Viquiprojecte:Noms comuns d'espècies/Part I: Rangs superiors

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

Rang taxonòmics superiors del Regne Animal (De Regne fins a ordre)

Posició Rang Nom científic Nom comú
1 Regne Animalia Animals
2 Subregne Parazoa Parazous
3 Fílum Placozoa Placozous
4 Fílum Porifera Porífers o Esponges de mar
5 Classe Calcarea Esponges calcàries
6 Subclasse Calcinea Calcineus
7 Ordre Clathrinida Clatrínids
8 Ordre Leucettida Leucètids
9 Ordre Murrayonida Murrayònids
10 Subclasse Calcaronea Calcaroneus
11 Ordre Baerida Bèrids
12 Ordre Leucosolenida Leucosolènids
13 Ordre Lithonida Litònids
14 Ordre Pharetronida Faretrònids
15 Ordre Sycettida Sicètids
16 Classe Demospongiae Demospongis
17 Subclasse Heteroscleromorpha Heteroscleromorfs
18 Ordre Agelasida Agelàsids
19 Ordre Axinellida Axinèl·lids
20 Ordre Biemnida Bièmnids
21 Ordre Bubarida Bubàrids
22 Ordre Clionaida Clionàids
23 Ordre Desmacellida Desmacèl·lids
24 Ordre Haplosclerida Haplosclèrid
25 Ordre Merliida Mèrlids
26 Ordre Poecilosclerida Pecilosclèrids
27 Ordre Polymastiida Polimàstids
28 Ordre Scopalinida Escopalínids
29 Ordre Sphaerocladina Esferocladineus
30 Ordre Spongillida Espongíl·lids
31 Ordre Suberitida Suberítids
32 Ordre Tethyida Tètids
33 Ordre Tetractinellida Tetractinèl·lids
34 Ordre Trachycladida Traquiclàdids
35 Subclasse Keratosa Queratosis
36 Ordre Dendroceratida Dendroceràtids
37 Ordre Dictyoceratida Dictioceràtids
38 Subclasse Verongimorpha Verongimorfs
39 Ordre Chondrillida Condríl·lids
40 Ordre Chondrosiida Condròsids
41 Ordre Verongiida Veròngids
42 Classe Hexactinellida Hexactinèl·lids
43 Subclasse Amphidiscophora Amfidiscòfors
44 Ordre Amphidiscosida Amfidiscòsids
45 Ordre Amphidiscosa Amfidiscosos
46 Subclasse Hexasterophora Hexasteròfors
47 Ordre Aulocalycoida Aulocalicòids
48 Ordre Hexactinosa Hexactinosos
49 Ordre Lychniscosa Licniscosos
50 Ordre Lyssacinosa Lissacinosos
51 Subregne Eumetazoa Eumetazous
52 Fílum Ctenophora Ctenòfors
53 Classe Nuda Nudes
54 Ordre Beroida Beròids
55 Classe Tentaculata Tentaculats
56 Ordre Cestida Cèstids
57 Ordre Cydippida Cidípids
58 Ordre Lobata Lobats
59 Ordre Platyctenida Platictènids
60 Fílum Cnidaria Cnidaris
61 Classe Anthozoa Antozous
62 Subclasse Ceriantharia Ceriantaris
63 Ordre Penicillaria Penicil·laris
64 Ordre Spirularia Espirularis
65 Subclasse Hexacorallia o Zoantharia Hexacoral·laris o Zoantaris
66 Ordre Actiniaria Anemones de mar
66b Ordre Antipatharia Antipataris
67 Ordre Corallimorpharia Coral·limorfaris
68 Ordre Scleractinia Escleractinis
69 Ordre Zoanthidea Zoàntids
70 Subclasse Octocorallia Octocoral·lis
71 Ordre Alcyonacea Coralls tous
72 Ordre Gastraxonacea Gastraxonaceus
73 Ordre Gorgonacea Gorgònies
74 Ordre Helioporacea Helioporaceus
75 Ordre Pennatulacea Llapis de mar
76 Ordre Protoalcyonaria Protoalcionaris
77 Ordre Stolonifera Estolonífers
78 Ordre Telestacea Telestaceus
79 Subfílum Medusozoa Medusozous
80 Classe Cubozoa Cubomeduses o Cubozous
81 Ordre Carybdeida Caribdèids
82 Ordre Chirodropida Quirodròpids
83 Classe Hydrozoa Hidrozous
84 Subclasse Hydroidolina Hidroïdolinis
85 Ordre Anthoathecata Antoatecats
86 Ordre Leptothecata Leptotecats
87 Ordre Siphonophorae Sifonòfors
88 Subclasse Trachylinae Traquilineus
89 Ordre Actinulida Actinúlids
90 Ordre Limnomedusae Limnomeduses
91 Ordre Narcomedusae Narcomeduses
92 Ordre Trachymedusae Traquimeduses
