Declinacions de l'eslovac

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

L'eslovac és una llengua flexiva amb sistemes de declinació per a substantius, pronoms personals i possessius, adjectius qualificatius, adjectius demostratius i adjectius numerals ordinals i cardinals.

Els substantius es poden declinar segons el gènere, el nombre i el cas. Hi ha sis casos en eslovac modern:

El vocatiu es considera arcaic en eslovac modern, i només s'empra en alguns contexts com en contes o per expressar ironia.

Substantius[modifica]

Masculí[modifica]

L'eslovac distingeix els substantius masculins en animats i inanimats. Per als substantius inanimats, l'acusatiu és idèntic al nominatiu; per als animats, és idèntic al genitiu (norma aplicable també als adjectius).

Tipus Animat
(acabat en consonant)
Animat
(acabat en a)
Inanimat
(acabat en consonant dura)
Inanimat
(acabat en consonant tova)
Nombre Singular Plural Singular Plural Singular Plural Singular Plural
Nominatiu chlap chlapi hrdina hrdinovia dub duby stroj stroje
Genitiu chlapa chlapov hrdinu hrdinov duba dubov stroja strojov
Datiu chlapovi chlapom hrdinovi hrdinom dubu dubom stroju strojom
Acusatiu chlapa chlapov hrdinu hrdinov dub duby stroj stroje
Locatiu chlapovi chlapoch hrdinovi hrdinoch dube duboch stroji strojoch
Instrumental chlapom chlapmi hrdinom hrdinmi dubom dubmi strojom strojmi
 • En alguns substantius l'última vocal de l'arrel desapareix o s'escurça en tots els casos menys en nominatiu: chlieb --> chleba; cukor --> cukru.
 • Molts substantius masculins inanimats tenen el genitiu singular en -u: rok --> roku
 • Els inanimats acabats en -k, -ch, -h o -g el locatiu singular es fa en -u: juh --> juhu.
 • Alguns inanimats tenen el locatiu i el datiu singulars en -u en comptes d'-ovi.
 • Alguns animats tenen el nominatiu plural en -ovia: syn --> synovia; o -ia: učiteľ --> učitelia.
 • Alguns substantius inanimats d'origen estranger tenen una terminació en nominatiu i en acusatiu singulars que desapareix en els altres casos: komunizmus --> komunizmu.
 • La terminació de l'instrumental plural és de vegades -ami per raons eufòniques: meter --> metrami.
 • Alguns substantius masculins rars animats tenen un vocatiu singular: priateľ --> priateľu; boh --> bože.
 • Els substantius animats acabats en -ch o -k canvien la consonant per -s- o -c- davant de la terminació -i del nominatiu plural: Čech --> Česi; Slovák --> Slováci.
 • Alguns substantius tenen declinacions del tot irregulars, com per exemple deň, que fa el genitiu plural en dní; o človek, que fa el plural en ľudia.

Femení[modifica]

Terminació Consonant dura + -a Consonant tova + -a Consonant, genitiu en -e Consonant, genitiu en -i
Nombre Singular Plural Singular Plural Singular Plural Singular Plural
Nominatiu žena ženy ulica ulice dlaň dlane kosť kosti
Genitiu ženy žien ulice ulíc dlane dlaní kosti kostí
Datiu žene ženám ulici uliciam dlani dlaniam kosti kostiam
Acusatiu ženu ženy ulicu ulice dlaň dlane kosť kosti
Locatiu žene ženách ulici uliciach dlani dlaniach kosti kostiach
Instrumental ženou ženami ulicou ulicami dlaňou dlaňami kosťou kosťami
 • No es pot saber si un substantiu femení acabat en consonant es declina com dlaň o kosť, però el genitiu és normalment indicat en els diccionaris.
 • Per als substantius en -a, el genitiu plural no té terminació. Tot i així, hi ha un allargament de l'última vocal de l'arrel o bé s'hi insereix una vocal (ie, o o e) per facilitar la pronunciació: voda --> vôd; slza --> sĺz; vojna --> vojen; hruška --> hrušiek.
 • La regla rítmica fa que les terminacions en -ám i -ách esdevinguin -am i -ach si la síl·laba precedent conté una vocal llarga o un diftong: káva --> kávam, kávach.
 • Alguns substantius declinats com ulica tenen el genitiu plural en , sobretot en el cas dels mots estrangers en -ia: funkcia --> funkcií.
 • Per als mots femenins en -a, el vocatiu singular (arcaic) té la terminació -o: žena --> ženo.
 • El substantiu pani és irregular.
 • Els mots en -ea (com idea o Kórea) es declinen com žena, tret que el locatiu i el datiu singulars són en -i i el genitiu plural en .

