Viquiprojecte:Concursos/Els 10.000/Llista/Biologia

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Wikidata Etiqueta WD Desc WD Article InterWiki Octets Canvi
Q100196 Arqueòpterix gènere d'arcosaures extints Arqueòpterix en 🏅 es 🏅 fr 🏅 16867 2021-04-24T18:05:26Z
Q101065 pubertat Pubertat en es fr 17563 2021-03-27T14:52:54Z
Q101711 muguet espècie de planta Muguet en es fr 2595 2021-04-08T09:03:02Z
Q101896 gonorrea Gonocòccia en es fr 13225 2020-08-18T15:36:07Z
Q101929 immunologia estudi del sistema immunitari biològic Immunologia 🏅 en es fr 39101 2021-05-02T12:21:41Z
Q101991 inflamació Inflamació en es fr 23090 2021-04-14T08:50:32Z
Q101998 bioma unitat de classificació dels paisatges de la bioesfera Bioma en es fr 3068 2021-03-31T12:19:12Z
Q102470 Hominoïdeus Hominoïdeus en es fr 3598 2021-04-18T21:38:24Z
Q1029907 estómac Estómac en es fr 10684 2021-01-03T12:17:02Z
Q103177 síndrome respiratòria aguda greu article de llista de Wikimedia Síndrome respiratòria aguda greu en es fr 64598 2021-04-15T09:26:34Z
Q103191 homeòstasi tendència a mantenir l'equilibri i l'estabilitat interns en els diferents sistemes biològics Homeòstasi en es fr 7072 2021-05-01T19:09:44Z
Q10379 cardiologia Cardiologia en es fr 2950 2021-02-26T16:39:23Z
Q1038113 Nefròpid Nefròpids en es fr 1692 2021-04-13T06:40:34Z
Q103824 hematologia Hematologia en es fr 3908 2020-09-28T09:34:49Z
Q10384 geriatria Geriatria en es fr 2932 2021-04-29T14:04:33Z
Q104825 Tàlpid Família de Mamífers Tàlpids en es fr 2707 2021-04-26T14:32:50Z
Q1048687 múscul esquelètic Múscul esquelètic en es fr 1909 2020-08-02T13:08:43Z
Q105146 Hexàpode Hexàpodes en es fr 7598 2021-01-04T16:45:57Z
Q105186 farmacèutic professió sanitària Farmacèutic en es fr 8752 2021-04-27T14:41:26Z
Q105196 trasplantament trasplantament d'òrgans Trasplantament en es fr 10384 2021-04-02T03:12:56Z
Q1053008 nivell tròfic Nivell tròfic en es fr 31 2017-11-07T05:23:08Z
Q1054094 sistema olfactiu Sistema olfactori en es fr 1703 2021-05-01T08:17:33Z
Q1056194 cèl·lula vegetal Cèl·lula vegetal en es fr 3841 2021-02-10T14:02:29Z
Q105650 urologia Urologia i andrologia en es fr 1642 2020-09-04T01:16:34Z
Q105688 hipòxia Hipòxia en es fr 2094 2020-12-27T11:13:37Z
Q1057 metabolisme conjunt de reaccions bioquímiques i processos fisicoquímics que passen en una cèl·lula o un organisme Metabolisme 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 96375 2021-03-31T08:30:54Z
Q1059 sistema immunitari Sistema immunitari 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 90332 2021-05-01T08:16:33Z
Q1063 evolució Evolució 🏅 en 🏅 es fr 126618 2021-03-31T08:28:34Z
Q1066907 Longevitat més llarg que la vida útil típica, especialment en humans en es fr
Q1072 cor òrgan central de l'aparell circulatori Cor en 🏅 es fr 123094 2021-05-07T08:12:21Z
Q1073 cervell òrgan del sistema nerviós Cervell en 🏅 es fr 33117 2021-04-26T19:15:08Z
Q10737 suïcidi acte de treure's la pròpia vida Suïcidi en 🏅 es fr 39660 2021-04-15T08:30:12Z
Q1074 pell òrgan dels animals que actua com a barrera protectora i aïlla l'organisme del medi que l'envolta Pell en es fr 68352 2021-04-24T15:31:13Z
Q10798 Sus gènere de mamífers Sus en es fr 10739 2021-03-31T13:26:22Z
Q10811 rèptil vertebrats amniotes de sang freda que tenen la pell coberta per escates o closques Rèptils en es fr 🏅 53592 2021-04-24T17:31:46Z
Q108235 Liró Lirons en es fr 4752 2021-04-08T15:16:46Z
Q10850 rosegador ordre de mamífers Rosegadors 🏅 en 🏅 es fr 68037 2021-04-24T15:25:31Z
Q10856 Colúmbid Colúmbids en 🏅 es fr 31885 2021-04-18T16:21:54Z
Q10867 marsopa cetaci petit de la família Phocoenidae Marsopes en 🏅 es fr 4316 2020-07-28T12:57:14Z
Q10872 Arqueobacteri grup de microorganismes unicel·lulars procariots Arqueobacteris 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 97466 2021-05-01T20:39:23Z
Q10874 ceguesa Ceguesa en es fr 37414 2021-02-28T01:34:21Z
Q10876 bacteris microorganismes Bacteris 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 112035 2021-04-18T15:03:37Z
Q10884 arbre Planta capaç de créixer a més de cinc metres d'altura Arbre en 🏅 es fr 32861 2021-04-19T17:10:38Z
Q10892 protist grup d'organismes eucariotes que inclou els protozous i les algues Protists en es fr 32383 2021-04-19T09:27:11Z
Q10908 Amfibi classe de vertebrats Amfibis 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 77677 2021-05-07T18:50:53Z
Q10915 cordat fílum d'animals Cordats en es fr 31978 2021-04-18T16:26:53Z
Q10978 raïm fruit de la vinya Raïm en es fr 37359 2021-04-23T18:48:49Z
Q10998 patatera Patatera en es 🏅 fr 53023 2021-05-05T08:43:12Z
Q11002 sucre substància dolça, cristal·litzable, que es troba en el suc d’un gran nombre de plantes Sucre en 🏅 es fr 55402 2021-04-15T07:05:20Z
Q11006 soia espècie de planta Soia en es fr 30804 2021-04-19T10:25:35Z
Q11053 àcid ribonucleic Àcid ribonucleic en 🏅 es fr 🏅 37179 2021-04-04T08:25:02Z
Q11068 sistema circulatori sistema encarregat de transportar la sang des del cor fins a totes les diferents parts del cos Sistema circulatori en es fr 29589 2021-05-06T20:17:25Z
Q11078 sistema endocrí Conjunt de glàndules d'un organisme que secreten hormones al sistema circulatori per afectar la funció d'òrgans distants. Sistema endocrí en es fr 58756 2021-04-19T13:51:01Z
Q11081 malaltia d'Alzheimer malaltia neurodegenerativa progressiva caracteritzada per pèrdua de memòria Malaltia d'Alzheimer en 🏅 es 🏅 fr 125394 2021-04-01T20:06:20Z
Q11083 intestí gros darrer tram de l'aparell digestiu en els vertebrats Intestí gros en es fr 47582 2021-04-23T10:35:07Z
Q11085 malaltia de Parkinson malaltia neurodegenerativa d'origen desconegut que sol aparèixer en persones d'edat avançada Malaltia de Parkinson en es fr 6348 2021-04-05T15:17:50Z
Q11090 intestí prim Intestí prim en es fr 36766 2021-05-02T20:39:38Z
Q11101 sistema sensorial Sistema sensorial en es fr 33174 2021-01-13T20:42:10Z
Q11190 medicina camp d'estudi per diagnosticar, tractar i prevenir la malaltia Medicina en es fr 34129 2021-03-21T15:44:39Z
Q11358 glúcid biomolècula composta per carboni, hidrogen i oxigen Glúcid en es fr 40799 2021-04-29T22:16:51Z
Q11364 hormona Hormona en es fr 36563 2021-05-01T20:24:24Z
Q11367 lípid molècules orgàniques hidròfobes i solubles en dissolvents orgànics Lípid en 🏅 es fr 50003 2021-03-31T07:51:44Z
Q11394 en perill categoria de conservació de la UICN En perill en es fr 29577 2021-04-18T11:01:52Z
Q11398 classificació científica mètode per agrupar i categoritzar les espècies vivents Classificació científica en es fr 33196 2021-03-19T09:36:37Z
Q1142055 antiretroviral Antiretroviral en es fr 8755 2021-04-08T19:21:07Z
Q1146493 Cutícula (botànica) Capa exterior protectora de vegetals Cutícula en es fr 6260 2021-01-06T09:35:50Z
Q1147588 sistema gustatiu en
Q11575 dacsa gramínia de grans grocs i vermellosos provinent de Mesoamèrica Dacsa en es fr 38196 2021-05-03T16:40:03Z
Q11577 ordi espècie de planta Ordi en es fr 34548 2021-03-31T07:59:13Z
Q11788 ós Óssos en 🏅 es fr 12980 2021-04-06T10:16:14Z
Q11946202 papallona insecte que pertany a l'ordre dels lepidòpters Papallona en 🏅 es fr 28169 2021-04-19T08:20:25Z
Q11978 digestió Digestió en es fr 41643 2021-05-03T17:29:55Z
Q11982 fotosíntesi procés químic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics, Fotosíntesi en es fr 50822 2021-05-07T08:15:11Z
Q11990 reproducció procés biològic que permet la creació de nous organismes Reproducció en es fr 33815 2021-04-23T21:52:07Z
Q11995 embaràs Embaràs en es fr 83249 2021-05-04T08:36:25Z
Q12004 Quercus gènere d'arbres Quercus en es fr 12546 2021-04-17T22:44:06Z
Q120043 tortuga llaüt Tortuga llaüt en es fr 🏅 22841 2021-04-26T13:41:30Z
Q12024 Pinus gènere de plantes coníferes Pi (arbre) en es fr 9840 2021-04-13T07:01:01Z
Q12029 addicció Addicció en es fr 38317 2021-03-31T07:43:46Z
Q120569 gastroenterologia Gastroenterologia en es fr 1951 2020-11-02T21:47:16Z
Q12078 càncer malaltia de creixement cel·lular no controlat, no regulat i anormal Càncer en es fr 49099 2021-05-06T11:42:39Z
Q12090 còlera infecció bacteriana intestinal Còlera en es fr 42462 2021-02-18T05:51:23Z
Q12099 sègol espècie de planta Sègol en es fr 32547 2021-04-22T16:10:27Z
Q12104 civada espècie de planta Civada en es fr 32823 2021-04-26T19:16:36Z
Q12111 sorgo gènere de plantes Sorgo en es fr 33344 2021-03-31T03:51:32Z
Q121176 infermeria Infermeria en es fr 10393 2021-04-19T01:24:21Z
Q121221 periquito ocell Periquito comú en es fr 8061 2020-12-30T15:08:33Z
Q12125 refredat afecció catarral de les vies respiratòries altes Refredat en 🏅 es fr 30492 2021-04-23T19:59:22Z
Q12128 odontologia Odontologia en es fr 46105 2021-04-30T07:31:43Z
Q12131 discapacitat Discapacitat en es fr 40175 2021-04-14T12:33:21Z
Q12133 sordesa dificultat o impossibilitat d'utilitzar el sentit auditiu Sordesa en es fr 40851 2021-05-07T14:11:59Z
Q12135 trastorn mental patró conductual o mental que provoca angoixa significativa o deteriorament del funcionament personal Malaltia mental en es fr 39490 2021-03-24T03:33:55Z
Q12136 malaltia Malaltia en es fr 31782 2021-03-10T08:14:05Z
Q12140 medicament Medicament en es fr 33232 2021-03-21T15:44:07Z
Q12147 salut Salut en es fr 32078 2021-04-25T09:54:27Z
Q12152 infart de miocardi Infart de miocardi en 🏅 es 🏅 fr 42845 2021-03-13T16:26:41Z
Q12156 malària Malària en 🏅 es fr 35826 2021-04-24T09:45:14Z
Q12167 malnutrició Malnutrició en es fr 38004 2021-03-20T11:40:06Z
Q12171 menstruació fenomen fisiològic de les mamíferes consistent a expulsar els òvuls no fertilitzats a la fi de cada cicle Menstruació en es fr 35517 2021-04-26T21:01:18Z
Q12174 obesitat Obesitat en 🏅 es fr 66828 2021-05-03T14:58:39Z
Q12184 pandèmia Pandèmia en es fr 61686 2021-04-22T18:43:48Z
Q12187 antibiòtic substància que frena o bloca infeccions bacterials Antibiòtic en es 🏅 fr 34734 2021-03-31T08:24:44Z
Q12190 penicil·lina Penicil·lina 🏅 en es 🏅 fr 98090 2021-03-31T08:27:04Z
Q12192 pneumònia trastorn inflamatori del pulmó Pneumònia 🏅 en 🏅 es fr 59181 2021-03-19T08:15:22Z
Q12195 poliomielitis Poliomielitis en 🏅 es fr 33916 2021-04-12T12:16:39Z
Q12198 malaltia de transmissió sexual Malaltia de transmissió sexual en es fr 45335 2021-04-12T13:11:51Z
Q12199 sida Infecció pel VIH i sida en 🏅 es fr 46453 2021-05-02T15:28:49Z
Q12202 accident vascular cerebral episodi agut d'afectació de la circulació cerebral Accident vascular cerebral en es fr 37748 2021-04-27T17:50:16Z
Q12204 tuberculosi malaltia infecciosa Tuberculosi 🏅 en 🏅 es fr 90548 2021-04-15T21:50:21Z
Q12206 diabetis mellitus Diabetis mellitus en es fr 31434 2021-04-24T22:24:06Z
Q12214 verola Verola en 🏅 es fr 29509 2021-04-03T01:23:40Z
Q123028 pediatria Pediatria en es fr 2865 2021-03-20T11:15:50Z
Q123141 carpí daurat Carpí daurat en es fr 3775 2021-03-25T19:19:37Z
Q123414 estrès Estrès en es fr 8664 2021-02-20T23:38:52Z
Q123509 extinció desaparició de tots els membres d'una espècie Extinció en es fr 6671 2021-04-18T20:34:05Z
Q123619 àcid nucleic biomolècules encarregades d'emmagatzemar i difondre la informació genètica Àcid nucleic en es fr 4337 2020-11-24T18:32:22Z
