Viquiprojecte:UOC/Memòria

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Títol[modifica]

 • Títol: Memòria Viquipedista resident a la Universitat Oberta de Catalunya
 • Autor: P.Adrian
 • Organització: Amical Wikimedia
 • Data: Maig - Setembre de 2014

Resum executiu[modifica]

La primera fase de l'estada del viquipedista resident a la UOC s'ha estès entre maig i setembre de 2014. S'han analitzat les diverses iniciatives de la UOC en l'ús de la Viquipèdia i la gestió de projectes amb aquesta eina, així com l'ús que la universitat en pot fer de cara al futur per a la difusió i gestió de les seves pròpies activitats.

En primer lloc s'ha fet un estudi de diversos materials publicats per la UOC, de caràcter docent, investigador o divulgatiu en diferents formats. S'han destriat aquells materials que tenen una llicència compatible amb la Viquipèdia per tal de llistar-los i facilitar-ne la seva utilització per part dels voluntaris de l'enciclopèdia. També s'ha analitzat l'us de la Viquipèdia per a la difusió de publicacions docents i les revistes publicades per la universitat, de manera que n'augmenti la visibilitat alhora que es completa l'enciclopèdia amb referències i continguts de qualitat. S'ha ofert suport i assessorament als diferents actors implicats per tal de gestionar la normativa referent al conflicte d'interessos de la Viquipèdia, que conforma una de les seves normes bàsiques.

De cara a primer quadrimestre del curs 2014-2015 es pretén iniciar una segona fase de la col·laboració més àmplia per la qual es buscarà la implicació del personal docent i investigador per tal d'incentivar i millorar l'ús de la Viquipèdia com a eina docent, en consonància amb diversos projectes que s'han dut a terme en el passat tant a nivell català com internacional. Alhora es pretén seguir treballant en les línies d'acció ja endegades durant la primera fase.

Introducció[modifica]

Rectorat de la Universitat Oberta de Catalunya

En el marc de l’IN3, l’institut de recerca de la UOC, va presentar el juny de 2014 un estudi sobre la percepció de la Viquipèdia que té la comunitat universitària (Wiki4HE), finançat mitjançant una convocatòria RecerCaixa. En aquest projecte es va fer una enquesta al professorat universitari respecte a les seves creences, actituds i utilització de Viquipèdia com a eina docent a l’aula. Els resultats mostren que, tot i ser Viquipèdia una eina ben considerada i àmpliament utilitzada per a fer consultes, encara hi ha molts professors reticents a utilitzar-la de forma activa com a eina docent.

Aquesta postura està, en part, explicada per la necessitat de tenir referents dins la mateixa acadèmia que mostrin com es pot usar Viquipèdia, quins són els seus avantatges com a eina docent i resoldre els dubtes tan tècnics com metodològics que això planteja. Així doncs, les universitats poden liderar un canvi en la percepció sobre Viquipèdia del seu professorat impulsant activitats que involucrin la participació tant de membres ja actius de la pròpia comunitat acadèmica com d’experts que puguin servir de pont entre aquest professors ja usant Viquipèdia i la resta, que necessiten un certa guia i lideratge.

És en aquest sentit, que la participació d’associacions com Amical Wikimedia pot ser el catalitzador d’una adopció de Viquipèdia com a eina docent més eficient i eficaç. La UOC, combinant el seu lideratge en el camp dels recursos educatius en obert amb l’expertesa aportada per Amical Wikimedia pot esdevenir referent i impulsar el moviment dins de tot el sistema universitari català.

Un viquipedista resident és un editor de la Viquipèdia que accepta l'encàrrec d'una institució per facilitar l'edició d'articles de la Viquipèdia relatius a aquella institució, la disposició de materials en poder de la institució com a materials sota llicència lliure, i el desenvolupament de relacions entre la institució i la comunitat viquipedista.

Viquipèdia és l’enciclopèdia en línia que tothom pot editar. Nascuda el març de 2001 actualment la versió catalana compta amb quasi mig milió d’articles editats diàriament per milers d’usuaris voluntaris. Durant el 2014 la versió en català va rebre una mitjana de més de 40 milions de visites mensuals i la suma de totes les llengües va superar els 20.000 milions. Generalment se cita com la primera obra de referència a nivell mundial i des de fa molts anys se situa entre les 10 pàgines més visitades d’internet.

Tots els continguts i accions derivades de la presència del viquipedista resident es comparteixen en obert en el portal Viquiprojecte:UOC segons la pròpia filosofia viquipedista.

