aquàtics Mamífers marins en 🏅 es fr 95369 2021-09-04T21:04:44Z
Q38280 pastor alemany raça de gos Pastor alemany en es fr 22940 2021-04-30T12:55:42Z
Q38348 fílum categoria taxonòmica Fílum en es fr 10309 2021-10-02T13:41:16Z
Q38404 autisme trastorn generalitzat del desenvolupament Autisme en es fr 176833 2021-09-20T11:13:58Z
Q38571 llebrer anglès Raça de gos Llebrer anglès en es fr 7541 2021-05-08T08:37:43Z
Q38645 síndria fruita gran amb pell suau i dura Síndria 7138 2021-10-16T12:19:17Z
Q388162 Puça ordre d'insectes paràsits Sifonàpters en 🏅 es fr 5986 2021-09-19T08:34:36Z
Q388952 cavall frisó raça de cavall Cavall frisó en es fr 4001 2021-06-13T17:59:09Z
Q389735 malaltia cardiovascular malaltia relacionada amb el cor o els vasos sanguinis Malaltia cardiovascular en es fr 14972 2021-10-17T21:42:11Z
Q38984 terrier raça de gos Terrier en es fr 5719 2021-06-28T02:41:11Z
Q39017 retriever tipus de gos de caça Gos cobrador en es fr 1920 2020-07-09T04:01:16Z
Q390456 Agaricus gènere de fongs Agaricus en es fr 3471 2021-05-10T21:03:18Z
Q3916957 nap subespècie comestible de planta Nap en es fr 5552 2021-09-03T16:39:13Z
Q39222 ràbia infecció viral Ràbia (malaltia) en es fr 9921 2021-07-31T20:43:03Z
Q39275 Ratolí gènere de mamífers Ratolí en es fr 6101 2021-09-19T08:35:56Z
Q39357 shih-tzu raça de gos Shih-tzu en es fr 6853 2021-05-24T19:09:33Z
Q39624 ren espècie de mamífer Ren en es fr 3175 2021-08-29T18:50:35Z
Q39631 metge professional que practica la medicina Metge en es fr 3877 2021-03-22T02:13:10Z
Q39861 Hirundínid família d'ocells Hirundínids en es fr 5127 2021-05-11T15:32:12Z
Q39918 Prunus dulcis espècie de planta Prunus dulcis 22 2021-08-09T16:43:01Z
Q4 mort fi permanent de les funcions biològiques que defineixen un ésser viu Mort en es fr 44189 2021-08-28T10:36:07Z
Q40152 polp ordre de mol·luscs Polps en 🏅 es fr 14209 2021-09-18T19:45:10Z
Q40397 teixit organització cel·lular intermèdia entre les cèl·lules i un organisme Teixit (biologia) en es fr 2670 2021-10-08T08:24:44Z
Q40621 anquilosaure gènere de rèptils Anquilosaure en 🏅 es fr 1691 2021-09-18T21:23:14Z
Q40763 llavor menuda planta embrionària Llavor en es fr 17457 2021-09-04T08:01:27Z
Q40802 Braquiürs infraordre de crustacis Braquiürs en es fr 8172 2021-09-25T10:01:10Z
Q40821 cirurgia especialitat mèdica Cirurgia en es fr 13894 2021-09-06T20:14:34Z
Q40867 verí substància que altera les funcions normals de l'organisme quan entra en contacte amb ell, i que pot arribar a provocar lesions o fins i tot la mort Verí en es fr 2895 2021-07-29T09:59:23Z
Q40994 morsa espècie de mamífer Morsa en 🏅 es fr 🏅 8468 2021-09-19T08:55:28Z
Q41050 orangutan gènere de mamífers Orangutan en 🏅 es fr 8316 2021-10-16T16:28:14Z
Q41083 sífilis malatia de transmissió sexual Sífilis en 🏅 es fr 10438 2021-06-11T13:29:47Z
Q41112 esquizofrènia Un tipus de trastorn mental Esquizofrènia en 🏅 es 🏅 fr 11123 2021-09-29T17:27:55Z
Q41301 epiteli tipus de teixit animal Epiteli en es fr 9310 2021-10-18T10:20:16Z
Q41317 Torpediniforme ordre de peixos Torpediniformes en es fr 3090 2021-08-14T13:25:50Z
Q41482 autòpsia procediment mèdic que fa servir la dissecció per determinar la causa d'una mort Autòpsia en es fr 6785 2021-09-18T07:26:03Z
Q41500 arrel part d'una planta Arrel (botànica) en es fr 23466 2021-07-05T09:15:01Z
Q41534 midó polisacàrid de reserva alimentària predominant en les plantes Midó en es fr 12645 2021-10-17T18:46:11Z
Q41559 Pièrid família de lepidòpters ropalòcers Pièrids en es fr 2669 2021-05-15T19:36:46Z
Q41571 epilèpsia malaltia neurològica caracteritzada per la presència de convulsions Epilèpsia en 🏅 es fr 38467 2021-08-21T11:33:25Z
Q41631 musaranya família de mamífers Musaranyes en es fr 3231 2021-09-18T19:57:20Z
Q41861 hipertensió arterial malaltia crònica caracteritzada per un increment continu de la pressió sanguínia Hipertensió arterial en 🏅 es fr 7572 2021-10-04T16:20:28Z
Q41994 Flamenc gènere d'ocells Flamencs (animal) en es fr 5604 2021-10-02T06:23:58Z
Q420 biologia Ciència natural que té com a objecte d'estudi la matèria viva, el seu origen i evolució Biologia en 🏅 es fr 35271 2021-08-01T06:10:50Z
Q42046 Hiena família de mamífers carnívors Hienes en es fr 22199 2021-09-29T17:11:37Z
