Viquiprojecte:Fonaments Tecnològics de l'e-learning/Grup 3

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Integrants del grup i tema[modifica]

A continuació heu d'indicar els quatre noms d'usuari que teniu cada membre del grup, perquè puguem controlar les vostres edicions i ajudar-vos. Heu de substituir els usuaris d'exemple amb l'usuari de cada component del grup:

Tema escollit pel grup: Realitat mixta

Acords i fases per a l'elaboració d'un article a la Viquipèdia[modifica]

Un cop establert el grup de treball al voltant d'una temàtica d'interès comú, a continuació es mostren les indicacions per a l'establiment explícit d'acords entre els integrants i l'atribució de responsabilitats segons les diferents fases del treball:

 1. Fase d'acords inicials. Distribució del treball entre els participants del grup, establint els rols de cadascú, les tasques a realitzar i la seva temporització. Primer acord sobre els elements de l'article a modificar i / o completar en l'espai de "Taller".
 2. Fase de documentació sobre la temàtica. Inclou l'aprofundiment sobre la temàtica mitjançant una recerca i identificació de fonts rellevants.
 3. Fase d'anàlisi i síntesi individual de la informació de rellevància a ser incorporada en l'article. Aquesta redacció es pot fer de manera privada o directament al "Taller" perquè tots els integrants del grup puguin anar fent un seguiment de l'avanç de l'article.
 4. Fase de publicació al taller de totes les seccions / paràgrafs de l'article acordats per cada un dels participants. S'ha d'utilitzar la "Llista de control" per verificar que es respecten els criteris formals de publicació a la Viquipèdia.
 5. Fase de revisió. Sobre la base d'una versió quasi definitiva de l'article, cada participant del grup ha de realitzar una revisió general per a assegurar que el text respecta una estructura, estil i llenguatge coherents i que els continguts han estat desenvolupats íntegrament. Quan tots els membres del grup hagin revisat i verificat la informació aportada, es podrà emplenar el document “Llista de control”, per a lliurar al docent via correu electrònic amb les explicacions necessàries en cada casella. Amb aquest document, el professor podrà indicar al grup les millores a realitzar abans del lliurament.
 6. Fase de verificació. Quan es realitzin els canvis indicats pel docent i es disposi de la versió definitiva, s'haurà d'escriure novament al professor per a demanar la seva autorització per a publicar.
 7. Fase de publicació. Un cop rebuda l'autorització del professor, es pot procedir a la publicació a Viquipèdia paràgraf a paràgraf, no tot alhora.
Tasca Responsable Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4
Seguiment del treball en grup (monitoritzar i alertar possibles endarreriments) Jennifer Lozano 06/10/2020 09/10 - 18/10 19/10 - 24/10 26/10 - 30/10
Elements de l'artícle a modificar tots 07/10/2020
Documentació tots de manera individual 10/10 - 14/10 // Marge 15/10
Anàlisi i síntesi tots de manera individual 10/10 - 16/10
Publicació al taller tots 16/10
Revisió tots 19/10 - 21/10
Verificació Jorge Balboa 23/10/2020
Notificació al professor Núria Sánchez 24/10
Publicació a Viquipèdia Héctor Cantos 30/10/2020

Acords de grup i elements de l'article a modificar sobre: Realitat mixta[modifica]

Considerem necessari la modificació i creació de diferents apartats dins de l'article de Realitat Mixta (en Català) de Viquipèdia.

A continuació detallem aquells en els que treballarem:

 • Afegir un nou encapçalament que informi de les característiques de la Realitat mixta, distingint-lo de la descripció. L'encarregat de crear aquest apartat és l'Héctor Cantos.
 • Afegir l'apartat: avantatges i desavantatges de la realitat mixta. L'encarregada de crear aquest apartat és la Jennifer Lozano.
 • Introduir l'apartat sobre els camps d'aplicació i introduir, com a apartat independent l'apartat de la realitat mixta en l'educació. L'encarregada de crear aquest apartat i d'ampliar els camps d'aplicació és la Núria Sánchez i en Jorge Balboa..

