Associació d'utilitat pública

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La declaració d'utilitat pública és el reconeixement administratiu que una associació està constituïda per assolir una finalitat d'interès general. Aquest reconeixement, comporta una sèrie de drets i d'obligacions. Un exemple d'aquesta tipologia d'associacions es l'associació viquipedista catalana Amical Wikimedia.

Drets[modifica]

▪ Esmentar aquesta qualificació a tota classe de documents, després del seu nom.

▪ Gaudir de beneficis fiscals, econòmics, administratius i processals d'acord amb el que estableixi la normativa en cada cas.

Obligacions[modifica]

▪ Rendir comptes anualment i presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant l'exercici, a Catalunya cal fer-ho al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El procediment pel reconeixement administratiu a l'estat espanyol està regulat pel Reial Decret 1740/2003 de 19 de Desembre, publicat al B.O.E. de 13 de Gener de 2004, essent la concessió competència de l'Administració Central, i en concret del Ministeri de l'Interior, tot i que el tràmit a Catalunya es porta a terme a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.