Viquiprojecte:Sant Jordi 2020/Articles

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


llibre[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Cantilena Llibre de poesies de Josep Sebastià Pons publicat l’any 1937. Q86451640 500501
El canvi llibre de Miquel Bauçà Q85960355 500917
Medea (obra de Joan Roís de Corella) Prosa de Joan Roís de Corella conservada al Cançoner de Maians i al Còdex de Cambridge i escritavers el 1460. Q84945381 500235
Mites (llibre de Jordi Sarsanedas) Llibre de proses de Jordi Sarsanedas, publicat el 1954. Q86351534 501190
Sota la pols Novel·la de Jordi Coca, publicada el 2001. Q84753338 501175


obra escrita[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Cobles de la Panadera conjunt de tres obres satíriques anònimes Q86530689 500206
Comèdia d’en Cornei Comèdia profana en vers datable a la segona meitat del s.XVI al Principat. Q86428704 26105
Cròniques de Joan I, Martí I i Ferran I Conjunt de tres cròniques breus d’autoria anònima recopilades en dos manuscrits (Biblioteca de la Universitat de València 212, i Barcelona, Biblioteca del Seminari, 74). Q86357199 500224
Càlcul d’estructures poemari de Joan Margarit Q85960410 500905
Dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura Obra de Joan Andrés i Morell, publicada per primera vegada a Parma (1782-99, 7 vol.), és una història de la literatura europea, entesa com a cultura escrita, realització magna dins dels patrons enciclopèdics Q86522554 500130
Diccionari de la llengua catalana amb la correspondència castellana i llatina Diccionari de Pere Labèrnia i Esteller, publicat en plecs que formen dos volums, datats respectivament el 1839 i el 1840. Q86424846 500381
Dispensació de la senyora de Moixent narració en vers Q86530690 500207
El arte escénico en España Obra de Josep Yxart, en dos volums, publicats respectivament el 1895 i el 1896. Q86424163 500366
El año pasado Títol de cinc reculls d’articles publicats consecutivament per Josep Yxart entre el 1886 i el 1890, en llengua castellana. Q86424153 500365
Faula dels amors de Neptuno i Diana faula Q86530703 500229
Frondino e Brisona Narració sentimental del final del s.XIV o dels primers anys del s. XV. Q86356484 64227
Gamaliel (llibre) Text apòcrif sobre la passió de Crist, basat en l’evangeli de Nicodem, que durant l’edat mitjana fruí d’una gran popularitat als Països Catalans; en foren fetes nombroses traduccions i fou publicat diver Q86450937 28908
Gertrudis (poemari) Primer llibre de proses poètiques de J.V. Foix, publicat el 1927. Q86451649 500522
Història de Leandre i Hero prosa de Joan Roís de Corella Q86530701 500234
Història de la literatura catalana (llibre de Joan Ruiz) llibre de Joan Ruiz i Calonja Q85960432 500900
Història del teatre català (llibre) obra de Francesc Curet i Payrot Q85300443 500843
Jordi Fraginals Protagonista de La vida i la mort d’en Jordi Fraginals (1912) de Josep Pous i Pagès. Q86450077 500469
KRTU Segon llibre de proses poètiques de J.V. Foix, publicat el 1932. Q86451650 500523
La ciutat i el tròpic Aplec de narracions de Lluís Ferran de Pol (premi Víctor Català 1955) publicat el 1956. Q85218006 500829
La comtessa fidel obra del s. XV Q86530698 500220
La filla del rei d’Hungria Narració moralitzant, conservada en tres manuscrits del s.XIV, que desenvolupa una temàtica molt coneguda arreu d’Europa, que ajudà a difondre al s. XIII l’obra de Philippe de Beaumanoir, La Manekine , amb Q86357236 500216
La gala està en son punt Comèdia paròdica anònima del s.XVII, en vers, de nom complet La famosa comèdia de la gala està en son punt . Q86522558 500140
La pagesa virtuosa, o Vida de Lluïsa Deschamps Narració biogràfica anònima publicada a Barcelona el 1858. Q86424856 500382
La vida marina composició de 568 versos anònima Q86530700 500227
Llibre de feits d’armes de Catalunya crònica apòcrifa redactada per Joan Gaspar Roig i Gelpí (s. XVII) i atribuïda a Bernat Boades (s. XV). Q86530687 500145
Llibre de les nobleses dels reis Compilació historicollegendària feta a mitjan s.XV pel barceloní Francesc. Q86357157 37757
Llibre de saviesa Tractat de moral, constituït per una sèrie de màximes adreçades a l’educació de prínceps. Q86450940 37767
Llibre de tres Recull d’aforismes humorístics que parodia la tècnica de les tríades, pròpia de certs enunciats sapiencials, procedent de determinats versicles paramiològics dels proverbis de Salomó. Q86450941 37768
Lo cant de les veritats Narració anònima en vers i en prosa publicada a Barcelona el 1857. Q86424819 500379
Lo fill del senescal d'Egipte Narració breu, versió catalana del final del s.XV, sovint excessivament literal, del conte francès, d’origen oriental, Du roi qui volt fere ardoir le filz de son seneschal . Q86357226 500219
Los amors de Melisendra Comèdia burlesca, atribuïda, amb dubtes, a Francesc Mulet, que parodia l’argument del romanç carolingi de Gaiferos i Melisendra. Q86452984 500123
Los fills de la morta viva Diccionari d’escriptors valencians publicat el 1883 per Constantí Llombart. Q86450066 500356
L’harmonia del Parnàs Títol de l’edició prínceps de l’obra en vers de Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, L’harmonia del Parnàs, més numerosa en les poesies vàries de l’atlant del cel poètic, lo doctor Vicent Garcia . Q86428848 113557
Obra crítica 1 i 2 Recull de l’obra crítica de Joaquim Molas agrupada en dos volums publicats l’any 1995 i 1999, respectivament. Q86351537 501191
Parlament en casa de Berenguer Mercader prosa de Joan Roís de Corella Q86530704 500236
Poemet extravagant composició de 164 versos anònima Q86530699 500226
Poesies catalanes poemari de Frederic Soler Q91226367 500363
Poesies fantàstiques en mallorquí Recull poètic de Tomàs Aguiló i Forteza, aparegut a Palma el 1852, que incloïa dotze composicions, la majoria redactades entorn del 1847. Q86450069 500352
Presa de Menorca peça dramàtica anònima menorquina de la segona meitat del s.XVI Q86522559 500141
Primavera inquieta Llibre de narracions de Jesús Ernest Martínez i Ferrando, publicat l’any 1927. Q86451666 500478
Representació de la Mort obra dramàtica anònima, de la segona meitat del s.XVI, en vers Q86530490 500142
Singlots poètics Col·lecció de vint-i-sis números seriats de textos de Frederic Soler publicats per la Llibreria Espanyola d’Innocenci López Bernagossi, entre el 1864 i el 1866. Q86424134 500364
Tragèdia de Caldesa Prosa de Joan Roís de Corella conservada al Cançoner de Maians i al Jardinet d’orats i escrita vers el 1458. Q86357308 500238
Viaje literario a las iglesias de España Obra històrica monumental, en vint-i-dos volums, composta per Jaume Villanueva i Astengo i publicada a Madrid —i, bé que no hi consta, impresa a València— entre el 1803 i el 1852. Q86356482 70302
el blau roques i el mar Recull de proses de Salvador Espriu, escrit entre el 1975 i el 1981, i publicat el 1981. Q85960448 500890
tanmateix Civilitzats Obra teatral en un acte de Carles Soldevila, publicada el 1921 dins del recull Una atzagaiada i altres contes , i estrenada el 1922. Q86451660 500482


obra literària[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Aigoforts Recull de vuit narracions de Gabriel Maura, aparegut a Palma el 1892, amb un pròleg de Joan Alcover. Q86450073 500351
Comèdia del Marquès de los Vélez obra anònima bilingüe sobre l’expedició de l’exèrcit castellà contra Catalunya el 1640 i la seva derrota a Montjuïc. Q86452991 500124
L'edat d'or 1983 obra literària by Francesc Parcerisas i Vázquez Q85971482 500920
Llibre de fra Bernat Poema escrit per Francesc de la Via, segons el seu editor Arseni Pacheco entre el 1430 i el 1435, de 2095 versos de codolada. Q86357249 500212
Lo ferrer de tall Drama històric de Frederic Soler, estrenat al Teatre Romea (16 d’abril de 1874). Q86450065 500361
Obra poètica Poesia completa de Josep Sebastià Pons, publicada en primera edició l’any 1976 i en segona l’any 1988 amb el títol de Poesia completa . Q85960388 500911
Teatre complert Conjunt de sis peces teatrals d’Emili Vilanova, estrenades i publicades entre el 1892 i el 1896 i recollides en una edició factícia per l’editor Antoni López, al principi del s.XX. Q86424170 500367


personatge literari[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Blanqueta (personatge literari) protagonista de L’orfeneta de Menargues , d’Antoni de Bofarull. Q86450082 500398
Bruno Quadreny protagonista d’ El dia que va morir Marilyn , novel·la de Terenci Moix. Q86241088 501182
Claudi M. Broch protagonista de Memorial de Claudi M. Broch , novel·la de Robert Saladrigas. Q86241048 501181
Conxa Protagonista de Pedra de tartera , novel·la de Maria Barbal. Q86241063 501179
Innocenci Aspriu Personatge central de la trilogia autobiogràfica de Prudenci Bertrana Entre la terra i els núvols , formada per les novel·les L’hereu (1931), El vagabund (1933) i L’impenitent (1948). Q86530723 500510
Isabel de Galceran Personatge central de la narració Isabel de Galceran (1880) i de la novel·la Vilaniu (1885), de Narcís Oller. Q86914790 500344
Jeroni Oleguer Campdepadrós i Jansana Personatge central de la novel·la Un lloc entre els morts (1967), de Maria Aurèlia Capmany. Q86351541 501195
Mossèn Llàtzer Personatge protagonista d’ Els sots feréstecs , de Raimon Casellas. Q86530721 500514
Oleguer (personatge de L'Escanyapobres) personatge central de la novel·la L’Escanyapobres, de Narcís Oller Q86450070 500346
Samsó (personatge literari) Personatge principal de La fam , de Joan Oliver. Q86530725 500532
Teresa (personatge literari) protagonista de La Ben Plantada , novel·la publicada el 1911 per Eugeni d’Ors i signada amb el pseudònim Xènius . Q86428311 femení 500566
Toni de Bearn protagonista de Bearn o la sala de les nines , novel·la de Llorenç Villalonga. Q86241087 501183
Zaira Personatge de L’alegria que passa (1898), de Santiago Rusiñol. Q86530720 500503


poema[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Cançoner musical del duc de Calàbria Col·lecció de composicions poeticomusicals impresa a Venècia el 1556 amb el títol Villancicos de diversos autores a dos, y a tres, y a cuatro y a cinco voces . Q86428852 14247
Ecce homo (poemari) Poemari unitari d’Agustí Bartra, que consta d’onze elegies i una cançó final. Q86240847 500957
Llibre dels mariners Poema anònim, probablement del principi del s. XV, en 480 octosíl·labs apariats, contingut al manuscrit 381 de Carpentras. Q86357155 37764
Lo somni de Joan Joan Poema de Jaume Gassull que desenvolupa el tema principal de Lo ↑ procés de les olives de Joan Morena, en el qual ja havia intervingut, o sia la capacitat i oportunitat per als vells d’ocupar-se en afers amoro Q86428831 143411
L’espai desert Poema de Pere Gimferrer, publicat l’any 1977. Q85960358 500914
Màrsias i Adila Extens poema èpic modern en 16 cants, d’Agustí Bartra, publicat l’any 1948. Q86240914 500968
Oració a la sacratíssima Verge Maria Composició de Joan Roís de Corella, de cinquanta-sis versos estramps, organitzats en set cobles i conservada al Cançoner de Maians . Q86357299 500240
Requesta d’un frare a una monja Poema epistolar en 143 versos de codolada, transmès pel Cançoner Vega-Aguiló , datable al primer quart del s.XV, i en el qual el narrador —a qui no identifica cap tret religiós— expressa el seu desig en te Q86357214 500221
Vers d’amor Poema de noranta-quatre versos decasíl·labs repartits en nou cobles singulars i una tornada, conservat en testimoni únic al Cançoner Vega-Aguiló (BC, ms.7). Q86530693 500208
o sia Roudor de Llobregat Poema narratiu de Joaquim Rubió i Ors guardonat per l’ABLB en el certamen convocat el febrer del 1841 i fallat el juliol del 1842; el poema fou publicat el mateix 1842. Q86424835 500378


poemari[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Antologia de la poesia catalana 1900-1950 Antologia poètica de Joan Triadú, publicada l’any 1951. Q85960397 500907
Balades (poemari) Llibre de poemes d’Apel·les Mestres, il·lustrat per ell mateix i publicat l’any 1889. Q86530705 500385
Cant espiritual (Blai Bonet) Llibre de poemes de Blai Bonet publicat l’any 1953. Q85959865 500872
Cap al tard 1909 poemari, versió, edició o traducció by Joan Alcover i Maspons Q19523825 14579
Domini màgic Llibre de poemes de Joan Vinyoli, escrit el 1980, revisat el 1981 i publicat el 1984. Q85218011 500830
El Somni Llibre de poemes de Tomàs Garcés publicat l’any 1927. Q86451637 500497
Els miralls Llibre de poemes de Pere Gimferrer publicat l’any 1970. Q85960356 500915
Enigma (poemari) Llibre de poemes de Narcís Comadira (1985). Q85959776 500863
Espectacles i mitologia Llibre de poemes de Josep Maria López-Picó publicat l’any 1914. Q86530713 500474