Q124794 gust sentit que detecta substàncies químiques en contacte amb la llengua Gust en es fr 18028 2021-04-12T22:04:10Z
Q125525 Xacal Xacal en es fr 1713 2020-09-05T19:57:09Z
Q127134 àloe gènere de plantes Àloe en es fr 11605 2021-03-16T22:39:19Z
Q127282 Actinopterigi Actinopterigis en es fr 5513 2021-04-18T14:16:45Z
Q127595 Perciforme Perciformes en es fr 7351 2021-04-19T20:54:35Z
Q127900 lactosa compost químic Lactosa en es fr 1708 2021-04-12T22:36:37Z
Q127980 greix terme genèric per una classe de lípids Greix en es fr 1462 2020-06-14T06:59:38Z
Q128001 Tapir gènere de mamífers Tapirs en es fr 6216 2021-04-19T21:48:58Z
Q128406 farmacologia Farmacologia en es fr 3001 2017-10-08T17:12:47Z
Q128550 cedre gènere de plantes Cedre en es fr 6789 2021-05-03T08:24:09Z
Q128581 càncer de mama Càncer de mama en es fr 56814 2021-04-11T16:16:21Z
Q128685 Anguil·liforme Anguil·liformes en es fr 2484 2021-04-19T17:05:01Z
Q128700 paret cel·lular Paret cel·lular en es fr 7952 2021-03-31T08:40:24Z
Q128887 Freixe gènere de plantes Freixe en es fr 26344 2021-04-26T14:32:15Z
Q129026 tauró blanc Tauró blanc en 🏅 es fr 19387 2021-05-05T13:37:13Z
Q129104 carboncle malaltia causada pel Bacillus anthracis Carboncle (malaltia) en es fr 14183 2021-04-01T18:05:39Z
Q129270 larva Larva en es fr 4048 2021-04-12T22:37:19Z
Q129279 disenteria Disenteria en es fr 1150 2020-11-14T22:45:30Z
Q129324 Castanea gènere de plantes Castanea en es fr 12932 2021-05-02T13:35:51Z
Q129958 mussol comú Mussol comú en 🏅 es fr 10750 2021-05-07T18:55:13Z
Q130741 al·lucinació Al·lucinació en es fr 2672 2021-01-31T21:26:17Z
Q130778 Cicàdid ㅓㅑㅑㅈ ㅅ ㅏㅜㅜㅜㅠㅠ튠 Cicàdids en es fr 2776 2021-04-12T20:49:04Z
Q130869 Dimetrodont Dimetrodont en 🏅 es fr 3468 2021-01-06T10:48:53Z
Q130888 mosca del vinagre espècie d'insecte Mosca del vinagre en es fr 15868 2021-03-22T19:38:23Z
Q130918 Dàlia Dàlia en es fr 5108 2021-04-18T20:00:47Z
Q130932 placoderm classe de peixos Placoderms en es 🏅 fr 3156 2021-03-26T15:54:36Z
Q130933 duc ocell pertanyent a la família dels estrígids Duc eurasiàtic en 🏅 es fr 44077 2021-04-19T13:51:21Z
Q130955 Acantodi Acantodis en es fr 1742 2021-04-10T08:36:30Z
Q131113 om gènere de plantes Om en es fr 7116 2021-04-19T08:08:11Z
Q131130 anestèsia Anestèsia en es fr 8716 2020-10-28T14:53:59Z
Q131191 Índex de massa corporal Índex de massa corporal en es fr 2712 2020-09-06T14:31:21Z
Q131227 reig de fageda Reig de fageda en 🏅 es fr 4835 2021-03-28T10:41:12Z
Q131250 Mantodeu Mantodeus en 🏅 es fr 3202 2021-04-19T20:12:34Z
Q131342 fava espècie de planta Fava en es fr 3872 2021-02-25T16:17:37Z
Q13147 crani Crani en es fr 3298 2021-01-05T10:39:09Z
Q131538 capibara Capibara 🏅 en 🏅 es fr 29258 2021-05-02T12:28:58Z
Q131567 Marmota gènere de mamífers Marmota en es fr 4626 2021-04-19T07:15:26Z
Q13158 maduixot Maduixot en es fr 4335 2021-03-20T08:40:42Z
Q131742 hepatitis Hepatitis en es fr 238099 2021-05-01T07:52:16Z
Q131755 trastorn bipolar Un tipus de trastorn mental Trastorn bipolar en 🏅 es fr 3038 2020-10-29T12:28:15Z
Q13180 Esbarzer en fr
Q13181 cranberry Nabiu de grua en es fr 5605 2021-03-23T08:35:57Z
Q13182 litxi espècie de planta Litxi en es fr 2282 2021-03-18T13:11:44Z
Q13184 baia fruit carnós simple Baia en es fr 2386 2020-08-27T07:31:46Z
Q13187 cocoter espècie de planta Cocoter en es fr 6669 2021-05-03T10:38:25Z
Q1318776 testosterona compost químic Testosterona en es fr 1159 2021-02-04T10:45:02Z
Q13188 magraner espècie d'arbre fruiter Magraner en es fr 10486 2021-05-07T15:07:07Z
Q13189 presseguer espècie de planta Presseguer en es fr 7850 2021-04-13T12:04:31Z
Q13191 taronja fruit del taronger Taronja en es fr 7832 2021-01-27T13:27:21Z
Q13194 kiwi Fruita comestible Kiwi en es fr 7554 2021-05-06T12:41:21Z
Q13195 llimona dolça Llimona dolça en es fr 2828 2021-03-19T02:29:12Z
Q132390 Brànquia Brànquia en es fr 3706 2020-06-18T01:19:23Z
Q1325045 Tucà Tucans en es fr 3905 2021-04-19T22:00:40Z
Q132576 impala Impala en 🏅 es fr 8323 2021-05-04T20:44:01Z
Q132621 adrenalina compost químic Adrenalina en es fr 2514 2021-03-27T16:59:18Z
Q132624 comí espècies de planta Comí en es fr 2233 2020-09-25T14:34:53Z
Q132734 fajol espècie de planta Fajol en es fr 4018 2021-04-10T08:59:07Z
Q132905 iubarta Iubarta en 🏅 es fr 9071 2021-05-07T19:05:14Z
Q132922 camell bactrià Camell bactrià en es fr 🏅 5191 2021-02-08T22:12:40Z
Q133212 tumor abultament Tumor en es fr 4492 2020-09-03T13:07:37Z
Q133696 daltonisme Daltonisme en es fr 10987 2021-03-13T12:20:02Z
Q133772 càries dental Càries en es fr 5566 2021-04-24T10:14:20Z
Q134267 tija Part de l'eix del cos de les plantes superiors d'on surten les fulles Tija en es 🏅 fr 12841 2021-04-15T18:03:01Z
Q134624 pol·linització procès biològic de la fertilització de les plantes Pol·linització en es fr 9890 2021-04-19T09:20:32Z
Q134649 diftèria malaltia infecciosa Diftèria en es fr 6158 2021-04-25T02:05:51Z
Q134747 cuc de seda espècie d'insecte Cuc de seda en es fr 8494 2021-05-03T16:13:32Z
Q134808 vacuna preparat antigènic de microorganismes complets (vius o morts) o d'alguna de les seves proteïnes o toxines que s'utilitza per a la prevenció o reducció de malalties en animals i humans Vacuna en es fr 54133 2021-04-28T08:25:29Z
Q134859 tos ferina Tos ferina en es fr 20317 2021-04-15T19:41:34Z
Q134964 diable de Tasmània Diable de Tasmània 🏅 en 🏅 es fr 26677 2021-02-18T18:21:59Z
Q1350326 congelació Congelació en es fr 4938 2021-01-25T01:17:56Z
Q1353169 òrgan artificial Òrgan artificial en es fr 3898 2021-04-04T12:28:52Z
Q1357 Aranya Aranyes en 🏅 es fr 32054 2021-04-18T14:47:22Z
Q1358 Aràcnid classe d'artròpodes Aràcnids en es fr 5740 2021-05-03T17:19:24Z
Q1359 Quelicerat subfílum dels artròpodes Quelicerats en 🏅 es fr 4207 2020-08-24T01:20:52Z
Q1360 artròpode fílum d'animals invertebrats Artròpodes en 🏅 es 🏅 fr 29685 2021-04-11T09:59:01Z
Q1364 fruit òrgan constituït per l'ovari fecundat (i sovint altres peces florals) que conté les llavors Fruit en es 🏅 fr 32643 2021-04-12T21:51:08Z
Q1367 mico simi antropomorf amb la cua llarga Micos en es fr 2547 2021-04-19T07:28:47Z
Q13676 Dermàpter Dermàpters en 🏅 es fr 5778 2021-04-19T18:13:49Z
Q1390 insecte classe predominant dels artròpodes Insectes en 🏅 es 🏅 fr 67775 2021-05-02T16:39:56Z
Q139720 estat vegetatiu Estat vegetatiu en es fr 21332 2021-01-25T22:59:32Z
Q139925 quinoa Quinoa en es fr 7260 2021-04-18T09:05:25Z
Q140 lleó mamífer carnívor de la família dels fèlids Lleó 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 124621 2021-05-07T10:52:33Z
Q14079 Liana Liana en es fr 3341 2021-03-18T08:12:14Z
Q14080 arecàcies Arecàcies en es fr 14120 2021-02-25T17:39:20Z
Q14326 apatosaure Apatosaure en 🏅 es fr 17925 2021-05-01T13:11:00Z
Q14330 Diplodoc Diplodoc 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 35291 2021-05-07T18:53:13Z
Q14332 tiranosaure Tiranosaure en 🏅 es fr 49660 2021-04-15T18:23:41Z
Q14384 triceratop Triceratop 🏅 en 🏅 es fr 46398 2021-04-26T19:36:48Z
Q14388 estegosaure gènere de dinosaure herbívor el qual va viure a Nord-amèrica i a Europa Estegosaure en 🏅 es fr 4350 2021-05-04T07:39:18Z
Q143925 odontàlgia Odontàlgia en 🏅 fr 4810 2021-01-10T14:51:08Z
Q14397 braquiosaure Braquiosaure en 🏅 es fr 3209 2021-05-01T21:33:44Z
Q144 gos mamífer domèstic de la família dels cànids Gos 🏅 en es fr 95573 2021-04-30T01:30:37Z
Q14400 Al·losaure Al·losaure en 🏅 es fr 🏅 15459 2021-05-01T12:13:28Z
Q14403 Velociraptor gènere de dinosaure teròpode Velociraptor 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 39019 2021-05-07T18:54:03Z
Q144534 brema espècie de peix Brema en es fr 2373 2021-03-08T11:32:35Z
Q144700 lota Lota en es fr 16254 2021-01-03T19:43:54Z
Q145409 Pirarucú Arapaima en es fr 2926 2021-05-01T13:24:40Z
Q145777 convolvulàcies Convolvulàcies en es fr 3725 2021-04-18T08:52:59Z
Q145889 Corylus gènere de plantes Corylus en es fr 15871 2021-04-18T16:29:14Z
Q145909 llegum fruit típic de les fabàcies Llegum en es fr 1730 2020-09-29T21:39:52Z
Q145977 fagàcies Fagàcies en es fr 1538 2020-09-02T01:01:24Z
Q146 gat petit mamífer carnívor domèstic Gat 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 98915 2021-05-04T12:48:26Z
Q146095 Viola gènere de plantes Viola (gènere) en es fr 27490 2020-09-04T22:30:07Z
Q146190 nyàmera espècie de planta Nyàmera en es fr 2913 2021-02-07T12:25:19Z
Q146481 domini categoria taxonòmica Domini (categoria taxonòmica) en es fr 2574 2020-07-03T19:34:53Z
Q146604 riber negre espècie de planta Riber negre en 🏅 es fr 3826 2021-01-03T08:44:36Z
Q146661 riber vermell espècie de planta Riber vermell en es fr 2156 2021-01-04T17:05:08Z
Q14677 arbre del pa espècie que pertany al gènere Artocarpus Arbre del pa 🏅 en es fr 27410 2021-02-16T10:41:46Z
Q146911 Cupressus gènere de plantes Cupressus en es fr 18225 2021-05-03T16:21:23Z
Q147114 Prociònid Prociònids en es fr 2344 2020-10-04T22:06:24Z
Q147202 colrave Colrave en es fr 4844 2021-03-01T05:48:08Z
Q147552 Tagetes gènere de plantes Tagetes en es fr 1877 2021-03-31T18:58:43Z
Q147778 cirrosi hepàtica Cirrosi hepàtica en es fr 63449 2021-03-08T14:39:44Z
Q1493 ananàs espècie de planta Ananàs en es fr 10612 2021-05-01T12:30:09Z
Q15083 girafa Girafa en es fr 9818 2021-05-04T13:34:28Z
Q152 peix animal vertebrat que no és membre del grup dels tetràpodes Peixos en 🏅 es fr 37864 2021-04-19T20:53:15Z
Q15326 alcoholisme Alcoholisme en 🏅 es fr 13670 2021-03-12T16:37:14Z
Q15343 ornitorinc mamífer semiaquàtic endèmic de l'extrem oriental d'Austràlia Ornitorrinc 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 46783 2021-04-03T17:20:46Z
Q1541064 olfacte el sentit encarregat de detectar i processar les olors Olfacte en es fr 20920 2021-05-02T11:43:53Z
Q154865 botulisme Botulisme en es fr 68014 2021-04-22T10:16:47Z
Q154874 febre groga malaltia vírica infecciosa Febre groga en es fr 10443 2021-05-04T10:08:55Z
Q155802 campanulàcies Campanulàcies en es fr 3484 2021-04-19T17:32:35Z
Q155874 Agave gènere de plantes Agave (planta) en es fr 33589 2021-04-18T14:21:10Z
Q155941 iridàcies familia de plantes Iridàcies en es fr 3498 2021-04-12T22:19:09Z
Q155966 oleàcies Oleàcies en es fr 7656 2021-04-19T20:42:38Z
Q156064 betulàcies Betulàcies en es fr 1243 2021-03-31T19:28:48Z
Q156103 gastroenteritis inflamació de l'aparell digestiu Gastroenteritis en 🏅 es fr 39552 2021-04-29T03:33:32Z
Q156207 Gladiolus gènere de plantes Gladiolus en es 🏅 fr 13014 2021-03-11T03:44:30Z
Q156311 ulmàcies Ulmàcies en es fr 1211 2020-08-15T16:56:59Z
Q156317 iuca gènere de plantes Iuca en es fr 17248 2021-05-03T02:37:45Z
Q156344 Amaranthus gènere de plantes amb flor Amaranthus en es fr 7053 2021-03-09T09:00:36Z
Q156438 Neuròpter Neuròpters en es fr 8683 2021-04-19T20:37:11Z
Q156449 Nimfàlid Nimfàlids en es fr 7450 2021-04-19T20:38:05Z
Q15645384 blat planta emprada per l'elaboració d'aliments Blat en es fr 38401 2021-05-07T08:11:21Z
Q156551 malvàcies Malvàcies en es fr 6627 2021-04-19T07:09:24Z
Q156563 mirtàcies Mirtàcies en es fr 6091 2021-04-19T07:35:41Z
Q156574 teàcies Teàcies en es fr 2749 2021-04-01T09:21:06Z
