Viquiprojecte:Monuments/Memoràndum 2011

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Wiki Loves Monuments

Aquesta pàgina és una memòria sobre l'organització de Wiki Loves Monuments 2011 i les lliçons que es poden desprendre dels seus punts clau per a futures edicions o projectes similars.

Descripció[modifica]

Wiki Loves Monuments ha estat un concurs fotogràfic sobre monuments del patrimoni cultural. En la primera edició del 2010 es va fer als Països Baixos i en el 2011 en 18 països europeus. El concurs ha estat estructurat de forma federativa, amb una primera fase organitzada per comitès locals coordinats i amb una fase paneuropea. Els comitès han estat organitzats amb el suport dels capítols locals o per grups d'usuaris. El comitè català hi ha participat amb l'objectiu d'abastar l'àmbit cultural catalanoparlant, organitzant el concurs per a Andorra i col·laborant en l'organització d'Espanya i del sud de França, amb el suport d'Amical Viquipèdia.

El concepte bàsic ha estat recollir la informació en llistes de la Viquipèdia sobre els monuments registrats oficialment i convidar a tothom a carregar les seves fotografies amb una llicència lliure. L'objectiu és disposar d'una visió completa i única del patrimoni immobiliari cultural europeu amb la seva informació bàsica i gràfica. Es pot trobar més informació a Viquipèdia:Wiki Loves Monuments.

Resultats[modifica]

El resultat del concurs ha estat més de 170.000 fotos fetes per més de 5.000 participants. S'estima que 4.000 d'aquests participants són usuaris nous que no havien editat abans a cap projecte de Wikimedia. Més informació al bloc de Wikimedia.

En l'àmbit dels Països Catalans han estat 11.086 fotos amb 313 participants. Destaca la participació a Andorra amb 1.255 fotos completant tots els monuments i a Catalunya amb 8.315 fotos completant quasi tot Barcelona. Més informació a wikilovesmonuments.cat.

El projecte ha tingut repercussió en els mitjans de comunicació.

Organització[modifica]

Per a l'organització de Wiki Loves Monuments hi han intervingut agents molt dispars que s'analitzen per separat, des d'un treball en línia (Viquipèdia, Commons, web) a un treball en camp amb diferents contactes.

Llistes a la Viquipèdia[modifica]

El punt de partida ha estat identificar els elements de l'àmbit del concurs en llistes de monuments a la Viquipèdia. La idea era tenir una definició prou clara i senzilla, "monuments del patrimoni cultural", per poder interessar als potencials participants i tenir un enfocament fàcil de "vendre". Per altra banda, el nombre d'elements havia de ser prou gran per permetre a tothom participar amb relativa facilitat trobant alguna cosa per fotografiar prop de casa.

En total, a la Viquipèdia en català hem proposat 7.425 monuments dels que només 1.424 disposaven d'alguna foto. Les llistes han estat organitzades per comarques i en alguns casos per municipis o per barris en el cas de Barcelona. Cada llista disposa de la seva corresponent categoria a Commons. La informació bàsica és un codi d'identificació únic, la localització per adreça o preferentment per coordenades geogràfiques i un enllaç a la base de dades oficial quan ha estat possible. Per tenir una visió de conjunt amb una navegació més senzilla ha resultat útil recollir totes les llistes en un portal.

Per a la preparació de les llistes s'han utilitzat diferents fonts. A banda de que els registres són diferents a cada estat, a Espanya la situació és diversa segons la comunitat autònoma. En alguns casos s'ha pogut automatitzar la càrrega d'informació, però en d'altres ha suposat un excessiu treball manual. Es pot veure amb més detall a Viquiprojecte:Monuments/Fonts d'informació. En el cas espanyol s'hi han inclòs tots els monuments BIC/BCIN i posteriorment s'hi han afegit els immobles BCIL/BRL de Barcelona i València més algun altre municipi.

Una dificultat han estat les coordenades geogràfiques. Allà on eren disponibles s'han hagut de convertir de diferents sistemes oficials, coordenades Lambert III, UTM ED50 o UTM ETRS89, a WGS84 en format decimal. En altres casos s'han hagut de cercar individualment.

Imatges a Commons[modifica]

S'ha seguit el principi de fer-ho el més senzill possible pensant en una audiència externa per la que els formularis de Commons no resulten gens simples. S'han preparat formularis especials per al concurs on pràcticament només es demanava el codi del monument. La idea bàsica era "carregueu la foto i nosaltres ens encarreguem de la resta".

Per aquest propòsit, era fonamental recollir tota la informació de les llistes en una base de dades disponible al toolserver. La dificultat ha estat la falta de disponibilitat de personal tècnic amb accés al toolserver per poder fer els desenvolupaments necessaris i la manca d'un bot aprovat a Commons. Per altra banda, tampoc hi ha cap administrador a Commons que sigui actiu a la Viquipèdia en català dificultant preparar configuracions.

