Ajuda:Cerques WD

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquesta pàgina explica les facilitats de cerca dins el projecte Wikidata.

L'estructura de la base de dades Wikidata, a més de tenir un bloc textual amb el nom (etiqueta) i descripció, conté una col·lecció de declaracions (statements) amb les característiques de l'element descrit en aquella entrada (item).

Per tant, algunes cerques actuaran sobre "l'etiqueta de l'item" (label) i d'altres sobre l'estructura de dades de les declaracions.

Cerques sobre el nom[modifica]

Bàsica, al "quadre de cerca"[modifica]

Ubicació del quadre de "cerca bàsica" i de "cerca avançada"

És la forma més fàcil, intuïtiva i comú de cercar. Es fa escrivint el text de l'etiqueta (label) de l'item que volem trobar. Alguns detalls a conèixer:

Què escriure?. Qualsevol text. No és sensible ni a majúscules ni a accents.

On ho cerca?. A l'espai principal (el nucli de continguts de WD) i a l'espai de propietats (property:), en aquest ordre.

Com cerca?. Dins aquests espais cercarà en el següent ordre:

  • Etiqueta i àlies de l'item en la llengua pròpia
  • Etiqueta i àlies de l'item d'altres llengües
Per tant, una informació ben introduïda als àlies ens ajuda a millorar les cerques posteriors. Si hi posem àlies massa comuns es poden generar falsos positius que no millorin l'eficiència del resultat.

Què ens retornarà. Mentre escrivim el text ens desplega una llista - amb etiqueta + descripció - d'aquells items que acompleixen "exactament" amb el tros de text teclejat en cada moment.

  • Si la llista és llarga i queda tallada, ens ofereix un "més.." al final, per seguir desplegant la llista.
  • En tots els casos, al final de la llista hi ha l'opció "Cerca pàgines que continguin..". Triant aquesta opció es canvia automàticament a la cerca avançada (Special:search) que es descriu a continuació.
  • Per anar a un item mostrat, cal clicar sobre ell a la llista
  • Si fem intro sense seleccionar-ne cap, o si no hi ha llista desplegada perquè el text teclejat no coincideix exactament amb cap item, canvia automàticament a la cerca avançada (Special:search) Unes descripcions ben informades ens ajudaran a decidir quin element de la llista ens interessa quan hi hagi valors repetits.
Resum
Mostra Exemples Retorna
Coincidència exacta: desplegable amb valors suggerits +descripció

NO exacta: mostra llista que contingui les paraules, mitjançant Special:Search

Comissari "Comissionat", àlies de Comissari

"Comissari"

"Comissaria"

"Conservador", què té "Comissari artístic" com àlies

Comissari d "Comissari de policia"

"Comissari d'exposicions",....

Comissari exposicions No mostra llista i proposa saltar a "cerca avançada"

Avançada (Special:search)[modifica]

És una pàgina amb una caixa de "cerca avançada" amb un menú desplegable amb múltiples filtres auto-explicatius.

Un segon menú desplegable ("Cerca a") permet seleccionar els espais on cercar (principal, wikidata, discussió, property, help, template, etc.)

Què escriure?. Qualsevol text. En aquest cas, cercarà totes les paraules en qualsevol punt del text.

  • Cas especial de paraula excloent: quan una o més paraules tinguin un signe menys (-) com a primer dígit, la cerca ignorarà aquells resultats que la contingut, tot i haver estat seleccionat per les paraules "positives" (veure exemples). L'ús d'aquesta funció exclou els àlies de la cerca normal.

On ho cerca?. Als espais seleccionats al desplegable "Cerca a". Per defecte, a l'espai principal i el property.

Com cerca?. Dins aquests espais cercarà en el següent ordre:

  • Etiqueta, àlies i descripció de l'item en la llengua pròpia
  • Etiqueta, àlies i descripció de l'item d'altres llengües
Tal com comentavem a la cerca bàsica, una informació ben introduïda als àlies ens ajuda a millorar les cerques posteriors.

Què ens retornarà.

  • Una llista amb l'etiqueta i descripció de tots els items que continguin totes les paraules sol·licitades dins etiqueta, àlies o descripció, excepte aquells que també continguin una paraula excloent.
Resum
Mostra Exemples Retorna
Llista amb items que continguin els valors demanats + descripció Comissari exposicions "Comissari d'exposicions"

"Conservador", què té "Comissari artístic" com àlies

"Manuel Guerrero i Brullet", té "comissari d'exposicions" a la descripció

Comissari europeu "Comissari Europeu"

"Comissari Europeu de abcabc",....múltiples casos

Amb paraula excloent: Llista amb valors demanats i descripció, llevat que tinguin la paraula excloent Comissari +130 resultats
Comissari -ggggrrrhhh 87 resultats. No existeix la paraula excloent, però la seva presència a la cerca, força excloure els àlies
Comissari -Maigret 86 resultats. Com l'anterior, eliminant "Comissari Maigret"
Comissari -europeu 41 resultats
Comissari -europeu -rei 39 resultats. Igual anterior - 2 items que contenen "rei" dins l'etiqueta


Cerca sobre les propietats[modifica]

Complementàriament a les consultes referides al contingut de l'etiqueta de l'item descrit al punt anterior, es poden fer cerques elementals interrogant per l'existència d'una determinada propietat o per un valor.