Q156579 moràcies Moràcies en es fr 2406 2021-04-19T20:27:46Z
Q156584 euforbiàcies Euforbiàcies en es fr 23069 2021-04-18T20:30:25Z
Q1566 tabac Tabac en es fr 32640 2021-03-31T18:29:54Z
Q156884 Eruca sativa Eruca sativa en es fr 2020 2021-03-06T16:07:56Z
Q156954 escarabat de la patata espècie d'insecte Escarabat de la patata en 🏅 es fr 🏅 13867 2021-03-29T21:15:39Z
Q157115 primulàcies Primulàcies en es fr 1937 2021-03-27T07:13:00Z
Q157151 Salvia gènere de plantes Salvia en es fr 1030 2021-04-13T15:58:08Z
Q157211 Geranium gènere de plantes Geranium en es fr 4196 2021-04-19T18:48:21Z
Q157683 Esfíngid Esfíngids en es fr 5727 2021-04-18T20:21:41Z
Q15787 virus de la immunodeficiència humana Virus de la immunodeficiència humana en 🏅 es fr 42802 2021-04-19T11:20:53Z
Q157954 bleda Bledera en es fr 2804 2021-05-01T20:51:33Z
Q157991 Baobab gènere de plantes Baobab en es fr 4043 2021-02-13T02:00:26Z
Q158015 Verdolaga espècie de planta Verdolaga en es fr 6299 2021-04-19T11:58:06Z
Q158464 colinap Colinap en es fr 5769 2021-01-16T10:58:22Z
Q158513 Carpí gènere de plantes Carpí (gènere) en es fr 9234 2021-05-02T12:49:49Z
Q158717 Licènid Licènids en es fr 4502 2021-04-18T22:23:25Z
Q158767 espelta espècie de planta Espelta en es fr 2431 2021-03-08T01:19:58Z
Q15879 Lacertili subordre de rèptils Lacertilis en es fr 3936 2021-05-05T21:20:39Z
Q159323 silur Silur en es fr 2496 2021-05-07T19:08:14Z
Q159429 papió gènere de mamífers Papió en es fr 4821 2021-01-11T17:22:06Z
Q159462 Xarxa tròfica Cadena tròfica en es fr 14203 2021-04-19T13:19:53Z
Q159545 Cornus gènere de plantes Cornus (gènere) en es fr 4942 2021-04-19T18:02:09Z
Q159557 coma Coma (medicina) en es fr 28912 2021-03-08T15:26:37Z
Q160 cetacis ordre de mamífers euteris completament adaptats a la vida aquàtica Cetacis 🏅 en es fr 107676 2021-05-03T08:54:21Z
Q160042 búfal africà Búfal africà en es fr 21907 2021-04-11T06:03:58Z
Q160122 H5N1 subtipus del virus de la grip A Influenza A virus subtype H5N1 en es fr 40562 2021-05-05T21:03:18Z
Q160289 oïda Oïda en es fr 2949 2021-01-20T01:24:03Z
Q160649 tifus malaltia Tifus en es fr 2955 2020-10-06T15:00:09Z
Q160830 Sarcopterigi classe de peixos Sarcopterigis en es fr 4634 2021-04-04T17:06:55Z
Q160835 Fringíl·lid Fringíl·lids en es fr 8157 2021-04-18T20:51:46Z
Q161095 Àgnats Àgnats en es fr 2911 2021-01-24T14:26:29Z
Q161219 quitina polímer component de les parets cel·lulars dels fongs i de l'exoesquelet d'artròpodes Quitina en es fr 12823 2021-04-18T11:00:48Z
Q161238 imatge per ressonància magnètica Imatge per ressonància magnètica en 🏅 es fr 10134 2021-03-10T18:00:59Z
Q161437 oftalmologia branca de la medicina Oftalmologia en es fr 3181 2020-08-17T04:59:04Z
Q162297 higiene conjunt de pràctiques realitzades per a la preservació de la salut Higiene en es fr 8499 2021-04-20T09:49:07Z
Q162555 oncologia Oncologia en es fr 4807 2021-01-10T16:11:42Z
Q162668 vista sèrie d'esdeveniments necessaris perquè un organisme rebi un estímul visual Vista en es fr 9357 2021-05-06T04:37:56Z
Q163025 Platanus gènere de plantes Platanus en es fr 5853 2021-03-26T17:22:07Z
Q163283 tuatara gènere de rèptils Tuatara en 🏅 es fr 🏅 3234 2021-01-05T12:48:10Z
Q164327 peix espasa Peix espasa en es fr 4377 2021-05-07T19:13:04Z
Q165115 Èquid Èquids en es fr 11201 2021-04-19T11:35:13Z
Q165199 bitxo Bitxo en es fr 4841 2021-01-20T10:55:48Z
Q165437 remolatxa d'hort Remolatxa d'hort en es fr 9853 2021-04-23T21:22:05Z
Q165947 fam Fam en es fr 13044 2021-03-08T01:36:36Z
Q166019 hemorràgia Hemorràgia en es fr 5086 2020-12-15T13:27:55Z
Q166111 Musca domestica espècie de dípter Musca domestica en 🏅 es fr 3278 2021-03-23T03:42:20Z
Q167178 sarna malaltia Sarna en es fr 23349 2021-04-25T21:01:37Z
Q167367 diplòpodes classe d'atròpodes Diplòpodes en 🏅 es fr 7591 2021-04-19T18:15:59Z
Q167797 vicunya Vicunya en es fr 1064 2021-04-01T10:21:01Z
Q167810 Ortòpter Ortòpters en es fr 2798 2021-04-19T08:13:51Z
Q167980 transpiració vegetal Transpiració vegetal en es fr 1334 2021-02-28T10:37:19Z
Q168473 Pàrid Pàrids en es fr 3691 2021-04-19T09:37:04Z
Q168525 capgròs Capgròs en es fr 2937 2021-02-13T08:54:00Z
Q168748 secretari espècie d'au Secretari (ocell) en 🏅 es fr 2139 2021-01-03T16:42:38Z
Q168805 gangrena Gangrena en es fr 3916 2020-08-20T13:56:47Z
Q169 mango fruita tropical Mango (fruita) en es fr 28 2020-03-30T07:12:02Z
Q16917 hospital establiment d'assistència mèdica i sanitària Hospital en es fr 1589 2021-01-06T07:43:20Z
Q169872 símptoma Símptoma en es fr 2240 2020-11-20T07:54:40Z
Q170065 patogen agent biològic que causa malalties o trastorns al seu hoste Patogen en es fr 7044 2021-04-23T13:46:59Z
Q170082 psicosi Psicosi en es fr 26273 2020-10-04T16:45:23Z
Q170201 veterinària Veterinària en es fr 10343 2021-01-01T08:31:20Z
Q170430 depredació Depredació en 🏅 es fr 1442 2021-01-29T00:27:43Z
Q170518 cremada Cremada (lesió) en 🏅 es fr 6663 2021-03-02T12:49:59Z
Q170595 pupa estat pel qual passen els insectes holometàbols en el curs de la metamorfosi Pupa en es fr 2542 2021-01-24T21:15:21Z
Q171052 Lànid Lànids en es fr 3526 2021-04-19T07:03:22Z
Q171171 dermatologia Dermatologia en es fr 2836 2021-03-03T19:40:28Z
Q171184 filogènia Filogènia en es fr 8055 2021-03-08T16:49:29Z
Q171446 corall Coralls en 🏅 es fr 7070 2021-05-05T07:09:05Z
Q17147 ou Ou (biologia) en es fr 2532 2021-01-11T11:04:32Z
Q171497 gira-sol espècie de planta Gira-sol en es fr 8272 2021-03-11T02:23:49Z
Q17189371 Faetó Cues de jonc en fr 1692 2020-08-31T19:08:03Z
Q171953 Numídid Numídids en es fr 2471 2021-04-19T08:02:45Z
Q1725788 arna Heteròcers en es fr 1416 2021-04-19T18:59:14Z
Q172861 nínxol ecològic Nínxol ecològic en es fr 3586 2020-09-08T01:28:01Z
Q172886 guanac Guanac en es fr 3672 2021-01-03T08:04:45Z
Q172923 cabra gènere de mamífers Capra en es fr 1979 2020-05-21T13:42:32Z
Q173022 bronquitis malaltia respiratòria Bronquitis en es fr 2488 2020-09-23T15:24:55Z
Q173432 reproducció asexual capacitat d'un individu de propagar-se a banda de la reproducció sexual Reproducció asexual en es fr 5644 2021-04-25T18:10:34Z
Q173756 apocinàcies Apocinàcies en es fr 8678 2021-04-18T14:43:42Z
Q174296 gaur Gaur (bòvid) en es fr 5829 2021-04-29T04:41:33Z
Q174698 Basidiomicet Basidiomicots en es fr 7232 2021-04-18T15:09:04Z
Q174726 Ascomicot Ascomicots en es fr 2823 2021-04-18T14:55:03Z
Q174936 glicogen Glicogen en es fr 7883 2021-03-11T04:11:56Z
Q17504 dàlmata Dàlmata (gos) en es fr 7923 2021-02-16T14:07:46Z
Q17592 estruç espècie d'ocell Estruç comú en es fr 4918 2021-05-07T18:51:23Z
Q1759281 cavall Morgan raça de cavall Cavall Morgan en 🏅 es fr 2955 2020-06-23T12:41:57Z
Q176741 parotiditis epidèmica malaltia vírica Parotiditis epidèmica en es fr 5274 2021-01-04T09:10:24Z
Q177332 espora Espora en es fr 2856 2020-12-25T01:08:00Z
Q177601 Macaco Macaco en es fr 1146 2021-03-31T07:22:52Z
Q177708 menopausa Menopausa en es fr 3847 2021-03-14T20:35:54Z
Q177719 diagnòstic mèdic en es fr
Q177879 Cipriniforme Cipriniformes en es fr 2545 2021-04-19T17:51:47Z
Q178061 xoc Xoc (circulatori) en es fr 2215 2020-10-07T12:13:14Z
Q178202 Poecilia reticulata Guppy en es fr 8946 2021-04-30T16:13:35Z
Q178547 endívia espècie de planta Endívia en es fr 2783 2020-12-08T16:53:17Z
Q178694 herència genètica Herència genètica en es fr 7939 2021-02-26T14:15:00Z
Q179333 ocell del paradís Ocells del paradís en es fr 4873 2021-04-19T08:05:01Z
Q179405 reflex Reflex en es fr 2721 2020-10-15T16:20:15Z
Q179630 síndrome Síndrome en es fr 1120 2021-03-31T09:29:07Z
Q179983 Pteroclidae Pteròclids en 🏅 es fr 5091 2021-01-03T13:37:59Z
Q179991 biòpsia Biòpsia en es fr 9259 2021-04-11T05:44:48Z
Q180266 escarlatina Escarlatina en es fr 4888 2021-03-29T21:16:09Z
Q180404 uapití Uapití 🏅 en 🏅 es fr 54620 2021-04-19T11:08:08Z
Q180507 radioteràpia Radioteràpia en es fr 11654 2021-04-23T15:49:52Z
Q180614 melanoma Neoplàsia maligna a la pell Melanoma en es fr 25556 2021-04-26T16:03:30Z
Q180691 Còlid Còlids en es fr 2568 2021-04-18T16:45:25Z
Q1807269 porro espècie de planta cultivada que pertany al mateix gènere que l'all i la ceba Porro en es fr 4497 2021-03-27T00:15:53Z
Q181032 neurosi Neurosi en es fr 7122 2021-01-10T08:52:52Z
Q18123741 malaltia infecciosa Malaltia infecciosa en es fr 12903 2021-04-19T11:04:43Z
Q181257 càncer de pròstata Càncer de pròstata 🏅 en es fr 143411 2021-04-23T12:26:15Z
Q181871 Acipensèrid Acipensèrids en 🏅 es fr 6614 2021-05-07T18:56:23Z
Q1823478 interacció biològica qualsevol procés pel qual un organisme causa un efecte a un organisme d'una altra espècie Interacció biològica en es fr 2789 2021-03-04T15:10:06Z
Q182353 reproducció sexual producció de descendents a través de la combinació de material genètic Reproducció sexual en es fr 6058 2021-04-25T18:00:47Z
Q182413 toxicomania en fr
Q182968 Mico del Vell Món Micos del Vell Món en es fr 6677 2021-04-17T08:35:32Z
Q182978 Malacostraci Malacostracis en 🏅 es fr 5741 2021-04-19T07:07:44Z
Q183147 Meròpid Meròpids en 🏅 es fr 3375 2021-04-19T07:24:37Z
Q183350 Afidoïdeu Afidoïdeus en 🏅 es fr 🏅 4737 2021-04-18T14:19:40Z
Q183368 espècie invasora Espècie invasora en 🏅 es fr 11897 2021-03-07T03:47:12Z
Q183383 Lèmur volador Lèmurs voladors en es fr 3074 2020-10-22T20:31:27Z
Q183560 discapacitat intel·lectual Discapacitat intel·lectual en es fr 12381 2021-03-07T13:16:15Z
Q183605 transfusió de sang Tractament de medicina tradicional Transfusió de sang en es fr 7557 2020-09-02T22:53:45Z
Q184004 bou mesquer Bou mesquer en es fr 1962 2021-05-01T21:29:34Z
Q184067 Pica gènere de mamífers Pica (animal) en es fr 4355 2021-01-03T13:01:18Z
Q184138 Cavall àrab Cavall àrab en 🏅 es fr 🏅 8230 2021-04-22T07:30:08Z
Q184238 Salmònid família de peixos de l'ordre dels salmoniformes Salmònids en es fr 13464 2021-03-25T11:03:50Z
Q184453 escorça Escorça (anatomia vegetal) en es fr 3114 2020-12-09T08:38:05Z
Q184616 tricòpters ordre d'insectes Tricòpters en 🏅 es fr 4059 2021-04-19T21:59:20Z
Q184651 toxina Toxina en es fr 5962 2020-10-06T18:33:18Z
Q184753 ferida Ferida en es fr 6569 2021-03-09T01:29:12Z
Q184858 Voltor del Nou Món Voltors del Nou Món en es fr 9519 2021-01-01T16:53:57Z
Q18498 llop espècie de mamífer placentari de l'ordre dels carnívors Llop en 🏅 es 🏅 fr 26627 2021-05-07T11:12:01Z
Q185215 Piranya Piranya en es fr 5273 2021-04-08T15:52:30Z
Q185230 Pteropòdids Pteropòdids en 🏅 es fr 8079 2021-04-19T21:16:32Z
Q185237 Estúrnid Estúrnids en es fr 4761 2021-04-19T18:32:49Z
Q185239 Gàlag Gàlags en es fr 4676 2021-05-04T14:56:00Z
Q185557 excreció Excreció en es fr 3123 2021-04-08T13:10:32Z
Q185628 Tisanòpter Tisanòpters en 🏅 es fr 3592 2021-04-19T21:55:39Z
Q185864 Vivèrrid Vivèrrids en es fr 8124 2021-04-19T11:21:43Z
Q185939 Gibó Gibons en es 🏅 fr 5066 2021-05-04T13:28:18Z
Q186451 Pleurotus ostreatus espècie de fong comestible Auriana en es fr 2156 2020-09-23T12:16:55Z
Q186517 parasitisme en 🏅 es fr
Q1865281 balena mamífers marins de l'ordre dels cetacis Balenes en 🏅 es fr 1256 2020-09-29T10:25:03Z
Q186946 escarabeids Escarabèids en es fr 4019 2021-04-18T20:18:44Z