Fins a un cert punt (Poesia 1945-1989) Obra poètica completa de Jordi Sarsanedas, publicada l’any 1989. Q86351526 501186
Idil·lis Llibre de poemes d’Apel·les Mestres, il·lustrat per ell mateix i publicat l’any 1889. Q86428694 500386
L'Evangeli segons un de tants Llibre de poemes de Blai Bonet, publicat el 1967. Q85959877 500873
La collita en la boira Llibre de poemes de Marià Manent publicat l’any 1920. Q86451656 500496
La columna de foc Llibre de poemes de Gabriel Alomar, publicat l’any 1911. Q86530714 500473
La muntanya d’ametistes Llibre de poemes de Guerau de Liost (Jaume Bofill i Mates), publicat el 1908 i reeditat el 1933. Q86422768 44913
La paraula en el vent Llibre de poemes de Josep Carner, publicat el 1914. Q86451646 500558
La primavera al poblet Llibre de poemes de Josep Carner, publicat el 1935. Q86451645 500560
Lo reliquiari Recull de poemes de Francesc Matheu, publicat el 1878. Q86450067 500353
Passeig d’aniversari Llibre de poemes de Joan Vinyoli. Q85218023 500832
Poemes & cal·ligrames Llibre de poemes de Josep Maria Junoy, publicat l’any 1920. Q86451638 500499
Poesia (poemari de Josep Carner) Volum recopilatori de 896 poemes de Josep Carner (1957). Q85218752 500833
Poesies (poemari de Màrius Torres) Volum recopilatori pòstum de de l’obra poètica de Màrius Torres (1947). Q85959970 500881
Poesies catalanes de Víctor Balaguer Títol del darrer dels reculls de poesies de VíctorBalaguer, publicat, en dos volums, entre el 1891 i el 1892. Q86424708 500372
Poesies completes de Marian Aguiló Títol amb què el 1925 Francesc Matheu publicà una part representativa de l’obra poètica de Marià Aguiló, molta de la qual dispersa. Q86450072 500350
Poesies d’en Josep Lluís Pons i Gallarza Títol del recull de poemes catalans de Josep Lluís Pons i Gallarza, publicat a Palma el 1892 ( Poesiescatalanes a la coberta editorial). Q86450080 500404
Poesies d’Àngel Guimerà Primer recull de poemes d’Àngel Guimerà, publicat el 1887, amb una introducció de Josep Yxart, reeditat el 1905 i el 1920, any en què es publicà, amb pròleg de Lluís Via, Segon llibre de poesies (1920), q Q86450079 500405
Salvatge cor Llibre de la maduresa poètica de Carles Riba. Q85959772 500865
Semblança (poemari de Feliu Formosa) Llibre de poemes de Feliu Formosa publicat el 1986. Q86240898 500990
Soleia Títol del conjunt poètic publicat el 1977 per Agustí Bartra, que aplega en un sol volum les tres Rapsòdies de la maduresa extrema del poeta. Q86240894 500992
Spiritual Llibre de poemes de Josep M. Llompart, publicat l’any 1992. Q86191479 500921
Sàtires (poemari de Guerau de Liost) Llibre de poemes de Guerau de Liost (Jaume Bofill i Mates), publicat el 1927, amb il·lustracions de Xavier Nogués. Q86451644 500561
Tocant a mà... Recull poètic en clau de dietari que J.V. Foix publicà l’any 1972. Q85960362 500913
Tres suites Llibre de poemes de Carles Riba, escrit entre el 1931 i el 1935 i publicat el 1937. Q86451661 500481
Vint cançons primer llibre de poemes de Tomàs Garcés, publicat l’any 1922. Q86451639 500500
antologies literàries del segle XIX Conjunt de seleccions de textos contemporanis, especialment de poemes, publicats, entre altres finalitats, per donar testimoni del creixent ús literari de la llengua catalana. Q86424284 500371


versió, edició o traducció[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Historia de Valter e de la pacient Griselda edició de 1891 Q19525589 69465
Històries troianes Traducció catalana medieval de la Historia destructionis Troiae (1287) de Guido delle Colonne, elaborada entre el 1367 i el 1374 per Jaume Conesa, protonotari de la cancelleria reial durant el regnat de Pere el C Q86357297 500241
Recull d’exemples i miracles ordenat per alfabet Versió catalana transmesa en un manuscrit (Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 89) de mitjan s. XV de l’ Alphabetum narrationum , que el frare dominicà Arnau de Lieja compongué en els primers anys Q86357206 500222
Scipió i Aníbal traducció de l'Africa de Petrarca, feta per Antoni Canals Q86522713 500232
capità de brigants Robert Traducció anònima de Robert, chef de brigands (1793), de Jean-Henri-Ferdinand La Martelière (1761-1830). Q86428790 14482


ésser humà[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Adolf Piquer i Vidal historiador de la literatura (1962-) Q85220151 masculí 500692
Albert Calls i Xart Cabrera de Mar, Maresme, 1966 Poeta i narrador. Q85956268 masculí 501060
Albert Hernández i Xulvi Catarroja, Horta, 1942 Narrador, poeta i dramaturg. Q85220141 masculí 500678
Aleix Cort i Vives Reus, Baix Camp, 1961 Narrador, poeta i periodista. Q85220252 masculí 500746
Aleix Puiggalí i Morató Barcelona, Barcelonès, 1966 Dramaturg. Q85220232 masculí 500707
Alexandre Martínez i Vial Palma, Mallorca, 1969 Poeta i narrador. Q85220245 masculí 500736
Andreu Morell i Marco Elx, Baix Vinalopó, Baix Vinalopó, 1948 Poeta. Q85955808 masculí 500777
Antoni Alegret «Historiador i filòleg.» Q66625349 masculí 2196
Antoni Balaguer «Franciscà observant, predicador i mestre de gramàtica al convent de Sant Francesc de Palma.» Q66772804 masculí 6881
Antoni Bisañes «Dramaturg.» Q66829737 masculí 10203
Antoni Bonaventura Guerau Alcoi, Alcoià, ? — València, 1666 Escriptor religiós. Q85437325 masculí 500097
Antoni Cardils Mallorca?, segle XVI Predicador i autor dramàtic. Q85611644 masculí 500003
Antoni Elies i Robert Vilanova de Meià?, Noguera, segle XVIII — ?, 1811 Erudit. Q85432401 masculí 23774
Antoni Gras Mallorca, ? — Palma, Mallorca, 1753 Poeta i autor dramàtic. Q85833106 masculí 30926
Antoni Jolis Torelló, Osona, segle XVI — Barcelona, Barcelonès?, 1601 Llatinista. Q85635636 masculí 34741
Antoni Llodrà Palma, Mallorca, segle XVIII — Palma, Mallorca, 1812 Poeta, escriptor satíric i traductor. Q85635643 masculí 37912
Antoni M. Peyrolon València, segle XIX Poeta. Q85434746 masculí 500265
Antoni Maria Cervera i Bru Palma, Mallorca, 1779 — Palma, Mallorca, 1838 Autor teatral, poeta i gramàtic. Q85432634 masculí 17175
Antoni Maçaners Tarragona, Tarragonès?, segle XVII — Roma, 1634 Poeta. Q85635765 masculí 38877
Antoni Moles Oleta, Conflent, segle XVIII — Barcelona, Barcelonès, 1793 Poeta. Q85503795 masculí 500046
Antoni Oliver i Feliu Palma, Mallorca, 1711 — Buenos Aires, 1787 Erudit, poeta i lexicògraf. Q85633936 masculí 47160
Antoni Palanca i Hueso València, 1848 — València, 1905 Poeta i autor teatral. Q85609952 masculí 48437
Antoni Pi Cotlliure, Rosselló, segle XVI Humanista i autor dramàtic. Q85953967 masculí 50717
Antoni Portella i Enric Maó, Menorca, ? — Palma, Mallorca, 1765 Llatinista. Q85954053 masculí 52256
Antoni Saltiveri i Vidal comediògraf català Q17321382 masculí 58287
Antoni Seva i Llinares Alacant, 1942 Assagista i traductor. Q85953172 masculí 62346
Antoni Vicens i Santandreu Manacor, Mallorca, 1836 — Manacor, Mallorca, 1907 Glosador. Q85844162 masculí 70347
Antoni Xumet i Rosselló Port de Pollença, Mallorca, 1971 Poeta i traductor. Q85220243 masculí 500733
Antoni de Banyuls i de Forcada Perpinyà, segle XVIII — Barcelona, Barcelonès, ~1795 Traductor i poeta. Q85835856 masculí 7391
Antoni de P. Aleu periodista i advocat (1847-1926) Q55837904 masculí 2340
Antoni de Sant Jeroni Vic, Osona, 1730? — Barcelona, Barcelonès, 1802 Autor dramàtic. Q85633869 masculí 4413
Antoni de Sant Maties escriptor (1595-1668) Q39081419 masculí 500010
Antoni de Verí i Dameto Mallorca, segle XVII Poeta. Q85844165 masculí 70159
Arnau d'Erill i d'Anglesola ?, segle XIV — ?, a. 1423 Cavaller i poeta. Q85432444 masculí 24347
Artur Guasch i Tombas Comediògraf Q81620028 masculí 500420
Ausiàs Izquierdo dramaturg i poeta valencià Q85832617 masculí 34200
Ausiàs de Sant Joan poeta valencià Q85434541 masculí 500198
Aznar Pardo València, segle XIV — València, segle XV Cavaller i poeta. Q85434566 masculí 500191
Baltasar Calafat i Danús Santa Margarida, ? — Palma, Mallorca, 1735; «Doctor en teologia.» Q77882693 masculí 13419
Baltasar Portell Person (1450–1550) ♂ Q11907755 masculí 52245
Baltasar Sança «Dramaturg.» Q77846849 masculí 58556
Baltasar Sapena i Zarzuela València, segle XVII — València?, ~1672 Poeta. Q85617570 masculí 500022
Baltasar Segòvia Perpinyà?, Rosselló, segle XVI — ?, segle XVII Escriptor didàctic. Q85437440 masculí 500120
Baltasar Sorió València?, 1457 — Tortosa, Baix Ebre, 1557 Escriptor religiós. Q85953157 masculí 63712
Baltasar-Ausiàs Marc Segarra?, segle XVI — ?, 1622 Poeta. Q85503868 masculí 500054
Bartolomé Mestre Mestre poeta mallorquí Q55997002 masculí 42204
Bartolomé Torres Naharro escriptor espanyol Q809546 masculí 66916
Bartomeu Antoni Bordils Mallorca, segle XVII — Palma, Mallorca, 1727 Poeta. Q85435090 masculí 11342
Bartomeu Barceló i Miquel «Poeta.» Q66817233 masculí 7594
Bartomeu Dimas ?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437497 masculí 500178
Bartomeu Mestre i Barceló Felanitx, Mallorca, 1790 — Palma, Mallorca, 1852 Dramaturg. Q85634826 masculí 42203
Bartomeu Pasqual i Arrom Palma, Mallorca, 1822 — Palma, Mallorca, 1884, erudit Q85434698 masculí 500252
Bartomeu Salvador Notari participant a les reunions dels remences Q54932522 masculí 500197
Bartomeu Simon Person (1734–1817) ♂ Q17321386 masculí 500024
Bartomeu Singala i Noguera Palma, Mallorca, 1854 — Palma, Mallorca, 1899 Poeta i autor teatral. Q85953171 masculí 62876
Bartomeu Tormo Albaida, Vall d’Albaida, 1718 — Caudete de las Fuentes, Plana d’Utiel, 1773 Col·loquier i autor dramàtic. Q85953398 masculí 66518
Benet Espanyol Palma, Mallorca, 1482 — Palma, Mallorca, 1553 Poeta. Q85420177 masculí 24851
Benet Girgós ?, segle XVI Traductor. Q85833088 masculí 30115
Benet Ribes i Calaf Sant Pere de Torelló, Osona, 1735 — Sant Benet de Bages, 1812 Historiador. Q85954839 masculí 55316
Benvingut Cabot i Molardos Vic, Osona, 1863 — Barcelona, Barcelonès, 1911 Poeta, publicista, novel·lista i historiador. Q85434044 masculí 500331
Bernat Cifre i Forteza Pollença, Mallorca, 1935 Prosista, poeta i rapsode. Q85220237 masculí 500721
Bernat Fajadell Barcelona, Barcelonès, segle XV Eclesiàstic i poeta. Q85420945 masculí 25838
Bernat Fàbregues Sintes Maó, Menorca, 1838 — Maó, Menorca, 1910 Editor, periodista i poeta. Q85434738 masculí 500269
Bernat Garcia València, 1740 — Venècia, 1800 Autor dramàtic. Q85843354 masculí 29017
Bernat Josep Olives i Nadal Ciutadella, Menorca, 1678 — Ciutadella, Menorca, 1715 Memorialista. Q85633937 masculí 47196
Bernat Miquel Catalunya, segle XIV — Catalunya, segle XV Escriptor i jurista. Q85634818 masculí 42652
Bernat Peres Gandia, Safor?, ? — ?, 1556 Apologista i traductor. Q85957353 masculí 50230
Bernat Ramon Descavall ?, segle XIV Escrivà de l’ofici de mestre racional de la casa reial en temps de Pere III el Cerimoniós. Q85421561 masculí 22107
Bernat Serradell Vic, Osona, ~ 1371/1380~1445 Escriptor. Q85953189 masculí 62085
Bernat Vaquer ?, segle XVII — Vilagrasseta?, Bages, ~1739 Poeta. Q85437405 masculí 500109
Bonaventura Pons i Fuster poeta (1784–1857) ♂ Q11909618 masculí 51979
Bonaventura Porta i Rosés Barcelona, Barcelonès, 1917 Dramaturg. Q85954058 masculí 52188
Bru Bret i López «Eclesiàstic.» Q66898747 masculí 12194
Carles Altadill i Teixidó Tortosa, Baix Ebre, 1830 — Barcelona, Barcelonès, 1878 Comediògraf i poeta. Q85833095 masculí 3064
Carles Bauby Person (1898–1971) ♂; spouse of Doëtte Angliviel Q55672588 masculí 8375
Carles Decors Barcelona, Barcelonès, 20 de juny de 1954 Novel·lista. Q85956834 masculí 501074
Carles Delhom i de Mena Barcelona, Barcelonès, 1872 — Barcelona, Barcelonès, 1941 Poeta. Q85433213 masculí 21885
Carles Leon País Valencià, 1762 — ?, 1836 Col·loquier i autor dramàtic. Q85635652 masculí 36940
Carles de Boïl «Poeta i comediògraf en llengua castellana.» Q66829814 masculí 10788
Carme Gregori i Soldevila València, 1961 Filòloga. Q85220149 femení 500690
Casimir Brugués i Escuder Barcelona, Barcelonès, 1863 — Barcelona, Barcelonès, 1940 Traductor. Q85436814 masculí 500550
Cecili Gasòliba i Carbonell Barcelona, Barcelonès, 1874 — Barcelona, Barcelonès, 1944 Assagista i traductor. Q85843953 masculí 29333
Ceferí Clavero i Lloris poeta i dramaturg (s. XVII - 1670) Q85432765 masculí 18176
Chase Sui Wonders actor, escriptor, cineasta, model (*1996) ♀ Q106514904 femení 12111415
Climent Sanxis ?, segle XV Eclesiàstic i escriptor d’origen desconegut. Q85953210 masculí 60834
Crescenci Cerveró València, 1633 — València, 1708 Poeta i autor dramàtic. Q85617491 masculí 500057
Cristià Camps romanista francès (1944-) Q53551428 masculí 500607
Cristòfor Coret i Peris Alboraia, Horta, 1683 — València, 1760 Llatinista. Q85432843 masculí 19862