Q42196 balena blava mamífer marí del subordre dels misticets Rorqual blau 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 46873 2021-10-19T16:47:57Z
Q42237 Mugílid família de peixos Mugílids en es fr 16396 2021-07-23T16:16:47Z
Q42295 arbust tipologia de planta llenyosa Arbust en es fr 1592 2021-05-01T13:27:31Z
Q42339 Phaseolus vulgaris espècie de planta Phaseolus vulgaris en es fr 🏅 17258 2021-09-29T11:29:43Z
Q42395 leucòcit cèl·lula de la sang Leucòcit en es fr 2113 2020-11-29T09:59:59Z
Q42569 llama mamífer camèlic originari de l'Amèrica del Sud Llama en es fr 2312 2021-08-17T21:46:12Z
Q42604 gat siamès espècie de felí domèstic Gat siamès en es fr 10986 2021-08-27T00:42:56Z
Q42675 gat manx raça de gat Gat manx en es fr 3707 2021-08-06T18:32:06Z
Q42710 búfal aquàtic espècie de mamífers Búfal aquàtic en es fr 4439 2021-09-26T22:00:28Z
Q42844 depressió major malaltia mental que es caracteritza per un estat d'ànim invasiu i persistent Depressió clínica en 🏅 es fr 28561 2021-10-17T07:43:18Z
Q428914 fibra muscular cèl·lula fusiforme i multinuclear amb capacitat de contraure's Fibra muscular en es fr 1454 2021-04-01T09:02:16Z
Q42918 mutació canvi en la seqüència d'un nucleòtid o en l'organització de l'ADN d'un ésser viu Mutació en es fr 6365 2021-07-02T08:04:28Z
Q42982 al·lèrgia malaltia del sistema immunitari Al·lèrgia en es fr 16240 2021-10-16T06:45:08Z
Q430 dinosaure superordre de rèptils Dinosaures 🏅 en 🏅 es fr 130556 2021-10-03T19:13:21Z
Q43041 hemoglobina proteïna Hemoglobina en es fr 59932 2021-09-28T21:00:33Z
Q431 zoologia estudi del regne animal Zoologia en es fr 6131 2021-06-15T09:50:09Z
Q43177 clorofil·la compost químic Clorofil·la en es fr 10772 2021-09-25T22:28:38Z
Q43238 poàcies família de plantes Poàcies en es 🏅 fr 24033 2021-09-08T08:59:13Z
Q43365 Corvus gènere d'ocells Corvus (gènere) en es fr 5605 2021-09-03T16:43:13Z
Q434 perera gènere de plantes Pyrus en es fr 2456 2021-05-30T08:46:28Z
Q43445 femella sexe femení d'una espècie Femella en es fr 3195 2021-04-28T01:21:22Z
Q43447 Quilòpode classe d'artròpode Quilòpodes en es fr 9047 2021-08-26T18:55:17Z
Q43478 selecció natural procés pel qual una espècie s'adapta al medi ambient Selecció natural en 🏅 es fr 5321 2021-08-09T15:09:57Z
Q43489 falcó nom comú que s'aplica a la major part de les espècies del gènere Falco Falcó en es fr 4772 2021-09-18T21:37:04Z
Q43502 dodo Dido macnefico Dodo en 🏅 es fr 12274 2021-09-18T21:51:35Z
Q43624 colibrí família d'ocells Colibrís en es fr 🏅 17033 2021-09-19T09:28:28Z
Q43642 kiwi gènere d'ocells Kiwi (ocell) en es fr 5100 2021-09-19T08:44:26Z
Q43656 colesterol compost químic Colesterol en es fr 19526 2021-09-29T17:27:15Z
Q43794 Gall dindi gènere d'ocells Meleagris en es fr 2183 2021-07-13T08:01:42Z
Q43806 Invertebrat grup d'animals Invertebrats en es fr 6205 2021-06-11T06:35:15Z
Q441 botànica branca de la biologia que té per objecte l'estudi dels vegetals Botànica en 🏅 es fr 31856 2021-09-09T08:01:06Z
Q44148 mascle sexe masculí d'una espècie Mascle en es fr 1997 2020-09-06T13:55:41Z
Q44299 coiot espècie de cànid Coiot en 🏅 es fr 🏅 17262 2021-06-29T15:12:25Z
Q44448 Lleguminosa família de plantes Lleguminoses en es 🏅 fr 3164 2021-09-19T08:45:26Z
Q4468 Gòbid família de peixos Gòbids en es fr 43037 2021-07-14T11:54:22Z
Q44727 varicel·la malaltia humana Varicel·la en es fr 8094 2021-01-11T17:21:56Z
Q44789 morera gènere de plantes Morera en es fr 2174 2021-09-18T23:17:17Z
Q4504 dragó de Komodo espècie de rèptil de gran mida Dragó de Komodo 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 48524 2021-08-20T13:55:20Z
Q452969 Moa ordre d'ocells extints Moes en es fr 4417 2021-06-20T15:30:35Z
Q45556 Boid família de serps constrictores Bòids en es fr 1562 2021-09-01T19:15:48Z
Q45559 Arna geomètrida família d'insectes Geomètrids en es fr 3451 2021-06-17T03:15:34Z
Q45669 Eucalyptus gènere de plantes Eucaliptus en es fr 6718 2021-08-14T10:22:39Z
Q45757 Artocarpus heterophyllus espècie de planta Artocarpus heterophyllus en es fr 4961 2021-05-10T09:53:09Z
Q45767 competició interacció biològica Competició (biologia) en es fr 2391 2021-09-03T08:00:51Z
Q460286 Hidrofí subfamília de serps Hidrofins en 🏅 es fr 4930 2021-10-11T13:36:11Z
Q46076 llebre gènere de mamífers Llebre en es fr 3144 2021-09-19T09:21:48Z
Q4610 Decàpode ordre de crustacis Decàpodes en es fr 10258 2021-09-23T11:00:40Z