Com a resultat s'ha hagut de fer un treball manual de manteniment d'imatges a Commons: la correcta categorització fonamental per identificar monuments d'àrees no estatals, completar els paràmetres de la plantilla BIC, substituir-la per la plantilla Bien Catalogado en cas de BCIL/BRL i finalment identificar les imatges disponibles per afegir-les a les llistes. En part s'ha solucionat creant unes consultes amb bot per fer llistes de seguiment.

El fet que els formularis estaven organitzats per estats, no ha estat ben rebut per alguns usuaris. La llicència per defecte era adaptada a la legislació estatal, d'ús poc habitual, i la plantilla del concurs incloïa els logotips dels capítols locals. Amical Viquipèdia va renunciar a incloure el seu logotip en les imatges d'Andorra per considerar-ho una intromissió inapropiada en les imatges aportades pels participants.

Grups de Flickr i Panoramio[modifica]

A pesar del formulari simplificat de Commons, existeixen altres canals amb usuaris reticents a canviar. La creació de grups moderats Wiki Loves Monuments CAT a Flickr i Panoramio ha estat un èxit facilitant l'alliberament de fotografies per canvi de llicència amb la corresponent didàctica sobre les llicències lliures. La inclusió d'una foto al grup per part de l'usuari suposa una acceptació de les condicions idèntiques a les del concurs i que són revisades pels moderadors.

En total s'han recollit 2.534 fotos de Flickr i 343 de Panoramio que s'han transferit a Commons. El bot per a transferir-les ha estat novament problemàtic, vegeu l'apartat anterior.

Opcions de càrrega per a usuaris habituals[modifica]

Molt usuaris habituats a utilitzar Commons prefereixen els formularis oberts que els dóna més flexibilitat. Per a aquest grup de participants ha estat popular l'opció d'utilitzar el formulari bàsic amb les dades precarregades des de les llistes del portal facilitant la correcta identificació del monument i el posterior manteniment de la descripció de la imatge.

Per a càrregues massives alguns usuaris més actius han utilitzat l'eina Commonist. Ha quedat pendent fer unes instruccions d'instal·lació i d'ús pas a pas de l'eina adaptada a les necessitats del concurs.

Lloc web[modifica]

Hem preparat un lloc web específic per a l'àmbit català de Wiki Loves Monuments. La idea era tenir un punt de referència clar per a tota la informació, dirigida tant als participants com per anunciar notícies d'interès també per a la premsa o patrocinadors. El format de pàgines wiki no resulta d'entrada atractiu per a qui no hi està avesat i per a pàgines més o menys estàtiques. En canvi un format blog és més popular per a publicar notícies o pàgines simples d'informació. S'ha combinat, a més, amb xarxes socials via Twitter i Facebook.

Hi ha una web europea amb informació centralitzada en anglès i amb un índex a les webs de les diferents organitzacions. Com que l'organització s'ha estructurat de forma estatal, només hem tingut visibilitat a través d'Andorra i indirectament com a àrea local en la web espanyola. Això ens ha perjudicat en nombre de visites ja que els missatges centralitzats als projectes de Wikimedia apuntaven només a la web estatal de procedència.

Socis col·laboradors i patrocinadors[modifica]

En un projecte d'aquesta envergadura, la col·laboració externa és molt útil. Per a l'elaboració de les llistes, els responsables de patrimoni d'Andorra, Catalunya, Mallorca, Eivissa i Formentera han col·laborat aportant més dades que han estat útils tant per poder carregar-les com per completar-les. Per altra banda, sempre hi ha errades o inconsistències i els voluntaris que hi han estat treballant han aportat correccions i millores que poden ser útils als socis col·laboradors. Vegeu Viquiprojecte:Monuments/Revisió del registre.

Per altra banda, els col·laboradors ajuden en gran manera a la promoció de la iniciativa a través dels seus propis canals de comunicació arribant a una audiència més àmplia i específica. Finalment, els patrocinadors incentiven la participació aportant uns premis. En aquest sentit, la col·laboració ha estat efectiva a Andorra i Catalunya però no l'hem aconseguit en altres àrees. Vegeu http://wikilovesmonuments.cat

Voluntaris[modifica]

La major part de feina està feta per voluntaris de diferents perfils, amb un comitè de coordinació també voluntari: completar un gran volum de dades a la Viquipèdia, manteniment d'imatges a Commons, moderació de grups a Flickr i Panoramio, preparació de comunicats, preparació tècnica de formularis, bots i lloc web, establir contactes amb col·laboradors.

A la Viquipèdia s'ha coordinat en un viquiprojecte amb una alta participació i interès. Per a les activitats externes s'ha comptat amb el suport d'Amical Viquipèdia. La coordinació internacional ha estat per llista de correu i canal IRC dedicats. La coordinació del comitè d'organització local bàsicament ha estat per canal IRC de forma oberta en les preses de decisió. En total hi ha hagut un munt de voluntaris col·laborant en diferents aspectes resultant un punt clau.

El comitè d'organització ha reservat uns premis per agrair la col·laboració d'aquests voluntaris no fotògrafs.

