Ió hidrogen

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Ió hidrogen és el terme recomanat per la IUPAC com un terme general per a tots els ions d'hidrogen i els seus isòtops.[1] Depenent de la càrrega elèctrica de l'ió se'n poden distingir dues classes:

Catió (positivament carregat)[modifica]

Ió oxoni.
Catió Zundel

Quan l'hidrogen perd seu electró, es poden formar els següents cations:

  • Hidró: nom general referit a l'ió positiu d'algun isòtop d'hidrogen (H+)
  • Protó: ¹H+ (més correctament el catió del proti)
  • Deuteró: ²H+, D+
  • Tritó: 3H+, T+

A més, els ions produïts per la reacció d'aquests cations amb aigua, això com els seus hidrats, s'anomenen ions hidrogen:

Els cations Zundel i Eigen tenen un paper important en la difusió de protons mitjançant el mecanisme de Grotthuss. En relació amb els àcids, els ions d'hidrogen normalment es refereixen a l'ió oxoni.

Anió (carregat negativament)[modifica]

Els anions hidrogen es formen quan adquireix electrons addicionals:

  • Hidrur: nom general referit a l'ió negatiu d'algun isòtop d'hidrogen
  • Deuterur: ²H-, D-
  • Tritiur: 3H-, T-

En química orgànica, un àtom d'hidrogen en una molècula sovint s'anomena com un protó.

Referències[modifica]

  1. Compendium of Chemical Terminology, 2nd edition McNaught, A.D. and Wilkinson, A. Blackwell Science, 1997 ISBN 0-86542-684-8, també en línia