Q4620674 òrgan sexual qualsevol part anatòmica del cos que està implicada en la reproducció sexual i que constitueix el sistema reproductiu en un organisme complex Òrgan sexual en es fr 14691 2021-10-16T13:05:07Z
Q46212 porc formiguer espècie de mamífer Porc formiguer 🏅 en es fr 34538 2021-09-19T09:23:19Z
Q46299 rosàcies família de plantes Rosàcies en es fr 13300 2021-09-19T08:35:06Z
Q46360 Testudínid família de tortugues Testudínids en es fr 5187 2021-06-13T10:52:55Z
Q46452 opi droga analgèsica narcòtica d'olor característica i un sabor amargant Opi en es fr 4796 2021-06-09T09:44:28Z
Q466602 Cavall American Quarter raça de cavall American Quarter en es fr 19871 2021-08-05T12:10:26Z
Q467024 trotador americà raça de cavall Trotador americà en es fr 1374 2021-09-01T09:10:21Z
Q47041 biodiversitat diversitat biològica Biodiversitat en es fr 28934 2021-04-18T15:16:25Z
Q47051 prió psialoproteïna patogènica responsabla de causar enfecefalopaties espongiformes transmissibles Prió en 🏅 es fr 38392 2021-08-14T19:08:30Z
Q472287 respiració processos fisiològics que consumeixen oxigen i alliberen diòxid de carboni Respiració (fisiologia) en es fr 5841 2021-10-19T14:29:38Z
Q47328 Gríl·lid família d'insectes Gríl·lids en es fr 5776 2021-08-04T09:59:34Z
Q474191 dieta conjunt d'aliments consumits per un organisme Dieta en es fr 8692 2021-07-28T06:54:24Z
Q47542 Castor gènere de mamífers Castor 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 83542 2021-10-16T08:00:56Z
Q4758 Gimnofions ordre d'amfibis Gimnofions en es fr 2314 2021-06-28T06:36:10Z
Q476697 empremta genètica tècnica que s'utilitza per distingir entre els individus d'una mateixa espècies usant mostres d'ADN Empremta genètica en es fr 22073 2021-07-12T13:46:18Z
Q47715 síndrome de Down transtorn genètic causat per la presència d'una còpia extra del cromosoma 21 Síndrome de Down en 🏅 es 🏅 fr 10241 2021-09-19T18:15:50Z
Q47722 bròcoli planta comestibla de la família de les cols Bròcoli en es fr 2252 2021-10-05T10:32:24Z
Q47790 tètanus malaltia bacteriana Tètanus en es fr 9215 2021-07-29T09:00:22Z
Q47867 Armadillo Grup de mamífers proveïts de closca Armadillos en es fr 25281 2021-10-20T20:52:42Z
Q47912 càncer de pulmó conjunt de malalties resultant del creixement maligne de cèl·lules del teixit pulmonar Càncer de pulmó en 🏅 es 🏅 fr 8610 2021-07-17T09:17:08Z
Q48143 meningitis inflamació de les meninges Meningitis en 🏅 es fr 7587 2021-04-17T21:42:23Z
Q48227 aràcies família de plantes monocotiledònies Aràcies en es fr 7639 2021-05-12T16:46:30Z
Q482853 columna vertebral part de l'esquelet axial Columna vertebral en es fr 50569 2021-10-15T13:51:51Z
Q483213 sistema tegumentari òrgan extens que actua com a barrera protectora Sistema tegumentari en es fr 12742 2021-08-23T20:12:58Z
Q483921 adaptació procés evolutiu que fa encaixar els organismes en el seu ambient, trets adaptatius o l'estat al que arriba una població en evolució Adaptació en 🏅 es fr 5726 2021-08-15T12:17:11Z
Q486420 deriva genètica evolució aleatòria d'una població des del punt de vista genètic i físic Deriva genètica en 🏅 es fr 2276 2021-07-23T13:23:05Z
Q486672 tortuga gegant de les Galápagos espècie de tortuga Tortuga gegant de les Galápagos en 🏅 es fr 6759 2021-07-13T12:06:34Z
Q489798 cavall andalús raça de cavall Cavall andalús en 🏅 es 14392 2021-04-08T09:48:33Z
Q5 ésser humà primat bípede de la família dels homínids Ésser humà 🏅 en 🏅 es fr 89465 2021-10-19T18:58:00Z
Q500 llimoner arbre fruiter perenne Llimoner en es fr 33680 2021-10-06T20:11:44Z
Q503 banana fruita comestible Banana en es fr 34303 2021-10-07T09:32:50Z
Q506 flor estructura reproductiva de les plantes fanerògames Flor en es 🏅 fr 35686 2021-10-18T19:58:40Z
Q5070208 cangur nom comú de diferents espècies de marsupials Cangurs en es fr 9307 2021-04-18T15:44:50Z
Q5090 arròs cereal Arròs en es fr 40134 2021-09-26T09:22:58Z
Q5113 ocell classe d'animals vertebrats Ocells 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 141718 2021-10-03T18:35:35Z
Q5122903 cumquat espècie de planta Cumquat en es fr 6016 2021-09-19T08:36:06Z
Q514 anatomia branca de la biologia que estudia l'estructura i organització interna dels éssers vius Anatomia en 🏅 es fr 33280 2021-09-17T06:55:27Z
Q5185 Nematode fil d'animals Nematodes en es fr 80530 2021-09-18T21:50:56Z
