Xarxa de Petri

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Una Xarxa de Petri és una representació matemàtica d'un sistema distribuït discret. Les xarxes de Petri van ser definides en els anys 1960 per Carl Adam Petri. Són una generalització de la teoria d'autòmats que permet expressar activitats concurrents.

Una xarxa de Petri està formada per llocs, transicions i arcs dirigits, així com per fitxes que ocupen posicions. Els arcs connecten un lloc a una transició o una transició a un lloc. No hi pot haver arcs entre llocs ni entre transicions. Els llocs contenen un nombre qualsevol de fitxes. Les transicions es disparen, és a dir consumeixen fitxes d'una posició d'inici i produeixen fitxes en una posició d'arribada. Una transició està habilitada si té fitxes en totes les seves posicions d'entrada.

En la seva forma més bàsica, les fitxes que circulen en una xarxa de Petri són totes idèntiques. Es pot definir una variant de les xarxes de Petri en les quals les fitxes poden tenir un color (una informació que les distingeix), un temps d'activació i una jerarquia a la xarxa.

La majoria dels problemes sobre xarxes de Petri són decidibles, com ara el caràcter tancat i la cobertura. Per a resoldre'ls s'utilitza un arbre de Karp-Miller. Se sap que el problema d'abast és decidible, almenys en un temps exponencial.

Principis d'una xarxa de Petri[modifica]

Una xarxa de Petri esta formada per llocs, transicions i arcs. Els arcs es dirigeixen des d’un lloc fins a una transició i viceversa, pero no entre llocs o transicions. Els llocs els quals un arc es dirigeix a una transició s’anomenen llocs d’entrada d’una transició; mentres que els arcs que s’originen en una transició s’anomenen llocs de sortida d’una transició.

Gràficament, llocs en una xarxa de Petri poden contenir un nombre discret de marques anomenades tokens. Qualsevol distribució de tokens als llocs representaran una configuració anomenada marcatge. Parlant abstractament de les xarxes de Petri, una transició d’una xarxa de Petri s’iniciarà si aquesta està habilitada, per exemple, si hi ha suficients tokens en els llocs d’entrada corresponents; quan la transició s’inicia, aquesta consumeix els tokens d’entrada requerits i en conseqüència crea tokens en el lloc de sortida. Aquesta transició es atòmica.

A no ser que una política d’execució hagi esta definida, l’execució de xarxes de Petri es no deterministica: quan multiples transicions estàn disponibles al mateix temps, qualsevol d’aquestes podrá ser inicialitzada.

Com que la transició no es deteministica i multiples tokens poden estar en el mateix lloc, les xarxes de Petri son adequades per model·lar el comportament concurrent de sistemes distribuïts.

Definició formal i terminologia basica[modifica]

Les xarxes de Petri son sistemes basats en estats i transicions que extenen una classe de xarxes anomenades xarxes elementals.

Definició 1. Una xarxa es una 3-pla on:

 1. i son un conjunt finits i disjunts de llocs i transicions, respectivament.
 2. es un conjunt d’arcs (o relacions de flux).

Definició 2. Donada una xarxa , una configuració es un conjunt C tal que C P.

Definició 3. Una xarxa elemental es aquella en la que EN = (N, C) on:

 1. N = (P, T, F) es una xarxa.
 2. C és tal que C P es una configuració.

Definició 4. Una xarxa de Petri és aquella la qual té forma PN = (N, M, W) i estén aquesta xarxa elemental tal que:

 1. N = (P, T, F) es una xarxa.
 2. M : P Z es un lloc multiconjunt, on Z es un conjunt numerable. M estén el concepte de configuració i comunament es descriu amb referencia als diagrames de xarxes de Petri com un marcatge.
 3. W : F Z es un arc multiconjunt, tal que el numerament (o pes) de cada arc es una mesura de la multiplicitat del arc.