Q18700 bec d'esclop Bec d'esclop en es fr 2293 2021-04-19T13:59:58Z
Q187526 melanina Melanina en es fr 33485 2021-03-22T01:58:05Z
Q187704 coipú Coipú en es fr 3470 2021-04-18T16:19:33Z
Q18789 Ardeid Ardèids en es fr 5965 2021-04-18T14:50:02Z
Q187943 antílop americà Antílop americà en es fr 14906 2021-05-02T08:47:32Z
Q188029 Fasmatodeu Fasmatodeus en 🏅 es fr 3921 2021-04-19T18:37:26Z
Q188212 tauró tigre Tauró tigre en 🏅 es fr 6048 2021-04-26T13:35:20Z
Q188360 Branquiòpode Branquiòpodes en es fr 3021 2021-04-18T15:30:17Z
Q188488 escata són petites plaques que formen part de la pell d'animals Escata en es fr 2076 2021-04-08T11:50:22Z
Q188504 medicina alternativa Medicina alternativa en es fr 15767 2021-03-21T15:45:08Z
Q188643 farinera borda Farinera borda en 🏅 es fr 🏅 5277 2021-01-04T16:51:47Z
Q188660 hoatzín Hoatzín en es fr 3950 2021-01-01T18:37:31Z
Q188737 Accipiter gènere d'ocells Accipiter en es fr 4536 2021-04-18T14:13:55Z
Q188749 rossinyol Rossinyol (bolet) en es fr 1940 2021-01-04T17:02:27Z
Q188828 poni Poni en es fr 2833 2021-03-24T15:32:30Z
Q188854 Bulbul Bulbuls en es fr 4991 2021-04-19T17:26:12Z
Q188874 càncer colorectal Càncer colorectal en es fr 4129 2021-02-13T20:46:31Z
Q189389 aneurisma Aneurisma en es fr 6584 2020-04-22T12:06:48Z
Q189393 Rododèndron gènere de plantes Rododendre en es fr 8616 2021-04-24T13:50:43Z
Q189553 otorinolaringologia Otorrinolaringologia en es fr 1708 2020-09-22T21:39:53Z
Q189643 deliri Deliri en es fr 3770 2020-09-26T02:57:36Z
Q189808 Marcantiofití Hepàtiques en 🏅 es fr 3702 2021-03-12T13:21:58Z
Q189951 gametòfit Gametòfit en es fr 2291 2021-01-21T17:18:36Z
Q190691 Vampir Vampirs (ratpenats) en es fr 1059 2020-10-07T03:17:06Z
Q190701 Col·lèmbol Col·lèmbols en es fr 2602 2021-01-24T14:27:57Z
Q190736 Peix serra Peixos serra en es fr 5386 2021-03-18T20:50:11Z
Q190858 gasela gènere de mamífers Gasela en es fr 1955 2020-09-02T16:49:03Z
Q19088 eucariotes domini dels organismes que tenen cèl·lules amb nucli veritable Eucariotes en es fr 12779 2021-03-29T09:45:39Z
Q190903 planta herbàcia Planta que desapareix al final de la temporada de creixement fins a nivell del sòl Planta herbàcia en es fr 6770 2021-03-22T16:33:00Z
Q19106 Picnogònid Picnogònids en es fr 13223 2021-04-19T09:04:50Z
Q19116 Opilió Opilió en es fr 3291 2021-04-19T08:09:41Z
Q19119 Pseudoescorpí Pseudoescorpins en es fr 4145 2021-04-19T09:30:21Z
Q19125 Escorpí Escorpins en 🏅 es fr 19271 2021-04-20T14:32:16Z
Q19126 solífugs ordre d'aràcnids Solífugs en es fr 3693 2021-04-19T21:40:37Z
Q19137 Àcar subclasse d'aràcnids Àcar en es fr 6425 2021-04-19T11:33:11Z
Q191469 Trogoniforme Trogoniformes en es fr 4870 2021-05-07T19:37:55Z
Q19159 Tetràpode Tetràpodes en es fr 19537 2021-01-18T13:35:49Z
Q19171 Rhea gènere que inclou dos o tres espècies de nyandús no extints Rhea en es fr 3501 2021-03-28T13:44:30Z
Q19172 Tinamú família d'ocells Tinamús en es fr 2369 2021-04-19T21:54:59Z
Q191733 pols arterial Pols arterial en es fr 5050 2020-09-08T22:14:54Z
Q191907 Carotenoide Carotenoide en es fr 5534 2020-06-23T01:50:54Z
Q191968 colom migratori Colom migratori en 🏅 es fr 1372 2020-08-16T16:08:36Z
Q192056 Escurçó comú europeu Escurçó europeu en 🏅 es fr 8564 2021-04-11T18:41:20Z
Q192095 tortuga careta Tortuga careta en 🏅 es fr 10394 2021-04-20T10:35:42Z
Q192102 càncer de pell Càncer de pell en es fr 3655 2021-02-13T20:48:21Z
Q192164 Remugant Remugants en es fr 3400 2021-03-28T11:55:02Z
Q192662 Engràulid Família de peixos Engràulids en es fr 1753 2020-09-26T21:06:13Z
Q192949 fitohormona Fitohormona en es fr 8644 2021-01-29T06:12:48Z
Q192995 vacunació administració d'un vaccí per a protegir contra una malaltia infecciosa en es fr
Q193078 traumatisme físic Traumatisme físic en es fr 2252 2019-11-01T11:13:52Z
Q193129 Hifa Hifa en es fr 2276 2021-04-08T13:38:31Z
Q193389 Clupeïforme Clupeïformes en es fr 3051 2021-04-19T17:54:40Z
Q193404 Hidrobàtid Hidrobàtids en 🏅 es fr 4428 2021-04-18T21:31:44Z
Q193407 Crisomèlid Crisomèlids en es fr 2997 2021-04-19T18:05:28Z
Q193418 Amfípode Amfípodes en es fr 2923 2021-04-26T14:53:33Z
Q193472 tronc tija principal, lignificada, d'un arbre Tronc (botànica) en es fr 3385 2021-03-04T16:29:30Z
Q193498 sscalunya espècie de planta Escalunya en es fr 4997 2021-01-01T17:03:42Z
Q193603 ontogènia Ontogènia en es fr 2328 2020-09-08T04:25:03Z
Q193833 Ibis Ibis en es fr 2029 2021-04-18T21:43:55Z
Q19401 Phalacrocorax gènere d'ocells Phalacrocorax en es fr 3419 2021-04-19T09:00:30Z
Q19413 Pelicà gènere d'ocells Pelicà en 🏅 es fr 2539 2021-05-07T18:52:33Z
Q194240 Ocell cantador Ocells cantadors en es fr 1575 2020-07-24T15:10:41Z
Q1953597 Llimac Llimac en es fr 6687 2021-02-25T19:46:22Z
Q196 cirera Cirera en es fr 4517 2021-02-28T14:50:55Z
Q196113 camuflatge ocultació a través del color o d'un patró Camuflatge en 🏅 es fr 3007 2020-08-17T23:14:04Z
Q19707 ase mamífer de la família dels èquids Ase en es fr 6708 2021-05-01T15:54:37Z
Q197204 pelatge Pelatge en es fr 1184 2021-03-20T16:10:55Z
Q19740 cep bolet comestible Cep (bolet) en 🏅 es fr 1469 2021-01-03T08:38:36Z
Q1981388 salut sexual i reproductiva Salut sexual i reproductiva en es fr 3655 2021-04-25T09:55:17Z
Q199251 Spermophilus gènere de mamífers Spermophilus en es fr 1368 2020-08-30T00:13:43Z
Q19939 tigre espècie de felí Tigre en 🏅 es fr 🏅 17519 2021-04-15T18:01:41Z
Q199458 Tortuga verda marina Tortuga verda en es fr 14531 2021-04-01T23:47:09Z
Q199615 encefalitis Encefalitis en es fr 1484 2021-03-07T03:21:01Z
Q1996502 Pelatge palomino Pelatge palomino en es fr 🏅 1948 2020-11-16T16:21:45Z
Q199765 Gryllotalpidae família d’ortòpters en 🏅 es fr
Q199804 malaltia pulmonar obstructiva crònica Malaltia pulmonar obstructiva crònica en 🏅 es fr 35762 2021-03-20T11:03:47Z
Q200989 Muscicàpid Muscicàpids en es fr 4903 2021-04-19T07:47:16Z
Q201231 Casuari gènere d'ocells en es fr
Q201235 anguila elèctrica Anguila elèctrica en es fr 3692 2021-03-31T17:56:59Z
Q201240 Tetraònid Tetraonins en es fr 2620 2021-04-19T21:52:05Z
Q201701 Tetraodòntid Tetraodòntids en es fr 23069 2021-04-06T18:16:00Z
Q201989 malaltia de Lyme malaltia infecciosa Malaltia de Lyme en es fr 20483 2021-03-20T10:58:14Z
Q202387 trastorn per estrès posttraumàtic Trastorn per estrès posttraumàtic en es fr 5995 2021-04-21T09:31:32Z
Q202406 eglefí Eglefí en es fr 2001 2021-05-03T18:56:59Z
Q202837 aturada cardiorespiratòria Aturada cardiorespiratòria en es fr 1371 2020-08-27T05:46:50Z
Q203337 pneumologia Pneumologia en es fr 2815 2020-09-23T15:27:09Z
Q203472 Fregata Fregata en 🏅 es fr 1567 2021-05-04T11:57:43Z
Q203547 Plecòpter Plecòpters en es fr 16798 2021-05-07T19:09:44Z
Q203850 teixit nerviós Teixit nerviós en es fr 1716 2020-10-15T16:16:42Z
Q205256 Mosca tse-tse gènere de dípters Mosca tse-tse en es fr 21386 2021-04-19T07:43:21Z
Q205295 cerambícids família d'insectes Cerambícids en es fr 2629 2021-04-19T17:43:15Z
Q205301 Mecòpter Mecòpters en 🏅 es fr 3293 2021-04-19T20:16:06Z
Q205320 Turnícid Turnícids en es fr 5057 2021-04-02T09:11:43Z
Q205323 Estercoràrid Estercoràrids en es fr 4707 2021-04-27T03:19:39Z
Q205857 Sítid Sítids en es 🏅 fr 5157 2021-04-19T21:46:47Z
Q205943 Motacíl·lid Motacíl·lids en es fr 1993 2021-04-19T20:28:06Z
Q206229 biomolècula molècules que formen part de la matèria viva Biomolècula en es fr 14234 2021-03-31T08:43:55Z
Q206912 Extremofília Extremofília en es fr 4204 2020-08-18T10:15:29Z
Q206948 Lofiforme ordre de peixos predadors Lofiformes en es fr 20129 2021-05-07T11:32:42Z
Q207058 monstre de Gila Monstre de Gila en 🏅 es fr 12462 2021-03-23T01:42:13Z
Q207254 imago Imago en es fr 1333 2020-07-21T06:50:27Z
Q207427 Nelumbo gènere de plantes Nelumbo en fr 1130 2021-03-31T19:14:53Z
Q207604 meristema Meristema en es fr 1629 2020-09-06T18:53:11Z
Q207767 Procel·làrid Procel·làrids en 🏅 es fr 4335 2021-04-19T09:25:30Z
Q208221 Suimanga família d'ocells Suimangues en es fr 6140 2021-04-19T10:34:22Z
Q208253 ponsètia Ponsètia en 🏅 es fr 5903 2021-03-27T01:45:38Z
Q208304 Troglodítid Troglodítids en es fr 6003 2021-04-19T11:02:48Z
Q208414 limfoma Limfoma en es fr 16168 2021-03-11T09:46:41Z
Q208488 Platalea Platalea en es fr 2605 2021-04-19T09:12:41Z
Q208490 Tauró martell Esfírnids en es fr 7014 2021-05-03T21:55:55Z
Q208492 mascarell família d'ocells Mascarells en es fr 2752 2020-08-08T07:54:04Z
Q208777 Escorpeniforme Escorpeniformes en es fr 9012 2021-03-31T08:15:34Z
Q2092297 àguila Àguila en es fr 6251 2021-03-16T22:35:18Z
Q2102 serps Serps en es fr 48397 2021-04-30T17:00:27Z
Q210826 pura sang Pura sang en 🏅 es fr 🏅 7341 2021-01-04T16:39:17Z
Q21102 beagle raça de gos de caça europea Beagle (raça de gos) en 🏅 es fr 🏅 6256 2021-01-02T18:30:23Z
Q212809 endoscòpia Endoscòpia en es fr 1448 2020-12-27T10:58:09Z
Q212815 Camèlia gènere de plantes Camèlia en es fr 4822 2021-03-09T10:14:31Z
Q213333 Dasiüromorf Dasiüromorfs en es fr 1184 2020-07-01T01:53:32Z
Q213383 Terafòsid Terafòsids en es fr 16711 2021-04-19T10:44:38Z
Q213713 biologia del desenvolupament Biologia del desenvolupament en es fr 9036 2021-02-18T10:11:44Z
Q213827 Musophagidae Família d’ocell musofagiforme (Aves Musophagiformes) Turacs en es fr 5095 2021-04-19T22:00:50Z
Q2138622 nutrició Nutrició en es fr 8894 2021-03-18T00:37:19Z
Q214137 Indicador Indicadors (ocells) en es fr 3782 2021-04-18T21:49:37Z
Q215185 Escòmbrid Escòmbrids en es fr 25863 2021-05-07T20:47:08Z
Q215384 Zigomicot Zigomicots en es fr 1454 2021-04-01T09:13:08Z
Q215760 Delfínid Delfínids en es fr 3920 2021-05-03T17:02:44Z
Q216241 Gadiforme Gadiformes en es fr 3494 2021-04-19T18:43:49Z
Q21659 Gal·liformes Ordre d’ocells Gal·liformes en es fr 4372 2021-04-19T18:45:01Z
Q216635 estoma Estoma en es fr 12081 2021-03-08T21:21:59Z
Q216944 juglandàcies Juglandàcies en es fr 8705 2020-11-05T05:36:55Z
Q21695 Podicipediforme Podicipediformes en es fr 8116 2021-04-19T21:05:08Z
Q217129 llobarro espècie de peix blanc osteïcti de la família dels morònids i molt corrent a les costes dels Països Catalans Llobarro en es fr 14684 2021-05-07T18:52:03Z
Q21730 Asteral Asterals en es fr 1662 2020-05-29T15:02:20Z
Q217329 rèvola peix Rèvola (peix) en es fr 3286 2021-01-08T14:59:26Z
Q21737 Erical Ericals en es fr 3121 2021-01-03T08:48:57Z
Q21742 Lamial Lamials en es fr 1681 2021-01-04T11:39:41Z
Q217458 Caraciforme Caraciformes en es fr 3896 2021-04-19T17:36:46Z
Q217519 pesta bubònica infecció produida per la bacteria yersinia pestis que afecta al sistema limfàtic Pesta bubònica en es fr 34941 2021-03-26T06:43:03Z
Q21754 Gencianal Gencianals en es fr 1354 2020-08-04T07:21:29Z
Q21755 Otídids Família d’ocells Otídids en es fr 3186 2021-04-19T20:45:43Z
Q217671 Cavall lipizzà Cavall lipizzà en 🏅 es fr 🏅 9939 2021-02-16T01:26:02Z
Q21790 Monotrema Monotremes en es fr 6628 2021-05-07T18:51:33Z
Q21824 Equidna Equidnes en es fr 4033 2021-01-03T09:22:32Z
Q21866 Mirtal Mirtals en es fr 1306 2020-08-15T12:50:27Z
Q21878 Fabal Fabals en es fr 1111 2020-08-15T13:13:17Z
Q21881 Fagal Fagal en es fr 1332 2020-08-15T12:23:36Z
Q21887 Malpighial Malpighials en es fr 2003 2020-07-31T14:28:54Z