Q5194627 Lilium gènere de plantes Lilium en es fr 6425 2021-09-18T22:37:36Z
Q51993 febre hemorràgica de l'Ebola malaltia del virus Ebola Febre hemorràgica de l'Ebola en es fr 110349 2021-09-03T08:32:18Z
Q52105 hàbitat ambient que ocupa una població biològica Hàbitat en 🏅 es fr 5115 2021-08-21T17:43:29Z
Q530397 Al·ligàtor gènere de rèptils grans Al·ligàtor en es fr 14129 2021-09-25T09:59:37Z
Q53476 lamiàcies família de plantes Lamiàcies en es fr 7557 2021-05-10T08:35:23Z
Q53636 Anur ordre d'amfibis Anurs 🏅 en 🏅 es fr 63441 2021-09-18T23:17:38Z
Q53663 Urodels ordre d'amfibis Caudats en 🏅 es fr 3732 2021-09-25T19:08:33Z
Q539690 angiologia especialitat mèdica que s'encarrega de l'estudi dels vasos sanguinis del sistema circulatori (venes i artèries) i del sistema limfàtic Angiologia en es fr 1360 2021-09-09T16:42:19Z
Q5414 gran danès raça de gos Gran danès en es fr 8364 2021-08-06T18:51:51Z
Q546583 Tèrmit insecte Tèrmits en 🏅 es fr 9021 2021-09-18T20:04:11Z
Q55805 albatros família d'aus marines Albatros en 🏅 es 🏅 fr 71915 2021-09-12T08:10:38Z
Q558363 sistema visual sistema de parts del cos responsable de la vista Sistema visual en es fr 27064 2021-06-17T13:42:22Z
Q561 Dent òrgan anatòmic Dent humana en 🏅 es fr 8860 2021-04-26T17:42:35Z
Q574491 contusió tipus d'hematoma Contusió en es fr 3637 2021-06-20T11:52:32Z
Q58 penis òrgan extern de l'aparell reproductor masculí Penis en es fr 1307 2021-07-31T07:18:17Z
Q58697 senglar espècie de mamífer Senglar en es fr 14859 2021-10-15T09:00:55Z
Q5880 vagina òrgan de l'aparell reproductor femení en els mamífers Vagina en 🏅 es fr 2517 2021-06-25T21:03:29Z
Q58903 vaca de les Highlands raça bovina Vaca de les Highlands en 🏅 es fr 6398 2021-06-21T07:58:14Z
Q58910 Vaca Frisona-Holstein Vaques domèstiques Vaca Frisona-Holstein en es fr 3923 2021-08-01T21:22:12Z
Q59099 herbívor animal que s'alimenta principalment de plantes Herbivorisme en es fr 3978 2021-10-04T15:54:43Z
Q59576 Siluriforme ordre de peixos Siluriformes en es fr 9701 2021-07-07T19:27:42Z
Q59577 Pleuronectiforme ordre de peixos Pleuronectiformes en es fr 4025 2021-09-01T19:27:27Z
Q5982337 còlon part de l'aparell digestiu Còlon en es fr 10316 2021-08-26T15:28:31Z
Q59882 Crisantem gènere de plantes Crisantem en es fr 11742 2021-10-16T17:57:20Z
Q59905 Papiliònid família de lepidòpters que són papallones grosses i acolorides Papiliònids en es fr 4169 2021-06-18T08:07:54Z
Q60205 Tarser gènere de mamífers Tarsius en es fr 1646 2021-09-01T19:25:37Z
Q6120 eriçó subfamília de petits mamífers coberts de pues Eriçons en es fr 9971 2021-09-01T19:15:27Z
Q614304 farmàcia ciència i pràctica de la preparació, conservació, presentació i dispensació de medicaments Farmàcia en es fr 42075 2021-04-27T14:43:39Z
Q61476 àcid gras biomolècula lipídica Àcid gras en es fr 10451 2021-09-03T21:55:36Z
Q620656 Appaloosa raça de cavalls Appaloosa en 🏅 es fr 19446 2021-08-21T06:44:28Z
Q635926 trotador anglès raça de cavall Trotador anglès en es fr 1344 2021-09-01T19:37:52Z
Q6408 Rànid família de granotes Rànids en es fr 5649 2021-05-11T11:56:17Z
Q645858 complement dietètic producte que proporciona una font adicional de nutrients Complement dietètic en es fr 4539 2021-03-31T08:57:55Z
Q647173 esporòfit fase diploide multicel·lular que passa en les plantes i en algunes algues Esporòfit en es fr 1477 2021-07-31T20:27:12Z
Q6473911 herpes simple malaltia viral Herpes simple en 🏅 es fr 6291 2021-08-13T22:01:04Z
Q6481228 Ftiràpter ordre d'insectes Ftiràpters en 🏅 es fr 3387 2021-08-21T15:00:34Z
Q6495741 Rajada superordre de peixos cartilaginosos Batoïdeus en es fr 5577 2021-10-19T11:11:01Z
Q6500773 metge de capçalera tipus d'exercici de la medicina, l'atenció primària, que esta instal·lada tant en el medi rural com en l'urbà Metge de capçalera en es 7129 2021-07-27T18:42:08Z
Q652744 febre aftosa humana malaltia humana Febre aftosa humana en es fr 6984 2021-07-20T08:06:13Z
Q653 chihuahua raça de gos originària de Mèxic Chihuahua (gos) en es fr 12178 2021-09-18T08:10:27Z
Q6573 Hàmster subfamília de rosegadors Cricetins en es fr 3722 2021-07-23T11:41:03Z
Q662860 fumar pràctica en què es crema una substància i es respira el fum resultant per ser tastat i absorbit al torrent sanguini Fumar en es fr 29371 2021-10-16T08:54:19Z
