Viquiprojecte:Sant Jordi 2020/Articles

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Cant espiritual Poema d’Ausiàs Marc. Q86428806 14476
Cançoner musical de Barcelona Col·lecció de manuscrits poeticomusicals. Q86428855 14251
Cobles de la Panadera conjunt de tres composicions satíriques anònimes, escrites a la segona meitat del s.XV, dedicades a blasmar i ridiculitzar diversos personatges. Q86530689 500206
Comèdia d’en Cornei Comèdia profana en vers datable a la segona meitat del s.XVI al Principat. Q86428704 26105
Cròniques de Joan I, Martí I i Ferran I Conjunt de tres cròniques breus d’autoria anònima recopilades en dos manuscrits (Biblioteca de la Universitat de València 212, i Barcelona, Biblioteca del Seminari, 74). Q86357199 500224
Càlcul d’estructures Llibre de poesia de Joan Margarit, publicat l’any 2005. Q85960410 500905
Dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura Obra de Joan Andrés i Morell, publicada per primera vegada a Parma (1782-99, 7 vol.), és una història de la literatura europea, entesa com a cultura escrita, realització magna dins dels patrons enciclopèdics Q86522554 500130
Diccionari de la llengua catalana amb la correspondència castellana i llatina Diccionari de Pere Labèrnia i Esteller, publicat en plecs que formen dos volums, datats respectivament el 1839 i el 1840. Q86424846 500381
Dispensació de la senyora de Moixent narració en vers de 146 hexasíl·labs apariats de tema circumstancial on un cavaller, que parla en primera persona, es presenta davant del Sant Pare i sol·licita dispensació per contraure matrimoni amb una sev Q86530690 500207
El Sermó del bisbetó Reben aquest nom els textos de caràcter parateatral que durant l’edat mitjana foren escrits amb motiu de la festa en què s’escollia un «bisbe» entre els escolans. Q86530697 500209
El arte escénico en España Obra de Josep Yxart, en dos volums, publicats respectivament el 1895 i el 1896. Q86424163 500366
El año pasado Títol de cinc reculls d’articles publicats consecutivament per Josep Yxart entre el 1886 i el 1890, en llengua castellana. Q86424153 500365
El canvi Llibre miscel·lànic de contingut assagístic i poètic de Miquel Bauçà publicat l’any 1998. Q85960355 500917
Faula dels amors de Neptuno i Diana Copiada en el manuscrit 151 de la Biblioteca Universitària de Barcelona, conegut amb el nom de↑ Jardinet d’Orats atès el caràcter sentimental del conjunt de les seves obres, recentment la seva autoria ha es Q86530703 500229
Gamaliel (llibre) Text apòcrif sobre la passió de Crist, basat en l’evangeli de Nicodem, que durant l’edat mitjana fruí d’una gran popularitat als Països Catalans; en foren fetes nombroses traduccions i fou publicat diver Q86450937 28908
Gertrudis (poemari) Primer llibre de proses poètiques de J.V. Foix, publicat el 1927. Q86451649 500522
Glosari Conjunt dels articles que Eugeni d'Ors, signant Xènius, publicà diàriament a La Veu de Catalunya (1906-20) i a El Día Gráfico (també en català), part del 1920 i del 1921 Q21625525 30274
Historia de Valter e de la pacient Griselda By Francesco Petrarca Q19525589 69465
Història de Leandre i Hero Prosa de Joan Roís de Corella conservada al Cançoner de Maians i al↑ Jardinet d’orats i escrita vers el 1460. Q86530701 500234
Història de la literatura catalana (llibre de 1954) Llibre de Joan Ruiz i Calonja publicat l’any 1954. Q85960432 500900
Històries troianes Traducció catalana medieval de la Historia destructionis Troiae (1287) de Guido delle Colonne, elaborada entre el 1367 i el 1374 per Jaume Conesa, protonotari de la cancelleria reial durant el regnat de Pere el C Q86357297 500241
Jordi Fraginals Protagonista de La vida i la mort d’en Jordi Fraginals (1912) de Josep Pous i Pagès. Q86450077 500469
KRTU Segon llibre de proses poètiques de J.V. Foix, publicat el 1932. Q86451650 500523
La comtessa fidel Nom que rep la versió catalana del s.XV que desenvolupa un tema present en moltes literatures: la dama virtuosa cobejada pel seu cunyat Q86530698 500220
La filla del rei d’Hungria Narració moralitzant, conservada en tres manuscrits del s.XIV, que desenvolupa una temàtica molt coneguda arreu d’Europa, que ajudà a difondre al s. XIII l’obra de Philippe de Beaumanoir, La Manekine , amb Q86357236 500216
La gala està en son punt Comèdia paròdica anònima del s.XVII, en vers, de nom complet La famosa comèdia de la gala està en son punt . Q86522558 500140
La pagesa virtuosa, o Vida de Lluïsa Deschamps Narració biogràfica anònima publicada a Barcelona el 1858. Q86424856 500382
La vida marina Composició anònima de caràcter humorístic, formada per 568 versos heptasíl·labs apariats, i ha estat transmesa pel manuscrit 759 de la Biblioteca Universitària de Barcelona, del final del s.XIV. Q86530700 500227
Llibre de feits d’armes de Catalunya Crònica apòcrifa redactada per Joan Gaspar Roig i Gelpí (s. XVII) i atribuïda a Bernat Boades (s. XV). Q86530687 500145
Llibre de les nobleses dels reis Compilació historicollegendària feta a mitjan s.XV pel barceloní Francesc. Q86357157 37757
Llibre de saviesa Tractat de moral, constituït per una sèrie de màximes adreçades a l’educació de prínceps. Q86450940 37767
Llibre de tres Recull d’aforismes humorístics que parodia la tècnica de les tríades, pròpia de certs enunciats sapiencials, procedent de determinats versicles paramiològics dels proverbis de Salomó. Q86450941 37768
Lo Passi en cobles Obra col·lectiva, de caràcter narratiu, no dramàtic, inspirada en l’Evangeli de sant Joan, seguint la tradició de les passions romàniques, que al s.XV peninsular donen textos com La Pasión trobada de Diego Q86357241 500215
Lo cant de les veritats Narració anònima en vers i en prosa publicada a Barcelona el 1857. Q86424819 500379
Lo fill del senescal d'Egipte Narració breu, versió catalana del final del s.XV, sovint excessivament literal, del conte francès, d’origen oriental, Du roi qui volt fere ardoir le filz de son seneschal . Q86357226 500219
Los amors de Melisendra Comèdia burlesca, atribuïda, amb dubtes, a Francesc Mulet, que parodia l’argument del romanç carolingi de Gaiferos i Melisendra. Q86452984 500123
Los fills de la morta viva Diccionari d’escriptors valencians publicat el 1883 per Constantí Llombart. Q86450066 500356
L’harmonia del Parnàs Títol de l’edició prínceps de l’obra en vers de Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, L’harmonia del Parnàs, més numerosa en les poesies vàries de l’atlant del cel poètic, lo doctor Vicent Garcia . Q86428848 113557
Mites (llibre de Jordi Sarsanedas) Llibre de proses de Jordi Sarsanedas, publicat el 1954. Q86351534 501190
Obra crítica 1 i 2 Recull de l’obra crítica de Joaquim Molas agrupada en dos volums publicats l’any 1995 i 1999, respectivament. Q86351537 501191
Oració a la sacratíssima Verge Maria Composició de Joan Roís de Corella, de cinquanta-sis versos estramps, organitzats en set cobles i conservada al Cançoner de Maians . Q86357299 500240
Parlament en casa de Berenguer Mercader Prosa de Joan Roís de Corella conservada al Cançoner de Maians i al Còdex de Cambridge i escrita vers el 1460. Q86530704 500236
Passió de Cervera Nom donat a un Misteri de la Santíssima Passió de Cristo compost el 1534 per Pere Ponç i Baltasar Sança. Q86450942 49351
Poemet extravagant Composició acèfala i anònima de 164 versos en codolada, copiada al ms. 759 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Q86530699 500226
Poesies catalanes de Víctor Balaguer Títol del darrer dels reculls de poesies de VíctorBalaguer, publicat, en dos volums, entre el 1891 i el 1892. Q86424708 500372
Poesies fantàstiques en mallorquí Recull poètic de Tomàs Aguiló i Forteza, aparegut a Palma el 1852, que incloïa dotze composicions, la majoria redactades entorn del 1847. Q86450069 500352
Presa de Menorca Peça dramàtica anònima menorquina de la segona meitat del s.XVI, en què es representen escenes de la conquesta de l’illa al s. XIII. Q86522559 500141
Primavera inquieta Llibre de narracions de Jesús Ernest Martínez i Ferrando, publicat l’any 1927. Q86451666 500478
Purgatori de Sant Patrici Llegenda que recull una de les visions medievals més difoses, d’origen irlandès. Q86356450 53405
Recull d’exemples i miracles ordenat per alfabet Versió catalana transmesa en un manuscrit (Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 89) de mitjan s. XV de l’ Alphabetum narrationum , que el frare dominicà Arnau de Lieja compongué en els primers anys Q86357206 500222
Representació de la Mort obra dramàtica anònima, de la segona meitat del s.XVI, en vers. Q86530490 500142
Scipió i Aníbal Traducció de l’ Africa de Francesco Petrarca, feta per Antoni Canals entre els anys 1399 i 1410, i dedicada a Alfons, duc de Gandia. Q86522713 500232
Singlots poètics Col·lecció de vint-i-sis números seriats de textos de Frederic Soler publicats per la Llibreria Espanyola d’Innocenci López Bernagossi, entre el 1864 i el 1866. Q86424134 500364
Soleia Títol del conjunt poètic publicat el 1977 per Agustí Bartra, que aplega en un sol volum les tres Rapsòdies de la maduresa extrema del poeta. Q86240894 500992
Storia de l’amat Frondino e de Brisona Narració sentimental del final del s.XIV o dels primers anys del s. XV. Q86356484 64227
Tragèdies (llibre de Víctor Balaguer) Conjunt d’obres dramàtiques breus de Víctor Balaguer, aplegades en dos volums: Tragèdies (1876) i Noves tragèdies (1879), reunides en edicions posteriors sota el primer títol. Q86450084 500387
Un segle de vida catalana (1814-1930) Obra dirigida per Ferran Soldevila i publicada l’any 1961. Q85960427 500901
Viaje literario a las iglesias de España Obra històrica monumental, en vint-i-dos volums, composta per Jaume Villanueva i Astengo i publicada a Madrid —i, bé que no hi consta, impresa a València— entre el 1803 i el 1852. Q86356482 70302
capità de brigants Robert Traducció anònima de Robert, chef de brigands (1793), de Jean-Henri-Ferdinand La Martelière (1761-1830). Q86428790 14482
el blau roques i el mar Recull de proses de Salvador Espriu, escrit entre el 1975 i el 1981, i publicat el 1981. Q85960448 500890
tanmateix Civilitzats Obra teatral en un acte de Carles Soldevila, publicada el 1921 dins del recull Una atzagaiada i altres contes , i estrenada el 1922. Q86451660 500482


llibre[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Cantilena Llibre de poesies de Josep Sebastià Pons publicat l’any 1937. Q86451640 500501
Medea (obra de Joan Roís de Corella) Prosa de Joan Roís de Corella conservada al Cançoner de Maians i al Còdex de Cambridge i escritavers el 1460. Q84945381 500235
Sota la pols Novel·la de Jordi Coca, publicada el 2001. Q84753338 501175


obra de teatre[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Comèdia del Marquès de los Vélez obra anònima bilingüe sobre l’expedició de l’exèrcit castellà contra Catalunya el 1640 i la seva derrota a Montjuïc. Q86452991 500124
Lo ferrer de tall Drama històric de Frederic Soler, estrenat al Teatre Romea (16 d’abril de 1874). Q86450065 500361
Teatre complert Conjunt de sis peces teatrals d’Emili Vilanova, estrenades i publicades entre el 1892 i el 1896 i recollides en una edició factícia per l’editor Antoni López, al principi del s.XX. Q86424170 500367


obra escrita[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Història del teatre català (llibre) obra de Francesc Curet i Payrot Q85300443 500843
La ciutat i el tròpic Aplec de narracions de Lluís Ferran de Pol (premi Víctor Català 1955) publicat el 1956. Q85218006 500829
Poesies catalanes poemari de Frederic Soler Q91226367 500363
Tragèdia de Caldesa Prosa de Joan Roís de Corella conservada al Cançoner de Maians i al Jardinet d’orats i escrita vers el 1458. Q86357308 500238


obra literària[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Aigoforts Recull de vuit narracions de Gabriel Maura, aparegut a Palma el 1892, amb un pròleg de Joan Alcover. Q86450073 500351
L'edat d'or 1983 obra literària by Francesc Parcerisas i Vázquez Q85971482 500920
Obra poètica Poesia completa de Josep Sebastià Pons, publicada en primera edició l’any 1976 i en segona l’any 1988 amb el títol de Poesia completa . Q85960388 500911


personatge literari[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Blanqueta (personatge literari) protagonista de L’orfeneta de Menargues , d’Antoni de Bofarull. Q86450082 500398
Bruno Quadreny protagonista d’ El dia que va morir Marilyn , novel·la de Terenci Moix. Q86241088 501182
Claudi M. Broch protagonista de Memorial de Claudi M. Broch , novel·la de Robert Saladrigas. Q86241048 501181
Conxa Protagonista de Pedra de tartera , novel·la de Maria Barbal. Q86241063 501179
Innocenci Aspriu Personatge central de la trilogia autobiogràfica de Prudenci Bertrana Entre la terra i els núvols , formada per les novel·les L’hereu (1931), El vagabund (1933) i L’impenitent (1948). Q86530723 500510
Isabel de Galceran Personatge central de la narració Isabel de Galceran (1880) i de la novel·la Vilaniu (1885), de Narcís Oller. Q86914790 500344
Jeroni Oleguer Campdepadrós i Jansana Personatge central de la novel·la Un lloc entre els morts (1967), de Maria Aurèlia Capmany. Q86351541 501195
Mossèn Llàtzer Personatge protagonista d’ Els sots feréstecs , de Raimon Casellas. Q86530721 500514
Oleguer (personatge literari) Personatge central de la novel·la L’Escanyapobres, de Narcís Oller. Q86450070 500346
Samsó (personatge literari) Personatge principal de La fam , de Joan Oliver. Q86530725 500532
Teresa (personatge literari) protagonista de La Ben Plantada , novel·la publicada el 1911 per Eugeni d’Ors i signada amb el pseudònim Xènius . Q86428311 dona 500566
Toni de Bearn protagonista de Bearn o la sala de les nines , novel·la de Llorenç Villalonga. Q86241087 501183