Cristòfor Fiol Palma, Mallorca, segle XVII — Palma, Mallorca, 1702 Escriptor religiós i cronista. Q85399780 masculí 27053
Cristòfor Josep Cladera i Company sa Pobla, Mallorca, 1760 — Palma, Mallorca, 1816 Traductor, erudit i cronista. Q85432770 masculí 18009
Cristòfor Mercader València, segle XVII — València, segle XVII Escriptor religiós. Q85617527 masculí 500015
Cèsar Nogués i Rovira Barcelona, Barcelonès, 1922 — Barcelona, Barcelonès, 1950 Poeta. Q85633962 masculí 46274
Dalmau de Castellnou «Senyor de Montbram, Vall de Sant Martí i de Montferrer, fill i hereu de Dalmau de Castellnou.» Q66761718 masculí 16112
Dionís Climent València, segle XVI Novel·lista. Q85515296 masculí 500061
Dionís Guiot València, segle XV Poeta. Q85833122 masculí 31727
Dionís Jeroni Jorba i Pau Barcelona, Barcelonès, segle XVI Humanista i poeta. Q85635634 masculí 34794
Dionís Pont Mallorca, segle XVI Poeta. Q85954068 masculí 52011
Domingo Torrent i Garriga Manlleu, Osona, 1844 — Manlleu, Osona, 1922 Gramàtic, narrador i historiador. Q85434077 masculí 500329
Domènec Portusac Ripoll, Ripollès, segle XVII~1732 Memorialista. Q85495920 masculí 500039
Domènec Tous i Massanet Artà, Mallorca, 1779 — Artà, Mallorca, 1854 Poeta. Q85495903 masculí 500037
Dídac Desclapers i Caulelles Palma, Mallorca, segle XVII — Palma, Mallorca, 1673 Poeta i erudit. Q85421559 masculí 22112
Eduard Coca i Vallmajor escriptor català Q11918045 masculí 18398
Eduard Escalante i Feo València, 1854 — València, 1921 Autor teatral. Q85432459 masculí 24489
Eduard Sala i Saurí Barcelona, Barcelonès, segle XIX — ?, segle XIX Sainetista i novel·lista. Q85433601 masculí 500295
Eduardo Navarro Gonzalvo València, 1846 — València, 1902 Autor teatral. Q5819484 masculí 45578
Eliseu Armengol «Poeta en català i castellà.» Q66603468 masculí 5204
Emanuele Portal Itàlia?, 1864 — ?, segle XX Historiador de la literatura i traductor italià. Q85954055 masculí 52199
Emili Boix i Serra autor català Q17341210 masculí 10824
Emili Maria Boïls i Conejero València, 1936 Poeta. Q85434846 masculí 10803
Emili Pascual i Amigó els Hostalets de Pierola, Anoia, 1865 — els Hostalets de Pierola, Anoia, 1935 Poeta i prosista. Q85434096 masculí 500321
Emmanuel Alfonso Barcelona, Barcelonès, 1885 — Madrid, 1936 Poeta i narrador. Q85436598 masculí 500457
Enric Alzamora i Gomà «Economista i periodista.» Q66724930 masculí 3251
Enric Escrig i González València, 1832 — Barcelona, Barcelonès, 1875 Poeta i autor teatral. Q85420147 masculí 24667
Enric Ribés Sangüesa Narrador i assagista valencià Q85436578 masculí 500464
Enrico Cardona Messina, Sicília, 1846 — ?, ? Historiador de la literatura italià. Q85434729 masculí 500283
Ermengol Marquès dramaturg Q85634167 masculí 40487
Ernest Corral i Coll de Ram Poeta i assagista català Q85433225 masculí 20020
Ernest Vendrell Barcelona, Barcelonès, 1873 — Barcelona, Barcelonès, 1907 Assagista. Q85436568 masculí 500533
Estanislau Alberola i Serra «Dramaturg i poeta.» Q66536968 masculí 1776
Estanislau de Kostka Vayo València, 1804 — València, 1864 Poeta, autor teatral, novel·lista i traductor en llengua castellana. Q85844174 masculí 69753
Esteve Barelles Barcelona, Barcelonès, segle XVI — València, segle XVII Prosista. Q85515299 masculí 500059
Esteve Bonet i Perelló Santa Margalida, Mallorca, segle XVIII — Palma, Mallorca, 1836 Poeta. Q85434842 masculí 11115
Esteve Calzada i Alabedra Barcelona, 1909 — Barcelona, 1963; «Escriptor.» Q77882839 masculí 13723
Esteve Chaix Xàtiva, Costera, ? — Xàtiva, 1813 Poeta. Q85432648 masculí 17290
Eudald Tomasa i Garroset Manresa, Bages, 1966 Narrador i editor. Q85956287 masculí 501047
Eugène Baret escriptor, traductor, National Education Inspector (at local level in France) (1816–1887) ♂ Q17278995 masculí 7760
Eusebio Anglora y Chaban poeta, literat (1832–1875) ♂; member of Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País Q62984047 masculí 4117
Faust Hernández i Casajuana València, 1888 — València, 1972 Autor teatral. Q85832590 masculí 32501
Felip Benici Navarro i Reig València, 1840 — Madrid, 1901 Crític literari i erudit. Q85633810 masculí 45585
Felip Coscolla i Plana Graus, Aragó, 1880 — Barcelona, Barcelonès, 1940 Dramaturg. Q85433223 masculí 20202
Felip Dalmases i Gil Periodista, comediògraf i assagista català Q85433210 masculí 21308
Felip Marimon i Salvador Cervera del Maestrat, Baix Maestrat, ~1558 — Pèrfugas, Sardenya, 1613 Traductor. Q85634163 masculí 40334
Fernando Gutiérrez González poeta, crític, editor, traductor (1911–1984) ♂ Q41736344 masculí 31868
Ferran Dies València, segle XV Eclesiàstic, literat i poeta. Q85421599 masculí 22501
Ferran Gadea i Gambús Barcelona, Barcelonès, 1950 Crític literari i historiador de la literatura. Q85956200 masculí 501000
Ferran d'Ayerbe Aiora, Vall de Cofrents, segle XV — ?, ? Metge i poeta. Q85437452 masculí 500161
Francesc Alloza ?, ? — ?, segle XX Poeta i narrador. Q85436594 masculí 500458
Francesc Aragonès Duesaigües, Baix Camp, 1764 — Barcelona, Barcelonès, 1835 Escriptor polític i cronista. Q85421519 masculí 220302
Francesc Bahamonde i Sesé València, 1750 — València, 1805 Autor dramàtic i poeta. Q44525514 masculí 6730
Francesc Barceló València?, segle XV — ?, segle XVI Cavaller i poeta. Q85437485 masculí 500166
Francesc Bellido i Campos «Sainetista.» Q66856609 masculí 8816
Francesc Beneito cronista valencià Q85843351 masculí 9066
Francesc Broquetes teòleg i escriptor Q85435016 masculí 12403
Francesc Brotons València, 1786 — València, 1865 Novel·lista en llengua castellana. Q85434682 masculí 500262
Francesc Burguet i Ardiaca Balaguer, 1955 Poeta, narrador i assagista. Q85956276 masculí 501058
Francesc Calafat i Ferrandis Bellreguard, Safor, 1960 Crític literari. Q85957696 masculí 500764
Francesc Carròs Pardo de la Casta i de Bellvís País Valencià, segle XV Escriptor. Q85433314 masculí 15419
Francesc Casas i Amigó Poeta català Q55838498 masculí 15637
Francesc Cerdó i Martorell Palma, Mallorca, segle XIX Autor teatral en llengua castellana. Q85433295 masculí 17066
Francesc Codina Granollers, Vallès Oriental, 1954 Crític, poeta i traductor. Q85955677 masculí 500951
Francesc Crespí de Valldaura i de Borja València, ? — València, 1609 Poeta. Q85433217 masculí 20586
Francesc Curet i Payrot crític teatral i historiador Q16190270 masculí 21085
Francesc Escobar País Valencià, ? — Barcelona, Barcelonès, 1558 Hel·lenista. Q85420143 masculí 24578
Francesc Escrivà de Romaní i Sabata de Mercader València, 1539 — València, 1617 Escriptor religiós. Q85420168 masculí 24689
Francesc Ferrer (poeta) ?, segle XV — ?, segle XV Poeta. Q85421059 masculí 26714
Francesc Figueras i Albert Gràcia, Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, 1889 Comediògraf, narrador i periodista. Q85433593 masculí 500298
Francesc Figuerola i Espècies València, 1654 — València, 1694 Poeta i autor dramàtic. Q85421650 masculí 230622
Francesc Fors i de Casamayor crític teatral i musical, llibretista i poeta Q85434132 masculí 500308
Francesc Garcia i López Barcelona, Barcelonès, 1898 — Madrid, 1951 Autor teatral. Q85843018 masculí 29080
Francesc Garrido de Villena València?, 1520 — València, ? Poeta. Q85843951 masculí 29242
Francesc Gil (autor dramàtic) Canals, Costera, ? — València, 1606 Autor dramàtic. Q85822433 masculí 29917
Francesc Guiu ?, segle XVIII? Escriptor religiós. Q85437389 masculí 500102
Francesc Joan Xàtiva, Costera, segle XV — Xàtiva, Costera, 1535/1538 Cronista i poeta. Q85635641 masculí 34562
Francesc Joan d'Esplugues València, segle XVI — València, segle XVII Poeta. Q85420183 masculí 24997
Francesc Llobet i Mas-Navarro ?, segle XVIII — ?, segle XIX Erudit i poeta. Q85635644 masculí 37887
Francesc Manuel Pau Escriptor i financer català Q85611657 masculí 49471
Francesc Martí Gralla poeta (*1450) ♂ Q17341219 masculí 500183
Francesc Martí i Sociats Barcelona, Barcelonès?, segle XVIII — Barcelona, Barcelonès?, segle XIX Poeta. Q85617532 masculí 500013
Francesc Martínez i Morellà València, 1902 — Alacant, 1947 Poeta i prosista. Q85634854 masculí 40778
Francesc Marès Llívia, Baixa Cerdanya, segle XVII — ?, d. 1678 Poeta i prosista. Q85635667 masculí 40141
Francesc Massip i Bonet «Historiador de l’art i filòleg.» Q66745314 masculí 245963
Francesc Mateu i Smandia ?, ? — Sant Boi de Llobregat, 1800 Escriptor religiós. Q85634830 masculí 41370
Francesc Miquel i Rossell el Pla de Santa Maria, Alt Camp, 1887 — el Pla de Santa Maria, Alt Camp, 1965 Erudit i arxiver. Q85436497 masculí 500431
Francesc Morera i Valls Poeta i dramaturg català Q85633831 masculí 44402
Francesc Narcís de Cilla ?, segle XVIII — ?, segle XIX Escriptor religiós. Q85515569 masculí 500091
Francesc Oliver i Billoch Manacor, Mallorca, 1890 — Manacor, Mallorca, 1967 Dramaturg. Q85633941 masculí 47152
Francesc Palou i Amengual Palma, Mallorca, 1723 — Querétaro, Mèxic, 1789 Cronista. Q85609949 masculí 48757
Francesc Pelegrí i Mulet Person (1862–1850) ♂ Q17341220 masculí 49786
Francesc Pineda i Verdaguer Barcelona, Barcelonès, 1889 — ?, ? Narrador i traductor. Q85953955 masculí 51001
Francesc Ramon Gonçales València?, segle XVII Poeta. Q85833093 masculí 30459
Francesc Rei Mentui, Pallars Sobirà, s XVIII — ?, 1810 Escriptor religiós. Q85437311 masculí 500094
Francesc Riart i Mitjavila Barcelona, Barcelonès, 1893 Poeta i traductor. Q85954849 masculí 55256
Francesc Rodríguez i Pereira Olot, Garrotxa, 1961 Dramaturg. Q85220229 masculí 500704
Francesc Rous Prada, Conflent, 1828 — Banyuls de la Marenda, Rosselló, 1897 Poeta. Q85957087 masculí 57076
Francesc Sales Catí, Alt Maestrat, 1668 — València, 1736 Cronista. Q85952700 masculí 58113
Francesc Salvador i Heras poeta Q77846454 masculí 58346
Francesc Sentmenat-Torrelles i d'Agulló, Marqués de Sentmenat Person (1697–1762) ♂ Q55835997 masculí 61867
Francesc Sera Tortosa, Baix Ebre, 1648 — Barcelona, Barcelonès, 1702 Autor dramàtic i escriptor religiós. Q85437404 masculí 500107
Francesc Sitjà i Pineda Barcelona, Barcelonès, 1880 — Barcelona, Barcelonès, 1940 Poeta. Q85953169 masculí 63005
Francesc Tarafa i Savall Marata, Vallès Oriental, ~1495 — Roma, 1556 Historiador. Q85953295 masculí 65218
Francesc Tomàs Marroig i Rosselló Sineu, Mallorca, 1777 — Sineu, Mallorca, segle XIX Poeta. Q85634172 masculí 40550
Francesc Tordera i Lledó Alacant, 1826 — Alacant, Alacantí, 1889 Comediògraf. Q85434691 masculí 500257
Francesc Vicent Pérez i Bàier València, 1711 — València, 1794 Erudit, hebraista i bibliògraf. Q85957366 masculí 50277
Francesc Xavier Garriga i Palau Cadaqués, Alt Empordà, 1864 — ?, ~1934 Poeta, preceptista i periodista. Q85843952 masculí 29256
Francesc d'Assís Altimira i Butinyó ?, 1827 — Barcelona, Barcelonès, 1872 Autor teatral i compositor. Q85434064 masculí 500326
Francesc d'Assís Marull i Savalls Palamós, 1858 — Barcelona, Barcelonès, 1933 Poeta i comediògraf. Q85634848 masculí 40864
Francesc de Borja Lladó i Pino Barcelona, Barcelonès, 1902 — Barcelona, Barcelonès, 1962 Narrador, poeta, assagista i traductor. Q85635651 masculí 37471
Francesc de Boter ?, segle XIX — ?, ? Narrador. Q85434744 masculí 500266
Francesc de Cartellà de Malla i de Sabastida Girona, Gironès, ? — Barcelona, Barcelonès, 1660 Escriptor religiós. Q85433311 masculí 15457
Francesc de Fenollet i de Centelles Xàtiva, Costera, segle XV — ?, d. 1548 Poeta. Q85420933 masculí 26443
Francesc de Gilabert ?, 1559 — ?, 1638 Assagista politicoeconòmic. Q25951802 masculí 29940
Francesc de Mèscua ?, segleXV — ?, segle XV Poeta navarrès. Q85434583 masculí 500187
Francesc de P. de Febrer i d'Armenteras Vic, Osona, 1850 — Vic, Osona, 1890 Poeta i narrador. Q85434031 masculí 500335
Francesc de Paula Bedós i Gavaldà Xerta, Baix Ebre, 1842 — Sabadell, Vallès Occidental, 1925 Autor teatral. Q85955326 masculí 501208
Francesc de Paula Huertas i Rosell València, 1845 — ?, ? Autor teatral. Q85832594 masculí 33141
Francesc de Paula Masferrer i Arquimbau Vic, Osona, 1851 — Sant Julià de Vilatorta, Osona, 1907 Poeta, crític literari i assagista. Q55838101 masculí 41053
Francesc de Pertusa País Valencià, segle XV Teòleg. Q85953970 masculí 50503
Francesc de Sales de Delàs i de Gayolà Poeta català Q85433206 masculí 21833
Francesc de la Torre i Sebil Tortosa, Baix Ebre, 1625 — Madrid, 1681 Poeta, autor dramàtic i traductor. Q85503872 masculí 500052
Francesc de la Via escriptor, poeta (1450–1450) ♂ Q54892251 masculí 70284
Francesc i Jaume de Rocabertí ?, segle XVI Prosistes. Q85437398 masculí 500105
Francisco Blanco García escriptor, frare, crític literari (1864–1903) ♂ Q24236919 masculí 10411
Francí Bussot poeta barceloní Q85433264 masculí 12951