Q677014 linx gènere de mamífers Linx en es fr 🏅 5454 2021-09-05T16:21:27Z
Q68833 fractura trencament d'un os Fractura (medicina) en es fr 30989 2021-10-05T18:59:44Z
Q68854 picada de serp malaltia causada per la mossegada d'una serp Picada de serp en es fr 8752 2021-10-16T11:27:36Z
Q7060553 sistema muscular conjunt de músculs que mantenen la postura i efectuen moviments corporals Sistema muscular en es fr 11177 2021-04-04T20:29:35Z
Q70702 alcaloide compost orgànic nitrogenat d'origen natural Alcaloide en es fr 18989 2021-09-04T11:24:34Z
Q712378 òrgan col·lecció de teixits units com una unitat estructural que compleix una funció comuna Òrgan (anatomia) en es fr 2508 2021-07-29T13:35:48Z
Q713102 pelvis regió anatòmica Pelvis en es fr 2359 2021-08-20T13:35:05Z
Q7150 ecologia estudi científic de les distribucions, l'abundància i les relacions dels organismes i les seves interaccions amb el medi ambient Ecologia en 🏅 es fr 91680 2021-10-07T10:04:30Z
Q71516 dromedari gran ungulat nadiu del nord d'Àfrica i de l'oest d'Àsia i el més conegut dels camèlids Dromedari en 🏅 es fr 4611 2021-09-18T19:46:11Z
Q7162 genètica estudi de la transmissió de l'herència biològica Genètica 🏅 en 🏅 es fr 77848 2021-10-03T12:15:17Z
Q7175 micologia branca de la biologia que estudia els fongs Micologia en es fr 6045 2021-09-01T19:06:41Z
Q718113 pèrdua de pes reducció de la massa corporal d'un individu Pèrdua de pes en es fr 1342 2021-08-31T19:40:28Z
Q7187 gen seqüència lineal de nucleòtids d'ADN o ARN que és essencial per a una funció específica Gen en 🏅 es fr 27570 2021-10-16T09:00:36Z
Q7193 microbiologia branca de la biologia encarregada de l'estudi dels microorganismes Microbiologia en es fr 4297 2021-09-07T15:52:10Z
Q719444 punció lumbar punció espinal Punció lumbar en es fr 3024 2021-06-05T14:39:30Z
Q720026 lesió cerebral destrucció o degeneració de les cèl·lules cerebrals Lesió cerebral en es fr 9337 2021-06-28T16:11:06Z
Q7202 biologia molecular branca de la biologia que estudia els processos biològics des d'un punt de vista molecular Biologia molecular en es fr 18655 2021-06-04T10:05:12Z
Q7205 paleontologia ciència que estudia el passat de la vida sobre la Terra a través dels fòssils Paleontologia en 🏅 es 🏅 fr 36582 2021-10-18T06:41:08Z
Q7218 toxicologia branca de la biologia, de la química i de la medicina Toxicologia en es fr 3705 2021-09-29T17:26:15Z
Q7224565 rave espècie de planta Rave en 🏅 es fr 5120 2021-10-08T08:03:39Z
Q7239 organisme ens capaç de dur a terme funcions bàsiques de la vida Organisme en es fr 31406 2021-10-17T09:30:10Z
Q725951 alternança de generacions estratègia reproductòria Alternança de generacions en es fr 2985 2021-06-25T15:58:39Z
Q726 cavall mamífer ungulat Cavall en 🏅 es fr 40377 2021-10-19T14:02:35Z
Q727919 Tetigònids família d'insectes Tetigònids en es fr 2963 2021-07-25T18:16:03Z
Q729 animal rang taxonòmic corresponent al regne Animals en 🏅 es fr 34061 2021-09-30T14:08:08Z
Q7362 orella òrgan de l'equilibri i l'oïda Orella en 🏅 es fr 34608 2021-09-04T21:01:43Z
Q7363 nas protuberància que forma part del sistema respiratori en els vertebrats i que és l'òrgan de l'olfacte Nas en es fr 29688 2021-10-06T06:46:42Z
Q7364 ull òrgan que detecta la llum i la converteix en impulsos electroquímics a les neurones Ull en es fr 34463 2021-07-15T21:55:52Z
Q7365 múscul teixit contràctil del cos d'alguns animals Múscul en es fr 31613 2021-10-16T17:14:16Z
Q7367 culícids família de dípters Culícids en es fr 31938 2021-10-14T23:24:00Z
Q7368 ovella animal domèstic Ovella 🏅 en 🏅 es fr 112162 2021-09-19T08:34:08Z
Q737173 Hereford raça bovina Hereford (raça) en es fr 5434 2021-06-17T14:29:45Z
Q7372 tauró superordre de peixos Taurons en 🏅 es fr 31489 2021-10-05T22:36:08Z
Q7375 Camell gènere de mamífers Camell en es fr 34889 2021-10-11T14:48:24Z
Q7377 mamífers classe de vertebrats caracteritzats pel seu pelatge i per alimentar les cries amb llet Mamífers 🏅 en 🏅 es fr 97444 2021-10-13T06:42:25Z
Q7380 primat ordre de mamífers al qual pertanyen l'ésser humà i els seus parents més pròxims Primats 🏅 en 🏅 es fr 94204 2021-09-18T19:44:42Z
Q7386 formiga insecte de la família Formicidae Formigues 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 95375 2021-10-02T09:26:07Z
Q7391 antòfil clade d'insectes himenòpters Antòfils en 🏅 es fr 37436 2021-09-18T19:47:21Z