Q21895 Rosal Rosals en es fr 1043 2021-03-31T18:28:15Z
Q21904 Brassical Brassicals en es fr 1201 2020-08-03T03:05:48Z
Q219067 exercici físic Exercici físic en es fr 3945 2021-03-08T01:34:01Z
Q219329 Tortuga marina en es fr
Q220475 Naja gènere de rèptils Naja en es fr 1477 2021-04-19T20:34:09Z
Q223044 Tortuga Tortugues en es fr 🏅 14532 2021-05-01T08:57:06Z
Q2258881 truita peixos que habiten en aigües fredes i oxigenades de l'hemisferi nord Truita de riu en es fr 7585 2021-04-15T21:40:40Z
Q22651 Himenòpter Himenòpters en es fr 4976 2021-03-12T17:42:27Z
Q22671 coleòpters ordre d'insectes Coleòpters en 🏅 es 🏅 fr 26713 2021-04-19T17:57:10Z
Q2274076 Peresós Peresosos en es fr 5365 2021-04-08T17:43:05Z
Q228241 tabànids família de dípters Tabànids en 🏅 es fr 9655 2021-04-19T21:46:58Z
Q23041430 carxofera Carxofera en es fr 10405 2021-05-02T13:00:09Z
Q230502 Zigòpter Zigòpters en 🏅 es fr 3774 2020-10-07T13:59:32Z
Q231218 abiogènesi Abiogènesi en es fr 12206 2021-03-18T20:03:52Z
Q231439 Mirmeleòntid Mirmeleòntids en 🏅 es fr 2042 2020-07-29T08:35:56Z
Q231550 Tupaia Tupaies en es fr 1157 2021-04-10T18:13:16Z
Q232866 Pècari família de mamífers Pècaris en es fr 1096 2021-03-31T19:38:32Z
Q232936 Hespèrid família de lepidòpters Hespèrids en es fr 4195 2021-04-18T21:29:43Z
Q233309 tumor cerebral Tumor cerebral en es fr 72577 2021-04-17T21:38:58Z
Q23390 cérvol família de mamífers Cérvols en es fr 10009 2021-04-09T07:43:29Z
Q234014 llissa llobarrera peix teleosti Llissa llobarrera en es fr 4720 2021-01-13T11:39:16Z
Q23425 Cucumis sativus espècie de planta Cogombre en es fr 9688 2021-05-03T10:39:55Z
Q2346039 Túnid Túnids en es fr 3977 2020-10-06T21:47:13Z
Q2347178 desenvolupament del cos humà en es fr
Q23501 tomàquet espècie de planta Tomàquet en es 🏅 fr 22124 2021-05-07T08:03:33Z
Q2372824 Elefant Elefàntids en es fr 2135 2021-04-10T15:10:32Z
Q237800 Carassius Carassius en es fr 3984 2021-04-04T17:33:23Z
Q2388549 Procàvids Procàvids en es fr 1131 2020-10-04T22:06:14Z
Q23907 guepard membre de la família dels fèlids Guepard en 🏅 es fr 11880 2021-05-04T14:38:20Z
Q239771 Equeneid Equenèids en es fr 2144 2020-09-26T22:28:35Z
Q239835 Anthurium gènere de plantes Anthurium en es fr 4256 2021-02-01T09:07:17Z
Q245998 quist microbià etapa en repòs o inactiva d’un microorganisme Quist microbiològic en es fr 12335 2021-05-05T21:12:58Z
Q25222 Estrigiforme Estrigiformes en es fr 2086 2021-04-18T20:28:25Z
Q25237 pèsol espècie de planta Pèsol en es fr 🏅 5678 2021-01-03T08:10:15Z
Q25239 Alnus gènere de plantes Alnus en es fr 2501 2021-04-18T14:28:54Z
Q25241 vertebrat subfil de cordats Vertebrats en es fr 18161 2021-04-19T11:16:29Z
Q25243 bedoll gènere de plantes Bedoll en es fr 7143 2021-04-24T18:34:38Z
Q25247 puput Puput comuna en es fr 10040 2021-04-07T22:48:31Z
Q25265 Fèlid Fèlids en es fr 21078 2021-04-26T18:01:16Z
Q25292 palmera datilera espècie de planta Palmera de dàtils en es fr 4118 2021-05-05T06:33:04Z
Q25306 carnívors Carnívors en es fr 3170 2021-04-28T08:37:20Z
Q25307 garsa Garsa en es fr 3636 2021-04-17T19:07:48Z
Q25308 Orquídia Orquídies en es 🏅 fr 5919 2021-04-09T15:36:13Z
Q25309 Blatodeu Blatodeus en es fr 22354 2021-04-26T13:35:40Z
Q25312 Dípter ordre d'insectes Dípters en 🏅 es fr 27331 2021-04-19T18:19:40Z
Q25314 magnoliòfit Magnoliofitins en es fr 4010 2021-02-28T12:42:35Z
Q25324 Cànid Cànids en 🏅 es fr 1346 2020-08-31T20:22:13Z
Q25326 Mol·lusc embrancament d'animals invertebrats Mol·luscs en 🏅 es fr 32522 2021-04-28T06:35:22Z
Q25327 marieta Coccinèl·lids en es fr 8086 2021-04-19T17:55:40Z
Q25329 artiodàctil orde d'animals Artiodàctils en es fr 6144 2021-04-09T14:02:57Z
Q25332 àguila peixatera única espècie del gènere Pandion i de la família dels pandiònids Àguila peixatera en es fr 7115 2021-01-03T08:38:16Z
Q25334 pit-roig ocell Pit-roig en 🏅 es fr 4272 2021-05-03T11:45:23Z
Q25336 marsupials infraclasse de mamífers Marsupials en es fr 4163 2021-04-26T18:41:48Z
Q25341 Passeriforme ordre d'ocells Passeriformes en es fr 9891 2021-04-19T08:48:45Z
Q25347 molsa planta Molses en es fr 6790 2021-03-22T10:17:25Z
Q25350 avet gènere de plantes Avet en es fr 5344 2021-05-01T18:26:19Z
Q25364 Crustaci Crustacis en 🏅 es fr 18647 2021-04-19T18:06:08Z
Q25365 Gruid família de grans aus que viuen a tots els continents, a excepció d'Amèrica del Sud i l'Antàrtida. Grúids en es fr 3609 2021-04-18T21:18:11Z
Q25367 plàncton Plàncton en es fr 56790 2021-03-31T08:08:13Z
Q25368 Bivalve Bivalves en 🏅 es fr 🏅 9813 2021-04-22T10:02:14Z
Q25371 Condricti Peixos cartilaginosos en es fr 4677 2021-01-07T22:12:02Z
Q25374 Perissodàctil Perissodàctils en es fr 2468 2021-04-19T08:57:29Z
Q25375 odonat ordre d'insectes coneguts popularment com a libèl·lules Odonats en es fr 21037 2021-01-26T18:27:52Z
Q25393 rossinyol Rossinyol en es fr 4393 2021-04-24T15:47:52Z
Q25397 Pangolí gènere de mamífers Manis en es fr 1690 2020-09-30T12:19:22Z
Q25400 asteràcies Asteràcies en es 🏅 fr 8217 2021-04-12T20:11:25Z
Q25401 Lagomorf Lagomorfs en es fr 2660 2020-12-21T10:47:10Z
Q25403 Fagus gènere de plantes Fagus en es fr 4071 2021-04-18T20:34:39Z
Q25407 Bombus gènere d'insectes Bombus en 🏅 es fr 2877 2021-04-18T15:20:07Z
Q25419 Escherichia coli Escherichia coli en 🏅 es fr 12718 2021-02-18T08:30:27Z
Q25420 lampírids Lampírids en es fr 1700 2021-04-20T20:51:03Z
Q25431 Sireni Sirenis 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 36500 2021-04-14T15:40:34Z
Q25432 Faisà vulgar Faisà comú en es fr 15792 2021-05-02T08:00:01Z
Q25437 Mustèlid Mustèlids en es fr 1389 2020-08-15T12:47:17Z
Q25439 Pícid Pícids en 🏅 es fr 7215 2021-04-19T21:20:06Z
Q25441 Cnidaris Fílum d'eumetazous Cnidaris en 🏅 es fr 22682 2021-05-03T10:34:45Z
Q2544599 xicoira Xicoira en es fr 13027 2021-04-26T19:45:41Z
Q25497 bòvid Bòvids en 🏅 es fr 2251 2020-08-15T15:44:58Z
Q25557 Gruïforme Gruïformes en es fr 4801 2021-03-12T01:56:27Z
Q25565 Còrvid Còrvids en es fr 4888 2021-04-19T18:10:13Z
Q25587 Foca família de mamífers Foques en es fr 3140 2021-03-02T21:33:19Z
Q25615 teixit conjuntiu teixit l'origen del qual és el mesènquima embrionari Teixit conjuntiu en es fr 10490 2021-03-14T12:21:21Z
Q25662 Juniperus gènere de plantes Juniperus en es fr 5953 2021-05-05T23:45:29Z
Q25823 miriàpodes Miriàpodes en es fr 8789 2021-04-19T07:35:01Z
Q258362 nimfa Nimfa (biologia) en es fr 1641 2021-01-07T06:56:47Z
Q25894 antílop Antílops en es fr 8197 2021-05-01T13:07:00Z
Q25916 Múrid Múrids en es fr 2878 2021-04-19T20:33:49Z
Q25934 Piciforme Piciformes en es fr 4251 2021-04-19T09:04:30Z
Q259438 mill en es fr
Q25978 Caradriforme Caradriformes en es fr 7122 2021-02-15T04:26:19Z
Q26012 Estrígid Estrígids en es fr 6666 2021-04-18T20:28:45Z
Q26050 Túrdid Túrdids en es fr 3511 2021-04-19T22:02:22Z
Q26125 Caprimulgiforme Caprimulgiformes en es fr 4561 2021-04-07T22:40:56Z
Q26158 margaridoia perenne espècie de planta Margaridoia perenne en es fr 12187 2021-01-17T16:58:23Z
Q26214 Gnatostomat Gnatostomats en es fr 3611 2021-03-11T04:59:55Z
Q26229 Asparagal Asparagals en es 🏅 fr 7556 2021-01-03T08:34:56Z
Q2625603 població Població (biologia) en es fr 1706 2020-08-22T14:11:11Z
Q26283 rata mesquera Rata mesquera 🏅 en 🏅 es fr 34971 2021-04-23T18:21:08Z
Q26297 agrella espècie de planta Rumex acetosa en es fr 5960 2021-04-24T16:39:14Z
Q26308 Proboscidi Proboscidis en es fr 2009 2020-09-09T03:12:55Z
Q26316 Sapindal Sapindals en es fr 1307 2021-04-01T09:33:03Z
Q26332 Diprotodont Diprotodonts en es fr 1233 2021-04-18T16:59:45Z
Q26371 Hemípter Hemípters en 🏅 es fr 7721 2021-04-19T18:58:19Z
Q26381 Cucúlid Cucúlids en es fr 4868 2021-04-18T16:41:04Z
Q26513 fetus Fetus en es fr 4433 2021-03-09T01:35:28Z
Q26547 Iac Iac salvatge en es fr 17846 2021-05-06T01:27:55Z
Q265868 os teixit conjuntiu, de notable elasticitat, lleuger i de gran duresa Os en es fr 3620 2021-03-05T14:04:51Z
Q26617 Apòdid Apòdids en es fr 4699 2021-04-18T14:44:42Z
Q26623 Ràl·lid Ràl·lids en es fr 5500 2021-04-19T10:01:15Z
Q26626 Escolopàcid Escolopàcids en es fr 4231 2021-04-19T18:29:45Z
Q26700 Otàrid Otàrids en es fr 1255 2020-10-03T19:14:45Z
Q26764 Blanqueta de la col espècie d'insecte Blanca de la col en es fr 4407 2021-01-03T14:59:33Z
Q26773 Bucerotidae família d'aus Calaus en es fr 3727 2021-04-19T17:30:02Z
Q26782 Picea gènere de plantes Picea en es fr 5176 2021-04-19T20:59:46Z
Q26843 orca Orca en 🏅 es 🏅 fr 30683 2021-04-18T13:40:34Z
Q2690965 Tòfona Tòfona en fr 11447 2021-04-02T10:30:05Z
Q270322 Gèrrid Gèrrids en es fr 3546 2021-04-18T21:20:02Z
Q27046 caràbids Caràbids en es fr 4861 2021-04-19T17:38:31Z
Q27112 Titònid Titònids en es fr 2919 2021-04-19T10:53:37Z
Q27141 Clupeids Clupeids en es fr 25089 2021-04-18T16:17:23Z
Q271623 Psocòpter Psocòpters en es fr 3342 2021-04-19T21:15:41Z
Q27191 Heteròpter Heteròpters en es fr 8932 2021-05-01T10:49:48Z
Q272002 toxiinfecció alimentària Toxiinfecció alimentària en es fr 25244 2021-04-02T01:10:08Z
Q27207 Osteïctis superclasse de peixos Peixos ossis en es fr 11771 2021-03-26T00:13:34Z
Q27244 Caprimúlgid Caprimúlgids en es fr 3724 2021-04-18T15:47:15Z
Q2725616 reproducció vegetal en es fr
Q273071 Dipòdids Dipòdids en es fr 1059 2021-04-18T16:59:55Z
Q27341 Alismatal Alismatals en es 🏅 fr 1550 2021-04-19T17:01:23Z
Q27589 Làrid família d'ocells marins de l'ordre dels caradriformes Làrids en es fr 4650 2021-04-19T20:08:20Z
Q277954 estrogen Estrogen en es fr 14450 2021-03-07T11:11:36Z
Q28114 equiset gènere de plantes Equiset en es fr 3793 2021-05-03T21:05:23Z
Q28257 Erinacèids Erinacèids en es fr 4105 2021-04-26T16:38:25Z
Q28294 Àlcid Àlcids en es fr 5160 2021-04-19T11:33:21Z
Q28298 api espècie de planta Api en es fr 6483 2021-04-12T20:03:21Z
Q28319 Lepidòpter Lepidòpters en 🏅 es fr 16446 2021-04-18T22:18:15Z
Q28358 guatlla comuna Guatlla comuna en es fr 5123 2021-03-11T19:06:17Z
Q28367 Espàrrec espècie de planta Espàrrec en es fr 6075 2021-05-03T22:26:26Z
Q2840 grip malaltia infecciosa provocada per una família de virus Grip en 🏅 es 🏅 fr 34889 2021-04-30T08:10:15Z
Q28425 ratpenats Ratpenats 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 86402 2021-04-26T19:13:42Z
Q28472 pèl fibra de queratina Pèl en es fr 3077 2021-01-13T17:19:35Z
Q28486 Emberízid Emberízids en es fr 3203 2021-04-19T18:24:42Z
Q28502 Poal Poals en es 🏅 fr 1343 2021-04-01T09:38:41Z
Q28507 Cicònid Cicònids en es fr 3916 2021-04-18T16:10:33Z
Q287 fusta material dur i fibrós obtingut dels arbres i altres plantes llenyoses Fusta en es fr 99500 2021-05-04T12:19:34Z
Q28922 passèrid família d'ocells Passèrids en es fr 3012 2021-04-19T20:52:05Z
Q2895685 Tubulidentat Tubulidentats en es fr 3334 2021-04-19T09:31:42Z
Q290 sexe Sexe en es fr 36342 2021-03-30T14:05:19Z
Q29099 teckel Teckel en es fr 8419 2021-04-01T00:28:58Z
Q2934 cabra domèstica animal domèstic Cabra en es fr 82751 2021-04-11T06:06:38Z
Q29465 Narcís gènere de plantes Narcís (gènere) en 🏅 es fr 5603 2021-04-12T23:10:55Z
Q29483 cura pal·liativa en fr
Q29496 leucèmia Leucèmia en es fr 5670 2021-05-07T21:54:20Z
Q29498 krill Krill en es fr 2499 2021-04-18T22:10:45Z