Francí Guerau ?, segle XV Poeta, del qual es conserven sis poesies, una de dedicada a Elionor de Cardona i de Centelles, muller del marquès d’Oristany (morta el 1454). Q85833116 masculí 31507
Francí Joan Xàtiva, Costera?, segle XV — ?, segle XVI Cavaller i poeta. Q85437468 masculí 500165
Francí Joan Puculull Catalunya, segle XV Poeta. Q85954287 masculí 52980
Francí de Vilalba ?, segleXV Cavaller i poeta. Q85434665 masculí 500205
Frederic Passarell cal·lígraf i escriptor Q65588545 masculí 49339
Fructuós Bisbe i Vidal Manresa, Bages, segle XVI — ?, segle XVII Poeta. Q85434812 masculí 10215
Fulgencio Zaporta Aragó?, segle XIX Sainetista. Q85434733 masculí 500272
Fèlix Domènec i Ferrer Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 1657 — Sant Feliu de Guíxols?, 1703? Memorialista. Q85495897 masculí 500036
Fèlix Ferràs Lleida, Segrià, segle XVIII Prosista. Q85420962 masculí 26684
Fèlix Quer i Cassart Sabadell, Vallès Occidental, 1862 — Barcelona, Barcelonès, ? Poeta i filòleg. Q85954246 masculí 53627
Gabriel Boixeda «Poeta; rector d’Oms (1840-63).» Q66597675 masculí 10858
Gabriel Ferrús Barcelona, Barcelonès?, final segle XIV — Barcelona, Barcelonès?, segle XV Poeta. Q85399771 masculí 26900
Gabriel Nadal i Huguet Felanitx, Mallorca, 1747 — Palma, Mallorca, 1829 Memorialista, erudit i poeta. Q85633819 masculí 45244
Gabriel Planella i Domènech Olot, Garrotxa, 1958 Poeta i traductor. Q85956171 masculí 500975
Galceran Durall i d'Aguilar Barcelona, Barcelonès?, ? — Barcelona, Barcelonès?, d. 1580 Poeta. Q85421646 masculí 23202
Gaspar Calaf «Lul·lista i poeta, de l’estament dels mercaders.» Q66603496 masculí 13415
Gaspar Cardona i Pons poeta popular i escriptor religiós menorquín Q85433324 masculí 14965
Gaspar Mascó País Valencià, segle XV — País Valencià, segle XVI Cronista. Q85634842 masculí 40977
Gaspar de Verí i Desbac Palma, Mallorca?, segle XV — ?, segle XVI Poeta. Q85495791 masculí 500035
Gaspar de Vilallonga i Burguès Mallorca, segle XVI Humanista. Q85844263 masculí 70758
Gaspar de la Figuera i Cubero de Monforte Olocau del Rei, els Ports, 1623 — ?, 1670 Escriptor religiós i poeta. Q85421648 masculí 230594
Genís Fira València , ~1450 — València , ~1514 Eclesiàstic i poeta. Q85399793 masculí 27064
Geoffrey Ribbans Walthamstow, Essex, 1927 Hispanista i catalanista angloamericà. Q5877371 masculí 55320
Gervasi Amat i Parrot Sant Gervasi de Cassoles, Barcelona, Barcelonès, 1834 — Barcelona, Barcelonès, 1912 Autor teatral. Q85955320 masculí 501405
Ginés Campillo de Bayle escriptor espanyol Q5855457 masculí 500056
Gregori Ferrer (poeta) València, ? — València, 1604 Poeta. Q84763332 masculí 26715
Guadalupe Cortès i Wyghlen ?, segle XIX — ?, ? Novel·lista. Q85434717 masculí 500273
Guerau Mutgé i Saurí «Poeta.» Q67035872 masculí 45151
Guerau de Maçanet ?, segle XIV — ?, segle XV Poeta. Q85635764 masculí 38880
Guillem Bellvís València, 1560 — ?, ? Poeta. Q85843323 masculí 8926
Guillem Fontana Catalunya, segle XV Escriptor. Q85399806 masculí 27455
Guillem Mercader València?, segle XV — ?, ? Cavaller. Q85437418 masculí 500155
Guillem Mir València, segle XV — València, segle XV Cronista. Q85633643 masculí 42690
Guillem Oliver poeta del segle XV Q85633950 masculí 47140
Guillem Ramon Català de Valeriola València , ~1490 — València , ~1558 Cronista. Q85433296 masculí 16397
Guillem Riera i Mesquida «Eclesiàstic.» Q66943790 masculí 55620
Guillem Serra Cavaller, clergue i traductor català del segle XV Q85953183 masculí 61990
Hermenegild Corbató i Mata Vila-real, Plana Baixa, 1894 — Oakland, Califòrnia, 1977 Historiador de la literatura. Q85436557 masculí 500449
Hipòlit Sanç poeta valencià (s. XVI — ?) Q51883446 masculí 58516
Honorat Comalada ?, segle XVI — ?, segle XVII Traductor. Q85432886 masculí 18929
Humbert Pardellans Sitges, Garraf, 1914 — Jaca, Aragó, 1968 Escriptor. Q85609947 masculí 48985
Ignasi Fiol i Tomàs Palma, Mallorca, 1619 — Catarubén, Veneçuela, 1684 Escriptor religiós i traductor. Q85399788 masculí 27059
Ignasi Pujades i Domingo Barcelona, Barcelonès, 1938 Biògraf. Q85434818 masculí 500595
Ignasi Savalls i Peres València, 1656 — ?, 1746 Cronista i predicador. Q85432382 masculí 236755
Ignasi Sobrevia i de Roset Horta, Barcelona, Barcelonès, segle XVIII — ?, segle XVIII Autor dramàtic. Q85617577 masculí 500025
Ignasi Soler i Escofet ?, 1869 — ?, 1918 Novel·lista, poeta i comediògraf. Q85436490 masculí 500429
Ignasi de Loiola Brichs i Quintana Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, ? Narrador. Q85436850 masculí 500539
Immaculada Herrera i Latorre Barcelona, Barcelonès, 1960 Poeta. Q85956190 femení 500989
Isidor Planes Puçol, Horta, segle XVII — València, 1729 Cronista. Q85953948 masculí 51430
Iu Pons i Serdanyés Barcelona, Barcelonès, 1902 — Terrassa, Vallès Occidental, 1959 Poeta i dramaturg. Q85436617 masculí 500455
Jacint Alfons Maluenda País Valencià, segle XVII — País Valencià, segle XVII Autor dramàtic i poeta. Q85635773 masculí 39619
Jacint Balaguer i Perelló «Militar i escriptor.» Q66772942 masculí 6899
Jacint Segura Religiós cristià, escriptor (1668–1751) ♂ Q17635154 masculí 61722
Jackson White actor estatunidenc Q111914240 masculí 11960090
Jaume Antoni Prohens i Bennàsser Felanitx, Mallorca, 1799 — Palma, Mallorca, 1865 Poeta i lingüista. Q85954281 masculí 52820
Jaume Bartomeu traductor de clàssics Q67040060 masculí 8021
Jaume Bleda «Escriptor.» Q66830085 masculí 10484
Jaume Bofarull i Cendra Valls, Alt Camp, 1870 — Tarragona, Tarragonès, 1936; «Eclesiàstic i historiador.» Q77879226 masculí 10696
Jaume Bogunyà i Casanoves Barcelona, Barcelonès, 1895 — Montcada i Reixac, Vallès Occidental, 1936 Erudit i historiador. Q85436516 masculí 500440
Jaume Boher Poeta i eclesiàstic nord-català Q44152729 masculí 10752
Jaume Boixeda «Poeta, nebot de Gabriel Boixeda.» Q66597691 masculí 10859
Jaume Bonacasa Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, ? Escriptor religiós i pedagògic. Q85437433 masculí 500112
Jaume Bonet (poeta) ?, segle XIV — ?, segle XV Poeta. Q85434856 masculí 11117
Jaume Botelles i Bisbal Palma, Mallorca, segle XVII — Lloseta, Mallorca, 1730 Autor dramàtic, poeta i cronista. Q85435057 masculí 11707
Jaume Cabanellas escriptor i periodista mallorquí Q85433266 masculí 13062
Jaume Costurer i Garriga Palma, Mallorca, 1657 — Calataiud, 1715 Lul·lista i erudit. Q85433220 masculí 20359
Jaume Escrivà País Valencià, segle XIV — País Valencià, segle XV Poeta. Q85420155 masculí 24676
Jaume Ferrús València, 1517 — València, 1594 Autor dramàtic. Q85399765 masculí 26901
Jaume Garcia i Estragués Barcelona, Barcelonès, 1900 — Barcelona, Barcelonès, 1976 Poeta. Q85434260 masculí 500412
Jaume Gras i Vila Barcelona, Barcelonès, 1900 — Barcelona, Barcelonès, 1961 Dramaturg i traductor. Q85833105 masculí 30933
Jaume Ignasi Baduà ?, segle XVII? — ?, ? Escriptor religiós. Q85437431 masculí 500111
Jaume Marc ?, ~1335 — ?, 1410 Poeta, senyor d’Eramprunyà. Q85635714 masculí 40011
Jaume Martí i Olivella Vilafranca del Penedès, 1951 Crític literari. Q85420898 masculí 256593
Jaume Montanyés València ?, segle XVI Escriptor religiós. Q85633663 masculí 43574
Jaume Oliva Moià, Bages, segle XVIII — Sant Joan de les Abadesses, Ripollès, 1807 Poeta. Q85617737 masculí 500016
Jaume Omar Alaró, Mallorca, segle XIX Glosador. Q85633938 masculí 47316
Jaume Pasqual i Coromines Esparreguera, Baix Llobregat, 1736 — Bellpuig de les Avellanes, Noguera, 1804 Historiador. Q85611655 masculí 49328
Jaume Peyró i Dauder València, ? — Madrid, 1874 Poeta, autor teatral i periodista. Q85953968 masculí 50668
Jaume Pujol Palma, Mallorca, segle XVII Poeta i autor dramàtic. Q85954255 masculí 53305
Jaume Pujol i Santpol Ciutadella, Menorca, 1589 — ?, d. 1647 Memorialista. Q85954252 masculí 53329
Jaume Quintana i Angla Manresa, Bages, 1768? — Barcelona, Barcelonès, 1848 Poeta en llengua castellana i orador. Q85434114 masculí 500313
Jaume Raventós i Domènech Novel·lista i assagista català Q85954862 masculí 54442
Jaume Ripoll Principat de Catalunya, segle XIV — Principat de Catalunya, segle XV Advocat i escriptor. Q85957396 masculí 55792
Jaume Romanyà Sencelles, Mallorca, segle XVI Autor dramàtic i poeta. Q85957451 masculí 56654
Jaume Rovira (poeta) poeta català Q3805762 masculí 500159
Jaume Torres Elx, Baix Vinalopó, segle XVI — ?, segle XVI/XVII Poeta i dramaturg. Q85503884 masculí 500055
Jaume Turró i Torrent Malgrat de Mar, Maresme, 1960 Filòleg i historiador de la literatura. Q85955697 masculí 500937
Jaume Uyà i Morera Sant Sadurní d’Anoia, Alt Penedès, 1913 — Barcelona, Barcelonès, 1972? Novel·lista. Q85436495 masculí 500430
Jaume Vada i Chesa poeta català Q85844076 masculí 68798
Jaume d'Olesa i Calbó pintor i escriptor mallorquí Q67040035 masculí 47033
Jaume del Bosc ?, segle XV Poeta, conegut també com a fra Bosc . Q85435081 masculí 11597
Jean de Sismondi historiador, economista, escriptor, botànic (1773–1842) ♂; Cavaller de la Legió d'Honor; member of Reial Acadèmia Sueca de Lletres, Història i Antiguitats, Acadèmia de les Ciències de Torí; spouse of Jessie Allen Q124073 masculí 62976
Jeroni Ardèvol «Professor d’humanitats a l’Estudi General de Barcelona, conegut per haver estat mestre de llatí d’Ignasi de Loiola (1524-26).» Q66772243 masculí 4913
Jeroni Conques i Garcia Llucena, Castelló, ~1518 — València, segle XVI Traductor. Q85432852 masculí 19403
Jeroni Ferrer de Guissona Guissona, Segarra, segle XVI — Guissona, Segarra, 1641 Poeta. Q85399759 masculí 26812
Jeroni Fuster València, segle XV~1530 Poeta i prosista. Q85843364 masculí 28540
Jeroni Joan Burguès València, segle XVI Llatinista. Q85421542 masculí 223580
Jeroni Martí ?, segle XV — ?, segle XVI Eclesiàstic i poeta. Q85437460 masculí 500157
Jeroni Martínez de la Vega València, ? — València?, segle XVII Poeta i erudit. Q85634851 masculí 40800
Jeroni Pons Sóller, Mallorca, 1889 — alta mar, 1954 Novel·lista i assagista. Q85954072 masculí 51965
Jeroni Pont i Desmur Mallorca, segle XVI — Mallorca, segle XVII Prosista. Q85954066 masculí 52019
Jeroni Sanç Xàtiva, Costera, segle XV — ?, segle XVI Historiador. Q85952656 masculí 58517
Jeroni Sentpere País Valencià, ? — València, d. 1561 Poeta i novel·lista. Q85953177 masculí 61871
Jeroni Taix Tortosa, Baix Ebre ?, segle XVI — ?, segle XVI Escriptor religiós. Q85953300 masculí 64973
Jeroni de Costiol Barcelona, Barcelonès?, segle XVI — ?, segle XVI Poeta. Q85515567 masculí 500092
Jeroni de Vich València, 1459 — València, 1534 Ambaixador i poeta. Q85434648 masculí 500202
Jeroni de l'Assumpció Remolins i Costa Lleida, Segrià, ~1571 — Castella, 1656 Escriptor religiós. Q85437397 masculí 500104
Jesús Quadrada i Calvó Mataró, Maresme, 1907 Prosista. Q85954249 masculí 53522
Joan Aguiló i Pinya Archaeologist of the Roman provinces (1860–1924) ♂ Q24669462 masculí 1166
Joan Alonso del Real i Llanza ?, ~1839 — Barcelona, Barcelonès, 1888 Autor dramàtic i traductor. Q85433576 masculí 500292
Joan Andreu Nunyes i Peris València, 1562 — ?, ? Poeta. Q85633959 masculí 46634
Joan Anton Suárez i Bayés Barcelona, Barcelonès, 1789 — ?, ? Poeta i traductor en llengua castellana i promotor editorial. Q85434103 masculí 500316
Joan Antoni Pagès i Montllor Vilassar de Mar, Maresme, 1825 — Barcelona, Barcelonès, 1851 Poeta i assagista en llengua castellana. Q85611570 masculí 48196
Joan Arnau (cronista) Cotlliure, Rosselló, 1645? — Cotlliure, Rosselló, segle XVIII Cronista. Q85437442 masculí 500110
Joan Avinyó i Andreu Barcelona, Barcelonès, 1871 — Vilassar de Mar, Maresme, 1939 Historiador del lul·lisme. Q85421553 masculí 222822
Joan Badia i Casañas «Escriptor.» Q66772567 masculí 6621
Joan Badoa militar i escriptor Q55597436 masculí 6635
Joan Bala ?, segle XV — ?, segle XVI Escriptor religiós. Q85955310 masculí 501410
Joan Baltasar Balaguer «Poeta i eclesiàstic.» Q66772880 masculí 6887
Joan Baptista Artau i Girbau Barcelona, Barcelonès, 1850 — Barcelona, Barcelonès, 1913 Comediògraf. Q85954857 masculí 5439
Joan Baptista Ballester «Predicador i teòleg.» Q66904720 masculí 7071
Joan Baptista Bonet Olot, Garrotxa, 1653 — Barcelona, Barcelonès, 1694 Gramàtic. Q85434853 masculí 11118
Joan Baptista Enseñat i Morell Escriptor, periodista i historiador mallorquí Q85432434 masculí 24149
Joan Baptista Escardó i Arrom Palma, Mallorca, 1581 — Palma, Mallorca, 1652 Escriptor religiós. Q85432466 masculí 24531
Joan Baptista Granell i Lledó Sueca, Ribera Baixa, 1848 — Sueca, Ribera Baixa, 1919 Comediògraf i poeta. Q85833101 masculí 30864
Joan Baptista Molí Serrallonga, Vallespir, 1819 — Prats de Molló, 1889 Poeta. Q85434072 masculí 500328
