Contaminació visual

De Viquipèdia
Aquests murs de fusta aconsegueixen disminuir la contaminació acústica però en produeixen de visual. El paisatge es perd completament i "fan lleig".

La contaminació visual és la contaminació que trenca l'estètica d'un nucli urbà, un paisatge o qualsevol altra zona urbana, rural o natural. Sol anar acompanyada d'altres tipus de contaminació. Inclou les pintades i les burilles al carrer, la contaminació lumínica, el fum, la brutícia, les escombraries a espais naturals o no, els edificis i instal·lacions en medis naturals (com molins a l'horitzó o una fàbrica de ciment al camp), etc.

En el cas d'instal·lacions i de panells (publicitaris o informatius, per obres, per exemple) la contaminació visual es mesura en unitats de superfície, generalment en metres quadrats, que corresponen a la planta de la instal·lació o a la superfície del panell. Aquesta mesura no té en compte l'alçada (com més alt de més lluny es veu, i per tant contamina més) ni el lloc on se situa (en alguns llocs pot quedar més o menys camuflat i molestar menys o més) però ajuda a comparar diverses possibles alternatives, considerant que se situarien en un mateix indret.