Zaira Personatge de L’alegria que passa (1898), de Santiago Rusiñol. Q86530720 500503


poema[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Cançoner musical del duc de Calàbria Col·lecció de composicions poeticomusicals impresa a Venècia el 1556 amb el títol Villancicos de diversos autores a dos, y a tres, y a cuatro y a cinco voces . Q86428852 14247
Ecce homo (poemari) Poemari unitari d’Agustí Bartra, que consta d’onze elegies i una cançó final. Q86240847 500957
Llibre de fra Bernat Poema escrit per Francesc de la Via, segons el seu editor Arseni Pacheco entre el 1430 i el 1435, de2 095 versos de codolada. Q86357249 500212
Llibre dels mariners Poema anònim, probablement del principi del s. XV, en 480 octosíl·labs apariats, contingut al manuscrit 381 de Carpentras. Q86357155 37764
Lo somni de Joan Joan Poema de Jaume Gassull que desenvolupa el tema principal de Lo ↑ procés de les olives de Joan Morena, en el qual ja havia intervingut, o sia la capacitat i oportunitat per als vells d’ocupar-se en afers amoro Q86428831 143411
L’espai desert Poema de Pere Gimferrer, publicat l’any 1977. Q85960358 500914
Màrsias i Adila Extens poema èpic modern en 16 cants, d’Agustí Bartra, publicat l’any 1948. Q86240914 500968
Requesta d’un frare a una monja Poema epistolar en 143 versos de codolada, transmès pel Cançoner Vega-Aguiló , datable al primer quart del s.XV, i en el qual el narrador —a qui no identifica cap tret religiós— expressa el seu desig en te Q86357214 500221
Trobes de mossèn Jaume Febrer Llarg poema heràldic apòcrif, que descriu els escuts d’armes dels cavallers de la conquesta de València, pretesament escrit al s.XIII. Q86522555 500138
Vers d’amor Poema de noranta-quatre versos decasíl·labs repartits en nou cobles singulars i una tornada, conservat en testimoni únic al Cançoner Vega-Aguiló (BC, ms.7). Q86530693 500208
o sia Roudor de Llobregat Poema narratiu de Joaquim Rubió i Ors guardonat per l’ABLB en el certamen convocat el febrer del 1841 i fallat el juliol del 1842; el poema fou publicat el mateix 1842. Q86424835 500378


poemari[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Antologia de la poesia catalana 1900-1950 Antologia poètica de Joan Triadú, publicada l’any 1951. Q85960397 500907
Balades (poemari) Llibre de poemes d’Apel·les Mestres, il·lustrat per ell mateix i publicat l’any 1889. Q86530705 500385
Cant espiritual Llibre de poemes de Blai Bonet publicat l’any 1953. Q85959865 500872
Cap al tard 1909 poemari by Joan Alcover i Maspons Q19523825 14579
Domini màgic Llibre de poemes de Joan Vinyoli, escrit el 1980, revisat el 1981 i publicat el 1984. Q85218011 500830
El Somni Llibre de poemes de Tomàs Garcés publicat l’any 1927. Q86451637 500497
Els miralls Llibre de poemes de Pere Gimferrer publicat l’any 1970. Q85960356 500915
Enigma (poemari) Llibre de poemes de Narcís Comadira (1985). Q85959776 500863
Espectacles i mitologia Llibre de poemes de Josep Maria López-Picó publicat l’any 1914. Q86530713 500474
Fins a un cert punt (Poesia 1945-1989) Obra poètica completa de Jordi Sarsanedas, publicada l’any 1989. Q86351526 501186
Horacianes (Miquel Costa i Llobera) poemari de Miquel Costa i Llobera Q19525605 32928
Idil·lis Llibre de poemes d’Apel·les Mestres, il·lustrat per ell mateix i publicat l’any 1889. Q86428694 500386
L'Evangeli segons un de tants Llibre de poemes de Blai Bonet, publicat el 1967. Q85959877 500873
La collita en la boira Llibre de poemes de Marià Manent publicat l’any 1920. Q86451656 500496
La columna de foc Llibre de poemes de Gabriel Alomar, publicat l’any 1911. Q86530714 500473
La muntanya d’ametistes Llibre de poemes de Guerau de Liost (Jaume Bofill i Mates), publicat el 1908 i reeditat el 1933. Q86422768 44913
La paraula en el vent Llibre de poemes de Josep Carner, publicat el 1914. Q86451646 500558
La primavera al poblet Llibre de poemes de Josep Carner, publicat el 1935. Q86451645 500560
Lo reliquiari Recull de poemes de Francesc Matheu, publicat el 1878. Q86450067 500353
Passeig d’aniversari Llibre de poemes de Joan Vinyoli. Q85218023 500832
Poemes & cal·ligrames Llibre de poemes de Josep Maria Junoy, publicat l’any 1920. Q86451638 500499
Poesia (poemari de Josep Carner) Volum recopilatori de 896 poemes de Josep Carner (1957). Q85218752 500833
Poesies (poemari de Màrius Torres) Volum recopilatori pòstum de de l’obra poètica de Màrius Torres (1947). Q85959970 500881
Poesies completes de Marian Aguiló Títol amb què el 1925 Francesc Matheu publicà una part representativa de l’obra poètica de Marià Aguiló, molta de la qual dispersa. Q86450072 500350
Poesies d’en Josep Lluís Pons i Gallarza Títol del recull de poemes catalans de Josep Lluís Pons i Gallarza, publicat a Palma el 1892 ( Poesiescatalanes a la coberta editorial). Q86450080 500404
Poesies d’Àngel Guimerà Primer recull de poemes d’Àngel Guimerà, publicat el 1887, amb una introducció de Josep Yxart, reeditat el 1905 i el 1920, any en què es publicà, amb pròleg de Lluís Via, Segon llibre de poesies (1920), q Q86450079 500405
Salvatge cor Llibre de la maduresa poètica de Carles Riba. Q85959772 500865
Semblança (poemari de Feliu Formosa) Llibre de poemes de Feliu Formosa publicat el 1986. Q86240898 500990
Spiritual Llibre de poemes de Josep M. Llompart, publicat l’any 1992. Q86191479 500921
Sàtires (poemari de Guerau de Liost) Llibre de poemes de Guerau de Liost (Jaume Bofill i Mates), publicat el 1927, amb il·lustracions de Xavier Nogués. Q86451644 500561
Tocant a mà... Recull poètic en clau de dietari que J.V. Foix publicà l’any 1972. Q85960362 500913
Tres suites Llibre de poemes de Carles Riba, escrit entre el 1931 i el 1935 i publicat el 1937. Q86451661 500481
Vint cançons primer llibre de poemes de Tomàs Garcés, publicat l’any 1922. Q86451639 500500
antologies literàries del segle XIX Conjunt de seleccions de textos contemporanis, especialment de poemes, publicats, entre altres finalitats, per donar testimoni del creixent ús literari de la llengua catalana. Q86424284 500371


ésser humà[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Adolf Piquer i Vidal historiador de la literatura (1962-) Q85220151 home 500692
Albert Calls i Xart Cabrera de Mar, Maresme, 1966 Poeta i narrador. Q85956268 home 501060
Albert Hernández i Xulvi Catarroja, Horta, 1942 Narrador, poeta i dramaturg. Q85220141 home 500678
Aleix Cort i Vives Reus, Baix Camp, 1961 Narrador, poeta i periodista. Q85220252 home 500746
Aleix Puiggalí i Morató Barcelona, Barcelonès, 1966 Dramaturg. Q85220232 home 500707
Alexandre Martínez i Vial Palma, Mallorca, 1969 Poeta i narrador. Q85220245 home 500736
Andreu Coll i Bernat Sóller, Mallorca, 1794 — Sóller, Mallorca, 1872 Glosador. Q85434099 home 500317
Andreu Morell i Marco Elx, Baix Vinalopó, Baix Vinalopó, 1948 Poeta. Q85955808 home 500777
Anton Serra i Planas Sant Jaume de Frontanyà, Berguedà, 1808 — Pallerols de Rialb, Noguera, 1875 Poeta. Q85434246 home 500339
Antoni Alegret «Historiador i filòleg.» Q66625349 home 2196
Antoni Balaguer «Franciscà observant, predicador i mestre de gramàtica al convent de Sant Francesc de Palma.» Q66772804 home 6881
Antoni Bisañes «Dramaturg.» Q66829737 home 10203
Antoni Bonaventura Guerau Alcoi, Alcoià, ? — València, 1666 Escriptor religiós. Q85437325 home 500097
Antoni Cardils Mallorca?, segle XVI Predicador i autor dramàtic. Q85611644 home 500003
Antoni Elies i Robert Vilanova de Meià?, Noguera, segle XVIII — ?, 1811 Erudit. Q85432401 home 23774
Antoni Gras Mallorca, ? — Palma, Mallorca, 1753 Poeta i autor dramàtic. Q85833106 home 30926
Antoni Jolis Torelló, Osona, segle XVI — Barcelona, Barcelonès?, 1601 Llatinista. Q85635636 home 34741
Antoni Llodrà Palma, Mallorca, segle XVIII — Palma, Mallorca, 1812 Poeta, escriptor satíric i traductor. Q85635643 home 37912
Antoni M. Peyrolon València, segle XIX Poeta. Q85434746 home 500265
Antoni Maria Cervera i Bru Palma, Mallorca, 1779 — Palma, Mallorca, 1838 Autor teatral, poeta i gramàtic. Q85432634 home 17175
Antoni Maria Fàbregas i Rosal Metge, escriptor i traductor català Q62057809 home 500275
Antoni Maçaners Tarragona, Tarragonès?, segle XVII — Roma, 1634 Poeta. Q85635765 home 38877
Antoni Moles Oleta, Conflent, segle XVIII — Barcelona, Barcelonès, 1793 Poeta. Q85503795 home 500046
Antoni Oliver i Feliu Palma, Mallorca, 1711 — Buenos Aires, 1787 Erudit, poeta i lexicògraf. Q85633936 home 47160
Antoni Palanca i Hueso València, 1848 — València, 1905 Poeta i autor teatral. Q85609952 home 48437
Antoni Pi Cotlliure, Rosselló, segle XVI Humanista i autor dramàtic. Q85953967 home 50717
Antoni Portella i Enric Maó, Menorca, ? — Palma, Mallorca, 1765 Llatinista. Q85954053 home 52256
Antoni Saltiveri i Vidal comediògraf català Q17321382 home 58287
Antoni Serrà i Campins Consell, Mallorca, 1942 Filòleg i historiador de la literatura. Q85220239 home 500725
Antoni Seva i Llinares Alacant, 1942 Assagista i traductor. Q85953172 home 62346
Antoni Vicens i Santandreu Manacor, Mallorca, 1836 — Manacor, Mallorca, 1907 Glosador. Q85844162 home 70347
Antoni Viver «Escriptor.» Q66715261 home 71430
Antoni Xumet i Rosselló Port de Pollença, Mallorca, 1971 Poeta i traductor. Q85220243 home 500733
Antoni de Banyuls i de Forcada Perpinyà, segle XVIII — Barcelona, Barcelonès, ~1795 Traductor i poeta. Q85835856 home 7391
Antoni de P. Aleu Person (1847–1926) ♂ Q55837904 home 2340
Antoni de Sant Jeroni Vic, Osona, 1730? — Barcelona, Barcelonès, 1802 Autor dramàtic. Q85633869 home 4413
Antoni de Sant Maties Person (1595–1658) ♂ Q39081419 home 500010
Antoni de Verí i Dameto Mallorca, segle XVII Poeta. Q85844165 home 70159
Arnau d'Erill i d'Anglesola ?, segle XIV — ?, a. 1423 Cavaller i poeta. Q85432444 home 24347
Artur Guasch i Tombas Comediògraf Q81620028 home 500420
August Rafanell i Vall-llosera Barcelona, Barcelonès, 1963 Historiador de la llengua. Q85957689 home 500761
Ausiàs Izquierdo dramaturg i poeta valencià Q85832617 home 34200
Ausiàs de Sant Joan poeta valencià Q85434541 home 500198
Aznar Pardo València, segle XIV — València, segle XV Cavaller i poeta. Q85434566 home 500191
Baltasar Calafat i Danús Santa Margarida, ? — Palma, Mallorca, 1735; «Doctor en teologia.» Q77882693 home 13419
Baltasar Sança «Dramaturg.» Q77846849 home 58556
Baltasar Sapena i Zarzuela València, segle XVII — València?, ~1672 Poeta. Q85617570 home 500022
Baltasar Segòvia Perpinyà?, Rosselló, segle XVI — ?, segle XVII Escriptor didàctic. Q85437440 home 500120
Baltasar Sorió València?, 1457 — Tortosa, Baix Ebre, 1557 Escriptor religiós. Q85953157 home 63712
Baltasar-Ausiàs Marc Segarra?, segle XVI — ?, 1622 Poeta. Q85503868 home 500054
Bartolomé Torres Naharro escriptor espanyol Q809546 home 66916
Bartomeu Antoni Bordils Mallorca, segle XVII — Palma, Mallorca, 1727 Poeta. Q85435090 home 11342
Bartomeu Barceló i Miquel «Poeta.» Q66817233 home 7594
Bartomeu Carcassona i Garreta Escriptor, actor i director teatral català Q55837259 home 14854
Bartomeu Dimas ?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437497 home 500178
Bartomeu Mestre i Barceló Felanitx, Mallorca, 1790 — Palma, Mallorca, 1852 Dramaturg. Q85634826 home 42203
Bartomeu Mestre i Mestre poeta mallorquí Q91221923 home 42204
Bartomeu Pascual i Arrom Palma, Mallorca, 1822 — Palma, Mallorca, 1884 Erudit. Q85434698 home 500252
Bartomeu Salvador Notari participant a les reunions dels remences Q54932522 home 500197
Bartomeu Simon Espanya person (1734–1817) ♂ Q17321386 home 500024
Bartomeu Singala i Noguera Palma, Mallorca, 1854 — Palma, Mallorca, 1899 Poeta i autor teatral. Q85953171 home 62876
Bartomeu Tormo Albaida, Vall d’Albaida, 1718 — Caudete de las Fuentes, Plana d’Utiel, 1773 Col·loquier i autor dramàtic. Q85953398 home 66518
Benet Espanyol Palma, Mallorca, 1482 — Palma, Mallorca, 1553 Poeta. Q85420177 home 24851
Benet Girgós ?, segle XVI Traductor. Q85833088 home 30115
Benet Ribes i Calaf Sant Pere de Torelló, Osona, 1735 — Sant Benet de Bages, 1812 Historiador. Q85954839 home 55316
Benvingut Cabot i Molardos Vic, Osona, 1863 — Barcelona, Barcelonès, 1911 Poeta, publicista, novel·lista i historiador. Q85434044 home 500331
Bernadí Vallmanya País Valencià, segle XV Traductor i poeta. Q85844070 home 69337
Bernat Cifre i Forteza Pollença, Mallorca, 1935 Prosista, poeta i rapsode. Q85220237 home 500721
Bernat Fajadell Barcelona, Barcelonès, segle XV Eclesiàstic i poeta. Q85420945 home 25838
Bernat Fàbregues Sintes Maó, Menorca, 1838 — Maó, Menorca, 1910 Editor, periodista i poeta. Q85434738 home 500269
Bernat Garcia València, 1740 — Venècia, 1800 Autor dramàtic. Q85843354 home 29017
Bernat Josep Olives i Nadal Ciutadella, Menorca, 1678 — Ciutadella, Menorca, 1715 Memorialista. Q85633937 home 47196
Bernat Miquel Catalunya, segle XIV — Catalunya, segle XV Escriptor i jurista. Q85634818 home 42652
Bernat Peres Gandia, Safor?, ? — ?, 1556 Apologista i traductor. Q85957353 home 50230
Bernat Ramon Descavall ?, segle XIV Escrivà de l’ofici de mestre racional de la casa reial en temps de Pere III el Cerimoniós. Q85421561 home 22107
Bernat Serradell Vic, Osona, ~ 1371/1380~1445 Escriptor. Q85953189 home 62085
Bernat Vaquer ?, segle XVII — Vilagrasseta?, Bages, ~1739 Poeta. Q85437405 home 500109
Bonaventura Porta i Rosés Barcelona, Barcelonès, 1917 Dramaturg. Q85954058 home 52188
Bru Bret i López «Eclesiàstic.» Q66898747 home 12194
Carles Altadill i Teixidó Tortosa, Baix Ebre, 1830 — Barcelona, Barcelonès, 1878 Comediògraf i poeta. Q85833095 home 3064
Carles Bauby Person (1898–1971) ♂; spouse of Doëtte Angliviel Q55672588 home 8375
Carles Decors Barcelona, Barcelonès, 20 de juny de 1954 Novel·lista. Q85956834 home 501074