Punts analitzats[modifica]

Materials en obert[modifica]

Creative Commons regula l'ús que es pot fer dels materials alliberats sota les seves llicències

La UOC genera actualment una gran quantitat de continguts que son susceptibles de ser incorporats a la Viquipèdia. En fer-ho, tant la UOC com la Viquipèdia guanyen valor:

 • La UOC i els seus generadors de continguts aconsegueixen donar una major difusió als seus materials i publicacions, situant-los com a referència dins l’enciclopèdia i transcendint el seu propòsit original. Mitjançant la reutilització d’aquests materials dins la Viquipèdia, es busca aconseguir un major nombre de visites i una major rellevància dels continguts generats.
 • La Viquipèdia es completa amb continguts originals, avalats per experts i aconsegueix posar a disposició del gran públic una gran quantitat d’informació rellevant en diversos camps del coneixement, de forma totalment gratuïta i en català.

En el marc d'aquest projecte s'han analitzat diversos tipus de continguts:

Materials docents[modifica]

Directori Nombre documents amb llicència compatible
ocw 11
O2 78
Continguts propis 10
Total 99

La Universitat Oberta de Catalunya compta actualment amb diversos repositoris de dades i informació amb diverses llicències. Com es comenta més endavant, només podran ser aprofitats per al projecte aquells que es comparteixin amb una llicència compatible.

Els materials identificats es troben llistats en el mateix portal Viquiprojecte:UOC/Materials i comprèn tots aquells documents identificats en els repositoris institucionals amb llicència compatible i possibilitats de reaprofitament en els diferents articles de la Viquipèdia.

Tots aquests documents son susceptibles de ser publicats en diferents projectes i portals de la Viquipèdia per tal de donar-los a conèixer als editors i que puguin ser aprofitats per completar articles ja existents o per crear-ne de nous. Majoritàriament es tracta de treballs d'investigació d'un alt contingut educatiu i que fàcilment pot ser incorporat en diverses veus de l'enciclopèdia de diverses maneres:

 • Citant-ne literalment alguns fragments
 • Utilitzant-los com a referències per donar suport o contradir frases o afirmacions de l'enciclopèdia
 • Aprofitant-ne la bibliografia

D'acord amb la filosofia d'aquesta col·laboració, sempre que s'utilitzi algun d'aquests materials en un article se n'ha de citar l'autor, l'editorial i la data de consulta, de manera que tothom rebi la justa atribució pels continguts creats.

Continguts Audiovisuals[modifica]

Directori Nombre documents amb llicència compatible
Videos 32
Fotografies 0
Total 32

La UOC genera de forma contínua diversos continguts audiovisuals llistats en el portal UOC TV. Aquests continguts tenen diversos orígens i propòsits i diferents proveïdors. En general es publiquen dins d’una llicència estàndard de YouTube que no és compatible amb la llicència de la Viquipèdia. El mateix passa amb les fotografies del repositori Flickr sobre les quals la UOC se'n reserva tots els drets.

En el marc d’aquest projecte s’ha fet un llistat dels continguts audiovisuals susceptibles de ser aprofitats en els articles de la Viquipèdia. Tant el portal YouTube[1][2] com Flickr[3] permeten publicar-los sota una llicència Creative Commons de manera que en alguns casos és possible gestionar un canvi de llicència. Totes les fotografies i els vídeos que es publiquen sota aquesta llicència son susceptibles de ser pujats al repositori Wikimedia Commons que proveeix als diferents projectes Viquipèdia de tots els seus continguts audiovisuals. Aquests continguts son de gran utilitat per il·lustrar els diferents articles que s'hi relacionen.

Tots els continguts pujats es troben llistats a la categoria Contributions from UOC de Commons

Revistes divulgatives i d'investigació[modifica]

Actualment la UOC edita diverses revistes científiques o de divulgació amb diferents tipus de llicències. És interessant poder donar rellevància a les revistes mitjançant el reaprofitament dels articles i les publicacions. En aquest sentit es proposa la preparació d'una llista de temes que podrien ser completats o referenciats amb informacions que apareixen en les revistes. En fer-ho així totes dues parts guanyen ja que d'una banda s'augmenten el nombre de visites potencials a les revistes i als seus articles i de l'altra es completen o referencien continguts de la Viquipèdia. Es molt interessant fomentar la participació dels diferents actors implicats en la creació i distribució d'aquestes revistes per tal d'augmentar la celeritat del procés.