Si una xarxa de petri es equivalent a una xarxa elemental, a llavors Z pot ser un conjunt numerable {0,1} i aquells elements en P que mapegen a 1 sota M forma una configuració. Similarment, si una xarxa de Petri no es una xarxa elemental, a llavors un multiconjunt M pot ser interpretat com a una representació no singletó d’un conjunt de configuracions. En referència a això, M estén el concepte de configuració de xarxes elementals a xarxes de Petri.

En el diagrama d’una xarxa de Petri, els llocs son representats com a cercles, les transicions com a rectangles allargats i els arcs com a fletxes unidireccionals que mostren les connexions de llocs a transicions i viceversa. Si el diagrama fos d’una xarxa elemental, a llavors els llocs en una configuració serien representats com a cercles, on cada cercle conté un unic punt anomenat token. En el diagrama de la xarxa de Petri, el cercle pot contenir més d’un token per tal de mostrar el nombre de vegades que un lloc apareix en una configuració. La configuració de tokens distribuits per tot el diagrama d’una xarxa de Petri s’anomena marcatge.

A la figura d’adalt, el lloc p1 es un lloc d’entrada de la transició t; mentres que, el lloc p2 es un lloc de sortida de la mateixa transició. Suposem PN0 com una xarxa de Petri amb un marcatge configurat com a M0 i PN1 com una xarxa de Petri amb un marcatge configurat com a M1. La configuració de PN0 habilita la transició t a través de la propietat que fa que tots els llocs d’entrada tenen un nombre de tokens suficients (representats com a punts) “igual o major” que la multiplicitat dels seus arcs respectius. Quan es dona el cas esmentat, la transició s’habilitará i iniciará. En aquest exemple, l’inici de la transició t genera un mapa que te el marcatge configurat M1 en la imatge de M0 i resulta en la xarxa de Petri PN1, vista en el diagram d’abaix. En el diagrama, la regla d’inici per una transició pot ser caracteritzada per una substracció d’un nombre de tokens d’un lloc d’entrada igual a la multiplicitat dels respectius arcs d’entrada i acumulant un nombre de tokens als llocs de sortida igual a la multiplicitat dels arcs de sortida respectius.

Observació. El significat precís de “igual o major” dependrá de les propietats algebraiques de la suma aplicades en Z en la regla d’inici, on subtil variacions de les propietats algebraiques poden dirigir a altres classes de xarxes de Petri; com per exemple les xarxes de Petri Algebraiques.   

Sintaxi[modifica]

Un graf d’una xarxa de Petri (també anomenada xarxa de Petri, mirar abaix) es una 3-pla (S,T,W), on:

 • S es un conjunt finit de llocs.
 • T es un conjunt finit de transicions.
 • S i T son disjunts, es a dir, cap object pot ser un lloc i una transició.
 • es un multiconjunt d’arcs, es a dir, li assigna a cada arc un enter no negatiu(també anomenat pes); un arc no pot connectar dues transicions o llocs.

La relació de flux es el conjunt d’arcs: . En multiples llibres, els arcs nomes poden tenir multiplicitat 1. Aquests llibres usualment defineixen xarxes de Petri utilitzant F en canvi de W. Quan utilitzem aquesta convenció, un graf d’una xarxa de Petri es un multigraf bipartit amb particions de nodes S i T.

La preselecció d’una transició t es un conjunt de llocs d’entrada ; la postselecció  es el conjunt dels seus llocs de sortida: . Definicions de pre i postseleccions de llocs son analogues.

El marcament d’una xarxa de Petri (graf) es un multiconjunt de llocs, es a dir, un mapeig . Diem que el marcatge assigna a cada lloc un nombre de tokens.

Una xarxa de Petri (anomenada xarxa de Petri marcada per alguns, mirar a dalt) es una 4-pla , on:

 • es un graf d’una xarxa de Petri.
 • es el marcatge inicial¸el marcarge d’un graf d’una xarxa de Petri.