Joan Baptista Nicolau i Seguí Palma, Mallorca, 1804 — Palma, Mallorca, 1832 Poeta i traductor. Q85633771 masculí 46010
Joan Baptista Roig València, ? — València, 1650; «Poeta i erudit.» Q76396500 masculí 56480
Joan Baptista Sanç Vic, Osona, segle XVII — ?, segle XVII Memorialista. Q85952664 masculí 58519
Joan Baptista Tarrés Vic, Osona?, segle XVII — ?, ? Historiador. Q85515298 masculí 500064
Joan Blanc poeta i trobador català del segle XIV Q85434837 masculí 10346
Joan Bonllavi Rocafort de Queralt, Conca de Barberà, segle XV — Barcelona, Barcelonès, 1526 Lul·lista i editor. Q85434852 masculí 11186
Joan Castellanos i Vila Barcelona, Barcelonès, 1941 Hel·lenista. Q85955710 masculí 500930
Joan Castelló Guasch «Escriptor.» Q41669052 masculí 16165
Joan Caçador «Humanista i professor a la Universitat de Barcelona.» Q44205079 masculí 13254
Joan Collado València, 1731 — València, 1767 Poeta i col·loquier. Q85433044 masculí 18649
Joan Colom i Sales Autor teatral valencià Q85432914 masculí 18776
Joan Corminas i Güell historiador de la literatura catalana Q77883777 masculí 19891
Joan Crespi i Martí ?, ? — ?, segle XX Novel·lista. Q85436590 masculí 500459
Joan Cristòfol Calvet d'Estrella i Gual ?, ~1510 — Salamanca, 1593 Humanista, cronista i poeta. Q85433278 masculí 13691
Joan Eiximeno Mallorca, ~1360 — Malta o Sicília, 1420 Teòleg, predicador i diplomàtic. Q85434601 masculí 500180
Joan Escrivà de Romaní i Ram País Valencià, ? — València, 1515 Dignatari i poeta. Q85420164 masculí 24688
Joan Francesc Boscà Barcelona?, Barcelonès, ? — ?, 1480 Cronista i poeta. Q85435074 masculí 11603
Joan Francesc Carbó i González Curaçao, 1822 — Barcelona, Barcelonès, 1846 Poeta en llengua castellana. Q85433327 masculí 14798
Joan Francesc Rossell Barcelona, Barcelonès?, segona meitat segle XVI — Barcelona, Barcelonès?, ~1643 Prosista. Q85957082 masculí 56908
Joan Francesc de Masdeu i de Montero Palerm, Sicília, 1744 — València, 1817 Historiador, poeta i preceptista. Q85634840 masculí 41033
Joan Frederic Muntadas i Jornet escriptor català Q20908810 masculí 44884
Joan Fàbregues i Sintes Maó, Menorca, ? — Maó, Menorca, 1909 Dramaturg. Q85434257 masculí 500411
Joan Gamissà València?, ? — ?, d. 1491 Notari i poeta. Q85843360 masculí 28925
Joan Garrabou i Bigas Barcelona, Barcelonès, 1928 — Barcelona, Barcelonès, 2002 Narrador i advocat. Q85843948 masculí 29220
Joan Gelabert i Crosa Palamós, Baix Empordà, 1897 — Molinos, Pallars Jussà, 1979 Poeta i gramàtic. Q85843959 masculí 29583
Joan Gelida València, ~1489 — Bordeus, 1551 Humanista. Q85818094 masculí 29606
Joan Gomis (cronista) Palma, Mallorca, segle XV — Mallorca, ~1546 Cronista. Q85833144 masculí 30446
Joan Guàrdia memorialista català Q55998206 masculí 500075
Joan Iborra i Farré escriptor Q66741349 masculí 33338
Joan Janer i Vinyes Campdevànol, Ripollès, 1909 — Barcelona, Barcelonès, 2002 Poeta i autor de teatre. Q85434799 masculí 500557
Joan Jaumeandreu i Mauri dramaturg i publicista Q66741419 masculí 34407
Joan Josep Martí Oriola, Baix Segura, ~1570 — ?, 1604 Novel·lista i poeta. Q85634170 masculí 40632
Joan Llansol ?, segle XV — ?, ? Eclesiàstic. Q85437419 masculí 500154
Joan Làrios de Medrano ?, 1792 — ?, d. 1838 Poeta. Q85434704 masculí 500249
Joan Manuel Casademunt i Valldejuli escriptor català Q55838144 masculí 15529
Joan Maria Puigvert i Romaguera la Bisbal d’Empordà, 1959 Poeta. Q85954259 masculí 53258
Joan Melcion i Tenas Camprodon, Ripollès, 1954 Assagista. Q85955034 masculí 501104
Joan Molas i Valverde Barcelona, Barcelonès, 1887 — ?, ? Poeta. Q85436860 masculí 500536
Joan Morell Barcelona, Barcelonès?, segle XV — Barcelona, Barcelonès?, segle XVI Humanista. Q85633920 masculí 44337
Joan Mínguez i Defís Valdo, província de San Luis, Argentina, 1900 — Barcelona, Barcelonès, 1960 Poeta, narrador, dramaturg i traductor. Q85634823 masculí 42599
Joan Noves Barcelona, Barcelonès, 1946 Poeta i enginyer químic. Q85842953 masculí 500971
Joan Oleza i Simó novel·lista i crític literari balear Q85220147 masculí 500683
Joan Onofre Dassió i Boïl d'Arenós València, segle XVII Poeta. Q85433205 masculí 21555
Joan Pasqual (frare) frare (s. XV - s. XV) Q85617742 masculí 49321
Joan Pedrolo Barcelona, Barcelonès?, segle XVI — Barcelona, Barcelonès, 1612 Predicador. Q85495913 masculí 500038
Joan Perelló i Ortega Autor teatral català Q85957347 masculí 50191
Joan Planas i Feliu Religiós, compositor, escriptor (1847–1896) ♂ Q74519272 masculí 51388
Joan Ramis d'Ayreflor i Saura Ciutadella, Menorca, 1881 — Palma, Mallorca, 1956 Poeta i periodista. Q85954236 masculí 54135
Joan Ramon Veny-Mesquida Palma, Mallorca, 1963 Filòleg i historiador de la literatura. Q85957342 masculí 501455
Joan Ramon i Soler el Vendrell, 1851 — el Vendrell, 1900 Poeta i comediògraf. Q85954772 masculí 54173
Joan Rocafort València, segle XV — València?, segle XV Eclesiàstic. Q85437490 masculí 500170
Joan Rodríguez Guzman València, 1852 — València, 1921 Poeta. Q85434740 masculí 500264
Joan Soler i Sans Maó, Menorca, 1754 — Madrid, 1809 Poeta. Q85953159 masculí 63434
Joan Terrer i Sarriera Barcelona, Barcelonès?, segle XVII — ?, segle XVII Poeta. Q85617586 masculí 500026
Joan Umbert ?, segle XIX — ?, segle XIX Poeta i prosista. Q85844078 masculí 68321
Joan Verdanxa País Valencià?, segle XV — ?, 1497 Notari. Q85437503 masculí 500173
Joan Vicenç Pollença, Mallorca, segle XVI — Palma, Mallorca, 1630 Escriptor religiós. Q85844163 masculí 70338
Joan Vidal (prevere) ?, segle XV Prevere. Q85437505 masculí 500174
Joan Vila (escriptor) ?, segle XV Escriptor. Q85844275 masculí 70588
Joan Vilaseca i Masferrer Sallent, Bages, 1860 — Sallent, Bages, 1937 Poeta i autor teatral. Q85432418 masculí 240497
Joan Vinader i Nubau Vic, Osona, 1827 — València, 1906 Poeta. Q85844258 masculí 71160
Joan d'Olivella ?, segle XIV — ?, segle XV Poeta. Q85434569 masculí 500190
Joan de Borja i Castro Polític i escriptor Q820302 masculí 11461
Joan de Garganta i Fàbrega Olot, Garrotxa, 1902 — Medellín, 1973 Assagista. Q85843947 masculí 29178
Joan de Nàjera València?, segle XV — ?, ? Eclesiàstic i poeta. Q85437457 masculí 500158
Joan de Sant Climent ?, segle XV — ?, ? Naiper i poeta. Q85437493 masculí 500171
Joan del Bosc ?, segle XV Poeta. Q85435080 masculí 11598
Joan Àngel i Gonçales València, ~1480 — València , ~1548 Humanista i poeta. Q85635665 masculí 4011
Joanot Desclapers i de Puigdorfila Palma, Mallorca, ? — Palma, Mallorca, 1701 Escriptor religiós i poeta. Q85421562 masculí 22113
Joaquim Amo Monòver, Alacant, 1873 — Monòver, Alacant, 1914 Prosista i periodista. Q85436463 masculí 500421
Joaquim Asènsio d'Alcàntara Barcelona, Barcelonès?, 1832 — Madrid, 1879 Autor teatral i poeta. Q85957425 masculí 5617
Joaquim Borrell i García València, 1956 Novel·lista i notari. Q85956292 masculí 501055
Joaquim Fiol i Estades de Montcaire Palma, Mallorca, 1728 — Palma, Mallorca, 1790 Memorialista. Q85399784 masculí 27055
Joaquim Montclús i Esteban historiador, escriptor, periodista (*1957) ♂ Q16976810 masculí 500824
Jordi Cervera i Nogués Reus, Baix Camp, 1959 Poeta, narrador i periodista. Q85955301 masculí 501422
Jordi Gabarró i Serra Poeta català Q85955617 masculí 500963
Jordi Ibáñez Fanés Barcelona, Barcelonès, 1962 Poeta i novel·lista. Q85956255 masculí 501034
Jordi Larios i Aznar poeta i assagista català Q63225806 masculí 501091
Jordi Malé i Pegueroles Mataró, Maresme, 1966 Historiador de la literatura i crític literari. Q85434806 masculí 500585
Jordi Ribas i Andreu poeta català Q85955222 masculí 501128
Jordi de Centelles «Poeta.» Q66791624 masculí 16877
Josep Andreu (monjo) Monjo cartoixà; residí al monestir del seu orde a Valldemossa, on romangueren els seus escrits fins el 1835 Q66694026 masculí 3921
Josep Anton Carrégalo i Sancho Mont-roig, Matarranya, 1951 Narrador i erudit. Q85955750 masculí 500815
Josep Antoni Arnautó escriptor, canonge (1765–1847) ♂ Q68185147 masculí 5270
Josep Balanda i Sicart «Jurisconsult, professor i literat.» Q66772997 masculí 6917
Josep Barberi i Santceloni «Orador i historiador.» Q66829690 masculí 7529
Josep Barceló i Tomàs «Metge i poeta.» Q66817235 masculí 7599
Josep Barreda i Pasqual València, 1845 — ?, ? Autor teatral. Q85434681 masculí 500261
Josep Batalla i Costa Barcelona, Barcelonès, 1942 Humanista i editor. Q85955708 masculí 500929
Josep Batlle (cronista) Alcover, Alt Camp, 1648 — ?, 1730 Cronista i escriptor religiós. Q85844280 masculí 8301
Josep Baucells i Prat Roda de Ter, Osona, 1862 — Granollers, Vallès Oriental, 1926 Poeta, narrador, dramaturg i periodista. Q85843326 masculí 8385
Josep Bori i Santinyà Calella?, Maresme, segle XVII — Calella?, Maresme, segle XVIII Poeta. Q85611646 masculí 500002
Josep Borràs i Marco Alacant, segle XIX — ?, segle XX Comediògraf. Q85434699 masculí 500253
Josep Calzada i Carbó Poeta, novel·lista i dramaturg català Q85436507 masculí 500434
Josep Carbonell i Botella Cocentaina, Comtat, 1883 — Cocentaina, Comtat, 1914 Poeta i dramaturg. Q85433326 masculí 14820
Josep Carbó i Climent València, 1630 — ?, ? Poeta. Q85433331 masculí 14793
Josep Casadesús i Vila Torelló, Osona, 1865 — ?, 1940 Poeta i traductor. Q85433310 masculí 15534
Josep Català (segle XVII) Barcelona, Barcelonès, segle XVII — ?, segle XVII Escriptor didàctic i poeta. Q85436042 masculí 16383
Josep Congost i Pla Olot, Garrotxa, 1913 Poeta, narrador i traductor. Q85432863 masculí 19333
Josep Cucarella València?, segle XVII — València?, segle XVII Poeta i col·loquier. Q85433172 masculí 20958
Josep Dameto i de Rocabertí Palma, Mallorca, 1810 — Palma, Mallorca, 1864 Poeta. Q85433209 masculí 21370
Josep Domènec i Circuns Barcelona, Barcelonès, ca 1778 — Tarragona, Tarragonès, 1857 mestre, pedagog i poeta. Q85421613 masculí 22669
Josep Enric Gonga i Colomina Gandia, Safor, 1950 Novel·lista i actor. Q85220148 masculí 500689
Josep Estorch i Siqués polític i poeta (1803-1868) Q104317577 masculí 25363
Josep Fambuena i Ramírez València, 1847 — Madrid, 1909 Poeta, autor teatral i periodista. Q55837885 masculí 25927
Josep Ferrer (prosista) Palafrugell, Baix Empordà, 1875 — Palafrugell, Baix Empordà, 1918 Prosista. Q85437012 masculí 500541
Josep Ferrer i Subirana Olost, Osona, 1813 — Vic, Osona, 1843 Periodista, poeta i traductor en llengua castellana. Q85399756 masculí 26798
Josep Font (publicista) Ripoll, Ripollès, ? — Ripoll, Ripollès, 1642 Publicista. Q85399795 masculí 27401
Josep Font i Fargas Periodista i escriptor català Q85399800 masculí 27419
Josep Formiguera ?, segle XVII — ?, segle XVIII Escriptor religiós. Q85515570 masculí 500093
Josep Francesc Vich i Sastre Palma, Mallorca, 1827 — Andratx, Mallorca, 1859 Periodista, novel·lista i poeta. Q85844181 masculí 70365
Josep Francesc Yvars Castelló de Castellví València, 1935 Assagista, editor i historiador de l’art. Q85434814 masculí 500599
Josep Franquet i Serra Poeta català Q85434719 masculí 500277
Josep Gandia Casimiro València, 1945 Narrador i dramaturg. Q85957647 masculí 500639
Josep Garcia i Capilla Almàssera, Horta, 1840 — València, 1902 Autor teatral. Q85843019 masculí 29066
Josep Gelpí i Julià Sant Celoni, Vallès Oriental, 1604 — Barcelona, Barcelonès, 1678 Escriptor religiós i memorialista. Q85832616 masculí 34288
Josep Gibrat Sant Llorenç de Cerdans, Vallespir, 1866 — Perpinyà, 1926 Poeta i erudit. Q85822391 masculí 29885
Josep Gifreu de la Palma Barcelona, Barcelonès?, ~1700 — Barcelona, Barcelonès, 1762 Escriptor religiós, erudit i hel·lenista. Q85437331 masculí 500098
Josep Goday i Misser Canet de Mar, Maresme, 1811 — Canet de Mar, Maresme, 1889 Poeta. Q85833085 masculí 30303
Josep Grau i Jofre Manlleu, Osona, 1927 — Manlleu, Osona, 2005 Poeta i novel·lista. Q85957322 masculí 501432
Josep Hivern i Foguet Catalunya, segle XVIII Escriptor religiós. Q85832592 masculí 32753
Josep Jeroni Besora Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, 1665 Humanista i bibliòfil. Q85843347 masculí 9685
Josep Llausàs i Mata Barcelona, Barcelonès, 1817 — Barcelona, Barcelonès, 1885 Poeta i narrador en llengua castellana. Q85635646 masculí 37587
Josep Llord Solsona, Solsonès?, segle XVII — Barcelona, Barcelonès?, segle XVII Escriptor religiós. Q85635642 masculí 38001
Josep Llorenç i del Clavell Castelló de la Plana, Plana Alta, segle XVII — Castelló de la Plana, Plana Alta, 1734 Cronista. Q85635662 masculí 38012
Josep Lluís León i Roca València, 1916 — València, 2007 Novel·lista i editor. Q85635653 masculí 36943
Josep Lluís Seguí i Rico València, 1945 Narrador i guionista. Q85953196 masculí 61706
Josep Maria Balaguer i Sancho Barcelona, Barcelonès, 1952 Historiador de la literatura. Q85956202 masculí 501003