93 Classe Polypodiozoa Polipodiozous
94 Ordre Polypodiidea Polipodideus
95 Classe Scyphozoa Escifozous
96 Ordre Coronatae Meduses corona
97 Subclasse Discomedusae Discomeduses
98 Ordre Rhizostomeae Rizòstoms
99 Ordre Semaeostomeae
100 Classe Staurozoa Estaurozous
101 Ordre Stauromedusae Estauromeduses
102 Subfílum Myxozoa Mixozous
103 Classe Malacosporea Malacosporeus
104 Ordre Malacovalvulida Malacovalvúlids
105 Classe Myxosporea Mixosporeu
106 Ordre Actinomyxida Actinomíxids
107 Ordre Bipolarina Bipolarins
108 Ordre Helicosporida Helicospòrids
109 Ordre Myxosporida Mixospòrids
110 Ordre Unipolarina Unipolarins
111 Clade Planulozoa Planulozous
112 Clade Bilateria Bilateris
113 Clade Nephrozoa Nefrozous
114 Fílum Acoelomorpha Acelomorfs
115 Classe Acoela Acels
116 Classe Nemertodermatida Nemertodermàtids
117 Ordre Ascopariidae Ascopàrids
118 Ordre Nemertodermatidae Nemertodermàtids
119 Ordre Nemertinoides Nemertinoides
120 Superfílum Deuterostomia Deuteròstoms
121 Fílum Chaetognatha Quetògnats
122 Classe Sagittoidea Sagitoïdeus
123 Ordre Aphragmophora Afragmòfors
124 Ordre Phragmophora Fragmòfors
125 Fílum Chordata Cordats
126 Subfílum Cephalochordata Cefalocordats
127 Classe Leptocardii
128 Ordre Amphioxiformes Amfioxiformes
129 Subfílum Tunicata Tunicats
130 Classe Appendicularia Apendicularis
131 Ordre Copelata Copelats
132 Classe Ascidiacea Ascídies
133 Ordre Aplousobranchia Aplusobranquis
134 Ordre Phlebobranchia Flebobranquis
135 Ordre Stolidobranchia Estolidobranquis
136 Classe Thaliacea Taliaceus
137 Ordre Doliolida Doliòlids
138 Ordre Pyrosomida Pirosòmids
139 Ordre Salpida Sàlpids
140 Subfílum Vertebrata Vertebrats
141 Superclasse Agnatha Àgnats
142 Classe Cephalaspidomorphi Cefalaspidomorfs
143 Subclasse Hyperoartia Hiperoartis
144 Ordre Petromyzontiformes Petromizontiformes
145 Classe Myxini
146 Ordre Myxiniformes
147 Infrafílum Gnathostomata Gnatostomats
148 Classe Chondrichthyes Condrictis
149 Subclasse Elasmobranchii Elasmobranquis
150 Superordre Batoidea Batoïdeus
151 Ordre Myliobatiformes Miliobatiformes
152 Ordre Pristiformes Pristiformes
153 Ordre Rajiformes Raïformes
154 Ordre Torpediniformes Torpediniformes
155 Superordre Selachimorpha Taurons
156 Ordre Carcharhiniformes Carcariniformes
157 Ordre Heterodontiformes Heterodontiformes
158 Ordre Hexanchiformes Hexanquiformes
159 Ordre Lamniformes Lamniformes
160 Ordre Orectolobiformes Orectolobiformes
161 Ordre Pristiophoriformes Pristioforiformes
162 Ordre Squatiniformes Esquatiniformes
163 Ordre Squaliformes Esqualiformes
164 Subclasse Holocephali Holocèfals
165 Ordre Chimaeriformes Quimeres
166 Superclasse Osteichthyes Osteïctis
167 Classe Actinopterygii Actinopterigis
168 Subclasse Chondrostei Condrostis
169 Ordre Acipenseriformes Acipenseriformes
170 Ordre Polypteriformes Polipteriformes
171 Subclasse Neopterygii Neopterigis
172 Infraclasse Holostei Holostis
173 Ordre Amiiformes Amiformes
174 Ordre Lepisosteiformes Lepisosteïformes
175 Infraclasse Teleostei Teleostis
176 Superordre Acanthopterygii Acantopterigis
177 Ordre Atheriniformes Ateriniformes
178 Ordre Beloniformes Beloniformes
179 Ordre Beryciformes Bericiformes
180 Ordre Cetomimiformes Cetomimiformes
181 Ordre Cyprinodontiformes Ciprinodontiformes
182 Ordre Gasterosteiformes Gasterosteïformes
183 Ordre Gobiesociformes Gobiesociformes
184 Ordre Mugiliformes Mugiliformes
185 Ordre Perciformes Perciformes