Carles Delhom i de Mena Barcelona, Barcelonès, 1872 — Barcelona, Barcelonès, 1941 Poeta. Q85433213 home 21885
Carles Leon País Valencià, 1762 — ?, 1836 Col·loquier i autor dramàtic. Q85635652 home 36940
Carles de Boïl «Poeta i comediògraf en llengua castellana.» Q66829814 home 10788
Carme Gregori i Soldevila València, 1961 Filòloga. Q85220149 dona 500690
Casimir Brugués i Escuder Barcelona, Barcelonès, 1863 — Barcelona, Barcelonès, 1940 Traductor. Q85436814 home 500550
Cecili Gasòliba i Carbonell Barcelona, Barcelonès, 1874 — Barcelona, Barcelonès, 1944 Assagista i traductor. Q85843953 home 29333
Ceferí Clavero i Lloris València , d. 1607 — València d., 1670 Poeta i autor dramàtic. Q85432765 home 18176
Christian Camps escriptor (*1944) ♂ Q53551428 home 500607
Climent Sanxis ?, segle XV Eclesiàstic i escriptor d’origen desconegut. Q85953210 home 60834
Crescenci Cerveró València, 1633 — València, 1708 Poeta i autor dramàtic. Q85617491 home 500057
Cristòfor Coret i Peris Alboraia, Horta, 1683 — València, 1760 Llatinista. Q85432843 home 19862
Cristòfor Fiol Palma, Mallorca, segle XVII — Palma, Mallorca, 1702 Escriptor religiós i cronista. Q85399780 home 27053
Cristòfor Josep Cladera i Company sa Pobla, Mallorca, 1760 — Palma, Mallorca, 1816 Traductor, erudit i cronista. Q85432770 home 18009
Cristòfor Mercader València, segle XVII — València, segle XVII Escriptor religiós. Q85617527 home 500015
Cèsar Nogués i Rovira Barcelona, Barcelonès, 1922 — Barcelona, Barcelonès, 1950 Poeta. Q85633962 home 46274
Dalmau de Castellnou «Senyor de Montbram, Vall de Sant Martí i de Montferrer, fill i hereu de Dalmau de Castellnou.» Q66761718 home 16112
Daniel Rebull i Muntanyola el Molar, Priorat, 1902 — Barcelona, Barcelonès, 1983 Filòleg, traductor i poeta. Q85633960 home 46290
Dionís Climent València, segle XVI Novel·lista. Q85515296 home 500061
Dionís Guiot València, segle XV Poeta. Q85833122 home 31727
Dionís Jeroni Jorba i Pau Barcelona, Barcelonès, segle XVI Humanista i poeta. Q85635634 home 34794
Dionís Pont Mallorca, segle XVI Poeta. Q85954068 home 52011
Domingo Torrent i Garriga Manlleu, Osona, 1844 — Manlleu, Osona, 1922 Gramàtic, narrador i historiador. Q85434077 home 500329
Domènec Portusac Ripoll, Ripollès, segle XVII~1732 Memorialista. Q85495920 home 500039
Domènec Tous i Massanet Artà, Mallorca, 1779 — Artà, Mallorca, 1854 Poeta. Q85495903 home 500037
Dídac Desclapers i Caulelles Palma, Mallorca, segle XVII — Palma, Mallorca, 1673 Poeta i erudit. Q85421559 home 22112
Eduard Escalante i Feo València, 1854 — València, 1921 Autor teatral. Q85432459 home 24489
Eduard Genovés i Olmos Xàbia, Marina Alta, 1882 — Burjassot, Horta, 1922 Poeta, dramaturg, assagista i bibliòfil. Q85821465 home 29695
Eduard Sala i Saurí Barcelona, Barcelonès, segle XIX — ?, segle XIX Sainetista i novel·lista. Q85433601 home 500295
Eduardo Navarro Gonzalvo València, 1846 — València, 1902 Autor teatral. Q5819484 home 45578
Eliseu Armengol «Poeta en català i castellà.» Q66603468 home 5204
Emanuele Portal Itàlia?, 1864 — ?, segle XX Historiador de la literatura i traductor italià. Q85954055 home 52199
Emili Boix i Serra autor català Q17341210 home 10824
Emili Maria Boïls i Conejero València, 1936 Poeta. Q85434846 home 10803
Emili Pascual i Amigó els Hostalets de Pierola, Anoia, 1865 — els Hostalets de Pierola, Anoia, 1935 Poeta i prosista. Q85434096 home 500321
Emmanuel Alfonso Barcelona, Barcelonès, 1885 — Madrid, 1936 Poeta i narrador. Q85436598 home 500457
Enric Alzamora i Gomà «Economista i periodista.» Q66724930 home 3251
Enric Balaguer i Pascual Castell de Guadalest, Marina Baixa, 1959 Assagista i historiador de la literatura. Q85957642 home 500633
Enric Escrig i González València, 1832 — Barcelona, Barcelonès, 1875 Poeta i autor teatral. Q85420147 home 24667
Enric Ribés Sangüesa Castelló de la Plana, Plana Alta, 1868 — Castelló de la Plana, Plana Alta, 1936 Narrador i assagista. Q85436578 home 500464
Enric de Villena i de Castella ?, 1384 — Madrid, 1434 Prosista, traductor i poeta. Q85844261 home 71113
Enrico Cardona Messina, Sicília, 1846 — ?, ? Historiador de la literatura italià. Q85434729 home 500283
Ermengol Marquès dramaturg Q85634167 home 40487
Ernest Corral i Coll de Ram Barcelona, Barcelonès, 1909 — Barcelona, Barcelonès, 1992 Poeta i assagista. Q85433225 home 20020
Ernest Riera i Arbussà Girona, Gironès, 1966 Traductor. Q85955770 home 500800
Ernest Vendrell Barcelona, Barcelonès, 1873 — Barcelona, Barcelonès, 1907 Assagista. Q85436568 home 500533
Estanislau Alberola i Serra «Dramaturg i poeta.» Q66536968 home 1776
Estanislau de Kostka Vayo València, 1804 — València, 1864 Poeta, autor teatral, novel·lista i traductor en llengua castellana. Q85844174 home 69753
Esteve Barelles Barcelona, Barcelonès, segle XVI — València, segle XVII Prosista. Q85515299 home 500059
Esteve Bonet i Perelló Santa Margalida, Mallorca, segle XVIII — Palma, Mallorca, 1836 Poeta. Q85434842 home 11115
Esteve Calzada i Alabedra Barcelona, 1909 — Barcelona, 1963; «Escriptor.» Q77882839 home 13723
Esteve Chaix Xàtiva, Costera, ? — Xàtiva, 1813 Poeta. Q85432648 home 17290
Esteve de Corbera historiador i poeta (1563? — 1631) Q63861154 home 19747
Eudald Tomasa i Garroset Manresa, Bages, 1966 Narrador i editor. Q85956287 home 501047
Eugène Baret França escriptor, traductor (1816–1887) ♂ Q17278995 home 7760
Eusebio Anglora y Chaban Espanya poeta, literat (1832–1875) ♂; member of Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País Q62984047 home 4117
Faust Hernández i Casajuana València, 1888 — València, 1972 Autor teatral. Q85832590 home 32501
Felip Benici Navarro i Reig València, 1840 — Madrid, 1901 Crític literari i erudit. Q85633810 home 45585
Felip Coscolla i Plana Graus, Aragó, 1880 — Barcelona, Barcelonès, 1940 Dramaturg. Q85433223 home 20202
Felip Dalmases i Gil Periodista, comediògraf i assagista català Q85433210 home 21308
Felip Marimon i Salvador Cervera del Maestrat, Baix Maestrat, ~1558 — Pèrfugas, Sardenya, 1613 Traductor. Q85634163 home 40334
Fernando Gutiérrez González Espanya poeta, crític, editor, traductor (1911–1984) ♂ Q41736344 home 31868
Ferran Dies València, segle XV Eclesiàstic, literat i poeta. Q85421599 home 22501
Ferran Gadea i Gambús Barcelona, Barcelonès, 1950 Crític literari i historiador de la literatura. Q85956200 home 501000
Ferran d'Ayerbe Aiora, Vall de Cofrents, segle XV — ?, ? Metge i poeta. Q85437452 home 500161
Francesc Alloza ?, ? — ?, segle XX Poeta i narrador. Q85436594 home 500458
Francesc Aragonès Duesaigües, Baix Camp, 1764 — Barcelona, Barcelonès, 1835 Escriptor polític i cronista. Q85421519 home 220302
Francesc Bahamonde i Sesé València, 1750 — València, 1805 Autor dramàtic i poeta. Q44525514 home 6730
Francesc Barceló (cavaller i poeta) València?, segle XV — ?, segle XVI Cavaller i poeta. Q85437485 home 500166
Francesc Baucells Barcelona, Barcelonès, 1675 — Santpedor, Bages, ~1715 Escriptor religiós. Q85843325 home 8384
Francesc Bellido i Campos «Sainetista.» Q66856609 home 8816
Francesc Beneito València, segle XVI Cronista. Q85843351 home 9066
Francesc Broquetes ?, segle XVI — ?, segle XVII Predicador i escriptor religiós. Q85435016 home 12403
Francesc Brotons València, 1786 — València, 1865 Novel·lista en llengua castellana. Q85434682 home 500262
Francesc Burguet i Ardiaca Balaguer, 1955 Poeta, narrador i assagista. Q85956276 home 501058
Francesc Calafat i Ferrandis Bellreguard, Safor, 1960 Crític literari. Q85957696 home 500764
Francesc Carròs Pardo de la Casta i de Bellvís País Valencià, segle XV Escriptor. Q85433314 home 15419
Francesc Casas i Amigó Poeta català Q55838498 home 15637
Francesc Cerdà i Rico Castalla, Alcoi, 1739 — Madrid, 1800 Erudit i editor. Q85433299 home 17037
Francesc Cerdó i Martorell Palma, Mallorca, segle XIX Autor teatral en llengua castellana. Q85433295 home 17066
Francesc Codina Granollers, Vallès Oriental, 1954 Crític, poeta i traductor. Q85955677 home 500951
Francesc Crespí de Valldaura i de Borja València, ? — València, 1609 Poeta. Q85433217 home 20586
Francesc Dassió País Valencià, segleXVI Humanista. Q85433207 home 21553
Francesc Escobar País Valencià, ? — Barcelona, Barcelonès, 1558 Hel·lenista. Q85420143 home 24578
Francesc Escrivà de Romaní i Sabata de Mercader València, 1539 — València, 1617 Escriptor religiós. Q85420168 home 24689
Francesc Ferrer (poeta) ?, segle XV — ?, segle XV Poeta. Q85421059 home 26714
Francesc Figueras i Albert Gràcia, Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, 1889 Comediògraf, narrador i periodista. Q85433593 home 500298
Francesc Figuerola i Espècies València, 1654 — València, 1694 Poeta i autor dramàtic. Q85421650 home 230622
Francesc Fors i de Casamayor Pineda de Mar, Maresme, 1809 — Calella, Maresme, 1889 Crític teatral i musical, llibretista i poeta. Q85434132 home 500308
Francesc Garcia i López Barcelona, Barcelonès, 1898 — Madrid, 1951 Autor teatral. Q85843018 home 29080
Francesc Garrido de Villena València?, 1520 — València, ? Poeta. Q85843951 home 29242
Francesc Gelat Santa Susanna?, Maresme, 1660/1686d. 1721 Memorialista. Q85515300 home 500074
Francesc Gil (autor dramàtic) Canals, Costera, ? — València, 1606 Autor dramàtic. Q85822433 home 29917
Francesc Guiu ?, segle XVIII? Escriptor religiós. Q85437389 home 500102
Francesc Ifern Girona, Gironès, ? — Girona, Gironès, 1754 Escriptor didàctic. Q85832602 home 33404
Francesc Joan Xàtiva, Costera, segle XV — Xàtiva, Costera, 1535/1538 Cronista i poeta. Q85635641 home 34562
Francesc Joan d'Esplugues València, segle XVI — València, segle XVII Poeta. Q85420183 home 24997
Francesc Llobet i Mas-Navarro ?, segle XVIII — ?, segle XIX Erudit i poeta. Q85635644 home 37887
Francesc Manuel Pau Barcelona, Barcelonès, 1845 — Piera, Anoia, 1908 Narrador. Q85611657 home 49471
Francesc Martí Gralla Person ♂ Q17341219 home 500183
Francesc Martí i Sociats Barcelona, Barcelonès?, segle XVIII — Barcelona, Barcelonès?, segle XIX Poeta. Q85617532 home 500013
Francesc Martínez i Morellà València, 1902 — Alacant, 1947 Poeta i prosista. Q85634854 home 40778
Francesc Marès Llívia, Baixa Cerdanya, segle XVII — ?, d. 1678 Poeta i prosista. Q85635667 home 40141
Francesc Massip i Bonet «Historiador de l’art i filòleg.» Q66745314 home 245963
Francesc Mateu i Smandia ?, ? — Sant Boi de Llobregat, 1800 Escriptor religiós. Q85634830 home 41370
Francesc Miquel i Rossell el Pla de Santa Maria, Alt Camp, 1887 — el Pla de Santa Maria, Alt Camp, 1965 Erudit i arxiver. Q85436497 home 500431
Francesc Morera i Valls Poeta i dramaturg català Q85633831 home 44402
Francesc Narcís de Cilla ?, segle XVIII — ?, segle XIX Escriptor religiós. Q85515569 home 500091
Francesc Oliver i Billoch Manacor, Mallorca, 1890 — Manacor, Mallorca, 1967 Dramaturg. Q85633941 home 47152
Francesc Palou i Amengual Palma, Mallorca, 1723 — Querétaro, Mèxic, 1789 Cronista. Q85609949 home 48757
Francesc Pelegrí i Mulet Person (*1862) ♂ Q17341220 home 49786
Francesc Pineda i Verdaguer Barcelona, Barcelonès, 1889 — ?, ? Narrador i traductor. Q85953955 home 51001
Francesc Ramon Gonçales València?, segle XVII Poeta. Q85833093 home 30459
Francesc Rei Mentui, Pallars Sobirà, s XVIII — ?, 1810 Escriptor religiós. Q85437311 home 500094
Francesc Riart i Mitjavila Barcelona, Barcelonès, 1893 Poeta i traductor. Q85954849 home 55256
Francesc Rodríguez i Pereira Olot, Garrotxa, 1961 Dramaturg. Q85220229 home 500704
Francesc Rous Prada, Conflent, 1828 — Banyuls de la Marenda, Rosselló, 1897 Poeta. Q85957087 home 57076
Francesc Sales Catí, Alt Maestrat, 1668 — València, 1736 Cronista. Q85952700 home 58113
Francesc Salvador i Heras poeta Q77846454 home 58346
Francesc Sentmenat-Torrelles i d'Agulló, Marqués de Sentmenat Person (1697–1762) ♂ Q55835997 home 61867
Francesc Sera Tortosa, Baix Ebre, 1648 — Barcelona, Barcelonès, 1702 Autor dramàtic i escriptor religiós. Q85437404 home 500107
Francesc Sitjà i Pineda Barcelona, Barcelonès, 1880 — Barcelona, Barcelonès, 1940 Poeta. Q85953169 home 63005
Francesc Tarafa i Savall Marata, Vallès Oriental, ~1495 — Roma, 1556 Historiador. Q85953295 home 65218
Francesc Tegell ?, segle XVII — Barcelona, Barcelonès, 1767 Poeta. Q85953305 home 64907
Francesc Tomàs Marroig i Rosselló Sineu, Mallorca, 1777 — Sineu, Mallorca, segle XIX Poeta. Q85634172 home 40550
Francesc Tordera i Lledó Alacant, 1826 — Alacant, Alacantí, 1889 Comediògraf. Q85434691 home 500257
Francesc Vicent Pérez i Bàier València, 1711 — València, 1794 Erudit, hebraista i bibliògraf. Q85957366 home 50277
Francesc Xavier Garriga i Palau Cadaqués, Alt Empordà, 1864 — ?, ~1934 Poeta, preceptista i periodista. Q85843952 home 29256
Francesc d'Assís Altimira i Butinyó ?, 1827 — Barcelona, Barcelonès, 1872 Autor teatral i compositor. Q85434064 home 500326
Francesc d'Assís Marull i Savalls Palamós, 1858 — Barcelona, Barcelonès, 1933 Poeta i comediògraf. Q85634848 home 40864
Francesc de Borja Lladó i Pino Barcelona, Barcelonès, 1902 — Barcelona, Barcelonès, 1962 Narrador, poeta, assagista i traductor. Q85635651 home 37471
Francesc de Boter ?, segle XIX — ?, ? Narrador. Q85434744 home 500266
Francesc de Cartellà de Malla i de Sabastida Girona, Gironès, ? — Barcelona, Barcelonès, 1660 Escriptor religiós. Q85433311 home 15457
Francesc de Fenollet i de Centelles Xàtiva, Costera, segle XV — ?, d. 1548 Poeta. Q85420933 home 26443
Francesc de Gilabert i d'Alentorn ?, 1559 — ?, 1638 Assagista politicoeconòmic. Q85822394 home 29940
Francesc de Mas i Otzet Manresa, Bages, 1837 — Barcelona, Barcelonès?, 1874 Poeta. Q85433561 home 500288
Francesc de Mèscua ?, segleXV — ?, segle XV Poeta navarrès. Q85434583 home 500187