Josep Maria Codolosa i Riera escriptor català Q55837428 masculí 18480
Josep Maria Domingo i Clua el Pla de Santa Maria, Alt Camp, 1957 Historiador de la literatura i professor de literatura catalana del s.XIX a la Universitat de Lleida. Q85956259 masculí 501030
Josep Maria Galdácano i Melià Barcelona, Barcelonès, 1889 — Barcelona, Barcelonès, 1953 Biògraf i assagista. Q85843362 masculí 28712
Josep Maria Garcia ?, ? — ?, segle XIX Sainetista. Q85433739 masculí 500299
Josep Maria Garcia i Estragués Barcelona, Barcelonès, 1911 — Barcelona, Barcelonès, ? Comediògraf i narrador. Q85434266 masculí 500416
Josep Maria Illa i Monné Valls, Alt Camp, 1928 Narrador. Q85956773 masculí 501088
Josep Maria Mas Caselles i Enric Manresa, Bages, 1767 — Manresa, Bages, 1815 Poeta i autor dramàtic. Q85634845 masculí 40910
Josep Maria Miró i Llull Palma, Mallorca, 1937 Poeta i pintor. Q85633653 masculí 42856
Josep Maria Palau i Camps escriptor espanyol Q24013735 masculí 48464
Josep Maria Puigjaner i Matas Barcelona, Barcelonès, 1937 Assagista, periodista i narrador. Q85955227 masculí 501123
Josep Maria Ribes i Monfar Alforja, Baix Camp, 1885 — Barcelona, Barcelonès, 1972 Poeta i dramaturg. Q85957392 masculí 55424
Josep Maria Roviralta Barcelona, Barcelonès, 1880 — Biarritz, Lapurdi, 1960 Poeta. Q85436541 masculí 500446
Josep Maria Serra i Marsal Igualada, Anoia, 1842 — Barcelona, Barcelonès, 1914 Poeta. Q85433571 masculí 500290
Josep Maria Vidal i Pomar Barcelona, Barcelonès, 1866 — Barcelona, Barcelonès, 1919 Poeta i dramaturg. Q85844276 masculí 70439
Josep Maria Vilà i Fàbregas Calella, Maresme, 1897 — Barcelona, Barcelonès, 1973 Novel·lista i assagista. Q85844267 masculí 70614
Josep Maria de Riquer i Palau Barcelona, Barcelonès, 1897 — Neuchâtel, Suïssa, 1978 Assagista, novel·lista i dramaturg. Q85957400 masculí 55827
Josep Marià Ortís València, 1735 — València, 1799 Historiador i erudit. Q85611561 masculí 47806
Josep Martrus i Malagelada periodista i dramaturg català Q55838299 masculí 40858
Josep Masferrer i Arquimbau Vic, Osona, 1844 — Sarrià, Barcelona, Barcelonès, 1900 Poeta, historiador i periodista. Q85634837 masculí 41054
Josep Miquel i Macaya Person (1907–1995) ♂ Q55998359 masculí 42669
Josep Miret i Soler «Locutor de ràdio i escriptor.» Q66829430 masculí 42827
Josep Munteis i Bracons Olot, Garrotxa, 1898 — Olot, Garrotxa, 1969 Poeta. Q85633834 masculí 44925
Josep Nicasi Milà de la Roca i Guilla «Escriptor i polític.» Q66829267 masculí 42447
Josep Ovara i Piquer València, 1827 — València, 1881 Comediògraf. Q85611565 masculí 48039
Josep Palet i Oliver Palma, Mallorca, 1808 — Palma, Mallorca, 1874 Glosador i autor teatral. Q85434253 masculí 500409
Josep Pardo de la Casta València, 1618 — València, 1698 Poeta. Q85609948 masculí 49005
Josep Pere Peyró i Cladera Palma, Mallorca, 1959 Autor, actor i director teatral. Q85420176 masculí 247976
Josep Plana i Dorca escriptor, poeta (1856–1913) ♂ Q17558117 masculí 500535
Josep Plens ?, segle XVII — ?, segle XVIII Escriptor religiós. Q85953944 masculí 51531
Josep Pujol i Gómez Manresa, Bages, 1959 Filòleg i historiador de la literatura. Q85955693 masculí 500938
Josep Pérez Sànchez Elx, Baix Vinalopó, 1844 — Elx, Baix Vinalopó, 1918 Comediògraf i periodista. Q85434685 masculí 500260
Josep Pérez i Tomàs Alcoi, Alcoià, 1951 Poeta. Q85220226 masculí 500693
Josep Ramon Roig i Antó Tortosa, Baix Ebre, 1956 Poeta. Q85956180 masculí 500984
Josep Rexart i Móra Menorca, segle XIX — Menorca, segle XX Glosador. Q85954852 masculí 55164
Josep Ribalta i Clos Sant Celoni, Vallès Oriental, 1890 — Barcelona, Barcelonès, 1966 Poeta i novel·lista. Q85954848 masculí 55293
Josep Ribes ?, segle XVII — ?, segle XVIII Autor dramàtic. Q85957385 masculí 55416
Josep Ribot i Fontserè Barcelona, Barcelonès, 1815? — ?, ? Poeta i novel·lista. Q85434112 masculí 500314
Josep Rodergas i Calmell Barcelona, Barcelonès, 1888 — Barcelona, Barcelonès, 1962 Assagista i poeta satíric. Q85957426 masculí 56276
Josep Rodrigues València, 1630 — València, 1703 Bibliògraf. Q85957429 masculí 56331
Josep Roig (dramaturg) Arbeca, Garrigues final, segle XVII — Arbeca, Garrigues final, 1744 Autor dramàtic. Q85617620 masculí 500020
Josep Romeguera Barcelona, Barcelonès , ~1642 — Barcelona, Barcelonès , 1723 Prosista i poeta. Q85957456 masculí 56669
Josep Rosanes-Creus Manlleu, Osona, 1957 Poeta i narrador. Q85420900 masculí 257131
Josep Saderra i Mata escriptor i polític Q77844400 masculí 57662
Josep Sala i Bonfill Barcelona, Barcelonès, 1879 — Barcelona, Barcelonès, 1935 Assagista, poeta i traductor. Q85957099 masculí 57991
Josep San Martín i Boncompte Lleida, Segrià, 1947 Novel·lista i pedagog. Q85955732 masculí 500826
Josep Sanç i Moia «Escriptor.» Q77846896 masculí 58555
Josep Sarroca Barcelona, Barcelonès?, segle XVII Escriptor polític. Q85953204 masculí 61054
Josep Subirana i Vila Sabadell, Vallès Occidental?, ~1809 — Centelles, Osona, 1870 Poeta i prosista. Q85953151 masculí 64375
Josep Tolrà de Bordas Prada, Conflent, 1824 — Tolosa de Llenguadoc, 1890 Historiador i assagista en llengua francesa. Q85953402 masculí 66336
Josep Valldoriola Osona?, ~1840 — Vic, Osona, 1862 Poeta. Q85503869 masculí 500053
Josep Vergés i Grau Sant Quirze de Besora, Ripollès, 1925 — Barcelona, Barcelonès, 1989 Pintor i poeta. Q55995196 masculí 70140
Josep Vergés i Zaragoza Tortosa, Baix Ebre, 1862 — Tortosa, Baix Ebre, 1927 Prosista. Q85844166 masculí 70146
Josep Vicent Ortí i Major València, 1673 — ?, 1748 Poeta, cronista i memorialista. Q85611553 masculí 47797
Josep Vicent de l'Olmo secretari de la Inquisició i geògraf valencià Q61858088 masculí 47249
Josep Vicenç Barcelona, Barcelonès?, segle XVII — ?, segle XVIII Preceptista. Q85617683 masculí 500028
Josep Villarroya «Historiador i advocat.» Q66554552 masculí 239187
Josep d'Oms i Figueres Principat de Catalunya, segle XVII Escriptor didàctic. Q85609955 masculí 47355
Josep de Jesús Maria ?, segle XVII Predicador. Q85635635 masculí 34878
Josep de Rialp i de Solà Barcelona, Barcelonès, 1748 — Barcelona, Barcelonès, 1799 Poeta. Q85503875 masculí 500050
Josep Épila i Simón València, 1868 — València, 1923 Comediògraf, narrador i periodista. Q85432437 masculí 24239
Josep-Melcior Prat i Sala els Prats de Rei, Anoia, 1781 — Sant Sebastià, País Basc, 1855 Traductor, polític i promotor cultural. Q85954275 masculí 52574
Josepmiquel Servià i Figa advocat i periodista català Q60462883 masculí 501139
José Miguel Gràcia Zapater la Codonyera, Matarranya, 1941 Poeta, articulista i creador plàstic. Q85955746 masculí 500819
Juan Benejam «Pedagog i publicista.» Q55837864 masculí 9073
Juan Luis Estelrich Artà, Mallorca, 1856 — Palma, Mallorca, 1923 Poeta, traductor i periodista en llengua castellana. Q5950751 masculí 25259
Juli Delpont Ceret, Vallespir, 1865 — Perpinyà, 1924 Poeta. Q85421505 masculí 21930
Juli Micolau i Burgués la Freixneda, Matarranya, 1971 Poeta. Q85955738 masculí 500823
Juli Soler i Siquier Maó, Menorca, 1812d. 1879 Gramàtic, traductor i assagista. Q85434736 masculí 500270
Julià Sanjuan i Pascual Morella, els Ports, 1865 — Morella, els Ports, 1949 Narrador. Q85436575 masculí 500465
Kenneth Brown historiador de la literatura catalana (1949-) Q55948383 masculí 500754
Leandre Torromé València, ~1825~1876 Autor teatral. Q85844087 masculí 66991
León de Arroyal escriptor espanyol Q6538260 masculí 5399
Lleonard de Sorts Barcelona, Barcelonès mitjan, segle XV — Principat de Catalunya, segle XV Poeta. Q85953154 masculí 63749
Llorenç Barutell i d'Erill Oix, Garrotxa, 1670 — ?, 1704 Poeta. Q85611652 masculí 500001
Llorenç Diamant ?, segle XV ? — ?, ? Escrivà i poeta. Q85437469 masculí 500164
Llorenç Romeu i Tomàs Tortosa, Baix Ebre, 1546/1548 — ?, 1636 Erudit i poeta. Q85957068 masculí 56686
Lluís Antoni Josep Moncín Barcelona, Barcelonès, segle XVIII — Madrid, 1801 Autor dramàtic i poeta. Q85515297 masculí 500058
Lluís Ballester i Pallardó València, 1733 — València, 1817 Autor dramàtic, poeta i cronista. Q85844265 masculí 7075
Lluís Bernat i Ferrer València, 1870 — València, 1920 Novel·lista i dramaturg. Q85421546 masculí 223331
Lluís Cabré i Ollé Barcelona, Barcelonès, 1959 Filòleg i historiador de la literatura. Q85955305 masculí 501417
Lluís Carreras i Lastortras Crític literari i publicista en llengua castellana. Q21777909 masculí 15327
Lluís Fabra ?, segle XVI Escriptor didàctic. Q85420974 masculí 25715
Lluís Ferrer i de Cardona València, 1568 — València, 1641 Poeta. Q85399755 masculí 26754
Lluís Foco i Palou Palma, Mallorca, 1699 — Palma, Mallorca, 1767 Traductor. Q85611670 masculí 500011
Lluís Garcia València, ?a. 1515 Notari i poeta. Q85843374 masculí 29023
Lluís Gonçaga Llorente de las Casas Elx, Baix Vinalopó, 1822 — Elx, Baix Vinalopó, 1893 Comediògraf i poeta. Q85434690 masculí 500259
Lluís Gonçaga de Pons i de Fuster Manresa, Bages, 1802 — Barcelona, Barcelonès, 1873 Poeta i orador. Q85434118 masculí 500312
Lluís Joan Valentí País Valencià, segle XVI Poeta. Q85844075 masculí 68985
Lluís Lamarca i Morata Torrent de l’Horta, 1793 — València, 1850 Traductor, periodista i erudit. Q85635632 masculí 36371
Lluís López i Oms Blanes, Selva, 1865 — Arenys de Mar, Maresme, 1890 Poeta i crític literari. Q85434025 masculí 500337
Lluís Maria de Valls i Riera Arenys de Mar, Maresme, 1856 — Barcelona, Barcelonès, 1922 Poeta. Q85844177 masculí 69396
Lluís Martí (poeta) València, segle XVI — València, segle XVII Poeta. Q85634230 masculí 40638
Lluís Martí i Alegre Comediògraf i poeta valencià Q5983874 masculí 40645
Lluís Navarro Alboraia, Horta, 1788 — València, 1846 Historiador, poeta i autor teatral. Q85633818 masculí 45572
Lluís Rajadell i Andrés Vall-de-roures, Matarranya, 1965 Periodista i narrador. Q85955734 masculí 500825
Lluís Reig i Bonet Barcelona, Barcelonès, 1881 — Barcelona, Barcelonès, 1968 Assagista i llibreter. Q85954866 masculí 54755
Lluís Roís València?, segle XV — ?, segle XVI Escrivent. Q85434545 masculí 500195
Lluís de Castellví i de Vic València, ? — València, 1481 Poeta. Q85433300 masculí 16260
Lluís de Fenollet i de Malferit Xàtiva, Costera, ? — Xàtiva, Costera, 1492 Cavaller i traductor. Q85420931 masculí 26444
Lluís de Requesens (poeta) poeta del segle XV Q18002199 masculí 54988
Lluís de Vilarrasa poeta Q65557074 masculí 70913
Lluís de les Daunes València, ? — València, 1673 Poeta. Q85433214 masculí 21581
Lorenç Mallol escriptor català Q3837127 masculí 39519
Luis Bordás Munt escriptor espanyol Q9024955 masculí 11315
Luis de Val escriptor, novel·lista, periodista (1867–1930) ♂ Q5984561 masculí 68828
Luys Ycart escriptor català Q6706500 masculí 33351
Magí Canyelles historiador espanyol Q11934585 masculí 14546
Magí Cases Balsareny, Bages, ~1642 — Barcelona, Barcelonès, 1707 Poeta i escriptor didàctic. Q85436034 masculí 15710
Manel Cubedo i Capella Borriana, 1955 Dramaturg i guionista. Q85955818 masculí 500770
Manuel Andreu Igual i Dragamunt Barcelona, Barcelonès, ~1780 — Alella?, Maresme, segle XIX Autor teatral, poeta i periodista. Q85832610 masculí 33434
Manuel Capdevila i Rovira escriptor (1901–1983) ♂ Q60829773 masculí 14627
Manuel Carbonell i Florenza ?, ? — Vic, Osona, 1945 Assagista i traductor. Q85956821 masculí 501063
Manuel Casamada i Comella preceptista i pedagog Q85433306 masculí 15576
Manuel Castaño i Viella Girona, Gironès, 1959 Poeta i crític. Q85955690 masculí 500950
Manuel Civera València, segle XVIII — València, 1822 Col·loquier. Q85433026 masculí 17978
Manuel Fuster i Membrado la Todolella, els Ports, 1717 — València, 1793 Cronista. Q85843363 masculí 28549
Manuel Garcia i Silvestre Barcelona?, Barcelonès, segle XX — Barcelona, Barcelonès ?, segle XX Historiador de la literatura. Q85843946 masculí 29099
Manuel Gibert Peralada, Alt Empordà, segle XVII — ?, segle XVIII Poeta. Q85617757 masculí 500006
Manuel Gomis i Sentís Cornudella de Montsant, Priorat, 1881 — Igualada, Anoia, 1963 Dramaturg. Q85833092 masculí 30453
Manuel Lledesma València, segle XVI — València, segle XVII Poeta. Q85635647 masculí 37623
Manuel Marinel·lo i Samuntà Poeta, dramaturg i prosista català Q55661060 masculí 40382
Manuel Martín i Picó Castelló de la Plana, Plana Alta, 1736 — València, 1810 Predicador. Q85634266 masculí 40730
Manuel Mas i Soldevila Barcelona, Barcelonès, segle XVII — Barcelona, Barcelonès, 1748 Poeta i dietarista. Q85634844 masculí 40926
Manuel Nadal i Abella Barcelona, Barcelonès, 1928 — Barcelona, Barcelonès, 1997 Poeta. Q85633823 masculí 45231
Manuel Peris i Fuentes Borriana, Plana Baixa, 1857 — Borriana, Plana Baixa, 1932 Poeta i autor teatral. Q85953982 masculí 50363