Q29858 Alàudid Alàudids en es fr 5416 2021-04-18T14:30:24Z
Q3 vida estat intermedi entre el naixement i la mort Vida en es fr 29547 2021-04-08T08:52:58Z
Q30024 Taraxacum gènere de plantes Taraxacum en es fr 3321 2021-03-31T21:39:49Z
Q30034 Abella de la mel espècie d'insecte Abella de la mel en es fr 19192 2021-05-07T08:30:08Z
Q30178 grumer cnidari Medusa en 🏅 es fr 16137 2021-04-26T13:33:30Z
Q30263 Pinnípede Pinnípedes en 🏅 es fr 2300 2021-01-05T15:44:05Z
Q306540 α-amilasa proteïna de mamífer que es troba a l’Homo sapiens Α-Amilasa en es fr 15007 2021-05-05T21:17:18Z
Q308841 caragol mol·luscs de la classe Gastropoda generalment amb conquilla en espiral en es fr
Q309252 fitness Fitnes en es fr 1217 2020-07-07T23:22:03Z
Q30953 dengue malaltia infecciosa causada pel virus dengue Dengue en 🏅 es fr 29754 2021-03-03T17:34:30Z
Q31207 assistència sanitària Assistència sanitària en es fr 4608 2021-02-23T20:52:27Z
Q31431 lloro Psitaciformes en es fr 🏅 6106 2021-04-19T21:14:41Z
Q31448 Cacatua Cacatues en 🏅 es fr 4010 2021-04-18T15:37:31Z
Q317309 salut mental en es fr
Q3184856 abús de substàncies en es fr
Q320179 Guaiaber Guaiaber en es fr 6064 2021-04-18T21:18:31Z
Q320999 xiitake Xiitake en es fr 8677 2021-03-02T20:37:33Z
Q323936 farmacocinètica Farmacocinètica en es 🏅 fr 6728 2021-04-20T01:13:14Z
Q326228 miceli Miceli en es fr 1314 2021-03-21T22:43:46Z
Q326648 salmonel·losi Salmonel·losi en es 🏅 fr 7038 2021-05-01T08:49:19Z
Q327144 Estrepsípter Estrepsípters en es fr 4303 2021-04-18T20:28:15Z
Q32789 zebra subgènere del gènere Equus Zebra 🏅 en 🏅 es fr 35064 2021-04-22T14:16:26Z
Q328082 Afrosorícides Afrosorícides en es fr 2038 2020-11-22T12:05:20Z
Q328835 sistema somatosensorial Sistema somatosensorial en es fr 1285 2021-01-15T21:01:11Z
Q33196 embrió estat primerenc del desenvolupament d'un eucariot Embrió en es fr 2025 2021-02-10T11:14:54Z
Q332154 envelliment humà Envelliment humà en es fr 12189 2021-03-06T09:44:28Z
Q33602 panda gegant ós natiu de la Xina Panda gegant en es fr 65105 2021-03-26T01:28:51Z
Q33609 ós polar espècie d'ós que habita l'Àrtic Ós polar en 🏅 es fr 9113 2021-04-17T08:07:44Z
Q33753 metamorfosi Metamorfosi en es fr 4779 2021-03-14T21:18:28Z
Q33971 fulla òrgan de les plantes de forma generalment laminar Fulla en es fr 13943 2021-05-04T12:13:43Z
Q34007 anacard Anacard en es fr 2169 2021-02-05T01:45:36Z
Q3406 Cíclid Cíclids en es fr 115785 2021-05-07T20:47:38Z
Q34384 cigne gènere d'ocells es
Q34505 hipopòtam Hipopòtam en 🏅 es fr 5870 2021-05-04T19:14:59Z
Q34687 rosa planta Rosa en es fr 🏅 5590 2021-04-24T14:55:08Z
Q34706 lleopard Lleopard en es fr 🏅 8714 2021-04-19T20:07:14Z
Q34718 Rinoceront família de mamífers Rinoceronts en es fr 35666 2021-05-01T08:33:10Z
Q34740 gènere categoria taxonòmica de baix nivell utilitzada en la classificació biològica d'organismes vivents i fòssils Gènere (biologia) en es fr 5416 2020-12-15T09:45:12Z
Q34887 Papaier Papaier en es fr 14186 2021-01-03T08:27:26Z
Q35047 Ciprínid Ciprínids en es fr 104901 2021-05-07T19:28:35Z
Q35051 col Col en 🏅 es fr 3009 2021-03-01T03:28:34Z
Q3516404 sistemàtica Sistemàtica en es fr 4177 2020-10-27T15:31:38Z
Q35255 puma Puma en 🏅 es 🏅 fr 🏅 21225 2021-04-17T13:47:15Z
Q35409 família categoria taxonòmica entre l'ordre i el gènere Família (biologia) en es fr 13848 2021-03-08T01:46:22Z
Q35456 medicament essencial Medicament essencial en es fr 3069 2020-12-30T16:31:18Z
Q35517 ant Ant en es fr 4232 2020-09-16T16:59:24Z
Q35694 jaguar espècie de gran fèlid Jaguar 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 58438 2021-04-18T21:54:36Z
Q35869 asma Asma en 🏅 es fr 13973 2021-04-08T21:49:45Z
Q35922 Bambú Tipus de planta de la família de les poàcies Bambús en es fr 20002 2021-05-01T19:01:21Z
Q36101 coala espècie de marsupial Coala en 🏅 es fr 27887 2021-05-06T12:18:31Z
Q36146 figuera espècie de planta Figuera en es fr 4498 2021-05-04T10:25:16Z
Q36341 ós bru Os bru en es fr 29753 2021-04-29T14:16:23Z
Q36396 rata gènere de mamífers Rata en es fr 9027 2021-03-29T03:19:31Z
Q36602 ordre rang taxonòmic Ordre en es fr 1600 2021-01-10T17:08:24Z
Q36611 goril·la gènere de mamífers Goril·la en es fr 9782 2021-02-24T20:04:58Z
Q36732 regne rang taxonòmic Regne (biologia) en es fr 11980 2021-01-04T12:21:26Z
Q36864 ungla revestiment de naturalesa còrnia que té la funció de protegir i revestir la part terminal dels dits Ungla en es fr 2592 2020-10-26T11:23:16Z
Q369429 càmbium Càmbium en es fr 1963 2020-06-30T20:28:16Z
Q36956 lepra Lepra en es fr 10099 2021-04-01T17:37:45Z
Q37083 olivera espècie de planta Olivera en es fr 39301 2021-04-19T08:07:41Z
Q37153 alvocat espècie de planta Alvocat en es fr 2864 2021-05-01T12:06:58Z
Q37187 Glòbul vermell Glòbul vermell en es fr 13584 2021-04-26T10:43:38Z
Q37212 Lèmur infraordre de mamífers Lèmurs 🏅 en fr 160280 2021-04-23T13:24:18Z
Q3736439 ànec nom comú que reben un bon nombre d'espècies d'ocells de la família dels anàtids (Anatidae) Ànecs en es fr 8525 2021-04-19T14:15:25Z
Q37383 cacauet espècie de planta Cacauet en es fr 3033 2021-02-28T13:49:01Z
Q37453 albercoquer espècie de planta Albercoquer en es fr 10733 2021-03-27T17:41:52Z
Q37517 classe rang taxonòmic entre el fílum i l'ordre Classe (biologia) en es fr 1469 2020-04-30T21:46:56Z
Q375601 esclerènquima teixit que suporta les plantes en es fr
Q376680 traumatologia Traumatologia en es fr 1398 2021-03-31T19:05:01Z
Q37686 Camaleons família de rèptils Camaleons en es fr 5136 2021-04-18T15:41:57Z
Q37813 ecosistema Ecosistema en es fr 3282 2021-04-03T11:28:08Z
Q37868 Alga éssers eucariotes, unicel·lulars o pluricel·lulars autòtrofs fotosintètics Alga en es fr 7439 2021-03-10T09:41:43Z
Q37937 moniato espècie de planta Moniato en es fr 6687 2021-01-15T17:08:15Z
Q379813 mongeta en fr
Q381084 muda Muda en es fr 1126 2021-04-13T15:55:24Z
Q382441 mamífer marí mamífers aquàtics Mamífers marins en 🏅 es fr 92348 2021-05-07T08:42:04Z
Q38280 pastor alemany raça de gos Pastor alemany en es fr 22940 2021-04-30T12:55:42Z
Q38348 fílum categoria taxonòmica Fílum en es fr 10320 2021-01-30T05:29:22Z
Q38404 autisme trastorn generalitzat del desenvolupament Autisme en 🏅 es fr 176909 2021-04-24T15:00:45Z
Q38571 llebrer anglès Raça de gos Llebrer anglès en es fr 7347 2021-03-04T17:47:13Z
Q38645 síndria fruita gran amb pell suau i dura
Q388162 Puça Sifonàpters en 🏅 es fr 6039 2021-03-30T17:46:04Z
Q388952 cavall frisó Cavall frisó en es fr 4007 2021-03-08T13:44:22Z
Q389735 malaltia cardiovascular Malaltia cardiovascular en es fr 10250 2021-03-07T21:06:21Z
Q38984 terrier raça de gos Terrier en es fr 5564 2021-04-01T07:48:37Z
Q39017 retriever Gos cobrador en es fr 1920 2020-07-09T04:01:16Z
Q390456 Agaricus Agaricus en es fr 3469 2021-04-19T16:56:46Z
Q3916957 nap Nap en es fr 5559 2021-03-17T19:34:36Z
Q39222 ràbia Ràbia (malaltia) en es fr 9917 2021-04-13T21:38:53Z
Q39275 Ratolí gènere de mamífers Ratolí en es fr 6000 2021-04-19T09:42:44Z
Q39357 shih-tzu Shih-tzu en es fr 6649 2021-01-02T12:53:10Z
Q39624 ren Ren en es fr 3186 2021-04-26T12:25:26Z
Q39631 metge professional que practica la medicina Metge en es fr 3877 2021-03-22T02:13:10Z
Q39861 Hirundínid Hirundínids en es fr 5125 2021-04-18T21:35:24Z
Q39918 ametller espècie de planta Ametller en es fr 21115 2021-03-09T09:01:26Z
Q4 mort fi permanent de les funcions biològiques que defineixen un ésser viu Mort en es fr 43642 2021-03-23T02:17:08Z
Q40152 polp Polps en 🏅 es fr 13659 2021-04-30T15:00:38Z
Q40397 teixit organització cel·lular intermèdia entre les cèl·lules i un organisme Teixit (biologia) en es fr 2670 2021-04-21T13:21:16Z
Q40621 anquilosaure Anquilosaure en 🏅 es fr 1690 2021-02-01T08:33:16Z
Q40763 llavor menuda planta embrionària Llavor en es fr 17461 2021-03-31T08:31:54Z
Q40802 cranc Crancs en es fr 7590 2021-04-12T21:02:35Z
Q40821 cirurgia especialitat mèdica Cirurgia en es fr 14052 2021-02-18T12:22:52Z
Q40867 verí substància que altera les funcions normals de l'organisme quan entra en contacte amb ell, i que pot arribar a provocar lesions o fins i tot la mort Verí en es fr 2902 2020-09-04T12:44:53Z
Q40994 morsa espècie de mamífer Morsa en 🏅 es fr 🏅 7889 2021-03-17T16:25:50Z
Q41050 orangutan gènere de mamífers Orangutan en 🏅 es fr 6835 2021-03-18T14:22:19Z
Q41083 sífilis Sífilis en 🏅 es fr 10439 2021-04-15T09:16:53Z
Q41112 esquizofrènia Un tipus de trastorn mental Esquizofrènia en 🏅 es 🏅 fr 11123 2021-03-08T21:09:18Z
Q41301 epiteli Epiteli en es fr 9314 2021-04-08T20:01:09Z
Q41317 Torpediniforme Torpediniformes en es fr 3089 2021-01-04T12:19:32Z
Q41482 autòpsia Autòpsia en es fr 6789 2021-02-13T01:41:56Z
Q41500 arrel Arrel (botànica) en es fr 23324 2021-02-07T02:02:51Z
Q41534 midó Midó en es fr 12644 2021-04-02T08:12:21Z
Q41559 Pièrid família de lepidòpters ropalòcers Pièrids en es fr 2667 2021-05-03T18:51:42Z
Q41571 epilèpsia Epilèpsia en 🏅 es fr 38624 2021-03-19T09:35:07Z
Q41631 Musaranya Musaranyes en es fr 3258 2021-04-26T16:37:35Z
Q41861 hipertensió arterial Hipertensió arterial en 🏅 es fr 7596 2021-02-26T14:58:21Z
Q41994 Flamenc gènere d'ocells Flamencs (animal) en es fr 5617 2021-04-12T21:46:47Z
Q420 biologia Ciència natural que té com a objecte d'estudi la matèria viva, el seu origen i evolució Biologia en 🏅 es fr 35147 2021-03-09T09:53:32Z
Q42046 Hiena Hienes en es fr 22284 2021-04-18T21:32:24Z
Q42196 balena blava mamífer marí del subordre dels misticets Rorqual blau 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 46685 2021-04-24T14:54:38Z
Q42237 Mugílid Mugílids en es fr 16498 2021-01-05T10:52:29Z
Q42295 arbust tipologia de planta llenyosa Arbust en es fr 1592 2021-05-01T13:27:31Z
Q42339 fesol espècie de planta Fesol en es fr 🏅 14659 2021-04-29T16:40:58Z
Q42395 leucòcit Leucòcit en es fr 2113 2020-11-29T09:59:59Z
Q42569 Llama Llama en es fr 2311 2021-01-07T12:09:05Z
Q42604 gat siamès Gat siamès en es fr 10870 2021-04-29T04:20:17Z
Q42675 gat manx Gat manx en es fr 3708 2021-02-24T10:00:43Z
Q42710 búfal aquàtic Búfal aquàtic en es fr 4414 2021-05-02T09:41:51Z
Q42844 depressió major Depressió clínica en 🏅 es fr 17475 2021-02-18T15:42:16Z
Q428914 fibra muscular cèl·lula fusiforme i multinuclear amb capacitat de contraure's Fibra muscular en es fr 1454 2021-04-01T09:02:16Z
Q42918 mutació Mutació en es fr 5760 2020-10-03T07:44:20Z
Q42982 al·lèrgia Al·lèrgia en es fr 15644 2021-04-21T22:31:44Z
Q430 dinosaure superordre de rèptils Dinosaures 🏅 en 🏅 es fr 130623 2021-05-07T18:51:03Z
Q43041 hemoglobina proteïna Hemoglobina en es fr 59803 2021-05-04T15:46:22Z
Q431 zoologia estudi del regne animal Zoologia en es fr 6165 2021-02-26T23:18:14Z
Q43177 clorofil·la compost químic Clorofil·la en es fr 10774 2021-04-07T19:37:48Z
Q43238 poàcies Poàcies en es 🏅 fr 24106 2021-03-27T02:22:02Z
Q43365 Corvus gènere d'ocells Corvus (gènere) en es fr 5595 2021-04-18T16:28:54Z
Q434 perera Pyrus en es fr 2453 2020-08-23T21:35:37Z
Q43445 femella sexe femení d'una espècie Femella en es fr 3195 2021-04-28T01:21:22Z
Q43447 Quilòpode Quilòpodes en es fr 8807 2021-04-19T21:20:28Z
