Viquiprojecte:Viquitrobada 2021/vp-wd-osm

De Viquipèdia

Taller-debat a la Viquitrobada 2021

Connexions entre la Viquipèdia, Wikidata i OpenStreetMap. Eines bàsiques i eficients. De WikiShootMe a Linked Open Data

Format: 2-3 presentacions de 10 minuts, seguit de debat fins a la finalització de la sessió.

Moderació: per part d'una persona membre d'Amical Wikimedia.

Una mica com a continuació de les sesions semblants de la Viquitrobada 2019 a Cervera, es vol visiblitzar les possibilitats de reforçament mutu de la vp/wd i osm, enteses com a platformes que persegueixen el coneixement lliure, malgrat tenir dues llicències diferents que no permeten la seva interoperabilitat des d'un punt de vista d'edició.

Les idees a explorar durant aquesta sessió serien:

  • Punts comuns principals des del punt de vista d'una persona editora
  • Punts divergents principals des del punt de vista d'una persona editora
  • L'etiqueta wikidata, pont d'osm cap a wikidata. Le diferents etiquetes wikidata: des d'etymology fins a artist.
  • Els mapes de relacions, pont de wikidata cap a osm
  • Punt de vista d'una persona lectora: des de programar en Python a fer consultes federades amb Sophox.
  • Diferent paper de les llengües en vp, wd i osm.

Seria interessant que es proporcionéssis les principals eines a nivell d'usuari (tan en ordinador de sobretaula com en smartphone) per a consultar i per a editar.

També seria bo que s'exposessin alguns projectes interessants sobre osm i wd a la vegada, o que siguin només sobre una plataforma, però que algun dia puguin fer pont amb l'altra.

I més enllà de vp/wd i osm, hi ha algun altre entorn de coneixement lliure on federar-s'hi?