Manuel Torres i Torrens Sallent, Bages, 1819 — Barcelona, Barcelonès, 1888 Historiador i publicista en llengua castellana. Q85844091 masculí 66912
Manuel Vidal y Salvador Dramaturg, poeta, jurista (1635–1698) ♂ Q9028209 masculí 500060
Manuel de Mata i Maneja Poeta i dramaturg català. Q55838043 masculí 41267
Marc Antoni Ortí i Ballester Nules, Plana Baixa, 1593 — València, 1661 Cronista, poeta i autor dramàtic. Q55835665 masculí 47795
Marc Antoni Ortí i Moles València, 1647 — València, 1687 Poeta. Q85503794 masculí 500048
Marc Antoni de Camós i de Requesens Barcelona, Barcelonès, 1544 — Nàpols, 1606 Escriptor religiós. Q85433337 masculí 13883
Marc Vidal i Bru Cabassers, Priorat, 1883 — Mataró, Maresme, 1964 Poeta i autor de teatre. Q85844182 masculí 70423
Marcel Ortín i Rull Barcelona, Barcelonès, 1959 Historiador de la literatura. Q85955019 masculí 501114
Mariano de Cabrerizo escriptor espanyol Q5842009 masculí 13229
Mario Sasot Escuer Saidí, Baix Cinca, 1951 Periodista, músic i crític literari. Q85955729 masculí 500827
Marià Antoni Togores i Sanglada Palma, Mallorca, 1769 — Quart, València, 1808 Poeta. Q55836547 masculí 500084
Marià Escriu i Fortuny Poeta i autor teatral català Q85434142 masculí 500301
Marià Garcia i Aragonès Barcelona, Barcelonès, 1880 — Barcelona, Barcelonès, 1954 Dramaturg. Q85843378 masculí 29062
Marià López i Lacasa Mequinensa, Baix Cinca, 1958 Poeta. Q85955740 masculí 500822
Marià Torrent i Vinyes Vic, Osona, 1779 — Badalona, Barcelonès?, 1823 Poeta. Q85434703 masculí 500251
Martí Garcia poeta (1450–1450) ♂ Q18002214 masculí 29025
Martí Pont i Perelló Palma, Mallorca, ? — Palma, Mallorca, 1766 Escriptor religiós. Q85954059 masculí 52023
Martí Serra Muro, Mallorca, segle XVII — Palma, Mallorca, 1715 Escriptor i polemista antilul·lista. Q85953184 masculí 62006
Mateu Bossul ?, segle XVI Retòric. Q85435070 masculí 11686
Mateu Eimeric Bordils, Gironès, 1715 — Ferrara, Itàlia, 1799 Filòsof, historiador i humanista. Q85433276 masculí 1359
Mateu Rotger i Capllonch Pollença, Mallorca, 1862 — Palma, Mallorca, 1916 Poeta en llatí i historiador. Q85957084 masculí 57018
Mateu Salzet «Cronista.» Q77846559 masculí 58399
Maximià Alloza Castelló de la Plana, Plana Alta, 1885 — Castelló de la Plana, Plana Alta, 1945 Poeta i traductor. Q85436502 masculí 500432
Melcior Font i Marsà Poeta, traductor i assagista català Q85399798 masculí 27424
Melcior Miralles València?, a. 1419 — València, 1502 Cronista. Q85633644 masculí 42747
Melcior de Bou i de Margarit-Biure Perpinyà, 1755 — Tolosa de Llenguadoc, 1838 Erudit i poeta. Q85435048 masculí 11757
Melcior de Bru i Descatllar «Dramaturg.» Q66598834 masculí 12465
Miquel Antoni Castanyer i Mayol «Escriptor.» Q66761444 masculí 15888
Miquel Bach i Núñez escriptor català Q55365573 masculí 500946
Miquel Beneito València , 1560/1565 — València , 1560/1591 Poeta i autor dramàtic. Q85843349 masculí 9116
Miquel Bibiloni i Corró «Escriptor romàntic.» Q66829848 masculí 9907
Miquel Blanc i Grau Gavà, Baix Llobregat, 1938 Folklorista i erudit. Q85955754 masculí 500814
Miquel Bover i Ramonell Autor dramàtic i poeta mallorquí Q84938507 masculí 11893
Miquel Burguera Santanyí, Mallorca, segle XVII — Santanyí, Mallorca, 1725 Llatinista. Q85421543 masculí 223575
Miquel Dubà i Navas ?, 1826? — Barcelona, Barcelonès, 1887 Poeta i periodista en llengua castellana. Q85434059 masculí 500325
Miquel Estela Barcelona, Barcelonès, segle XV Comanador i escriptor. Q85420351 masculí 25239
Miquel Estradé i Ciurana Tarragona, Tarragonès, 1920 — Montserrat, 1997 Assagista i traductor del grec. Q85420890 masculí 25381
Miquel Eugeni Caimaris i Torres Ciutadella, Menorca, 1826 — Barcelona, Barcelonès, 1863 Novel·lista en llengua castellana i poeta. Q85433271 masculí 13346
Miquel Ferrer (llatinista) Almenara, Plana Baixa, segle XVI Llatinista. Q85421107 masculí 26730
Miquel Garcia clergue i poeta mallorquí Q21584248 masculí 29027
Miquel Garcia cronista i poeta valencià Q21584254 masculí 29028
Miquel Jeroni Llopis i Sòria València?, a. 1557 — València?, segle XVII Memorialista. Q85515306 masculí 500076
Miquel Jeroni Oliver València?, segle XVI Poeta. Q85633954 masculí 47146
Miquel Joan Gomis València, ? — València, 1578 Poeta. Q85833080 masculí 30447
Miquel Joan Osona ?, segle XVII — Barcelona, Barcelonès?, ~1666 Predicador. Q85617557 masculí 500017
Miquel Martínez i Sáez la Vila Joiosa, Marina Baixa, 1959 Poeta i novel·lista. Q85955816 masculí 500776
Miquel Mates Olot, Garrotxa, 1572 — Blanes, 1637 Prosista. Q85437396 masculí 500103
Miquel Miralles ?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437448 masculí 500156
Miquel Montserrat i Artigues Felanitx, Mallorca, segle XVIII — Palma, Mallorca, 1813 Llatinista. Q85633597 masculí 44129
Miquel Moragues i Barceló Palma, Mallorca, 1798 — Palma, Mallorca, 1860 Preceptista. Q85633876 masculí 44255
Miquel Ortigues País Valencià, segle XV — País Valencià, segle XVI Poeta. Q85611555 masculí 47803
Miquel Peres València, segle XV — València, segle XVI Escriptor. Q85957351 masculí 50236
Miquel Planas i Bach il·lustrador i traductor català Q85436523 masculí 500441
Miquel Pons i Bonet s’Alqueria Blanca, Mallorca, 1928 Assagista i crític literari. Q85954070 masculí 51973
Miquel Puigserver i Llabrés Lloseta, Mallorca, 1881 — Sóller, Mallorca, 1947 Comediògraf i prosista. Q85954263 masculí 53239
Miquel Serres i Valls València?, segle XVII — ?, ? Poeta. Q85617571 masculí 500023
Miquel d'Esplugues escriptor i frare caputxí català Q11936981 masculí 42683
Miquel de Renzi i de la Fuente Barcelona, Barcelonès, 1941 Poeta. Q85420920 masculí 257210
Myha'la Herrold actriu estatunidenca Q104832516 femení 12111426
Narcís Collell Sant Andreu del Torn, Garrotxa, 1722 — ?, ? Autor dramàtic. Q85437435 masculí 500114
Narcís Franc Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, a. 1397 Mercader, el 1374 era oïdor de la Generalitat de Catalunya. Q85843341 masculí 27945
Narcís J. Granès Cassà de la Selva, Gironès, 1885 — Sant Serni de Tremp, Pallars Jussà, 1918 Prosista. Q85436788 masculí 500543
Narcís Julià (poeta del segle XVII) poeta (1657-1705) Q108833417 masculí 35039
Narcís López i Batllori Barcelona, Barcelonès, 1921 — Barcelona, Barcelonès, 1980 Assagista i advocat. Q85635657 masculí 38449
Narcís d’Arano i Oñate Sant Mateu del Maestrat, segle XVII Traductor. Q85609959 masculí 4755
Nicolau Espinosa València, 1525 — ?, d. 1566 Poeta i traductor. Q85420181 masculí 24965
Nicolau Peres Xàtiva, Costera, ? — Xàtiva, Costera, 1828 Prosista i traductor. Q85957374 masculí 50237
Nicolau Quilis Morella, els Ports, segle XV Traductor. Q85954242 masculí 53731
Nicolau de Credença Barcelona, Barcelonès, segle XVI — ?, segle XVI Poeta. Q85433221 masculí 20530
Octavi Pell i Cuffí escriptor i traductor català Q85436531 masculí 500443
Onofre Català i Mirarnau Batea, Terra Alta, segle XVI — Gandesa, 1653? Cronista. Q85515573 masculí 500089
Onofre Cugat Principat de Catalunya, segle XVIII Escriptor didàctic. Q85433160 masculí 20994
Onofre Esquerdo i Sapena València, ? — València, 1699 Erudit. Q85420334 masculí 25052
Onofre Menescal Barcelona, Barcelonès , ~1570 — Barcelona, Barcelonès , 1612/1619 Escriptor religiós i historiador. Q85635722 masculí 39734
Pasqual Berguedà València, 1702 — València, 1779 Poeta i autor dramàtic. Q85421548 masculí 222910
Pasqual Cucarella i Candel periodista i escriptor Q68938803 masculí 20959
Pasqual Esclapers de Guilló Poeta, autor dramàtic i historiador valencià Q85420137 masculí 24570
Pasqual Martínez i Garcia València, 1772 — Carlet, Ribera Alta, 1842 Col·loquier. Q85634261 masculí 40770
Pasqual Orozco i Sanz Alacant, Alacantí, ? — Alacant, Alacantí, 1921 Comediògraf i periodista. Q85434695 masculí 500255
Pastrana (poeta del segle XV) ?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437427 masculí 500149
Pau Alcover i Guitart escriptor, jurista i botànic català Q62547075 masculí 500306
Pau Cenedo «Poeta.» Q66791603 masculí 16856
Pau Fàbregues i Sintes Maó, Menorca, 1836 — Maó, Menorca, 1920 Autor teatral. Q85420921 masculí 25757
Pau Griera i Cruz escriptor català Q85436301 masculí 500534
Pau Noguera i Ripoll Sóller, Mallorca, 1781 — Sóller, Mallorca, 1868 Glosador. Q85434094 masculí 500319
Pau de Dalmases i de Vilana Barcelona, Barcelonès?, segle XVIII — ?, ? Poeta. Q85611641 masculí 500004
Pere Alberg i Ferrament Vic, Osona, 1517 — Barcelona, Barcelonès, 1582 Músic. Q85432655 masculí 1743
Pere Alemany (poeta) poeta del segle XIV Q66579281 masculí 2247
Pere Antic «Poeta i notari.» Q66760363 masculí 4309
Pere Antoni Bernat Mallorca, segle XVII Autor dramàtic. Q85421547 masculí 223288
Pere Antoni Frontera Sineu, Mallorca, 1630 — Palma, Mallorca, 1714 Escriptor religiós. Q85843367 masculí 28356
Pere Antoni Jofreu Principat de Catalunya, segle XVII — ?, segle XVII Poeta. Q85611668 masculí 500007
Pere Balç i Antic Barcelona, Barcelonès, 1563 — Barcelona, Barcelonès, 1616 Cronista. Q85515293 masculí 500068
Pere Bell Cullera, Ribera Baixa?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437472 masculí 500162
Pere Benàsser ?, ? — Palma, Mallorca, 1694 Lul·lista. Q85503773 masculí 500044
Pere Bes i Labet Girona, Gironès, 1747 — ?, ? Llatinista, traductor i poeta. Q85515575 masculí 500087
Pere Camó Ceret, Vallespir, 1877 — ?, 1974 Poeta i assagista. Q85433274 masculí 13875
Pere Cerdà (poeta) Tortosa, Baix Ebre?, segleXVI — Tortosa, Baix Ebre?, segle XVI Poeta. Q85515574 masculí 500090
Pere Cerís i Gelabert València, 1743 — Ferrara, 1795 Poeta, traductor i erudit. Q85433298 masculí 17089
Pere Despuig ?, segle XV Cavaller i poeta. Q85437488 masculí 500168
Pere Escanellas i Suñer Eivissa, 1852 — Eivissa, 1936 Poeta i publicista. Q85434034 masculí 500334
Pere Fermí de Lacroix Vilafranca de Conflent, 1732 — Tolosa de Llenguadoc, 1786 Poeta i autor dramàtic. Q85635633 masculí 36256
Pere Fiol Palma, Mallorca, segona meitat segle XVI — Saragossa, segle XVII? Poeta. Q85515503 masculí 500073
Pere Fons i Vilardell el Palà de Torroella, Bages, 1955 Poeta i narrador. Q85399789 masculí 27387
Pere Fèlix de Salazar i Andreu escriptor Q77845649 masculí 58078
Pere Galvany Principat de Catalunya, segle XV Poeta. Q85843358 masculí 28895
Pere Garlenc Catalunya del Nord?, segle XVIII — Barcelona, Barcelonès?, d. 1820 Escriptor religiós i poeta. Q85611673 masculí 500012
Pere Giberga ?, ? — ?, a. 1565 Poeta. Q85821466 masculí 29870
Pere Guisset Ceret, Vallespir, 1920 — Ceret, Vallespir, 2000 Dramaturg. Q85833121 masculí 31743
Pere Joan Bogart i de Gomera «Poeta.» Q66830107 masculí 10726
Pere Joan Rejaule i Rubio València, 1578 — ?, d. 1638 Poeta i autor dramàtic. Q85954868 masculí 54818
Pere Llitrà Mallorca, segle XV Escriptor. Q85635645 masculí 37848
Pere Llopis ?, segle XV Franciscà i traductor. Q85434594 masculí 500186
Pere Manaut i Taberner Metge, autor teatral i folklorista català Q85635719 masculí 39678
Pere Martí (cronista) València?, final segle XV~1539 Cronista i poeta. Q85515303 masculí 500078
Pere Mas i Perera Vilafranca del Penedès, 1901 — Buenos Aires, 1977 Assagista i poeta. Q85634846 masculí 40920
Pere Mercer i Santaló Rosselló, segle XVIII — ?, segle XVIII Prosista i traductor. Q85634827 masculí 42046
Pere Moliner ?, segle XVII — ?, segle XVII Escriptor polític. Q85515305 masculí 500079
Pere Montengon i Paret Alacant, 1745 — Nàpols, 1824 Novel·lista, poeta, autor dramàtic i traductor. Q85633665 masculí 43762
Pere Màrtir Coma Bisbe d’Elna (1569-78) i escriptor religiós català Q20015146 masculí 18910
Pere Nicolau (escriptor) Millars, Rosselló, 1575 — ?, segle XVII Escriptor religiós. Q85633793 masculí 45999
Pere Peres València, segle XVd. 1515 Notari i poeta. Q85957370 masculí 50238
Pere Picó i Rius València, 1767 — Xàtiva, Costera, 1819 Poeta i erudit. Q85953963 masculí 50824
Pere Ponç ?, segle XVI — Cervera?, d. 1558 Autor dramàtic. Q85617556 masculí 500018
Pere Pou Catalunya, segle XV Cavaller. Q85954050 masculí 52435
Pere Prats i Bosch poeta Q49276841 masculí 500410
Pere Puiggarí Perpinyà, 1768 — Perpinyà, 1854 Erudit, gramàtic i poeta. Q20820623 masculí 53190
Pere Ramírez i Molas Vic, Osona, 1933 Historiador de la literatura. Q85954239 masculí 54119
Pere Roio Ontinyent, Vall d’Albaida, ? — ?, d. 1616 Cronista. Q85957447 masculí 56517
Pere Salvà i Mallén València, 1811 — València, 1870 Bibliògraf. Q85952673 masculí 58317
Pere Tomàs Moià «Escriptor.» Q66829445 masculí 43075
Pere Vicent Sabata i Grifolla Sant Mateu del Maestrat, 1662 — Sant Mateu del Maestrat, 1733 Llatinista, poeta i cronista. Q85957093 masculí 57520
