Knowmad

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

El terme knowmad és un neologisme que combina les paraules know (conèixer, saber) i nomad (nòmada) i que adona del perfil del subjecte capaç de ser un nòmada del coneixement. Va ser creat per John Moravec[1] per referir-se als treballadors nòmades del coneixement i la innovació. Es caracteritza per ser innovador, imaginatiu, creatiu, capaç de treballar en col·laboració amb gairebé qualsevol persona, a qualsevol moment i lloc. Un knowmad és valorat pel seu coneixement personal, la qual cosa li proporciona un avantatge competitiu pel que fa a altres treballadors.

En la societat industrial els treballadors romanien generalment en un lloc físic fix, per realitzar funcions molt concretes, en canvi les activitats associades als treballadors de la societat de la informació i del coneixement s'han tornat molt menys específiques en termes d'ubicació i de les tasques a exercir, la qual cosa es veu afavorit per les tecnologies que permeten efectuar bona part del treball de manera virtual. Els knowmads tenen la capacitat de tornar a configurar i contextualitzar el seu espai de treball a qualsevol moment, intercanviant informació i idees amb altres professionals, la qual cosa genera idees, productes i serveis molt diferents al que faria cadascun per la seva banda.

Moravec assenyala que aquesta nova forma de treball és un referent per pensar a l'educació, de manera que els estudiants d'aquesta societat haurien de poder aprendre, treballar, jugar i compartir en pràcticament qualsevol context.

« En el protoparadigma 3.0 el caos i l'ambigüitat associats als enormes canvis socials i tecnològics demanen a crits el ressorgiment del paradigma de ?aprendre fent?. D'alguna manera podria dir-se que estem construint el futur a mesura que aquest va succeint. Amb l'aprenentatge i l'ensenyament col·lectiu i entre parells, som responsables d'ajudar-nos mútuament per identificar quins són nostres ?elements? en el camí cap a un desenvolupament personal i knowmàdic. »
— Moravec, 2011, pg.59

Aprendre fent posa èmfasi en com s'aprèn i no en els continguts, tal com succeeix en l'aprenentatge invisible.[nota 1][2] Per tant, les avaluacions han d'adonar que el producte sigui o no innovador. O sigui, que es mostri l'ocorregut en el procés, si és alguna cosa nou, si ha proporcionat beneficis, si és font d'aprenentatge per a uns altres.

Habilitats d'un Knowmad
[nota 2]
 1. No està limitat a una edat determinada.
 2. Creatiu, innovador, col·laboratiu i motivat.
 3. Utilitza la informació i genera coneixements en diferents contextos.
 4. Altament inventiu, intuïtiu, capaç de produir idees.
 5. Capaç de crear sentit socialment construït.
 6. No solament busca accedir a la informació, procura utilitzar-la oberta i lliurement.
 7. Creador de xarxes, sempre connectant a persones, idees, organitzacions, etc.
 8. Capacitat per utilitzar eines per resoldre diferents problemes.
 9. Alfabetitzat digitalment, comprèn com i per què funcionen les tecnologies digitals.
 10. Competència per resoldre problemes desconeguts en contextos diferents.
 11. Aprèn a compartir (sense límits geogràfics).
 12. És adaptable a diferents contextos i entorns.
 13. Conscient del valor d'alliberar l'accés a la informació.
 14. Atent als contextos i a l'adaptabilitat de la informació.
 15. Capaç de desaprendre ràpidament, sumant noves idees.
 16. Competent per crear xarxes de coneixement horitzontals.
 17. Aprenentatge permanent i per a tota la vida (formal-informal).
 18. Experimenta constantment TIC (en col·laboració).
 19. No tem el fracàs.

Notes[modifica]

 1. "L'aprenentatge invisible és una proposta conceptual que sorgeix com a resultat de diversos anys d'investigació i que procura integrar diversos enfocaments en relació amb un nou paradigma d'aprenentatge i desenvolupament del capital humà, especialment rellevant en el marc del segle xxi. Aquest enfocament pren en compte l'impacte dels avanços tecnològics i les transformacions de l'educació formal, no formal i informal, a més d'aquells fiqui-espais intermedis. Sota aquest enfocament es busca explorar un panorama d'opcions per a la creació de futurs rellevants per a l'educació actual. Aprenentatge invisible no pretén proposar una teoria com a tal, sinó una metateoria capaç d'integrar diferents idees i perspectives. Per això ha estat descrit com un proto-paradigma, que es troba en fase beta i en plena etapa de construcció." (Cristóbal Cobo Romaní i John Moravec, 2011, pg 23
 2. elaborat per Cristóbal Cobo i John Moravec, 2011

Referències[modifica]

 1. Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona
 2. Llibre: Aprenentatge invisible

Enllaços externs[modifica]