186 Ordre Pleuronectiformes Pleuronectiformes
187 Ordre Scorpaeniformes Escorpeniformes
188 Ordre Stephanoberyciformes Estefanobericiformes
189 Ordre Synbranchiformes Simbranquiformes
190 Ordre Syngnathiformes Singnatiformes
191 Ordre Tetraodontiformes Tetraodontiformes
192 Ordre Zeiformes Zeïformes
193 Superordre Clupeomorpha Clupeomorfs
194 Ordre Clupeiformes Clupeïformes
195 Superordre Cyclosquamata
196 Ordre Aulopiformes Aulopiformes
197 Superordre Elopomorpha Elopomorfs
198 Ordre Albuliformes Albuliformes
199 Ordre Anguilliformes Anguil·liformes
200 Ordre Elopiformes Elopiformes
201 Ordre Notacanthiformes Notacantiformes
202 Ordre Saccopharyngiformes Sacofaringiformes
203 Superordre Lampridiomorpha Lampridiomorfs
204 Ordre Lampridiformes Lampridiformes
205 Superordre Ostariophysi Ostariofisis
206 Ordre Characiformes Caraciformes
207 Ordre Cypriniformes Cipriniformes
208 Ordre Gonorynchiformes Gonorinquiformes
209 Ordre Gymnotiformes Gimnotiformes
210 Ordre Siluriformes Siluriformes
211 Superordre Osteoglossomorpha Osteoglossomorfs
212 Ordre Hiodontiformes Hiodontiformes
213 Ordre Osteoglossiformes Osteoglossiformes
214 Superordre Paracanthopterygii Paracantopterigis
215 Ordre Batrachoidiformes Peixos gripau
216 Ordre Gadiformes Gadiformes
217 Ordre Lophiiformes Lofiformes
218 Ordre Ophidiiformes Ofidiformes
219 Ordre Percopsiformes Percopsiformes
220 Superordre Polymyxiomorpha Polimixiomorfs
221 Ordre Polymixiiformes Polimixiformes
222 Superordre Protacanthopterygii Protacantopterigis
223 Ordre Esociformes Esociformes
224 Ordre Osmeriformes Osmeriformes
225 Ordre Salmoniformes Salmoniformes
226 Superordre Scopelomorpha Escopelomorfs
227 Ordre Myctophiformes Mictofiformes
228 Superordre Stenopterygii Estenopterigis
229 Ordre Ateleopodiformes Ateleopodiformes
230 Ordre Stomiiformes Estomiformes
231 Classe Sarcopterygii Sarcopterigis
232 Subclasse Actinistia
233 Ordre Coelacanthiformes Celacantiformes
234 Subclasse Dipnoi Dipnous/Peixos pulmonats
235 Ordre Ceratodontiformes Ceratodontiformes
236 Ordre Lepidosireniformes Lepidosireniformes
237 Superclasse Tetrapoda Tetràpodes
238 Classe Amphibia Amfibis
239 Subclasse Lissamphibia Lissamfibis
240 Ordre Anura Anurs
241 Ordre Caudata Urodels
242 Ordre Gymnophiona Gimnofions
243 Classe Aves Ocells
244 Infraclasse Neognathae Neògnats
245 Superordre Galloanserae Gal·loanseris
246 Ordre Anseriformes Anseriformes
247 Ordre Galliformes Gal·liformes
248 Superordre Neoaves
249 Ordre Accipitriformes Accipitriformes
250 Ordre Apodiformes Apodiformes
251 Ordre Bucerotiformes Bucerotiformes
252 Ordre Cariamiformes Cariamiformes
253 Ordre Caprimulgiformes Caprimulgiformes
254 Ordre Charadriiformes Caradriformes
255 Ordre Cathartiformes Voltors del Nou Món
256 Ordre Ciconiiformes Ciconiformes
257 Ordre Coliiformes Coliformes
258 Ordre Columbiformes Columbiformes
259 Ordre Coraciiformes Coraciformes
260 Ordre Cuculiformes Cuculiformes
261 Ordre Eurypygiformes Euripigiformes
262 Ordre Falconiformes Falconiformes
263 Ordre Gaviiformes Calàbries
264 Ordre Gruiformes Gruïformes
265 Ordre Leptosomiformes Leptosomiformes
266 Ordre Mesitornithiformes Mesitornitiformes
267 Ordre Musophagiformes Musofagiformes
268 Ordre Opisthocomiformes Opistocomiformes
269 Ordre Otidiformes Otidiformes
270 Ordre Passeriformes Passeriformes
271 Ordre Pelecaniformes Pelicaniformes
272 Ordre Phaethontiformes Faetontiformes