Q7415384 curculiònids família d'insectes Curculiònids en es fr 3860 2021-05-20T08:01:27Z
Q7430 àcid desoxiribonucleic àcid nucleic que conté informació genètica Àcid desoxiribonucleic 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 81330 2021-10-17T09:29:35Z
Q7432 espècie categoria taxonòmica i una de les unitats bàsiques de classificació biològica Espècie en 🏅 es fr 33298 2021-09-01T19:04:01Z
Q74363 Cavall marí gènere de peixos Cavall marí en es fr 9455 2021-05-23T20:45:12Z
Q7537 coliflor varietat dins del grup botrytis de la col Brassica oleracea Coliflor en es fr 2568 2021-09-03T16:39:43Z
Q7540 alberginiera espècie de planta Alberginiera en es fr 6742 2021-05-10T08:27:23Z
Q7556 Anàtid família d'ocells Anàtids en es fr 7857 2021-09-19T11:08:07Z
Q756 planta organismes multicel·lulars autòtrofs (productors primaris) Plantes en es fr 35918 2021-10-18T13:00:58Z
Q75713 Mixinoïdeu classe de peixos Mixines en es fr 12726 2021-10-16T17:15:16Z
Q7609 Nyu gènere de mamífers Nyu en 🏅 es fr 2020 2021-09-18T19:41:01Z
Q76098 Ctenopharyngodon idella espècie de peix Ctenopharyngodon idella en es fr 14162 2021-10-11T19:58:14Z
Q76280 Tinca tinca espècie de peix Tenca en es fr 5183 2021-10-08T08:07:40Z
Q764 fong regne d'organismes de cèl·lules eucariotes Fongs en 🏅 es fr 33584 2021-09-19T08:32:46Z
Q767485 insuficiència respiratòria intercanvi inadequat de gas en el sistema respiratori Insuficiència respiratòria en es fr 1463 2020-04-09T19:32:41Z
Q771035 medicina tradicional conjunt de pràctiques mèdiques que formen part de les tradicions populars i del folklore Medicina tradicional en es fr 5392 2021-06-19T13:37:46Z
Q774306 cirurgià metge especialista en cirurgia Cirurgià en es fr 10138 2021-10-16T07:43:43Z
Q77604 radiologia especialitat mèdica Radiologia en es fr 3450 2020-10-04T19:28:45Z
Q780 gall ocell domèstic, mascle de la gallina Gall en es fr 35995 2021-08-17T21:45:13Z
Q7867 psiquiatria especialitat mèdica dedicada a l'estudi de la salut mental Psiquiatria en es fr 8463 2021-10-07T07:49:29Z
Q7868 cèl·lula unitat bàsica estructural i funcional de tots els organismes vius coneguts Cèl·lula 🏅 en es 🏅 fr 71238 2021-09-19T18:48:41Z
Q787 Sus scrofa domesticus subespècie de mamífer Porc en es fr 39245 2021-10-18T14:35:13Z
Q7873 sang teixit fluïd que circula per capilars, venes i artèries de tots els vertebrats Sang en es fr 32416 2021-10-19T20:55:10Z
Q7881 esquelet carcassa rígida que proporciona la protecció i l'estructura en molts tipus d'animals Esquelet en es fr 33894 2021-09-04T08:44:47Z
Q7886 pulmó òrgan essencial de l'aparell respiratori en la majoria d'animals que respiren Pulmó en 🏅 es fr 30909 2021-08-11T12:05:45Z
Q7891 sistema respiratori sistema biològic de qualsevol organisme que està implicat en l'acte de la respiració Sistema respiratori en es fr 36126 2021-09-28T21:04:45Z
Q7895 sistema reproductor conjunt d'òrgans el funcionament dels quals està relacionat amb la reproducció sexual Sistema reproductor en es fr 36303 2021-08-14T12:32:54Z
Q796207 examen ocular diagnòstic mèdic Examen oftalmològic en es 3697 2021-09-18T09:23:01Z
Q796482 Epidermis teixit protector viu que recobreix la superfície de tota la planta Epidermis (botànica) en es fr 1633 2021-05-01T01:13:19Z
Q79785 electrocardiograma Representació gràfica de l'activitat elèctrica del cor. Electrocardiograma en es fr 8476 2021-09-29T21:53:04Z
Q79793 xarampió malaltia molt contagiosa que afecta sobretot els infants Xarampió en es fr 22322 2021-10-17T08:42:01Z
Q79794 cérvol comú espècie de mamífer Cérvol comú en es fr 4491 2021-05-10T15:27:22Z
Q79803 conill porquí espècie de mamífer Conill porquí en 🏅 es fr 6886 2021-09-21T21:53:32Z
Q79817 cànnabis gènere de plantes Cànnabis en es fr 24994 2021-09-19T19:31:25Z
Q79932 pol·len element fecundador mascle en els vegetals superiors i correspon a una micròspora Pol·len en es fr 4615 2021-09-01T19:06:01Z
Q80005 falguera Grup de plantes Falgueres en es fr 6370 2021-09-18T19:53:30Z
Q80015 obstetrícia i ginecologia especialitat mèdica Obstetrícia i ginecologia en es fr 2672 2021-10-16T11:09:00Z
Q80066 Anisòpter subordre d'insectes Anisòpters en 🏅 es fr 1825 2021-09-18T19:59:50Z
Q80174 ximpanzé gènere de mamífers Ximpanzé en es fr 27487 2021-10-18T09:15:30Z