És a dir, es poden obtenir llistes amb etiqueta i descripció d'aquells items que tinguin certs valors dins les propietats de l'estructura.

Aquestes cerques s'aconsegueixen escrivint, a la caixa de cerca bàsica o avançada, un seguit de "filtres" que van reduint la mida del conjunt resultant. Un filtre no és altra cosa que la "condició" que volem que s'acompleixi, escrita d'acord a una sintaxi.

A diferència del llenguatge de cerques SPARQL, aquí la llista no té columnes amb el valor d'altres propietats, ni moltes altres funcionalitats que sí permet SPARQL. Però pot ser molt útil quan ens cal conèixer ràpidament quants items hi ha a la base de dades amb una determinada composició.

haslabel (per recordar-ho.....«has_label» ⇒ té etiqueta)[modifica]

És una cerca bàsica que ens permet preguntar per la existència/inexistència de l'etiqueta en una llengua determinada.

Format: haslabel:<codi llengua> o la versió "li manca etiqueta" -haslabel:<codi llengua>

Per si sola té una funcionalitat limitada, ja què treballa contra tota la base de dades. Per exemple, si demanem haslabel:ca, ens retornarà una llista de 4,6 milions d'items que tenen etiqueta en català, que ja es veu que és poc operatiu. Ara bé, com hem dit abans, és encadenable amb altres cerques, per tant ens ajudarà a fer seleccions del tipus "persones amb professió metge" AND -haslabel:ca, que ens dirà quins items de metges NO tenen etiquetes en català.

Exemples haslabel:[modifica]

Sintaxi Retorna
haslabel:es -haslabel:ca Tots els items amb etiqueta castellà que no tenen etiqueta català.
haslabel:es,oc -haslabel:ca Tots els items amb etiqueta castellà o occità sense etiqueta català.
Més exemples a haswbstatement.

haswbstatement (per recordar-ho.....«has_wb_statement» ⇒ té declaració wikibase)[modifica]

És la cerca més potent i requereix una sintaxi una mica més complexa. Només treballa amb codis de propietat (Pnnn) i Qid d'item (Qnnnnnnn). Per tant, abans de fer-la servir, haurem de preparar-nos els codis d'allò que volem consultar.

Format:

Sintaxi Retorna
haswbstatement:<propietat>=* Selecciona els items que tingui aquesta propietat (amb qualsevol valor)
-haswbstatement:<propietat>=* Selecciona els items que NO tinguin aquesta propietat
haswbstatement:<propietat>=<valor> Selecciona els items que tingui aquesta propietat amb aquest valor
-haswbstatement:<propietat>=<valor> Selecciona els items que NO tinguin aquesta propietat amb aquest valor
haswbstatement:<propietat>=<valor1>|<propietat>=<valor2> Selecciona els items que tingui aquesta propietat amb valor1 "O" valor2, etc...
-haswbstatement:<propietat>=<valor1>|<propietat>=<valor2> Selecciona els items que NO tingui aquesta propietat amb valor1 "NI" valor2, etc...
haswbstatement:<propietat>=<valor>[<qualificador>=<val_qual>] Selecciona els items que tingui aquesta propietat amb valor i el qualificador amb val_qual
-haswbstatement:<propietat>=<valor>[<qualificador>=<val_qual>] Selecciona els items que NO tinguin aquesta propietat amb valor "o NO" tinguin el qualificador amb val_qual

Es poden encadenar diverses condicions de cerca amb qualsevol d'aquestes sintaxi que funcionaran amb relació AND entre elles. És a dir, la selecció final que és mostrarà és la dels items que acompleixen totes les condicions que li posem.

Exemples haswbstatement i combinacions:[modifica]

Sintaxi Retorna
haswbstatement:P4335 (codi IDESCAT) (prova-ho) Tots els items amb codi territorial de l'IDESCAT.
haswbstatement:P106=Q170790 (prova-ho) Tots els items de matemàtics (com a professió).
haswbstatement:P106=Q170790|P106=Q11631 (prova-ho) Matemàtics o astronautes
haswbstatement:P106=Q170790 haswbstatement:P106=Q82955 (prova-ho) Matemàtics i polítics
haswbstatement:P106=Q170790 haswbstatement:P106=Q82955 haswbstatement:P21=Q6581072 (prova-ho) Dones matemàtiques i polítiques
-haslabel:ca haswbstatement:P106=Q170790 haswbstatement:P106=Q82955 haswbstatement:P21=Q6581072 (prova-ho) Dones matemàtiques i polítiques sense etiqueta en català
haswbstatement:P106=Q4964182[P101=Q269323] (prova-ho) Filòsofs amb filosofia natural com a camp de treball (P101)
vilanova haswbstatement:P31=Q33146843 (prova-ho) municipis de Catalunya que tenen Vilanova al seu nom

(la paraula "vilanova" sense funció haswbstatement actua com una cerca avançada sobre el label)

haswbstatement:P86=Q7294 (prova-ho) Obres de Johannes Brahms
haswbstatement:P86=Q7294 simfonia (prova-ho) Simfonies de Johannes Brahms
haslabel:es,oc,en -haslabel:ca haswbstatement:P31=Q5 (prova-ho) Persones amb etiqueta en castellà, occità o anglès sense etiqueta en català.

Vegeu també[modifica]