Q43478 selecció natural Selecció natural en 🏅 es fr 5136 2021-04-30T15:48:15Z
Q43489 falcó nom comú que s'aplica a la major part de les espècies del gènere Falco Falcó en es fr 4777 2021-04-18T20:35:39Z
Q43502 dodo Dido macnefico Dodo en 🏅 es fr 3020 2021-01-22T12:48:32Z
Q43624 colibrí família d'ocells Colibrís en es fr 🏅 17085 2021-04-19T17:57:20Z
Q43642 kiwi gènere d'ocells Kiwi (ocell) en es fr 5108 2021-03-16T18:35:41Z
Q43656 colesterol compost químic Colesterol en es fr 19513 2021-04-12T20:52:02Z
Q43794 Gall dindi gènere d'ocells Meleagris en es fr 2189 2021-04-08T08:04:06Z
Q43806 Invertebrat grup d'animals Invertebrats en es fr 6205 2021-01-14T18:48:46Z
Q441 botànica branca de la biologia que té per objecte l'estudi dels vegetals Botànica en 🏅 es fr 31845 2021-04-18T15:28:27Z
Q44148 mascle sexe masculí d'una espècie Mascle en es fr 1997 2020-09-06T13:55:41Z
Q44299 coiot Coiot en 🏅 es fr 🏅 17137 2021-04-20T00:21:14Z
Q44448 Lleguminosa Lleguminoses en es 🏅 fr 3206 2021-04-12T22:41:52Z
Q4468 Gòbid Gòbids en es fr 43259 2021-04-19T18:54:32Z
Q44727 varicel·la malaltia humana Varicel·la en es fr 8094 2021-01-11T17:21:56Z
Q44789 morera gènere de plantes Morera en es fr 2264 2020-08-15T15:01:08Z
Q4504 dragó de Komodo espècie de rèptil de gran mida Dragó de Komodo 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 48894 2021-05-03T18:20:27Z
Q452969 Moa Moes en es fr 4442 2021-04-03T07:41:57Z
Q45556 Boid família de serps constrictores Bòids en es fr 1226 2021-01-04T12:16:42Z
Q45559 Arna geomètrida Geomètrids en es fr 3460 2021-04-18T21:03:58Z
Q45669 Eucalyptus gènere de plantes Eucaliptus en es fr 6869 2021-05-04T07:54:39Z
Q45757 Artocarpus heterophyllus espècie de planta Artocarpus heterophyllus en es fr 4959 2021-02-02T18:09:01Z
Q45767 competició interacció biològica Competició (biologia) en es fr 2391 2021-04-19T12:19:39Z
Q460286 Hidrofí Hidrofins en 🏅 es fr 4941 2021-05-04T19:09:19Z
Q46076 llebre gènere de mamífers Llebre en es fr 3155 2021-04-19T19:25:16Z
Q4610 Decàpode Decàpodes en es fr 7362 2021-02-19T01:37:11Z
Q4620674 Òrgans sexuals Òrgan sexual en es fr 33 2019-02-07T08:34:50Z
Q46212 porc formiguer Porc formiguer 🏅 en es fr 34516 2021-04-19T09:00:27Z
Q46299 rosàcies Rosàcies en es fr 13276 2021-02-10T17:21:27Z
Q46360 Testudínid Testudínids en es fr 5243 2021-04-01T08:39:47Z
Q46452 opi Opi en es fr 4795 2021-03-29T20:42:54Z
Q466602 Cavall American Quarter American Quarter en es fr 19875 2021-04-21T22:36:24Z
Q467024 trotador americà raça de cavall en fr
Q47041 biodiversitat Biodiversitat en es fr 28934 2021-04-18T15:16:25Z
Q47051 prió Prió en 🏅 es fr 38399 2021-04-29T18:52:41Z
Q472287 respiració Respiració (fisiologia) en es fr 5845 2020-10-05T05:30:06Z
Q47328 Gríl·lid Gríl·lids en es fr 5619 2021-04-30T10:26:43Z
Q474191 dieta Dieta en es fr 8692 2020-11-26T19:34:10Z
Q47542 Castor gènere de mamífers Castor 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 83648 2021-05-03T07:53:38Z
Q4758 Gimnofions Gimnofions en es fr 2313 2021-04-18T21:07:28Z
Q476697 empremta genètica Empremta genètica en es fr 22077 2021-05-06T11:04:03Z
Q47715 síndrome de Down Síndrome de Down en 🏅 es 🏅 fr 10446 2021-04-15T09:21:13Z
Q47722 bròcoli Bròcoli en es fr 2260 2021-01-01T13:12:40Z
Q47790 tètanus Tètanus en es fr 9216 2021-04-15T22:28:52Z
Q47867 Armadillo Grup de mamífers proveïts de closca Armadillos en es fr 2092 2021-04-07T12:02:33Z
Q47912 càncer de pulmó Càncer de pulmó en 🏅 es 🏅 fr 8614 2021-04-08T08:00:42Z
Q48143 meningitis inflamació de les meninges Meningitis en 🏅 es fr 7587 2021-04-17T21:42:23Z
Q48227 aràcies família de plantes monocotiledònies Aràcies en es fr 7637 2021-01-18T21:12:23Z
Q482853 columna vertebral part de l'esquelet axial Columna vertebral en es fr 50638 2021-05-03T14:33:38Z
Q483213 sistema tegumentari Sistema tegumentari en es fr 12453 2021-03-23T09:23:10Z
Q483921 adaptació Adaptació en 🏅 es fr 5612 2021-04-21T16:43:49Z
Q486420 deriva genètica Deriva genètica en 🏅 es fr 2277 2020-07-01T08:10:46Z
Q486672 tortuga gegant de les Galápagos Tortuga gegant de les Galápagos en 🏅 es fr 6777 2021-04-02T01:33:31Z
Q489798 cavall andalús Cavall andalús en 🏅 es 14392 2021-04-08T09:48:33Z
Q5 ésser humà primat bípede de la família dels homínids Ésser humà 🏅 en es fr 89662 2021-04-17T07:52:04Z
Q500 llimoner arbre fruiter perenne Llimoner en es fr 32953 2021-05-07T10:55:23Z
Q503 banana Banana en es fr 34260 2021-05-06T09:51:12Z
Q506 flor estructura reproductiva de les plantes fanerògames Flor en es 🏅 fr 35718 2021-04-19T18:39:37Z
Q5070208 cangur Cangurs en es fr 9307 2021-04-18T15:44:50Z
Q5090 arròs cereal Arròs en es fr 40199 2021-02-25T02:55:54Z
Q5113 ocell classe d'animals vertebrats Ocells 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 🏅 141535 2021-04-19T08:04:51Z
Q5122903 cumquat espècie de planta Cumquat en fr 6055 2021-03-29T10:53:11Z
Q514 anatomia branca de la biologia que estudia l'estructura i organització interna dels éssers vius Anatomia en 🏅 es fr 33313 2021-03-16T11:05:13Z
Q5185 Nematode Nematodes en es fr 80510 2021-04-23T10:38:10Z
Q5194627 Lilium gènere de plantes Lilium en es fr 6405 2021-03-18T09:48:11Z
Q51993 febre hemorràgica de l'Ebola malaltia del virus Ebola Febre hemorràgica de l'Ebola en es fr 110103 2021-04-21T18:01:27Z
Q52105 hàbitat Hàbitat en 🏅 es fr 5122 2021-05-02T03:01:02Z
Q530397 Al·ligàtor Al·ligàtor en es fr 1240 2020-12-27T10:33:39Z
Q53476 lamiàcies Lamiàcies en es fr 7555 2021-05-07T10:10:51Z
Q53636 Anur Anurs 🏅 en 🏅 es fr 63681 2021-04-18T14:41:22Z
Q53663 Urodels Caudats en 🏅 es fr 3740 2021-04-21T07:53:22Z
Q539690 angiologia especialitat mèdica que s'encarrega de l'estudi dels vasos sanguinis del sistema circulatori (venes i artèries) i del sistema limfàtic Angiologia en es fr 1365 2020-05-01T11:23:27Z
Q5414 gran danès Gran danès en es fr 8375 2021-02-24T22:10:13Z
Q546583 Tèrmit Tèrmits en 🏅 es fr 9061 2021-04-19T11:07:38Z
Q55805 albatros Albatros en 🏅 es 🏅 fr 53301 2021-05-06T23:10:59Z
Q558363 sistema visual Sistema visual en es fr 27088 2021-05-01T08:19:23Z
Q561 Dent Dent humana en 🏅 es fr 8860 2021-04-26T17:42:35Z
Q574491 contusió tipus d'hematoma Contusió en es fr 4154 2021-04-23T20:49:54Z
Q58 penis òrgan extern de l'aparell reproductor masculí Penis en es fr 1105 2021-01-11T22:44:50Z
Q58697 senglar Senglar en es fr 14837 2021-04-30T16:12:06Z
Q5880 vagina òrgan de l'aparell reproductor femení en els mamífers Vagina en 🏅 es fr 2431 2021-01-04T16:13:25Z
Q58903 vaca de les Highlands Vaca de les Highlands en 🏅 es fr 6434 2021-04-02T19:09:16Z
Q58910 Vaca Frisona-Holstein Vaques domèstiques Vaca Frisona-Holstein en es fr 3551 2020-09-25T13:07:51Z
Q59099 herbívor Herbivorisme en es fr 3982 2020-09-28T10:13:39Z
Q59576 Siluriforme Siluriformes en es fr 9806 2021-04-05T07:47:41Z
Q59577 Pleuronectiforme Pleuronectiformes en es fr 3765 2021-04-19T21:04:08Z
Q5982337 còlon Còlon en es fr 10521 2020-12-27T18:03:56Z
Q59882 Crisantem gènere de plantes Crisantem en es fr 11734 2021-01-24T21:12:47Z
Q59905 Papiliònid família de lepidòpters que són papallones grosses i acolorides Papiliònids en es fr 4188 2021-04-19T08:21:05Z
Q60205 Tarser gènere de mamífers Tarsius en es fr 1663 2020-08-30T22:33:01Z
Q6120 eriçó Eriçons en es fr 9337 2021-04-26T12:54:16Z
Q614304 farmàcia ciència i pràctica de la preparació, conservació, presentació i dispensació de medicaments Farmàcia en es fr 42075 2021-04-27T14:43:39Z
Q61476 àcid gras Àcid gras en es fr 10297 2020-11-15T15:50:18Z
Q620656 Appaloosa raça de cavalls Appaloosa en 🏅 es fr 19445 2021-02-06T01:28:54Z
Q635926 trotador anglès raça de cavall en fr
Q6408 Rànid Rànids en es fr 5647 2021-05-07T19:19:44Z
Q645858 complement dietètic Complement dietètic en es fr 4539 2021-03-31T08:57:55Z
Q647173 esporòfit fase diploide multicel·lular que passa en les plantes i en algunes algues Esporòfit en es fr 1113 2020-07-06T15:56:59Z
Q6473911 herpes simple Herpes simple en 🏅 es fr 6297 2021-03-12T14:42:39Z
Q6481228 Ftiràpter Ftiràpters en 🏅 es fr 3386 2021-03-10T00:58:37Z
Q6495741 Rajada superordre de peixos cartilaginosos Batoïdeus en es fr 5664 2021-04-18T15:10:15Z
Q6500773 metge de capçalera Metge de capçalera en es 6853 2021-03-21T21:31:29Z
Q652744 febre aftosa humana Febre aftosa humana en es fr 6984 2021-03-07T14:08:58Z
Q653 chihuahua Chihuahua (gos) en es fr 12180 2021-03-01T01:23:15Z
Q6573 Hàmster Cricetins en es fr 1047 2021-01-25T08:24:59Z
Q662860 fumar en es fr
Q677014 linx gènere de mamífers Linx en es fr 🏅 5452 2021-03-31T19:34:49Z
Q68833 fractura Fractura (medicina) en es fr 30998 2021-01-30T01:29:43Z
Q68854 picada de serp Picada de serp en es fr 8650 2021-03-12T07:23:12Z
Q7060553 sistema muscular conjunt de músculs que mantenen la postura i efectuen moviments corporals Sistema muscular en es fr 11177 2021-04-04T20:29:35Z
Q70702 alcaloide Alcaloide en es fr 18986 2021-04-18T12:04:00Z
Q712378 òrgan col·lecció de teixits units com una unitat estructural que compleix una funció comuna Òrgan (anatomia) en es fr 2509 2021-04-16T15:33:54Z
Q713102 pelvis regió anatòmica Pelvis en es fr 2360 2021-03-23T10:20:48Z
Q7150 ecologia estudi científic de les distribucions, l'abundància i les relacions dels organismes i les seves interaccions amb el medi ambient Ecologia en 🏅 es fr 91692 2021-03-15T20:48:49Z
Q71516 dromedari és un gran ungulat nadiu del nord d'Àfrica i de l'oest d'Àsia i el més conegut dels camèlids Dromedari en 🏅 es fr 4639 2021-03-01T16:24:54Z
Q7162 genètica Genètica 🏅 en 🏅 es fr 77860 2021-04-29T08:34:54Z
Q7175 micologia branca de la biologia que estudia els fongs Micologia en es fr 6064 2021-04-19T07:28:37Z
Q718113 pèrdua de pes Pèrdua de pes en es fr 1133 2021-04-01T19:33:02Z
Q7187 gen seqüència lineal de nucleòtids d'ADN o ARN que és essencial per a una funció específica Gen en 🏅 es fr 16025 2021-03-23T23:01:55Z
Q7193 microbiologia Microbiologia en es fr 4326 2021-04-23T13:32:01Z
Q719444 punció lumbar Punció lumbar en es fr 3025 2021-03-27T16:13:34Z
Q720026 lesió cerebral Lesió cerebral en es fr 9338 2021-05-07T21:23:12Z
Q7202 biologia molecular Biologia molecular en es fr 18656 2021-04-06T20:59:50Z
Q7205 paleontologia Paleontologia en 🏅 es 🏅 fr 36369 2021-03-31T08:33:04Z
Q7218 toxicologia Toxicologia en es fr 3706 2020-10-06T18:32:47Z
Q7224565 rave espècie de planta Rave en 🏅 es fr 5126 2021-01-06T18:53:44Z
Q7239 organisme ens capaç de dur a terme funcions bàsiques de la vida Organisme en es fr 31369 2021-04-19T08:11:51Z
Q725951 alternança de generacions Alternança de generacions en es fr 2989 2020-05-19T00:27:45Z
Q726 cavall mamífer ungulat Cavall en 🏅 es fr 40317 2021-05-03T13:34:17Z
Q727919 Tetigònids Tetigònids en es fr 3634 2021-04-25T05:43:58Z
Q729 animal rang taxonòmic corresponent al regne Animals en 🏅 es fr 34221 2021-04-09T14:25:37Z
Q7362 orella Orella en 🏅 es fr 35150 2021-03-24T18:38:07Z
Q7363 nas Nas en es fr 29676 2021-01-23T20:37:51Z
Q7364 ull òrgan que detecta la llum i la converteix en impulsos electroquímics a les neurones Ull en es fr 34095 2021-04-16T06:50:38Z