Francesc de P. de Febrer i d'Armenteras Vic, Osona, 1850 — Vic, Osona, 1890 Poeta i narrador. Q85434031 home 500335
Francesc de Paula Bedós i Gavaldà Xerta, Baix Ebre, 1842 — Sabadell, Vallès Occidental, 1925 Autor teatral. Q85955326 home 501208
Francesc de Paula Capella i Sabadell Barcelona, Barcelonès, 1823 — Barcelona, Barcelonès, 1901 Narrador. Q85433332 home 14641
Francesc de Paula Huertas i Rosell València, 1845 — ?, ? Autor teatral. Q85832594 home 33141
Francesc de Paula Masferrer i Arquimbau Vic, Osona, 1851 — Sant Julià de Vilatorta, Osona, 1907 Poeta, crític literari i assagista. Q55838101 home 41053
Francesc de Pertusa País Valencià, segle XV Teòleg. Q85953970 home 50503
Francesc de Sales de Delàs i de Gayolà Barcelona, Barcelonès, 1864 — Barcelona, Barcelonès, 1893 Poeta. Q85433206 home 21833
Francesc de la Torre i Sebil Tortosa, Baix Ebre, 1625 — Madrid, 1681 Poeta, autor dramàtic i traductor. Q85503872 home 500052
Francesc de la Via Person ♂ Q54892251 home 70284
Francesc i Jaume de Rocabertí ?, segle XVI Prosistes. Q85437398 home 500105
Francisco Blanco García Espanya científic, frare, crític literari (1864–1903) ♂ Q24236919 home 10411
Francí Bussot Barcelona, Barcelonès, segle XV Poeta. Q85433264 home 12951
Francí Guerau ?, segle XV Poeta, del qual es conserven sis poesies, una de dedicada a Elionor de Cardona i de Centelles, muller del marquès d’Oristany (morta el 1454). Q85833116 home 31507
Francí Joan Xàtiva, Costera?, segle XV — ?, segle XVI Cavaller i poeta. Q85437468 home 500165
Francí Joan Puculull Catalunya, segle XV Poeta. Q85954287 home 52980
Francí de Vilalba ?, segleXV Cavaller i poeta. Q85434665 home 500205
Frederic Despalau i Salgueda Barcelona, Barcelonès?, segle XVId. 1601 Memorialista. Q85515289 home 500072
Frederic Passarell cal·lígraf i escriptor Q65588545 home 49339
Fructuós Bisbe i Vidal Manresa, Bages, segle XVI — ?, segle XVII Poeta. Q85434812 home 10215
Fulgencio Zaporta Aragó?, segle XIX Sainetista. Q85434733 home 500272
Fèlix Domènec i Ferrer Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 1657 — Sant Feliu de Guíxols?, 1703? Memorialista. Q85495897 home 500036
Fèlix Ferràs Lleida, Segrià, segle XVIII Prosista. Q85420962 home 26684
Fèlix Quer i Cassart Sabadell, Vallès Occidental, 1862 — Barcelona, Barcelonès, ? Poeta i filòleg. Q85954246 home 53627
Gabriel Boixeda «Poeta; rector d’Oms (1840-63).» Q66597675 home 10858
Gabriel Ferrús Barcelona, Barcelonès?, final segle XIV — Barcelona, Barcelonès?, segle XV Poeta. Q85399771 home 26900
Gabriel Nadal i Huguet Felanitx, Mallorca, 1747 — Palma, Mallorca, 1829 Memorialista, erudit i poeta. Q85633819 home 45244
Gabriel Planella i Domènech Olot, Garrotxa, 1958 Poeta i traductor. Q85956171 home 500975
Galceran Durall i d'Aguilar Barcelona, Barcelonès?, ? — Barcelona, Barcelonès?, d. 1580 Poeta. Q85421646 home 23202
Gaspar Antist València?, a. 1530 — València?, 1575 Memorialista. Q85515295 home 500066
Gaspar Calaf «Lul·lista i poeta, de l’estament dels mercaders.» Q66603496 home 13415
Gaspar Cardona i Pons poeta popular i escriptor religiós menorquín Q85433324 home 14965
Gaspar Mascó País Valencià, segle XV — País Valencià, segle XVI Cronista. Q85634842 home 40977
Gaspar de Verí i Desbac Palma, Mallorca?, segle XV — ?, segle XVI Poeta. Q85495791 home 500035
Gaspar de Vilallonga i Burguès Mallorca, segle XVI Humanista. Q85844263 home 70758
Gaspar de la Figuera i Cubero de Monforte Olocau del Rei, els Ports, 1623 — ?, 1670 Escriptor religiós i poeta. Q85421648 home 230594
Genís Fira València , ~1450 — València , ~1514 Eclesiàstic i poeta. Q85399793 home 27064
Geoffrey Ribbans Walthamstow, Essex, 1927 Hispanista i catalanista angloamericà. Q5877371 home 55320
Gervasi Amat i Parrot Sant Gervasi de Cassoles, Barcelona, Barcelonès, 1834 — Barcelona, Barcelonès, 1912 Autor teatral. Q85955320 home 501405
Ginés Campillo de Bayle escriptor espanyol Q5855457 home 500056
Gregori Ferrer (poeta) València, ? — València, 1604 Poeta. Q84763332 home 26715
Guadalupe Cortès i Wyghlen ?, segle XIX — ?, ? Novel·lista. Q85434717 home 500273
Guerau Mutgé i Saurí «Poeta.» Q67035872 home 45151
Guerau de Maçanet ?, segle XIV — ?, segle XV Poeta. Q85635764 home 38880
Guillem Bellvís València, 1560 — ?, ? Poeta. Q85843323 home 8926
Guillem Fontana Catalunya, segle XV Escriptor. Q85399806 home 27455
Guillem Mercader València?, segle XV — ?, ? Cavaller. Q85437418 home 500155
Guillem Mir València, segle XV — València, segle XV Cronista. Q85633643 home 42690
Guillem Oliver Principat de Catalunya, segle XV Poeta. Q85633950 home 47140
Guillem Ramon Català de Valeriola València , ~1490 — València , ~1558 Cronista. Q85433296 home 16397
Guillem Riera i Mesquida «Eclesiàstic.» Q66943790 home 55620
Guillem Serra ?, d. 1400 — ?, segle XV Cavaller i traductor. Q85953183 home 61990
Guiu Maria Camps i Reverter biblista Q85433338 home 14087
Hermenegild Corbató i Mata Vila-real, Plana Baixa, 1894 — Oakland, Califòrnia, 1977 Historiador de la literatura. Q85436557 home 500449
Hipòlit Sanç poeta valencià (s. XVI — ?) Q51883446 home 58516
Honorat Comalada ?, segle XVI — ?, segle XVII Traductor. Q85432886 home 18929
Humbert Pardellans Sitges, Garraf, 1914 — Jaca, Aragó, 1968 Escriptor. Q85609947 home 48985
Ignasi Fiol i Tomàs Palma, Mallorca, 1619 — Catarubén, Veneçuela, 1684 Escriptor religiós i traductor. Q85399788 home 27059
Ignasi Pujades i Domingo Barcelona, Barcelonès, 1938 Biògraf. Q85434818 home 500595
Ignasi Ramon Miró i Manent Barcelona, Barcelonès, 1821 — Barcelona, Barcelonès, 1892 Poeta. Q85633655 home 42857
Ignasi Savalls i Peres València, 1656 — ?, 1746 Cronista i predicador. Q85432382 home 236755
Ignasi Sobrevia i de Roset Horta, Barcelona, Barcelonès, segle XVIII — ?, segle XVIII Autor dramàtic. Q85617577 home 500025
Ignasi Soler i Escofet ?, 1869 — ?, 1918 Novel·lista, poeta i comediògraf. Q85436490 home 500429
Ignasi de Loiola Brichs i Quintana Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, ? Narrador. Q85436850 home 500539
Immaculada Herrera i Latorre Barcelona, Barcelonès, 1960 Poeta. Q85956190 dona 500989
Isidor Planes Puçol, Horta, segle XVII — València, 1729 Cronista. Q85953948 home 51430
Iu Pons i Serdanyés Barcelona, Barcelonès, 1902 — Terrassa, Vallès Occidental, 1959 Poeta i dramaturg. Q85436617 home 500455
Jacint Alfons Maluenda País Valencià, segle XVII — País Valencià, segle XVII Autor dramàtic i poeta. Q85635773 home 39619
Jacint Balaguer i Perelló «Militar i escriptor.» Q66772942 home 6899
Jacint Maria Capella i Feliu Barcelona, Barcelonès, 1880 — Madrid, 1935 Autor i crític teatral, poeta i narrador. Q85433333 home 14638
Jacint Segura Espanya religiós cristià, escriptor (1668–1751) ♂ Q17635154 home 61722
Jaume Antoni Prohens i Bennàsser Felanitx, Mallorca, 1799 — Palma, Mallorca, 1865 Poeta i lingüista. Q85954281 home 52820
Jaume Avellà Cabrils, Maresme, 1640 — Arenys de Munt, Maresme, 1722 Memorialista. Q85515294 home 500067
Jaume Bartomeu traductor de clàssics Q67040060 home 8021
Jaume Bleda «Escriptor.» Q66830085 home 10484
Jaume Bofarull i Cendra Valls, Alt Camp, 1870 — Tarragona, Tarragonès, 1936; «Eclesiàstic i historiador.» Q77879226 home 10696
Jaume Bogunyà i Casanoves Barcelona, Barcelonès, 1895 — Montcada i Reixac, Vallès Occidental, 1936 Erudit i historiador. Q85436516 home 500440
Jaume Boher Poeta i eclesiàstic nord-català Q44152729 home 10752
Jaume Boixeda «Poeta, nebot de Gabriel Boixeda.» Q66597691 home 10859
Jaume Bonacasa Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, ? Escriptor religiós i pedagògic. Q85437433 home 500112
Jaume Bonet (poeta) ?, segle XIV — ?, segle XV Poeta. Q85434856 home 11117
Jaume Botelles i Bisbal Palma, Mallorca, segle XVII — Lloseta, Mallorca, 1730 Autor dramàtic, poeta i cronista. Q85435057 home 11707
Jaume Cabanellas Palma, Mallorca, segle XIX Autor teatral, poeta i traductor. Q85433266 home 13062
Jaume Costurer i Garriga Palma, Mallorca, 1657 — Calataiud, 1715 Lul·lista i erudit. Q85433220 home 20359
Jaume Eixalà i Gassol Vilaplana, Baix Camp, segle XVIII — Montblanc, Conca de Barberà, 1791 Escriptor religiós. Q85437336 home 500101
Jaume Escrivà País Valencià, segle XIV — País Valencià, segle XV Poeta. Q85420155 home 24676
Jaume Ferrús València, 1517 — València, 1594 Autor dramàtic. Q85399765 home 26901
Jaume Garcia i Estragués Barcelona, Barcelonès, 1900 — Barcelona, Barcelonès, 1976 Poeta. Q85434260 home 500412
Jaume Gassull i Almenar País Valencià, ? — País Valencià, ~1515 Poeta i cavaller. Q85843955 home 29354
Jaume Gras i Vila Barcelona, Barcelonès, 1900 — Barcelona, Barcelonès, 1961 Dramaturg i traductor. Q85833105 home 30933
Jaume Ignasi Baduà ?, segle XVII? — ?, ? Escriptor religiós. Q85437431 home 500111
Jaume Marc ?, ~1335 — ?, 1410 Poeta, senyor d’Eramprunyà. Q85635714 home 40011
Jaume Martí i Olivella Vilafranca del Penedès, 1951 Crític literari. Q85420898 home 256593
Jaume Montanyés València ?, segle XVI Escriptor religiós. Q85633663 home 43574
Jaume Oliva Moià, Bages, segle XVIII — Sant Joan de les Abadesses, Ripollès, 1807 Poeta. Q85617737 home 500016
Jaume Omar Alaró, Mallorca, segle XIX Glosador. Q85633938 home 47316
Jaume Pasqual i Coromines Esparreguera, Baix Llobregat, 1736 — Bellpuig de les Avellanes, Noguera, 1804 Historiador. Q85611655 home 49328
Jaume Peyró i Dauder València, ? — Madrid, 1874 Poeta, autor teatral i periodista. Q85953968 home 50668
Jaume Pujol Palma, Mallorca, segle XVII Poeta i autor dramàtic. Q85954255 home 53305
Jaume Pujol i Santpol Ciutadella, Menorca, 1589 — ?, d. 1647 Memorialista. Q85954252 home 53329
Jaume Quintana i Angla Manresa, Bages, 1768? — Barcelona, Barcelonès, 1848 Poeta en llengua castellana i orador. Q85434114 home 500313
Jaume Raventós i Domènech Sant Sadurní d’Anoia, Alt Penedès, 1868 — Barcelona, Barcelonès, 1938 Novel·lista i assagista. Q85954862 home 54442
Jaume Ripoll Principat de Catalunya, segle XIV — Principat de Catalunya, segle XV Advocat i escriptor. Q85957396 home 55792
Jaume Romanyà Sencelles, Mallorca, segle XVI Autor dramàtic i poeta. Q85957451 home 56654
Jaume Rovira (poeta) poeta català Q3805762 home 500159
Jaume Torres Elx, Baix Vinalopó, segle XVI — ?, segle XVI/XVII Poeta i dramaturg. Q85503884 home 500055
Jaume Turró i Torrent Malgrat de Mar, Maresme, 1960 Filòleg i historiador de la literatura. Q85955697 home 500937
Jaume Uyà i Morera Sant Sadurní d’Anoia, Alt Penedès, 1913 — Barcelona, Barcelonès, 1972? Novel·lista. Q85436495 home 500430
Jaume Vada i Chesa Barcelona, Barcelonès, 1764 — Barcelona, Barcelonès, 1821 Poeta. Q85844076 home 68798
Jaume d'Olesa i Calvó Palma, Mallorca, 1552 — Valladolid, 1604 Poeta. Q85633957 home 47033
Jaume del Bosc ?, segle XV Poeta, conegut també com a fra Bosc . Q85435081 home 11597
Jean de Sismondi República de Ginebra-suïssa historiador, economista (1773–1842) ♂; Cavaller de la Legió d'Honor; member of Reial Acadèmia Sueca de Lletres, Història i Antiguitats, Acadèmia de les Ciències de Torí; spouse of Jessica Allen Q124073 home 62976
Jem Cabanes i Orriols la Pobla de Lillet, Berguedà, 1942 Poeta i traductor. Q85955789 home 500790
Jeroni Ardèvol «Professor d’humanitats a l’Estudi General de Barcelona, conegut per haver estat mestre de llatí d’Ignasi de Loiola (1524-26).» Q66772243 home 4913
Jeroni Conques i Garcia Llucena, Castelló, ~1518 — València, segle XVI Traductor. Q85432852 home 19403
Jeroni Ferrer de Guissona Guissona, Segarra, segle XVI — Guissona, Segarra, 1641 Poeta. Q85399759 home 26812
Jeroni Forteza i Valentí Palma, Mallorca, 1846 — Màlaga, 1923 Poeta, narrador i periodista. Q85843342 home 27811
Jeroni Fuster València, segle XV~1530 Poeta i prosista. Q85843364 home 28540
Jeroni Joan Burguès València, segle XVI Llatinista. Q85421542 home 223580
Jeroni Martí ?, segle XV — ?, segle XVI Eclesiàstic i poeta. Q85437460 home 500157
Jeroni Martínez de la Vega València, ? — València?, segle XVII Poeta i erudit. Q85634851 home 40800
Jeroni Pons Sóller, Mallorca, 1889 — alta mar, 1954 Novel·lista i assagista. Q85954072 home 51965
Jeroni Pont i Desmur Mallorca, segle XVI — Mallorca, segle XVII Prosista. Q85954066 home 52019
Jeroni Saconomina Girona, Gironès?, 1557 — Girona, Gironès?, d. 1606 Memorialista. Q85515588 home 500082
Jeroni Sanç Xàtiva, Costera, segle XV — ?, segle XVI Historiador. Q85952656 home 58517
Jeroni Sentpere País Valencià, ? — València, d. 1561 Poeta i novel·lista. Q85953177 home 61871
Jeroni Sòria i Langlés València, final segle XV — València?, d. 1559 Memorialista. Q85515585 home 500083
Jeroni Taix Tortosa, Baix Ebre ?, segle XVI — ?, segle XVI Escriptor religiós. Q85953300 home 64973
Jeroni de Costiol Barcelona, Barcelonès?, segle XVI — ?, segle XVI Poeta. Q85515567 home 500092
Jeroni de Real i Ferrer Girona, Gironès, 1596 — Girona, Gironès, 1683 Cronista. Q85617718 home 500019
Jeroni de Vich València, 1459 — València, 1534 Ambaixador i poeta. Q85434648 home 500202
Jeroni de l'Assumpció Remolins i Costa Lleida, Segrià, ~1571 — Castella, 1656 Escriptor religiós. Q85437397 home 500104
Jesús Quadrada i Calvó Mataró, Maresme, 1907 Prosista. Q85954249 home 53522
Joan Aguiló i Pinya Espanya Provinzialrömischer Archäologe (1860–1924) ♂ Q24669462 home 1166
Joan Alegret Canet de Mar, Maresme, 1941 Filòleg, traductor i crític literari. Q85220236 home 500720
Joan Alonso del Real i Llanza ?, ~1839 — Barcelona, Barcelonès, 1888 Autor dramàtic i traductor. Q85433576 home 500292
Joan Andreu Nunyes i Peris València, 1562 — ?, ? Poeta. Q85633959 home 46634
Joan Anton Suárez i Bayés Barcelona, Barcelonès, 1789 — ?, ? Poeta i traductor en llengua castellana i promotor editorial. Q85434103 home 500316