273 Ordre Phoenicopteriformes Fenicopteriformes
274 Ordre Piciformes Piciformes
275 Ordre Podicipediformes Podicipediformes
276 Ordre Procellariiformes Procel·lariformes
277 Ordre Psittaciformes Psitaciformes
278 Ordre Pteroclidiformes Pteroclidiformes
279 Ordre Sphenisciformes Esfenisciformes
280 Ordre Strigiformes Estrigiformes
281 Ordre Suliformes Suliformes
282 Ordre Trogoniformes Trogoniformes
283 Infraclasse Paleognathae Paleògnats
284 Ordre Apterygiformes
285 Ordre Casuariiformes Casuariformes
286 Ordre Rheiformes Reïformes
287 Ordre Struthioniformes Estrucioniformes
288 Ordre Tinamiformes Tinamiformes
289 Classe Mammalia Mamífers
290 Subclasse Prototheria Prototeris
291 Ordre Monotremata Monotremes
292 Subclasse Theria Teris
293 Infraclasse Eutheria Euteris
294 Superordre Afrotheria Afroteris
295 Ordre Afrosoricida Afrosorícids
296 Ordre Hyracoidea Damans
297 Ordre Macroscelidea Musaranyes elefant
298 Ordre Proboscidea Proboscidis
299 Ordre Sirenia Sirenis
300 Ordre Tubulidentata Tubulidentats
301 Superordre Euarchontoglires Euarcontoglirs
302 Ordre Dermoptera Lèmurs voladors
303 Ordre Lagomorpha Lagomorfs
304 Ordre Primates Primats
305 Ordre Rodentia Rosegadors
306 Ordre Scandentia Tupaies
307 Superordre Laurasiatheria Laurasiateris
308 Ordre Artiodactyla Artiodàctils
309 Ordre Carnivora Carnívors
310 Ordre Chiroptera Quiròpters
311 Ordre Eulipotyphla Eulipotifles
312 Ordre Perissodactyla Perissodàctils
313 Ordre Pholidota Pangolins
314 Superordre Xenarthra Xenartres
315 Ordre Cingulata Cingulats
316 Ordre Pilosa Pilosos
317 Infraclasse Metatheria Metateris
318 Superordre Ameridelphia Ameridelfs
319 Ordre Didelphimorphia Didelfimorfs
320 Ordre Paucituberculata Opòssums rata
321 Superordre Australidelphia Australidelfs
322 Ordre Dasyuromorphia Dasiüromorfs
323 Ordre Diprotodontia Diprotodonts
324 Ordre Microbiotheria Microbioteris
325 Ordre Notoryctemorphia Notorictemorfs
326 Ordre Peramelemorphia Peramelemorfs
327 Classe Reptilia Rèptils
328 Subclasse Anapsida Anàpsid
329 Ordre Testudines Tortuga
330 Subclasse Diapsida Diàpsid
331 Infraclasse Archosauromorpha Arcosauromorf
332 Superordre Crocodylomorpha Crocodilomorf
333 Ordre Crocodilia Crocodili
334 Infraclasse Lepidosauromorpha Lepidosauromorf
335 Superordre Lepidosauria Lepidosaure
336 Ordre Sphenodontia Esfenodont
337 Ordre Squamata Escatós
338 Fílum Echinodermata Equinoderm
339 Subfílum Asterozoa Estrella de mar
340 Classe Asteroidea Asteroïdeu
341 Ordre Velatida Velàtid
342 Superordre Forcipulatacea
343 Ordre Brisingida Brisíngid
344 Ordre Forcipulatida Forcipulàtid
345 Superordre Spinulosacea
346 Ordre Spinulosida Espinulòsid
347 Superordre Valvatacea
348 Ordre Notomyotida Notomiòtid
349 Ordre Paxillosida Paxil·lòsid
350 Ordre Valvatida Valvàtid
351 Infraclasse Concentricycloidea Concentricicloïdeu
352 Classe Ophiuroidea Ofiuroïdeu
353 Ordre Oegophiurida
354 Ordre Ophiurida
355 Ordre Phrynophiurida
356 Subfílum Crinozoa
357 Classe Crinoidea Crinoïdeu
358 Subclasse Articulata (subclasse)
359 Ordre Bourgueticrinida
360 Ordre Comatulida
361 Subfílum Echinozoa
362 Classe Echinoidea Eriço de mar
363 Subclasse Cidaroidea
364 Ordre Cidaroida
365 Subclasse Euechinoidea Euequinoïdeu
366 Ordre Echinothurioida
367 Infraclasse Acroechinoidea
368 Ordre Aspidodiadematoida
369 Ordre Diadematoida
370 Ordre Micropygoida
371 Ordre Pedinoida
372 Infraclasse Carinacea
373 Superordre Calycina
374 Ordre Salenioida