Encara hi ha un cinquè model de declinació per als substantius acabats en . Es declinen com adjectius en singular, i en nominatiu i acusatiu plurals, i en els altres casos com el model de žena.

Cas Singular Plural
Nominatiu princezná princezné
Genitiu princeznej princezien
Datiu princeznej princeznám
Acusatiu princeznú princezné
Locatiu princeznej princeznách
Instrumental princeznou princeznami

Neutre[modifica]

Terminació Consonant dura + -o Consonant tova + -e -ie -a o
Nombre Singular Plural Singular Plural Singular Plural Singular Plural Plural (variant)
Nominatiu mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá dievčence
Genitiu mesta miest srdca sŕdc vysvedčenia vysvedčení dievčaťa dievčat dievčeniec
Datiu mestu mestám srdcu srdciam vysvedčeniu vysvedčeniam dievčaťu dievčatám dievčencom
Acusatiu mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá dievčence
Locatiu meste mestách srdci srdciach vysvedčení vysvedčeniach dievčati dievčatách dievčencom
Instrumental mestom mestami srdcom srdcami vysvedčením vysvedčeniami dievčaťom dievčatami dievčencami
 • La manca de terminació en el genitiu plural per als substantius en -o i -e provoca modificacions de l'arrel com passa en els substantius femenins.
 • El locatiu singular dels mots que acaben en -ko, -go, -ho, -cho o una vocal seguida de -o i -u: Slovensko --> Slovensku; rádio --> rádiu.
 • Si l'última síl·laba de l'arrel conté una vocal llarga o un diftong, la regla rítmia fa que les terminacions -á/ia, -ám/iam, -ách/iach s'escurcin en -a, -am, -ach: ráno --> rána, ránam, ránach.
 • Per als mots de tipus srdce, la terminació de l'instrumental plural és -iami en la llengua col·loquial.
 • Per als mots acabats en -a o , que normalment designen animals petits:
  • La variant del plural en -enc- és més rara. Alguns mots, com mláďa, no tenen aquesta variant (el plural és mláďatá; * mládence és incorrecte).
  • Per als mots que acaben en ä, la -a- inicial de totes les terminacions es reemplaça per : žriebä --> žriebäťa, žriebäťu.
 • Alguns mots són irregulars: oko, ucho i dieťa, que es declinen en singular de forma regular, però que tenen formes plurals irregulars.

Adjectius[modifica]

Adjectius qualificatius[modifica]

Hi ha dos models de declinació per als adjectius:

 • El primer, per als adjectius acabats en una consonant dura seguida de ý.
 • El segon, per als adjectius acabats en una consonant tova seguida de í.
Nombre Singular Plural
Gènere Masculí Neutre Femení Masculí Neutre Femení
Animat Inanimat Animat Inanimat
Nominatiu pekný pekné pekná pekní pekné
Genitiu pekného peknej pekných
Datiu peknému peknej pekným
Acusatiu pekného pekný pekné peknú pekných pekné
Locatiu peknom peknej pekných
Instrumental pekným peknou peknými
 • Contràriament a les regles habituals de pronunciació, la n de peknej i pekní es pronuncia [n] i no pas [ɲ].
 • La regla rítmica s'aplica també en els adjectius: l'accent de les terminacions desapareix si l'última síl·laba de l'arrel conté una vocal llarga. Així doncs, krásny farà krásna, krásne, krásnu, krásneho....
Nombre Singular Plural
Gènere Masculí Neutre Femení Masculí Neutre Femení
Animat Inanimat Animat Inanimat
Nominatiu cudzí cudzie cudzia cudzí cudzie
Genitiu cudzieho cudzej cudzích
Datif cudziemu cudzej cudzím
Acusatiu cudzieho cudzí cudzie cudziu cudzích cudzie
Locatiu cudzom cudzej cudzích
Instrumental cudzím cudzou cudzími

El segon model és molt semblant al primer, únicament cal reemplaçar ý per í (i les subsegüents terminacions: é -> ie…). En aquest model també s'aplica la regla rítmica, per exemple rýdzi fa rýdza, rýdze, rýdzu, rýdzeho...