Joan Antoni Pagès i Montllor Vilassar de Mar, Maresme, 1825 — Barcelona, Barcelonès, 1851 Poeta i assagista en llengua castellana. Q85611570 home 48196
Joan Arnau (cronista) Cotlliure, Rosselló, 1645? — Cotlliure, Rosselló, segle XVIII Cronista. Q85437442 home 500110
Joan Avinyó i Andreu Barcelona, Barcelonès, 1871 — Vilassar de Mar, Maresme, 1939 Historiador del lul·lisme. Q85421553 home 222822
Joan Badia i Casañas «Escriptor.» Q66772567 home 6621
Joan Badoa militar i escriptor Q55597436 home 6635
Joan Bala ?, segle XV — ?, segle XVI Escriptor religiós. Q85955310 home 501410
Joan Baltasar Balaguer «Poeta i eclesiàstic.» Q66772880 home 6887
Joan Baptista Artau i Girbau Barcelona, Barcelonès, 1850 — Barcelona, Barcelonès, 1913 Comediògraf. Q85954857 home 5439
Joan Baptista Ballester «Predicador i teòleg.» Q66904720 home 7071
Joan Baptista Bonet Olot, Garrotxa, 1653 — Barcelona, Barcelonès, 1694 Gramàtic. Q85434853 home 11118
Joan Baptista Enseñat i Morell Escriptor, periodista i historiador mallorquí Q85432434 home 24149
Joan Baptista Escardó i Arrom Palma, Mallorca, 1581 — Palma, Mallorca, 1652 Escriptor religiós. Q85432466 home 24531
Joan Baptista Granell i Lledó Sueca, Ribera Baixa, 1848 — Sueca, Ribera Baixa, 1919 Comediògraf i poeta. Q85833101 home 30864
Joan Baptista Molí Serrallonga, Vallespir, 1819 — Prats de Molló, 1889 Poeta. Q85434072 home 500328
Joan Baptista Nicolau i Seguí Palma, Mallorca, 1804 — Palma, Mallorca, 1832 Poeta i traductor. Q85633771 home 46010
Joan Baptista Roig València, ? — València, 1650; «Poeta i erudit.» Q76396500 home 56480
Joan Baptista Sanç Vic, Osona, segle XVII — ?, segle XVII Memorialista. Q85952664 home 58519
Joan Baptista Tarrés Vic, Osona?, segle XVII — ?, ? Historiador. Q85515298 home 500064
Joan Benejam i Vives «Pedagog i publicista.» Q67020462 home 9073
Joan Blanc ?, segle XIV Poeta català. Q85434837 home 10346
Joan Bonllavi Rocafort de Queralt, Conca de Barberà, segle XV — Barcelona, Barcelonès, 1526 Lul·lista i editor. Q85434852 home 11186
Joan Castellanos i Vila Barcelona, Barcelonès, 1941 Hel·lenista. Q85955710 home 500930
Joan Castelló i Guasch «Escriptor.» Q66762486 home 16165
Joan Caçador «Humanista i professor a la Universitat de Barcelona.» Q44205079 home 13254
Joan Collado València, 1731 — València, 1767 Poeta i col·loquier. Q85433044 home 18649
Joan Colom i Sales Autor teatral valencià Q85432914 home 18776
Joan Corminas i Güell historiador de la literatura catalana Q77883777 home 19891
Joan Crespi i Martí ?, ? — ?, segle XX Novel·lista. Q85436590 home 500459
Joan Cristòfol Calvet d'Estrella i Gual ?, ~1510 — Salamanca, 1593 Humanista, cronista i poeta. Q85433278 home 13691
Joan Eiximeno Mallorca, ~1360 — Malta o Sicília, 1420 Teòleg, predicador i diplomàtic. Q85434601 home 500180
Joan Escrivà de Romaní i Ram País Valencià, ? — València, 1515 Dignatari i poeta. Q85420164 home 24688
Joan Fogassot Person ♂ Q17558113 home 232674
Joan Francesc Boscà Barcelona?, Barcelonès, ? — ?, 1480 Cronista i poeta. Q85435074 home 11603
Joan Francesc Carbó i González Curaçao, 1822 — Barcelona, Barcelonès, 1846 Poeta en llengua castellana. Q85433327 home 14798
Joan Francesc Rossell Barcelona, Barcelonès?, segona meitat segle XVI — Barcelona, Barcelonès?, ~1643 Prosista. Q85957082 home 56908
Joan Francesc de Masdeu i de Montero Palerm, Sicília, 1744 — València, 1817 Historiador, poeta i preceptista. Q85634840 home 41033
Joan Frederic Muntadas i Jornet escriptor espanyol Q20908810 home 44884
Joan Fàbregues i Sintes Maó, Menorca, ? — Maó, Menorca, 1909 Dramaturg. Q85434257 home 500411
Joan Gamissà València?, ? — ?, d. 1491 Notari i poeta. Q85843360 home 28925
Joan Garrabou i Bigas Barcelona, Barcelonès, 1928 — Barcelona, Barcelonès, 2002 Narrador i advocat. Q85843948 home 29220
Joan Gelabert i Crosa Palamós, Baix Empordà, 1897 — Molinos, Pallars Jussà, 1979 Poeta i gramàtic. Q85843959 home 29583
Joan Gelida València, ~1489 — Bordeus, 1551 Humanista. Q85818094 home 29606
Joan Gomis (cronista) Palma, Mallorca, segle XV — Mallorca, ~1546 Cronista. Q85833144 home 30446
Joan Guàrdia memorialista català Q55998206 home 500075
Joan Iborra i Farré escriptor Q66741349 home 33338
Joan Janer i Vinyes Campdevànol, Ripollès, 1909 — Barcelona, Barcelonès, 2002 Poeta i autor de teatre. Q85434799 home 500557
Joan Jaumeandreu i Mauri dramaturg i publicista Q66741419 home 34407
Joan Josep Martí Oriola, Baix Segura, ~1570 — ?, 1604 Novel·lista i poeta. Q85634170 home 40632
Joan Llansol ?, segle XV — ?, ? Eclesiàstic. Q85437419 home 500154
Joan Lluís Estelrich i Perelló Artà, Mallorca, 1856 — Palma, Mallorca, 1923 Poeta, traductor i periodista en llengua castellana. Q84946528 home 25259
Joan Làrios de Medrano ?, 1792 — ?, d. 1838 Poeta. Q85434704 home 500249
Joan Manuel Casademunt i Valldejuli escriptor català Q55838144 home 15529
Joan Maria Puigvert i Romaguera la Bisbal d’Empordà, 1959 Poeta. Q85954259 home 53258
Joan Martí Cordero i Oliver València, 1531 — Moixent, Costera, ~1600 Humanista i traductor. Q85432838 home 19808
Joan Melcion i Tenas Camprodon, Ripollès, 1954 Assagista. Q85955034 home 501104
Joan Molas i Valverde Barcelona, Barcelonès, 1887 — ?, ? Poeta. Q85436860 home 500536
Joan Morell Barcelona, Barcelonès?, segle XV — Barcelona, Barcelonès?, segle XVI Humanista. Q85633920 home 44337
Joan Morer Ribesaltes, Rosselló, 1922 Poeta i contista. Q85633828 home 44389
Joan Mínguez i Defís Valdo, província de San Luis, Argentina, 1900 — Barcelona, Barcelonès, 1960 Poeta, narrador, dramaturg i traductor. Q85634823 home 42599
Joan Noves Barcelona, Barcelonès, 1946 Poeta i enginyer químic. Q85842953 home 500971
Joan Oleza i Simó novel·lista i crític literari balear Q85220147 home 500683
Joan Onofre Dassió i Boïl d'Arenós València, segle XVII Poeta. Q85433205 home 21555
Joan Ors Barcelona, Barcelonès, 1889 — Barcelona, Barcelonès, 1965 Historiador i estudiós de la literatura. Q85436809 home 500549
Joan Pasqual (eclesiàstic) Castelló d’Empúries, Alt Empordà, segle XV Eclesiàstic. Q85617742 home 49321
Joan Pedrolo Barcelona, Barcelonès?, segle XVI — Barcelona, Barcelonès, 1612 Predicador. Q85495913 home 500038
Joan Perelló i Ortega Autor teatral català Q85957347 home 50191
Joan Ramis d'Ayreflor i Saura Ciutadella, Menorca, 1881 — Palma, Mallorca, 1956 Poeta i periodista. Q85954236 home 54135
Joan Ramon Veny-Mesquida Palma, Mallorca, 1963 Filòleg i historiador de la literatura. Q85957342 home 501455
Joan Ramon i Soler el Vendrell, 1851 — el Vendrell, 1900 Poeta i comediògraf. Q85954772 home 54173
Joan Rocafort València, segle XV — València?, segle XV Eclesiàstic. Q85437490 home 500170
Joan Rodríguez Guzman València, 1852 — València, 1921 Poeta. Q85434740 home 500264
Joan Soler i Sans Maó, Menorca, 1754 — Madrid, 1809 Poeta. Q85953159 home 63434
Joan Terrer i Sarriera Barcelona, Barcelonès?, segle XVII — ?, segle XVII Poeta. Q85617586 home 500026
Joan Umbert ?, segle XIX — ?, segle XIX Poeta i prosista. Q85844078 home 68321
Joan Verdanxa País Valencià?, segle XV — ?, 1497 Notari. Q85437503 home 500173
Joan Vicenç Pollença, Mallorca, segle XVI — Palma, Mallorca, 1630 Escriptor religiós. Q85844163 home 70338
Joan Vidal (prevere) ?, segle XV Prevere. Q85437505 home 500174
Joan Vila (escriptor) ?, segle XV Escriptor. Q85844275 home 70588
Joan Vilaseca i Masferrer Sallent, Bages, 1860 — Sallent, Bages, 1937 Poeta i autor teatral. Q85432418 home 240497
Joan Vinader i Nubau Vic, Osona, 1827 — València, 1906 Poeta. Q85844258 home 71160
Joan d'Olivella ?, segle XIV — ?, segle XV Poeta. Q85434569 home 500190
Joan de Borja i Castro Polític i escriptor Q820302 home 11461
Joan de Garganta i Fàbrega Olot, Garrotxa, 1902 — Medellín, 1973 Assagista. Q85843947 home 29178
Joan de Nàjera València?, segle XV — ?, ? Eclesiàstic i poeta. Q85437457 home 500158
Joan de Sant Climent ?, segle XV — ?, ? Naiper i poeta. Q85437493 home 500171
Joan del Bosc ?, segle XV Poeta. Q85435080 home 11598
Joan Àngel i Gonçales València, ~1480 — València , ~1548 Humanista i poeta. Q85635665 home 4011
Joan-Gabriel Martínez i Monjo Gandia, Safor, 1956 — Gandia, Safor, 2007 Narrador. Q85957652 home 500643
Joanot Desclapers i de Puigdorfila Palma, Mallorca, ? — Palma, Mallorca, 1701 Escriptor religiós i poeta. Q85421562 home 22113
Joaquim Amo Monòver, Alacant, 1873 — Monòver, Alacant, 1914 Prosista i periodista. Q85436463 home 500421
Joaquim Asènsio d'Alcàntara Barcelona, Barcelonès?, 1832 — Madrid, 1879 Autor teatral i poeta. Q85957425 home 5617
Joaquim Borrell i García València, 1956 Novel·lista i notari. Q85956292 home 501055
Joaquim Fiol i Estades de Montcaire Palma, Mallorca, 1728 — Palma, Mallorca, 1790 Memorialista. Q85399784 home 27055
Jordi Cervera i Nogués Reus, Baix Camp, 1959 Poeta, narrador i periodista. Q85955301 home 501422
Jordi Gabarró i Serra Sant Guim de Freixenet, Segarra, 1944 Poeta. Q85955617 home 500963
Jordi Ibáñez Fanés Barcelona, Barcelonès, 1962 Poeta i novel·lista. Q85956255 home 501034
Jordi Larios i Aznar poeta i assagista català Q63225806 home 501091
Jordi Malé i Pegueroles Mataró, Maresme, 1966 Historiador de la literatura i crític literari. Q85434806 home 500585
Jordi Pinell i Pons «Escriptor i liturgista, de nom de bateig Joan.» Q44087224 home 51012
Jordi Ribas i Andreu Barcelona, Barcelonès, 1957 Poeta i narrador. Q85955222 home 501128
Jordi de Centelles «Poeta.» Q66791624 home 16877
Josep Andreu (monjo) Monjo cartoixà; residí al monestir del seu orde a Valldemossa, on romangueren els seus escrits fins el 1835 Q66694026 home 3921
Josep Andreu i Fontcuberta Palma, Mallorca, 1800 — ?, a. 1853 Autor dramàtic, assagista, crític literari i traductor. Q85843345 home 27513
Josep Anton Carrégalo i Sancho Mont-roig, Matarranya, 1951 Narrador i erudit. Q85955750 home 500815
Josep Antoni Arnautó escriptor, canonge (1765–1847) ♂ Q68185147 home 5270
Josep Antoni Trias i Tastàs pintor Q21818030 home 67585
Josep Balanda i Sicart «Jurisconsult, professor i literat.» Q66772997 home 6917
Josep Barberi i Santceloni «Orador i historiador.» Q66829690 home 7529
Josep Barceló i Tomàs «Metge i poeta.» Q66817235 home 7599
Josep Barreda i Pasqual València, 1845 — ?, ? Autor teatral. Q85434681 home 500261
Josep Batalla i Costa Barcelona, Barcelonès, 1942 Humanista i editor. Q85955708 home 500929
Josep Batlle (cronista) Alcover, Alt Camp, 1648 — ?, 1730 Cronista i escriptor religiós. Q85844280 home 8301
Josep Baucells i Prat Roda de Ter, Osona, 1862 — Granollers, Vallès Oriental, 1926 Poeta, narrador, dramaturg i periodista. Q85843326 home 8385
Josep Bellvitges Principat de Catalunya, segle XVIII — Principat de Catalunya, segle XIX Lexicògraf i retòric. Q85843352 home 8930
Josep Blanxart i Camps Berga, Berguedà, 1815 — Barcelona, Barcelonès, 1885 Poeta, dramaturg i novel·lista en llengua castellana. Q85434725 home 500281
Josep Bori i Santinyà Calella?, Maresme, segle XVII — Calella?, Maresme, segle XVIII Poeta. Q85611646 home 500002
Josep Borràs i Marco Alacant, segle XIX — ?, segle XX Comediògraf. Q85434699 home 500253
Josep Calzada i Carbó Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 1878 — ?, ? Poeta, novel·lista i dramaturg. Q85436507 home 500434
Josep Carbonell i Botella Cocentaina, Comtat, 1883 — Cocentaina, Comtat, 1914 Poeta i dramaturg. Q85433326 home 14820
Josep Carbó i Climent València, 1630 — ?, ? Poeta. Q85433331 home 14793
Josep Casadesús i Vila Torelló, Osona, 1865 — ?, 1940 Poeta i traductor. Q85433310 home 15534
Josep Català (segle XVII) Barcelona, Barcelonès, segle XVII — ?, segle XVII Escriptor didàctic i poeta. Q85436042 home 16383
Josep Comas i Tàpies Barcelona, Barcelonès, 1915 Dramaturg. Q85953297 home 65196
Josep Congost i Pla Olot, Garrotxa, 1913 Poeta, narrador i traductor. Q85432863 home 19333
Josep Cucarella València?, segle XVII — València?, segle XVII Poeta i col·loquier. Q85433172 home 20958
Josep Dameto i de Rocabertí Palma, Mallorca, 1810 — Palma, Mallorca, 1864 Poeta. Q85433209 home 21370
Josep Domènec i Circuns Barcelona, Barcelonès, ? — Tarragona, Tarragonès?, segle XIX Pedagog i poeta. Q85421613 home 22669
Josep Enric Gonga i Colomina Gandia, Safor, 1950 Novel·lista i actor. Q85220148 home 500689
Josep Estorch i Siqués polític i poeta (1803-1868) Q104317577 home 25363
Josep Fambuena i Ramírez València, 1847 — Madrid, 1909 Poeta, autor teatral i periodista. Q55837885 home 25927
Josep Ferrer (prosista) Palafrugell, Baix Empordà, 1875 — Palafrugell, Baix Empordà, 1918 Prosista. Q85437012 home 500541
Josep Ferrer i Subirana Olost, Osona, 1813 — Vic, Osona, 1843 Periodista, poeta i traductor en llengua castellana. Q85399756 home 26798
Josep Font (publicista) Ripoll, Ripollès, ? — Ripoll, Ripollès, 1642 Publicista. Q85399795 home 27401
Josep Font i Fargas Prats de Lluçanès, Osona, 1872 — Barcelona, Barcelonès, 1944 Periodista i escriptor. Q85399800 home 27419
Josep Fontanella i Garraver Barcelona, Barcelonès, 1601 — Perpinyà, 1680 Poeta. Q85843346 home 27478
Josep Formiguera ?, segle XVII — ?, segle XVIII Escriptor religiós. Q85515570 home 500093
Josep Francesc Vich i Sastre Palma, Mallorca, 1827 — Andratx, Mallorca, 1859 Periodista, novel·lista i poeta. Q85844181 home 70365
Josep Francesc Yvars Castelló de Castellví València, 1935 Assagista, editor i historiador de l’art. Q85434814 home 500599
Josep Franquet i Serra Girona, Gironès, 1851 — l’Hospitalet de Llobregat, 1907 Poeta. Q85434719 home 500277
Josep Gandia Casimiro València, 1945 Narrador i dramaturg. Q85957647 home 500639
Josep Garcia i Capilla Almàssera, Horta, 1840 — València, 1902 Autor teatral. Q85843019 home 29066
Josep Gelpí i Julià Sant Celoni, Vallès Oriental, 1604 — Barcelona, Barcelonès, 1678 Escriptor religiós i memorialista. Q85832616 home 34288