375 Superordre Echinacea
376 Ordre Arbacioida Arbàcid
377 Ordre Camarodonta
378 Ordre Stomopneustoida
379 Infraclasse Irregularia
380 Ordre Echinoneoida
381 Superordre Atelostomata Atelostomat
382 Ordre Holasteroida
383 Ordre Spatangoida
384 Superordre Neognathostomata
385 Ordre Cassiduloida
386 Ordre Clypeasteroida
387 Ordre Echinolampadoida
388 Classe Holothuroidea
389 Superordre Apodacea
390 Ordre Apodida Apòdid
391 Ordre Molpadiida Molpàdid
392 Superordre Aspidochirotacea
393 Ordre Aspidochirotida Aspidoquiròtid
394 Ordre Elasipodida Elasipòdid
395 Superordre Dendrochirotacea
396 Ordre Dactylochirotida Dactiloquiròtid
397 Ordre Dendrochirotida Dendroquiròtid
398 Fílum Hemichordata Hemicordat
399 Classe Enteropneusta Enteropneust
400 Classe Planctosphaeroidea
401 Classe Pterobranchia Pterobranqui
402 Ordre Cephalodiscoidea
403 Ordre Rhabdopleuroidea
404 Fílum Xenacoelomorpha
405 Clade Protostomia Protòstom
406 Superfílum Ecdysozoa Ecdisozou
407 Clade Cycloneuralia Cicloneural
408 Clade Nematoida Nematoid
409 Fílum Nematoda Nematode
410 Classe Chromadorea
411 Ordre Ascaridida Ascarídid (ordre)
412 Ordre Camallanida
413 Ordre Diplogasterida
414 Ordre Rhabdiasida
415 Ordre Rhabditida
416 Ordre Spirurida
417 Ordre Strongylida
418 Ordre Tylenchida Tilènquid (ordre)
419 Subclasse Chromadoria Cromadori
420 Ordre Araeolaimida
421 Ordre Desmodorida
422 Ordre Desmoscolecida
423 Ordre Monhysterida
424 Classe Dorylaimea
425 Ordre Dorylaimida
426 Ordre Mermithida
427 Ordre Muspiceida
428 Ordre Trichocephalida
429 Classe Enoplea
430 Subclasse Enoplia Enopli
431 Ordre Enoplida
432 Fílum Nematomorpha Nematomorf o Gordiaci
433 Ordre Gordioidea
434 Ordre Nectonematoidea
435 Clade Scalidophora Escalidòfor
436 Fílum Kinorhyncha Quinorrinc
437 Ordre Cyclorhagida
438 Ordre Homalorhagida
439 Fílum Loricifera Loricífer
440 Ordre Nanaloricida
441 Fílum Priapulida Priapúlid
442 Classe Halicryptomorpha
443 Ordre Halicryptomorphida
444 Classe Priapulimorpha
445 Ordre Priapulimorphida
446 Classe Seticoronaria
447 Ordre Seticoronarida
448 Clade Panarthropoda Panartròpode
449 Fílum Arthropoda Artròpode
450 Clade Paraxopoda
451 Subfílum Chelicerata Quelicerat
452 Classe Arachnida Aràcnid
453 Ordre Opiliones Opilió
454 Ordre Palpigradi Palpígrad
455 Ordre Pseudoscorpiones Pseudoescorpí
456 Ordre Ricinulei Ricinuli
457 Ordre Scorpiones Escorpí
458 Ordre Solifugae Solífug
459 Subclasse Tetrapulmonata Tetrapulmonat
460 Ordre Amblypygi Amblipigi
461 Ordre Araneae Aranya
462 Ordre Schizomida Esquizòmid
463 Ordre Thelyphonida Telifònid
464 Subclasse Acari Àcar
465 Superordre Acariformes Acariforme
466 Ordre Sarcoptiformes Sarcoptiforme
467 Ordre Trombidiformes Trombidiforme
468 Superordre Opilioacariformes Opilioacariforme
469 Ordre Opilioacarida
470 Superordre Parasitiformes Parasitiforme
471 Ordre Holothyrida
472 Ordre Ixodida Paparra
473 Ordre Mesostigmata Mesostigmat
474 Classe Merostomata Merostomat
475 Ordre Xiphosura Xifosur
476 Classe Pycnogonida Picnogònid
477 Ordre Pantopoda Pantòpode
478 Subfílum Myriapoda Miriàpode
479 Classe Chilopoda Quilòpode
480 Subclasse Notostigmophora
481 Ordre Scutigeromorpha
482 Subclasse Pleurostigmophora
483 Ordre Craterostigmomorpha
484 Ordre Geophilomorpha Geofilomorf
485 Ordre Lithobiomorpha Litobiomorf
486 Ordre Scolopendromorpha Escolopendromorf
487 Classe Diplopoda Diplòpode
488 Subclasse Helminthomorpha
489 Ordre Callipodida