Així, els acords que hem establert per dur a terme aquesta tasca, després del debat entre nosaltres són:

 • El seguiment tindrà lloc durant les 4 setmanes. Consistirà en assegurar que cada membre compleixi el treball que s'ha acordat i si no s'acompleix això durant el periode acordat, el responsable del seguiment (Jennifer Lozano), el contactarà per assegurar-se'n. En cas de no obtenir resposta en 48 hores, es repartirà la seva feina entre els altres membres del grup.
 • Cada integrant del grup, farà una revisió de les fonts documentals sobre els elements que ha de modificar a l'article, i inclourà a la bibliografia les fonts rellevants relacionades amb la part acordada que li pertoqui. (setmana 2. Data límit 15/10)
 • Cada integrant del grup es farà responsable d'incorporar al taller el text de la part acordada que li pertoqui. (setmana 2. Data límit: 16/10)
 • Tots revisarem la feina que els altres membres del grup han incorporat al taller, i en el cas de tenir dubtes o proposar esmenes en altres parts diferents de la seva, s'obrirà un tema nou a la pestanya "discussió" de la wiki, per tal d'informar a la resta de membres del grup de les propostes d'esmena i obrir un possible debat al voltant del tema.
 • Qualsevol dubte o proposta sobre procediment o contingut, s'informarà a la resta de membres del Grup 3, obrint un tema nou a la pestanya discussió de la wiki.
 • Tots els temes de debat i propostes hauran de ser aprovats per tots els membres del grup.

Text a integrar sobre "Realitat Mixta" a la Viquipèdia[modifica]

Espai per afegir els canvis que volem realitzar

Definició: Al text original de la Vikipedia, tan sols trobem una breu ressenya de la definició que Paul Milgram i Fumio Kishino varen fer de la realitat mixta al 1994 dintre del seu article “A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays”. Aquest text és la principal referència de la realitat mixta alhora de fer una definició d’aquesta, però no deixa de ser un text una mica antic.

Característiques: Pel que fa a les seves característiques, no en trobem cap a l’article original.

Avantatges i desavantatges: En l'article de Realitat Mixta de la Viquipèdia no consta informació al respecte dels avantatges i desavantatges que caracteritzen aquesta nova realitat.

Camps d'aplicació: A l'article de Wikipèdia original no trobem explicats els principals camps d'aplicació. Hem considerat també oportú dedicar un apartat al camp de Realitat Mixta en l'educació.

Aplicacions i Tecnologies d'aplicació: Es complementarà aquest punt on hi manquen informacions que creiem importants.

Definició i característiques[modifica]

Alguns autors consideren que la RM ha de presentar els següents trets:[1]

 • Una combinació de realitat augmentada i virtual, on dispositius i aplicacions de realitat mixta poden barrejar ambdues tecnologies en el mateix ambient.
 • Característiques més avançades que la realitat augmentada: un nivell d'integració i interacció del món virtual tant en l'ambient com en l'usuari més alt.

També hi ha autors que la descriuen com a sinònim de la realitat augmentada, la substitueix, ja que no troben diferencies apreciables. Altres, la descriuen com un producte de màrqueting.

Característiques:[modifica]

La realitat mixta pot tenir característiques similars a la realitat augmentada o virtual, però en podem determinar les següents característiques:

 • El nivell de virtualitat: no ha de ser completament generat per ordinador.[1]Les recreacions són sobretot visuals, tot i que es poden simular altres sentits.[1][3][4]
 • El nivell d’immersió per part de l’usuari ha de ser més elevat que a la RA.[1]
 • És plenament interactiva[2]. L'usuari pot interactuar amb el món virtual a través de la realitat, manipulant aspectes de l’ambient, amb comandaments físics o amb gestos.[1]
 • Les recreacions virtuals i interaccions son en temps real i sincronitzades.[2]
 • Els ambients físics i virtuals en la realitat mixta, poden ser en exteriors, interiors, o una combinació d’ambdós, amb els usuaris al mateix espai o separats.[1]
 • Pot tenir un usuari o múltiples, de manera simultània i coordinada.[1] Els usuaris poden ser geolocalitzats.