Q80294 cel·lulosa compost químic Cel·lulosa en es fr 8510 2021-09-03T19:24:28Z
Q80378 tauró balena espècie de tauró filtrador Tauró balena en 🏅 es 🏅 fr 🏅 10610 2021-07-28T19:50:43Z
Q8047 enzim molècula de naturales proteica que catalitza reaccions químiques Enzim 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 77820 2021-09-30T15:22:21Z
Q80479 Mangosta família de petits mamífers carnívors Mangostes en es fr 14675 2021-10-16T18:24:57Z
Q80531 ocra espècie de planta medicinal Ocra en es fr 3690 2021-09-03T16:41:43Z
Q8054 proteïna biomolècules fetes d'aminoàcids arranjats en una cadena lineal Proteïna en 🏅 es fr 43653 2021-10-17T14:48:50Z
Q8066 aminoàcid molècula orgànica Aminoàcid en 🏅 es fr 66275 2021-09-23T12:14:35Z
Q808 virus agent infecciós submicroscòpic que només es pot replicar a l'interior de les cèl·lules d'un organisme hoste Virus 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 108712 2021-09-18T19:43:51Z
Q81 pastanaga hortalissa d'arrel conreada dins la família Brassicaceae Pastanaga en es fr 23523 2021-10-17T09:20:02Z
Q81025 ploma estructura de cobertura corporal de les aus Ploma en es fr 🏅 2425 2021-01-01T12:17:53Z
Q81058 homeopatia sistema de medicina alternativa considerat una pseudoteràpia basada en una pseudociència Homeopatia 🏅 en 🏅 es fr 194709 2021-08-25T17:23:34Z
Q81091 bisó europeu espècie de mamífers Bisó europeu en es fr 7554 2021-06-25T17:37:42Z
Q81110 carpa espècie de peix Carpa (peix) en es fr 5279 2021-09-18T23:10:07Z
Q81214 catxalot espècie de mamífer marí Catxalot en 🏅 es 🏅 fr 🏅 20809 2021-09-18T19:34:00Z
Q81513 cítric gènere de plantes Cítric en es fr 5647 2021-09-18T19:49:20Z
Q81900 calamar ordre de moluscs Tèutides en 🏅 es fr 🏅 1357 2021-09-02T07:26:37Z
Q81938 dolor experiència sensorial i emocional desagradable Dolor en es fr 16482 2021-09-09T18:31:06Z
Q821413 sistema auditiu sistema sensorial Sistema auditiu en es fr 6130 2021-09-23T14:29:09Z
Q82265 Estrepsirrins subordre de primats Estrepsirrins en 🏅 es fr 2105 2021-09-19T09:16:47Z
Q82562 Oca tribu d'ocells Anserinis en fr 1386 2021-05-15T20:02:36Z
Q82642 pressió sanguínia pressió que exerceix la sang en circulació sobre les parets dels vasos sanguinis Pressió sanguínia en es 3794 2021-10-18T16:53:26Z
Q82728 bisó americà espècie de mamífers Bisó americà en es fr 2912 2021-05-11T18:27:18Z
Q8277 esclerosi múltiple malaltia desmielinitzant en què el sistema immunitari propi actua contra la mielina Esclerosi múltiple en 🏅 es fr 17566 2021-08-23T19:32:38Z
Q830 bou mamífers quadrúpede remugant Bou en es fr 🏅 32889 2021-10-18T09:26:06Z
Q83030 demència transtorn cerebral que causa canvis en la personalitat i afecta la memòria, el raonament i la funció social Demència en es fr 23537 2021-10-15T05:53:07Z
Q83042 neurologia especialitat mèdica que tracta els trastorns del sistema nerviós Neurologia en es fr 2637 2021-10-12T05:24:17Z
Q83093 bolet cos fructífer d'un conjunt de fongs pluricel·lulars Bolet en es fr 16556 2021-10-16T20:00:50Z
Q83124 Tapioca espècie de planta Mandioca en es fr 3508 2021-08-12T06:05:14Z
Q8314 Cucurbitàcies família de plantes Cucurbitàcies en es fr 7245 2021-05-10T09:21:17Z
Q83193 enciam Espècie de planta herbàcia Enciam 🏅 en 🏅 es fr 48670 2021-09-30T14:57:10Z
Q83244 Mofeta família de mamífers i carnívors Mofetes en es fr 4161 2021-05-11T09:22:32Z
Q8331 guineu mamífer carnívor de la família dels canidae Guineu en es fr 5052 2021-08-06T19:01:02Z
Q83319 febre tifoide malaltia infecciosa Febre tifoide en es fr 16022 2021-10-16T20:00:58Z
Q83500 intel·ligència facultat mental Intel·ligència en es fr 21712 2021-10-04T21:39:23Z
Q835153 exploració física conjunt de maniobres que realitza un metge per obtenir informació sobre l'estat de salut d'una persona Exploració física en es fr 8174 2021-08-21T12:37:56Z
Q8386 droga substància química que té un efecte en el cos Droga en es fr 51804 2021-09-29T07:31:32Z
Q83864 Cicle sexual femení tipus de cicle d'ovulació Cicle menstrual en 🏅 es fr 4570 2021-07-16T08:04:58Z
Q83902 Celífer subordre d'insectes Celífers en es fr 5429 2021-10-16T19:30:07Z
Q842424 anàlisi d'orina sèrie d'exàmens efectuats sobre l'orina com a mètode de diagnòstic mèdic Anàlisi d'orina en es fr 2188 2021-06-12T19:53:36Z
Q842811 dietista expert en nutrició humana Dietista en es fr 19540 2021-07-18T13:36:16Z