Llicències Creative Commons[modifica]

Perquè un contingut generat per la UOC pugui ser utilitzat dins la Viquipèdia, és important que aquest tingui una llicència compatible. Cal doncs que el contingut estigui publicat sota una la llicència CC-BY o CC-BY-SA de Creative Commons en la que l’autor permet compartir la seva obra i adaptar-la per fer-ne una obra derivada. En fer-ho així, es permet que el contingut pugui ser utilitzat per parts en la creació de més d’un article. No son acceptables altres llicències com la CC-BY-ND que no permet utilitzar fragments de l’obra per separat, cosa que és vital per l'èxit del projecte.

En qualsevol cas tant l’autor com l’editorial han de ser citats i rebre el reconeixement per l’obra que generen.

És important que les persones i organitzacions que generin contingut dins la UOC coneguin aquests principis i, si hi està d’acord, es comprometin a tenir-los en compte a l’hora de publicar continguts. És important crear entorns i dinàmiques en les quals es faciliti la creació i compartició de materials sota llicència CC de manera que se'n faciliti el seu reaprofitament en projectes com la Viquipèdia.

Gestió del conflicte d'interesos[modifica]

Les condicions d'ús de la Viquipèdia inclouen una menció explícita al Conflicte d'interessos. En general es parla de conflicte d'interessos quan un editor prioritza els interessos externs per sobre dels propòsits de la Viquipèdia.

En el cas en que un editor rep una remuneració econòmica per editar continguts a la Viquipèdia, es fàcil incórrer en un cas de conflicte d'interessos. En aquest cas els editors tenen una llista limitada de modificacions a realitzar.

 1. Treure spam i revertir vandalisme.
 2. Eliminar contingut que incompleixi la política sobre biografies de persones vives.
 3. Corregir error d'ortografia i gramaticals.
 4. Revertir o eliminar les seves pròpies modificacions fetes sota CdI. Netejar les pròpies inexactituds està permès i recomanat.
 5. Fer canvis acordats en la pàgina de discussió.
 6. Afegir referències, especialment quan les ha demanat un altre usuari.

En el cas de fitxers multimèdia Wikimedia Commons permet que les parts amb un potencial conflicte d'interessos carreguin fitxers digitals com fotografies, il·lustracions, arxius de so, videoclips, sempre que els fitxers siguin de bona qualitat, en el format adequat i que el propietari dels drets autoritzi a fer-ho sota una llicència lliure acceptada.

Un cop carregat el fitxer multimèdia a Commons, es pot incorporar als articles de la Viquipèdia on sigui apropiat. La millor pràctica és informar de la seva disponibilitat en la pàgina de discussió de l'article, però normalment és acceptable editar directament l'article per afegir alguna imatge que il·lustri el contingut existent.

És molt recomanable per a tots els editors que es trobin en aquesta situació identificar-se com a tals (sense necessitat de revelar dades personals ni professionals) i buscar l'aprovació de la resta d'usuaris per evitar que les seves contribucions siguin revertides o els seus usuaris bloquejats. A tal efecte s'ha creat la plantilla {{Usuari corporatiu}}.

Exemples de reaprofitament de continguts[modifica]

Exemple d'un vídeo alliberat en el marc del projecte: "Una universitat pública o amb funció pública?" per Jaume Pagès Fita

A continuació es presenten diversos exemples de reaprofitament de continguts elaborats en el marc d'aquesta col·laboració:

 • La veu de l'actual rector de la UOC, Josep_A._Planell_i_Estany, s’ha completat amb un vídeo creat per la UOC, cedit sota llicència CC-BY i que s’ha carregat a Wikimedia Commons per permetre'n en seu ús en els diferents projectes de la Viquipèdia.
 • Els continguts de l’assignatura “Història de l’Art II” podran ser aprofitats per completar diferents articles relacionats (veure llista) utilitzant la pròpia font com a referència.
 • L'article Fam de la Patata Irlandesa es pot completar amb una amb el contingut d'un article del Journal of Conflictology, editat per la UOC.
 • En general qualsevol repositori que s'indexi amb la llicència compatible es publica al Viquiprojecte:Xucladors de manera que els voluntaris poden fer un seguiment del material i de la seva utilitat per completar articles o crear-ne de nous.

És important destacar que, degut a la pròpia naturalesa del projecte, no és possible predir si els continguts alliberats o llistats seran efectivament aprofitats pels editors voluntaris en la seva creació d'articles ni de quina manera o celeritat es completarà el procés. En aquest sentit s'insta a tots els actors de la UOC a comprometre's en l'èxit del projecte, respectant els possibles conflictes d'interessos.