Semàntica d'execució[modifica]

En paraules:

 • Iniciar una transició t en un marcatge M consumeix tokens de cadascun dels llocs d’inici , i produeix tokens a cadascun dels llocs de sortida .
 • Una transició es activada (pot iniciar-se) en M si hi han suficients tokens en els llocs d’entrada per a que els consums siguin possibles, es a dir, .

Generalment, estem interessats en el que pot succeir quan les transicions poden iniciarse continuament en un ordre arbitrari.

Diem que el marcatge M’ es accesible desde un marcatge M en un pas si ; podem dir que es accesible desde M si , on es el tancament transitiu reflexiu de ; es a dir, que pot ser accesible en 0 o mes passos.

Per a una xarxa de Petri (marcada) , estem interessats en les inicialitzacions que poden ser realitzades començant amb el marcament inicial . El conjunt de marcatges accesibles es el conjunt

La accesibilitat d’un graf de N es la relació de la transició  restringida al seus marcatges accesibles . Es el espai d’estats de la xarxa.

Una seqüència d’inicialització per una xarxa de Petri amb un graf G i marcatge inicial es una seqüència de transicions tal que . El conjunt de seqüències de inicialització es pot denotar amb

Eines de programació[modifica]

 1. ARP
 2. CoopnTools
 3. CPN-AMI
 4. CPN Tools
 5. CPN ML
 6. DPNSchematic
 7. HiQPN-Tool
 8. HPSim
 9. Integrated Net Analyzer
 10. JARP: Petri Nets Analyzer. Web de desenvolupament http://jarp.sourceforge.net/
 11. JFern: Rakiura JFern (http://sourceforge.net/projects/jfern) "Java based Petri Net framework (2003)" - framework lleuger amb simulador, desenvolupat en Java.
 12. JPetriNet: web de desenvolupament http://jpetrinet.sourceforge.net/
 13. Maria
 14. Marigold
 15. Model-Checking Kit
 16. NEPTUN
 17. PED
 18. PEP
 19. PetriEdiSim
 20. Platform Independent Petri Net Editor
 21. Petrigen
 22. PetriSim
 23. Petri Net Browser
 24. Petri Net Kernel
 25. Petri Net Simulator
 26. PNES
 27. PNSim
 28. PNtalk
 29. Poseidon
 30. Poses++
 31. Predator
 32. PROD
 33. Renew
 34. Sigui
 35. Simpre
 36. SIPN-Editor
 37. SimulaWorks
 38. StpnPlay
 39. Tina
 40. Visual Object Net++
 41. WebSPN
 42. WINSIM
 43. Woflan
 44. Wolfgang: http://iig-uni-freiburg.github.io/
 45. Woped
 46. XPetri
 47. XRL

Vegeu també[modifica]

Bibliografia[modifica]

 • Decidability Issues for Petri Nets a survey. Javier Esparza, Mogens Nielsen 1.994
 • Harald Störrle, Models of Software Architecture - Design and Analysis with UML and Petri-Nets , Books on Demand GmbH, ISBN 3-8311-1330-0
 • Robert-Christoph Riemann, Modelling of Concurrent Systems: Structural and Semantical Methods in the High Level Petri Net Calculus , Herbert Utz Verlag, ISBN 3-89675-629-X
 • Kurt Jensen, Coloured Petri Nets , Springer Verlag, ISBN 3-540-62867-3
 • Janette Cardoso, Heloisa Camargo, Fuzziness in Petri Nets , Physica-Verlag, ISBN 3-7908-1158-0
 • James Lyle Peterson, Petri Net Theory and the Modeling of Systems , Prentice Hall, ISBN 0136619835
 • Mengchu Zhou, Frank Dicesare, Petri Net Synthesis for Discrete Event Control of Manufacturing Systems , Kluwer Academic Publishers, ISBN 0792392892
 • Mengchu Zhou]]: Modeling, Simulation, & Control of Flexible Manufacturing Systems: A Petri Net Approach , World Scientific Publishing Company, ISBN 981023029X

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Xarxa de Petri Modifica l'enllaç a Wikidata