Q844058 Clydesdale raça de cavall Clydesdale en 🏅 es fr 🏅 20487 2021-10-16T07:47:24Z
Q848390 canal radicular part buida de l’arrel d’una dent que conté el nervi i els vasos sanguinis Canal radicular en es fr 1334 2021-10-16T07:27:54Z
Q852186 enverinament per bolets efectes nocius de la ingesta de substàncies tòxiques presents en els bolets Intoxicació per bolets en es fr 11671 2021-08-05T15:23:19Z
Q86 cefalàlgia condició de dolor lleu a sever al cap Cefalàlgia en es fr 29358 2021-09-06T15:46:08Z
Q873072 clítoris òrgan sexual femení Clítoris en 🏅 es fr 8445 2021-10-16T07:47:54Z
Q875769 Estèrnid família d'aus marines Estèrnids en 🏅 es fr 6980 2021-09-12T10:14:43Z
Q886837 anàlisi de sang anàlisi de laboratori realitzat sobre una mostra de sang Anàlisi de sang en es fr 2725 2021-07-24T19:15:20Z
Q89 poma fruit del tipus pom de la pomera Poma en 🏅 es fr 35855 2021-10-20T20:44:48Z
Q897314 Brahman raça de bestiar Brahman (raça bovina) en es fr 8542 2021-10-16T07:19:54Z
Q907359 restauració dental tractaments per restablir la funció, la integritat i la morfologia de les dents Restauració dental en es fr 29667 2021-08-07T09:14:13Z
Q9103 pits regió ventral superior del tronc d'un animal Mamella en es 🏅 fr 31047 2021-07-04T13:00:38Z
Q910979 Pigment biològic substància produïda per organismes vius que té un color resultat de l'absorció selectiva de color Pigment biològic en es fr 4399 2021-06-20T02:07:53Z
Q9147 Pingüí grup d'espècies d'ocells no voladors Pingüins en es fr 4594 2021-09-18T19:37:40Z
Q93208 emú espècie d'au Emú comú en 🏅 es fr 🏅 8493 2021-09-18T23:08:18Z
Q9324400 Musaranyes elefant família de mamífers Musaranyes elefant en fr 3062 2021-09-18T19:54:00Z
Q9368 fetge òrgan vital Fetge en es fr 76440 2021-09-28T21:02:11Z
Q9377 ronyó òrgan excretor dels vertebrats Ronyó en es fr 49943 2021-08-29T07:33:06Z
Q9382 bufeta urinària òrgan buit múscul-membranós que forma part del tracte urinari Bufeta urinària en es fr 5248 2021-06-08T20:55:28Z
Q9384 testicle gònada masculina Testicle en es fr 5392 2021-06-28T03:55:34Z
Q9394 conill grup de mamífers de la família dels lepòrids Conill en es fr 13483 2021-10-19T13:31:41Z
Q940337 xinxa domèstica espècie d'insecte Xinxa domèstica en es fr 6317 2021-09-12T08:18:12Z
Q9404 sistema nerviós xarxa neuronal de cèl·lules Sistema nerviós en es fr 43342 2021-09-30T06:42:24Z
Q942976 Frotis de Papanicolau Citologia per a detectar possibles càncers Frotis de Papanicolau en es fr 4847 2021-02-23T21:24:45Z
Q9458574 Vespa diverses espècies d'insectes himenòpters del subordre dels apòcrits Vespes en 🏅 es fr 4098 2021-01-01T19:00:38Z
Q9482 Esciúrids família de rosegadors Esciúrids en es fr 19586 2021-08-20T14:01:00Z
Q9530 respiració Procés pel qual s'incorpora oxigen i s'elimina diòxid de carboni en un ésser viu Respiració en es fr 29063 2021-10-19T14:29:28Z
Q9609 vena vas sanguini que porta la sang cap al cor Vena en es fr 5272 2021-09-28T21:40:14Z
Q9618 pàncrees l'òrgan que produeix insulina Pàncrees en 🏅 es fr 7306 2021-10-19T09:01:37Z
Q9620 nervi estructura en forma de cordó constituïda principalment per axons i les cèl·lules glials Nervi en es fr 213224 2021-10-18T20:47:49Z
Q9631 ovari part interna dels organismes sexuals femenins tant en animals com en els vegetals Ovari en es fr 8381 2021-09-29T17:26:55Z
Q9635 boca part del tracte digestiu Boca en es fr 4572 2020-06-17T12:41:50Z
Q9644 articulació lloc en què dos o més ossos entren en contacte Articulació (anatomia) en es fr 9009 2021-02-26T15:16:18Z
Q9645 tors tòrax humà Tòrax en es fr 2439 2021-08-22T14:43:41Z
Q9649 aparell digestiu sistema d'òrgans que transforma els aliments Aparell digestiu en es fr 35061 2021-09-28T14:20:06Z
Q9655 artèria Tipus de vas sanguini Artèria en es fr 9942 2021-09-20T18:12:15Z
Q968604 teixit vegetal teixit de les plantes Teixit vegetal en es 16921 2021-03-23T09:25:46Z
Q971343 microquiròpters subordre de mamífers Microquiròpters en es fr 7102 2021-05-13T12:09:44Z
Q9715 esperma fluid orgànic masculí que habitualment conté espermatozoides Esperma en es fr 15062 2021-08-09T09:15:53Z
Q974135 quimioteràpia teràpia contra el càncer o altres infeccions Quimioteràpia en es fr 15160 2021-08-20T13:17:45Z
Q975872 ericàcies família de plantes Ericàcies en es fr 4978 2021-09-19T09:46:09Z