490 Ordre Chordeumatida
491 Ordre Julida
492 Ordre Platydesmida
493 Ordre Polydesmida
494 Ord+re Polyzoniida
495 Ordre Siphoniulida
496 Ordre Siphonophorida
497 Ordre Spirobolida
498 Ordre Spirostreptida
499 Ordre Stemmiulida
500 Subclasse Penicillata
501 Ordre Polyxenida
502 Subclasse Pentazonia
503 Ordre Glomerida
504 Ordre Glomeridesmida
505 Classe Pauropoda Pauròpode
506 Ordre Pauropodina
507 Classe Symphyla Símfil
508 Clade Pancrustacea Pancrustaci
509 Clade Altocrustacea Altocrustaci
510 Clade Miracrustacea Miracrustaci
511 Subfílum Hexapoda Hexàpode
512 Classe Entognatha Entògnat
513 Ordre Diplura Diplur
514 Clade Ellipura El·lipur
515 Ordre Collembola Col·lèmbol
516 Ordre Protura Protur
517 Classe Insecta Insecte
518 Clade Dicondylia Dicondil
519 Subclasse Apterygota Apterigot
520 Ordre Zygentoma Zigentom
521 Subclasse Pterygota Pterigot
522 Infraclasse Neoptera Neopter
523 Ordre Blattodea Blatodeu
524 Ordre Dermaptera Dermàpter
525 Ordre Embioptera Embiòpter
526 Ordre Grylloblattodea Gril·loblatodeu
527 Ordre Isoptera Tèrmit
528 Ordre Mantodea Mantodeu
529 Ordre Mantophasmatodea Mantofasmatodeu
530 Ordre Orthoptera Ortòpter
531 Ordre Phasmatodea Fasmatodeu
532 Ordre Plecoptera Plecòpter
533 Ordre Zoraptera Zoràpter
534 Superordre Endopterygota Endopterigot
535 Ordre Coleoptera Coleòpter
536 Ordre Diptera Dípter
537 Ordre Hymenoptera Himenòpter
538 Ordre Lepidoptera Lepidòpter
539 Ordre Mecoptera Mecòpter
540 Ordre Megaloptera Megalòpter
541 Ordre Neuroptera Neuròpter
542 Ordre Raphidioptera Rafidiòpter
543 Ordre Siphonaptera Puça
544 Ordre Strepsiptera Estrepsípter
545 Ordre Trichoptera Tricòpter
546 Superordre Exopterygota Exopterigot
547 Ordre Hemiptera Hemípter
548 Ordre Phthiraptera Ftiràpter
549 Ordre Psocoptera Psocòpter
550 Ordre Thysanoptera Tisanòpter
551 Clade Monocondylia Monocondil
552 Ordre Archaeognatha Arqueògnat
553 Clade Xenocarida Xenocàrid
554 Classe Cephalocarida Cefalocàrid
555 Ordre Brachypoda
556 Classe Remipedia Remipedi
557 Ordre Nectiopoda
558 Clade Vericrustacea Vericrustaci
559 Classe Branchiopoda Branquiòpode
560 Subclasse Phyllopoda Fil·lòpode
561 Ordre Diplostraca Diplostraci
562 Ordre Notostraca Notostraci o Tortugueta
563 Subclasse Sarsostraca
564 Ordre Anostraca Anostraci
565 Clade Multicrustacea Multicrustaci
566 Clade Communostraca Communòstrac
567 Classe Malacostraca Malacostraci
568 Subclasse Eumalacostraca Eumalacostraci
569 Superordre Eucarida Eucàrid
570 Ordre Amphionidacea
571 Ordre Decapoda Decàpode
572 Ordre Euphausiacea Eufausiaci o Krill
573 Superordre Peracarida Peracàrid
574 Ordre Amphipoda Amfípode
575 Ordre Cumacea
576 Ordre Isopoda Isòpode
577 Ordre Lophogastrida
578 Ordre Mictacea
579 Ordre Mysida
580 Ordre Spelaeogriphacea
581 Ordre Stygiomysida
582 Ordre Tanaidacea
583 Ordre Thermosbaenacea
584 Superordre Syncarida
585 Ordre Anaspidacea
586 Ordre Bathynellacea
587 Subclasse Hoplocarida Hoplocàrid
588 Ordre Stomatopoda Estomatòpode
589 Subclasse Phyllocarida Fil·locàride
590 Ordre Leptostraca Leptostraci
591 Classe Thecostraca Tecostraci
592 Infraclasse Ascothoracida
593 Ordre Dendrogastrida
594 Ordre Laurida
595 Infraclasse Cirripedia Cirrípede
596 Superordre Acrothoracica Acrotoràcic
597 Ordre Apygophora
598 Ordre Pygophora
599 Superordre Rhizocephala Rizocèfal
600 Ordre Akentrogonida
601 Ordre Kentrogonida
602 Superordre Thoracica Toràcic
603 Ordre Pedunculata Peu de cabra
