Hiat

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

Un hiat (o hiatus) és la concurrència de dues vocals successives que pertanyen a dues síl·labes diferents, i que per tant, no formen diftong.

Exemple: Raül, agraïda, canvia...

En català pot haver-hi hiat en els casos següents:

  • dues vocals fortes seguides (po-e-ta, ca-os)
  • una vocal dèbil i una forta (dic-ci-o-na-ri, con-ti-nu-a-rà)
  • dues vocals que formarien diftong on la segona porta accent (ve-í)
  • dues vocals que formarien diftong on la segona porta dièresi (ve-ïns, pe-ücs)
  • i/u entre consonant i vocal (his-tò-ri-a)
    • Un accent o una dièresi marquen la no formació del diftong: veí, països