Recomanacions[modifica]

Les recomanacions que es desprenen d'aquesta col·laboració son les següents:

 • Facilitar l'ús de llicències CC-BY per part de professors, estudiants, investigadors i proveïdors
  • Recomanar als estudiants que pengin els seus treballs en CC-BY per tal de facilitar-ne el seu reaprofitament.
  • Facilitar als professors les eines que els permetin alliberar els continguts docents que generin, preferiblement en el moment de la seva publicació.
  • Gestionar, en la mesura del possible, un canvi de les condicions contractuals envers als proveïdors externs que permeti alliberar els materials generats un cop s'han publicat a la web i han servit al seu propòsit inicial. Tant els autors com la UOC poden exigir una atribució d'aquests continguts al mateix temps que serveixen propòsits il·lustratius a la Viquipèdia.
 • Fomentar la comprensió i l'ús de la Viquipèdia i dels seus beneficis entre estudiants i professors
  • Distribuir la documentació generada pel projecte Wiki4HE i durant aquesta mateixa col·laboració
  • Instar als diferents actors implicats a registrar-se a la Viquipèdia per tal de fer o suggerir aportacions en els seus possibles camps d'expertesa.
  • Organitzar i promocionar cursos sobre la Viquipèdia entre alumnes i professors
 • Incorporar la Viquipèdia dins dels fluxos de treball de les diferents àrees de la UOC
  • Conèixer l'estat dels diferents articles relacionats amb les temàtiques sobre les quals la UOC genera continguts
  • Considerar l'edició o creació d'articles en aquestes temàtiques
  • Afegir enllaços a la Viquipèdia des dels diferents recursos en línia quan aquests siguin rellevants
  • Comunicar aquestes actuacions interna i externament
 • Tenir present les polítiques de la Viquipèdia a l'hora d'editar articles per part d'usuaris de la UOC
  • No fer edicions controvertides que entrin en conflicte d'interessos.
  • Identificar-se com a usuaris corporatius i parlar obertament de les pròpies intencions amb els altres usuaris.

Proposta col·laboració curs 2014-15[modifica]

En el marc de l’estada del viquipedista resident s’han identificat i engegat diverses iniciatives que permetrien donar continuïtat al projecte de cara al futur.

Trobades temàtiques[modifica]

Professors, investigadors i consultors[modifica]

 • Creació i distribució d’argumentaris sobre l’ús de la Viquipèdia entre professors i personal UOC. (Agost-Setembre 2014)
 • Continuació dels Viquiprojectes docents a la UOC. Trobades amb professors per endegar col·laboracions docents de cara al curs 2014-2015. (Agost-Setembre 2014)
 • Trobada amb professors per gestionar la seva involucració professional amb la Viquipèdia. (Setembre-Octubre 2014)
 • Suport en la involucració del personal docent amb la Viquipèdia. (Octubre 2014-Gener 2015)
  • Tutorials i mentorització per a l'edició
  • Suport en la creació de pàgines d’usuari per docents i investigadors

Personal docent, investigadors i estudiants[modifica]

 • Jornades de formació sobre la Viquipèdia i la gestió de projectes educatius (Education Outreach). (Novembre-Desembre 2014)
 • Tutorials i mentorització per a l'edició. (Novembre-Desembre 2014)

Revistes UOC[modifica]

 • Publicació del procediment desenvolupat i l'argumentari per a l'ús de la Viquipèdia per a la promoció de les revistes de la UOC. (Setembre-Octubre 2014)
 • Publicació i difusió dels resultats del case study (Octubre 2014)
 • Avaluació dels resultats i definició dels pròxims passos (Novembre 2014-Gener 2015)
 • Estudi de l'impacte generat i de l'augment de notorietat dels continguts (Gener 2015)

Altres[modifica]

 • Creació i gestió del grup de treball Viquipèdia en el Campus de la UOC (Setembre 2014-Gener 2015)
 • Gestió i ús dels usuaris corporatius. Possible sessió de formació per a la gestió del conflicte d'interessos. (Setembre 2014-Gener 2015)
 • Suport en el canvi de llicències per defecte en la càrrega de documents en els repositoris de la UOC. Creació i distribució d’argumentaris. (Setembre 2014-Gener 2015)
 • Suport en la gestió i càrrega de nous materials. Suport en el canvi de llicències de materials existents. (Setembre 2014-Gener 2015)

Vegeu també[modifica]

 • Portal:Educació - Bones pràctiques i argumentaris per l'ús de la viquipèdia a l'aula
 • Outreach Education. - Llistat d'iniciatives educatives amb la Viquipèdia a nivell mundial

Referències[modifica]

 1. «Creative Commons - Google Help». Google Inc.. [Consulta: 7 juliol 2014].
 2. «Commons:YouTube files». Wikimedia Foundation. [Consulta: 7 juliol 2014].
 3. «Flickr and Creative Commons». Flickr. [Consulta: 7 juliol 2014].