Josep Gibrat Sant Llorenç de Cerdans, Vallespir, 1866 — Perpinyà, 1926 Poeta i erudit. Q85822391 home 29885
Josep Gifreu de la Palma Barcelona, Barcelonès?, ~1700 — Barcelona, Barcelonès, 1762 Escriptor religiós, erudit i hel·lenista. Q85437331 home 500098
Josep Goday i Misser Canet de Mar, Maresme, 1811 — Canet de Mar, Maresme, 1889 Poeta. Q85833085 home 30303
Josep Grau i Jofre Manlleu, Osona, 1927 — Manlleu, Osona, 2005 Poeta i novel·lista. Q85957322 home 501432
Josep Hivern i Foguet Catalunya, segle XVIII Escriptor religiós. Q85832592 home 32753
Josep Jeroni Besora Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, 1665 Humanista i bibliòfil. Q85843347 home 9685
Josep Llausàs i Mata Barcelona, Barcelonès, 1817 — Barcelona, Barcelonès, 1885 Poeta i narrador en llengua castellana. Q85635646 home 37587
Josep Llord Solsona, Solsonès?, segle XVII — Barcelona, Barcelonès?, segle XVII Escriptor religiós. Q85635642 home 38001
Josep Llorenç i del Clavell Castelló de la Plana, Plana Alta, segle XVII — Castelló de la Plana, Plana Alta, 1734 Cronista. Q85635662 home 38012
Josep Lluís León i Roca València, 1916 — València, 2007 Novel·lista i editor. Q85635653 home 36943
Josep Lluís Seguí i Rico València, 1945 Narrador i guionista. Q85953196 home 61706
Josep Maria Balaguer i Sancho Barcelona, Barcelonès, 1952 Historiador de la literatura. Q85956202 home 501003
Josep Maria Castellà i Roger «Poeta.» Q66761477 home 15942
Josep Maria Codolosa i Riera escriptor català Q55837428 home 18480
Josep Maria Domingo i Clua el Pla de Santa Maria, Alt Camp, 1957 Historiador de la literatura i professor de literatura catalana del s.XIX a la Universitat de Lleida. Q85956259 home 501030
Josep Maria Esteve i Victòria «Escriptor i polític.» Q67035062 home 25322
Josep Maria Galdácano i Melià Barcelona, Barcelonès, 1889 — Barcelona, Barcelonès, 1953 Biògraf i assagista. Q85843362 home 28712
Josep Maria Garcia ?, ? — ?, segle XIX Sainetista. Q85433739 home 500299
Josep Maria Garcia i Estragués Barcelona, Barcelonès, 1911 — Barcelona, Barcelonès, ? Comediògraf i narrador. Q85434266 home 500416
Josep Maria Illa i Monné Valls, Alt Camp, 1928 Narrador. Q85956773 home 501088
Josep Maria Mas Caselles i Enric Manresa, Bages, 1767 — Manresa, Bages, 1815 Poeta i autor dramàtic. Q85634845 home 40910
Josep Maria Miró i Llull Palma, Mallorca, 1937 Poeta i pintor. Q85633653 home 42856
Josep Maria Palau i Camps escriptor espanyol Q24013735 home 48464
Josep Maria Pous i Arxer Figueres, Alt Empordà, 1854 — Barcelona, Barcelonès, 1924 Autor teatral. Q85954273 home 52466
Josep Maria Puigjaner i Matas Barcelona, Barcelonès, 1937 Assagista, periodista i narrador. Q85955227 home 501123
Josep Maria Ribes i Monfar Alforja, Baix Camp, 1885 — Barcelona, Barcelonès, 1972 Poeta i dramaturg. Q85957392 home 55424
Josep Maria Roviralta Barcelona, Barcelonès, 1880 — Biarritz, Lapurdi, 1960 Poeta. Q85436541 home 500446
Josep Maria Serra i Marsal Igualada, Anoia, 1842 — Barcelona, Barcelonès, 1914 Poeta. Q85433571 home 500290
Josep Maria Vidal i Pomar Barcelona, Barcelonès, 1866 — Barcelona, Barcelonès, 1919 Poeta i dramaturg. Q85844276 home 70439
Josep Maria Vilà i Fàbregas Calella, Maresme, 1897 — Barcelona, Barcelonès, 1973 Novel·lista i assagista. Q85844267 home 70614
Josep Maria de Riquer i Palau Barcelona, Barcelonès, 1897 — Neuchâtel, Suïssa, 1978 Assagista, novel·lista i dramaturg. Q85957400 home 55827
Josep Marià Ortís València, 1735 — València, 1799 Historiador i erudit. Q85611561 home 47806
Josep Martrus i Malagelada periodista i dramaturg català Q55838299 home 40858
Josep Masferrer i Arquimbau Vic, Osona, 1844 — Sarrià, Barcelona, Barcelonès, 1900 Poeta, historiador i periodista. Q85634837 home 41054
Josep Miquel i Macaya Person (1907–1995) ♂ Q55998359 home 42669
Josep Miret i Soler «Locutor de ràdio i escriptor.» Q66829430 home 42827
Josep Munteis i Bracons Olot, Garrotxa, 1898 — Olot, Garrotxa, 1969 Poeta. Q85633834 home 44925
Josep Nicasi Milà de la Roca i Guilla «Escriptor i polític.» Q66829267 home 42447
Josep Ovara i Piquer València, 1827 — València, 1881 Comediògraf. Q85611565 home 48039
Josep Palet i Oliver Palma, Mallorca, 1808 — Palma, Mallorca, 1874 Glosador i autor teatral. Q85434253 home 500409
Josep Pardo de la Casta València, 1618 — València, 1698 Poeta. Q85609948 home 49005
Josep Pastor de la Roca Dolores, Vega Baixa, 1824 — Alacant, Alacantí, 1875 Novel·lista, historiador i periodista en llengua castellana. Q85434678 home 500263
Josep Pere Peyró i Cladera Palma, Mallorca, 1959 Autor, actor i director teatral. Q85420176 home 247976
Josep Plana i Dorca Person ♂ Q17558117 home 500535
Josep Plens ?, segle XVII — ?, segle XVIII Escriptor religiós. Q85953944 home 51531
Josep Pujol i Gómez Manresa, Bages, 1959 Filòleg i historiador de la literatura. Q85955693 home 500938
Josep Pérez Sànchez Elx, Baix Vinalopó, 1844 — Elx, Baix Vinalopó, 1918 Comediògraf i periodista. Q85434685 home 500260
Josep Pérez i Tomàs Alcoi, Alcoià, 1951 Poeta. Q85220226 home 500693
Josep Ramon Roig i Antó Tortosa, Baix Ebre, 1956 Poeta. Q85956180 home 500984
Josep Rexart i Móra Menorca, segle XIX — Menorca, segle XX Glosador. Q85954852 home 55164
Josep Ribalta i Clos Sant Celoni, Vallès Oriental, 1890 — Barcelona, Barcelonès, 1966 Poeta i novel·lista. Q85954848 home 55293
Josep Ribes ?, segle XVII — ?, segle XVIII Autor dramàtic. Q85957385 home 55416
Josep Ribot i Fontserè Barcelona, Barcelonès, 1815? — ?, ? Poeta i novel·lista. Q85434112 home 500314
Josep Rodergas i Calmell Barcelona, Barcelonès, 1888 — Barcelona, Barcelonès, 1962 Assagista i poeta satíric. Q85957426 home 56276
Josep Rodrigues València, 1630 — València, 1703 Bibliògraf. Q85957429 home 56331
Josep Roig (dramaturg) Arbeca, Garrigues final, segle XVII — Arbeca, Garrigues final, 1744 Autor dramàtic. Q85617620 home 500020
Josep Romeguera Barcelona, Barcelonès , ~1642 — Barcelona, Barcelonès , 1723 Prosista i poeta. Q85957456 home 56669
Josep Rosanes-Creus Manlleu, Osona, 1957 Poeta i narrador. Q85420900 home 257131
Josep Saderra i Mata escriptor i polític Q77844400 home 57662
Josep Sala i Bonfill Barcelona, Barcelonès, 1879 — Barcelona, Barcelonès, 1935 Assagista, poeta i traductor. Q85957099 home 57991
Josep San Martín i Boncompte Lleida, Segrià, 1947 Novel·lista i pedagog. Q85955732 home 500826
Josep Sanç i Moia «Escriptor.» Q77846896 home 58555
Josep Sarroca Barcelona, Barcelonès?, segle XVII Escriptor polític. Q85953204 home 61054
Josep Subirana i Vila Sabadell, Vallès Occidental?, ~1809 — Centelles, Osona, 1870 Poeta i prosista. Q85953151 home 64375
Josep Teixidor (historiador) el Grau, València, 1694 — València, 1775 Historiador. Q85953496 home 65407
Josep Tolrà de Bordas Prada, Conflent, 1824 — Tolosa de Llenguadoc, 1890 Historiador i assagista en llengua francesa. Q85953402 home 66336
Josep Valldoriola Osona?, ~1840 — Vic, Osona, 1862 Poeta. Q85503869 home 500053
Josep Vergés i Grau Sant Quirze de Besora, Ripollès, 1925 — Barcelona, Barcelonès, 1989 Pintor i poeta. Q85844171 home 70140
Josep Vergés i Zaragoza Tortosa, Baix Ebre, 1862 — Tortosa, Baix Ebre, 1927 Prosista. Q85844166 home 70146
Josep Vicent Ortí i Major València, 1673 — ?, 1748 Poeta, cronista i memorialista. Q85611553 home 47797
Josep Vicent de l'Olmo secretari de la Inquisició i geògraf valencià Q61858088 home 47249
Josep Vicenç Barcelona, Barcelonès?, segle XVII — ?, segle XVIII Preceptista. Q85617683 home 500028
Josep Villarroya «Historiador i advocat.» Q66554552 home 239187
Josep d'Oms i Figueres Principat de Catalunya, segle XVII Escriptor didàctic. Q85609955 home 47355
Josep d'Orga i Pinyana València, 1800 — València, 1881 Autor teatral en llengua castellana, lingüista i poeta. Q85434251 home 500408
Josep de Jesús Maria ?, segle XVII Predicador. Q85635635 home 34878
Josep de Pueyo i Pueyo Palma, Mallorca, 1733 — Palma, Mallorca, 1785 Poeta. Q85954289 home 53019
Josep de Rialp i de Solà Barcelona, Barcelonès, 1748 — Barcelona, Barcelonès, 1799 Poeta. Q85503875 home 500050
Josep Épila i Simón València, 1868 — València, 1923 Comediògraf, narrador i periodista. Q85432437 home 24239
Josep-Antoni Ferrer i Perales Alcúdia de Crespins, Costera, 1943 Poeta. Q85955799 home 500779
Josep-Melcior Prat i Sala els Prats de Rei, Anoia, 1781 — Sant Sebastià, País Basc, 1855 Traductor, polític i promotor cultural. Q85954275 home 52574
Josepmiquel Servià i Figa advocat i periodista català Q60462883 home 501139
José Miguel Gràcia Zapater la Codonyera, Matarranya, 1941 Poeta, articulista i creador plàstic. Q85955746 home 500819
Juli Delpont Ceret, Vallespir, 1865 — Perpinyà, 1924 Poeta. Q85421505 home 21930
Juli Leal i Duart València, 1946 Dramaturg, director teatral i traductor. Q85957678 home 500653
Juli Micolau i Burgués la Freixneda, Matarranya, 1971 Poeta. Q85955738 home 500823
Juli Soler i Siquier Maó, Menorca, 1812d. 1879 Gramàtic, traductor i assagista. Q85434736 home 500270
Julià Sanjuan i Pascual Morella, els Ports, 1865 — Morella, els Ports, 1949 Narrador. Q85436575 home 500465
Kenneth Brown Estats Units d'Amèrica person (*1949) ♂ Q55948383 home 500754
Leandre Torromé València, ~1825~1876 Autor teatral. Q85844087 home 66991
León de Arroyal escriptor espanyol Q6538260 home 5399
Lleonard de Sorts Barcelona, Barcelonès mitjan, segle XV — Principat de Catalunya, segle XV Poeta. Q85953154 home 63749
Llorenç Barutell i d'Erill Oix, Garrotxa, 1670 — ?, 1704 Poeta. Q85611652 home 500001
Llorenç Diamant ?, segle XV ? — ?, ? Escrivà i poeta. Q85437469 home 500164
Llorenç Romeu i Tomàs Tortosa, Baix Ebre, 1546/1548 — ?, 1636 Erudit i poeta. Q85957068 home 56686
Lluís Antoni Josep Moncín Barcelona, Barcelonès, segle XVIII — Madrid, 1801 Autor dramàtic i poeta. Q85515297 home 500058
Lluís Ballester i Pallardó València, 1733 — València, 1817 Autor dramàtic, poeta i cronista. Q85844265 home 7075
Lluís Bartomeu Meseguer i Pallarés Herbers, Ports, 1953 Poeta, historiador de la literatura i assagista. Q85957650 home 500642
Lluís Bernat i Ferrer València, 1870 — València, 1920 Novel·lista i dramaturg. Q85421546 home 223331
Lluís Cabré i Ollé Barcelona, Barcelonès, 1959 Filòleg i historiador de la literatura. Q85955305 home 501417
Lluís Carreras i Lastortras Mataró, Maresme, 1840 — Barcelona, Barcelonès, 1888 Crític literari i publicista en llengua castellana. Q85433317 home 15327
Lluís Carròs de Vilaragut i Eslava País Valencià, segle XVI — València, 1555 Prosista. Q85433312 home 15418
Lluís Fabra ?, segle XVI Escriptor didàctic. Q85420974 home 25715
Lluís Ferrer i de Cardona València, 1568 — València, 1641 Poeta. Q85399755 home 26754
Lluís Foco i Palou Palma, Mallorca, 1699 — Palma, Mallorca, 1767 Traductor. Q85611670 home 500011
Lluís Garcia València, ?a. 1515 Notari i poeta. Q85843374 home 29023
Lluís Gonçaga Llorente de las Casas Elx, Baix Vinalopó, 1822 — Elx, Baix Vinalopó, 1893 Comediògraf i poeta. Q85434690 home 500259
Lluís Gonçaga de Pons i de Fuster Manresa, Bages, 1802 — Barcelona, Barcelonès, 1873 Poeta i orador. Q85434118 home 500312
Lluís Icart i de Subirats Principat de Catalunya, segle XIV — Principat de Catalunya, segle XV Poeta. Q85832598 home 33351
Lluís Joan Valentí País Valencià, segle XVI Poeta. Q85844075 home 68985
Lluís Lamarca i Morata Torrent de l’Horta, 1793 — València, 1850 Traductor, periodista i erudit. Q85635632 home 36371
Lluís López i Oms Blanes, Selva, 1865 — Arenys de Mar, Maresme, 1890 Poeta i crític literari. Q85434025 home 500337
Lluís Maria de Valls i Riera Arenys de Mar, Maresme, 1856 — Barcelona, Barcelonès, 1922 Poeta. Q85844177 home 69396
Lluís Martí (poeta) València, segle XVI — València, segle XVII Poeta. Q85634230 home 40638
Lluís Martí i Alegre València, 1890 — València, 1972 Comediògraf i poeta. Q85634251 home 40645
Lluís Navarro Alboraia, Horta, 1788 — València, 1846 Historiador, poeta i autor teatral. Q85633818 home 45572
Lluís Rajadell i Andrés Vall-de-roures, Matarranya, 1965 Periodista i narrador. Q85955734 home 500825
Lluís Reig i Bonet Barcelona, Barcelonès, 1881 — Barcelona, Barcelonès, 1968 Assagista i llibreter. Q85954866 home 54755
Lluís Roís València?, segle XV — ?, segle XVI Escrivent. Q85434545 home 500195
Lluís de Castellví i de Vic València, ? — València, 1481 Poeta. Q85433300 home 16260
Lluís de Fenollet i de Malferit Xàtiva, Costera, ? — Xàtiva, Costera, 1492 Cavaller i traductor. Q85420931 home 26444
Lluís de Requesens (poeta) poeta del segle XV Q18002199 home 54988
Lluís de Vilafranca Vilafranca de Bonany, Mallorca, 1770 — Vilafranca de Bonany, Mallorca, 1847 Erudit. Q85635656 home 38243
Lluís de Vilarrasa Person ♂ Q65557074 home 70913
Lluís de les Daunes València, ? — València, 1673 Poeta. Q85433214 home 21581
Lorenç Mallol escriptor català Q3837127 home 39519
Luis Bordás Munt escriptor espanyol Q9024955 home 11315
Luis de Val Espanya escriptor, novel·lista, periodista (1867–1930) ♂ Q5984561 home 68828
Magí Cases Balsareny, Bages, ~1642 — Barcelona, Barcelonès, 1707 Poeta i escriptor didàctic. Q85436034 home 15710
Manel Cubedo i Capella Borriana, 1955 Dramaturg i guionista. Q85955818 home 500770
Manuel Andreu Igual i Dragamunt Barcelona, Barcelonès, ~1780 — Alella?, Maresme, segle XIX Autor teatral, poeta i periodista. Q85832610 home 33434
Manuel Capdevila i Rovira Person (1901–1983) ♂ Q60829773 home 14627
Manuel Carbonell i Florenza ?, ? — Vic, Osona, 1945 Assagista i traductor. Q85956821 home 501063
Manuel Casamada i Comella preceptista i pedagog Q85433306 home 15576
Manuel Castaño i Viella Girona, Gironès, 1959 Poeta i crític. Q85955690 home 500950
Manuel Civera València, segle XVIII — València, 1822 Col·loquier. Q85433026 home 17978