Normes[modifica]

Un dels pilars de la Viquipèdia és ignorar les normes si cal en benefici de la participació. En general les normes viquipèdiques són flexibles i preval l'esperit sobre la lletra. Per al concurs s'han fet unes normes simples i intuïtives (sovint expressat com a KISS, keep it simple stupid): hi entra tot el que estigui registrat a les llistes, tothom hi pot participar amb les seves pròpies fotos amb llicències lliures acceptades a Commons, els guanyadors per qualitat són decidits per un jurat independent... Són 5 normes uniformes explicades a http://www.wikilovesmonuments.cat/concurs/

Premis[modifica]

Encara que els viquipedistes estan acostumats a fer tot tipus d'activitats sense cap recompensa tangible, un dels objectius ha estat involucrar a molta més gent. Per poder arribar a un gran públic resulta més atractiu fer algun tipus de classificació amb bons premis. En l'enquesta realitzada, la majoria de respostes diuen que hi han participat per ajudar i no tant pels premis. Tot i així, no és gens desestimable l'efecte que tenen uns premis per despertar interès en la iniciativa. La participació d'usuaris novells a Wikimedia ha estat important. S'han familiaritzat amb els nostres objectius i formes de treballar, i han acceptat llicències lliures. Alguns han seguit carregant més fotos ja fora del concurs o col·laboren d'alguna forma.

Un jurat professional dóna credibilitat a l'organització. Hem seguit el criteri de que estigui format per representats de tres sectors: fotografia professional, gestors del patrimoni monumental i viquipedistes amb experiència per valorar la utilitat per a la Viquipèdia.

Seguint el principi KISS, els criteris de valoració pel jurat són simples: qualitat tècnica, originalitat de la composició i utilitat per a la Viquipèdia. Hi ha hagut també un premi per quantitat per aquells que han fotografiat més monuments, sense comptar les diferents fotos del mateix monument. Encara que el premi era pels primers 75 classificats, cosa que ha permès arribar a molts participants, en els últims dies hi va haver expectació entre els dos primers que estaven destacats al voltant de 500 monuments.

Els premis finals s'han anunciat en una cerimònia d'entrega de premis amb la participació dels patrocinadors, guanyadors, finalistes, organització i oberta a la comunitat en general. A més d'una festa pels guanyadors, ha estat una oportunitat per intercanviar experiències entre tots.

Promoció[modifica]

La millor promoció l'han fet els mateixos patrocinadors. El fet que el concurs fos durant el mes de setembre ha dificultat desenvolupar diferents idees de promoció ja que l'agost resulta pràcticament inhàbil. Es va escollir el mes de setembre perquè coincideix amb les Jornades Europees del Patrimoni. Vam informar de les activitats organitzades per a aquestes Jornades a Andorra i Catalunya, però no sembla que hagin tingut repercussió efectiva en el concurs. Altres dates a destacar al setembre són la Diada Nacional de Catalunya i les festes majors de Barcelona i Tarragona, però no vam arribar a organitzar res específic per a aquestes ocasions. Al País Valencià i les Illes Balears no vam aconseguir fer cap promoció efectiva.

Es van organitzar dues jornades seguint el model Wiki Takes. Es tracta d'una gimcana fotogràfica amb uns objectius concrets. Per a Andorra l'objectiu es va centrar en els monuments que no tenien cap foto, dissenyant unes rutes a fer en cotxe pels participants. Gràcies a aquesta iniciativa es va aconseguir l'objectiu de completar tota la llista d'Andorra. Per a Barcelona, l'objectiu era atraure el gran públic amb l'ajuda de l'ajuntament. Es van proposar unes rutes especialment a Ciutat Vella per tenir més densitat de monuments a fer a peu. En aquest cas l'èxit va ser moderat.

A la Viquipèdia, a més del missatge centralitzat durant tot el mes de setembre, es van activar alguns missatges concrets geolocalitzats segons la procedència de l'usuari. El concurs va aparèixer en portada amb una selecció de les últimes imatges carregades. La receptivitat per part dels usuaris ha estat bona.

Cronologia[modifica]

El concurs en sí només ha durat un mes, però la seva organització s'ha fet durant mesos:

 • Desembre 2010: Es van començar a fer les primeres llistes de monuments.
 • Febrer 2011: Es forma el comitè organitzador del grup català i s'inicia el viquiprojecte a la Viquipèdia.
 • Març 2011: Definides l'estructura de les dades i les necessitats tècniques
 • Abril 2011: Reunió local del comitè definint tasques a fer
 • Maig 2011: Reunió internacional. Preparada la web wikilovesmonuments.cat
 • Juny 2011: Estructura per classificar les imatges
 • Juliol 2011: Es concreten els premis amb els patrocinadors
 • Agost 2011: Últims preparatius i actualitzacions
 • Setembre 2011: Mes del concurs
 • Octubre 2011: Classificació de les imatges i deliberacions del jurat
 • Novembre 2011: Lliurament de premis
 • Desembre 2011: Reunió d'anàlisi per avaluar el projecte
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Monuments/Memoràndum 2011