Q7365 múscul teixit contràctil del cos d'alguns animals Múscul en es fr 31513 2021-03-23T07:16:28Z
Q7367 culícids família de dípters Culícids en es fr 31960 2021-04-19T18:07:18Z
Q7368 ovella animal domèstic Ovella 🏅 en 🏅 es fr 111653 2021-05-05T06:39:54Z
Q737173 Hereford Hereford (raça) en es fr 5445 2021-02-26T13:54:09Z
Q7372 tauró Taurons en 🏅 es fr 31449 2021-04-19T21:49:28Z
Q7375 Camell gènere de mamífers Camell en es fr 34740 2021-04-18T15:42:27Z
Q7377 mamífers classe de vertebrats caracteritzats pel seu pelatge i per alimentar les cries amb llet Mamífers 🏅 en 🏅 es fr 96033 2021-04-10T18:08:32Z
Q7380 Primat ordre de mamífers al qual pertanyen l'ésser humà i els seus parents més pròxims Primats 🏅 en 🏅 es fr 93937 2021-04-19T09:24:57Z
Q7386 formiga insecte de la família Formicidae Formigues 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 95586 2021-05-04T11:26:52Z
Q7391 antòfil Antòfils en 🏅 es fr 37513 2021-04-19T17:08:18Z
Q7415384 curculiònids Curculiònids en es fr 3858 2021-04-19T18:07:58Z
Q7430 àcid desoxiribonucleic àcid nucleic que conté informació genètica Àcid desoxiribonucleic 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 81146 2021-04-04T08:12:21Z
Q7432 espècie categoria taxonòmica i una de les unitats bàsiques de classificació biològica Espècie en 🏅 es fr 33138 2021-04-25T07:26:16Z
Q74363 Cavall marí Cavall marí en es fr 9459 2021-03-25T16:00:35Z
Q7537 coliflor Coliflor en es fr 2582 2021-03-01T03:50:02Z
Q7540 alberginiera espècie de planta Alberginiera en es fr 6740 2021-02-20T07:49:36Z
Q7556 Anàtid Anàtids en es fr 7850 2021-04-19T17:08:28Z
Q756 planta organismes multicel·lulars autòtrofs (productors primaris) Plantes en es fr 35651 2021-04-19T21:02:38Z
Q75713 Mixinoïdeu Mixines en es fr 12837 2021-04-13T08:40:27Z
Q7609 Nyu Nyu en 🏅 es fr 2041 2020-11-01T08:43:45Z
Q76098 Ctenopharyngodon idella Ctenopharyngodon idella en es fr 14119 2021-03-26T22:50:58Z
Q76280 Tinca tinca espècie de peix Tenca en es fr 5007 2021-05-03T19:16:13Z
Q764 fong regne d'organismes de cèl·lules eucariotes Fongs en 🏅 es fr 33836 2021-04-18T20:44:37Z
Q767485 insuficiència respiratòria Insuficiència respiratòria en es fr 1463 2020-04-09T19:32:41Z
Q771035 medicina tradicional Medicina tradicional en es fr 5431 2021-03-21T15:49:17Z
Q774306 cirurgià metge especialista en cirurgia en es fr
Q77604 radiologia Radiologia en es fr 3450 2020-10-04T19:28:45Z
Q780 gall ocell domèstic, mascle de la gallina Gall en es fr 35891 2021-05-06T09:04:54Z
Q7867 psiquiatria Psiquiatria en es fr 8465 2021-01-12T09:05:19Z
Q7868 cèl·lula unitat bàsica estructural i funcional de tots els organismes vius coneguts Cèl·lula 🏅 en es 🏅 fr 71297 2021-04-05T19:52:30Z
Q787 Sus scrofa domesticus subespècie de mamífer Porc en es fr 39077 2021-04-23T07:01:06Z
Q7873 sang Sang en es fr 32457 2021-04-25T11:32:16Z
Q7881 esquelet carcassa rígida que proporciona la protecció i l'estructura en molts tipus d'animals Esquelet en es fr 33893 2021-05-07T08:14:31Z
Q7886 pulmó òrgan essencial de l'aparell respiratori en la majoria d'animals que respiren Pulmó en 🏅 es fr 31086 2021-03-28T01:30:56Z
Q7891 sistema respiratori sistema biològic de qualsevol organisme que està implicat en l'acte de la respiració Sistema respiratori en es fr 35997 2021-05-01T08:18:23Z
Q7895 sistema reproductor Sistema reproductor en es fr 36481 2021-05-01T08:18:13Z
Q796207 examen ocular Examen oftalmològic en 3701 2021-03-07T19:38:29Z
Q796482 Epidermis Epidermis (botànica) en es fr 1633 2021-05-01T01:13:19Z
Q79785 electrocardiograma Representació gràfica de l'activitat elèctrica del cor. Electrocardiograma en es fr 7859 2021-03-06T01:27:46Z
Q79793 xarampió malaltia molt contagiosa que afecta sobretot els infants Xarampió en es fr 5954 2021-02-27T08:20:47Z
Q79794 cérvol comú espècie de mamífer Cérvol comú en es fr 4489 2021-03-08T17:00:12Z
Q79803 conill porquí Conill porquí en 🏅 es fr 6846 2020-10-12T18:23:03Z
Q79817 cànnabis gènere de plantes Cànnabis en es fr 25003 2021-05-03T16:30:13Z
Q79932 pol·len Pol·len en es fr 4634 2021-03-31T08:31:44Z
Q80005 falguera Grup de plantes Falgueres en es fr 6409 2021-01-28T18:12:41Z
Q80015 obstetrícia i ginecologia en es fr
Q80066 Anisòpter Anisòpters en 🏅 es fr 1836 2020-07-25T17:52:45Z
Q80174 ximpanzé Ximpanzé en es fr 26767 2021-04-16T20:38:02Z
Q80294 cel·lulosa Cel·lulosa en es fr 4973 2021-02-02T19:24:12Z
Q80378 tauró balena Tauró balena en 🏅 es 🏅 fr 🏅 9473 2021-04-26T13:35:10Z
Q8047 enzim Enzim 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 77695 2021-03-31T08:25:24Z
Q80479 Mangosta família de petits mamífers carnívors Mangostes en es fr 14554 2021-04-19T07:11:04Z
Q80531 ocra Ocra en es fr 3502 2021-01-03T08:31:16Z
Q8054 proteïna biomolècules fetes d'aminoàcids arranjats en una cadena lineal Proteïna en 🏅 es fr 43631 2021-04-29T06:07:20Z
Q8066 aminoàcid Aminoàcid en 🏅 es fr 66362 2021-05-07T08:10:11Z
Q808 virus agent infecciós submicroscòpic que només es pot replicar a l'interior de les cèl·lules d'un organisme hoste Virus 🏅 en 🏅 es 🏅 fr 108327 2021-04-29T15:46:23Z
Q81 pastanaga hortalissa d'arrel conreada dins la família Brassicaceae en 🏅 es fr
Q81025 ploma Ploma en es fr 🏅 2425 2021-01-01T12:17:53Z
Q81058 homeopatia sistema de medicina alternativa considerat una pseudoteràpia basada en una pseudociència Homeopatia 🏅 en 🏅 es fr 194431 2021-05-01T19:06:06Z
Q81091 bisó europeu Bisó europeu en es fr 7552 2021-05-07T18:55:23Z
Q81110 carpa Carpa (peix) en es fr 5296 2021-01-03T10:32:00Z
Q81214 catxalot Catxalot en 🏅 es 🏅 fr 🏅 20714 2021-05-03T08:15:49Z
Q81513 cítric Cítric en es fr 5687 2021-05-03T16:34:23Z
Q81900 calamar Tèutides en 🏅 es fr 🏅 1233 2021-04-09T23:22:55Z
Q81938 dolor Dolor en es fr 16741 2021-05-03T18:06:37Z
Q821413 sistema auditiu Sistema auditiu en es fr 6130 2021-01-13T20:24:25Z
Q82265 Estrepsirí Estrepsirinis en 🏅 es fr 2095 2021-04-18T20:28:05Z
Q82562 Oca Anserinis en fr 1384 2021-04-18T14:38:27Z
Q82642 pressió sanguínia pressió que exerceix la sang en circulació sobre les parets dels vasos sanguinis en es
Q82728 bisó americà Bisó americà en es fr 2910 2021-05-01T20:47:23Z
Q8277 esclerosi múltiple malaltia desmielinitzant en què el sistema immunitari propi actua contra la mielina Esclerosi múltiple en 🏅 es fr 17565 2021-05-02T19:25:18Z
Q830 bou mamífers quadrúpede remugant Bou en es fr 🏅 33204 2021-05-05T09:04:49Z
Q83030 demència Demència en es fr 22640 2021-05-02T16:58:18Z
Q83042 neurologia especialitat mèdica que tracta els trastorns del sistema nerviós Neurologia en es fr 2613 2020-08-14T02:31:18Z
Q83093 bolet Bolet en es fr 16266 2021-02-13T23:04:35Z
Q83124 Tapioca espècie de planta Mandioca en es fr 3371 2021-03-21T01:51:28Z
Q8314 Cucurbitàcies Cucurbitàcies en es fr 7243 2021-04-18T16:40:44Z
Q83193 enciam Espècie de planta herbàcia Enciam 🏅 en 🏅 es fr 48703 2021-05-03T20:53:03Z
Q83244 Mofeta Mofetes en es fr 4159 2020-10-04T21:57:25Z
Q8331 guineu mamífer carnívor de la família dels canidae Guineu en es fr 5081 2021-04-19T18:53:14Z
Q83319 febre tifoide Febre tifoide en es fr 15442 2021-01-06T15:07:04Z
Q83500 intel·ligència Intel·ligència en es fr 21723 2021-03-10T19:49:55Z
Q835153 exploració física Exploració física en es fr 8196 2020-09-02T00:29:23Z
Q8386 droga Droga en es fr 52058 2021-04-19T12:33:58Z
Q83864 Cicle sexual femení Cicle menstrual en 🏅 es fr 4565 2021-03-07T12:27:27Z
Q83902 Celífer Celífers en es fr 4955 2020-09-24T11:59:45Z
Q842424 anàlisi d'orina Anàlisi d'orina en es fr 2204 2020-11-26T13:04:42Z
Q842811 dietista en es fr
Q844058 Clydesdale raça de cavall en 🏅 fr 🏅
Q848390 canal radicular part buida de l’arrel d’una dent que conté el nervi i els vasos sanguinis en fr
Q852186 enverinament per bolets Intoxicació per bolets en es fr 11650 2021-04-12T08:21:45Z
Q86 cefalàlgia condició de dolor lleu a sever al cap Cefalàlgia en es fr 29450 2021-02-27T18:58:02Z
Q873072 clítoris Clítoris en 🏅 es fr 6492 2020-12-27T15:55:50Z
Q875769 Estèrnid Estèrnids en 🏅 es fr 6998 2021-04-18T20:29:05Z
Q886837 anàlisi de sang Anàlisi de sang en es fr 2731 2021-04-02T20:00:18Z
Q89 poma fruit del tipus pom de la pomera Poma en 🏅 es fr 35678 2021-03-26T22:23:46Z
Q897314 Brahman en es fr
Q907359 empastament tractaments per restablir la funció, la integritat i la morfologia de les dents en es fr
Q9103 pits regió ventral superior del tronc d'un animal Mamella en es 🏅 fr 30951 2021-04-22T16:00:26Z
Q910979 Pigment biològic Pigment biològic en es fr 4410 2020-11-29T18:53:07Z
Q9147 Pingüí grup d'espècies d'ocells no voladors Pingüins en es fr 4629 2021-04-19T09:07:50Z
Q93208 emú Emú comú en 🏅 es fr 🏅 1060 2021-03-29T20:30:28Z
Q9324400 Musaranyes elefant Musaranyes elefant en fr 3102 2020-08-22T13:15:25Z
Q9368 fetge òrgan vital Fetge en es fr 76463 2021-04-24T20:31:53Z
Q9377 ronyó òrgan excretor dels vertebrats Ronyó en es fr 49606 2021-04-30T10:37:38Z
Q9382 bufeta urinària Bufeta urinària en es fr 5264 2021-01-02T11:39:42Z
Q9384 testicle Testicle en es fr 5261 2021-04-04T22:59:03Z
Q9394 conill grup de mamífers de la família dels lepòrids Conill en es fr 15489 2021-04-18T16:23:21Z
Q940337 xinxa domèstica espècie d'insecte Xinxa domèstica en es fr 6312 2021-04-03T23:50:08Z
Q9404 sistema nerviós xarxa neuronal de cèl·lules Sistema nerviós en es fr 43206 2021-05-01T08:17:13Z
Q942976 Frotis de Papanicolau Citologia per a detectar possibles càncers Frotis de Papanicolau en es fr 4847 2021-02-23T21:24:45Z
Q9458574 Vespa diverses espècies d'insectes himenòpters del subordre dels apòcrits Vespes en 🏅 es fr 4098 2021-01-01T19:00:38Z
Q9482 Esciúrids Esciúrids en es fr 19596 2021-05-03T21:46:35Z
Q9530 respiració Procés pel qual s'incorpora oxigen i s'elimina diòxid de carboni en un ésser viu Respiració en es fr 28799 2021-04-24T08:49:38Z
Q9609 vena vas sanguini que porta la sang cap al cor Vena en es fr 1227 2021-04-01T08:45:55Z
Q9618 pàncrees l'òrgan que produeix insulina Pàncrees en 🏅 es fr 7311 2021-04-07T23:04:22Z
Q9620 nervi estructura en forma de cordó constituïda principalment per axons i les cèl·lules glials Nervi en es fr 213267 2021-04-23T10:37:50Z
Q9631 ovari part interna dels organismes sexuals femenins tant en animals com en els vegetals Ovari en es fr 8374 2021-03-25T00:01:31Z
Q9635 boca Boca en es fr 4572 2020-06-17T12:41:50Z
Q9644 articulació lloc en què dos o més ossos entren en contacte Articulació (anatomia) en es fr 9009 2021-02-26T15:16:18Z
Q9645 tors Tòrax en es fr 2549 2021-03-05T09:27:53Z
Q9649 aparell digestiu sistema d'òrgans que transforma els aliments Aparell digestiu en es fr 35096 2021-05-01T13:10:10Z
Q9655 artèria Tipus de vas sanguini Artèria en es fr 1492 2020-05-21T12:26:28Z
Q968604 teixit vegetal Teixit vegetal en es 16921 2021-03-23T09:25:46Z
Q971343 microquiròpters Microquiròpters en es fr 7100 2021-03-28T13:54:30Z
Q9715 esperma fluid orgànic masculí que habitualment conté espermatozoides Esperma en es fr 14984 2021-01-06T13:58:50Z
Q974135 quimioteràpia Quimioteràpia en es fr 14843 2021-04-17T23:07:17Z
Q975872 ericàcies Ericàcies en es fr 4984 2020-12-30T15:35:20Z