Manuel Fuster i Membrado la Todolella, els Ports, 1717 — València, 1793 Cronista. Q85843363 home 28549
Manuel Garcia i Silvestre Barcelona?, Barcelonès, segle XX — Barcelona, Barcelonès ?, segle XX Historiador de la literatura. Q85843946 home 29099
Manuel Gibert Peralada, Alt Empordà, segle XVII — ?, segle XVIII Poeta. Q85617757 home 500006
Manuel Gomis i Sentís Cornudella de Montsant, Priorat, 1881 — Igualada, Anoia, 1963 Dramaturg. Q85833092 home 30453
Manuel Lledesma València, segle XVI — València, segle XVII Poeta. Q85635647 home 37623
Manuel Marinel·lo i Samuntà Poeta, dramaturg i prosista català Q55661060 home 40382
Manuel Marià Ribera Cardona, Bages, 1652 — Barcelona, Barcelonès, 1736 Historiador. Q85957356 home 55356
Manuel Martín i Picó Castelló de la Plana, Plana Alta, 1736 — València, 1810 Predicador. Q85634266 home 40730
Manuel Mas i Soldevila Barcelona, Barcelonès, segle XVII — Barcelona, Barcelonès, 1748 Poeta i dietarista. Q85634844 home 40926
Manuel Nadal i Abella Barcelona, Barcelonès, 1928 — Barcelona, Barcelonès, 1997 Poeta. Q85633823 home 45231
Manuel Peris i Fuentes Borriana, Plana Baixa, 1857 — Borriana, Plana Baixa, 1932 Poeta i autor teatral. Q85953982 home 50363
Manuel Torres i Torrens Sallent, Bages, 1819 — Barcelona, Barcelonès, 1888 Historiador i publicista en llengua castellana. Q85844091 home 66912
Manuel Vidal y Salvador Dramaturg, poeta, jurista (1635–1698) ♂ Q9028209 home 500060
Manuel de Mata i Maneja Poeta i dramaturg català. Q55838043 home 41267
Marc Antoni Ortí i Ballester Nules, Plana Baixa, 1593 — València, 1661 Cronista, poeta i autor dramàtic. Q85611552 home 47795
Marc Antoni Ortí i Moles València, 1647 — València, 1687 Poeta. Q85503794 home 500048
Marc Antoni de Camós i de Requesens Barcelona, Barcelonès, 1544 — Nàpols, 1606 Escriptor religiós. Q85433337 home 13883
Marc Vidal i Bru Cabassers, Priorat, 1883 — Mataró, Maresme, 1964 Poeta i autor de teatre. Q85844182 home 70423
Marcel Ortín i Rull Barcelona, Barcelonès, 1959 Historiador de la literatura. Q85955019 home 501114
Mariano de Cabrerizo escriptor espanyol Q5842009 home 13229
Mario Sasot Escuer Saidí, Baix Cinca, 1951 Periodista, músic i crític literari. Q85955729 home 500827
Marià Antoni Togores i Sanglada Palma, Mallorca, 1769 — Quart, València, 1808 Poeta. Q85515584 home 500084
Marià Escriu i Fortuny Poeta i autor teatral català Q85434142 home 500301
Marià Garcia i Aragonès Barcelona, Barcelonès, 1880 — Barcelona, Barcelonès, 1954 Dramaturg. Q85843378 home 29062
Marià López i Lacasa Mequinensa, Baix Cinca, 1958 Poeta. Q85955740 home 500822
Marià Torrent i Vinyes Vic, Osona, 1779 — Badalona, Barcelonès?, 1823 Poeta. Q85434703 home 500251
Martí Garcia poeta Q18002214 home 29025
Martí Pont i Perelló Palma, Mallorca, ? — Palma, Mallorca, 1766 Escriptor religiós. Q85954059 home 52023
Martí Serra Muro, Mallorca, segle XVII — Palma, Mallorca, 1715 Escriptor i polemista antilul·lista. Q85953184 home 62006
Mateu Bossul ?, segle XVI Retòric. Q85435070 home 11686
Mateu Eimeric Bordils, Gironès, 1715 — Ferrara, Itàlia, 1799 Filòsof, historiador i humanista. Q85433276 home 1359
Mateu Rotger i Capllonch Pollença, Mallorca, 1862 — Palma, Mallorca, 1916 Poeta en llatí i historiador. Q85957084 home 57018
Mateu Salzet «Cronista.» Q77846559 home 58399
Maximià Alloza Castelló de la Plana, Plana Alta, 1885 — Castelló de la Plana, Plana Alta, 1945 Poeta i traductor. Q85436502 home 500432
Melcior Font i Marsà Sant Andreu de Palomar, Barcelona, Barcelonès, 1905 — Barcelona, Barcelonès, 1959 Poeta, traductor i assagista. Q85399798 home 27424
Melcior Miralles València?, a. 1419 — València, 1502 Cronista. Q85633644 home 42747
Melcior de Bou i de Margarit-Biure Perpinyà, 1755 — Tolosa de Llenguadoc, 1838 Erudit i poeta. Q85435048 home 11757
Melcior de Bru i Descatllar «Dramaturg.» Q66598834 home 12465
Miquel Antoni Castanyer i Mayol «Escriptor.» Q66761444 home 15888
Miquel Bach i Núñez escriptor català Q55365573 home 500946
Miquel Beneito València , 1560/1565 — València , 1560/1591 Poeta i autor dramàtic. Q85843349 home 9116
Miquel Bibiloni i Corró «Escriptor romàntic.» Q66829848 home 9907
Miquel Blanc i Grau Gavà, Baix Llobregat, 1938 Folklorista i erudit. Q85955754 home 500814
Miquel Bover i Ramonell Palma, Mallorca, 1710 — Palma, Mallorca, 1799 Autor dramàtic i poeta. Q85435033 home 11893
Miquel Burguera Santanyí, Mallorca, segle XVII — Santanyí, Mallorca, 1725 Llatinista. Q85421543 home 223575
Miquel Dubà i Navas ?, 1826? — Barcelona, Barcelonès, 1887 Poeta i periodista en llengua castellana. Q85434059 home 500325
Miquel Estela Barcelona, Barcelonès, segle XV Comanador i escriptor. Q85420351 home 25239
Miquel Estradé i Ciurana Tarragona, Tarragonès, 1920 — Montserrat, 1997 Assagista i traductor del grec. Q85420890 home 25381
Miquel Eugeni Caimaris i Torres Ciutadella, Menorca, 1826 — Barcelona, Barcelonès, 1863 Novel·lista en llengua castellana i poeta. Q85433271 home 13346
Miquel Ferrer (llatinista) Almenara, Plana Baixa, segle XVI Llatinista. Q85421107 home 26730
Miquel Garcia clergue i poeta mallorquí Q21584248 home 29027
Miquel Garcia cronista i poeta valencià Q21584254 home 29028
Miquel Jeroni Llopis i Sòria València?, a. 1557 — València?, segle XVII Memorialista. Q85515306 home 500076
Miquel Jeroni Oliver València?, segle XVI Poeta. Q85633954 home 47146
Miquel Joan Gomis València, ? — València, 1578 Poeta. Q85833080 home 30447
Miquel Joan Osona ?, segle XVII — Barcelona, Barcelonès?, ~1666 Predicador. Q85617557 home 500017
Miquel Mai Barcelona, Barcelonès, segle XV — Madrid, 1546 Humanista. Q85635768 home 39241
Miquel Martínez i Sáez la Vila Joiosa, Marina Baixa, 1959 Poeta i novel·lista. Q85955816 home 500776
Miquel Mates Olot, Garrotxa, 1572 — Blanes, 1637 Prosista. Q85437396 home 500103
Miquel Miralles ?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437448 home 500156
Miquel Montserrat i Artigues Felanitx, Mallorca, segle XVIII — Palma, Mallorca, 1813 Llatinista. Q85633597 home 44129
Miquel Moragues i Barceló Palma, Mallorca, 1798 — Palma, Mallorca, 1860 Preceptista. Q85633876 home 44255
Miquel Ortigues País Valencià, segle XV — País Valencià, segle XVI Poeta. Q85611555 home 47803
Miquel Peres València, segle XV — València, segle XVI Escriptor. Q85957351 home 50236
Miquel Planas i Bach Barcelona, Barcelonès, 1907 Narrador. Q85436523 home 500441
Miquel Pons i Bonet s’Alqueria Blanca, Mallorca, 1928 Assagista i crític literari. Q85954070 home 51973
Miquel Puigserver i Llabrés Lloseta, Mallorca, 1881 — Sóller, Mallorca, 1947 Comediògraf i prosista. Q85954263 home 53239
Miquel Serres i Valls València?, segle XVII — ?, ? Poeta. Q85617571 home 500023
Miquel de Renzi i de la Fuente Barcelona, Barcelonès, 1941 Poeta. Q85420920 home 257210
Narcís Camós Girona, Gironès?, segle XVII — Barcelona, Barcelonès, 1664 Escriptor religiós i panegirista. Q85433339 home 13881
Narcís Collell Sant Andreu del Torn, Garrotxa, 1722 — ?, ? Autor dramàtic. Q85437435 home 500114
Narcís Franc Barcelona, Barcelonès, ? — Barcelona, Barcelonès, a. 1397 Mercader, el 1374 era oïdor de la Generalitat de Catalunya. Q85843341 home 27945
Narcís J. Granès Cassà de la Selva, Gironès, 1885 — Sant Serni de Tremp, Pallars Jussà, 1918 Prosista. Q85436788 home 500543
Narcís López i Batllori Barcelona, Barcelonès, 1921 — Barcelona, Barcelonès, 1980 Assagista i advocat. Q85635657 home 38449
Narcís d’Arano i Oñate Sant Mateu del Maestrat, segle XVII Traductor. Q85609959 home 4755
Nicolau Enric Lluelles i Carreter Barcelona, Barcelonès, 1885 — Tolosa de Llenguadoc, 1943 Comediògraf, novel·lista i actor. Q85635658 home 38165
Nicolau Espinosa València, 1525 — ?, d. 1566 Poeta i traductor. Q85420181 home 24965
Nicolau Peres Xàtiva, Costera, ? — Xàtiva, Costera, 1828 Prosista i traductor. Q85957374 home 50237
Nicolau Quilis Morella, els Ports, segle XV Traductor. Q85954242 home 53731
Nicolau de Credença Barcelona, Barcelonès, segle XVI — ?, segle XVI Poeta. Q85433221 home 20530
Nicolau de Pacs i Sureda Palma, Mallorca, segle XV — Palma, Mallorca, segle XVI Lul·lista i poeta en llatí. Q85611567 home 48139
Octavi Pell i Cuffí Barcelona, Barcelonès, 1884 — Barcelona, Barcelonès, 1906 Narrador i traductor. Q85436531 home 500443
Onofre Català i Mirarnau Batea, Terra Alta, segle XVI — Gandesa, 1653? Cronista. Q85515573 home 500089
Onofre Cugat Principat de Catalunya, segle XVIII Escriptor didàctic. Q85433160 home 20994
Onofre Esquerdo i Sapena València, ? — València, 1699 Erudit. Q85420334 home 25052
Onofre Menescal Barcelona, Barcelonès , ~1570 — Barcelona, Barcelonès , 1612/1619 Escriptor religiós i historiador. Q85635722 home 39734
Pablo Alcover y Guitart Espanya jurista, botànic, poeta, escriptor (1804–1832) ♂ Q62547075 home 500306
Pasqual Berguedà València, 1702 — València, 1779 Poeta i autor dramàtic. Q85421548 home 222910
Pasqual Cucarella i Candel periodista i escriptor Q68938803 home 20959
Pasqual Esclapers de Guilló Elx, Baix Vinalopó, 1700 — València, 1755 Poeta, autor dramàtic i historiador. Q85420137 home 24570
Pasqual Martínez i Garcia València, 1772 — Carlet, Ribera Alta, 1842 Col·loquier. Q85634261 home 40770
Pasqual Orozco i Sanz Alacant, Alacantí, ? — Alacant, Alacantí, 1921 Comediògraf i periodista. Q85434695 home 500255
Pastrana ?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437427 home 500149
Pau Cardellach i Busquets jurista, notari (1814–1879) ♂ Q51953655 home 14879
Pau Cenedo «Poeta.» Q66791603 home 16856
Pau Fàbregues i Sintes Maó, Menorca, 1836 — Maó, Menorca, 1920 Autor teatral. Q85420921 home 25757
Pau Griera i Cruz Sabadell, Vallès Occidental, 1874 — Sabadell, Vallès Occidental, 1950 Novel·lista i dramaturg. Q85436301 home 500534
Pau Noguera i Ripoll Sóller, Mallorca, 1781 — Sóller, Mallorca, 1868 Glosador. Q85434094 home 500319
Pau de Dalmases i de Vilana Barcelona, Barcelonès?, segle XVIII — ?, ? Poeta. Q85611641 home 500004
Pere Alberg i Ferrament Vic, Osona, 1517 — Barcelona, Barcelonès, 1582 Músic. Q85432655 home 1743
Pere Alemany (poeta) poeta del segle XIV Q66579281 home 2247
Pere Antic «Poeta i notari.» Q66760363 home 4309
Pere Antoni Bernat Mallorca, segle XVII Autor dramàtic. Q85421547 home 223288
Pere Antoni Frontera Sineu, Mallorca, 1630 — Palma, Mallorca, 1714 Escriptor religiós. Q85843367 home 28356
Pere Antoni Jofreu Principat de Catalunya, segle XVII — ?, segle XVII Poeta. Q85611668 home 500007
Pere Balç i Antic Barcelona, Barcelonès, 1563 — Barcelona, Barcelonès, 1616 Cronista. Q85515293 home 500068
Pere Bell Cullera, Ribera Baixa?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437472 home 500162
Pere Benàsser ?, ? — Palma, Mallorca, 1694 Lul·lista. Q85503773 home 500044
Pere Bes i Labet Girona, Gironès, 1747 — ?, ? Llatinista, traductor i poeta. Q85515575 home 500087
Pere Camó Ceret, Vallespir, 1877 — ?, 1974 Poeta i assagista. Q85433274 home 13875
Pere Cerdà (poeta) Tortosa, Baix Ebre?, segleXVI — Tortosa, Baix Ebre?, segle XVI Poeta. Q85515574 home 500090
Pere Cerís i Gelabert València, 1743 — Ferrara, 1795 Poeta, traductor i erudit. Q85433298 home 17089
Pere Despuig ?, segle XV Cavaller i poeta. Q85437488 home 500168
Pere Escanellas i Suñer Eivissa, 1852 — Eivissa, 1936 Poeta i publicista. Q85434034 home 500334
Pere Fermí de Lacroix Vilafranca de Conflent, 1732 — Tolosa de Llenguadoc, 1786 Poeta i autor dramàtic. Q85635633 home 36256
Pere Fiol Palma, Mallorca, segona meitat segle XVI — Saragossa, segle XVII? Poeta. Q85515503 home 500073
Pere Fons i Vilardell el Palà de Torroella, Bages, 1955 Poeta i narrador. Q85399789 home 27387
Pere Fèlix de Salazar i Andreu escriptor Q77845649 home 58078
Pere Galvany Principat de Catalunya, segle XV Poeta. Q85843358 home 28895
Pere Garlenc Catalunya del Nord?, segle XVIII — Barcelona, Barcelonès?, d. 1820 Escriptor religiós i poeta. Q85611673 home 500012
Pere Giberga ?, ? — ?, a. 1565 Poeta. Q85821466 home 29870
Pere Guisset Ceret, Vallespir, 1920 — Ceret, Vallespir, 2000 Dramaturg. Q85833121 home 31743
Pere Joan Bogart i de Gomera «Poeta.» Q66830107 home 10726
Pere Joan Rejaule i Rubio València, 1578 — ?, d. 1638 Poeta i autor dramàtic. Q85954868 home 54818
Pere Llitrà Mallorca, segle XV Escriptor. Q85635645 home 37848
Pere Llopis ?, segle XV Franciscà i traductor. Q85434594 home 500186
Pere Manaut i Taberner Metge, autor teatral i folklorista català Q85635719 home 39678
Pere Martí (cronista) València?, final segle XV~1539 Cronista i poeta. Q85515303 home 500078
Pere Mas i Perera Vilafranca del Penedès, 1901 — Buenos Aires, 1977 Assagista i poeta. Q85634846 home 40920
Pere Mercer i Santaló Rosselló, segle XVIII — ?, segle XVIII Prosista i traductor. Q85634827 home 42046
Pere Moliner ?, segle XVII — ?, segle XVII Escriptor polític. Q85515305 home 500079
Pere Montengon i Paret Alacant, 1745 — Nàpols, 1824 Novel·lista, poeta, autor dramàtic i traductor. Q85633665 home 43762
Pere Màrtir Coll i Alsina Calella, Maresme, 1753 — Calella?, d. 1830 Memorialista. Q85515290 home 500071
Pere Màrtir Coma Barcelona, Barcelonès, ? — Perpinyà, 1578 Escriptor religiós. Q85432881 home 18910
Pere Nicolau (escriptor) Millars, Rosselló, 1575 — ?, segle XVII Escriptor religiós. Q85633793 home 45999
Pere Nicolau Factor i Estanya València, 1520 — València, 1583 Escriptor místic. Q85420922 home 25780
Pere Pasqual (memorialista) Perpinyà?, ? — Perpinyà?, 1644 Memorialista. Q85515301 home 500080
Pere Peres València, segle XVd. 1515 Notari i poeta. Q85957370 home 50238
Pere Picó i Rius València, 1767 — Xàtiva, Costera, 1819 Poeta i erudit. Q85953963 home 50824
Pere Ponç ?, segle XVI — Cervera?, d. 1558 Autor dramàtic. Q85617556 home 500018