604 Ordre Sessilia Sèssils
605 Infraclasse Facetotecta Facetotecte
606 Clade Copepoda Copèpode
607 Ordre Calanoida
608 Ordre Cyclopoida
609 Ordre Gelyelloida
610 Ordre Harpacticoida Harpacticòid
611 Ordre Misophrioida
612 Ordre Monstrilloida
613 Ordre Mormonilloida
614 Ordre Platycopioida
615 Ordre Poecilostomatoida
616 Ordre Siphonostomatoida
617 Clade Oligostraca Oligòstrac
618 Subclasse Mystacocarida
619 Ordre Mystacocaridida
620 Subclasse Myodocopa Miodòcop
621 Ordre Halocyprida Halocíprid
622 Ordre Myodocopida Miodocòpid
623 Subclasse Podocopa Podòcop
624 Ordre Platycopida
625 Ordre Podocopida Podocòpid
626 Clade Ichthyostraca Ictiòstrac
627 Subclasse Branchiura Branquiür
628 Ordre Arguloida
629 Subclasse Pentastomida Pentastòmid
630 Ordre Cephalobaenida
631 Ordre Porocephalida
632 Fílum Onychophora Onicòfor
633 Classe Udeonycophora
634 Ordre Euonycophora
635 Fílum Tardigrada Tardígrad
636 Classe Eutardigrada Eutardígrad
637 Ordre Apochaela
638 Ordre Parachaela
639 Classe Heterotardigrada Heterotardígrad
640 Ordre Arthrotardigrada
641 Ordre Echiniscoidea
642 Classe Mesotardigrada Mesotardígrad
643 Ordre Thermozodia
644 Superfílum Lophotrochozoa Lofotrocozou
645 Fílum Annelida Anèl·lid
646 Classe Clitellata Clitel·lat
647 Ordre Branchiobdellida
648 Subclasse Hirudinea Sangonera
649 Infraclasse Acanthobdellidea
650 Ordre Acanthobdellida
651 Infraclasse Euhirudinea
652 Ordre Arhynchobdellida
653 Ordre Rhynchobdellida
654 Subclasse Oligochaeta Oligoquet
655 Ordre Haplotaxida Haplotàxid
656 Ordre Lumbriculida
657 Classe Echiura Equiür
658 Ordre Bonelliida
659 Ordre Echiurida
660 Classe Polychaeta Poliquet
661 Subclasse Palpata Palpat
662 Ordre Aciculata
663 Ordre Canalipalpata Canalipalpat
664 Subclasse Scolecida
665 Fílum Brachiopoda Braquiòpode
666 Subfílum Craniiformea
667 Classe Craniata
668 Ordre Acrotretida
669 Ordre Craniida
670 Subfílum Linguliformea
671 Classe Lingulata
672 Ordre Discinida
673 Ordre Lingulida
674 Subfílum Rhynchonelliformea
675 Ordre Rhynchonellida
676 Ordre Terebratulida
677 Fílum Bryozoa Briozou
678 Classe Gymnolaemata Gimnolemat
679 Ordre Cheilostomata Quilostomat
680 Ordre Ctenostomata
681 Classe Phylactolaemata
682 Ordre Plumatellida
683 Classe Stenolaemata
684 Ordre Cyclostomatida
685 Fílum Entoprocta Entoprocte
686 Ordre Barentsiidae
687 Ordre Loxokalypodidae
688 Ordre Loxosomatidae
689 Ordre Pedicellinidae
690 Fílum Mollusca Mol·lusc
691 Classe Aplacophora Aplacòfor
692 Subclasse Chaetodermomorpha
693 Ordre Chaetodermatida
694 Subclasse Neomeniomorpha
695 Superordre Aplotegmentaria
696 Ordre Cavibelonia
697 Ordre Sterrofustia
698 Superordre Pachytegmentaria
699 Ordre Neomeniamorpha
700 Ordre Pholidoskepia
701 Classe Bivalvia Bivalve
702 Subclasse Autobranchia
703 Superordre Heteroconchia
704 Clade Heterodonta
705 Ordre Carditoida
706 Ordre Lucinoida
707 Ordre Myoida Mioid
708 Ordre Pholadomyoida
709 Ordre Veneroida Veneroid
710 Clade Palaeoheterodonta
711 Ordre Trigonioida
712 Ordre Unionoida Unionoid
713 Superordre Pteriomorphia Pteriomorf
714 Ordre Arcoida Arcoid
715 Ordre Limoida
716 Ordre Mytiloida Musclo
717 Ordre Ostreoida Ostreoid
718 Ordre Pectinoida
719 Ordre Pterioida Pterioid
720 Subclasse Protobranchia
721 Ordre Nuculanoida
722 Ordre Nuculoida
723 Ordre Solemyoida
724 Classe Cephalopoda Cefalòpode
725 Subclasse Coleoidea
726 Superordre Decapodiformes Decapodiforme
727 Ordre Sepiida Sèpia