Avantatges i desavantatges de la RM[modifica]

Avantatges de la RM:

 • Creació i immersió en nous mons.[5]
 • Interacció en temps real.
 • Combinació del món real i virtual.[3][6][7]
 • Tecnologia en desenvolupament i millora continua.
 • Creació d’experiències més enllà de la pantalla. Els dispositius seran capaços de transmetre el tacte, l’olor i el gust.[3][4]
 • Compromís: l'experiència directa sedueix els usuaris.[8]
 • Universalitat: absència de barreres geogràfiques.[8]
 • Mons i experiències noves: la RM permet crear mons on podem interactuar amb éssers extingits o d'èpoques pasades.[8]
 • Polivalent: El seu ús va més enllà de les pantalles, i en molts àmbits.[8]

Desavantatges de la RM:

 • Desconeixement, es una tecnologia en desenvolupament.

Principals camps d'aplicació de la RM[modifica]

Els principals camps on s'està aplicant actualment la realitat mixta son:

Educació[modifica]

La realitat mixta pot transformar l'educació en una experiència immersiva. Els estudiants poden tocar i manipular objectes facilitant una millor comprensió. A més, també poden interactuar amb conjunts de dades, fórmules complexes, i conceptes abstractes; la RM pot esdevenir fonamental en les STEM: [9]permet crear espais on els estudiants utilitzen dades com el moviment físic o el posicionament per facilitar la comprensió de conceptes.[10].També gràcies a la Realitat Mixta, els alumnes d'FP poden practicar procediments, i així realitzar simulacions i experiments en laboratoris virtuals.[11]

Altres camps on ja s'utilitza la realitat Mixta en l'educació són per exemple les ciències socials o l'art. [12]

Gestió interactiva de contingut del producte (IPCM)[modifica]

Realitat Mixta IPCM

L'IPCM permet transformar els productes d'un catàleg estàtic en models 3D interactius, per exemple en la indústria de la construcció. També s'utilitza aquesta tecnologia per obtenir una experiència immersiva i detallada dels projectes immobiliaris.[13]

Bèl·liques[modifica]

Mitjançant la realitat mixta els soldats es connecten permanentment al centre de comandament, des del qual reben ordres i milloren les intervencions. També poden visualitzar mapes digitals o fer que rebin suport amb les seves armes.[14]

Procés de Fabricació i manufactura[modifica]

L'utilització d'un sistema de RM en la manufactura de productes, millora la productivitat, redueix costos i en millora la qualitat. Gràcies a la RM, els professionals poden accedir a instruccions projectades de forma virtual, deixant les mans lliures per operar. També permet monitoritzar les rutines dels empleats i millorar les seves condicions de treball, per exemple, amb l'ergonomia.[15]

Medicina i salut[modifica]

La RM en l'àmbit de la salut, permet la visualització dels procediments abans de la cirurgia, la capacitació del personal d'infermeria, la millora de la comunicació entre metges i pacients, i la reducció del temps i de l'error humà en la cirurgia . Com a exemple: pot ajudar als cirurgians a localitzar els problemes, amb la superposició d'holografies.[16][17]

Altres camps on s'està utilitzant la RM son:

 • Visualització de dades[18]

Tecnologies de visualització:[modifica]

Diadema Microsoft Hololens[22]

Els recursos necessàris per l'usuari d'RM son bàsicament un ordinador amb els requisits tècnics mínims, i un dispositiu de visualització.