Pere Pou Catalunya, segle XV Cavaller. Q85954050 home 52435
Pere Prats i Bosch poeta Q49276841 home 500410
Pere Puiggarí Perpinyà, 1768 — Perpinyà, 1854 Erudit, gramàtic i poeta. Q85954264 home 53190
Pere Ramírez i Molas Vic, Osona, 1933 Historiador de la literatura. Q85954239 home 54119
Pere Roio Ontinyent, Vall d’Albaida, ? — ?, d. 1616 Cronista. Q85957447 home 56517
Pere Salvà i Mallén València, 1811 — València, 1870 Bibliògraf. Q85952673 home 58317
Pere Tomàs Moià «Escriptor.» Q66829445 home 43075
Pere Vicent Sabata i Grifolla Sant Mateu del Maestrat, 1662 — Sant Mateu del Maestrat, 1733 Llatinista, poeta i cronista. Q85957093 home 57520
Pere Vila i Espona Prats de Lluçanès, Osona, 1922 Dramaturg i poeta. Q85844272 home 70613
Pere Vilaspinosa València, ?~1500 Poeta. Q85432425 home 240505
Pere d'Anyó País Valencià, segle XV — ?, segle XV Prevere i poeta. Q85437428 home 500151
Pere de Civillar ?, segle XV ? — ?, ? Eclesiàstic i poeta. Q85437471 home 500163
Pere de Queralt i de Pinós ?, meitat del segle XIV — ?, 1408 Senyor de la baronia de Queralt ( Pere VI de Queralt ) i de la vila de Santa Coloma, militar, diplomàtic i home de lletres. Q85954244 home 53651
Pere de Rius ?, segle XIV — ?, ? Poeta. Q85434589 home 500194
Pere de Vilademany ?, segle XIV Cavaller i poeta. Q85434662 home 500203
Pere-Ausiàs Marc i d'Oluja Cervera?, segle XVI — ?, segle XVII Poeta. Q85635664 home 40022
Perellós de Pacs Palma, Mallorca, segle XVI — ?, ~1590 Cronista. Q85437437 home 500119
Perot Joan ?, segle XV Poeta. Q85635640 home 34567
Ponç de Menaguerra València?, segle XV Escriptor. Q85634828 home 41871
Primitiu Sanmartí i Busquet «Escriptor.» Q77847281 home 58773
Rafael Bosquets ?, ? — Palma, Mallorca, 1695 Prosista religiós. Q85515579 home 500086
Rafael Bover Porreres?, Mallorca, segle XVII — Mallorca, segle XVII Poeta. Q85435040 home 11888
Rafael Cervera Barcelona, Barcelonès, segle XVI — Barcelona, Barcelonès, 1633/1638 Historiador. Q85436047 home 17167
Rafael Mambla Vic, Osona, segle XVI Humanista. Q85635721 home 39649
Rafael Maria Liern i Celrach València, 1833 — Madrid, 1897 Autor teatral. Q85635649 home 37239
Rafael Marquina i Angulo Assagista, periodista, dramaturg, crític teatral, traductor i biògraf català Q42310228 home 40519
Rafael Moix Girona, Gironès, segle XVId. 1604 Humanista. Q85633657 home 43090
Rafael Noguers Principat de Catalunya, segle XVII Poeta. Q85633963 home 46267
Rafael Sastre i Clar Llucmajor, Mallorca, 1735 — Llucmajor, Mallorca, 1787 Glosador i autor dramàtic. Q85953203 home 61110
Rafael Villar i Belenguer el Canyamelar, València, 1931 — València, 1983 Poeta i dramaturg. Q85844262 home 71098
Rafael Vives i Azpiroz València, 1813 — València, 1886 Autor teatral. Q85434081 home 500330
Rafel Rapó i Gener Sineu, Mallorca, 1645 — Porreres, Mallorca, 1710 Col·loquier. Q85503792 home 500049
Ramir Torres i Vilaró Barcelona, Barcelonès, 1877 — Begues, Baix Llobregat, ~1938 Poeta i traductor. Q85844088 home 66914
Ramon Arqués i Arrufat «Crític i historiador de la literatura.» Q66850264 home 5343
Ramon Boter Barcelona, Barcelonès?, segle XV — ?, segle XV Poeta. Q85437501 home 500176
Ramon Bussanya «Polític i escriptor, diputat liberal per Catalunya a la legislatura de 1822-23.» Q66821489 home 12946
Ramon Coll i Gorina Person (1861–1894) ♂ Q55838624 home 18631
Ramon Corbella i Llobet Historiador Q28056898 home 19741
Ramon Ferrer Barcelona, Barcelonès, 1777 — Barcelona, Barcelonès, 1821 Poeta, prosista i historiador. Q85421164 home 26733
Ramon Lladró i Mallí València, 1825 — València, 1896 Autor teatral. Q85635650 home 37478
Ramon López i Soler Manresa, Bages, 1799 — Madrid, 1836 Poeta, novel·lista i periodista en llengua castellana. Q85635655 home 38471
Ramon Moix i Cusidó «Escriptor.» Q66829450 home 43092
Ramon Pla i Arxé Barcelona, Barcelonès, 1943 Professor i crític literari. Q85955706 home 500875
Ramon Pla i Coral Olot, Garrotxa, 1906 — Olot, Garrotxa, 1980 Periodista, poeta i assagista polític. Q85953953 home 51269
Ramon Ribera Castelló d’Empúries, Alt Empordà, 1781 — Barcelona, Barcelonès, 1846 Hel·lenista. Q85957501 home 55361
Ramon Roca i Sans Valls, Alt Camp, 1850 — Barcelona, Barcelonès, 1926 Poeta i comediògraf. Q85957415 home 56110
Ramon Saborit i Comellas «Sacerdot i escriptor.» Q77844097 home 57577
Ramon Savall ?, ? — ?, 1415 Mestre racional i poeta. Q85432381 home 236747
Ramon Torres i Rossell Barcelona, Barcelonès, 1889 Poeta i cronista. Q85953394 home 66911
Ramon Vinyeta i Leyes Torelló, Osona, 1914 — Torelló, Osona, 2005 Escriptor. Q85835234 home 71242
Ramon Vives i Pastor ?, segle XIX — ?, segle XX Poeta i traductor. Q85436854 home 500537
Ramon Vivot i Descós Mallorca, segle XV — Mallorca, segle XVI Poeta. Q85835854 home 71484
Ramón Cuspinera i Vendrell autor espanyol Q81619677 home 500450
Reginald Poc Planoles, Ripollès, segle XVI — Girona, Gironès?, 1635 Escriptor religiós. Q85954077 home 51686
Ricard Català i Marçal Falset, Priorat, segle XIX — ?, ? Poeta i editor. Q85436544 home 500447
Robert Archer Person ♂; member of Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans Q35029337 home 250052
Roc Olzinelles i de Miquel Igualada, Anoia, 1784 — Oceja, Cerdanya, 1835 Erudit. Q85625528 home 47304
Roderic Dies País Valencià, segleXV Poeta. Q85421617 home 22503
Rodolf Salazar i Navarro escriptor Q77845700 home 58079
Romeu Llull Espanya person (1439–1496) ♂ Q18002220 home 38254
Romeu Sabruguera dominicà Q77844128 home 57581
Román de Saavedra Algesires, Andalusia, 1877 — Barcelona, Barcelonès, 1959 Periodista i poeta. Q85436482 home 500428
Rudolf Grossmann Alemanya traductor, professor d'universitat, romanista (1892–1980) ♂ Q1554972 home 31211
Sadurní Curp Vilallonga dels Monts, Rosselló , 1620? — Vilallonga dels Monts, Rosselló 1620, 1686 Memorialista. Q85437436 home 500116
Salvador Estellés i Rams València, 1839 — València, 1861 Poeta i autor teatral. Q85420363 home 25256
Salvador Perpinyà i Perpinyà Elx, Baix Vinalopó , ~1662 — Elx, Baix Vinalopó, 1728 Cronista. Q85515304 home 500081
Salvador Puig i Xoriguer Barcelona, Barcelonès, 1719 — Barcelona, Barcelonès, 1793 Filòleg. Q85954291 home 53113
Salvador Reventós i Clivillés Vilafranca del Penedès, 1864 — Madrid, 1927 Comediògraf. Q85954851 home 55079
Salvador Verdeguer i Sapena València, 1894 — València, 1973 Poeta. Q85436571 home 500466
Santiago Cebrian i Ibor «Poeta i erudit.» Q66791472 home 16755
Santiago Vendrell i Fontanillas Barcelona, Barcelonès, 1917 — ?, 1997 Dramaturg. Q85844173 home 69912
Sebastià Casanoves i Canut Palau-saverdera, Alt Empordà, 1710 — Palau-saverdera?, 1767 Memorialista. Q85515292 home 500070
Sebastià Marquès i Ortegas Sóller, Mallorca, 1807 — Sóller, Mallorca, 1877 Glosador. Q85434017 home 500338
Sebastià d'Oló Santa Maria o Sant Joan d’Oló?, Moianès, segle XVIII — ?, ? Poeta. Q85503793 home 500047
Serapi Berard ?, segle XVII — Girona, Gironès?, a. 1690 Cronista. Q85843350 home 9402
Sigfrid Bosch «Historiador de la literatura.» Q66898615 home 11616
Silvestre Casadevall Barcelona, Barcelonès, segle XVII Gramàtic. Q85433309 home 15535
Sixte Verai Clar Celrà, Gironès, 1665 — Girona, Gironès, 1735 Autor dramàtic. Q85437429 home 500121
Teodor de Mena Mataró, Maresme, 1836 — ?, ? Autor tetral i periodista. Q85634829 home 41867
Tomeu Terrades i Sabater Palma, Mallorca, 1943 Narrador. Q85955332 home 501162
Tomàs Amorós i Cerdà «Impressor a Palma entre el 1786 i el 1810.» Q66605732 home 3647
Tomàs Artimbau ?, segleXVIII — Vic, Osona, segle XVIII Escriptor religiós. Q85421537 home 220645
Tomàs Escuder i Palau Person (*1945) ♂ Q55995427 home 500659
Tomàs Junoy Person (1782–1860) ♂ Q18002229 home 35088
Tomàs Mut escriptor Q67035858 home 45142
Tomàs Peris de Foces ?, segle XIV Cavaller aragonès i poeta. Q85953980 home 50369
Tomàs Real Xàtiva, Costera, ? — València, 1557 Poeta i prosista. Q85954864 home 54517
Tomàs Serrano i Peres Castalla, Alcoià, 1715 — Bolonya, Itàlia, 1784 Poeta, crític literari i cronista. Q85953191 home 62139
Tomàs de Vesac València, 1476 — Museros, Horta, 1536 Escriptor religiós. Q85617483 home 500027
Tomàs de Vilanova València, ?a. 1608 Poeta. Q85432410 home 240467
Tremoleta Espanya trobador, compositor Q3998248 home 500200
Valeri Fuster València, segle XVI Poeta. Q85843366 home 28542
Valterra ?, d. 1400 — ?, segle XV Poeta. Q85434649 home 500201
Vicent Alarcon i Macià Elx, Baix Vinalopó, 1848 — Elx, Baix Vinalopó, 1922 Comediògraf i poeta. Q85434686 home 500258
Vicent Antoni Noguera i Ramón escriptor i traductor Q55836208 home 46249
Vicent Carbonell Alcoi, Alcoià, segle XVIId. 1690 Cronista. Q85433329 home 14819
Vicent Clavel i Andrés València, 1888 — Barcelona, Barcelonès, 1967 Editor, traductor i assagista. Q85432762 home 18167
Vicent Clérigues València, ? — Castelló de la Plana, 1835; «Poeta popular.» Q67639097 home 18208
Vicent Emperador i Pichó València, 1730 — Ferrara, 1797 Poeta. Q85432406 home 23942
Vicent Esquerdo i Pastor València, 1597 — València, 1630 Autor dramàtic i poeta. Q85420315 home 25051
Vicent Eugeni Miquel i Madaleno Altea, Marina Baixa, 1852 — Alacant, Alacantí, 1911 Poeta i comediògraf. Q85434694 home 500254
Vicent Ferrandis València?, segle XV — València?, segle XVI Poeta. Q84759976 home 26651
Vicent Ferri País Valencià, segle XVII Poeta. Q85399768 home 26845
Vicent Gil ?, ? — València, 1673 Cronista. Q85437316 home 500095
Vicent Gomes i Corella València , 1560/1565 — València , 1638 Cronista, escriptor religiós i traductor. Q85833083 home 30412
Vicent Guillot i Almonacid València, 1842 — ?, ? Autor teatral i periodista. Q85833118 home 31676
Vicent Josep Marc i Borràs Castelló de la Plana, Plana Alta, ? — València, 1796 Poeta i traductor. Q85635663 home 40021
Vicent Mariner d'Alagó València, segle XVI — Madrid, 1642 Humanista i poeta. Q85634166 home 40390
Vicent Martínez i Colomer Beniflà, Safor, 1763 — València, 1820 Novel·lista, poeta i cronista. Q85634264 home 40762
Vicent Peres de Culla Gandia, Safor, segle XVII — ?, ? Poeta. Q85957368 home 50248
Vicent Sanchis i Roig València, 1835 — València, 1876 Autor teatral. Q85952647 home 58621
Vicent Tafalla i Campos la Vila Joiosa, Marina Baixa, 1842 — Alacant, Alacantí, ? Comediògraf i periodista. Q85434687 home 500256
Vicent Teixidor i de Bellvís Xàtiva, Costera, segle XVII — Xàtiva, Costera, segle XVII Poeta. Q85953404 home 65412
Vicent Tomàs Tarifa ?, 1708 — València, 1773 Col·loquier i cronista. Q85503874 home 500051
Vicent Torralba València?, final segle XVI~1651 Memorialista. Q85515582 home 500085
Vicenç Andrés i Llobet comediògraf, poeta i humorísta català Q66537911 home 3910
Vicenç Balanzó i Echevarría ?, segle XIX — ?, segle XX Poeta. Q85436621 home 500454
Vicenç Buart Rosselló, segle XVIII Autor dramàtic. Q85433262 home 12635
Vicenç Calonge i Gustà Palma, Mallorca, 1954 Dramaturg i poeta. Q85220251 home 500742
Vicenç Comes ?, segle XIV — ?, segle XV Poeta en català. Q85432896 home 19006
Vicenç Corominas i Prats Barcelona, Barcelonès, 1877 — Barcelona, Barcelonès, 1961 Comediògraf i traductor. Q85436473 home 500423
Vicenç Domènec i Sabater Barcelona, Barcelonès, 1780 — Barcelona, Barcelonès, 1841 Poeta i erudit. Q85421615 home 22663
Vicenç Miquel de Moradell Barcelona, Barcelonès, 1584 — Novara, Itàlia, 1625 Poeta. Q85633871 home 44234
Vicenç Pérez i Verdiel Tarragona, Tarragonès, 1927 Professor i novel·lista. Q85955763 home 500806
Vicenç de Febrer Manresa, Bages?, segle XIX — ?, ? Narrador. Q85434741 home 500267
Víctor Compta i González Barcelona, Barcelonès, 1950 Traductor. Q85955784 home 500793
Wenceslau Fernández de Soto i Llasat Barcelona, Barcelonès, 1889 — ?, ? Narrador. Q85436537 home 500444
Xavier Abraham i Homobono Espanya llibreter, poeta, perruquer (*1945) ♂ Q8043192 home 500944
Xavier Amorós i Corbella Reus, Baix Camp, 1960 Poeta. Q85220253 home 500745
Xavier Bosch i Comellas Torà de Riubregós, Segarra, 1882 — Llanera, Solsonès, 1936 Prosista i folklorista. Q85436807 home 500547
Xavier Miquel i Padró la Pobla de Claramunt, Anoia, 1921 Poeta. Q85634820 home 42655
Xavier Renau i Manén Barcelona, Barcelonès, 1929 Poeta i historiador. Q85420157 home 246839
fra Artau de Claramunt ?, segle XV Cavaller i prosista. Q85432774 home 18057
mossèn Estanya ?, segle XV — ?, ? Poeta. Q85437491 home 500169
mossèn Gras ?, segle XV Escriptor. Q85833102 home 30925
mossèn Lleonard ?, segle XV Poeta. Q85434579 home 500188
mossèn Navarro Aragó ?, segle XV — ?, segle XV Cavaller i poeta. Q85437425 home 500150
mossèn Sunyer ?, segle XV Poeta. Q85434573 home 500189


Misc[modifica]

Article Descripció Wikidata gènere DLC
Cita de narradors Llibre d’assaig i crítica literària que guanyà el premi d’assaig Josep Yxart 1957 i fou publicat l’any 1958, els autors del qual són Jordi Sarsanedas, Maria A. Q85960439 500899
Les estil·lades i amoroses lletres trameses per Bartomeu Sirlot a la sua senyora i per ella a ell Relat epistolar breu, d’autor anònim valencià, publicat en plec solt al s.XVI. Q86530681 500144
Llibre d’antiquitats Llibre de memòries de la seu de València del ss.XVI-XVII. Q86450939 37751
Poesia catalana del segle XX 1963 antologia poètica by Josep Maria Castellet i Díaz de Cossío, Joaquim Molas i Batllori Q85960474 500897
Representació de l’Assumpció de Madona Santa Maria Peça dramàtica catalana en versos apariats, referent a la mort i Assumpció de la Mare de Déu. Q86356454 54955
Rondalla de rondalles Novel·la breu de Lluís Galiana (s. XVIII), construïda a base de parèmies. Q86530657 500143
Trencavel (pseudònim) Pseudònim literari, provinent d’una família de la noblesa occitana, que utilitzaren un grup d’escriptors de la generació dels setanta. Q86351517 501450
Fi llista auto-generada.