Crear, llegir, actualitzar i esborrar

De Viquipèdia


Crear, llegir, actualitzar i esborrar són les quatre funcions bàsiques d'emmagatzemament persistent, que comprèn la majoria d'aplicacions informàtiques.

Les quatre funcions responen al cicle de vida d'un objecte, registre o entrada. Cada lletra de CRUD significa una funció:

  • Create: crea
  • Read o Retrieve: llegeix o obté
  • Update : actualitza
  • Delete o Destroy: esborra