A diferència de la VR, la majoria de tecnologies de RM requereixen sensors i càmeres, que es situen externament, o bé poden estar incorporats als auriculars. La diadema proporciona una interfície a l'espectador per accedir al món virtual. En el futur i gràcies a la tecnologia 5G, la RM es desplegarà al núvol proporcionant una velocitat de latència molt reduïda.[23]

Referències[modifica]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Speicher, Hall,Niebeling «"What is mixed reality». Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 5-2019.
 2. 2,0 2,1 2,2 ; Sobota; Korecko; Hudak; Sivy «Mixed Reality: A Known Unknown». A: Intech Open. Mixed Reality and Three-Dimensional Computer Graphics, 7-2020. 
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Rea, Vásquez; Alejandra, Dayana «“Desarrollo de un plan de implementación de tecnología de realidad mixta en el mercado ecuatoriano”» (en castellà). Ponticifia Unversidad Catolica del Ecuador, 2017.
 4. 4,0 4,1 «Realidad mixta: tu ordenador será capaz de transmitir sensaciones» (en castellà), 12-06-2016. [Consulta: 15 octubre 2020].
 5. «¿Qué significa inmersión realmente?» (en español). Bockholt, 2017.
 6. Windows. 2016, 1 Juny. Envisioning the Future with Windows Mixed Reality. [Vídeo en línia] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=2MqGrF6JaOM&ab_channel=Windows
 7. [1]Arranz, A.  2019, 13 Febrer. ¿Cuál es la diferencia entre REALIDAD VIRTUAL, MIXTA y AUMENTADA? [Vídeo en línia] YouTube.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 «Beneficios de la Realidad Mixta en educación» (en castellà), 27-05-2019. [Consulta: 15 octubre 2020].
 9. «A Mixed Reality system for teaching Stem content using Embodied Learning and Whole-Body Metaphors» (en anglès). University of central Florida, 2012. [Consulta: 16 octubre 2020].
 10. «Moment – Mixed Reality STEAM Education» (en anglès). Peer/ IxD Awards, 2017. [Consulta: 15 octubre 2020].
 11. «What is virtual reality?» (en anglès). Chronicloop. [Consulta: 15 octubre 2020].
 12. «Innovative technologies: mixed reality in education. Boosting students learning experience.» (en anglès). Acer for Education, 2017. [Consulta: 16 octubre 2019].
 13. «Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) in real estate | BNP Paribas Real Estate». [Consulta: 16 octubre 2020].
 14. «Realidad aumentada en el campo de combate: el ejército de EE.UU. se lo plantea» (en castellà), 24-09-2018. [Consulta: 18 octubre 2020].
 15. «Beneficios de aplicar la realidad mixta a los procesos de fabricación» (en castellà). [Consulta: 18 octubre 2020].
 16. «Is Mixed Reality the Future of the Healthcare Industry? | Fingent Blog» (en anglès), 09-10-2019. [Consulta: 18 octubre 2020].
 17. «Mixed Reality – AR , VR and Holograms for the Medical Industry | RealVision VR» (en anglès). [Consulta: 18 octubre 2020].
 18. «A mixed reality system for building form and data representation» (en anglès). IEEE, 2001. [Consulta: 15 octubre 2020].
 19. «A fashion show using mixed reality with a Hololens» (en anglès). BBC News, 2016. [Consulta: 18 octubre 2020].
 20. «[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/364/1/012048/pdf Enhancing cultural tourism by a mixed reality application for outdoor navigation and information browsing using immersive devices]» (en anglès). IOP Publishing, 2018. [Consulta: 16 octubre 2020].
 21. «Applying mixed reality t entertainment» (en anglès). IEEE Xplore, 17-10-2020. [Consulta: 2003].
 22. «Empieza a desarrollar para realidad mixta | Microsoft HoloLens» (en es-es). [Consulta: 19 octubre 2020].
 23. Technology, L. E. I. «Las mejores aplicaciones de realidad mixta de la actualidad» (en castellà), 19-11-2019. [Consulta: 16 octubre 2020].