Pere Vila i Espona Prats de Lluçanès, Osona, 1922 Dramaturg i poeta. Q85844272 masculí 70613
Pere Vilaspinosa València, ?~1500 Poeta. Q85432425 masculí 240505
Pere d'Anyó País Valencià, segle XV — ?, segle XV Prevere i poeta. Q85437428 masculí 500151
Pere de Civillar ?, segle XV ? — ?, ? Eclesiàstic i poeta. Q85437471 masculí 500163
Pere de Rius ?, segle XIV — ?, ? Poeta. Q85434589 masculí 500194
Pere de Vilademany ?, segle XIV Cavaller i poeta. Q85434662 masculí 500203
Pere-Ausiàs Marc i d'Oluja Cervera?, segle XVI — ?, segle XVII Poeta. Q85635664 masculí 40022
Perellós de Pacs Palma, Mallorca, segle XVI — ?, ~1590 Cronista. Q85437437 masculí 500119
Perot Joan ?, segle XV Poeta. Q85635640 masculí 34567
Ponç de Menaguerra València?, segle XV Escriptor. Q85634828 masculí 41871
Primitiu Sanmartí i Busquet «Escriptor.» Q77847281 masculí 58773
Rafael Bosquets ?, ? — Palma, Mallorca, 1695 Prosista religiós. Q85515579 masculí 500086
Rafael Bover poeta Q85435040 masculí 11888
Rafael Cervera Barcelona, Barcelonès, segle XVI — Barcelona, Barcelonès, 1633/1638 Historiador. Q85436047 masculí 17167
Rafael Mambla Vic, Osona, segle XVI Humanista. Q85635721 masculí 39649
Rafael Maria Liern i Celrach València, 1833 — Madrid, 1897 Autor teatral. Q85635649 masculí 37239
Rafael Marquina i Angulo Assagista, periodista, dramaturg, crític teatral, traductor i biògraf català Q42310228 masculí 40519
Rafael Moix Girona, Gironès, segle XVId. 1604 Humanista. Q85633657 masculí 43090
Rafael Noguers Principat de Catalunya, segle XVII Poeta. Q85633963 masculí 46267
Rafael Villar i Belenguer el Canyamelar, València, 1931 — València, 1983 Poeta i dramaturg. Q85844262 masculí 71098
Rafael Vives i Azpiroz València, 1813 — València, 1886 Autor teatral. Q85434081 masculí 500330
Rafel Rapó i Gener Sineu, Mallorca, 1645 — Porreres, Mallorca, 1710 Col·loquier. Q85503792 masculí 500049
Ramir Torres i Vilaró Poeta i traductor català Q85844088 masculí 66914
Ramon Arqués i Arrufat «Crític i historiador de la literatura.» Q66850264 masculí 5343
Ramon Boter Barcelona, Barcelonès?, segle XV — ?, segle XV Poeta. Q85437501 masculí 500176
Ramon Bussanya «Polític i escriptor, diputat liberal per Catalunya a la legislatura de 1822-23.» Q66821489 masculí 12946
Ramon Coll i Gorina Person (1861–1894) ♂ Q55838624 masculí 18631
Ramon Ferrer (poeta del segle XVIII) Barcelona, Barcelonès, 1777 — Barcelona, Barcelonès, 1821 Poeta, prosista i historiador. Q85421164 masculí 26733
Ramon Lladró i Mallí València, 1825 — València, 1896 Autor teatral. Q85635650 masculí 37478
Ramon López i Soler Manresa, Bages, 1799 — Madrid, 1836 Poeta, novel·lista i periodista en llengua castellana. Q85635655 masculí 38471
Ramon Moix i Cusidó «Escriptor.» Q66829450 masculí 43092
Ramon Pla i Coral Olot, Garrotxa, 1906 — Olot, Garrotxa, 1980 Periodista, poeta i assagista polític. Q85953953 masculí 51269
Ramon Ribera Castelló d’Empúries, Alt Empordà, 1781 — Barcelona, Barcelonès, 1846 Hel·lenista. Q85957501 masculí 55361
Ramon Roca i Sans Valls, Alt Camp, 1850 — Barcelona, Barcelonès, 1926 Poeta i comediògraf. Q85957415 masculí 56110
Ramon Saborit i Comellas «Sacerdot i escriptor.» Q77844097 masculí 57577
Ramon Savall ?, ? — ?, 1415 Mestre racional i poeta. Q85432381 masculí 236747
Ramon Torres i Rossell Barcelona, Barcelonès, 1889 Poeta i cronista. Q85953394 masculí 66911
Ramon Vinyeta i Leyes Torelló, Osona, 1914 — Torelló, Osona, 2005 Escriptor. Q85835234 masculí 71242
Ramon Vives i Pastor ?, segle XIX — Barcelona, 12 abril 1927 Poeta i traductor. Q85436854 masculí 500537
Ramon Vivot i Descós Mallorca, segle XV — Mallorca, segle XVI Poeta. Q85835854 masculí 71484
Ramón Cuspinera i Vendrell autor espanyol Q81619677 masculí 500450
Reginald Poc Planoles, Ripollès, segle XVI — Girona, Gironès?, 1635 Escriptor religiós. Q85954077 masculí 51686
Ricard Català i Marçal Falset, Priorat, segle XIX — ?, ? Poeta i editor. Q85436544 masculí 500447
Ricard Permanyer i Volart poeta, jurista, advocat (1870–1958) ♂ Q11945542 masculí 50383
Roc Olzinelles i de Miquel Igualada, Anoia, 1784 — Oceja, Cerdanya, 1835 Erudit. Q85625528 masculí 47304
Roderic Dies País Valencià, segleXV Poeta. Q85421617 masculí 22503
Rodolf Salazar i Navarro escriptor Q77845700 masculí 58079
Romeu Llull Person (1439–1496) ♂ Q18002220 masculí 38254
Romeu Sabruguera dominicà Q77844128 masculí 57581
Román de Saavedra Algesires, Andalusia, 1877 — Barcelona, Barcelonès, 1959 Periodista i poeta. Q85436482 masculí 500428
Rossend Llates i Serrat Poeta, assagista i traductor català Q16943162 masculí 37566
Rudolf Grossmann Traductor, professor d'universitat, romanista (1892–1980) ♂ Q1554972 masculí 31211
Sadurní Curp Vilallonga dels Monts, Rosselló , 1620? — Vilallonga dels Monts, Rosselló 1620, 1686 Memorialista. Q85437436 masculí 500116
Salvador Estellés i Rams València, 1839 — València, 1861 Poeta i autor teatral. Q85420363 masculí 25256
Salvador Perpinyà i Perpinyà Elx, Baix Vinalopó , ~1662 — Elx, Baix Vinalopó, 1728 Cronista. Q85515304 masculí 500081
Salvador Puig i Xoriguer Barcelona, Barcelonès, 1719 — Barcelona, Barcelonès, 1793 Filòleg. Q85954291 masculí 53113
Salvador Reventós i Clivillés Vilafranca del Penedès, 1864 — Madrid, 1927 Comediògraf. Q85954851 masculí 55079
Salvador Verdeguer i Sapena València, 1894 — València, 1973 Poeta. Q85436571 masculí 500466
Santiago Cebrian i Ibor «Poeta i erudit.» Q66791472 masculí 16755
Santiago Vendrell i Fontanillas Barcelona, Barcelonès, 1917 — ?, 1997 Dramaturg. Q85844173 masculí 69912
Sebastià Casanoves i Canut Palau-saverdera, Alt Empordà, 1710 — Palau-saverdera?, 1767 Memorialista. Q85515292 masculí 500070
Sebastià Marquès i Ortegas Sóller, Mallorca, 1807 — Sóller, Mallorca, 1877 Glosador. Q85434017 masculí 500338
Sebastià d'Oló Santa Maria o Sant Joan d’Oló?, Moianès, segle XVIII — ?, ? Poeta. Q85503793 masculí 500047
Serapi Berard cronista Q85843350 masculí 9402
Sigfrid Bosch «Historiador de la literatura.» Q66898615 masculí 11616
Silvestre Casadevall Barcelona, Barcelonès, segle XVII Gramàtic. Q85433309 masculí 15535
Sixte Verai Clar Celrà, Gironès, 1665 — Girona, Gironès, 1735 Autor dramàtic. Q85437429 masculí 500121
Tomeu Terrades i Sabater Palma, Mallorca, 1943 Narrador. Q85955332 masculí 501162
Tomàs Amorós i Cerdà «Impressor a Palma entre el 1786 i el 1810.» Q66605732 masculí 3647
Tomàs Artimbau ?, segleXVIII — Vic, Osona, segle XVIII Escriptor religiós. Q85421537 masculí 220645
Tomàs Escuder i Palau escriptor Q55995427 masculí 500659
Tomàs Junoy Person (1782–1860) ♂ Q18002229 masculí 35088
Tomàs Mut escriptor Q67035858 masculí 45142
Tomàs Peris de Foces ?, segle XIV Cavaller aragonès i poeta. Q85953980 masculí 50369
Tomàs Real Xàtiva, Costera, ? — València, 1557 Poeta i prosista. Q85954864 masculí 54517
Tomàs Serrano i Peres Castalla, Alcoià, 1715 — Bolonya, Itàlia, 1784 Poeta, crític literari i cronista. Q85953191 masculí 62139
Tomàs de Vesac València, 1476 — Museros, Horta, 1536 Escriptor religiós. Q85617483 masculí 500027
Tomàs de Vilanova València, ?a. 1608 Poeta. Q85432410 masculí 240467
Valterra poeta (s. XV) Q85434649 masculí 500201
Vicent Alarcon i Macià Elx, Baix Vinalopó, 1848 — Elx, Baix Vinalopó, 1922 Comediògraf i poeta. Q85434686 masculí 500258
Vicent Antoni Noguera i Ramón escriptor i traductor Q55836208 masculí 46249
Vicent Carbonell Alcoi, Alcoià, segle XVIId. 1690 Cronista. Q85433329 masculí 14819
Vicent Clavel i Andrés València, 1888 — Barcelona, Barcelonès, 1967 Editor, traductor i assagista. Q85432762 masculí 18167
Vicent Clérigues València, ? — Castelló de la Plana, 1835; «Poeta popular.» Q67639097 masculí 18208
Vicent Emperador i Pichó València, 1730 — Ferrara, 1797 Poeta. Q85432406 masculí 23942
Vicent Esquerdo i Pastor València, 1597 — València, 1630 Autor dramàtic i poeta. Q85420315 masculí 25051
Vicent Eugeni Miquel i Madaleno Altea, Marina Baixa, 1852 — Alacant, Alacantí, 1911 Poeta i comediògraf. Q85434694 masculí 500254
Vicent Ferrandis València?, segle XV — València?, segle XVI Poeta. Q84759976 masculí 26651
Vicent Ferri País Valencià, segle XVII Poeta. Q85399768 masculí 26845
Vicent Gil ?, ? — València, 1673 Cronista. Q85437316 masculí 500095
Vicent Gomes i Corella València , 1560/1565 — València , 1638 Cronista, escriptor religiós i traductor. Q85833083 masculí 30412
Vicent Guillot i Almonacid València, 1842 — ?, ? Autor teatral i periodista. Q85833118 masculí 31676
Vicent Josep Marc i Borràs Castelló de la Plana, Plana Alta, ? — València, 1796 Poeta i traductor. Q85635663 masculí 40021
Vicent Martínez i Colomer Beniflà, Safor, 1763 — València, 1820 Novel·lista, poeta i cronista. Q85634264 masculí 40762
Vicent Peres de Culla Gandia, Safor, segle XVII — ?, ? Poeta. Q85957368 masculí 50248
Vicent Sanchis i Roig València, 1835 — València, 1876 Autor teatral. Q85952647 masculí 58621
Vicent Tafalla i Campos la Vila Joiosa, Marina Baixa, 1842 — Alacant, Alacantí, ? Comediògraf i periodista. Q85434687 masculí 500256
Vicent Teixidor i de Bellvís Xàtiva, Costera, segle XVII — Xàtiva, Costera, segle XVII Poeta. Q85953404 masculí 65412
Vicent Tomàs Tarifa ?, 1708 — València, 1773 Col·loquier i cronista. Q85503874 masculí 500051
Vicent Torralba València?, final segle XVI~1651 Memorialista. Q85515582 masculí 500085
Vicenç Andrés i Llobet comediògraf, poeta i humorísta català Q66537911 masculí 3910
Vicenç Balanzó i Echevarría ?, segle XIX — ?, segle XX Poeta. Q85436621 masculí 500454
Vicenç Buart escriptor Q85433262 masculí 12635
Vicenç Caldés i Arús escriptor i traductor català Q11954660 masculí 13519
Vicenç Calonge i Gustà Palma, Mallorca, 1954 Dramaturg i poeta. Q85220251 masculí 500742
Vicenç Comes ?, segle XIV — ?, segle XV Poeta en català. Q85432896 masculí 19006
Vicenç Corominas i Prats Barcelona, Barcelonès, 1877 — Barcelona, Barcelonès, 1961 Comediògraf i traductor. Q85436473 masculí 500423
Vicenç Domènec i Sabater Barcelona, Barcelonès, 1780 — Barcelona, Barcelonès, 1841 Poeta i erudit. Q85421615 masculí 22663
Vicenç Miquel de Moradell Barcelona, Barcelonès, 1584 — Novara, Itàlia, 1625 Poeta. Q85633871 masculí 44234
Vicenç Pérez i Verdiel Tarragona, Tarragonès, 1927 Professor i novel·lista. Q85955763 masculí 500806
Vicenç de Febrer Manresa, Bages?, segle XIX — ?, ? Narrador. Q85434741 masculí 500267
Víctor Compta i González Barcelona, Barcelonès, 1950 Traductor. Q85955784 masculí 500793
Wenceslau Fernández de Soto i Llasat Barcelona, Barcelonès, 1889 — ?, ? Narrador. Q85436537 masculí 500444
Xavier Amorós i Corbella Reus, Baix Camp, 1960 Poeta. Q85220253 masculí 500745
Xavier Bosch i Comellas Torà de Riubregós, Segarra, 1882 — Llanera, Solsonès, 1936 Prosista i folklorista. Q85436807 masculí 500547
Xavier Miquel i Padró la Pobla de Claramunt, Anoia, 1921 Poeta. Q85634820 masculí 42655
Xavier Renau i Manén Barcelona, Barcelonès, 1929 Poeta i historiador. Q85420157 masculí 246839
fra Artau de Claramunt ?, segle XV Cavaller i prosista. Q85432774 masculí 18057
mossèn Estanya ?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437491 masculí 500169
mossèn Gras ?, segle XV Escriptor. Q85833102 masculí 30925
mossèn Lleonard ?, segle XV Poeta. Q85434579 masculí 500188
mossèn Navarro Aragó ?, segle XV — ?, segle XV Cavaller i poeta. Q85437425 masculí 500150
mossèn Sunyer ?, segle XV Poeta. Q85434573 masculí 500189


Misc[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Cita de narradors Llibre d’assaig i crítica literària que guanyà el premi d’assaig Josep Yxart 1957 i fou publicat l’any 1958, els autors del qual són Jordi Sarsanedas, Maria A. Q85960439 500899
El Sermó del bisbetó text escrit per l'elecció del bisbetó Q86530697 500209
Glosari articles de Xènius (Eugeni d'Ors) publicats a La Veu de Catalunya i El Día Gráfico Q21625525 30274
Les estil·lades i amoroses lletres trameses per Bartomeu Sirlot a la sua senyora i per ella a ell Relat epistolar breu, d’autor anònim valencià, publicat en plec solt al s.XVI. Q86530681 500144
Llibre d’antiquitats Llibre de memòries de la seu de València del ss.XVI-XVII. Q86450939 37751
Poesia catalana del segle XX 1963 antologia poètica by Josep Maria Castellet i Díaz de Cossío, Joaquim Molas i Batllori Q85960474 500897
Purgatori de Sant Patrici (llegenda) Llegenda que recull una de les visions medievals més difoses, d’origen irlandès. Q86356450 53405
Rondalla de rondalles novel·la de Lluís Galiana Q86530657 500143
Trencavel (pseudònim) Pseudònim literari, provinent d’una família de la noblesa occitana, que utilitzaren un grup d’escriptors de la generació dels setanta. Q86351517 501450
Fi de la llista autogenerada.