728 Ordre Sepiolida Sepiòlid
729 Ordre Spirulida Espirúlid
730 Ordre Teuthida Calamar
731 Superordre Octopodiformes Octopodiforme
732 Ordre Octopoda Pop
733 Ordre Vampyromorphida Vampiromorf
734 Subclasse Nautiloidea Nautiloïdeu
735 Ordre Nautilida Nautílid
736 Classe Gastropoda Gastròpode
737 Subclasse Caenogastropoda
738 Ordre Architaenioglossa
739 Ordre Caenogastropoda Cenogastròpode
740 Ordre Littorinimorpha
741 Ordre Neogastropoda
742 Subclasse Cocculiniformia
743 Subclasse Heterobranchia Heterobranqui
744 Infraclasse Opisthobranchia Opistobranqui
745 Ordre Acochlidiacea
746 Ordre Anaspidea
747 Ordre Cephalaspidea
748 Ordre Gymnosomata
749 Ordre Nudibranchia
750 Ordre Pleurobranchomorpha
751 Ordre Runcinacea
752 Ordre Sacoglossa
753 Ordre Thecosomata
754 Ordre Umbraculida
755 Infraclasse Pulmonata Pulmonat
756 Ordre Hygrophila
757 Ordre Pulmonata Pulmonat
758 Ordre Stylommatophora
759 Ordre Systellommatophora Sistelommatòfor
760 Subclasse Neomphalina
761 Subclasse Neritimorpha
762 Ordre Cycloneritimorpha
763 Subclasse Patellogastropoda
764 Subclasse Vetigastropoda
765 Classe Monoplacophora Monoplacòfor
766 Ordre Tryblidiida
767 Classe Polyplacophora Poliplacòfor
768 Subclasse Loricata
769 Ordre Chitonida
770 Ordre Lepidopleurida
771 Subclasse Paleoloricata
772 Ordre Chelodida
773 Ordre Septemchitonida
774 Classe Scaphopoda Escafòpode
775 Ordre Dentaliida
776 Ordre Gadilida
777 Fílum Nemertea Nemertí
778 Classe Anopla
779 Ordre Heteronemertea
780 Ordre Palaeonemertea
781 Classe Enopla
782 Ordre Bdellonemertea
783 Ordre Hoplonemertea
784 Fílum Phoronida Forònid
785 Superfílum Platyzoa Platizou
786 Fílum Gastrotricha Gastròtric
787 Ordre Chaetonotida
788 Ordre Macrodasyida
789 Fílum Platyhelminthes Platihelmint
790 Classe Catenulida Catenúlid
791 Classe Rhabditophora Rabditòfor
792 Subclasse Macrostomorpha Macrostomorf
793 Ordre Haplopharyngida
794 Ordre Macrostomida Macrostòmid
795 Subclasse Trepaxonemata Trepaxonemat
796 Clade Amplimatricata
797 Ordre Lecithoepitheliata Lecitoepiteliat
798 Ordre Polycladida Policlàdide
799 Clade Euneoophora
800 Ordre Proseriata Proseriat
801 Ordre Rhabdocoela Rabdocel
802 Infraclasse Acentrosomata (clade)
803 Clade Adiaphanida Adiafànid
804 Ordre Fecampiida
805 Ordre Prolecithophora Prolecitòfor
806 Ordre Tricladida Triclàdide
807 Clade Bothrioneodermata
808 Ordre Bothrioplanida
809 Ordre Neodermata(clade) Neodermat
810 Ordre Cestoda Cestode
811 Ordre Monogenea Monogeni
812 Ordre Trematoda Trematode
813 Clade Gnathifera Gnatífer
814 Fílum Acanthocephala Acantocèfal
815 Classe Archiacanthocephala Arquiacantocèfal
816 Ordre Apororhynchida
817 Ordre Gigantorhynchida Gigantorínquid
818 Ordre Moniliformida
819 Ordre Oligacanthorhynchida Oligacantorínquid
820 Classe Eoacanthocephala Eoacantocèfal
821 Ordre Gyracanthocephala
822 Ordre Neoechinorhynchida
823 Classe Palaeacanthocephala Paleacantocèfal
824 Ordre Echinorhynchida
825 Ordre Polymorphida
826 Fílum Cycliophora Cicliòfor
827 Fílum Gnathostomulida Gnatostomúlid
828 Ordre Bursovaginoidea
829 Ordre Filospermoidea
830 Fílum Micrognathozoa Micrognatozou
831 Ordre Limnognathida
832 Fílum Rotifera Rotífer
833 Classe Eurotatoria
834 Subclasse Bdelloidea
835 Subclasse Monogononta Monogonont
836 Superordre Gnesiotrocha
837 Ordre Collothecaceae
838 Ordre Flosculariaceae
839 Superordre Pseudotrocha
840 Ordre Ploima
841 Classe Pararotatoria
842 Ordre Seisonacea